Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper"

Transkript

1 Opplæring av pasientar og pårørande kurs og grupper Aktivitetsplan 2015 Lærings- og meistringssenteret (LMS)

2 Aktivitetsplan 2015 Godt nyttår! Då er jubileumsfeiringa over og 2015 blir eit år der Lærings- og meistringssenteret (LMS) skal halde fram med å bistå seksjonane i utvikling av nye tilbod. I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å få pasient- og pårørandeopplæring til å bli ein naturleg del av standardiserte pasientforløp. Skal kvaliteten på tilboda bli best mogleg, er brukarmedverknad ein føresetnad. LMS, koordinerande eining, FFO og fylkesmannen held fram med si satsing på individuell plan (IP), og innlemmar Sunnmøre i Våren 2015 skal det arrangerast ein fagdag for politikarar, leiarar, brukarorganisasjonar og dei som arbeider med IP i kommunar og andre etatar. Målet er at IP skal bli den gode reiskapen det er tenkt å være for dei som har behov for langvarige og koordinerte tenester. Avdeling for barn og unge har ei auka satsing på pasient- og pårørandeopplæring i år, og avdelinga skal mellom anna arbeide for at pasientar og pårørande skal få et meir likeverdig tilbod i heile fylket. Både brukarar og Lærings- og meistringssenteret er med på dette arbeidet. Hausten 2014 fekk Norsk cøliakiforeining (NCF) og LMS midlar frå Helse og rehabilitering til å lage en likepersonsfilm om glutenintoleranse. Målet med filmen er å auke kunnskapen til dei som nyleg har fått cøliaki eller er deira pårørande. Vi skal gjennomføre dette prosjektet i samarbeid med fagmiljøet og pasientar og pårørande knytt til Kristiansund sjukehus. For å oppnå eit heilskapleg tilbod for pasientar og pårørande, er samhandling mellom helseføretak og kommunar eit prioritert område også i år. LMS har starta arbeidet med å systematisere samarbeidet med kommunane innan læring og meisitring, og arbeider med å lage nettverk med fagpersonar og brukarrepresentantar rundt kvart sjukehus i Møre og Romsdal. Målet er at pasient og pårørande får gode lærings- og meistringstilbod på rett nivå ut frå faglege og geografiske føresetnader. Toril Kvisvik Seksjonsleiar Lærings- og meistringssenteret Biletet på framsida: v/anne-line Gausdal 2

3 ADHD 5.,12.,19., og BUP Foreldre 26.mars A. Sortevik ADHD Foreldre ADHD Foreldre ADHD Foreldre ADHD og ADD Vaksne Analytisk gruppe Angelman syndrom nettverksgruppe Pårørande og tenesteytare Angst/depresjon kognitiv gruppe år Volda 4.,11. og 18.mars BUP Volda G. Grønningsæter/l. Røssevold Molde 4. og 11.juni BUP Molde Åsa Rasmussen Kristiansund Oppstart 11.mars 6 onsdagar Kristiansund 24. og 25.mars Volda Oppstart haust -14 og avsluttast juni BUP LMS Bente B. Olsen Psyk.pol. Kr.sund Helena Havnen Volda DPS Finn Bjarne Mjaaseth Molde 25.mars Seksjon for vaksenhab. Marit Monsen Volda DPS Oppstart 5.feb. onsdagar siste 6.mai Volda DPS Arnstein Høydal Anette Moe

4 Angst/depresjon/ utbrent Volda DPS Oppstart 14.jan. Volda DPS Anne Velle Rishaug Kvinnegruppe onsdagar psykosomatisk siste des Angst/depresjon/ traumer psykomotorisk bevegelsesgruppe Artrose (Ny)diagnostisert (ikkje nyopr.) Asperger Foreldre Asperger unge vaksne år Asperger Foreldre Autismespektervanskar/Asperger syndrom Foreldre/pårør. til barn klasse Autismespektervanskar/Asperger syndrom barn 2.-7.klasse Volda DPS Kontinuerleg tirsdagar Kristiansund 27.feb Molde Volda Molde Molde 16.,27. og 30.april 5.mars 8 kursdagar 15., 22. og 29.april 11. og 18.mars Oppstart 24.mars 6 tirsdagar Volda DPS Line K. Nedrelid Klinikk for kirurgi og LMS Bente B. Olsen BUP Alice F. Bjerkvik Anita Rønningen Seksjon for vaksenhabilitering Aud Sissel Suoranta / BUP Volda Linda Røssevold/Ingunn Bøe Hunnes Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth / Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth /

5 Autismespektervanskar/Asperger syndrom Ungdom år Kristiansund Oppstart 12.mars 8 torsdagar Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth / Autismespektervanskar/Asperger syndrom Foreldre/pårør. Autismespektervanskar/Asperger syndrom Vaksne år Autismespektervanskar/Asperger syndrom Temadag foreldre til unge vaksne Astmaskule Foreldre/pårør. og ansatte i skole/barnehage Brystkreft Cerebral Parese nettverksgruppe Cøliakiskulen Vaksne pasientar Kristiansund 5. og 9.mars Molde 25.mars 8 kursdagar Klinikk for barn og unge v/elin Fladseth / Seksjon for vaksenhab. Nordmøre og Romsdal Aud Sissel Suoranta Molde 17.mars Seksjon for vaksenhab. Nordmøre og Romsdal Aud Sissel Suoranta mars Barne- og ungdomsklinikken kontinuerleg Kirurgisk avd. 2 Brystdiagn. senter Brit Hildrestrand Hurlen Molde 2-3 g i halvåret Seksjon for vaksenhab. Ellen Munthe-Kaas Poliklinikk for mage - og tarmsykd

6 Cøliakiskulen Foreldre, andre pårørande og pers. i skule, barnehage 17.mars Barne- og ungdomsklinikken Cøliaki Vaksne pasientar Cøliaki Foreldre, andre pårørande og pers. i skule, barnehage Diabetes type 1 karbohydrattelling Vaksne pasientar Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type 2 Vaksne pasientar med pårørande Diabetes type 2 Vaksne pasientar Diabetes type 2 Vaksne pasientar Down syndrom Foreldre Kristiansund høst Kristiansund høst LMS Toril Kvisvik / Avdeling for barn og unge Ped.pol Kristiansund høst Medisinsk poliklinikk Åse Kvalvik / Molde 6. og 15.mai Medisinsk poliklinikk Bente Skotheimsvik Torunn Kanestrøm Kristiansund 28.april. og 5.mai Volda 28. og 29.april 11.,18., og 25.mars Medisinsk poliklinikk Åse Kvalvik / Medisinsk poliklinikk Kamilla Træen/Therese B. Solevåg/Sølvi Olsvik / Medisinsk avdeling Marit Dalen Aarseth Gerd Helen Masdal / januar Barnehabiliteringstj. A.G.N. Djupvik Trine Sande Tovik 6

7 Eksem Foreldre, tilsette i skole og barnehage 13.april Barne og ungdomspoliklin. v/ Helen Ytrebø og Anita Kjøde Epilepsi Foreldre Foreldrearena Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne el. langv. sjukdom Hjarteskolen hjarteinfarkt, hjarteoperert el blokka/stenta Hjarteskolen i rehabilitering Hjarte og pårørande Hjarte og pårørande Hjerneslag Gruppeopphald pasientar Kristiansund 15.oktober Molde Volda Kr. sund Oppstart 15.januar 7 kursdagar 2 kurs Oppstart 10.feb. og 5.mai og 5 kursdagar Seksjon for hab. barn og unge Marit Romundstad Seksjon for hab. barn og unge Marit Romundstad Hjartepoliklinikken Anne Grethe Vågen Maj Britt Aambakk kontinuerleg Koronar pol.kl hjarterehab. Ingrid Granøien Eli Aasebø og 27.april Medisinsk poliklinikk Nina Egset Sæterbø Molde 2. og 9.mars Medisinsk poliklinikk Berit Birkeland Mork rehab.sent. Januar og juli/august Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Mork rehabiliteringssenter Marte Husøy

8 Hjerneslag og pårørande Molde høst Synnøve Sivertsen Nevrologisk avdeling Hjerneslag og pårørande Hjerneslag (Hjerneskolen) Personar med kognitive vanskar etter ervervet hjerneskade Hovudpine april/mai Medisinsk avd.5 Hilde Christin R. Furstrand / Molde Vegsund DPS Vegsund DPS Molde 16. og 27.mars Fys.med og rehab. Audhild Farstad kontinuerleg Nevrologisk avdeling Marianne Undheim Vår/haust Vegsund DPS v/eva Stine Gjengedal/Alfhild Ødegård Oppstart 29.april 8+2 onsdagar KIB Kurs i belastningsmeistring KID-Kurs i depresjons meistring Kreft og pårørande Kronisk tretthetssyndrom /ME Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt og pårør. 24.feb.- 24.mars (5 samlingar) Oppstart 15.jan. 6 samlingar / Vegsund DPS Inger Line N. Volden/Marit Godø Kreftpoliklinikk Kari Myklebust Seksjon for kliniske støttefunksjoner/ Nevrologisk avdeling/lms og 3.mars Poliklinikk for mage og tarmsykdommer Monika Tranvåg

9 Multippel sklerose(ms) Nydiagnostiserte høst Fysikalsk medisin Eva Nilsen og Liv Dalseng Nyre(skolen) Nydiagnostiserte nyresviktpasientar og en pårørande Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte eller kne Ortopedisk behandling Før proteseopr. i hofte eller kne Ortopedisk beh. Før proteseopr. i hofte Overvekt Forkurs Gastric bypass Pas. søkt opr. Overvekt etter overvektsopr. Parkinson og pårørande Plutselig 18 Foreldre til ungd år med en utviklingshemming 21.,28.april, og 5.mai Avd? Mette Jerve ( ) Kari Herje Randi Horn Kristiansund kontinuerleg Døgneining for ortopedi Volda kontinuerleg Kirurgisk avdeling Mette Muren Gjerseth kontinuerleg Kirurgisk avdeling Anniken Standal Remseth mars og 5.juni kontinuerleg torsdagar 12. og 19.mars Kristiansund 16.april Overvektspoliklinikk Ekspedisjon Klinisk ern.fys.kirsti K. Bjerkan se-mr.no Randi Skaget Hjelset Nevrologisk ekspedisjon / Seksjon for hab. barn og unge Marit Romundstad

10 Prader Willi syndrom Nettverksgruppe Pårørande og tenesteytare Molde vår Seksjon for vaksenhab. Kari Torvik Prostatakreft pasientar og pårør. Kvardagsøkonomi Innel. pasientar Søvn og søvnhygiene Innel. pasientar enkelt matkurs Innel. pasientar Bipolar gruppe Mentalisering Selvtillit Kristiansund vår Kristiansund 2.juni Kristiansund 5.mai Kristiansund 10.februar Oppstart 3.feb. 10 veker, tors. nye grupper v/nok Vår/ved nok 8.april- 10.juni ons. nye gruppar v/nok Kirurgisk avdeling Tlf DPS Kristiansund døgn Marianne Andersen og Rita Silseth DPS Kristiansund døgn Torill Aarset, Marianne Andersen og Rita Silseth DPS Kristiansund døgn Marianne Andersen, Rita Silseth og Ragnhil Rødset Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Synnøve I. Molvær Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Ole Inge Gjøen Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende

11 Sosial angst 14.jan.- 18.mars ved nok Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende Kognitiv leveregelgruppe Mindfullness/ oppmerksamt nærvær kroppsbevissthet pasientar spilleavhengighet pasientar Psykoedukasjon Pårørende ACTteam Psykoedukativ mentaliseringsgruppe pasientar Psykomotorisk bevegelsesgruppe pasientar Psykosar En-og flerfamiliegruppe Vår/ved nok Vår/ved nok Vår/ved nok Vår/ved nok Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Synnøve I. Molvær Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Gina Nesset Vaksenpsykiatrisk poliklinikk Reidun Brende Vår DPS Sunnmøre Therese Giske Søvik DPS Søre Sunnmøre Volda DPS Vegsund DPS januar Kontinuerleg mandagar Vår/haust DPS Søre Sunnmøre Aud Solheim Volda DPS Line K. Nedrelid Bente Bakke, /Anja Bjørkavåg

12 Revmaskolen/ Sjøgrens syndrom pasientar og pårø mars april Revmatologisk poliklinikk Tlf Revmaskolen/ Leddgikt pasientar og pårør. Revmaskolen/ Bektherev pasientar og pårør. Smerte Pers. med langvarig/kronisk smerte Smerte Pers. med langvarig/kronisk smerte Sorg Barn og unge Sorg Barn og unge Sorg Vaksne Sorg ungdom Sorg Barn og unge 9. og 10.mars 1. og 2.juni Revmatologisk poliklinikk Tlf april Revmatologisk poliklinikk Tlf Molde Ved behov Psykiatrisk poliklinikk Hans P. Møller jan- 12.mars 19.mars- 21.mai tors. Molde ved nok Kristiansund ved nok Kristiansund ved nok Smertepoliklinikken Kristin Westre Sjukehusprest Håvard Ervik LMS v/ Toril Kvisvik / Avd. for barn og unge, BUP Wenche Sørbye Innerdalen høst Avd. for barn og unge, BUP Wenche Sørbye Håvard Ervik Ved nok Sjukehusprest /

13 Sorg Foreldre som har mista barn i mors liv, eller v/fødsel oppstart tilpassa behov Kvinneklinikken Elin Ytterbø Nina Heggdal Starthjelp Foreldre til barn med nedsatt funskjonsev.0 6 år Stoffskifte Vaksne med pårørande Stoffskifte Vaksne med pårørande Stoffskifte Vaksne med pårørande Svimmelhetsskule Syskensamling Sysken, år, nedsatt funksjonsevne Urologisk behandl.(pre-pol) Veien til voksenlivet Ungdom med lett utviklingsh år m/foreldre høst Avd.for hab.av barn og unge, T. S. Tovik/Jan E. Aarsæther Tlf / Kristiansund høst Molde 17. og 18.mars LMS Toril Kvisvik / LMS Kari Anne Nerland / mai Medisinsk poliklinikk Kamilla Træen/Therese B. Splevåg/Sølvi Olsvik / Molde kontinerleg Nevrologisk avdeling Ekspedisjon vår Avd. for hab. av barn og unge Brusdal- T.S. Tovik heimen Kristiansund kontinuerleg Døgneining for kir.- gyn. og indremedisin Molde vår Seksj. for vaksenhab. Nordm. og Romsdal Solrun S. Gurigard

14 Opplæring i samband med rehabiliteringsopphald på Aure rehabiliteringssenter 2015 målgruppe Kreftgruppe Ferdigbeh. pasientar Nakkegruppe Skade, prolaps og slitasje i nakke Parkinson gruppe Raskere tilbake til arbeidslivet Yrkesaktive Stad Når? Aure mars Aure Ca 10 grupper/år Aure Ca 8-10 grupper/år Aure Kontinuerleg Det kan bli endringar i planen. Avdeling og kontaktperson/telefonnr. Aure rehab Aure rehab Aure rehab Aure rehab Å treffe med kunnskapen! 14

15 Kurs og fagdagar Parkinson fagdag: 16.april sjukehus Målgruppe: Helsepersonell i kommunar, helseforetak. Påmelding til LMS: Fagdag i individuell plan. Målgruppe: politikere, leiare i kommunane, koordinerande eining, leiarar og tillitsvalde i brukarorganisasjonane, NAV og andre interesserte. Påmelding til FFO: Kurs i presentasjonsteknikk haust 2015 Målgruppe: personell i Helse Møre og Romsdal, primært retta mot dei som arbeider med opplæring av pasientar og pårørande. Kurset vil vere praktisk retta basert på øvingar. Hovudmålet er at deltakarane skal kjenne seg tryggare som undervisarar. Avgrensa tal på deltakarar pga praktiske øvingar. Kurshaldarar: Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen «Vendepunktet» - en temadag om mestringsfortellinger i pasientopplæring, 19.mai Molde. Målgruppe: erfarne brukere som ønsker å bistå med sin historie inn i pasient- og pårøreneopplæring. Arrangør: MS-forbundet og Lærings- og meistringssenteret. Interesserte kan ta kontakt med Kurs i helsedpedagogikk blir arrangert etter førespurnad frå dei ulike klinikkane og kommunane. Ta kontakt med 15

16 Opplæring av pasientar og pårørande Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire hovudoppgåver. Avdelingane ved sjukehusa har hovud-ansvaret for denne oppgåva. I kvar klinisk avdeling er det oppnemnt ein opplæringskoordinator som skal samordne avdelinga sitt arbeid med pasient- og pårørandeopplæring, og vere eit bindeledd mellom avdelinga og Lærings- og meistringssenteret. Senteret støttar avdelingane sitt opplæringsarbeid fagleg, praktisk og administrativt. Senteret arbeider også for at opplæring skal vere ein integrert del av standardiserte pasientforløp. Nært samarbeid med brukarar, brukar-organisasjonar og kommunar legg grunnlaget for dette. Kva er eit Lærings- og meistringssenter? Ein tilgjengeleg møteplass mellom pasientar/brukarar og fagpersonar. Ein lærestad for pasientar/brukarar med kronisk sjukdom og/eller funksjonshemming, der ein skal få utvida innsikt i eigen situasjon og bli styrka i si meistring av kvardagen. Ein lærestad der helsepersonell får hjelp og høve til å formidle kunnskap om sjukdom, funksjon og helse. Læringstilboda blir gitt til grupper av brukarar (pasientar, pårør. mm). Avhengig av tema blir gruppene samansette av brukarar med same diagnose eller på tvers av diagnose-grupper. Standard metode: Lærings- og meistringstilboda blir utvikla i samarbeid med fagpersonar med ulik fagbakgrunn og brukarrepresentantar (erfarne brukarar) som deler sine erfaringar og sin kunnskap. Arbeidsmåten blir kalla Standard metode, og er basert på dialog og forankra i verdiane om brukarmedverknad og sidestilling av brukarerfaring og fagkunnskap. 16

17 Tilvising og påmelding, utgifter og refusjon Informasjon om påmelding og eventuelt behov for tilvising (henvisning) finn du i kursbrosjyre, på nettsider og ved å ta direkte kontakt med avdelinga. Tilvising skal sendast til avdelinga eller poliklinikken som er kursansvarleg. Eigenbetaling Eigendelen for deltaking i kursprogram på minst 7 timar, er kr. 320,- for pasient. Eigendelstak 1 for 2015 er kr. 2185,-. Pårørande betaler ikkje eigendel. Barn under 16 år og foreldre som deltek på for-eldrekurs, skal heller ikkje betale eigendel. Deltakarar kan pårekne å måtte betale noko for lunsj. Alle eigendelar blir automatisk registrer-te i grunnlaget for frikort, også eigendelar for reise med rekvisisjon. Ved manglande oppmøte på kurs/gruppar uten å ha gitt beskjed vil ein bli belasta med 640,- Refusjon av utgifter til reise for pasient Hovudregelen for reiserefusjon er at ein får dekt billegaste reisemåte med rutegåande transportmiddel, dersom ein bur meir enn 3 km unna og betaler meir enn minste lokaltakst. Eigendelen for reise-utgifter er kr. 135,- kvar veg pr og kjem inn under eigendelstak 1. Blir fritt sjukehusval nytta, er satsen kr. 400,- kvar veg. Utgiftsdekning for pårørande Reglane om utgiftsdekning for reise og opphald gjeld også pårørande som blir inviterte til kurs/opplæring i regi av spesialisthelsetenesta. Dersom pårørande må ha permisjon frå arbeid, kan dei eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon. For pårørande som deltek som naudsynt reisefølgje, gjeld særskilde reglar. Reiserekningsskjema og pårørande som sjølve ordnar og betaler for reise, må fylle ut reiserekningsskjema kvar for seg og sende desse inn til Pasientreiser. For å få refundert utgifter til reise og eventuelt kost/opphald krevst dokumentasjon på deltaking frå kurshaldar. Eigendel blir registrert automatisk i grunnlaget for frikort. Ved behov for ekstraskyss/drosje gjeld elles særskilde reglar om rekvisisjon. Meir informasjon finn du på nettadressa 17

18 «Meistring» bilder frå fotokonkurransen til 10-årsjubileet til Lærings- og meistringssenteret foto: Anne-Line Gausdal foto: Amailie Holm foto: Ingvild Berge Conradsen foto:idar Moldsvor foto: Henning Pettersen 18

19 Tilsette ved Lærings- og meistringssenteret: Toril Kvisvik, seksjonsleiar Tlf: / Sunnmøre Randi Erdal, fagkonsulent Tlf.: / Kløvertun, Volda sjukehus Ellen Langnes, fagkonsulent Tlf.: Åsebøen 11, 8etg. sjukehus Espen Ervik, fagkonsulent Tlf.: Åsebøen 11, 8 etg. sjukehus Nordmøre og Romsdal Kari-Anne Nerland, fagkonsulent Tlf. Molde: / Tlf. Kristiansund: Molde: Byfogd Motzfeldsgt.6 (Høvdingbygget) Bente Bae Olsen, fagkonsulent Tlf.: Herman Døhlensvei 1 Kristiansund sjukehus Internet: Ressurs for opplæring av pasientar og pårørande Midt-Norge Jan Ole Bolsø, rådgivar Tlf.: / Stein Conradsen, rådgivar Tlf.: Kløvertun, Volda sjukehus. 19

20 Aktivitetsplan 2015 Opplæring av pasientar og pårørande

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6 Sunn Møring Nr. 2-2008 Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg.

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet.

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet. 1 Prosjektgruppa for utarbeiding av Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune har vært: Gooi de Vries Gunnar Clausen Heike Nykvist Ingolf Isaksen Otto Karlsen prosjektleder formann helse/sosial utvalget PRO

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer