KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005"

Transkript

1 Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR ATLANTEN IDRETTSPARK PS 05/20 ETABLERING AV NYTT DATAROM 056 PS 05/21 SKATTEINNGANGEN I JANUAR 2005 PS 05/22 PS 05/23 PS 05/24 CARLSEN CONSULTING - SØKNAD OM ALKOHOLFRIE DISKOTEKKVELDER FOR UNGDOM PÅ SKJENKESTED HOTELLSERVICE ANGELL HOEM ANS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I ASTORIA HOTELL, HAUGGT. 13 FASTING EIENDOM AS - SKJENKEKONTROLL PÅ MR. FASTING U63 U63 &18 U63 &18 PS 05/25 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off. PS 05/26 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Q50 &02 PS 05/27 SØKNAD OM UTSETTELSE MED Å INNFRI LÅN STORT KR ,-. 252

2 PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP Saknr: PS 05/18 Saksbeh: Knut Stai Arkivsaknr: 02/359- Møtedato: Arkivkode: 614 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Anne Grethe Holmen, gift med styreleder i Atlanten kunstisbane AS, ble av et enstemmig driftsutvalg erklært inhabil. Erik Aasprong tiltrådte. Dagfinn Ripnes fremmet følgende forslag som gjerne kunne være et fellesforslag fra hele driftsutvalget: 1. Kristiansund kommune påtar seg å gi et årlig tilskudd tilsvarende renter og avdrag på et lån stort kr med nedbetaling over 15 år som Kristiansund kunstisbane AS opptar i forbindelse med realisering av foreliggende isbaneprosjekt i Atlantenområdet. 2. Kristiansund kommune stiller nødvendig garanti i forhold til spillemidler. 3. Kristiansund kommune kjøper vannbåren energi fra kunstisbanene for bruk i Atlanten ungdomsskole, Idrettshallen, Atlanterhavsbadet og Dalabrekka skole. Prisen skal være den kommunen betaler på børs og nettleie tilsvarende nettleie fra kraftleverandøren i området. 4. Det kan ikke påregnes økonomiske støtte eller garantier fra kommunen utover ovenstående. 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå intensjonsavtale innenfor ovenstående rammer. I samsvar med fellesforslaget fremsatt av Dagfinn Ripnes vedtok driftsutvalget å oversende saken til bystyret med følgende forslag til 1. Kristiansund kommune påtar seg å gi et årlig tilskudd tilsvarende renter og avdrag på et lån stort kr med nedbetaling over 15 år som Kristiansund kunstisbane AS opptar i forbindelse med realisering av foreliggende isbaneprosjekt i Atlantenområdet. 2. Kristiansund kommune stiller nødvendig garanti i forhold til spillemidler. 3. Kristiansund kommune kjøper vannbåren energi fra kunstisbanene for bruk i Atlanten ungdomsskole, Idrettshallen, Atlanterhavsbadet og Dalabrekka skole. Prisen skal være den kommunen betaler på børs og nettleie tilsvarende nettleie fra kraftleverandøren i området.

3 4. Det kan ikke påregnes økonomiske støtte eller garantier fra kommunen utover ovenstående. 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå intensjonsavtale innenfor ovenstående rammer. Dagfinn Ripnes ordfører

4 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR ATLANTEN IDRETTSPARK Saknr: PS 05/19 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 05/241- Møtedato: Arkivkode: D11 Brev av: Saken var først lagt frem til behandling i driftsutvalget den men ble utsatt. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremsatte Steinar Berge følgende forslag som tillegg til innstillingen: Driften av Atlanterhavsbadet (badeland, kiosk og kafé) må ha eget budsjett og regnskap. Atlanterhavsbadet (badeland, kiosk og kafé) evalueres etter et helt års regnskapsdrift, og evalueringen legges fram for driftsutvalget, sammen med en eventuell vurdering om konkurranseutsettelse av driften. De ansatte orienteres om dette, slik at de gjennom det første driftsåret kan vurdere hva som er mest fornuftig: o Atlanten idrettspark som helhetlig kommunal virksomhet. o Skille ut driften av Atlanterhavsbadet (med badeland, kiosk og kafé) som eget kommunalt foretak. o Konkurranseutsette driften av Atlanterhavsbadet (med badeland, kiosk og kafé) der de ansatte forbereder seg på å eventuelt være en av anbyderne. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble deretter vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Driftsutvalget har da fattet følgende 1. Atlanten Idrettspark drifter Atlanterhavsbadet, kiosk og kafé, idrettshall, treningsstudio, solariumsavdelingen og uteanlegg som en helhetlig kommunal virksomhet. 2. Utredning av sammenslåing med andre kommunale virksomheter skal legges fram for politisk behandling før arbeidet med økonomiplan 2006 starter. 3. Eventuelt ledig areal innendørs i Idrettsparken søkes utnyttet til aktiviteter rettet mot fysisk aktivitet, helse og velvære. 4. Utlysninger av stillinger må sees i sammenheng med bystyrets vedtak om nedskjæringer og eventuelle omplasseringer. Ledige stillinger ut over dette utlyses snarest.

5 5. Driften av Atlanterhavsbadet (badeland, kiosk og kafé) må ha eget budsjett og regnskap. Atlanterhavsbadet (badeland, kiosk og kafé) evalueres etter et helt års regnskapsdrift, og evalueringen legges fram for driftsutvalget, sammen med en eventuell vurdering om konkurranseutsettelse av driften. De ansatte orienteres om dette, slik at de gjennom det første driftsåret kan vurdere hva som er mest fornuftig: o Atlanten idrettspark som helhetlig kommunal virksomhet. o Skille ut driften av Atlanterhavsbadet (med badeland, kiosk og kafé) som eget kommunalt foretak. o Konkurranseutsette driften av Atlanterhavsbadet (med badeland, kiosk og kafé) der de ansatte forbereder seg på å eventuelt være en av anbyderne. Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til Torgeir Haukebø Gjenpart til Petter Ingeberg

6 PS 05/20 ETABLERING AV NYTT DATAROM Saknr: PS 05/20 Saksbeh: Steinar Ludvig Holm Arkivsaknr: 05/373- Møtedato: Arkivkode: 056 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige 1. Arbeidet med å etablere nytt datarom i Rådhusets kjeller iverksettes snarest. 2. Flyttingen av datarommet finansieres av gjenstående midler fra Rådhusombyggingen innenfor en ramme på kr 1.5 mill. Saken oversendes til Steinar Ludvig Holm Gjenpart til Harald Bergdal

7 PS 05/21 SKATTEINNGANGEN I JANUAR 2005 Saknr: PS 05/21 Saksbeh: Jan Sevaldsen Arkivsaknr: 05/399- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige Skatteinngangen ved utgangen av januar tas til etterretning. Saken oversendes til Jan Sevaldsen

8 PS 05/22 CARLSEN CONSULTING - SØKNAD OM ALKOHOLFRIE DISKOTEKKVELDER FOR UNGDOM PÅ SKJENKESTED Saknr: PS 05/22 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 05/213- Møtedato: Arkivkode: U63 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Rådmannen fremmet følgende endringsforslag vedr. siste avsnitt i innstillingen: Prøveordningen gjelder fra vedtakets dato og forelegges bystyret til evaluering innen Viggo Jordahl syntes det var mye usikkerhet ved saken og foreslo den utsatt. Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme og falt. Innstillingen, med endret avsnitt 3, ble deretter vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Driftsutvalget vedtok, med 7 mot 3 stemmer, å oversende saken til bystyret med følgende forslag til Bystyret vil innføre en prøveordning som gir anledning til rusfrie diskotekkvelder i egnet lokale på skjenkesteder med 18 års aldersgrense, jfr. Alkoholpolitisk bevillingsplan pkt. 4.1 Det må søkes spesielt for det enkelte arrangement hvor rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre de enkelte søknader. Prøveordningen gjelder fra vedtakets dato og forelegges bystyret til evaluering inne

9 PS 05/23 HOTELLSERVICE ANGELL HOEM ANS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I ASTORIA HOTELL, HAUGGT. 13 Saknr: PS 05/23 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 05/75- Møtedato: Arkivkode: U63 &18 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige Kristiansund kommune gir Hotellservice Angell Hoem alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Astoria Hotell, Hauggt. 13. Bevillingen omfatter skjenking i hotellets pub, restaurant og minibar i hotellrom. Driftskonseptet på stedet er hotelldrift med tilhørende pubdrift. Bevillingen gjelder fram til og skjenke- og åpningstiden fastsettes i samsvar med gjeldende forskrift. Saken oversendes til Svein Heggem

10 PS 05/24 FASTING EIENDOM AS - SKJENKEKONTROLL PÅ MR. FASTING Saknr: PS 05/24 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 04/306- Møtedato: Arkivkode: U63 &18 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige Fasting Eiendom AS inndras sin skjenkebevilling i en uke i forbindelse med overtredelse av alkohollovens forskrift 1-5 og 1-11 som anført i skjenkekontroll den samt tidligere advarsel gitt av kommunens rusmiddelnemnd i møte Rådmannen fastsetter tidspunktet for inndragelsen. Saken oversendes til Svein Heggem

11 PS 05/25 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Saknr: PS 05/25 Saksbeh: Arkivsaknr: 05/59- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Notat fra kontrollutvalgene vedr. sekretariatsordning. 2. Åpent brev til driftsutvalget fra Prikken Herlofsen. Vedlagt 3. Fræna vindpark fra Palmer Sjåholm. Vedlagt Ref. sak 1. Ingen merknader Ref. sak 2. Utsettes til neste møte Ref. sak 3. Per Kristian Øyen fremmet følgende forslag: Ordføreren vurderer om det bør gis en uttalelse. Per Kristian Øyens forslag ble tatt til etterretning. Saken oversendes til ordfører Dagfinn Ripnes vedr. ref. sak 3

12 PS 05/26 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Saknr: PS 05/26 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 05/77- Møtedato: Arkivkode: Q50 &02 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kirsten Skaret Gulla følgende forslag: Driftsutvalget, som kommunens klageorgan, tar klagen til følge, jfr. forskriftens 6 pkt. B. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kirsten Skaret Gullas forslag, ble 8 stemmer avgitt for Kirsten Skaret Gullas forslag, mens 2 stemte for innstillingen. Driftsutvalget har da fattet følgende Driftsutvalget, som kommunens klageorgan, tar klagen til følge, jfr. forskriftens 6 pkt. B. Saken oversendes til Svein Heggem

13 PS 05/27 SØKNAD OM UTSETTELSE MED Å INNFRI LÅN STORT KR ,-. Saknr: PS 05/27 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 04/466- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Saken ble lagt frem til behandling i møtet og rådmannen orienterte om saken. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige Nordmøre Islager AS innvilges utsettelse med å innfri likviditetslånet på kr pluss påløpte renter til Saken oversendes til Harald Bergdal

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006 Driftsutvalget 13.06.2006 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/80 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2002 212 PS 06/81 PS 06/82 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 14.03.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 14.03.2006 Bystyrets møte 14.03.2006 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/11 REGULERINGSPLAN FOR POLITIMESTER BENDIXENS GATE 15 L12 PS 06/12 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL FLYPLASSHOTELL 611 PS 06/13 SALG AV

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/9 TID: 01.06.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/8 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA EGENGODKJENNING REFERANSE L12 PS 03/9 PS 03/10 KRISTIANSUND SYKEHJEM, TEMPOVEIEN 23 - FREMTIDIG DISPONERING OMBYGGING ELLER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: FORMANNSKAPET MØTENR.: 03/1 MØTETID: 14.01.2003 - KL 18:00 MØTESTED: RÅDHUSET, Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 61 46 Varamedlemmer møte etter nærmere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer