RAPPORT FOR utprøving i faget utdanningsvalg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no"

Transkript

1 RAPPORT FOR utprøving i faget utdanningsvalg

2 Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting 4. Oppnådde resultat a. Utprøving på videregående skole b. Oppnådde resultat Fagdag i bedrift 5. Beskrivelse av metode a. Utprøving på videregående skole b. Oppnådde resultat Fagdag i bedrift 6. Sterke / Svake sider ved prosjektet 7. Publisitet/ presse/ erfaringsspredning 8. Videre oppfølging 9. Vedlegg Prosjektnummer Prosjektets navn: Ka vil DU bli? utprøving i faget utdanningsvalg Skrevet av Aase Bergmann Januar 2012

3 1. Bakgrunn for prosjektet Det er en utfordring for ungdomsskolene å gjennomføre utprøving av utdanningsprogram på egen skole på en fullgod måte. Dette bunner blant annet i at faget utdanningsvalg først kom inn i lærerutdanningen høsten Ungdomsskolene er heller ikke utstyrt med tanke på undervisning knyttet til kompetansemål i den videregående opplæringen. Organisering av elever er også en utfordring, når undervisningen skal legges opp i forhold til den enkelte elevs interesser. 2. Målsetting for prosjektet Målet er å øke kvaliteten på undervisningen i faget og bistå skolene med arbeidet med å tilrettelegge opplæringen i tråd med kunnskapsløftet. Det er en særlig utfordring for skolene å oppfylle læreplanens krav om at 60 % av opplæringen i utdanningsvalg skal være praktisk utprøving av videregående skoles utdanningsprogram. For å få dette til er skolene avhengige av samarbeid med eksterne aktører, så som bedrifter og videregående skoler. Det er krevende for den enkelte skole både å inngå avtaler og å følge opp samarbeid. Gjennom prosjektet ønsker man å oppnå effektivisering og kvalitetssikring av dette arbeidet. 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting Det skal utvikles samarbeidsmodell som gir alle elever i Bergen kommune mulighet til å prøve ut selvvalgt utdanningsprogram, både i bedrift og på videregående skole. Det skal etableres samarbeid med videregående skoler om at de tar imot interesserte elever og lar dem prøve ut selvvalgt utdanningsprogram. Det skal etableres og vedlikeholdes avtaler med bedrifter om at de arrangerer Fagdager for interesserte elever.

4 4. Oppnådde resultat a. Utprøving på videregående skole Da prosjektet startet i januar 2011 hadde skolene i Arna og Åsane bydeler organisert samarbeid om utprøving på videregående skole. Andre skoler i Bergen hadde sporadisk samarbeid om utprøving. Dette gav til sammen 30 % av elevene på 10. trinn utprøving på videregående skole i løpet av skoleåret -10/-11. I løpet av våren 2011 etablerte vi samarbeid mellom begge skoleslag om utprøving av selvvalgt utdanningsprogram for elever på samtlige skoler med ungdomstrinn i Bergen. Dette resulterte i at 92 % av elevene på 10. trinn fikk utprøving på videregående skole i løpet av skoleåret -11/- 12. Tabellen viser hvordan utprøving på videregående skole fordeler seg i de ulike bydelene, sammenholdt med antall elever Utprøving i -10/-11 Utprøving i -11/-12 Totalt elevtall Bergenhus Årstad Fana Ytrebygda Fyllingsdalen Laksevåg Arna Åsane

5 b. Oppnådde resultat Fagdag i bedrift Da prosjektet startet i januar 2011 hadde alle skolene med ungdomstrinn i Bergen samarbeid med eksterne aktører så som private bedrifter, offentlige virksomheter, opplæringskontor og andre utdanningsinstitusjoner om at elever fikk komme på Fagdag innen for yrker som elevene var interesserte i. I løpet av 2010 fikk 1853 elever på 9. trinn praktisk utprøving av et yrke gjennom konseptet Fagdag i bedrift. I 2011 økte vi antall avtaler med private bedrifter, offentlige virksomheter, opplæringskontor og andre utdanningsinstitusjoner slik at 3138 elever på 9. trinn praktisk utprøving av et yrke gjennom konseptet Fagdag i bedrift. I Bergensskolen er det ca 3000 elever pr kull, dette betyr at i løpet av 2011 hadde vi flere plasser disponibel på Fagdager i bedrift enn antall elever. Derfor fikk noen elever delta på flere Fagdager i bedrift og dermed prøve ut flere yrker som de er interesserte i. Tabellen viser hvordan Fagdager i bedrift fordeler seg i de ulike bydelene, sammenholdt med antall elever Antall elever Arna Åsane Bergenhus Årstad Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda 5. Beskrivelse av metode a. Utprøving på videregående skole Vi har utviklet modell for utprøving på videregående skole etter disse prinsippene Bydelsvis samarbeid, begge skoleslag, planlegging og evaluering Én utprøvingsdag pr elev på 10. trinn Alle elever på hver u-skole ut samme dag Lærere følger en navngitt gruppe elever, gjerne fra flere u-skoler Alle elever skal få utprøving i første eller andrevalget. Erfaring viser at utprøving av 3. valget er uheldig. U-skolene gjør egne avtaler direkte med vg-skolene for elever med spesielle behov Retningslinjene som Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune er enige om er førende for arbeidet. Internettverktøyet som Senter for Yrkesrettleiing har utviklet benyttes ved innsøkning til utprøvingsdager og fordeling av elever.

6 b. Fagdag i bedrift Fagdager i bedrift legges opp rundt disse elementene Fagdagene i bedrift bygges opp rundt disse elementene Informasjon om yrker, utdanningsveier og foretrukne personlige egenskaper Demonstrasjon fagfolk utfører arbeidsoppgaver, med forklaring Utprøving praktiske øvelser tilpasset alder og forkunnskaper Skolene møtes bydelsvis 2-3 ganger i halvåret. Da går man igjennom innhold i Fagdagene i forkant og evaluerer Fagdagene i etterkant. Elevene får informasjon om Fagdager i undervisningen i Utdanningsvalgstimene. Informasjonen legges også på Its learning, slik at elevene kan fordype seg i det de synes er interessant. Informasjon om Fagdagene legges etter hvilket utdanningsprogram de naturlig hører inn under. Elevene søker om å få delta. Grupper av elever settes sammen fra flere skoler. På hver Fagdag blir elevene fulgt av en lærer/ rådgiver, dette går på omgang mellom skolene. Navneliste på elevene og kontaktopplysninger på den aktuelle lærer og kontaktperson på bedriften sendes til bedriften og skolene ca en uke før Fagdag skal gjennomføres. Elevene har forberedelsesoppgaver, spørsmål de skal finne svar på i løpet av Fagdagen og presentasjon for medelever i etterkant. 6. Sterke / svake sider ved prosjektet Sterke sider ved prosjektet Prosjektet er organisert med tanke på at det skal være håndterbart for alle parter. Bedriftene/ videregående skoler får færre og mer systematiserte henvendelser Ressursene som bedriftene/ videregående skoler bruker blir kanalisert til interesserte elever Bedriftene/ videregående skoler får kontakt med ungdom tidlig Elevene får bedre grunnlag til å ta kunnskapsbasert valg av videregående utdanning Elevene får gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver knyttet til valgte utdanningsprogram Elevene får prøve ut yrker/ utdanningsprogram i tråd med egne interesser Skolene får innhold i faget utdanningsvalg med faglig høy kvalitet Skolene får et bredt spekter av utprøvingstilbud til elevene Skolenettverket som er etablert effektiviserer arbeidet og skolene deler erfaring Lærere får økt kompetanse om arbeidsliv generelt og enkelte yrker spesielt Bruk av IKT- verktøyet til Senter for Yrkesrettleiing effektiviserer søknad og fordeling av elever til utprøvingsdager på videregående skole En samlet utvikling og organisering av samarbeid med eksterne aktører En samlet organisering av samarbeid mellom skolene Svake sider ved prosjektet Prosjektet krever menneskelig oppfølging. På tross av inngåtte Partnerskapsavtaler er man avhengig av den menneskelige relasjon For å sikre at tilbudet går til interesserte elever må lærer bruke tid sammen med elevene Det er tidkrevende å sikre infoflyt til alle berørte parter Sårbart at dette drives av kun én person

7 7. Publisitet - presse og erfaringsspredning Presseomtale i 2011: Bergens Tidende: 10. februar Hjelper unge å velge yrke 17. april Bestemte seg for yrke som 14-åring 5. juli Åpner døren til arbeidslivet 31. oktober Med hårete mål 14. desember Til himmels med stolpesko Fanaposten: 25. februar Skal hjelpe elever å velge utdanning 12. april Elever fikk smake på snekkerfaget 28. oktober Velsmakende møte med videregående Artikler på bedrifters og videregående skolers hjemmesider Fagtidsskrifter Innlegg på konferanser i 2011: NOOS Landskonferanse (Nettverk for fag-opplæring i Offentlig Sektor) Maritimt Forums rådgiversmaling i Stavanger Hordaland Fylkeskommunes rådgiversamling i Bergen 8. Videre oppfølging Det er ønskelig at dette arbeidet fortsetter. Dette bidrar til å oppfylle at læreplanens mål om utprøving av utdanningsprogram. Med denne arbeidsmetoden kan vi også bidra til at rett elev havner på rett skoleplass. Dermed også bidra til redusert frafall på videregående skole. 9. Vedlegg 8 vedlegg - artikler fra Bergens Tidende og Fanaposten

8

9

10

11

12

13

14

15

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Partnerskap i karriereveiledning

Partnerskap i karriereveiledning ØF-notat nr. 10/2011 Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i Østfold av Lene Nyhus og Katrine Blystad Solbu ØF-notat nr. 10/2011 Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i Østfold

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer