Aktivitetsplan for vinter/vår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsplan for vinter/vår 2013"

Transkript

1 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande Aktivitetsplan vinter/vår 2013 Lærings og meistringssenteret (LMS) mr.no

2 Aktivitetsplan for vinter/vår 2013 Biletet på framsida: Vilde Moltudal, Volda vidaregåande skule, Så er vi komne godt inn i 2013 og nokre opplæringstiltak er allereie godt i gang. Rett til å mestre eget liv er tittelen på Handlingsplan for pasient- og pårørandeopplæring Denne retten skal Lærings- og meistringssenteret - i lag med klinikkane i Helse Møre og Romsdal - arbeide for at flest mogleg skal få nytte seg av. Som de ser i aktivitetsplanen, er det mange- og fleire nye- opplæringstiltak i Helse Møre og Romsdal også i år. Vi håper at vi når ut til mange pasientar og pårørande, slik at alle som har behov for opplæring vil kunne få det. Det er mange barn, ungdommar og vaksne som har ei autismespekterforstyrring, noko som kan vere utfordrande å leve med, å diagnostisere og behandle. Det er derfor viktig at Helse Møre og Romsdal har eit godt tilbod for den enkelte og familien rundt. I vår er det ulike kurs både i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg vert det arrangert ein regional konferanse i Kristiansund om autismespekterforstyrringar med psykiske tilleggsvanskar. Konferansen er både for helsepersonell og andre for å styrke kompetansen ute i kommunar og i spesialisthelseteneste. I vår vil det verte kurs i helsepedagogikk i Kristiansund. I tillegg vert det eit dagskurs i presentasjonsteknikk i Ålesund (meir informasjon på s. 14). Målet med begge kursa er at det skal bli fleire nye opplæringstiltak for pasientar og pårørande både på sjukehusa og i kommunane. Pasient- og pårørandeopplæring er ei av sjukehusa sine fire hovudoppgåver. Med Samhandlingsreformen er det tenkt at mange opplæringstilbod skal foregå i kommunane, spesielt for dei store og veksande diagnosegruppene. Helsevesenet satsar stort på arbeidet med pasientforløp, og det er viktig at pasientopplæring får ein sentral plass i desse. Opplæring på rett stad til rett tid! Brukarmedverknad er meir i fokus enn nokon gong, og i følgje St.melding 10; God kvalitet trygge tjenester skal pasientane spele ei større rolle i eiga behandling. Det er nyleg starta eit Nordisk samarbeid innan pasient- og pårørandeopplæring. I Danmark har dei arbeidd mykje med pasientforteljingar. Kva er det i pasientforteljingane som er nyttig for andre å vite? Dette er noke Lærings- og meistringssenteret i Møre og Romsdal også ønskjer å sjå nærare på i Toril Kvisvik Seksjonsleiar Lærings og meistringssenteret 2

3 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? ADHD Foreldre Ålesund Molde 6. februar 24.,31. mai og 07.juni BUP BUP, v/ Laila Åramnes /58 Artrose Nydiagnostiserte Kr.sund vår LMS v/ Torill Kvisvik Astmaskole Foreldre/ansatte i skole/barnehage Ålesund 6. mars Barne og ungdomspol.kl Iren Ekrol Tlf Autismespekteret (Asperger) foreldregruppe Autisme foreldregruppe Autismespekteret (Asperger) unge vaksne, år Autismespektervanskar, unge år. Autismespektervanskar Foreldre (6 13 år) Autismespekter Foreldre (13 18 år) Autismespekter Foreldre Ålesund 17. og 18. april BUP Ålesund Vår Barnehabiliteringa Molde (Oppstart Enhet for voksenhabilitering Veke 5 Aud Sissel Suoranta (evt. uke 6 ) Kr.sund Oppstart: 29. jan og 8 ganger Kr.sund 11. og 18. april Molde Knausen senteret Volda 10. og 17. april 30.jan, 06. og 13.febr BUP v/elin Fladseth mr.no BUP v/elin Fladseth BUP v/elin Fladseth BUP

4 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Brystkreft Ålesund Cerebral Parese ungdom, unge vaksne og vaksne m/lett grad av CP. Nettverksgruppe Cøliaki Vaksne pasientar og foreldre til barn med cøliaki Molde Fortløpande, etter invitasjon 2 3 gongar i halvåret Kirurgisk avd. 2 Brystdiagn. senter Brit Hildrestrand Hurlen Enhet for voksenhabilitering Ellen Munthe Kaas Kr. sund 13. februar Lærings og meistringssenteret Toril Kvisvik , Gastroenterlogisk avd Cøliakiskolen Ålesund 13. og 20. mars Cøliakidag Foreldre, andre pårørende og pers. i skole, barnehage Depresjon Meistringskurs for pasientar Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type Ålesund 18. mars Barnepol. kl Helen Ytrebø Vegsund DPS Oppstart 3. april 8 onsdager Oppfølging Kr.sund 5. og 14. mars Molde 17. og 24. april Ålesund To dagars kurs Vår Vegsund DPS Sissel Løseth Marit Godø /76 Medisinsk poliklinikk Åse Kvalvik /00 Medisinsk pol.kl Torunn Kanestrøm Medisinsk pol.kl Kamilla Træen

5 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Diabetes type 2 Volda 6.,13. og 20.mars Medisinsk avdeling Gerd Helen Masdal Eksemskole Foreldre, ansatte i skole og barnehage Fødselsangst Gravide Hjarteskulen i rehabilitering Hjarteskulen i rehabilitering Hjarte og pårørande Hjarte og pårør. Hjerneslag /pårør. Hjerneslag og pårørande Ålesund 8. april Barne og ungdomspol. kl v/ Helen Ytrebø og Anita Kjøde Ålesund Kontinuerleg Kvinneklinikken, Svangerskapspol. kl Elin Hagerup Sissel Hjelle Volda To femdagars kurs (fem veker); start 05.febr og 30. april Hjartepol. kl Anne Grethe Vågen Mai Britt Aambakk Ålesund Kontinuerleg Kor. Pol.kl hjerterehab. Julianne Hagerup Eli Aasebø Kr. Sund 15. og 22.april Medisinsk pol. kl Nina Egset Sæterbø Molde vår Medisinsk pol. kl Berit Birkeland Molde Oppstart 09.april Ålesund 03.,10., 17. og 24. april Nevrologisk avdeling Medisinsk avd.5 Hilde Christin R. Furstrand

6 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Hovudpine Molde Kontinuerlig Nevrologisk avdeling Marianne Undheim Hørselsskade, Høyreapparat. IBD skolen Ulcerøs colitt og pårørande KOLS Kreft Livslyst når det røyner på : Vaksne pasientar og pårørande Kreft Gnist Unge pårørande mellom år Lungekreft Pasienter og pårørende Multippel sklerose (MS) Molde 12. mars Hørselssentralen May Kristin Meisingset Ålesund 26. og 27. februar. (evt 25./26. febr) Gastro. Pol.kl Synnøve Herje Ålesund Vår Medisinsk avdeling Sonja Eriksen, Ålesund Tirsdagar Kreftpol.kl. Oppstart Kari Myklebust 5.mars Ålesund 6.,13., 20. mars, 3. og 10. april kl Kreftpol.kl Kari Myklebust Ålesund Vår Medisinsk avd. Olaug Notø Ålesund Vår Fysikalsk medisin Med avd. nyremed. pol.kl april Mette Jerve april Med avd. nyremed. pol.kl Nyresvikt Ålesund 09., 16 og 23 Nyresvikt/ nyretranspl Ortopedisk behl Før proteseopr. i hofte eller kne Kr.sund 1 gong pr. veke Mette Jerve Døgnenhet for ortopedi

7 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte eller kne Volda 2. eller 3. kvar fredag (pas. vert kalla inn) Kirurgisk avdeling Mette Muren Gjerseth Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte Overvekt Forkurs Gastric bypass søkt overvektsopr. m/pårørande Overvekt etter overvektsopersj. Parkinson /pårør. Prostatakreft og pårørande Psykisk helse hverdagsøkonomi Innel. pasientar Psykiske lidingar Søsken Revmaskolen/ Bechtrew og pårør. Revmaskolen/ leddgikt og pårør. Ålesund Ålesund Ålesund ca. 1 gong pr. mnd 11.jan, 05.april, 07.juni Alle torsdagar Kirurgisk avdeling Anniken Standal Remseth Overvektspol. kl Ekspedisjon Kirurgisk pol. kl Mette E. Svinø Ålesund 10.april Nevrologisk avd. Molde / Kr.sund 12. og Kirurgisk pol. kl 13.mars Kr.sund Kontinuerlig Nordlandet psykiatriske s. Marianne Andersen og Rita Silseth Sjøholt DPS Vår BUP Ålesund Ålesund 19. mars Revmatologisk pol.kl Kristin Grepstad Mørkeset Tlf Ålesund 11. og 12. mars 22.,23.april Revmatologisk pol.kl Kristin Grepstad Mørkeset Tlf

8 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Revmaskolen/ sjøgrens syndrom pasientar og pårør. Ålesund 1.kurs; 4. og 5.mars 2.kurs; Revmatologisk avdeling Kristin Grepstad Mørkeseth Samling Besteforeldre til barn med funksjonsnedsetting Smerter Smerter, sjølvhjelp Smerte Meistring og aksept Sorg Barn og unge Sorg Barn og unge Sorg Vaksne Sorg Foreldre som har mista barn i mors liv, eller i samband med fødsel Sorgsamling Ungdom 15., 16. apr. Ålesund 11. april Barnehabiliteringen v/britt Søvik tlf Molde Vår Psykiatrisk pol. kl Hans Petter Møller Molde Kontinuerleg LMS Toril Kvisvik Ålesund Torsdagar 7.mars 02.mai / Smertepol. kl Kristin Westre Molde Vår Sjukehusprest Håvard Ervik Kr.sund Vår LMS Toril Kvisvik / Kr.sund Vår Avd. for barn og unge, BUP Wenche Sørbye Kvinneklinikken Ålesund Kontinuerlig Elin Ytterbø Nina Heggdal Innerdalen Vår eller høst BUP Line L. Lambadarios /

9 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, vinter/vår 2013 Tema og Avdeling og kontaktperson/tlf målgruppe Stad Når? Start Foreldre til barn med funksj. hemming. (0 6 år) Kr.sund 16. og 29. april, 13. og 27. mai Enhet for barnehabilitering Oddny Elshaug Svimmelhetsskule Urologisk behandl.(pre pol) Veien til vaksenlivet Unge år, med funksjonsnedsetting. Veien til vaksenlivet Samtalegruppe for foreldre Molde Pågår Nevrologisk avdeling Ekspedisjon Kr.sund Molde Molde 1 gong/ 14 dag Oppstart April Oppstart April Døgnenhet for kir. gyn. og indremedisin Seksjon for voksenhabilitering Bente Strømsvåg / Hilde Husby / Seksjon for voksenhabilitering Oddny Elshaug: Solrun Stedje Gurigard:

10 Opplæring i samband med rehabiliteringsopphald på Aure rehabiliteringssenter vår halvåret 2013 Tema og målgruppe Stad Når? Avdeling og kontaktperson/telefonnr. Kolsgruppe Aure 18.febr 11.mars 16.juni 05.juli Driftskoordinator Randi Barlaup Kreftgruppe Ferdigbeh. pasientar Nakkegruppe Skade, prolaps og slitasje i nakke Parkinson gruppe Raskere tilbake til arbeidslivet Aure 20.mai 09.juni Aure 3 kurs: jan., 24.feb 15.mars, 21.apr 10.mai Aure 3 kurs: 20.jan 15.febr.; april juni Aure Kontinuerlig. Ny gruppe kvar 3. veke Tlf Driftskoordinator Randi Barlaup Tlf Drifstkoordinator Randi Barlaup Tlf Ergoterapeut O. Olsbakk Fys. Bente Skar/ Kaija Hestsveen Tlf Lena Husby Tlf Det kan bli endringar i planen. Gå gjerne inn på internett sida til avdelingane for å få nærare informasjon. 10

11 Opplæring av pasientar og pårørande Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire hovudoppgåver. Avdelingane ved sjukehusa har hovudansvaret for denne oppgåva. I kvar klinisk avdeling er det oppnemnt ein opplæringskoordinator som skal samordne avdelinga sitt arbeid med pasient og pårørandeopplæring og vere eit bindeledd mellom avdelinga og Lærings og meistringssenteret. Senteret støttar avdelingane sitt opplæringsarbeid fagleg, praktisk og administrativt. Senteret arbeider også for at opplæring skal vere ein integrert del av standardiserte pasientforløp. Nært samarbeid med brukarar, brukarorganisasjonar og kommunar legg grunnlaget for dette. Kva er eit Lærings og meistringssenter? Ein tilgjengeleg møteplass mellom pasientar/brukarar og fagpersonar. Ein lærestad for pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og/eller funksjonshemming, der ein skal få utvida innsikt i eigen situasjon og bli styrka i si meistring av kvardagen. Ein lærestad der helsepersonell får hjelp og høve til å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse. Læringstilboda blir gitt til grupper av brukarar (pasientar, pårørande og vener). Avhengig av tema blir gruppene samansette av brukarar med same diagnose eller på tvers av diagnosegrupper. Standard metode Lærings og meistringstilboda blir utvikla i samarbeid med fagpersonar med ulik fagbakgrunn og brukarrepresentantar (erfarne brukarar) som deler sine erfaringar og sin kunnskap. Arbeidsmåten blir kalla Standard metode, og er basert på dialog og forankra i verdiane om brukarmedverknad og sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap. 11

12 Tilvising og påmelding, utgifter og refusjon Informasjon om påmelding og eventuelt behov for tilvising (tilvising) finn du i kursbrosjyre, på nettsider og ved å ta direkte kontakt med avdelinga. Tilvising skal sendast til avdelinga eller poliklinikken som er kursansvarleg. Eigenbetaling Eigendelen for deltaking i kursprogram på minst 7 timar, er kr. 307 for pasient. Eigendelstak 1 for 2013 er kr Pårørande betaler ikkje eigendel. Barn under 16 år og foreldre som deltek på foreldrekurs, skal heller ikkje betale eigendel. Deltakarar kan pårekne å måtte betale noko for lunsj. Alle eigendelar blir automatisk registrerte i grunnlaget for frikort, også eigendelar for reise med rekvisisjon. Refusjon av utgifter til reise for pasient Hovudregelen for reiserefusjon er at ein får dekt billegaste reisemåte med rutegåande transportmiddel, dersom ein bur meir enn 3 km unna og betaler meir enn minste lokaltakst. Eigendelen for reiseutgifter er kr. 133 kvar veg pr og kjem inn under eigendelstak 1. Blir fritt sjukehusval nytta, er satsen kr. 400 kvar veg. Utgiftsdekning for pårørande Reglane om utgiftsdekning for reise og opphald gjeld også pårørande som blir inviterte til kurs/opplæring i regi av spesialisthelsetenesta. Dersom pårørande må ha permisjon frå arbeid, kan dei eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon. For pårørande som deltek som naudsynt reisefølgje, gjeld særskilde reglar. Reiserekningsskjema og pårørande som sjølve ordnar og betaler for reise, må fylle ut reiserekningsskjema kvar for seg og sende desse inn til Pasientreiser. For å få refundert utgifter til reise og eventuelt kost/opphald krevjast dokumentasjon på deltaking frå kurshaldar. Eigendel blir registrert automatisk i grunnlaget for frikort. Ved behov for ekstraskyss/drosje gjeld elles særskilde reglar om rekvisisjon. Meir informasjon finn du på nettadressa 12

13 Kurs og konferansar KONFERANSE. 3. og 4. april blir det arrangert konferanse om psykiske tilleggsvanskar hos personar med Autismespekterforstyrringar /Asperger syndrom. Målgruppa er helsepersonell som jobbar med barn, unge eller vaksne med ulike typar autisme, men også andre interesserte er velkomne. Hovudforelesarar er forskar Sissel Helverschau, og seniorrådgivar Kari Samdal, begge tilsette i Nasjonalt kompetansesenter for Autisme. Påmelding: mr.no/no/fagfolk/utdanning FAGDAG: Tverrfaglig temadag om parkinson for tilsette ved sjukehus og kommunar i Møre og Romsdal. Arr: Nevrologisk avd., Molde, i samarbeid med Møre og Romsdal Parkinsonforening. Dato: 7. mai i Ålesund. Påmelding til Lærings og mestringssenteret mr.no 13

14 Kurs i helsepedagogikk Målgruppe: for tilsette ved sjukehusa og i kommunane, for å styrke den enkelte i å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse, i tillegg til å fremme området pasient og pårørandeopplæring. Stad og tid: Kristiansund sjukehus 14., 15. og 28. mai 2013 (det er eit kurs som går over tre heile dagar). Kurset er gratis. Programmet vil bli annonsert seinare. Interesserte kan ta kontakt med Toril Kvisvik på Lærings og meistringssenteret tlf , e post: mr.no Å treffe med kunnskapen! Kurs i presentasjonsteknikk Målgruppe: for personell i Helse Møre og Romsdal, primært rettet mot dei som arbeider med opplæring av pasientar og pårørande. Kurset vil vere praktisk retta basert på øvingar. Hovudmålet er at deltakarane skal kjenne seg tryggare som undervisarar. Avgrensa tal på deltakarar pga praktiske øvingar. Kurshaldarar: Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen. Ålesund sjukehus, Åsebøen 1, 5. mars Påmelding innan 26. februar i kursportalen. 14

15 Forsking på opplæring av pasientar og pårørande I tråd med Handlingsplan for forsking i Helse Møre og Romsdal HF arbeider ein no med å etablere større sjølvstendige forskingsgrupper innan ulike klinikkar og fagområde. På denne måten ønskjer ein å gjere det lettare å kombinere forsking og klinikk, samt å gjere forskingsmiljøa i Helse Møre og Romsdal HF meir konkurransedyktige når dei søkjer om eksterne forskingsmidlar. Eit lite helseføretak kan ikkje greie å bygge opp gode forskingsmiljø innanfor mange fagområde. Det er difor naudsynt med eit tett samarbeid mellom klinikkane og forskingsadministrasjonen for å finne fram til dei miljøa ein skal satse på. Eit av momenta som vektleggast i samband med slik etablering er tverrfagleg arbeid. Ein ser det difor som ønskeleg og hensiktsmessig at forsking på opplæring av pasient og pårørande også kan knytast opp mot dei større tverrfaglege forskingsgruppene. FoU seksjonen og LMS vil samarbeide om dette. Forskingssjef Tormod Thomsen LPP prosjekt LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) har motteke prosjektmidlar for å vidareføre ei møterekke retta mot brukarar, pårørande og andre interesserte om kva slags psykiatritilbod ein kan få i kommunen, skolering om psykiatriske tenester og korleis tilbodet er tilrettelagt praktisk. Ålesund kommune og LMS er samarbeidspartar i prosjektet, og nabokommunar til Ålesund er også invitert til å vere med. Det er planlagt fire dialog møter i løpet av Tenkte tema: Tvang og tvangsbehandling innafor psykiatrien generelt og i Ålesund spesielt Samhandlingsreforma; kva slags verknad får den for pasientar med ein psykisk sjukdom. Behandling av tunge psykiske lidingar Pårørande sine roller og rettar. 15

16 Tilsette ved Lærings og meistringssenteret Toril Kvisvik, seksjonsleiar mr.no Tlf: / Sunnmøre Randi Erdal, konsulent mr.no Tlf: Volda Tlf: Ålesund Mobil: Besøksadr. Volda: Kløvertun, Volda sjukehus Ellen Langnes, konsulent mr.no Tlf: Besøksadr: Åsebøen 11, 8etg. Ålesund sjukehus Nordmøre og Romsdal Kari Anne Nerland, konsulent mr.no Tlf: Molde Tlf: Kristiansund Mob: Besøksadr. Molde: Høvdingbygget Bente Olsen Finvåg, konsulent vikar mr.no Tlf: Besøksadr: Herman Døhlens v 1. Kristiansund sjukehus Regional funksjon Helse Midt Norge Jan Ole Bolsø, rådgivar mr.no Tlf: / Stein Conradsen, 1.konsulent mr.no Tlf: Besøksadr: Kløvertun, Volda sjukehus Lærings og meistringssenteret på internett På nettsidene våre kan du finne nyhende, meir informasjon om kursa i Helse Møre og Romsdal, nyttige lenker for pasientar, pårørande og fagfolk med meir. mr.no/no/pasient/laring og meistring1/

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6 Sunn Møring Nr. 2-2008 Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg.

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer