Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper"

Transkript

1 Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS)

2 Aktivitetsplan 2015 Godt nyttår! Då er jubileumsfeiringa over og 2015 blir eit år der Lærings- og meistringssenteret (LMS) skal halde fram med å bistå seksjonane i utvikling av nye tilbod. I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å få pasient- og pårørandeopplæring til å bli ein naturleg del av standardiserte pasientforløp. Skal kvaliteten på tilboda bli best mogleg, er brukarmedverknad ein føresetnad. LMS, koordinerande eining, FFO og fylkesmannen held fram med si satsing på individuell plan (IP), og innlemmar Sunnmøre i Våren 2015 skal det arrangerast ein fagdag for politikarar, leiarar, brukarorganisasjonar og dei som arbeider med IP i kommunar og andre etatar. Målet er at IP skal bli den gode reiskapen det er tenkt å være for dei som har behov for langvarige og koordinerte tenester. Avdeling for barn og unge har ei auka satsing på pasient- og pårørandeopplæring i år, og avdelinga skal mellom anna arbeide for at pasientar og pårørande skal få et meir likeverdig tilbod i heile fylket. Både brukarar og Lærings- og meistringssenteret er med på dette arbeidet. Hausten 2014 fekk Norsk cøliakiforeining (NCF) og LMS midlar frå Helse og rehabilitering til å lage en likepersonsfilm om glutenintoleranse. Målet med filmen er å auke kunnskapen til dei som nyleg har fått cøliaki eller er deira pårørande. Vi skal gjennomføre dette prosjektet i samarbeid med fagmiljøet og pasientar og pårørande knytt til Kristiansund sjukehus. For å oppnå eit heilskapleg tilbod for pasientar og pårørande, er samhandling mellom helseføretak og kommunar eit prioritert område også i år. LMS har starta arbeidet med å systematisere samarbeidet med kommunane innan læring og meisitring, og arbeider med å lage nettverk med fagpersonar og brukarrepresentantar rundt kvart sjukehus i Møre og Romsdal. Målet er at pasient og pårørande får gode lærings- og meistringstilbod på rett nivå ut frå faglege og geografiske føresetnader. Toril Kvisvik Seksjonsleiar Lærings- og meistringssenteret Biletet på framsida: v/anne-line Gausdal 2

3 ADHD 5.,12.,19., og BUP Foreldre 26.mars A. Sortevik ADHD Foreldre ADHD Foreldre ADHD Foreldre ADHD og ADD Vaksne Analytisk gruppe Angelman syndrom nettverksgruppe Pårørande og tenesteytare Angst/depresjon kognitiv gruppe år Volda 4.,11. og 18.mars BUP Volda G. Grønningsæter/l. Røssevold Molde 4. og 11.juni BUP Molde Åsa Rasmussen Kristiansund Oppstart 11.mars 6 onsdagar Kristiansund 24. og 25.mars Volda Oppstart haust -14 og avsluttast juni BUP LMS Bente B. Olsen Psyk.pol. Kr.sund Helena Havnen Volda DPS Finn Bjarne Mjaaseth Molde 25.mars Seksjon for vaksenhab. Marit Monsen Volda DPS Oppstart 5.feb. onsdagar siste 6.mai Volda DPS Arnstein Høydal Anette Moe

4 Angst/depresjon/ utbrent Volda DPS Oppstart 14.jan. Volda DPS Anne Velle Rishaug Kvinnegruppe onsdagar psykosomatisk siste des Angst/depresjon/ traumer psykomotorisk bevegelsesgruppe Artrose (Ny)diagnostisert (ikkje nyopr.) Asperger Foreldre Asperger unge vaksne år Asperger Foreldre Autismespektervanskar/Asperger syndrom Foreldre/pårør. til barn klasse Autismespektervanskar/Asperger syndrom barn 2.-7.klasse Volda DPS Kontinuerleg tirsdagar Kristiansund 27.feb Molde Volda Molde Molde 16.,27. og 30.april 5.mars 8 kursdagar 15., 22. og 29.april 11. og 18.mars Oppstart 24.mars 6 tirsdagar Volda DPS Line K. Nedrelid Klinikk for kirurgi og LMS Bente B. Olsen BUP Alice F. Bjerkvik Anita Rønningen Seksjon for vaksenhabilitering Aud Sissel Suoranta / BUP Volda Linda Røssevold/Ingunn Bøe Hunnes Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth / Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth /

5 Autismespektervanskar/Asperger syndrom Ungdom år Kristiansund Oppstart 12.mars 8 torsdagar Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth / Autismespektervanskar/Asperger syndrom Foreldre/pårør. Autismespektervanskar/Asperger syndrom Vaksne år Autismespektervanskar/Asperger syndrom Temadag foreldre til unge vaksne Astmaskule Foreldre/pårør. og ansatte i skole/barnehage Brystkreft Cerebral Parese nettverksgruppe Cøliakiskulen Vaksne pasientar Kristiansund 5. og 9.mars Molde 25.mars 8 kursdagar Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth / Seksjon for vaksenhab. Nordmøre og Romsdal Aud Sissel Suoranta Molde 17.mars Seksjon for vaksenhab. Nordmøre og Romsdal Aud Sissel Suoranta mars Barne- og ungdomsklinikken kontinuerleg Kirurgisk avd. 2 Brystdiagn. senter Brit Hildrestrand Hurlen Molde 2-3 g i halvåret Seksjon for vaksenhab. Ellen Munthe-Kaas Poliklinikk for mage - og tarmsykd

6 Cøliakiskulen Foreldre, andre pårørande og pers. i skule, barnehage 17.mars Barne- og ungdomsklinikken Cøliaki Vaksne pasientar Cøliaki Foreldre, andre pårørande og pers. i skule, barnehage Diabetes type 1 karbohydrattelling Vaksne pasientar Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type 2 Vaksne pasientar Diabetes type 2 Vaksne pasientar Down syndrom Foreldre Kristiansund høst Kristiansund høst LMS Toril Kvisvik / Avdeling for barn og unge Ped.pol Kristiansund høst Medisinsk poliklinikk Åse Kvalvik / Molde 6. og 15.mai Medisinsk poliklinikk Bente Skotheimsvik Torunn Kanestrøm Kristiansund 28.april. og 5.mai Volda 28. og 29.april 11.,18., og 25.mars Medisinsk poliklinikk Åse Kvalvik / Medisinsk poliklinikk Kamilla Træen/Therese B. Solevåg/Sølvi Olsvik / Medisinsk avdeling Marit Dalen Aarseth Gerd Helen Masdal / januar Barnehabiliteringstj. A.G.N. Djupvik Trine Sande Tovik 6

7 Eksem Foreldre, tilsette i skole og barnehage 13.april Barne og ungdomspoliklin. v/ Helen Ytrebø og Anita Kjøde Epilepsi Foreldre Foreldrearena Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne el. langv. sjukdom Hjarteskolen hjarteinfarkt, hjarteoperert el blokka/stenta Hjarteskolen i rehabilitering Hjarte og pårørande Hjarte og pårørande Hjerneslag Gruppeopphald pasientar Kristiansund 15.oktober Molde Volda Kr. sund Oppstart 15.januar 7 kursdagar 2 kurs Oppstart 10.feb. og 5.mai og 5 kursdagar Seksjon for hab. barn og unge Marit Romundstad Seksjon for hab. barn og unge Marit Romundstad Hjartepoliklinikken Anne Grethe Vågen Maj Britt Aambakk kontinuerleg Koronar pol.kl hjarterehab. Ingrid Granøien Eli Aasebø og 27.april Medisinsk poliklinikk Nina Egset Sæterbø Molde 2. og 9.mars Medisinsk poliklinikk Berit Birkeland Mork rehab.sent. Januar og juli/august Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Mork rehabiliteringssenter Marte Husøy

8 Hjerneslag og pårørande Molde høst Synnøve Sivertsen Nevrologisk avdeling Hjerneslag og pårørande Hjerneslag (Hjerneskolen) Personar med kognitive vanskar etter ervervet hjerneskade Hovudpine april/mai Medisinsk avd.5 Hilde Christin R. Furstrand / Molde Vegsund DPS Vegsund DPS Molde 16. og 27.mars Fys.med og rehab. Audhild Farstad kontinuerleg Nevrologisk avdeling Marianne Undheim Vår/haust Vegsund DPS v/eva Stine Gjengedal/Alfhild Ødegård Oppstart 29.april 8+2 onsdagar KIB Kurs i belastningsmeistring KID-Kurs i depresjons meistring Kreft og pårørande Kronisk tretthetssyndrom /ME Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt og pårør. 24.feb.- 24.mars (5 samlingar) Oppstart 15.jan. 6 samlingar / Vegsund DPS Inger Line N. Volden/Marit Godø Kreftpoliklinikk Kari Myklebust Seksjon for kliniske støttefunksjoner/ Nevrologisk avdeling/lms og 3.mars Poliklinikk for mage og tarmsykdommer Monika Tranvåg

9 Multippel sklerose(ms) Nydiagnostiserte høst Fysikalsk medisin Eva Nilsen og Liv Dalseng Nyre(skolen) Nydiagnostiserte nyresviktpasientar og en pårørande Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte eller kne Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte eller kne Ortopedisk beh. Før proteseopr. i hofte Overvekt Forkurs Gastric bypass Pas. søkt opr. Overvekt etter overvektsopr. Parkinson og pårørande Plutselig 18 Foreldre til ungd år med en utviklingshemming 21.,28.april, og 5.mai Avd? Mette Jerve ( ) Kari Herje Randi Horn Kristiansund kontinuerleg Døgneining for ortopedi Volda kontinuerleg Kirurgisk avdeling Mette Muren Gjerseth kontinuerleg Kirurgisk avdeling Anniken Standal Remseth mars og 5.juni kontinuerleg torsdagar 12. og 19.mars Kristiansund 16.april Overvektspoliklinikk Ekspedisjon Klinisk ern.fys.kirsti K. Bjerkan se-mr.no Randi Skaget Hjelset Nevrologisk ekspedisjon / Seksjon for hab. barn og unge Marit Romundstad

10 Prader Willi syndrom Nettverksgruppe Pårørande og tenesteytare Molde vår Seksjon for vaksenhab. Kari Torvik Prostatakreft pasientar og pårør. Kvardagsøkonomi Innel. pasientar Søvn og søvnhygiene Innel. pasientar enkelt matkurs Innel. pasientar Bipolar gruppe Mentalisering Selvtillit Kristiansund vår Kristiansund 2.juni Kristiansund 5.mai Kristiansund 10.februar Oppstart 3.feb. 10 veker, tors. nye grupper v/nok Vår/ved nok 8.april- 10.juni ons. nye gruppar v/nok Kirurgisk avdeling Tlf DPS Kristiansund døgn Marianne Andersen og Rita Silseth DPS Kristiansund døgn Torill Aarset, Marianne Andersen og Rita Silseth DPS Kristiansund døgn Marianne Andersen, Rita Silseth og Ragnhil Rødset Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Synnøve I. Molvær Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Ole Inge Gjøen Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende

11 Sosial angst 14.jan.- 18.mars ved nok Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende Kognitiv leveregelgruppe Mindfullness/ oppmerksamt nærvær kroppsbevissthet pasientar spilleavhengighet pasientar Psykoedukasjon Pårørende ACTteam Psykoedukativ mentaliseringsgruppe pasientar Psykomotorisk bevegelsesgruppe pasientar Psykosar En-og flerfamiliegruppe Vår/ved nok Vår/ved nok Vår/ved nok Vår/ved nok Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Synnøve I. Molvær Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Gina Nesset Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende Vår DPS Sunnmøre Therese Giske Søvik DPS Søre Sunnmøre Volda DPS Vegsund DPS januar Kontinuerleg mandagar Vår/haust DPS Søre Sunnmøre Aud Solheim Volda DPS Line K. Nedrelid Bente Bakke, /Anja Bjørkavåg

12 Revmaskolen/ Sjøgrens syndrom pasientar og pårø mars april Revmatologisk poliklinikk Tlf Revmaskolen/ Leddgikt pasientar og pårør. Revmaskolen/ Bektherev pasientar og pårør. Smerte Pers. med langvarig/kronisk smerte Smerte Pers. med langvarig/kronisk smerte Sorg Barn og unge Sorg Barn og unge Sorg Vaksne Sorg ungdom Sorg Barn og unge 9. og 10.mars 1. og 2.juni Revmatologisk poliklinikk Tlf april Revmatologisk poliklinikk Tlf Molde Ved behov Psykiatrisk poliklinikk Hans P. Møller jan- 12.mars 19.mars- 21.mai tors. Molde ved nok Kristiansund ved nok Kristiansund ved nok Smertepoliklinikken Kristin Westre Sjukehusprest Håvard Ervik LMS v/ Toril Kvisvik / Avd. for barn og unge, BUP Wenche Sørbye Innerdalen høst Avd. for barn og unge, BUP Wenche Sørbye Håvard Ervik Ved nok Sjukehusprest /

13 Sorg Foreldre som har mista barn i mors liv, eller v/fødsel oppstart tilpassa behov Kvinneklinikken Elin Ytterbø Nina Heggdal Starthjelp Foreldre til barn med nedsatt funskjonsev.0 6 år Stoffskifte Vaksne med pårørande Stoffskifte Vaksne med pårørande Stoffskifte Vaksne med pårørande Svimmelhetsskule Syskensamling Sysken, år, nedsatt funksjonsevne Urologisk behandl.(pre-pol) Veien til voksenlivet Ungdom med lett utviklingsh år m/foreldre høst Avd.for hab.av barn og unge, T. S. Tovik/Jan E. Aarsæther Tlf / Kristiansund høst Molde 17. og 18.mars LMS Toril Kvisvik / LMS Kari Anne Nerland / mai Medisinsk poliklinikk Kamilla Træen/Therese B. Splevåg/Sølvi Olsvik / Molde kontinerleg Nevrologisk avdeling Ekspedisjon vår Avd. for hab. av barn og unge Brusdal- T.S. Tovik heimen Kristiansund kontinuerleg Døgneining for kir.- gyn. og indremedisin Molde vår Seksj. for vaksenhab. Nordm. og Romsdal Solrun S. Gurigard

14 Opplæring i samband med rehabiliteringsopphald på Aure rehabiliteringssenter 2015 målgruppe Kreftgruppe Ferdigbeh. pasientar Nakkegruppe Skade, prolaps og slitasje i nakke Parkinson gruppe Raskere tilbake til arbeidslivet Yrkesaktive Stad Når? Aure mars Aure Ca 10 grupper/år Aure Ca 8-10 grupper/år Aure Kontinuerleg Det kan bli endringar i planen. Avdeling og kontaktperson/telefonnr. Aure rehab Aure rehab Aure rehab Aure rehab Å treffe med kunnskapen! 14

15 Kurs og fagdagar Parkinson fagdag: 16.april sjukehus Målgruppe: Helsepersonell i kommunar, helseforetak. Påmelding til LMS: Fagdag i individuell plan. Målgruppe: politikere, leiare i kommunane, koordinerande eining, leiarar og tillitsvalde i brukarorganisasjonane, NAV og andre interesserte. Påmelding til FFO: Kurs i presentasjonsteknikk haust 2015 Målgruppe: personell i Helse Møre og Romsdal, primært retta mot dei som arbeider med opplæring av pasientar og pårørande. Kurset vil vere praktisk retta basert på øvingar. Hovudmålet er at deltakarane skal kjenne seg tryggare som undervisarar. Avgrensa tal på deltakarar pga praktiske øvingar. Kurshaldarar: Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen «Vendepunktet» - en temadag om mestringsfortellinger i pasientopplæring, 19.mai Molde. Målgruppe: erfarne brukere som ønsker å bistå med sin historie inn i pasient- og pårøreneopplæring. Arrangør: MS-forbundet og Lærings- og meistringssenteret. Interesserte kan ta kontakt med Kurs i helsedpedagogikk blir arrangert etter førespurnad frå dei ulike klinikkane og kommunane. Ta kontakt med 15

16 Opplæring av pasientar og pårørande Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire hovudoppgåver. Avdelingane ved sjukehusa har hovud-ansvaret for denne oppgåva. I kvar klinisk avdeling er det oppnemnt ein opplæringskoordinator som skal samordne avdelinga sitt arbeid med pasient- og pårørandeopplæring, og vere eit bindeledd mellom avdelinga og Lærings- og meistringssenteret. Senteret støttar avdelingane sitt opplæringsarbeid fagleg, praktisk og administrativt. Senteret arbeider også for at opplæring skal vere ein integrert del av standardiserte pasientforløp. Nært samarbeid med brukarar, brukar-organisasjonar og kommunar legg grunnlaget for dette. Kva er eit Lærings- og meistringssenter? Ein tilgjengeleg møteplass mellom pasientar/brukarar og fagpersonar. Ein lærestad for pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og/eller funksjonshemming, der ein skal få utvida innsikt i eigen situasjon og bli styrka i si meistring av kvardagen. Ein lærestad der helsepersonell får hjelp og høve til å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse. Læringstilboda blir gitt til grupper av brukarar (pasientar, pårør. mm). Avhengig av tema blir gruppene samansette av brukarar med same diagnose eller på tvers av diagnose-grupper. Standard metode: Lærings- og meistringstilboda blir utvikla i samarbeid med fagpersonar med ulik fagbakgrunn og brukarrepresentantar (erfarne brukarar) som deler sine erfaringar og sin kunnskap. Arbeidsmåten blir kalla Standard metode, og er basert på dialog og forankra i verdiane om brukarmedverknad og sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap. 16

17 Tilvising og påmelding, utgifter og refusjon Informasjon om påmelding og eventuelt behov for tilvising (henvisning) finn du i kursbrosjyre, på nettsider og ved å ta direkte kontakt med avdelinga. Tilvising skal sendast til avdelinga eller poliklinikken som er kursansvarleg. Eigenbetaling Eigendelen for deltaking i kursprogram på minst 7 timar, er kr. 320,- for pasient. Eigendelstak 1 for 2015 er kr. 2185,-. Pårørande betaler ikkje eigendel. Barn under 16 år og foreldre som deltek på for-eldrekurs, skal heller ikkje betale eigendel. Deltakarar kan pårekne å måtte betale noko for lunsj. Alle eigendelar blir automatisk registrer-te i grunnlaget for frikort, også eigendelar for reise med rekvisisjon. Ved manglande oppmøte på kurs/gruppar uten å ha gitt beskjed vil ein bli belasta med 640,- Refusjon av utgifter til reise for pasient Hovudregelen for reiserefusjon er at ein får dekt billegaste reisemåte med rutegåande transportmiddel, dersom ein bur meir enn 3 km unna og betaler meir enn minste lokaltakst. Eigendelen for reise-utgifter er kr. 135,- kvar veg pr og kjem inn under eigendelstak 1. Blir fritt sjukehusval nytta, er satsen kr. 400,- kvar veg. Utgiftsdekning for pårørande Reglane om utgiftsdekning for reise og opphald gjeld også pårørande som blir inviterte til kurs/opplæring i regi av spesialisthelsetenesta. Dersom pårørande må ha permisjon frå arbeid, kan dei eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon. For pårørande som deltek som naudsynt reisefølgje, gjeld særskilde reglar. Reiserekningsskjema og pårørande som sjølve ordnar og betaler for reise, må fylle ut reiserekningsskjema kvar for seg og sende desse inn til Pasientreiser. For å få refundert utgifter til reise og eventuelt kost/opphald krevst dokumentasjon på deltaking frå kurshaldar. Eigendel blir registrert automatisk i grunnlaget for frikort. Ved behov for ekstraskyss/drosje gjeld elles særskilde reglar om rekvisisjon. Meir informasjon finn du på nettadressa 17

18 «Meistring» bilder frå fotokonkurransen til 10-årsjubileet til Lærings- og meistringssenteret foto: Anne-Line Gausdal foto: Amailie Holm foto: Ingvild Berge Conradsen foto:idar Moldsvor foto: Henning Pettersen 18

19 Tilsette ved Lærings- og meistringssenteret: Toril Kvisvik, seksjonsleiar Tlf: / Sunnmøre Randi Erdal, fagkonsulent Tlf.: / Kløvertun, Volda sjukehus Ellen Langnes, fagkonsulent Tlf.: Åsebøen 11, 8etg. sjukehus Espen Ervik, fagkonsulent Tlf.: Åsebøen 11, 8 etg. sjukehus Nordmøre og Romsdal Kari-Anne Nerland, fagkonsulent Tlf. Molde: / Tlf. Kristiansund: Molde: Byfogd Motzfeldsgt.6 (Høvdingbygget) Bente Bae Olsen, fagkonsulent Tlf.: Herman Døhlensvei 1 Kristiansund sjukehus Internet: Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande Midt-Norge Jan Ole Bolsø, rådgivar Tlf.: / Stein Conradsen, rådgivar Tlf.: Kløvertun, Volda sjukehus. 19

20 Aktivitetsplan 2015 Opplæring av pasientar og pårørande

Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper

Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan 2015 Godt nyttår! Då er jubileumsfeiringa over og 2015 blir eit

Detaljer

Aktivitetsplan haust 2015

Aktivitetsplan haust 2015 Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan haust 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan haust 2015 Vi gleder oss til å ta fatt på hausten med planlegging

Detaljer

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs Opplæring av pasientar og pårørande grupper/kurs Aktivitetsplan vinter/vår 2014 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Aktivitetsplan vinter/vår 2014 Biletet på framsida: Vilde Moltudal,

Detaljer

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal 2016

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal 2016 Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2016 Lærings- og meistringssenteret (LMS) www.helse-mr.no Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal 2016 Innhold

Detaljer

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs

Opplæring av pasientar og pårørande. grupper/kurs Opplæring av pasientar og grupper/kurs Aktivitetsplan haust/vinter 2013 Lærings og meistringssenteret (LMS) www.helse mr.no Aktivitetsplan for haust/vinter 2013 Biletet på framsida: Vilde Moltudal, Volda

Detaljer

Aktivitetsplan for vinter/vår 2013

Aktivitetsplan for vinter/vår 2013 Opplæringstiltak/kurs for pasientar og pårørande Aktivitetsplan vinter/vår 2013 Lærings og meistringssenteret (LMS) www.helse mr.no Aktivitetsplan for vinter/vår 2013 Biletet på framsida: Vilde Moltudal,

Detaljer

Aktivitetsplan for vårhalvåret 2012

Aktivitetsplan for vårhalvåret 2012 Opplæringstiltak/kurs for og Aktivitetsplan vårhalvåret 2012 Lærings og meistringssenteret (LMS) Helse Møre og Romsdal www.helse mr.no Aktivitetsplan for vårhalvåret 2012 Vel møtt til eit nytt år med opplæringstiltak/kurs

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2010 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2011 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 29. september 2015

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 29. september 2015 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2015/01 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 29. september 2015 Vi kallar med dette

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. september 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. september 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. september 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2013 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2014 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Del rapport Rehabiliteringssenger i kommunane Prosjekt leiar Jorunn Sekse Samarbeidsprosjekt mellom: Eidfjord kommune Ullensvang

Detaljer

Private rehabiliteringsinstitusjonar

Private rehabiliteringsinstitusjonar Private rehabiliteringsinstitusjonar med Helse Vest-avtale i 2012-2014 Private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med Helse Vest RHF Røde Kors Haugland Rehabliteringssenter Rehabilitering Vest

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2014

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2014 Klinikk for barn og unge Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) Kristiansund sykehus og Ålesund sjukehus Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge 2014 Tilbud om kurs/gruppesamlinger

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge

Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge Klinikk for barn og unge Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) Kristiansund sykehus og Ålesund sjukehus Kurs og opplæringstilbud Avdeling for habilitering av barn og unge Tilbud om kurs/gruppesamlinger

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2016 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2013. Dok.dato: 29.11.2013

Dok.dato: 28.11.2013. Dok.dato: 29.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.01.2014 Arbeidsavtale Tilsetting videreføring av stilling - ntensivseksjonen - Ålesund sjukehus 2013/3055-8 13798/2013 28.11.2013

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15. Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne

Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15. Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15 Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne VURDERING AV SAMTYKKEKOMPETANSE Kari er 45 år. Ho bur i

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Status samhandling på Sunnmøre Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Samhandlingsavtale Helse Sunnmøre har samarbeidsavtale med alle 17 kommunar på Sunnmøre. Ein overordna avtale med 3 delavtalar: Kompetanse

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 3. juni 2009

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 3. juni 2009 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 3. juni 2009 Til stades: Jostein Melheim, Solfrid Lillebø, Marit Sundal, Gunn Leiknes, Njål Idsø, Steinar Andersen, Else-Berit Ingvaldsen og Ingeleiv

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 KVA ER HABILITERING AV VAKSNE I SPESIALISTHELSETENESTA? Habilitering

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Innovasjonskonferansen, Værnes 08.11.2012 Fjell kommune Drivkrefter for utvikling av helselandsbyen Handlekraft Delegasjon Kompetanse Lokal samhandling Helselandsbyen: Kommunale og

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven FLORA KOMMUNE TILTAKSTENESTA Etablert 1.april 2013 3 ulike avd nyorganisert som eigen teneste 14 tilsette inkl leiar

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2015 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Samhandling om Læring og mestringstilbud

Samhandling om Læring og mestringstilbud Samhandling om Læring og mestringstilbud Forutsetninger for samhandling En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi av Siv Vangen og Chris Huxham i Tverrprofesjonelt samarbeid(elisabeth Willumsen red)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 02.01.2015

Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 02.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsett ikke utlyst stillinger Kvinneklinikken Molde og Kristiansund 2014/6043-21 27223/2014

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2015 Arbeidsavtale Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015

Detaljer

Dok.dato: 25.06.2012. Dok.dato: 21.06.2012

Dok.dato: 25.06.2012. Dok.dato: 21.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.07.2012 nnhold: Frikort - Helse Møre og Romsdal - Utbetalingsvedtak av 25.06.2012 (Vår ref: 100002508815508) Automatisk

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2014 Arbeidsavtale - Ferievikarar 2014 - Klinikk for Rehabilitering - Helse Møre og Romsdal HF 2014/1319-8 9519/2014

Detaljer

Team Sunnmørsgruppa Trygt liv i eigen heim

Team Sunnmørsgruppa Trygt liv i eigen heim Team Sunnmørsgruppa Trygt liv i eigen heim Teamet Teamet- fra venstre mot høyre. Øverst: Ulstein kommune: Gunn Helen Muren Vanylven kommune: Janita Nybø Ålesund kommune: Ann Elin Myklebust Nederst: Herøy

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling Molde sykehus, Klinikk for rehabilitering

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling Molde sykehus, Klinikk for rehabilitering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling Molde sykehus, Klinikk for rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsetting videreføring av stilling-operasjonsavdeling -Volda 2013/3933-5 14316/2013 05.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsetting videreføring av stilling-operasjonsavdeling -Volda 2013/3933-5 14316/2013 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2014 Arbeidsavtale - Tilsetting videreføring av stilling-operasjonsavdeling -Volda 2013/3933-5 14316/2013 05.12.2013

Detaljer