Forskrift om gjødslingsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om gjødslingsplanlegging"

Transkript

1 Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle

2 Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan 3 andre gjødseltema til diskusjon: - Normer lagerkapasitet - Hestegjødsel - Husdyrgjødsel på beite Foto: Ø. Vatshelle 2

3 Dispensasjon frå å ha gjødslingsplan Kommunen kan gi dispensasjon, 5. Alle krava må vere fylte: 1. Søknad inkludert plan for gjødsling: Mangel på gjødslingsplan ved kontroll = trekk. 2. Svak gjødsling, særs ekstensiv drift: Under 50 % av normgjødsling. 3. Få dyr: 5,0 GDE eller mindre! Innefôring og beitebruk har betydning. «Kommunen kan ikkje gi fritak for gjødslingsplan for foretak med mer enn 5 GDE» «bør bare noen svært få foretak få fritak fra kravet om gjødslingsplan.» Fylkesmannen kan gi dispensasjon utover dette. «Fylkesmannen bør være restriktiv med å dispensere frå forskriften». 3

4 Normgjødsling 1 hausting kg N 2 slåtter, 1 beiting, 400 FEm/daa: kg N Vårbeite, 2 slåtter, haustbeite, 400 FEm/daa: 20 kg N Vurdering ut frå tabell 4

5 GDE Frå gjødselvareforskrifta Same tal for utegangarsau som vinterfôra! 5

6 GDE kalkulator Mattilsynet ,

7 Eks 1 Fjellbeite Foto: Ø. Vatshelle Dyretal: PT jan: 50 over 1 år (og 45 under 1 år). Beiting utanom spreieareal: Fjell 12 veker + Innmarksbeite dersom ikkje spreieareal: 8 veker. Beiting på spreieareal: Dyrka mark 3 veker. Gjødsling: 65 kg , 2 sl, beite eller tilsvarande: gylle Ant sau Brutto GDE Fratrekk GDE Netto GDE 50 7,1 (50 / 7) Ant sau utmarksbeite Ant veker Reduksjon GDE (50x20x0,003) 4,1 (7,1-3) 4,1 GDE. Gjødsling 14,4 kg N/daa = % av norm. = Kommunen kan ikkje gi dispensasjon frå krav om gjødslingsplan. 7

8 Eks 2 God lynghei Dyretal: PT 150 utegangarsau Vurdering: 150 vaksne og lam i PT per januar svarar til 135 vaksne. Lyngbeite 10 mnd, tilleggsfôr ved behov Ant sau Brutto GDE Fratrekk GDE Netto GDE 11 mnd i utmark Ant sau Ant Reduksjon utmarksbeite veker GDE , ,8 18 1,3 1,3 GDE. Foto: Ø. Vatshelle = Mogleg med fritak frå plan: vurdere gjødselbruk. 8

9 Eks 3 Innmark og gamal lynghei Dyretal: PT: 100 utegangarsau, derav 90 vaksne utegangarsau Beitebruk: Heile året på 30 daa slåttemark, 500 daa gamal lynghei og 500 daa skogsbeite. Lite fôr i utmark, og mykje tilleggsfôring på innmark. Vurdering, døme: Foto: Ø. Vatshelle 500 daa lyng: beite til max 25 av 100 sauer (eks 20 daa/dyr, uansett alder). Utmark inkludert skog gir fôr til 30 sauer = 30 % av fôropptak = 15 veker. Ant sau Brutto GDE Fratrekk GDE Netto GDE Ant sau Ant Reduksjon utmarksbeite veker GDE 90 12, ,1 4 8,9 8,9 GDE. Ikkje mogleg med fritak frå plan. 10

10 Tips GDE og fritak gjødslingsplan Dyretal sau: - Per og berre dyr over eitt år. - Ikkje forskjell på utegangarsau og vinterfôra sau. - Vurdering: Tal utegangarsau over eitt år. Beitebruk/areal: - Fråtrekk for beitetid utanfor spreieareal. Innmarksbeite: godkjent/blir brukt til husdyrgjødsel? - Vurdering: Beitetid på spreieareal/betyding innmark Gjødsling: Vurdering av nivå. Foto: Ø. Vatshelle 11

11 Krav om årleg plan Årleg plan! Minimum vurdere og oppdatere årstal. Behov for fokus på fosforgjødsling, burde til dømes ha vore mindre bruk av Fullgjødsel og mindre fosfor når mykje gylle. A) Når fleire enn 5 GDE: Kommunen kan ikkje godkjenne fleirårig plan. Foto: Ø. Vatshelle 12

12 Krav om årleg plan B) Kommunen kan vurdere dispensasjon når 5 eller færre GDE Kommunen kan godkjenne plan for inntil 5 år, jmf 3, punkt 1. Krav: Søknad, inkludert ein gjødslingsplan Vurdere driftsforma: Lite variasjon i gjødslingsbehov mellom teigane: - Einsidig grasproduksjon, mykje varig grasmark. - eller ekstensiv driftsform: under 75 % av normgjødsling. Vurdere forureiningsfaren Vurdere om det er spesielt sårbare vassdrag Kommunen skal vere restriktiv 13

13 Anna gjødselaktuelt (1) Dimensjonering av lagerkapasitet: Jmf gjødselvareforskrifta 20 - Utvide kapasitet, låne lager, gi bort gjødsel - Forslag til nye normer. Gardbrukaren har ansvaret. Kommunen. Husdyrgjødsel og lagerkapasitet 14

14 Anna gjødselaktuelt (2) Hestegjødsel - Fôringsplass og lagring som hindrar avrenning. - Nedpløying + nitrogengjødsel. - Overflatespreiing i små mengder, når ein har areal - Kompostering. Med vending. Med vending. Hurtigkompostering, Biocotech v/didrik Fasmer, Alvøen gard. Mindre strø. Hvetepellets har lavere C/-forhold enn spon og flis, evt med kompostering og pakking for sal v/steinar Wasmuth, Lund gard, Bontveit. - Biobrensel, Travparken. Foto: Prosjekt Hest som næring, Drammensregionen Behov for å samle info? Brosjyrar frå «Hest som næring»: Gjødselhåndtering Regelverk Gjødselhåndtering Løsningsforslag Gjødselhåndtering Strø 15

15 Gjødsling på innmarksbeite Gardbrukar må søkje kommunen om å bruke beite som spreieareal. Berre fulldyrka og overflatedyrka jord er automatisk spreieareal. Rettleiing laga i Rogaland: Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Det er ikkje krav om digitalisering av kart i Hordaland. Foto: Ø. Vatshelle 16

16 Gjødsling i utmark «Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal» Gjødselvareforskrifta 24: 31: Kommunen kan i særlege tilfelle dispensere: Tolking av særlige tilfelle kan moglegvis(?) vere: - Del av kultivering av beite. Heilskapleg og planlagt: gjerde, rydding, bruk/behov, evt. veg, isåing.. - Som del av oppdyrking, jmf søknad om nydyrking. og etter vurdering av eventuelle miljøverdiar. Kommunen må gjere faglege vurderingar! IKKJE som dumping pga. manglande lagerkapasitet! 17

17 Illustrasjonsbilete 18

18 Lenker Forskrift om gjødslingsplanlegging Retningslinjer til forskrift om gjødslingsplanlegging Rundskriv 17/2003, SLF Gjødslingshandbok Bioforsk Tal dyr per gjødseldyreining (GDE), Gjødselvareforskrifta vedlegg 2 GDE-kalkulator, Mattilsynet Husdyrgjødsel og lagerkapasitet, Temaark 1/2014 Bioforsk Prosjektet «Hest som næring», Lier kommune Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 19

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 7 I Nr. 7 I 2012 Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik,

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall

Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall Dato 24.10.2012 Innhold Innledning... 2 Kort sammendrag... 2 Søknadsplikt... 3 Generelle vilkår... 5 Oppføring/utvidelse av stall... 7

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Kompetanse for framtida. Kalender. Optimalisert bruk av husdyrgjødsel

Rådgivingsmelding. Innhald. Kompetanse for framtida. Kalender. Optimalisert bruk av husdyrgjødsel Sjusetevegen 27, 5610 Øystese Tlf: 98 24 58 38 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Innhald Optimalisert bruk av husdyrgjødsel Vurder

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ved forvaltning av bruksretten og beregning av en eiendoms jordbruksmessige behov er det kun eiendommens eget areal som er grunnlaget.

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve? Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 11-19. oktober 2011 Innhald

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL. 11-13

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10 Nr. 10 6. mars 2015 Historisk sauerase i historisk kulturlandskap Side 10 Foto: May-Linda Schjølberg NYHET! FORMEL Sau Ekstra gir økt lammetilvekst Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslipp Vi har

Detaljer

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Beitebruk for kjøttproduksjon 1

Beitebruk for kjøttproduksjon 1 Innmarksbeite til sau Rådgjevar Nortura * Kvifor bruk av beite? * Næringsbehov og krav til beite * Arealkrav til ulike type beite * Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk Beitebruk for kjøttproduksjon

Detaljer