Protokoll fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra 19.11.09"

Transkript

1 Protokoll fra OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg, Andreas Adolfsen, Tove Bull-Njaa, Gunnar Rein Olsen, Grethe Røsok, Sepp Mantel og Geir Texnes Forfall: Ingen Observatører: Guri Skansen, Trond Bakke og Kari Rosenstrøm Fra administrasjonen møtte John Hvidsten (direktør) og Manka Willms (referent) Møtet startet kl og sluttet kl Sakene er protokollert i den rekkefølge de ble behandlet. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Godkjent SAK 53/09 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Styret vedtar administrasjonens forslag til protokoll fra møtet SAK 54/09 STATUSRAPPORT MED REGNSKAP Boligene: Ferdigbefaring og innflytting gikk som planlagt i Kongsvinger. Avtalt møte med Husbanken for å starte prosessen med å konvertere byggelånet til ordinært startlån i Husbanken. Barnehagene: Tilskuddet for Lille Bislet er nå på det nivået det skal være etter omleggingen. Vi har også fått etterbetalt for Spisestedene. I forbindelse med Grønne tiltak ønsker spisestedene å øke kaffeprisene, men la studentene få fylle opp sine egne og OAS sine termokrus for samme pris. Dette for å unngå pappkrus. Økonomi: Avvik i forhold til budsjett grunnet forsinket innbetaling av semesteravgift tilsvarer ganske nøyaktig OAS totale avvik i forhold til budsjettet. Bolig og eiendom mangler inntekter angående internasjonale studenter på ca. 1 mill. Velferd mangler ca. 0,5 mill i tilskudd Det er alltid større utbetalinger fra helseordningene i slutten av året og ut januar da mange samler opp til større utbetalinger. Dette gjør at det er vanskelig å si nøyaktig hvor vi ender.

2 Styret tar statusrapporten til etterretning. SAK 63/09 ENDRING I LØNNSUTVALGETS MANDAT I tillegg til å få inn en fra utdanningsinstitusjonene i lønnsutvalget, kan det være ønskelig å få inn en fra de ansatte. Imidlertid er styret av den oppfatning at kompetanse er det viktigste og at det blir tatt hensyn til det når lønnsutvalgene velges. Styret vedtar lønnsutvalgets forslag til nytt mandat, datert SAK 55/09 REVISORORIENTERING Styret tar revisors orientering til etterretning. SAK 56/09 STATUS SPISESTEDENE Dette er oppfølging fra en sak på siste møte før sommeren vedrørende spisestedenes dårlige resultat. Styret ble da informert om hvilke grep ledelsen i spisestedene ville ta. Sommeren byr på flere utgifter enn inntekter og denne saken viser resultatet av det arbeidet som er gjort i 3 høstmåneder. Avdelingen har så langt nådd målet som var å holde budsjett for høsten. 3 måneder er kort tid å vise til varige endringer. I denne tiden har ledelsen vært inne i mange saker og hatt et enormt arbeidspress. Det er ikke slik det kan være over lang tid. Brannslukking er ok på kort sikt og ledelsen må fortsette oppfølgingen, spesielt på de store spisestedene. Dette jobbes det med, og det går fremover. Kompetansen må sikres på alle nivåer og de nyansatte vil være viktige i dette arbeidet. Det er bekymringsfullt med stor turnover i avdelingen. Bi så litt har åpningstid fra kl Mange ønsker å kjøpe kaffe i tiden før og etter åpningstid. Det er problemer med å få ansatt personer i vikariatene i Bi så litt og på Fyrhuset. De som ansettes må være gode på både økonomi, drift og mat. For å spare blir flere nyansatte tilbudt 80% stilling. Det er mye bra jobbing i spisestedene, men mange føler seg usikre på hva som skal skje. De trenger nå ro og tillit fra styret. Endringer er vanskelig og tar tid. Avdelingen må ha gode, langsiktige og overordnede mål. Styret synes det er godt å se at det endelig ble satt i gang tiltak og at det begynner å virke Styret ønsker en ny rapport til møte juni 2010.

3 Styret tar den økonomiske rapporten fra spisestedene til etterretning og ber om å få seg forelagt en statusrapport til møte juni SAK 57/09 TILSTANDSRAPPORT STUDENTBOLIGER. VURDERINGER AV VEDLIKEHOLDSFOND USBL har vurdert våre boliger, og beskrevet en tilstandsrapport. De har sett på hva vi har av løpende og langsiktige behov. Det er sammenfall mellom avsetninger og vedlikeholdsbehov. Styret tar orienteringen om tilstandsrapporter, vedlikeholdsplan og vedlikeholdsfondets utvikling til etterretning og ber administrasjonen følge opp planene gjennom de årlige budsjettene og handlingsplanene. SAK 58/09 AKTUELLE BOLIGPROSJEKTER. VURDERINGER OG PRIORITERINGER. Holstsgate eies i dag av URBO. Dette tynger URBOS økonomi som har en gjeldsbelastning på ca. 26 mill. OAS ønsker å bedre studentboligdekningen ved å overta eksisterende bygninger for å sette dem i stand til studentboliger. Ved å kjøpe Holstsgate av URBO kan vi frigjøre kapital og redusere gjeldsbelastningen i URBO. Refinansiering av lånet alternativt eksternt salg vil være best for URBO. URBO er datterselskap til OAS og OAS kan ta andre hensyn. For eksempel vurdere salgssummen lavere enn markedsverdi for å realisere studentboliger. Det er vanskelig å si om vi vil få søkere til 3 roms leiligheter, men leilighetene kan også bygges om til 3 rom med felles bad og kjøkken. Grunnet tidligere innvilget støtte fra departementet til Carl Berner er det mest ryddig å ha det som 1. prioritet og Holstsgate som 2. prioritet. Prosjekt i Bjørvika ligger lenger frem i tid, men styret ønsker at administrasjonen tar kontakt med SiO for om mulig samarbeide om et prosjekt senere. Styret ber administrasjonen sende søknad om tilskudd til nye studentboliger med Carl Berner byggetrinn 2 som første prioritet og gir administrasjonen fullmakt til å utforme den endelige søknaden etter å ha fortatt nødvendige avklaringer. Administrasjonen bes om å ta kontakt med SiO for å avklare om det er aktuelt med et samarbeid for å realisere studentboliger i Bjørvika. SAK 59/09 STUDENTDELTAGELSE I STYRINGSGRUPPE FOR BOLIGPROSJEKTER Utbyggingen i Kongsvinger har gått på skinner og ikke gitt de største utfordringer. Det var positivt å ha en studentrepresentant i styringsgruppen. En utfordring kan bli å finne en egnet student. Dette kan kanskje føre til at prosjekter blir utsatt. Styret ønsket derfor at vedtaket skal endres fra skal ha en studentrepresentant til bør ha en studentrepresentant. Vedtak. Styret tar orienteringen til etterretning og ber om at det etableres styringsgrupper ved igangsetting av nye studentboligprosjekt. Styringsgruppen bør ha en studentrepresentant oppnevnt av styret. SAK 60/09 SAKER FRA VELFERDSRÅDET

4 Sak 1. Evaluering av prosjektstillingen som velferdssekretær på HiO. Det har vært avholdt møte med HiO, parlamentet, OAS og Sigurd (som har hatt stillingen som velferdssekretær) vedrørende en eventuell videreføring. Det er levert en sluttrapport, men ingen ny søknad. Foreløpig er det en forespørsel fra parlamentet. Prosjektet kan være nyttig for alle våre studenter. Ved en eventuell videreføring eller utvidelse til 100% stilling må finansieringen avklares. Sak 2 Søknad fra argument Viktig at seminaret/kurset følges opp. Det skal gis informasjon til alle studentene. Markedsføringen blir viktig. Det må også gis tilbakemelding når prosjektet er ferdig. Styret tar rapport fra Studentparlamentet ved HiOs velferdssekretær til etterretning og vedtar å støtte arguments skrivekurs med inntil kr på de premisser Velferdsrådet har satt. SAK 61/09 BDO NORAUDIT. GJENNOMGANG AV STUDENTSAMSKIPNADENE Saken ble diskutert nøye på styreseminaret og det ble ingen videre diskusjon. Styret tar orienteringen om BDO sin gjennomgang av studentsamskipnadene til orientering. SAK 62/09 ORIENTERING OM LØNNSUTVALGETS ARBEID 2009 Styret tar orienteringen om Lønnsutvalgets arbeid i 2009 til etterretning. SAK EVENTUELT - Styret anmodet administrasjonen om å øve trykk på studentparlamentene vedrørende høringen om styresammensetningen og varamannsordningen. - Styret ble orientert om at helse Sør-Øst så langt ikke tar sikte på å innarbeide støtte til OAS i budsjettet for 2010, men vil vurdere saken på nytt når samarbeidsavtalene som er inngått i 2009 skal evalueres. OAS har avventet en slik samarbeidsavtale, men er enige med OUS HF Aker om at vi skal inngå en slik avtale nå med sikte på å motta støtte til driften fra Styret vedtar administrasjonens forslag til protokoll fra møtet Fredrik Arneberg Anders Bondehagen Styreleder nestleder

5 John Hvidsten Manka Willms Direktør referent

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september Tid: kl. 1700-2030 Sted: Torggata 1, 5.etasje Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer