INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf Edvard Storms veg 2 Fax VÅGÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ"

Transkript

1 INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf Edvard Storms veg 2 Fax VÅGÅ

2 LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL Faglaga i Sel, landbrukskontoret og ordførar har teke initiativ til ein landbrukskafe som møteplass for gardbrukarar, rettleiingstenesta og andre interesserte. Tema: Bygdesørvis, noko å satse på for gardbrukarar i Sel? Lom Bygdaservice orienterer om si verksemd Tradisjonelt landbruk i Sel og Vågå Er det ulikskap mellom landbruket i Vågå og Sel med omsyn til optimisme, investeringslyst og satsing? Kva er i så fall forklaringane på dette? Anders Svare, sauebonde i Vågå orienterer litt frå sin ståstad og si oppleving av situasjonen i Vågå og Sel Sal av hyttetomter, bygging av hytter og ringverknadene av hyttefolket er viktig for grunneigarar og næringslivet i Sel. Framover ønskjer Sel kommunestyre å prioritere områder i Heidal for vidare hyttebygging. Plan- og beredskapssjef Ola Næprud orienterer om kommunen sitt arbeid og vidare satsing. På slutten av møtet Drøfting om landbrukskafé skal vere ein fast møteplass, evt. lokalisering og kor ofte, på dagtid eller kveld? Servering undervegs PS. Møtet er gratis og ope for alle. 2

3 BEITEKURS Beiting er den rimelegaste måten å hauste på. Både inn- og utmarka er ein viktig ressurs for husdyrbrukarar men også dyrka mark vert nytta til beite t.d. i sommarmjølkeproduksjon. For å oppnå eit godt resultat med tanke på avling, tilvekst/produksjon, overvintring og å motvirke attgroing trengs det mykje kunnskap og erfaring. No har du moglegheit for å utvide kunnskapen din og du kan utveksle erfaringar med andre. Meld deg på dette gratiskurset, ikkje gløym å spørje om dei som kanskje ein dag skal ta over, vil vera med! Du har også moglegheit for å ta oss med ut i eit område, t.d. gamal beitemark, der du ynskjer innspel frå oss og Ann Norderhaug som har lang erfaring med skjøtsel av gamle kulturmark. Påmeldingsfrist: ved landbrukskontoret i Lom eller Vågå/Sel Program for kurs i beitebruk Samling 1 Kulturmark og produksjon Tirsdag , kl. 11 ca Kommunestyresalen i Vågå Kl Beiting på innmark (beitekvalitet av gjødsla innmarksbeite, stølsvoller og anna dyrka mark) v/jørgen Todnem, forsker ved Bioforsk Øst, Løken Sauebeite (tilvekst, avling og sorter tilpassa fjellregionen) v/jørgen Todnem, forsker ved Bioforsk Øst, Løken Kl Lunsj 3

4 Kl Sommarmjølkpoduksjon og kjøttproduksjon av storfe på innmarksbeite/utmarksbeite v/åse F. Anderssen, fagrådgjevar TINE Øst Kl Kaffe/te med biteti Kl Kasjmirgeit som restaureringshjelpar (resultat frå forsøk med kasjmirgeit og spælsau i Tynset kommune) v/jørgen Todnem, forsker ved Bioforsk Øst, Løken Erfaringar med ammegeit som beiteryddar i Bråtådalen, tankar om å rydde beite for andre v/åse Storbråten eller Simon Eiesar, gardbrukar Samling 2 Gamal kulturmark og økonomi i beitebruk Måndag 30. mai 2011, kl , Lom kommunestyresal Kaffe/te og bakst Kl Skjøtsel av ulike kulturmarkstypar: effekt av ulike beitedyr, effekt av beitetidspunkt, restaureringsmål og framgangsmåte ved ynskje om restaurering, bruk av foto mm. v/ann Norderhaug, kulturlandskapsforskar Kl Økonomi i beitebaserte driftsformer, inkl. tilskottordningane v/åse F. Anderssen, fagrådgjevar TINE Øst 4

5 Samling 3, Markdag Tysdag, 31. mai 2011, kl. 10 ca. 16 Ulike plassar i Lom og Vågå Praktisk rettleiing for vedlikehald og restaurering av gamal beitemark og anna gammal kulturmark, beiterydding v/ann Norderhaug, kulturlandskapsforskar, og grunneigarar Problemstillingar: biologisk verdifull beitemark, beitetidspunkt, beitetrykk og beitedyr, beitemark som har gått ut av bruk, beitemark under restaurering, attgroing med ulike artar m.a. osp, styving av trær, skjøtsel av gamal slåttemark mm. Dag 4 etter behov, Individuell skjøtselsrettleiing Ope for alle, også dei som ikkje var med på sjølve kurset. Onsdag, 1. juni 2011, frå kl. 10 utover dagen, etter avtale Meld frå til landbrukskontora om du er interessert i at Ann Norderhaug og vi på landbrukskontora kommer og ser på areal som du ynskjer å restaurere. Vi kan ved ei synfaring gje faglege råd og hjelpe til med å søkje om tilskot. 5

6 MØTE: KORLEIS UNNGÅ DYRETRAGEDIAR? KOMMUNESTYRESALEN I VÅGÅ 5. APRIL KL Vågå sau- og geitalslag har teke initiativ til å halde eit møte om dette viktige og vanskelege temaet. Som foredragshaldar er Karstein Bergset invitert. Han har opplevd korleis krise i livet kan gå utover dyra i fjøset. Sjølv fekk han hjelp i tide, og han har mange opplevingar og tankar å dele med oss. Mattilsynet vil og være med og bidra på møtet. Det vert sjølvsagt servering! Velkomne!! Arr.: Faglaga i Vågå, produsentlaget i Vågå, Vågå sau-og geitalslag, landbrukskontoret. 6

7 Tilsette på kontoret: Per-Ivar Weydahl, tlf / , e-post: Kjersti Reksen, tlf / , e-post: Bjørn Tore Karlstad, tlf / , 18 e-post: Kjell Hølmo, tlf / , e-post: Per Arvid Bragelien. tlf / , e-post: Tormod Pedersen, tlf / , e-post: Iris Dalseg, tlf , e-post: (arbeidstrening), Ola Løkken (Mjøsen), tlf / , e-post: Landbruksvikarar, tingast på : Ola Lusæter Ivar Ulsand 7

8 Avsender: Landbrukskontoret for Sel og Vågå, Edv. Stormsv. 2, 2680 Vågå INFOSKRIV PR. E-POST? Ynskjer du informasjon frå landbrukskontoret direkte i din e- postboks? Send ein e-post til så vil vi registrere e-postadressa di og sende deg informasjon. Om du vil ha informasjon både på e-post og papir, så gje spesielt melding om det. Informasjon berre pr. e-post vil redusere kostnadene vi har med kopiering og utsending. Tidlegare Landbruksinfoar er forøvrig tilgjengelege på heimesida til Vågå kommune.

Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter

Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter av Torhild Svisdal Mjøen, Oppdal Landbruksrådgivning Beiting er noko av det viktigaste enkelt tiltaket for å oppretthalde kulturlandskapet

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs FRÅ KU TIL SAU Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs 1 FRÅ KU TIL SAU Dei siste åra har vi sett at stadig fleire mjølkeprodusentar legg ned drifta, byggjer nytt

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Beitebruk for kjøttproduksjon 1

Beitebruk for kjøttproduksjon 1 Innmarksbeite til sau Rådgjevar Nortura * Kvifor bruk av beite? * Næringsbehov og krav til beite * Arealkrav til ulike type beite * Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk Beitebruk for kjøttproduksjon

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer