Aktivitetsplan for vinter/vår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplan for vinter/vår 2013"

Transkript

1 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande Aktivitetsplan vinter/vår 2013 Lærings og meistringssenteret (LMS) mr.no

2 Aktivitetsplan for vinter/vår 2013 Biletet på framsida: Vilde Moltudal, Volda vidaregåande skule, Så er vi komne godt inn i 2013 og nokre opplæringstiltak er allereie godt i gang. Rett til å mestre eget liv er tittelen på Handlingsplan for pasient- og pårørandeopplæring Denne retten skal Lærings- og meistringssenteret - i lag med klinikkane i Helse Møre og Romsdal - arbeide for at flest mogleg skal få nytte seg av. Som de ser i aktivitetsplanen, er det mange- og fleire nye- opplæringstiltak i Helse Møre og Romsdal også i år. Vi håper at vi når ut til mange pasientar og pårørande, slik at alle som har behov for opplæring vil kunne få det. Det er mange barn, ungdommar og vaksne som har ei autismespekterforstyrring, noko som kan vere utfordrande å leve med, å diagnostisere og behandle. Det er derfor viktig at Helse Møre og Romsdal har eit godt tilbod for den enkelte og familien rundt. I vår er det ulike kurs både i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg vert det arrangert ein regional konferanse i Kristiansund om autismespekterforstyrringar med psykiske tilleggsvanskar. Konferansen er både for helsepersonell og andre for å styrke kompetansen ute i kommunar og i spesialisthelseteneste. I vår vil det verte kurs i helsepedagogikk i Kristiansund. I tillegg vert det eit dagskurs i presentasjonsteknikk i Ålesund (meir informasjon på s. 14). Målet med begge kursa er at det skal bli fleire nye opplæringstiltak for pasientar og pårørande både på sjukehusa og i kommunane. Pasient- og pårørandeopplæring er ei av sjukehusa sine fire hovudoppgåver. Med Samhandlingsreformen er det tenkt at mange opplæringstilbod skal foregå i kommunane, spesielt for dei store og veksande diagnosegruppene. Helsevesenet satsar stort på arbeidet med pasientforløp, og det er viktig at pasientopplæring får ein sentral plass i desse. Opplæring på rett stad til rett tid! Brukarmedverknad er meir i fokus enn nokon gong, og i følgje St.melding 10; God kvalitet trygge tjenester skal pasientane spele ei større rolle i eiga behandling. Det er nyleg starta eit Nordisk samarbeid innan pasient- og pårørandeopplæring. I Danmark har dei arbeidd mykje med pasientforteljingar. Kva er det i pasientforteljingane som er nyttig for andre å vite? Dette er noke Lærings- og meistringssenteret i Møre og Romsdal også ønskjer å sjå nærare på i Toril Kvisvik Seksjonsleiar Lærings og meistringssenteret 2

3 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? ADHD Foreldre Ålesund Molde 6. februar 24.,31. mai og 07.juni BUP BUP, v/ Laila Åramnes /58 Artrose Nydiagnostiserte Kr.sund vår LMS v/ Torill Kvisvik Astmaskole Foreldre/ansatte i skole/barnehage Ålesund 6. mars Barne og ungdomspol.kl Iren Ekrol Tlf Autismespekteret (Asperger) foreldregruppe Autisme foreldregruppe Autismespekteret (Asperger) unge vaksne, år Autismespektervanskar, unge år. Autismespektervanskar Foreldre (6 13 år) Autismespekter Foreldre (13 18 år) Autismespekter Foreldre Ålesund 17. og 18. april BUP Ålesund Vår Barnehabiliteringa Molde (Oppstart Enhet for voksenhabilitering Veke 5 Aud Sissel Suoranta (evt. uke 6 ) Kr.sund Oppstart: 29. jan og 8 ganger Kr.sund 11. og 18. april Molde Knausen senteret Volda 10. og 17. april 30.jan, 06. og 13.febr BUP v/elin Fladseth mr.no BUP v/elin Fladseth BUP v/elin Fladseth BUP

4 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Brystkreft Ålesund Cerebral Parese ungdom, unge vaksne og vaksne m/lett grad av CP. Nettverksgruppe Cøliaki Vaksne pasientar og foreldre til barn med cøliaki Molde Fortløpande, etter invitasjon 2 3 gongar i halvåret Kirurgisk avd. 2 Brystdiagn. senter Brit Hildrestrand Hurlen Enhet for voksenhabilitering Ellen Munthe Kaas Kr. sund 13. februar Lærings og meistringssenteret Toril Kvisvik , Gastroenterlogisk avd Cøliakiskolen Ålesund 13. og 20. mars Cøliakidag Foreldre, andre pårørende og pers. i skole, barnehage Depresjon Meistringskurs for pasientar Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type Ålesund 18. mars Barnepol. kl Helen Ytrebø Vegsund DPS Oppstart 3. april 8 onsdager Oppfølging Kr.sund 5. og 14. mars Molde 17. og 24. april Ålesund To dagars kurs Vår Vegsund DPS Sissel Løseth Marit Godø /76 Medisinsk poliklinikk Åse Kvalvik /00 Medisinsk pol.kl Torunn Kanestrøm Medisinsk pol.kl Kamilla Træen

5 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Diabetes type 2 Volda 6.,13. og 20.mars Medisinsk avdeling Gerd Helen Masdal Eksemskole Foreldre, ansatte i skole og barnehage Fødselsangst Gravide Hjarteskulen i rehabilitering Hjarteskulen i rehabilitering Hjarte og pårørande Hjarte og pårør. Hjerneslag /pårør. Hjerneslag og pårørande Ålesund 8. april Barne og ungdomspol. kl v/ Helen Ytrebø og Anita Kjøde Ålesund Kontinuerleg Kvinneklinikken, Svangerskapspol. kl Elin Hagerup Sissel Hjelle Volda To femdagars kurs (fem veker); start 05.febr og 30. april Hjartepol. kl Anne Grethe Vågen Mai Britt Aambakk Ålesund Kontinuerleg Kor. Pol.kl hjerterehab. Julianne Hagerup Eli Aasebø Kr. Sund 15. og 22.april Medisinsk pol. kl Nina Egset Sæterbø Molde vår Medisinsk pol. kl Berit Birkeland Molde Oppstart 09.april Ålesund 03.,10., 17. og 24. april Nevrologisk avdeling Medisinsk avd.5 Hilde Christin R. Furstrand

6 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Hovudpine Molde Kontinuerlig Nevrologisk avdeling Marianne Undheim Hørselsskade, Høyreapparat. IBD skolen Ulcerøs colitt og pårørande KOLS Kreft Livslyst når det røyner på : Vaksne pasientar og pårørande Kreft Gnist Unge pårørande mellom år Lungekreft Pasienter og pårørende Multippel sklerose (MS) Molde 12. mars Hørselssentralen May Kristin Meisingset Ålesund 26. og 27. februar. (evt 25./26. febr) Gastro. Pol.kl Synnøve Herje Ålesund Vår Medisinsk avdeling Sonja Eriksen, Ålesund Tirsdagar Kreftpol.kl. Oppstart Kari Myklebust 5.mars Ålesund 6.,13., 20. mars, 3. og 10. april kl Kreftpol.kl Kari Myklebust Ålesund Vår Medisinsk avd. Olaug Notø Ålesund Vår Fysikalsk medisin Med avd. nyremed. pol.kl april Mette Jerve april Med avd. nyremed. pol.kl Nyresvikt Ålesund 09., 16 og 23 Nyresvikt/ nyretranspl Ortopedisk behl Før proteseopr. i hofte eller kne Kr.sund 1 gong pr. veke Mette Jerve Døgnenhet for ortopedi

7 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte eller kne Volda 2. eller 3. kvar fredag (pas. vert kalla inn) Kirurgisk avdeling Mette Muren Gjerseth Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte Overvekt Forkurs Gastric bypass søkt overvektsopr. m/pårørande Overvekt etter overvektsopersj. Parkinson /pårør. Prostatakreft og pårørande Psykisk helse hverdagsøkonomi Innel. pasientar Psykiske lidingar Søsken Revmaskolen/ Bechtrew og pårør. Revmaskolen/ leddgikt og pårør. Ålesund Ålesund Ålesund ca. 1 gong pr. mnd 11.jan, 05.april, 07.juni Alle torsdagar Kirurgisk avdeling Anniken Standal Remseth Overvektspol. kl Ekspedisjon Kirurgisk pol. kl Mette E. Svinø Ålesund 10.april Nevrologisk avd. Molde / Kr.sund 12. og Kirurgisk pol. kl 13.mars Kr.sund Kontinuerlig Nordlandet psykiatriske s. Marianne Andersen og Rita Silseth Sjøholt DPS Vår BUP Ålesund Ålesund 19. mars Revmatologisk pol.kl Kristin Grepstad Mørkeset Tlf Ålesund 11. og 12. mars 22.,23.april Revmatologisk pol.kl Kristin Grepstad Mørkeset Tlf

8 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Revmaskolen/ sjøgrens syndrom pasientar og pårør. Ålesund 1.kurs; 4. og 5.mars 2.kurs; Revmatologisk avdeling Kristin Grepstad Mørkeseth Samling Besteforeldre til barn med funksjonsnedsetting Smerter Smerter, sjølvhjelp Smerte Meistring og aksept Sorg Barn og unge Sorg Barn og unge Sorg Vaksne Sorg Foreldre som har mista barn i mors liv, eller i samband med fødsel Sorgsamling Ungdom 15., 16. apr. Ålesund 11. april Barnehabiliteringen v/britt Søvik tlf Molde Vår Psykiatrisk pol. kl Hans Petter Møller Molde Kontinuerleg LMS Toril Kvisvik Ålesund Torsdagar 7.mars 02.mai / Smertepol. kl Kristin Westre Molde Vår Sjukehusprest Håvard Ervik Kr.sund Vår LMS Toril Kvisvik / Kr.sund Vår Avd. for barn og unge, BUP Wenche Sørbye Kvinneklinikken Ålesund Kontinuerlig Elin Ytterbø Nina Heggdal Innerdalen Vår eller høst BUP Line L. Lambadarios /

9 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Start Foreldre til barn med funksj. hemming. (0 6 år) Kr.sund 16. og 29. april, 13. og 27. mai Enhet for barnehabilitering Oddny Elshaug Svimmelhetsskule Urologisk behandl.(pre pol) Veien til vaksenlivet Unge år, med funksjonsnedsetting. Veien til vaksenlivet Samtalegruppe for foreldre Molde Pågår Nevrologisk avdeling Ekspedisjon Kr.sund Molde Molde 1 gong/ 14 dag Oppstart April Oppstart April Døgnenhet for kir. gyn. og indremedisin Seksjon for voksenhabilitering Bente Strømsvåg / Hilde Husby / Seksjon for voksenhabilitering Oddny Elshaug: Solrun Stedje Gurigard:

10 Opplæring i samband med rehabiliteringsopphald på Aure rehabiliteringssenter vår halvåret 2013 Tema og målgruppe Stad Når? Avdeling og kontaktperson/telefonnr. Kolsgruppe Aure 18.febr 11.mars 16.juni 05.juli Driftskoordinator Randi Barlaup Kreftgruppe Ferdigbeh. pasientar Nakkegruppe Skade, prolaps og slitasje i nakke Parkinson gruppe Raskere tilbake til arbeidslivet Aure 20.mai 09.juni Aure 3 kurs: jan., 24.feb 15.mars, 21.apr 10.mai Aure 3 kurs: 20.jan 15.febr.; april juni Aure Kontinuerlig. Ny gruppe kvar 3. veke Tlf Driftskoordinator Randi Barlaup Tlf Drifstkoordinator Randi Barlaup Tlf Ergoterapeut O. Olsbakk Fys. Bente Skar/ Kaija Hestsveen Tlf Lena Husby Tlf Det kan bli endringar i planen. Gå gjerne inn på internett sida til avdelingane for å få nærare informasjon. 10

11 Opplæring av pasientar og pårørande Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire hovudoppgåver. Avdelingane ved sjukehusa har hovudansvaret for denne oppgåva. I kvar klinisk avdeling er det oppnemnt ein opplæringskoordinator som skal samordne avdelinga sitt arbeid med pasient og pårørandeopplæring og vere eit bindeledd mellom avdelinga og Lærings og meistringssenteret. Senteret støttar avdelingane sitt opplæringsarbeid fagleg, praktisk og administrativt. Senteret arbeider også for at opplæring skal vere ein integrert del av standardiserte pasientforløp. Nært samarbeid med brukarar, brukarorganisasjonar og kommunar legg grunnlaget for dette. Kva er eit Lærings og meistringssenter? Ein tilgjengeleg møteplass mellom pasientar/brukarar og fagpersonar. Ein lærestad for pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og/eller funksjonshemming, der ein skal få utvida innsikt i eigen situasjon og bli styrka i si meistring av kvardagen. Ein lærestad der helsepersonell får hjelp og høve til å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse. Læringstilboda blir gitt til grupper av brukarar (pasientar, pårørande og vener). Avhengig av tema blir gruppene samansette av brukarar med same diagnose eller på tvers av diagnosegrupper. Standard metode Lærings og meistringstilboda blir utvikla i samarbeid med fagpersonar med ulik fagbakgrunn og brukarrepresentantar (erfarne brukarar) som deler sine erfaringar og sin kunnskap. Arbeidsmåten blir kalla Standard metode, og er basert på dialog og forankra i verdiane om brukarmedverknad og sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap. 11

12 Tilvising og påmelding, utgifter og refusjon Informasjon om påmelding og eventuelt behov for tilvising (tilvising) finn du i kursbrosjyre, på nettsider og ved å ta direkte kontakt med avdelinga. Tilvising skal sendast til avdelinga eller poliklinikken som er kursansvarleg. Eigenbetaling Eigendelen for deltaking i kursprogram på minst 7 timar, er kr. 307 for pasient. Eigendelstak 1 for 2013 er kr Pårørande betaler ikkje eigendel. Barn under 16 år og foreldre som deltek på foreldrekurs, skal heller ikkje betale eigendel. Deltakarar kan pårekne å måtte betale noko for lunsj. Alle eigendelar blir automatisk registrerte i grunnlaget for frikort, også eigendelar for reise med rekvisisjon. Refusjon av utgifter til reise for pasient Hovudregelen for reiserefusjon er at ein får dekt billegaste reisemåte med rutegåande transportmiddel, dersom ein bur meir enn 3 km unna og betaler meir enn minste lokaltakst. Eigendelen for reiseutgifter er kr. 133 kvar veg pr og kjem inn under eigendelstak 1. Blir fritt sjukehusval nytta, er satsen kr. 400 kvar veg. Utgiftsdekning for pårørande Reglane om utgiftsdekning for reise og opphald gjeld også pårørande som blir inviterte til kurs/opplæring i regi av spesialisthelsetenesta. Dersom pårørande må ha permisjon frå arbeid, kan dei eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon. For pårørande som deltek som naudsynt reisefølgje, gjeld særskilde reglar. Reiserekningsskjema og pårørande som sjølve ordnar og betaler for reise, må fylle ut reiserekningsskjema kvar for seg og sende desse inn til Pasientreiser. For å få refundert utgifter til reise og eventuelt kost/opphald krevjast dokumentasjon på deltaking frå kurshaldar. Eigendel blir registrert automatisk i grunnlaget for frikort. Ved behov for ekstraskyss/drosje gjeld elles særskilde reglar om rekvisisjon. Meir informasjon finn du på nettadressa 12

13 Kurs og konferansar KONFERANSE. 3. og 4. april blir det arrangert konferanse om psykiske tilleggsvanskar hos personar med Autismespekterforstyrringar /Asperger syndrom. Målgruppa er helsepersonell som jobbar med barn, unge eller vaksne med ulike typar autisme, men også andre interesserte er velkomne. Hovudforelesarar er forskar Sissel Helverschau, og seniorrådgivar Kari Samdal, begge tilsette i Nasjonalt kompetansesenter for Autisme. Påmelding: mr.no/no/fagfolk/utdanning FAGDAG: Tverrfaglig temadag om parkinson for tilsette ved sjukehus og kommunar i Møre og Romsdal. Arr: Nevrologisk avd., Molde, i samarbeid med Møre og Romsdal Parkinsonforening. Dato: 7. mai i Ålesund. Påmelding til Lærings og mestringssenteret mr.no 13

14 Kurs i helsepedagogikk Målgruppe: for tilsette ved sjukehusa og i kommunane, for å styrke den enkelte i å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse, i tillegg til å fremme området pasient og pårørandeopplæring. Stad og tid: Kristiansund sjukehus 14., 15. og 28. mai 2013 (det er eit kurs som går over tre heile dagar). Kurset er gratis. Programmet vil bli annonsert seinare. Interesserte kan ta kontakt med Toril Kvisvik på Lærings og meistringssenteret tlf , e post: mr.no Å treffe med kunnskapen! Kurs i presentasjonsteknikk Målgruppe: for personell i Helse Møre og Romsdal, primært rettet mot dei som arbeider med opplæring av pasientar og pårørande. Kurset vil vere praktisk retta basert på øvingar. Hovudmålet er at deltakarane skal kjenne seg tryggare som undervisarar. Avgrensa tal på deltakarar pga praktiske øvingar. Kurshaldarar: Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen. Ålesund sjukehus, Åsebøen 1, 5. mars Påmelding innan 26. februar i kursportalen. 14

15 Forsking på opplæring av pasientar og pårørande I tråd med Handlingsplan for forsking i Helse Møre og Romsdal HF arbeider ein no med å etablere større sjølvstendige forskingsgrupper innan ulike klinikkar og fagområde. På denne måten ønskjer ein å gjere det lettare å kombinere forsking og klinikk, samt å gjere forskingsmiljøa i Helse Møre og Romsdal HF meir konkurransedyktige når dei søkjer om eksterne forskingsmidlar. Eit lite helseføretak kan ikkje greie å bygge opp gode forskingsmiljø innanfor mange fagområde. Det er difor naudsynt med eit tett samarbeid mellom klinikkane og forskingsadministrasjonen for å finne fram til dei miljøa ein skal satse på. Eit av momenta som vektleggast i samband med slik etablering er tverrfagleg arbeid. Ein ser det difor som ønskeleg og hensiktsmessig at forsking på opplæring av pasient og pårørande også kan knytast opp mot dei større tverrfaglege forskingsgruppene. FoU seksjonen og LMS vil samarbeide om dette. Forskingssjef Tormod Thomsen LPP prosjekt LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) har motteke prosjektmidlar for å vidareføre ei møterekke retta mot brukarar, pårørande og andre interesserte om kva slags psykiatritilbod ein kan få i kommunen, skolering om psykiatriske tenester og korleis tilbodet er tilrettelagt praktisk. Ålesund kommune og LMS er samarbeidspartar i prosjektet, og nabokommunar til Ålesund er også invitert til å vere med. Det er planlagt fire dialog møter i løpet av Tenkte tema: Tvang og tvangsbehandling innafor psykiatrien generelt og i Ålesund spesielt Samhandlingsreforma; kva slags verknad får den for pasientar med ein psykisk sjukdom. Behandling av tunge psykiske lidingar Pårørande sine roller og rettar. 15

16 Tilsette ved Lærings og meistringssenteret Toril Kvisvik, seksjonsleiar mr.no Tlf: / Sunnmøre Randi Erdal, konsulent mr.no Tlf: Volda Tlf: Ålesund Mobil: Besøksadr. Volda: Kløvertun, Volda sjukehus Ellen Langnes, konsulent mr.no Tlf: Besøksadr: Åsebøen 11, 8etg. Ålesund sjukehus Nordmøre og Romsdal Kari Anne Nerland, konsulent mr.no Tlf: Molde Tlf: Kristiansund Mob: Besøksadr. Molde: Høvdingbygget Bente Olsen Finvåg, konsulent vikar mr.no Tlf: Besøksadr: Herman Døhlens v 1. Kristiansund sjukehus Regional funksjon Helse Midt Norge Jan Ole Bolsø, rådgivar mr.no Tlf: / Stein Conradsen, 1.konsulent mr.no Tlf: Besøksadr: Kløvertun, Volda sjukehus Lærings og meistringssenteret på internett På nettsidene våre kan du finne nyhende, meir informasjon om kursa i Helse Møre og Romsdal, nyttige lenker for pasientar, pårørande og fagfolk med meir. mr.no/no/pasient/laring og meistring1/

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs Opplæring av pasientar og grupper/kurs Aktivitetsplan haust/vinter 2013 Lærings og meistringssenteret (LMS) www.helse mr.no Aktivitetsplan for haust/vinter 2013 Biletet på framsida: Vilde Moltudal, Volda

Detaljer

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs Opplæring av pasientar og pårørande grupper/kurs Aktivitetsplan vinter/vår 2014 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan vinter/vår 2014 Biletet på framsida: Vilde Moltudal,

Detaljer

Aktivitetsplan for vårhalvåret 2012

Aktivitetsplan for vårhalvåret 2012 Opplæringstiltak/kurs for og Aktivitetsplan vårhalvåret 2012 Lærings og meistringssenteret (LMS) Helse Møre og Romsdal www.helse mr.no Aktivitetsplan for vårhalvåret 2012 Vel møtt til eit nytt år med opplæringstiltak/kurs

Detaljer

Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper

Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan 2015 Godt nyttår! Då er jubileumsfeiringa over og 2015 blir eit

Detaljer

Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper

Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan 2015 Godt nyttår! Då er jubileumsfeiringa over og 2015 blir eit

Detaljer

Aktivitetsplan haust 2015

Aktivitetsplan haust 2015 Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan haust 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan haust 2015 Vi gleder oss til å ta fatt på hausten med planlegging

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2010 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal 2016

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal 2016 Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2016 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal 2016 Innhold

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2011 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Private rehabiliteringsinstitusjonar

Private rehabiliteringsinstitusjonar Private rehabiliteringsinstitusjonar med Helse Vest-avtale i 2012-2014 Private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med Helse Vest RHF Røde Kors Haugland Rehabliteringssenter Rehabilitering Vest

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2013 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2014 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 29. september 2015

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 29. september 2015 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2015/01 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 29. september 2015 Vi kallar med dette

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 KVA ER HABILITERING AV VAKSNE I SPESIALISTHELSETENESTA? Habilitering

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Del rapport Rehabiliteringssenger i kommunane Prosjekt leiar Jorunn Sekse Samarbeidsprosjekt mellom: Eidfjord kommune Ullensvang

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt?

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? Storbrukarar av spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane: kven er dei, kva treng dei og kva får dei? Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? John Roger Andersen, forskingskoordinator i Helse Førde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2011/466 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I VOLDA KOMMUNE Administrasjonen si tilråding: Volda kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter.

SAKSFRAMLEGG. Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Britt Veum Hauge Arkivsaksnr.: 13/830 Arkiv: G10 Utvikling av Sogn Frisklivssentral, etablering av lærings- og meistringssenter. Tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. september 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. september 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. september 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Innovasjonskonferansen, Værnes 08.11.2012 Fjell kommune Drivkrefter for utvikling av helselandsbyen Handlekraft Delegasjon Kompetanse Lokal samhandling Helselandsbyen: Kommunale og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer