Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit."

Transkript

1 24SJU: VIRKSOMHETSPLAN 2014 Overskrifter 1. Oppdraget 24Sju skal bidra til at de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo oppnår bedre helse og økt sosial inkludering. Se strategisk plan for hovedorganisasjon, avdeling og virksomhet 2014 til Foreløpig bevilgning for 2014 Økt forutsigbarhet, søker midler 2014 til 2018 Totalkostnad 2014: 21 mill. Ser for oss kun budsjettjusteringer i forhold til lønnsog prisøkning. Vet av erfaring at dette vanskelig oppnås og må derfor kanskje forholde oss til en bevilging på 21 mill i noen år framover Utvikling: 24Sju må være i kontinuerlig faglig utvikling. Fagdager hver 6 uke hvor vi tilstreber at flest mulig deltar Initiativ og igangsetting av ulike relevante undersøkelser - Økt fokus på oppfølging, ekstern virksomhet, dokumentasjon og samarbeid. - Fokus på veiledning og sosiale tiltak for ansatte. - Planlagte undersøkelser: Utsatthet for vold. Virkning bruk av dolkontin reise konferanser, eksterne foredragsholde re veiledning trykking vikarer/ekstra vakter Økt for Indeksreguleres i årene framover. Myndiggjøring Se detaljer i virksomhetens strategiske plan Brukeren: Møter hvor vi er tydelig på og viser respekt for egne valg, medbestemmelse og ansvar for eget liv. Den ansatte:selvstendighet i det daglige arbeidet Del av hoved oppdraget

2 De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit. Sammenheng: Systematisere et aktivt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Intensjonsavtale med; Enga, Natthjemmet, FHN. Utstrakt samarbeid med Uteseksjonen. Samarbeid med Avd. Ung,OUS Synliggjort i drifts- og lønnsbudsjett. Møte brukerne med sine sammensatte behov støtte systemene brukerne er avhengig av. Deltakelse på ulike samarbeidsmøter med Oslo Kommune/Velferdsetatens tiltak. Nye samarbeidsrelasjoner utvikles hele tiden Profesjonalisere øyeblikksomsorg, motarbeide terskler for målgruppen de mest utsatte. Vektlegge vennlighet som metode Påvirkning: Bymisjonsbloggen Deltakelse og aktivitet i råd og utvalg. Bruke ombud. Arrangere/være medarrangør av fagdager/seminar. Bruke media Bygge nettverk/delta på seminar/konferanser. Videreutdanning/etterutdanning av ansatte. Samarbeid med forskningsinstitusjoner som SIRUS og SERAF Fremme og tilrettelegge for erfaringsnær og verdibasert kunnskap gjennom - Legge til rette for studier/etterutdanning - Samarbeide/selge inn med/til forskningsinst. og kompetansesentre. - Arrangere årlige fagdager med samarbeidspartnere - Melde inn saker til Gatejurist, Helse- og sosialombud, Fylkesmann. - Leder aktiv i media og bymisjonsbloggen. - Egen stillingsprosent på IT/IS - Leder nestleder i Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon. - Enkelte ansatte politisk aktive relatert til rusfeltet. To på etterutdanning i år.(høst 2013 vår 2014.) Stipulert til inneværende år. Med støtte fra Fylkesmannen: fra eget budsjett. Økte i forbindelse med årlige fagdager med samarbeidspartnere. 20 prosent stilling som superbruker IT/IS Ligger inne i budsjettet

3 2. Ressurser Personal, lovpålagte ting: Virksomheten har utarbeidet HMS-plan, IA kontrakt og samarbeid med BHT Noe til dialogsamtaler i forb med langtids sykm. Kompetanseutvikling: Noe behov for etterutdanning av ufaglærte. Ellers ingen planer. Jobber med å få normalisert lønnsutviklingen fra prosjekt til fast virksomhet. Må dekke 25 prosent av lønnskostnadene til personer i etterutdanning, se over. Andre personaltiltak: Arbeidsplass/miljøundersøkelse i 2014(?) Kostnader? Frivillighet: Er en viktig ressurs på 24SJU Egen frivilligkoordinator Satt av noen ressurser til sosiale tiltak for frivillige Arbeid/aktivitet: Ikke en del av oppdraget. Videreformidler brukere til Lønn som fortjent, Jobben, Nyttig Økonomi: Enda ikke avklart delingen med prosjekt/tiltak i Bergen. Fører til noe usikkerhet i forbindelse med endelig budsjett Ikke lagt inn noen 10 prosent på 24SJU budsjettet. Bergen kommer med egen søknad. Eiendom/lokaler: Nyoppussede lokaler, nedskriving avsluttes inneværende år. Noe utgifter kan påløpe i forbindelse med ventilasjon/oppvarming. Satt av i budsjettet. Noe avskrivning Må ha nytt datastilgangspunkt i hvileavdeling. IS IT: 20 % stilling avsatt til superbruker for oppfølging av alt innen IS/IT. - Opplæring av SOMA blir nødvendig på nyåret. Økte i forbindelse med økt IT/IS aktivitet.kostnader til ekstern Soma konsulent i forbindelse med opplæringen Brukermedvirkning: Se under punktet myndiggjøring og virksomhetens strategiske plan

4 3. Organisasjon Virksomhetens struktur: Endringer gjennomført i ser ingen behov utover justeringer i 2014 Kvalitetsarbeid: Ny IA avtale må utarbeides i Ytre miljø (grønn organisasjon): Planer og målsettinger; Miljøfyrtårn fordrer årlig handlingsplan og rapportering. Alle ansatte skal ta i bruk verktøy som kolibri, kalender, soma, etc. noe til opplæring Bør komme i gang med dette i 2014 Kostnader til opplæring av ansatte og frivillige? LOVPÅLAGTE PLANER, KRAV/ANDRE YTRE KRAV Tema Krav Kommentarer HMS-plan: Handlingsplan utarbeidet i samarbeid med Stamina HOT, bedriftshelsetjenesten Vernetjenesten: Nytt verneombud Opplæring/kursing nødvendig. Kursing gjennomføres av hovedorganisasjonen Inkluderende Arbeidsliv (IA): Har IA- plan Ny må utarbeides for 2014 IA sykefravær Konkret mål for 2014 er: 3 prosent IA redusert funksjonsevne Ikke behov IA redusert funksjonsevne Tar imot hospitanter fra NAV, UNIKUM m.fl. IA IA-plasser IA økt pensjoneringsalder Ingen planer Bedriftshelsetjeneste: Har avtale med Stamina HOT

5 Tema Krav Kommentarer AKAN: Mangfold og likestilling aktivitetsplikten: Er kjent med AKAN og kontaktpersoner. Ser i dag ikke behov for bruk av AKAN i 2014 Planer og mål: Har som målsetting å få fast ansatte med annen etnisk bakgrunn, har ansatte med annen etnisk bakgrunn som ekstravakter/vikarer. Kjønn Ikke behov Etnisitet, religion, språk Ønsker å rekruttere ansatte med annen etnisk bakgrunn, vil vurderes når aktuelt, eks. søkere med annen etnisk bakgrunn Nedsatt funksjonsevne Ikke behov/aktuelt i dag. Ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne Det er til sammen 27 fast ansatte i virksomheten 13 kvinner og 14 menn. To menn (lege og psykiater) har høyest lønn. Deretter følger tre kvinner, h.h.v psykologspesialist, leder og nestleder. Deltid knytter seg naturlig til natt og helgepersonale. Kontinuerlig kompetanseheving. Noe bruk av velferdspermisjon knyttet til kvinner med spesielt stor omsorgsbyrde og småbarnsfedre. Størst sykefravær knyttet til kvinner. Ser ingen behov for likestillingsaktivitet. * Jfr. Likestillingsloven, Diskrimineringsloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Arbeidsmiljøloven.

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING 24SJU. 24SJU Rus og psykisk lidelse Dronningens gate 8B, 0152 Oslo T : +47 23 68 98 98 bymisjon.no

ÅRSMELDING 24SJU. 24SJU Rus og psykisk lidelse Dronningens gate 8B, 0152 Oslo T : +47 23 68 98 98 bymisjon.no ÅRSMELDING 24SJU 2012 24SJU Rus og psykisk lidelse Dronningens gate 8B, 0152 Oslo T : +47 23 68 98 98 bymisjon.no Forord Det var knyttet stor spenning til hvilke signaler statsbudsjettet for 2013 ville

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14 Rapport Årsberetning Verdal, 07.03.14 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Målsetting og politikk

Målsetting og politikk Målsetting og politikk Visjon Vår visjon er: "MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine" Filosofi Vårt slagord er: En bedrift for alle! Vi vil være

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer