MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall: Odd-Ingar Widnes, Ragnhild Søby, Ole Kristian Skjelle Varamedlemmer: Øistein Svae, Marit Tangen Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Knut Bjørnstad, Kjell Liborg Innkalling: Merknader: Behandlede saker: 24/10 26/10 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/10 10/230 KOMMUNEPLANENS AREALDEL EGENGODKJENNING AV KOMMUNESTYRET. 25/10 10/231 ÅPEN POST 26/10 10/256 SØKNAD OM TILSKUDD TIL 16. MAI ARR Side 2 av 5

3 24/10 KOMMUNEPLANENS AREALDEL EGENGODKJENNING AV KOMMUNESTYRET. INNSTILLING: Kommuneplanens arealdel, datert , med juridisk bindende arealplankart og juridisk bindende bestemmelser, egengodkjennes av Skiptvet kommunestyre. Harald Aase foreslo: Det legges til et nytt punkt 3.8 i kommunens arealdel Riksvei 115 RV 115 er den viktigste tverrforbindelse for Indre Østfold, mellom E18 og E6. Betydningen er forsterket med utvidelsen på Moss Lufthavn Rygge og med et vedtak om å bygge nytt sykehus å Kalnes og alle akuttfunksjoner i Østfold skal til Kalnes. Opprinnelig var det bestemt at Indre Østfold skulle til Moss. Dette vil gi en betydelig økende trafikkmengde i frem mot Dagens trasevalg for RV115 går gjennom sentrum av Meieribyen og deler mange boliger på den ene siden og helse, skole og rekreasjon på den andre siden. For et trygt og godt lokalmiljø, en mer helhetlig sentrumsplan og kommunal utvikling er det nødvendig å ha sikret en fremtidig riksveitrase utenom sentrum. Denne tverrforbindelsen mellom Indre Østfold kommunene og Ytre Østfold, og E18 og E6 er viktig for hele regionen. Disponibelt areal for en utbedret RV115 fra Askim i nord, gjennom hele Skiptvet kommune mot Ytre Østfold er strategisk nødvendig. En omlegging av RV115 utenom sentrum må utredes, etter initiativ fra Skiptvet kommune. Harald Aase foreslo at det tegnes inn på arealplanen en forlengelse av gangvei fra omsorgssenteret til Lyngåsveien. Innstillingen med tilleggsforslagene fra Harald Aase ble enstemmig vedtatt TILRÅDING: Kommuneplanens arealdel, datert , med juridisk bindende arealplankart og juridisk bindende bestemmelser, egengodkjennes av Skiptvet kommunestyre med følgende tillegg: 1 Det legges til et nytt punkt 3.8 i kommunens arealdel Riksvei 115 RV 115 er den viktigste tverrforbindelse for Indre Østfold, mellom E18 og E6. Betydningen er forsterket med utvidelsen på Moss Lufthavn Rygge og med et vedtak om å bygge nytt sykehus å Kalnes og alle akuttfunksjoner i Østfold skal til Kalnes. Opprinnelig var det bestemt at Indre Østfold skulle til Moss. Dette vil gi en betydelig økende trafikkmengde i frem mot Dagens trasevalg for RV115 går gjennom sentrum av Meieribyen og deler mange boliger på den ene siden og helse, skole og rekreasjon på den andre siden. For et trygt og godt lokalmiljø, en mer helhetlig Side 3 av 5

4 sentrumsplan og kommunal utvikling er det nødvendig å ha sikret en fremtidig riksveitrase utenom sentrum. Denne tverrforbindelsen mellom Indre Østfold kommunene og Ytre Østfold, og E18 og E6 er viktig for hele regionen. Disponibelt areal for en utbedret RV115 fra Askim i nord, gjennom hele Skiptvet kommune mot Ytre Østfold er strategisk nødvendig. En omlegging av RV115 utenom sentrum må utredes, etter initiativ fra Skiptvet kommune. 2 Det tegnes inn på arealplanen en forlengelse av gangvei fra omsorgssenteret til Lyngåsveien. 25/10 ÅPEN POST Rådmannen orienterte om: Det har vært møte med styret i Vonheim. De sliter med økonomien og fikk et underskudd i 2009 på over kr. Det vil bli foreslått at husleieavtalen forlenges og at kommunens leie økes. Fremmes som egen sak. Skiltet på Herredshuset er gammelt og falmet. Det foreslås at skiltet tas bort og erstattes med et nytt skilt hvor det står Skiptvet kommune. Dette vil koste om lag kr. Det var ingen motforestillinger til dette. Gang og sykkelvei fra Kirkelund til omsorgssenteret. Den har vært på anbud. Prosjektet blir dyrere enn beregnet og det vurderes å foreslå å stoppe gangveien ved Karlsrudkrysset. Gangveien fra Kirkelund til Karlsrudkrysset er innenfor kostnadsrammen. Statsbygg har godkjent denne løsningen i forhold til omsorgssenteret. Fremmes det som egen sak. Kommunen er i ferd med å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Det er gjort et utvalg blant innbyggerne og spørreskjema sendes til ca 500 innbyggere. Ordføreren orienterte om: Prosjektet på Nes går bra Ordføreren skal på møte angående ny vei i Ringnesdalen. Det mangler per i dag ca 45 mill kr, men han har tro på at det skal finnes midler slik at prosjektet blir fullfinansiert. Harald Aase stilte spørsmål om det i innbyggerundersøkelsen blir tatt med åpningstid på servicekontoret. Rådmannen svarte at dette må sees på i omdømmeprosjektet Harald Aase stilte spørsmål om gjennomføringen av fartshumper på RV 115 gjennom Meieribyen. Knut Bjørnstad svarte at dette er lovet gjennomført i Dag Søby stilte spørsmål om det er utredet noe mer om økt vannkapasitet/vanntårn. Rådmannen svarte at det ikke er ferdig utredet, men må sees nærmere på i forbindelse med økonomiplanen. Side 4 av 5

5 26/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL 16. MAI ARR INNSTILLING: Rusfritt arrangement 16. mai støttes med kr Beløpet dekkes av konto Enstemmig som innstillingen VEDTAK: Rusfritt arrangement 16. mai støttes med kr Beløpet dekkes av konto Side 5 av 5