Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!! nr april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!! nr april 2015"

Transkript

1 1 nr april FIL-huset i Hafstadparken er eit flott bygg, med m.a. lagerrom for FIL Orientering Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 39 Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!!

2 Sesongkort 2015 ny design men samme pris!!! Sesongkortet kjem i år med ny «moderne» design. I tillegg er storleiken redusert til samme mål som på eit kredittkort (85 x 54 mm). Uendra pris I fjor auka vi litt både startkontingenten for enkeltløp og prisen for sesongkort. Styret har derfor ikkje funne grunn til noko justering i år. Prisen på sesongkortet er såleis den samme som i fjor for alle aldersgrupper: Under 12 år kr 100 Frå 12 til og med 19 år kr 200 Over 20 år kr 500 Også uendra startkontingent for enkeltløp Startkontingenten for enkeltløp i 2015 blir den samme som i 2014, og er: Under 12 år kr 20 Frå 12 til og med 19 år kr 40 Over 20 år kr 60 Sesongkort har fordelar Kjøp av sesongkort har fordelar både for deg som løpar og for arrangørane av nærløpa. Reknar du med å delta i dei fleste nærløpa gjennom sesongen vil det lønne seg å kjøpe sesongkort ved sesongstart. Er du under 12 år så tener du på å kjøpe sesongkort dersom du deltar på fleire enn 5 nærløp. Det samme gjeld for deg som er mellom 12 og 19 år. Er du over 20 år tener du på å kjøpe sesongkort dersom du deltar på minst 9 nærløp. Andre fordelar for degt er at du ikkje treng å ha med pengar til nærløpa. For løpsarrangørane er det også ein fordel dersom mange kjøper sesongkort. Det blir mindre veksling og styr med pengar, og påmeldinga kan gå raskare. I tillegg får vi ein større del av startkontingent inn på vår konto tidleg i sesongen. O-posten nr side 2

3 Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 er ein del av Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august Aktivitetar i friluft gir gode opplevingar, auka livskvalitet, ei betre helse og eit rikare liv. Friluftslivets år 2015 er ei nasjonal markering av norsk friluftsliv. Friluftslivets år har eiga nettside, der det er lagt ut mykje informasjon om dette aksjonsåret. Mål for friluftslivets år 2015 Året skal gi varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv mellom alle delar av befolkinga, og vere med på å auke merksemda om friluftsliv. Vidare skal året medverke til auka medvit og kunnskap om friluftslivets positive effektar for folkehelsa. Auka medvit og kunnskap om «Allemannsretten» inngår også som eit mål for friluftslivets år. Filuftslivets år og orientering Orientering er friluftsliv! Jamvel om nye former for orientering har medført at vår aktivitet etter kvart ikkje berre foregår i skogen og naturen, men også i parkar og byområde, er orientering framleis i høgste grad ein friluftsaktivitet. Alle former for orientering foregår ute i friluft! Dette gjeld anten det er tradisjonell orientering i skogsmiljø, turorientering, sprintløp i byområde, skiorientering eller orientering med sykkel. Profilering av orientering i friluftslivets år Friluftslivets år gir oss eit ekstra høve til å profilere vår idrett. Organisasjonen Norsk Friluftsliv (tidlegare Friluftslivets fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for dagleg leiing, planlegging og gjennomføring av friluftslivets år. Norsk Orientering er ein av organisasjonane bak Norsk Friluftsliv, og dette gir oss høve til å nytte logoar og alt profilmateriell som er laga for friluftslivets år. Dette bør vi utnytte i all vår marknadsføring både annonser, brosjyrer, plakatar og på nettsider. Hugs derfor å bruke logoen for Friluftslivets år i alle slike sammenhengar! Red. O-posten nr side 3

4 Trenings- og rekrutteringsrådet Sunneve Kalstad Harald Hjellbrekke Øystein Erland Thale Eliassen Fink leiar medlem medlem medlem Rekrutteringsdag ved sesongstart Den store rekrutteringsdagen i Førde blir den 22. april. Da legg Førde IL Orientering opp til informasjon og aktivitetar både for aldersgruppa år og for dei i alderen år. Aktivitetane blir først og fremst lagt opp med tanke på nybegynnarar, men vil også høve godt for dei som tidlegare har prøvt seg litt med orientering. Programmet for dagen er todelt og blir opplagt slik: Speidarane/KFUM og KFUK møter på Kyrkjelydshuset kl. 17:00 aldersgruppe år. Ungdomsklubben Løa møter på Løa kl. 17:00 aldersgruppe år. Program: Programmet startar med informasjon om orienteringsaktivitetane vi kan tilby desse aldersgruppene. Deretter blir det litt enkel instruksjon om orientering. Etterpå går deltakarane bort til Førde Ungdomsskule og startområdet for ei enkel Råtassløype, som ungdommane kan få prøve seg på. Oppfølgingsløp i mai: Det blir eit oppfølgingsløp tilpassa begge aldersgruppene på Førde Ungdomsskule den 13. mai. Ungdomsaktivitetar i regi av Sogn og Fjordane Orienteringskrins Sogn og Fjordane Orienteringskrins legg i 2015 opp til fleire ungdomssamlingar, der også ein fellestur til pinseløpa på Hedemarken inngår. UNGDOMSSAMLINGAR ÅR: Krinssamling 1: april Askvoll Krinssamling 2: mai Fellestur til pinseløp på Hedemarken Krinssamling 3: juni Hafslo Krinssamling 4: sep. Naustdal O-posten nr side 4

5 HOVUDLØP/O-LANDSLEIR 2015 Dette årlege arrangementet er for ungdommar i aldersgruppa ÅR. I år er Hovudløpet og O-landsleiren lagt til Larvik og Stavern i tida august. Sogn og Fjordane O-krins legg opp til Fellesreise for alle frå Sogn og Fjordane. Dette blir moro, følg med på der du finn heile programmet for arrangementet. Råtasskarusellen Dette er FIL Orientering sitt rekrutteringstiltak for jenter og gutar i alderen 5-12 år som har lyst til. å lære litt om kart å vere med på enkle og kjekke orienteringsøvingar å lære å ta seg fram ute i naturen Vi har i år utvida antal råtassdagar til 8, og vi avsluttar karusellen seint på hausten med eit «nattløp» der løparane må ha med lommelykt eller hovudlykt. Råtassdagar i 2015 Onsdag 15. april: Museet i Movika kl. 18:00 Onsdag 22. april: Førde ungdomsskule kl. 18:00 Onsdag 6. mai: Slåtten skule kl. 18:00 Onsdag 13. mai: Førde ungdomsskule kl. 18:00 Onsdag 3. juni: Flatene skule kl. 18:00 Laurdag 29. aug, Førde rådhus i samband med Førde opp Onsdag 30. sep: Førde ungdomskule (nattløp) kl. 19:00 Gratis deltaking Det kostar ingenting å delta i Råtasskarusellen, og påmelding gjer ein ved frammøte. Deltakarane får kart med postar og ein enkel instruksjon om opplegget. Vi har 3 ulike løyper som deltakarane kan prøve, og den som vil kan gjerne springe eller gå gjennom løypene fleire gonger. Bilde frå tidlegare Råtass Eiga premiering Dei som deltek på minst 4 Råtassløp får premie ved sesongslutt. O-posten nr side 5

6 O-challenge/ skulesprinten 2015 O-challenge/Skulesprinten handlar om å gjere skuleelevar kjende med orientering. Førde IL Orientering har gjennomført Skulesprinten i ulike former kvart år i nesten 15 år. Deltakinga frå skulane har jamt over vore svært god, og i 2012 vart Førde IL Orientering kåra til «Årets skulesprintarrangør» av Norsk Orientering (NOF). Opplegg for 2015 Planlagt tidsrom er veke 19., måndag 4. til onsdag 7. mai, kvar dag kl og Gunnar Gytri og Øystein Erland står for planlegging og organisering. Klappene-kartet med utgangspunkt frå velteplassen ved Soleide vil bli brukt som arena også i Dette kartet og området som har vist seg å vera svært veleigna for arrangementet. Vi er ute i naturen, og avstanden frå sentrumsskulane er ikkje større enn at elevane (og lærarane) kjem seg trygt til staden med sykkel. Vårt innarbeidde opplegg frå tidlegare år vil vera fundamentet i arrangementa. Men i år legg vi opp til å bruke berre ei løype, og skulane blir utfordra til meir enkeltstart for å gi progresjon til dei eldste elevane som har vore med tidlegare og kjenner terrenget. Invitasjon og informasjon til skulane Innbedne skular er dei sentrumsnære skulane Slåtten skule, Førde barneskule, Halbrend skule, Sunde skule. Vi vil i år sende ut framlegg til dag og tidspunkt for den enkelte skule, og brukar same timeplan som Målgruppene er trinnet. Øystein held kontakt med skulane, og sender skriv til skulane i veke 15 via e-post til skulane sine klassestegskontaktar med kopi til rektorane. Kart med o-løype i PDF-versjon blir sendt skulane i lag med info-skrivet. Gjennomføring Øystein set opp arrangørar (minmum 2 frå o-gruppa til kvar økt) og informerer dei. Gunnar kontaktar grunneigarlaget ved Sjur Wie, og ordnar det tekniske med kart, tidtakarutstyr, merkeband m.m. Han er også ansvarleg arrangør på måndag og tysdag i veke 19. i lag med minst 1 medhjelpar. Aktivitetar i år Frå O-challenge 2014 Foto: Gunnar Gytri Tidsbolken på 2 timar (10-12 og 12-14) blir delt i 3 med ca. 30 minutt på kvar øving: O-løype, N-nivå, kan vere delvis merka om ikkje ledelinje. Bruk av kart og brikke. 2 Lærarar blir utfordra til å stå ved løypa (kritiske punkt) Rakettløype med brikke Stafett i skogen langs merkeband, ca. 2 minutt per løpar og 4 på kvart lag, helst 2 jenter og 2 gutar. (Dannar lag på staden, og brukar ikkje brikke eller kart. Skal vere moro og gje terrengtilvenning) Tilleggsaktivitet: Kart i stor målestokk 1:2000 med 2 postar innteikna er eit ekstra tilbod for dei som meistrar løypa bra og har «ledig tid», fleksibelt opplegg. Ingen deltakarpremiar i år. O-posten nr side 6

7 Prosedyrer og rutiner for Nærløp (Oppdatert april 2015) Generelt Vi har ein løypeleggar (den som står fyrst på lista) og ein eller fleire medhjelpar(ar). Løypeleggaren har ansvaret for å legge ut ei A-løype ca. 5-6 km og det kan lagast ei A-kort løype ca. 3 km, ei C-løype på 2-3 km og ei N-løype. (Sprintløyper skal leggast opp etter vinnartid på ca 15 min og på eigne sprintkart). Om du som løypeleggar vil kvalitetssikre løypene med nokon i gruppa, ta kontakt med Torodd Os, Helge Schei eller Egil Nestande. Medhjelparen har ansvar for rakettløypa. Han har ansvar for å ta med og å returnere teknisk utstyr til rakettløypa: 6 stk. postbukkar + 1 stk. ekstra startbukk, rull med merkeband og 1 stk. ekstra MTR. Medhjelparen skal førebu ein del sosiale tiltak, som; lagstelt, informasjon og frukt, saft og ev. bollar. Dei to ansvarlege samarbeider om registrering av deltakarar, innkrevjing av startkontingent, sal av sesongkort og informasjon. Prosedyre for løypelegging og tidtaking i 2015 Vi brukar også i år tidtakarprogrammet Etiming på nærløpa. Det medfører at løypene i OCADprogrammet må ha likt namn på kvart løp, slik: Løype 1 A lang Løype 2 A kort (løype 2 kan brukast som eit kortare alternativ) Løype 3 C Løype 4 N Når løypene er ferdig må løypefila og bakgrunnskartet sendast til Torodd, helst søndag kveld før løpet. Torodd vil framleis ha ansvar for Etiming, men fleire bør etter kvart lære seg å bruke det elektroniske tidtakarprogrammet. I god tid før løpsdagen 1. Merk deg dato og stad for det løpet du skal ha ansvaret for, dersom du ikkje kan på oppsett tid må du byte med ein annan på lista. 2. Byte mellom løypeleggarar/medhjelpar må meldast nærløpsansvarleg. 3. Seinast fredag før løpet sjekkar nærløpsansvarleg at dei som er sett opp kan ta nær-o-løpet, han melder deretter inn rette opplysningar til standardannonsa i Firda. (frist fredag kl. 15:00) 4. Seinast søndagen før løpet legg løypeleggaren ut informasjon på i Firda Namn: Nærløp orientering. Gjentaking: til løpsdato. Legg inn: Skildring (viktig) og gjerne bilde (mindre viktig). Regi: Førde IL orientering. Tilgang: alle. Huk av i boks Bruk ropert. Løypeleggaren legg ut tilsvarande info på 5. Planlegg løypene, ta minst ein tur i terrenget som planlegging. Bruk då utskrift av kartet som du får ved å vende deg til teknisk råd. 6. Legg gode løyper, 4-5 kilometer A-nivå (krevjande) og ca 2-3 kilometer C-nivå, dvs. løyper med klare haldepunkt ved postane. N-løypene kan ikkje bli for lette. 7. Bruk løypeleggarprogrammet i OCAD til å teikne inn løypene (alt. Purple Pen). Kontakt Torodd Os, Helge Schei eller Egil Nestande i god tid før løpet om du treng hjelp til innteikning av løypene i OCAD og hjelp til utskriving av kart med postomtale. Skriv ut om lag 20 kart i kvar løype. O-posten nr side 7

8 Seinast dagen før løpet 1. Hent nødvendig utstyr (Utleigebrikker, MTR, kart, skjermar, plastlommer, plakatar) på lageret i FIL-huset. (Jon Anders, Egil, Torodd, Sunneve og Kjell Arne har nøkkelkort og nøkkel) 2. Sett 2 stk. (MTR) Mini Time Recorder, på lading frå kveld til morgon (utan å røre batteriet) 3. Sett ut postane i A-løype og C-løypa, N-postane må ein sette ut løpsdagen. 4. Ha klar informasjonen du skal henge opp, informasjonsfoldarar, nye innbydingar til o-løp. 5. Ha mottatt revidert namneliste frå Harald Hjellbrekke (Tlf: ) 6. Hugs å kjøpe frukt, ev. bake eller kjøpe minst 40 bollar som du tek med på løpet. 7. Hent plastdunk med plass til 15 liter vatn, saft (må ev. kjøpast for kvar gong) og drikkebeger på lageret (FIL-huset) 8. Hent lagstelt på lageret, eitt bord og 2 stolar, pluss infotavle på lageret (FIL-huset) Løpsdagen, før løpet 1. Vere klar til å ta i mot deltakarane 15 minutt før oppsett tid.(17:45). Då må all førebuing vere ferdig. 2. Merk vegen fram til frammøtestaden med o-skjermar (viktig) 3. Ha sett ut alle postane med EKT-eining. Bruk ei vanleg EKT-eining til målpost. 4. Hugs eigen startpost (som er merka START). 5. Sett opp informasjon om sal av sesongkort og startkontingent. 6. Sette opp lagsteltet, (dersom regn eller fare for regn), stol og bord, ha klar frukt, saft og bollar. 7. Ha klart ein boks (pengeskrin) med vekslepengar. Under løpet 1. Løypeleggaren og medhjelparen tar imot påmeldinga og betaling på ulike løyper, kryssar av på revidert namneliste og fyller ut manglande opplysningar (telefon, e-post, m.m.) 2. Dei yter ulik service (frukt, ev. bollar, saft, trøyst og ros, påminning om neste løp) Oppslag Startkontingentar: Til og med 11 år kr 20 Brikkeleige : Til og med 19 år Gratis år kr 40 frå 20 år kr 20 Over 20 år kr 60 Det er høve til å delta i Rakett- og N-løype for same kontingent NB! Redusert startkontingent for Nattløpa i oktober (kr 20) Etter løpet 1. Resultatliste: Ansvarleg for tidtakinga med Etiming programmet lagar til resultatliste og legg den ut på nettesida og Facebook-sida til FIL Orientering og sender deltakarliste til Harald Hjellbrekke, 2. Økonomi: Betal den samla startkontingenten inn til konto (Sparebanken Sogn og Fjordane), og send kvittering på innbetalt beløp, pluss kladd av deltakarliste frå nærløpet til Egil Nestande, Kvamane 7, 6812 Førde. 3. Utstyr: Ta inn postar og utstyr slik at alt er tilbake på lageret (FIL-huset) seinast laurdagen etter løpet. Hugs at utstyret er svært verdifult når vi brukar EKT. Sett inn alt utstyr på lageret og lever nøkkel og nøkkelkort tilbake til den du har lånt dei av. Teknisk råd Torodd Os: Tlf: e-post: Egil Nestande: Tlf: e-post: Helge Schei: Tlf: e-post: Trenings- og Rekrutteringsråd Sunneve Kalstad Tlf: e-post: Harald Hjellbrekke Tlf: e-post: Thale Fink Tlf: e-post: Øystein Erland Tlf: e-post: Nærløpsansvarleg Kennth Husevåg-Lobben Tlf: e-post: O-posten nr side 8

9 Løpsaktivitet i 2015 Fleire nærløp i 2015 På terminlista for 2015 har vi sett opp 18 nærløp medrekna Førdebodstikka, Sunnfjordorienteringa og Romjulsløpet. I tillegg kjem eit nærløp arrangert av Tambarskjelvar IL. Sjå nærløpslista på neste side. Alle nærløp skal gjerast kjent med annonse i FIRDA (sjå døme på annonse til venstre), pluss med omtale under «Det skjer», der vi kan få inn litt fyldigare omtale av løpet enn det som er plass til i ei annonse. I tillegg skal det leggast ut fyldig informasjon om kvart løp på vår nettside og vår Facebook-side. Dei nærløpsansvarlege må lese og følgje «Prosedyrer og rutiner for Nærløp». Nattløp Sesongen blir som vanleg avslutta med nattløp i oktober og kanskje vidare i november, avhengig av vêrforholda utover hausten. På terminlista er opp ført 4 nattløp, men det kan altså bli fleire. Informasjon om nattløpa blir gitt via e-post og lagt ut på vår nettside og Facebook. Nattløpa blir arrangert med mindre krav til sørvis og løypeutvalg, og med redusert startkontingent. Nattløpet 21. oktober har status som uoffisielt lagsmeisterskap. Lagsmeisterskap Lagsmeisterskapet 2014 hadde start og mål på Høgda. Foto: Heidi Lise Orienteringsløp Sesongen 2015, kl. 18:00 A-løyper 6 og 3 km, C-løype 3,5 km. Enkel N-løype Førde IL Orientering I år prøver vi på nytt med lagsmeisterskap langdistanse og nattløp i tillegg til mellomdistanse. LM-mellomdistanse går på kartet Digernesvatnet med Førde Vassverk som arena. Løpsansvarlege er er Helge Schei og Brita Grønli, og vi forventar gode løyper! LM-langdistanse er sett opp på Bringelandskartet med Yngve Årdal og Steinar Lote som ansvarlege. Arena er Langeland Skisenter. Her kan vi få gode kart ved å bruke restopplag frå Fjord-O vest Ulvedalane ved Bulingstjønna er kart og arena for LM-nattløp K-løp i krinsen Sogn og Fjordane Orienteringskrins har 10 løp på si terminliste, medrekna Førdebodstikka, som går som nærløp. Førde IL Orientering er ansvarleg for 4 av løpa på lista, nemleg Førdebodstikka, Sunnfjordorienteringa og to løp i Vestlandsmeisterskapet (DM). Vestlandsmeisterskapet blir arrangert 5. og 6. september på kartet Kråkenesmarka. Begge løpa er individuelle løp, langdistanse på laurdag og mellomdistanse på sundag. Marius Dalin og Helge Schei er løypeleggarar. Løp utanfor fylket Nokre aktuelle løp som O-folket bør merke seg er: april Halden-Sarpsborg, Norwegian spring (Vårspretten- Solrenningen) juni Sognsvann Oslo, O-festivalen august Larvik-Stavern, O-landsleir og Hovudløp år august Grue IL Finnskogen, Veteranmesterskapet Sjå i tillegg terminlista på Eventor. O-posten nr side 9

10 Terminliste Nærløp og ein del andre løp i 2015 Dato Kart/område Stad Arrangørar Merknad APRIL Ons. 15. Moskog Sunnfj. Museum Movika Torodd Os/Håvard Os/Harald Hjelbrekke "Kikk off" Nærløp "Råtass" Ons. 22. Førdehuset "Løa", kl. 17:00 Sunneve/Thale og Trygve Nærløp Ons. 22. Førdehuset Førde Ungdomsskule Gunnar Gytri/Heidi Lise Bakke/Sunneve Kalstad Nærløp "Råtass" Askvoll Askvoll og Holmedal IL Krinssamling ungdom Lør. 25. Askvoll sentrum Askvoll Askvoll og Holmedal IL KM sprint MAI Fred. 1. Halbrend/Flatene Flatene Skule Egil Nest./Kennet Husevåg-L./Svanhild Hand. "Førdebodstikka" Ons. 6. Førdslia/Slåtten Slåtten Skule Jostein Fredly/Johan Magerøy/Sunneve Kalstad Nærløp "Råtass" Ons. 13. Førdehuset Førde Ungdoms/Løa Harald Hjellbrekke/Thale Fink "Råtass" Gateløp Ons. 13. Vieåsen/Tefre Ballbingen Kjell Arne Hjellbrekke/Kurt Grønli Nærløp Ons. 20. Ulvedalane Bulingstjørna Torbjørn Os/Asgeir Årdal Nærløp Ons. 27. Digernesvatnet Etterli Jon Anders Schei "Sunnfjordorienteringa" JUNI Ons. 3. Digernesvatnet Høgda aust Marius Dalin/Bjørn Olav Øvrebø Nærløp Ons. 3. Flatene Flatene skule Sunneve Kalstad "Råtass" Laur. 6. Breim Breimsbygda IL "Rotekoppen " Ons. 10. Grimelandshaug Angedalen skule Harald Hjellbrekke/Ove Naustdal Nærløp Hafslo Hafslo IL Krinssamling ungdom søn. 14. Sogndal Sogndal IL KM mellom Ons. 17. Digernesvatnet Førde Vassverk Helge Schei/Brita E. Grønli Nærløp " LM Mellom" Ons. 25. Digernesvatnet Høgda vest Torodd Os/Kennet Husevåg-Lobben Nærløp Sognsvann/Oslo Nydalen O-festivalen JULI Rauland/Porsgrunn (VM Junior) Sørlandsgaloppen AUGUST Ons. 5. Halbrendslia Reset Egil Nestande/??? Nærløp Larvik O-Landsleir Larvik Hovudløp år Night Hawk Akershus Ons. 12. Naustdal Tambarskjelvar Nærløp Ons. 19. Bringeland Langeland Skisenter Yngve Årdal/Steinar Lote Nærløp "LM Lang" Finnskogen Grue IL Veteranmesterskapet Søn. 23. Sandane/Fjellh. Vereide KM langdistanse Ons. 26. Vieåsen/Tefre Ballbingen Tor Christopher Fink/Thale Fink Nærløp Laur. 29. Førde sentrum Førde opp (Rådhuset) Rekruttering "Råtass" SEPTEMBER Ons. 2. Digernesvatnet Etterli Gunnar Gytri/Andreas Haug Nærløp Kråkenesmarka Skyttarhuset DM lang og mellom Ons. 9. Kråkenesmarka Vasslia Helge Schei/Marius Dalin Nærløp Verdal Frol IL NM veke Ons. 16. Klappene Soleide Jon Anders Schei/Torbjørn Holsen Nærløp Laur. 19. "Bekkjevatnet" Høgda Førde IL Orienteringsstyret "Bekkjevatnet rundt" Naustdal Tambarskjelvar Krinssamling ungdom Laur. 26. Naustdal Tambarskjelvar KM natt Søn. 27. Naustdal Tambarskjelvar "Haustbløyta" Ons 30. Førdehuset Førde Ungdomsskule Rekruttering "Råtass Nattløp" OKTOBER Ons. 7. Kråkenesmarka Blomlia Gunnar Gytri Nærløp Natt Ons 14. Bringeland Langeland Skisenter Torodd Os Nærløp Natt Ons. 21. Ulvedalane Bulingstjørna Helge Schei Nærløp Natt "LM" Ons. 28. Halbrendslia Reset Marius Dalin Nærløp Natt DESEMBER Laur. 26. Helge Schei/trening og rekruttering "Romjulsløpet" O-posten nr side 10

11 Kvar går nærløpa i 2015? Kartet under viser korleis du kan finne fram til dei fleste av nærløpa. (Ein del løp som blir arrangert på sentrumsnære kart er ikkje avmerka) 1. Sunnfj. Museum Movika 2. Flatene skule 3. Slåtten skule 4. Vieåsen/ Tefre 5. Ulvedalane/ Bulingstjønna 6. Høgda 7. Grimelandshaug/ Angedalen skule 8. Førde vassverk 9. Halbrendslia/ Reset 10. Langeland Skisenter 11. Etterli 12. Vasslia 13. Klappene O-posten nr side 11

12 Teknisk råd Torodd Os Helge Schei Egil Nestande leiar medlem medlem Kartarbeid i 2015 På grunnlag av kartmøtet vi hadde i 2012 der aktuelle kartprosjekt vart vurderte, er det nærmiljøanlegget «Hafstadparken» som nå står for tur. Midlar til arbeidet med dette anlegget er avsett i budsjettet for 2015, og i løpet av året søker vi både spelemidlar, kommunal støtte og ev. støtte frå Sparebankstiftinga til prosjektet. Anlegget er registrert i «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv », og har eit omfang på 0,7 kvkm. I første omgang er det aktuelt å lage eit kart som dekker om lag halve arealet, dvs. Hafstadparken og nærområdet til denne, slik som vist på skissa under. Oppdatering av kart Nesten alle våre kart treng årleg oppdatering på grunn av ulike tekniske inngrep og/eller vegetasjonsendringar. For 2015 gjeld dette kartet Bringeland der det er gjort omfattande inngrep og endringar ved Langeland fritidssenter. Det samme gjeld kartet Moskog med vegbygging, terrengendringar, nye gjerde, utviding av steinbrot m.m. I Vieåsen er det også byggeaktivitet i gang som medfører endringar på kartet. Kartet i Kråkenesmarka vil kunne trenge oppdatering til Vestlandsmeisterskapet i september, men det er avhengig av kva for del av kartet som løypeleggarane vil bruke. Den vestre delen heilt austover litt forbi Slokedalstjørna vart seinast oppdatert i fjor. O-posten nr side 7 O-posten nr side 12

13 Dei fleste karta som skal nyttast til våre nærløp vil elles trenge mindre korrigeringar og oppdateringar. Nytt kart Vi har i vinter arbeidd med eit nytt kart, Flugedalen. Digitaliseringa av dette er for det meste basert på ein gammal konstruksjon frå tidleg på 1990-talet. Det er samme konstruksjon som er grunnlaget for Tefre-kartet. I tillegg har vi nytta kommunalt kart og økonomisk kartverk som bakgrunnskart for digitaliseringa. Det vart også gjennomført noko synfaringsarbeid i delar kartområdet i åra like etter at konstruksjonen var ferdig. Men av ulike grunnar stoppa dette opp og vart ikkje fullført. Kartet er derfor berre delvis synfare, og er i første omgang mest aktuelt å nytte som område for turorientering. Eit utsnitt av kartet er vist under. Utstyr I 2014 investerte vi tungt i nytt utstyr, og brukte nær kr , dvs. over 30 % av budsjettet til dette. Til NM ultralang og Fjord-O vest kjøpte vi 43 nye posteiningar og 5 nye starteiningar komplett med brakett og stativ, pluss ein Joker-post med programmeringsbrikke. Vidare kjøpte vi 100 stk. nye postskjermar, eit nytt Startdisplay ESD2. I tillegg også to brukte «Qick-up» telt. Vi har 2 stk. Quick-up telt Ved starten av sesongen har vi 134 posteiningar på stativ inklusiv nokre dublettar, pluss 11 starteiningar og ein Joker-post. Vi har 4 stk. MTR4 komplett, ei startklokke, eitt Startdisplay ESD2, pluss 50% del av Startdisplay ESD2. Av postskjermar er det i alt ca. 180 stk. der omlag halvparten er i A-kvalitet (nye eller lite brukte). EKT-brikker til utlån/leige har vi ca. 70 stk. av. O-posten nr side 13

14 Nytt lagerrom Det nye FIL-huset i Hafstadparken er eit moderne og flott bygg, som inneheld fleire møterom i tillegg til kontor og lager for FIL Fotball. FIL Orientering har også fått eit eige lagerrom i huset. I høve til vårt tidlegare lagerrom i «gamle» FIL-huset, er det nye lageret meir praktisk ved at det ligg på bakkeplan. Det er dermed enklare å ta utstyr ut frå og inn på lageret. Sjølv om rommet ikkje er så mykje større enn det gamle, har det god takhøgde slik at det er plass til reolar og hyller med stor høgde. Vi har kjøpt ein del nye hyller til lageret, og har laga ein spesialreol til alle postbukkane. Alt løpsutstyr, pluss telt, bord, oppslagstavler m.m. er flytt over til det nye lageret. Berre litt arkivmateriale, nokre plastdunkar m.m. ligg att på vårt gamle lager. Bilda under viser litt av korleis vårt nye lager er innreidd. Tilgang til FIL-huset og vårt lagerrom Låsesystemet i de nye FIL-huset krev at vi må ha både elektronisk nøkkelkort for inngangsdørene og vanleg nøkkel til sjølve lagerrommet. Gruppeleiar og lagerleiar har nøkkelkort og nøkkel. I tillegg bør alle rådsleiarane ha dette utstyret. FIL Fotball administrerer huset og står for utlevering av nøkkelkort og nøklar. Bruk av møterom må også avtalast med FIL Fotball. Hald orden på lageret Nytt lagerrom bør inspirere alle til å halde god orden på lageret. Det er viktig at alt utstyr som blir brukt ute, blir skikkeleg reingjort og ev. tørka før det blir lagt på rett plass i lageret. Spesielt viktig er det at alle postbukkar blir reingjorte for torv og jord. Slik at vi ikkje dreg masse «skitt» inn på lageret. Sjå og les oppslag om lagerordning på lageret. O-posten nr side 14

15 O-posten nr side 15

16 Turorienteringa 2015 Tur-O-rådet Kjell Arne Hjellbrekke Marius Dalin Steinar Lote Egil Nestande leiar medlem medlem medlem Friluftlivets år 2015 unik sjanse til å profilere turorientering! Turorientering må seiast å vera midt i blinken i høve til målsettingane for Friluftslivets år. Turorientering er ein enkel friluftsaktivitet som det er lett å komme i gang med. I Turorientering brukar vi naturen slik den er. Mangfaldet i naturen gir i seg sjølv utfordringar og moglegheiter til spennande naturopplevingar, gjerne i ukjent terreng. I 2015 vil vi derfor framheve Turorientering som ein friluftsaktivitet som høver godt i Friluftslivets år. Om lag samme opplegg som dei siste åra Også i 2015 legg vi opp Turorienteringa med turar/løyper av ulik vanskegrad. Norsk Orientering (NOF) oppmodar alle lag i år til å legge spesiell vekt på lette og enkle «Grøne turar» for å gjera terskelen låg for nye turorienterarar, som ikkje har prøvt dette før. Dei fleste av turane i 2015 vil bli utforma som ferdige løyper, med postane i bestemt rekkefølge og graderte med fargeskala etter vanskegrad. Turar med vanskegrad «Svart tur» kan ev. bli lagt opp som «postplukk» utan innteikna løype. Definisjonar på løypetype/vanskegrad: Grøn tur: Ein kort tur på stig og veg for nybegynnarar. Blå tur: Turar i lett terreng for nybegynnarar og litt vidarekomne. Raud tur: Turar i variert terreng for erfarne turorienterarar Svart tur: Turar i villmarksterreng for erfarne turorienterarar. Aktuelle område i 2015 Movika. Lett tur på stig og veg i området mellom E 39 og Movatnet. Start i Movika. Ulvedalane. Litt tung tur oppå og rundt Skjerveholten nordvest for Åsvatnet. Digernesvatnet. Litt tyngre tur frå høgda over Bekkeheia mot Hunsrasta. Bringeland. Middels tung tur i nytt område frå Soleimsdalen mot Gjøsetvatnet. Flugedalen. Litt tyngre tur på nytt kart i området opp mot Kvamsbakkestølen. NB! Bomveg opp til start ved parkering i Flugedalen. Nytt tilbod i år - Fotoorientering Vi prøver i år eit enkelt opplegg med Fotoorientering i Førde sentrum på kartet Førdehuset. Fotoorientering går ut på å finne «postar» ved hjelp av fotoutsnitt av ymse detaljar i terrenget/ gatene. Her er det ikkje sett ut postar eller merke på den aktuelle «posten». Kjøp turorienteringsposar hos Erdal Sport as. Også i år legg vi opp til salg av tur-o-konvoluttar berre gjennom Erdal Sport as. I tillegg vil alle turane med kart og «klippekort» kunne lastast ned frå nettet via turorientering.no.. eller last ned kart frå turorientering.no Alle turane kan kjøpast og lastast ned med kart og løyper frå internett (turorientering.no). Jamvel om du kjøper konvolutt med ferdige kart, kan du registrere dine «klipp» via nettet ved å logg inn på turorientering.no. O-posten nr side 16

17 Bruk nettsida vår Nettsida til Førde IL Orientering finn du på adressa og opningsbildet ser slik ut: På menyen til venstre kan du klikke deg vidare til f. eks. nyheter, eller bilder og filer der du finn ulike dokument som vi har lagt ut på nettsida, mellom anna løpsinnbydingar og løpsresultat. Men for at sida skal vera interessant og informativ er det viktig at vi brukar ho. Spesielt gjeld dette alle som er nærløpsansvarlege og ansvarlege for andre løp som Førde IL Orientering arrangerer. Innlegging av stoff krev pålogging For å legge inn nye artiklar, meldingar, dokument eller bilde må du logge deg på via verktøykassa. Klikk for eksempel på nyheter, og du får opp ein innloggingsmeny som ser slik ut: Du loggar inn som Superbrukar med passordet Skal du sette inn bilde eller f.eks. resultatlister må du først laste opp bilde eller dokument. Framgangsmåten elles forstår du sikkert av menyane som kjem opp. Men har du problem og kanskje høyrer du til dei som for lengst har passert dei 30 og såleis er godt inne i livskvelden, kan du be om hjelp frå barn eller barnebarn! NB! Store bildefiler (over 1 MB) bør krympast før opplasting slik at dei ikkje fyller opp unødvendig mykje av lagringsplassen som inngår i vårt domeneabonnement. For vising på skjerm gir filstorleik på 200 kb god nok kvalitet. Tilsvarande bør store dokument lagrast og lastast opp i komprimert PDF-format. O-posten nr side 17

18 O-posten for 30 år sidan Dette var midt i dei gyldne 80-åra.. da alt gjekk berre ein veg.oppover! Dette året kom O-posten berre med eitt nummer haustnummeret. Det var imidlertid eit fyldig nummer på 26 sider, med oppsummering av heile sesongen. Framsida har bilde av Førde sitt stafettlag som vann KM dette året, etter at det hadde gått heile 10 år sidan sist Førde IL vann KM stafett. Alle på laget hadde etternamnet «Eide» (!), men ingen av dei var innfødt «Førdianar». Av innhaldet elles kan nemnast at vi dette året, i tillegg vanleg turorientering på sommaren, også gjennomførte skitrim, «Skijeger n», med 29 deltakarar. Nytt kart dette året var «Viestølen», som m.a. vart brukt under Nordvestgaloppen. Vi hadde også laga nytt skulekart, og donerte 200 eks. av dette til Førde kommune ved skulesjef Gåsvær. Meir om aktivitetane våre i 1985 kan du lese ved å laste ned O-posten nr frå vår nettside hugs å minne alle du kjenner om at. O-posten nr side 18

Organ for Førde IL orientering

Organ for Førde IL orientering 1 nr mai 2010 Organ for Førde IL orientering 34. årgang Førde IL Orientering skal i august arrangere Vestlandsmesterskap. Vi siktar mot eit perfekt arrangement, men det krev topp innsats frå alle, både

Detaljer

nr våren 2016 Sesongstart i Movika 13. april! 26 nærløp i 2016 Kvar og når? Terminliste og kart s. 16-18

nr våren 2016 Sesongstart i Movika 13. april! 26 nærløp i 2016 Kvar og når? Terminliste og kart s. 16-18 1 nr våren 2016 orientering.fordeidrettslag.no Årets vakraste eventyr startar 13. april i Movika Sesongstart i Movika 13. april! Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 40 Storsatsing på rekruttering

Detaljer

nr april 2014 Blir 2014 eit toppår for Førde IL Orientering? Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 38

nr april 2014 Blir 2014 eit toppår for Førde IL Orientering? Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 38 1 nr april 2014 www.fordeorientering.com Blir 2014 eit toppår for Førde IL Orientering? Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 38 Ny sesong med nye prisar!!! Gjennom svært mange år har vi halde

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

årsmelding www.fordeorientering.com

årsmelding www.fordeorientering.com årsmelding 2010 www.fordeorientering.com Knut Harald Hylleseth var raskast i det tradisjonsrike Romjulsløpet andre juledag. Løpet gjekk på årets kaldaste dag med minus 20 grader i Movika (foto: Helge Schei)

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

VEL MØTT TIL O-SESONGEN 2007!

VEL MØTT TIL O-SESONGEN 2007! VEL MØTT TIL O-SESONGEN 2007! 2 VEL MØTT TIL EIN NY O-SESONG! Noen ord fra LEDER Som leder i Bø O-Lag ønsker jeg alle medlemmene og andre O-interesserte en god ny sesong. Spesielt vil jeg ønske NYE DELTAGERE

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne.

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Gå til:www.sportsadmin.no og velg logg inn oppe til høgre

Detaljer

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet!

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet! Sparebanken Sogn og Fjordane KM-sluttspel for dei aldersbestemte klassane blir arrangert i Trivselshallen på Sandane, 7.- 8. mars, i regi av Sandane TIL. SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

HOLMØYSKARRENNET 2002

HOLMØYSKARRENNET 2002 HOLMØYSKARRENNET 2002 - INSTRUKSAR FOR GRUPPENE - SKJEMA FOR RENNRAPPORT/INSTRUKSENDRING INSTRUKS FOR PREMIENEMND - Skaffe annonsar og premiar til rennet - Få annonsane tillaga i samarbeid med rennleiing

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

NYE FRISTAFETTEN ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00

NYE FRISTAFETTEN ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00 NYE FRISTAFETTEN ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer med dette til den første Nye Fristafetten på Arna idrettspark

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

FRISTAFETTEN 2014 ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL KL. 18:00

FRISTAFETTEN 2014 ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL KL. 18:00 FRISTAFETTEN 2014 ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL KL. 18:00 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer med dette til den 32. Fristafetten på Espeland idrettsplass.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

nr april 2012 Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 36

nr april 2012 Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 36 1 nr april 2012 www.fordeorientering.com Ho Dagmar rota fælt i orienteringsterrenget vårt (Fleire bilde frå hennar herjingar inne i bladet) Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 36 Hugs O-festivalen

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb Innlogging Via nettsida til flyklubben eller direkte til www.myweblog.no, trykk logg inn. Brukarnamnet ditt er 153-xxxxx (xxxx=ditt medlemsnummer i NLF) Ved første gongs

Detaljer

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg?

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitegedagene 2015 Harald Volden, TINE Rådgiving Mjølkeprodusentens utfordringer Økt krav til kompetanse og profesjonalisering TINE Rådgiving sin ambisjon

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn

Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn Beitelagsleiar skal sende inn søknaden på vegne av heile beitelaget. Det er derfor viktig at beitelagsleiaren har denne retten i Altinn. Om beitelagsleiaren

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Brukarmanual 1 for https://ungdomslag.hypersys.no Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 2 Administrasjon

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010

Rapport. Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Rapport Rydding av gammalt søppel i stiane til Fannaråken og ved Skautehaugane. August månad 2010 Sak: Jotunheimen nasjonalpark. Rydding av gamalt søppel i Fannaråken-området. Rapport. Frå oppsynsmann:

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART:

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Metodebeskrivelse i 3 steg O-JAKT 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer