Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Presentasjon Håvard Moe fra KS-konsulent presenterer evalueringsrapporten. Vi må regne med at han vil bruke tiden fra kl på dette inkludert ca 30 min til spørsmål. Formannskapets forhandlinger starter ca. kl Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold PS 09/52 Norsk fotohistorisk forening. Avd. Kristiansund - Søknad om støtte til utstilling under Nordic Light 2009 Tema: Storsildfiske på tallet PS 09/53 Søknad om støtte - Rensvik skoles 40 årsmarkering PS 09/54 Hotelldrift Møre AS - Søknad om skjenkebevilling i Astoria Hotell Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr 2008/ / /359 PS 09/55 Referatsaker Liste over referatsaker /22 PS 09/56 Merknad til nasjonal transportplan /480

2

3 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/58-36 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Norsk fotohistorisk forening. Avd. Kristiansund - Søknad om støtte til utstilling under Nordic Light 2009 Tema: Storsildfiske på tallet Vedlegg: Søknad fra Norsk fotohistorisk forening. Avd. Kristiansund Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Kristiansund kommune støtter Norsk fotohistorisk forening. Avd. Kristiansund med kr til deres utstilling om Storsildfisket på tallet i Kristiansund en utstilling i forbindelse med Nordic Light Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd lag og organisasjoner. Saksopplysninger Ordføreren viser til vedlagte søknad fra Norsk fotohistorisk forening. Avd. Kristiansund, der prosjektet er beskrevet i sin helhet. Vurdering Ordføreren er enig i at fotofestivalen gir en glimrende mulighet til å markere og dokumentere vår felles historie. Temaet som foreningen har valgt er spennende for oss, og det er viktig å støtte prosjektet. Vi har gitt tilbakemelding til Norsk fotohistorisk forening at de ikke kan forvente å få et tilskudd tilsvarende omsøkt beløp. Ordføreren mener at halvparten av det omsøkte beløpet kan være passende og vil innstille på kr Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

4 Kristiansund, 20.mars Kristiansund Kommune, v/ordfører Per Kristian Øyen, Rådhuset, 6500 Kristiansund SØKNAD OM KR ,00 TIL EN UTSTILLING UNDER DEN INTERNASJONALE FOTOFESTIVALEN (NLE) TEMA: Storsildfiske på tallet i Kristiansund, med perspektiv tilbake til tallet. Kristiansunds avdeling av Norsk Fotohistorisk Forening har nå feiret 2 års - jubileum. Vår målsetting er bl.a. at fotohistorisk materiale blir tatt vare på og vist fram. Kristiansunds fotohistorie kan vise til en spennende og omfattende historie. Den første registrerte fotografen i Kristiansund er Fritz Smidt i Typisk for kystkulturer/- byer som Kristiansund var at de, også i nasjonal sammenheng, tidlig fanget opp tidens retninger innen ulike felt, f.eks. teknikk, foto, moter og opera. Vi ønsker å være en aktiv forening og har allerede presentert utstillinger hvert år i regi av NLE. Fotofestivalen er en glimrende mulighet for å markere og dokumentere vår felles historie. Uten en fotohistorie ingen nåtids fotografering. Vi har valgt temaet: Storsildfiske på tallet med perspektiv tilbake til 1900-tallet. (Storsildfiskets betydning for byen Kristiansund) Fordi vi hadde en fantastisk storsildfiske langs kysten. Sildefiske har preget byen og mye av industrien opp gjennom årene og byens økonomi var basert på et fantastisk sildefiske Perspektivet tilbake til 1900-tallet vil vise noe av den historiske utviklingen. Både mht båter, produksjon mv. Vi er økonomisk atskilt fra Nordic Light Events, men blir markedsført som en del av NLE. Vi som forening har totalansvaret for selve utstillingen. Utstillingen skal være på Kirkelandet i Folket Hus, 1.etg, den vises f.o.m til uken etter festivalens slutt. Utstillingen vil vare i ca 14 dager, med mulighet for at det lages en vandreutstilling til skoler i andre byer i fylket. Dette avhenger om økonomi tillater det. Bildene som vi skal vise er tatt av fotografene Engvig, Sverdrup, Wilse, m.fl. og amatører i Kristiansund og omegn. På tallet var det mange som fotograferte, også mange om bord på sildebåtene. Vi har derfor fått tilgang på mange bilder som ikke har vært vist tidligere for offentligheten. Billedsamlingene vi har tilgang på, gir oss muligheter til å lage en spennende utstilling og sette fokus på en periode av Kristiansunds historie som bl.a. betydde mye for byens økonomiske og sosiale utvikling. Vi samarbeider med Nordmøre Museum og Møre og Romsdals Fylkesfotoarkiv, kulturavdelinga i Fylkeskommunen (vi har søkt midler i forbindelse med kulturminneåret, men det avgjøres i juni og et eventuelt tilskudd blir brukt i 2010) og Tiden Krav. Via Tidens Krav er innbyggerne i byen gjort oppmerksom på dette opplegget. Flere har kontaktet oss med unike bilder. De største utgiftene i forbindelse med utstillingen blir å produsere et større antall bilder. De fleste bildene må også ha en størrelse der detaljene kommer fram.

5 Vi har planer om og å vise hele prosessen fra fangsten på feltet via livet ombord på båtene, ilandbringing, fiskeindustrien, til fsilda kommer på bordet m.m.m. Opphengningen, presentasjon mv. krever også sine kostnader. Vi har en budsjettramme på ca kr ,00 (se vedlegg) og håper at ulike instanser med stor giverglede vil gi oss det økonomiske grunnlaget for å gjennomføre denne utstillingen. I denne sammenheng søker vi om et tilskudd, kr Vi håper på en positiv behandling av søknaden Med vennlig hilsen Sissel Engvig leder Andre medlemmer av styret er: Ketil Sverdrup, Geir Jonas Visnes, Jan Løbersli, Stig Sæther, Ole Didriksen, Tor Larsen. Forslag til budsjett for den fotohistoriske utstillingen under (NLE). Den Internasjonale fotofestivalen i Kristiansund, Tema: Sildefiske i Kristiansund på tallet med tilbakeblikk til 1900 tallet.

6 Foreløpig budsjettopplegg: Inntekter: Sponsormidler fra byens foretningsstand ol. anslag kr Egen midler Kommunen, anslag Antatte innekter: kr Utgifter: Antatt 60 bildeforstørrelser m/retusjering, à ca kr kr Frakt, div. utgifter i forbindelse med oppsetting kr Antatte utgifter kr Vi søker herved om kr Billedforstørring med retusjering: Mange av bildene fra 1900-tallet er ofte preget av tidens tann/dårlig oppbevaring og trenger retusjering. Andre private bilder kan være også være i dårlig forfatning og må retusjeres. Kostnadene til retusjering er vanskelig å beregne. Nordmøre Museum har skannet en del gamle bilder fra Sildefiske mv. Her er vi i dialog om å få låne filene mot at de får de ferdige forstørrelsene etter utstillingen. Dette ble gjort i Antall sponsorer og hvor mye vi blir sponset er vanskelig å forutsi. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger for etableringen av Norsk fotohistorisk forening og utstillingene våre. Til utstillingen Konger i Kristiansund laget vi postkort som selges på flere steder. Det er inntekten av disse kortene, medlemskontigent, salg av kaffe/kaker på temamøtet mv som dannet grunnlaget for vårt økonomiske bidrag Derfor blir det i år også laget bilder, både antall og størrelse, i forhold til hvilken økonomi vi får. Utgifter til frakt og opphegning mv.: Noen av bildene blir relativt store. Bildene skal henge over lang tid. Hvilket innebærer at de må ha godt feste. Beløpet skal dekke kostnader for opphegningsløsninger, eventuelle ødeleggelser og annet uforutsett.

7 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/58-37 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Søknad om støtte - Rensvik skoles 40 årsmarkering Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Formannskapet i Kristiansund vedtar å gi et tilskudd på kr til å dekke deler av underskuddet som FAU v/rensvik skole fikk i forbindelse med konserten med gruppa Battery under 40 årsmarkeringen. Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd lag og organisasjoner. Saksopplysninger Vi har mottatt søknad fra FAU v/rensvik skole som har søkt om et tilskudd på kr til et arrangement i forbindelse med 40 årsmarkeringen. Foreldreutvalget hadde engasjert gruppa Battery, og dette skulle være en gratiskonsert for elevene. Konserten skulle således finansieres av andre publikummere. Konserten var ment som en påskjønnelse til elevene, og leder i FAU skriver i sin søknad: Elevene ved Rensvik skole har hatt et utfordrende skoleår bak seg med avstengning av lokaler, flytting til midlertidige lokaler samt store utbedringer ved skolen, og foreldreutvalget tenkte det ville være ekstra hyggelig å kunne påskjønne elevene med noe ekstra, i dette tilfellet en egen konsert. Søknaden kom for sent til at den kunne behandles i forkant av konserten. Ordføreren tok derfor kontakt med arrangøren og ba om at de sendte inn regnskap etter konserten, slik at formannskapet kunne ta stilling til søknaden på grunnlag av det endelige resultatet. Vi har nå mottatt søknad om å få dekket underskuddet som i følge regnskapet beløp seg til kr Billettsalget innbrakte altså ikke nok til å dekke kostnadene ved konserten.

8 Regnskapet ser slik ut: Oversikt kostnader / inntekter konsert Rensvik skole 2. april Honorar gruppa Battery: kr Leie lyd og lysanlegg: kr Leie av lokale: kr Totale kostnader: kr Solgte billetter: kr Underskudd: kr Vurdering Ordføreren synes det er flott at foreldreutvalgene ved skolene tar initiativ til trivseltiltak for elevene. Det er likevel optimistisk å satse på et såpass kostnadskrevende arrangement som dette ble. Ordføreren kan ikke se at vi kan dekke hele underskuddet, men vil innstille på at vi kan dekke i nærheten av halvparten. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

9 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2009/359-4 Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Hotelldrift Møre AS - Søknad om skjenkebevilling i Astoria Hotell Vedlegg: Søknaden Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Hotelldrift Møre AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Hotell Astoria, Hauggaten 13. Driftskonseptet er hotelldrift med tilhørende restaurant, pub og minibar på hotellrom. Det fastsettes 18 års aldersgrense i publokalet Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger I søknad dat søker Hotelldrift Møre AS om alminnelig skjenkebevilling gruppe 1,2 og 3 i Hotell Astoria i forbindelse med eierskifte. Bevillingen omfatter skjenking i restaurant, publokalet på gatenivå mot Hauggaten og minibar på rommene. Hotelldrift Møre AS eies av Øivind Hoem, Kristiansund, og Roger Bach, Tingvoll, med hver sin halvpart. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Da søknaden er et ledd i eierskifte/ny driver av hotellet med samme driftskonsept som tidligere, har rådmannen ingen merknader til at søknaden innvilges. I samsvar med rusmiddelpolitisk handlingsplan fastsettes 18 års aldersgrense for adgang til publokalet. Ole Bjørn Moen Fung. rådmann Karl Kjetil Skuseth

10 kommunalsjef

11 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/22-11 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Referatsaker Liste over referatsaker Brev fra KS. KS arbeid med ny helsereform: Behov for en kraftfull og likeverdig kommunehelsetjeneste 2. Brev fra NVE. Trondheim Energi Fjernvarme AS Søknad om fjernvarmekonsesjon i Kristiansund - Vedtak

12 Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2008/480-8 Saksbehandler: Kjell Sæther Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Merknad til nasjonal transportplan Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune foreslår at det gjøres følgende merknad til Nasjonal Transportplan kap Korridor 6 Oslo-Trondheim med armer til Måløy; Ålesund og Kristiansund og tolkning til kap Programområder på riksvei : Innenfor den samlende planrammen skal parsellen Meisingset-Tingvoll ferdigstilles. Forslag til merknad oversendes Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Saksopplysninger I forbindelse med Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) er det behov for en merknad som presiserer prioriteringen for utbedring av parsellen Meisingset-Tingvoll. Dette gjelder kap «Korridor 6 Oslo-Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund» og tolkingen i forhold til «Programområder på riksveg» Mer konkret gjelder det RV 70 Oppdal-Kristiansund, s 252 i St.mld nr 16 (NTP ). Rv 70 Oppdal Kristiansund I første fireårsperiode fullføres den delvis bompengefinansierte utbyggingen av rv 70 på strekningen Brunneset Øygarden i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. I tillegg fullføres oppgraderingenav Freifjordstunnelen i Møre og Romsdal. Det er lagt til grunn en planramme på 270 mill. kr til tiltak innenfor ulike programområder på rv 70 mellom Oppdal og Kristiansund i perioden , hvorav 100 mill. kr i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet bygging av gang- og sykkelveger og mindre utbedringer med vekt på breddeutvidelser.

13 Det er sterkt ønskelig at deler av planrammen kan benyttes til utbedring/omlegging av parsellen Meisingset-Tingvoll. Dette er den høyest prioriterte strekningen/prosjektet fra alle kommunene i Romsdal og på Nordmøre og fra Møre og Romsdal Fylke. Denne veistrekningen er smal, svingete og nesten uframkommelig om våren, og trafikken går nå i stadig større grad på fylkesvei rundt stamveiparsellen eller på sørsida av Tingvollfjorden (Gjemnes-Sunndal). Det er helt uakseptabelt at det skal benyttes så mye som 270 mill. kroner på gang- og sykkelveier og mindre utbedringer andre steder før Meisingset-Tingvoll blir utbedret. Strekningen Meisingset-Tingvoll er en av de få prioriterte strekningene i fylket som er ferdig regulert. Strekningen er en viktig del av eksportveien til og fra Nordmøre med tilknytning til E6. Med utgangspunkt i etatene sine prioriteringer for RV 70, ville det vært riktigst med en slik fordeling: Gang/sykkelvei Oppdal 10 mill Tingvoll-Meisingset (start utbedring) 50 mill Utbedring Fuglvågen 40 mill Sum mill Meisingset-Tingvoll, sluttføre utbedring / omlegging av stamveiparsellen Gang/sykkelvei /trafikksikring Kristiansund Utbedring Fuglvåg Sum mill 50 mill 20 mill 170 mill Vegvesenet si tolking av planrammen for programområdet er slik at den ikke kan benyttes til Meisingset-Tingvoll fordi deler av denne strekningen skal omlegges. Derfor treng vi en klargjøring fra departementet eller komiteen om at midlene kan benyttes til Meisingset Tingvoll. Alternativet er at det bevilges mer penger til strekningsvise prioriteringer. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommjune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/9 TID: 01.06.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer