Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Pål Farstad leder Bente Weiseth Hanssen sekretær Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Unntatt offentlighet Arkivsaksnr PS 12/8 Godkjenning møteprotokoll /2456 PS 12/9 Orienteringssaker /2455

2 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Bente Weiseth Hanssen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 12/ Godkjenning møteprotokoll Vedlegg: Møteprotokoll fra møte i Næringsutvalget Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Det vises til vedlagte protokoll. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

3 Møteprotokoll Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Farstad Leder V Kjell Terje Fevåg Nestleder AP Vibeke Løvaas Nyland Medlem AP Knut Garshol Medlem H Ole Henning Ødegård Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Eigunn Stav Sætre Marianne Hestvik Bente W. Hanssen Stilling Kultur- og næringssjef Næringskonsulent Næringskonsulent/sekretær

4 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/1 Godkjenning av møteprotokoll /2456 PS 12/2 Orienteringssaker /2455 PS 12/3 PS 12/4 PS 12/5 PS 12/6 PS 12/7 Politisk behandling av saker fra Kommunalt Næringsfond Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - Landbruk Nordvest Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - Umoe Sterkoder Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - WeSubsea Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - Solid Technology Offshore 2011/303 X 2011/303 X 2011/303 X 2011/303 X 2011/303 Eventuelt Leder informerte om deltagelse på HAV21 seminar. Fokus for HAV21 er utvikling av en marin strategi for bærekraftig, kunnskapsbasert og lønnsom bioøkonomi. Den ferdige strategien skal ivareta behov for både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. Den skal dekke forvaltningens behov, de marine næringenes behov og behovet for kunnskap om hvordan marine og andre næringer som bruker havet (eks. reiseliv, skipsfart og energi), påvirker havet og de biologiske ressursene. Leder i Næringsutvalget og administrasjonen vurderer om det skal avgis en uttalelse innen fristen: 1. mars Samråd Fiskeriministeren i Ålesund, Sekretariatet bes delta for Næringsrådet. PS 12/1 Godkjenning av møteprotokoll /2456 Protokoll fra møte godkjennes.

5 PS 12/2 Orienteringssaker /2455 Orienteringer Destinasjon Kristiansund og Nordmøre v/daglig leder Roar Harsvik By`n oss v/styreleder Elin Kanck Lorentzen Lerøy Hydrotech v/adm.dir. Roar Paulsen Retningslinjer Teistholmen Industripark Det ble ikke tid til gjennomgang av orienteringssaken vedr Teistholmen Industripark og rammene for salg av tomter. Men alle i utvalget har fått utsendt dokumenter med denne informasjonen. Nor-Fishing Undine v/sidsel Sæterøy orienterte kort om Møre og Romsdal Fylkeskommune sin rolle i felles stand på Nor-Fishing. Teknisk arrangør er Undine og Sidsel Sæterøy er prosjektleder og utstillers kontaktperson. Bente W. Hanssen orienterte kort om historikken rundt tidligere deltagelse fra kommuneadministrasjonens side. Næringsutvalget gjorde følgende enstemmige Næringsutvalget ber administrasjonen bekrefte opsjon på standareal for Nor-Fishing Innspill fra Kultur- og næringssjef vedr endringer i budsjettrammene, gjør at administrasjonen bes finne gunstige økonomiske løsninger for messedeltagelsen. Næringsutvalget tar sakene til orientering. PS 12/3 Politisk behandling av saker fra Kommunalt Næringsfond 2011/303 Næringskonsulent Marianne Hestvik informerte kort om finansiering av det kommunale fondet samt retningslinjer. Informasjonen var sendt ut på forhånd. Neste søknadsfrist: Taushetserklæring ble underskrevet av alle i Næringsutvalget. Saksbehandlingen er unntatt offentlighet. Rådmannen ber Næringsutvalget ta fondets statutter til etterretning. Taushetserklæring underskrives.

6 PS 12/4 Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - Landbruk Nordvest 2011/303 Kristiansund Kommunale Næringsfond innvilger Landbruk Nordvest et tilskudd på 5000,- som beskrevet i søknaden. Tilskuddet utbetales mot bekreftet regnskap/kvittering som viser hvordan midlene er benyttet i samsvar med søknaden. PS 12/5 Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - Umoe Sterkoder 2011/303 Kristiansund Kommunale Næringsfond innvilger et tilskudd på inntil 59000,- eller maksimalt 50% av deres utgifter ved oppstart av foretaket og for å markedsføre dette, som beskrevet i søknaden. Tilskuddet utbetales mot bekreftet regnskap/kvittering som viser hvordan midlene er benyttet i samsvar med søknaden, budsjett og regnskap. PS 12/6 Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - WeSubsea 2011/303 Kristiansund Kommunale Næringsfond innvilger WeSubsea et tilskudd på inntil ,- eller maksimalt 50% av deres utgifter ved oppstart av foretaket og for å markedsføre dette, som beskrevet i søknaden. Tilskuddet utbetales mot bekreftet regnskap/kvittering som viser hvordan midlene er benyttet i samsvar med søknaden, budsjett og regnskap.

7 PS 12/7 Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond - Solid Technology Offshore 2011/303 Kristiansund Kommunale Næringsfond innvilger SolidTech et tilskudd på inntil ,- eller maksimalt 50% av deres utgifter ved oppstart av foretaket og for å markedsføre dette, som beskrevet i søknaden. Tilskuddet utbetales mot bekreftet regnskap/kvittering som viser hvordan midlene er benyttet i samsvar med søknaden, budsjett og regnskap. Næringsutvalget, Pål Farstad leder Bente Weiseth Hanssen næringskonsulent/sekretær

8 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Bente Weiseth Hanssen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 12/ Orienteringssaker Rådmannen legger saken frem for næringsutvalget med følgende forslag til Rådmannens innstilling Næringsutvalget tar sakene til orientering. Saksopplysninger 1. Orienteringsrunde næringsliv; a. Adm. direktør Jan Roger Bjerkestrand er invitert inn for å informere om GC Rieber Oils b. Jan Erik Strøm, Norges Råfisklag, er invitert inn for å informere om Råfisklagets virke 2. Orientering om næringsarealer og planprosess v/geir Aakvik og Eivind Raanes, Kristiansund kommune 3. Vest-Norges Brusselkontor orienterer kort om hvordan de jobber opp mot næringsliv og kommuner 4. Orientering om Nor Fishing 5. Orientering om Teistholmen Industripark 6. Orientering om økonomiske rammer for utvalget Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen Fra: Sendt: 30. mai 2013 21:00 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett; 'Erika Maria Braaten'; Leon Grinde; Turid Berglund Ekeberg; Jan Erik Svingen (j-svin@online.no);

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommjune.no

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 25.09.2014 kl. 16:00 18:15 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325

Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komité 3 Tekniske tjenester Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer