BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar Februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014"

Transkript

1 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer: Therese Anita Holmen Sekretær Trond Sæle 1. Styremedlem/leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Kennet Skog 4. Styremedlem Thor Einar Amundsen 5. styremedlem/studieleder Reidar Skjold 1. Varamedlem Kristian Stensen 2. varamedlem Arne Varhaug 3. varamedlem Maria Jacobsen 4. Varamedlem Erdogan Cayli Leder HMS-utvalget tiltrer Terje Hansen FAGFORENINGS STYRET fra til Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen Sekretær: Trond Sæle 1. Styremedlem: Alf Jørgensen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Maria Jacobsen 4. Styremedlem/studieleder Reidar Skjold 5. styremedlem Thor Einar Amundsen 1. Varamedlem Arne Varhaug 2. Varamedlem Erdogan Cayli 3. Varamedlem Torleiv Erdal 4. Varamedlem Kim Aslaksen Leder HMS-utvalget tiltrer Terje Hansen Styret. Styret har i perioden behandla 99 saker. FEK, Forberedelse til tariffoppgjøret 2014, Landstariffkonferansen i Bergen, sosial dumping og likebehandlingsprinsippet er noen av de sakene styret har jobbet mest med i perioden. I tillegg har styret hatt verving på sakskartet hele perioden. FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) ble gjort gjeldene 1. Juli 2013 etter mange års arbeid 1

2 både i DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), justisdepartementet samt i EL & IT forbundet både sentralt og lokalt. Innholdet i forskriften ble etter styrets mening såpass stram først og fremst takket være medlemmer og tillitsvalgtes engasjement i saken. Forberedelser til tariffoppgjøret 2014 har vi brukt en god del tid på og fagforeningen sendte inn 42 forslag til konferansen. Fremmøtet på styremøtene har vært bra i perioden, men mange av både styremedlemmene og varamedlemmene arbeider i rotasjon så det har vært vanskelig å avholde styremøter uten at noen har hatt forfall. Styret startet sitt arbeid etter årsmøtet med en styrekonferanse over 2 dager i Haugesund, hvor styret gikk gjennom oppgaver og ansvarsfordeling mellom styret og utvalgene. Styret har fungert godt sammen og har kommet frem til gode løsninger i de sakene styret har behandlet. Ungdomsrepresentant Maria Jacobsen ble valgt som ungdomsrepresentant årsmøtet 19 Mars 2013, I året som har gått har hun vært på masse kurs f eks tillitsvalgt kurser, veileder kurs, hun har også deltatt på mange konferanser f eks landstariffkonferansen, FEK konferansen bare for og ha nevnt noen. Maria tok AOF veileder utdanning slik at hun kunne være med og bidra med ungdomskurs. Maria har holdt ungdomskurs sammen med John Helge Kallevik, deltatt aktivt på styre møtene samt vært med på styresamling. Maria har også vært med på skolebesøk (Karmsund videregående), sammen med John Helge Kallevik, der Maria holdt foredrag for skoleelevene. Det har, etter ungdomskontaktens eget utsagn, vært ett travelt men lærerikt år. HMS utvalget HMS Utvalget har bestått av: Terje Hansen Aker Solutions MMO Leder Truls Hugo Hermansen Fabricom Arne Varhaug Sønnico Elektro Reidar Skjold Aibel Kristian Stensen Aibel Bjarne Hustoft Ryfylke Elektro Varamedlemmer: Roald Claussen Jon Håland Sørlie Erdogan Cayli Ingar Saua Apply TB Stavanger Swire Oilfieldservices Apply Sørco Project Service AS Sauda Installasjon Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har tiltrådt utvalget. Det har vært godt fremmøte i HMS utvalget. 1. Antall møter i perioden HMS utvalget har i perioden hatt 5 møter til og med 9. januar Besøk på anlegg HMS Sjekk HMS utvalget har hatt et byggeplassbesøk i Rogaland. HMS utvalget har hatt som mål å få til bedring for medlemmene angående HMS arbeidet generelt og sanitære forhold spesielt, på byggeplassene. 2

3 På hvert anlegg brukes sjekklista for byggeplasser. Utvalgets medlemmer fyller ut hver sin sjekkliste og hele utvalget evaluerer bygget og leverer en samla sjekkliste til byggherre/entreprenør og elektro entreprenør. HMS Utvalget var på Revmatismesykehuset i Haugesund. 3. HMS-konferanse Vi har i samarbeid med HMS Utvalget til EL & IT Rogaland arrangert HMS Konferanse den Konferansen ble avholdt på hotell Residence i Sandnes. Det var god deltakelse fra alle sektorer. Hele 35 deltok på konferansen. Studieutvalget Utvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder Reidar Skjold Karen Elin Sjøen Holmgard Hans Christian Nøland Geir Ove Bernhoff Heidi Rovik Alexander Olsen oppnevnt av styret våren 13. Organisasjonssekretærer: John Helge Kallevik Egil Willy Kristiansen Antall møter: Utvalget har hatt 4 møter i inneværende periode avholdt i Haugesund og Stavanger. Deltakelse: Det har vært liten deltagelse fra de yngre utvalgsmedlemmer selv om møteinnkallingene har vært tidsnok med hensyn til permisjonssøknad. Telefonsamtaler / SMS er og benyttet i et forsøk på å bedre deltagelsen på møtene. Utvalgets arbeid: Arbeidsoppgaver utvalget har jobbet med var å evaluere avholdte kurs og utarbeide kursforslag, som er forelagt styret for godkjenning. Etter styrets behandling er dette sendt til Distrikt Rogaland. Utfordringer: Oppnå respons spesielt fra den yngre garde og i tillegg forventet vi flere tilbakemeldinger fra klubber om hvilke kurs / konferanser de ønsket for Kurs: Studieutvalget har arrangert kurs både i samarbeid med distriktet og i regi av fagforeningen i årsmøteperioden, det vises til oversikt lenger bak i beretningen. Utvalget og styret har foreslått kurser ovenfor distriktet. Alle forslagene våre er tatt med i kursplan til Distrikt for Dette ser vi som svært positivt på. Utvalget viser forøvrig til Distriktets beretning. Studieutvalget har vedtatt følgende hovedmål i alle kurs: Kommunikasjon, organisering må være gjennomgående. I tillegg blir verving av nye medlemmer et gjennomgående tema. 3

4 Installasjonsutvalget Utvalget har i perioden bestått av : Leder Svenn Åge Johnsen Apply TB Stavanger Medlem Stian Halleland Apply TB Haugesund Medlem Geir Ove Bernhoff YIT Stavanger Medlem Trond Sæle Rønning Elektro Medlem Kent Erik Larsen Rogaland Elektro Medlem Morten A. Hestnes Carlsen Elektroinstallasjon Medlem Dag Hatløy Sønnico Elektro Varamedlem Jørgen Olsen Sauda Installasjon Varamedlem (til 19/ ) Are Odland Ryfylke Elektro Organisasjonssekretærene Egil Willy Kristensen og John Helge Kallevik har også tiltrådt utvalget. Utvalgets mandat og oppgaver: - Tariffspørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder akkordtariffen og med spes. Vekt på LOK 3E - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke akkordtariffen - Kursing i akkordtariffen - Motiver medlemmene som driver med landbasert installasjon til å ta verv i styret og utvalg i fagforeningen. - Motivere medlemmene som driver med landbasert installasjon til å melde seg på kurs i regi av Rogaland elektromontørforening eller EL & IT forbundet distrikt Rogaland. - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - Fagpolitiske spørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder aktuelle NOUer - Når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenforstående - Skrive beretning som legges frem på årsmøtet - Referat fra utvalget sendes også styret. Møtevirksomhet Installasjonsutvalget har i perioden avholdt 6 møter hvorav 3 i Stavanger, 2 i Haugesund og 1 i Mortavika. Det ble også holdt et møte sammen med oljeutvalget for gjennomgang av forslag til landstariffkonferansen i Bergen. Det har vært en praksis hvor utvalget har hatt møter veksles vis mellom stedene Stavanger, Haugesund og Mortavika. Men i løpet av året har vi sluttet med møtene på Mortavika grunnet åpningstidene. Utvalget har til hvert møte innkalt alle medlemmene og varamedlemmene av utvalget, i tillegg er våre 2 organisasjonssekretærer innkalt. Saker som har vært oppe til behandling er bl.a. likebehandlingsprinsippet, overvåking, lokale forhandlinger, status i installasjonssektoren, tariffsaker, sosial dumping, inn/utleie, lønnsstatistikk, rotasjonsordninger, verving, passive klubber, lærlinger og kursing av våre medlemmer. 4

5 Overvåking Temaet har vært veldig sentralt i utvalget gjennom hele året, hvor saken ved Caverion har vært grunnlaget for diskusjonen. Lønnsstatistikk Utvalget jobber til en hver tid med å holde en oppdatert statistikk som er så korrekt som mulig, slik at den kan brukes som et verktøy av våre tillitsvalgte. Men det betyr at vi trenger hjelp til å holde den så fersk som mulig av de tillitsvalgte i bedriftene. Inn/utleie Det er fortsatt en del innleie i bransjen, dog noe avtagende. Det nye likebehandlingsprinsippet har i løpet av dette året begynt å virke. Det har medført en rekke diskusjoner og eksempler på utfordringer klubber opplever. Vi opplever at enkelte bedrifter ønsker å etablere tomme lønnsklasser med språk som kriterier, noe som utvalget mener er et brudd på likebehandlingsprinsippet. Oppsummering Utvalget har ved flere av møtene hatt et dårlig oppmøte, noe som begrenser diskusjonen i utvalget. Men de representantene som har stilt i utvalget har alle bidratt til en god positiv utvikling av utvalget. Det har vært gode dialoger og diskusjoner, og medlemmene har vært løsningsorienterte. Utvalget har hatt en god håndtering av sakene som har vært oppe til behandling. Oljeutvalget Oljeutvalget i perioden 2013 har bestått av følgende 10 klubber med valgte medlemmer og leder: Leder: Leif - Egil Thorsen Aker Solutions MMO Medlem: Thomas Knudsen Swire Oilfield Service Medlem: Bengt Helge Iversen Aibel Medlem: Roar Gjesdal Fabricom Medlem: Gunnar Barmen Semco Maritime Medlem: Kim Aslaksen IKM Elektro (Espen Klimek) Medlem: Kjetil Aasnes Apply Oil & Gas Medlem : Erdogan Cayli Apply O&G prj. Services Medlem: Børge T. Jensen Westcon Power & Automations (Oppnevnt av styret) Medlem: Alf Jørgensen Aker Solutions MMO Atomasjon (Oppnevnt av styret) I tillegg har hver klubb hatt 2 varamedlemmer. Klubbene har selv ansvar for representasjon på Oljeutvalgets møter. Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har deltatt på samtlige utvalgsmøter. Det var 8 klubber som leverte inn forslag til deltakelse i oljeutvalget på årsmøte i Det har kommet med 2 klubber i perioden, som ble oppnevnt av styret. Oljeutvalget gjennomførte 5 møter i perioden med mange saker på dagsorden: Tariff, herunder forberedelse til Landstariffkonferansen i Bergen, tvistesaker, organisasjon og konferanser, Samleskinnen, verving, kurs, sysselsettingssituasjonen, Felles Installasjon og Olje- og anleggskonferanse i Stavanger, Innleie, bortsetting arbeid, sosial dumping, 5

6 vikarbyrådirektivet med mer. Felles møte og godt samarbeid med Skip og oljeutvalget i Hordaland Sogn og Fjordane. Utvalget streamet et møte sentralt i LO, den 14. Februar 2013 ang. likebehandling der LO advokat Edvard Holm Bakke hadde en lengre redegjørelse. Utvalget har behandlet flere saker som er hevet opp i fagforeningens styre for videre behandling. Deltakelse: Det har i perioden vert god og aktiv deltakelse i utvalget fra klubbenes side. Oljeutvalgets mandat og oppgaver: - tariffspørsmål som angår medlemmene i oljebransjen herunder offshoreavtalen, onshoreavtalen og spes. Vekt på LOK 9. - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke onshoreavtalen - fagpolitiske spørsmål som angår oljebransjen herunder også aktuelle NOUer - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenfor. - Skrive forslag til beretning som legges frem på årsmøtet - Informere styret til enhver tid - Verving og aktivitet i klubbene Representasjon i sentralt Olje- og Anleggsutvalg: Rogaland hadde 3 representanter inne i sentralt Olje- og anleggsutvalg i 2013, grunnet varig forfall fra 2 personer. Fra LTK i Bergen hadde vi en representant og 2 vara til utvalget. Vararepresentantene rykker kun opp ved varig forfall. De som var representert fra Rogaland, var følgende personer: Leif Egil Thorsen, Roar Gjesdal og Thomas Knutsen (Thomas representant fra februar 2013) Representasjon etter LTK i Bergen oktober 2013: Leif-Egil Thorsen representant, Roar Gjesdal vararepresentante0. Aktivitetsuken (Uke 38) til Olje- og anleggsutvalget EL&IT Forbundet. Aktivitetsuken ble avholdt i uke , og det var aktiviteter rundt omkring i hele landet. Oljeutvalget i Rogaland søkte og fikk bevilget midler fra fagforeningen for å kunne tilby noe ekstra. Det ble avholdt en grillfest hos lederen i utvalget, der det ble arrangert golfturnering, instruksjon og Quiz med mange fine premier. Leder i sentralt Olje- og anleggsutvalg Trond løvstakken deltok på flere av dagene. Av arbeidsplassbesøk, ble Swire, Aker Solutions og IKM besøkt. Klubbstyret i Westcon ble besøkt, flere klubbers medlemmer på Kårstø, samt Apply Sørco. Det ble også delt ut EL&IT effekter på de steder som ble besøkt. Statoils kartellkonferanse på Quality hotell Sola 25. og 26. september Tillitsvalgte og vernetjeneste i bedriftene som har kontrakter med Statoil blir invitert til felles konferanse. Fra EL&IT forsøker vi å stille med personell, men har muligheten til flere på denne konferansen. Tema som ble diskutert på konferansen var bl.a. Feltutvikling Statoil, prosjekt og leting ved Ivar Aasheim. Norges Rederiforbunds forum ved Robert De Vries, som tok opp ressursmangel fremover i tid. LO koordinerende hadde rapport, samt at videreutvikling av 6

7 kartellordningen og konferansen ble diskutert. Øystein Michelsen, sjef for Statoil UPN hadde innledning om Statoils planer videre, samt generelle saker. Det er og alltid utfordrende og gode spørsmål og til innlederne fra salen. Det ble diskutert skiftordninger, lugardeling, rotasjoner på Statoils Petrokjemianlegg, samt Statoils utsetting av oppdra til utlandet. Felles møte i Skip/olje/anleggs utvalg på Stord 15. oktober 2013: Som et ledd i forberedelsene til Landstariffkonferansen (LTK) i Bergen oktober og tariffoppgjøret i 2014, ble det avholdt felles møte innen reise- skip og oljemiljøet på Stord. Saker som ble diskutert, var bl.a. utfordringene rundt forholdene rundt rotasjoner på land (LOK 9), produktivitetsavtalene PAO og PAS. I tillegg ble det satt fokus på utfordringene rundt inn/utleie, sosial dumping og likebehandlingsprinsippet. Heftet fra EL&IT Forbundet med innstillingene til de forskjellige paragrafer som skulle behandles på Landstariffkonferansen uken etter, var sendt ut til alle deltakere, slik at vi hadde et bra utgangspunkt for diskusjonene i møtet. Det ble fokusert på at vi skulle forsøke å spisse kravene som ved tidligere konferanser. Dette for å gi mindre rom for forhandlingsutvalgene til å velge bort de viktigste kravene i innspurten av forhandlingene. Det var stort engasjement i møtet, og stor grad av enighet over hvordan en skulle få til et best mulig resultat for miljøene på LTK i Bergen. LO Olje og Gass utvalgs årskonferanse november Vi var flere deltakere fra oljeutvalget på konferansen i år. Tema som var på konferansen: 1: Ressurssituasjonen på Norsk Sokkel. Trenger vi nye områder, eller har vi nok som vi har? Innledere: Tord Lien Olje og Energiminister. Bente Nyland, Oljedirektør, Gro Brækken Adm. Dir. i Norsk Olje og Gass. 2: Hvilken petroleumspolitikk Kan/bør vi forvente den neste stortingsperiode? Innledere: Raymond Johansen AP, Tina Bru Høyre, Gerd Kristiansen LO leder. Gro Brækken adm.dir. i Norsk Olje og Gass. 3: Fremtiden for norsk leverandørindustri. Kapasitet, rammevilkår, konkuranse, kompetanse! Innledere: Jørn Eggum Forbundssekretær FF, Ståle Kyllingstad Konsernsjef IKM gruppen. 4: Hva bør vi gjøre med Norsk sokkel i årene fremover?. Innledere: Helge Lund President COA Statoil ASA, Leif Sande leder av Industri og Energi. 5: Høyt aktivitetsnivå: Har vi ikke nok nå? Tar vi hensyn til sikkerhet, klima osv? Innledere:Arne Næss Myhrvold direktør PETIL. Frode Alfheim Leder Los Olje og Gass utvalg. Det var mange gode og utfordrende spørsmål og debatter gjennom hele konferansen. Produktivitetsavtalen onshore: Fokus på å bruke produktivitetsavtalene: Det har i Olje/reisemiljøet vert liten interesse for å kjøre i gang akkord etter PAOèn. Det har heller ikke i 2013 vert avholdt kurs i PAOèn i Rogaland. Det er levert inn krav gjennom LTK i Bergen om bruk av PAOèn på Petrokjemianlegg, samt at beregningsgrunnlaget skal være LOK 3 A. (Er i 2013 Lok 3 A, minus kr. 20.-!) Samleskinnen 2013: Utvalget har hatt et mål å levere bidrag til Samleskinnen ved hver utgivelse, da med bidrag felles, samt med bidrag fra tillitsvalgte fra oljeklubbene. Det ble av leder i utvalget levert felles bidrag til Samleskinnen i alle 4 nummer denne perioden. Fra enkeltmedlemmer/klubber 7

8 i utvalget er det ikke levert inn mange bidrag i perioden. Det er levert bidrag inn til samleskinnen fra konferanser og kurs som medlemmer i utvalget har deltatt på. Tariffoppgjøret 2013: Mellomoppgjøret i 2013 reguleres av en automatisk bestemmelse som er i Landsoverenskomsten (LOK) 15 pkt. 2. LOK 3A lønna økes i forhold til bestemte statistikker fra Ett utdrag av satsene gjeldene fra : LOK 3A Fastlønn: Fagarbeider: 186,95 økning på kr. 6,67 Fagarbeidertillegget ble øket med mellom 20 (3%), og 46 øre (7%). Arbeidstaker uten fagbrev: 161,39 økning på kr. 5,75 Beregningsgrunnlag lærling lønn: 231,12 økning på kr. 6,67 LOK 8 Overtidssatser: Fagarbeider 100%: 277,26 økning på kr. 10,10 Arbeidstaker uten fagbrev 100%: 249,48 økning på kr. 9,16 Lærling 100%: 249,48 økning på kr. 9,16 Offshore: Beregningsgrunnlaget offshorelønn 186,95 økning på kr. 8,67 Offshorelønn 296,52 økning på kr. 13,75. Nattskift 29,56 Hot bed: 586,- Uregelmessig arbeidsperiode: 16,66 Uforutsette forhold: 1047 Shutling: Lokale forhandlinger installasjonsmiljøet Alle har fått reguleringene etter LOKèn Samtidig som de fleste bedrifter har gjennomført lokaleforhandlinger, er det dessverre enkelte bedrifter/klubber som ikke har klart å fullføre forhandlingene. Det er få om noen klubber som har fått vesentlige lokale tillegg. Utvalget ser et mønster på at motparten har klart å samordne seg rundt de lokale forhandlingene. Lokale forhandlinger i oljeklubbene Det har etter mellomoppgjøret 2013 vært lite aktiviteter rundt forhandlinger lokalt i klubbene. Det viser seg at det har vert vanskelig å få noe ekstra lokalt utover det sentrale tillegget i Men noen av klubbene har fått gjennomslag for ytterligere tillegg utover det sentrale oppgjøret. EL & IT Forbundet distrikt Rogaland Styret ser på distriktet som en god diskusjonsarena for politiske-, organisasjons- og overordna tariffspørsmål. Styret mener at distrikt Rogaland fungerer samlende for alle medlemmene i EL & IT Forbundet i Rogaland. Det er en styrke å kunne ha hele distriktet bak seg når vi fremmer saker enten det nå er lokalt eller sentralt. Rogaland Elektromontørforening har god innflytelse i distriktet. FEK har distriktsstyret brukt en mye tid på, i tillegg har distriktsstyret brukt en god del tid på å diskutere ungdoms- og studiearbeidet. Ungdomsarbeidet er på rett vei og vi 8

9 ser en positiv utvikling. Studiearbeidet har gått bedre i årsmøteperioden vi har bak oss enn tidligere, selv om det fortsatt er ting å rette på. Representantene som er valgt fra Rogaland Elektromontørforening til distriktets representantskap har også i denne perioden tatt for lett på oppgaven, dvs. det er for mange som ikke møter og selv om det i denne perioden har vært en bedring i å melde forfall. Med så stor andel av de faste representantene som meldte forfall så ble vararekka fort oppbrukt. Styret mener også at både klubber og fagforening kan gjøre mer for å motivere de representantene, som blir valgt av Rogaland Elektromontørforening, til å prioritere oppgaven de er valgt til. Sentrale Verv Medlemmer i Rogaland Elektromontørforening har i perioden innehatt forskjellig verv i LO og Forbundet sentralt. Olje- og anleggsutvalg: Leif Egil Thorsen Olje- og anleggsutvalg: Thomas G. Knudsen (til LTK 2013) Olje- og anleggsutvalg: Roar Gjesdal (til LTK 2013) Vara Olje- og anleggsutvalg: Roar Gjesdal (fra LTK 2013) Installasjonsutvalget: Forbundsstyret Landsstyrerepresentanter: Vara til Landsstyret: Forhandlingsutvalget LOK: LO Utvalget på Kårstø Utdanningsutvalget i EL & IT HMS utvalget i EL & IT Organisasjonsprosjektet i EL & IT Forbundet Ungdomsutvalget Representant LO-kongressen Ad. Hoc. Utvikling av ny kurs Øivind Wallentinsen Øivind Wallentinsen Svenn Åge Johnsen og Leif Egil Thorsen Geir Ove Bernhoff og Trond Sæle Øivind Wallentinsen John Helge Kallevik Øivind Wallentinsen Terje Hansen Svenn Åge Johnsen Hege Louise Evertsen Øivind Wallentinsen John Helge Kallevik Verv lokalt Det vises til årsmøteprotokoller i de lokale LO avdelingene, LO`s fylkeskonferanser, Folkets Hus samt distriktets årsmøteprotokoll. Sysselsettingssituasjonen Oljemiljøet: Størstedelen av året var det full sysselsetting i oljemiljøet, samt mye innleide utover dette i tillegg. Likebehandlingsprinsippet slo inn i januar 2013, og det betydde at flere av aktørene som ikke betaler tarifflønn måtte endre dette. Utvalget ser likevel at kreativiteten er god blant noen arbeidsgivere, som ønsker å sno seg unna regelverkene. Det er ikke enighet fra arbeidsgivere, om at utenbystillegg skal betales for bemanningsbyråer. En ser og at utenlandsk personell gjerne går andre rotasjonsordninger enn det Norsk/Nordisk personell går. Dette er ikke i henhold til likebehandlingsprinsippet etter utvalgets mening. Det er fortsatt viktig at medlemmer/klubber og fagforening følger med i nærområdet og i prosjekter, hvilke forhold det blir arbeidet under, og å få sjekket ut om disse har Norske lønns og arbeidsvilkår. Klubber/medlemmer har og hatt eget ansvar for å følge opp avtaler. Utvalget har diskutert innføringen av vikarbyrådirektivet og hvilke konsekvenser likebehandlingsprinsippet har hatt i perioden. 9

10 Installasjonsmiljøet: Utvalget har i perioden jobbet med å få en oversikt over situasjonen i bransjen. Det er god aktivitet i bransjen, men tendensen er at flere bedrifter går inn i en lavere aktivitet. Det er også varslet om enkelte bedrifter som har gått til permittering av sine ansatte, og bedrifter har også varslet om mulighet for oppsigelse av ansatte. Arbeidstidsordninger: Fortsatt har Statoil på Kårstø satt foten ned for arbeider på søndag. Og dermed får vi ikke bedre ordninger på Kårstø, eksempelvis eller ordning. På Kårstø har de fortsatt ordning. Vi har ellers hatt gode ordninger med stort sett eller offshore rotasjon Ingen ordninger har blitt avvist. Totalt er det behandlet 45 søknader i Alle er godkjent. RAD 1: Det første tallet er dager på anlegger, det siste antall dager hjemme. Firma (dag/kveld) offshore dag/natt Aibel Aker Solutions Westcon P&A Aibel DK SEC (sommergodkjenning EL & IT Forbundet) LOS Elektro (Sommergodkjenning EL & IT Forbundet) Vassnes Power OneCo Services OneCo Sør (Sommergodkjenning EL & IT Forbundet) VRS (Godkjenning EL & IT Forbundet) Totalt: Aksjoner - fanemarkeringer Aksjon ved bedriften Atea sitt kontor på Jåttå vedrørende krav om tariffavtale ved bedriften. Utdeling av løpesedler Aksjon ved bedriften Atea sitt kontor i Haugesund - krav om tariffavtale ved bedriften. Fanemarkering i Trondheim, 14. Mai, og i Oslo 15. Mai, til støtte for tariffavtalekraet i Atea. Boikottaksjonen ved Risavika Havn og i forbindelse med havnearbeiderkonflikten der. Saken gjelder Transportarbeiderforbundets krav om tariffavtale. Fanemarkering 9. Desember i Brussel mot Håndhevingsdirektivet i regi av EBTF. Fanemarkering i Tromsø, 10. Februar 2014 til støtte for havnearbeiderne som var tatt ut i sympatistreik for havnearbeiderne i Risavika. 10

11 FEK (forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). FEK ble gjort gjeldene fra Fagforeningen har jobbet mye med denne saken både i årsmøteperioden og i årene før. Nedenfor er en kort oppsummering av saksgang og resultat. Resultatet er etter styrets oppfatning til å leve med, men det vil selvfølgelig kreve at vi alle følger opp forskriften slik at vi får en god praktisering. Endringene som ble foretatt i gamle FKE den 1. November 2010 er uendret i den nye forskriften. Da disse bestemmelsene kom inn i 2010 var vi skeptiske og er ikke mindre skeptiske nå, men her er det også slik at det er praktiseringen av forskriften som helhet som vil avgjøre hvor god eller dårlig den enkelte bestemmelse vil bli. Det nye FEK er en sammenslåing av registreringsforskriften og FKE. DSB startet arbeidet med å revidere FKE 2005 FKE endret underveis 1. november 2010 EØS reglene Vi hadde politisk streik 4. november EL & IT forbundet høringssvar august 2011 Ny forskrift fra 1. juli 2013 Resultat må ses i lys av Stortingsvalget og egen aktivitet. Innhold 3 registreringsplikt også for underenheter kravene i 3-5 gjelder også for disse. 5 Foretaket skal bare benytte kvalifisert personell i hht og som er oppdatert på den faglige utviklingen. Hovedregel fast ansatt i foretaket, men anledning til innleie i hht. aml og 14-13, samt midlertidig ansettelser AML Streng fortolkning i veiledningen Faglig ansvarlig tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Faglig ansvarlig fast ansatt i foretaket Maks fravær på 30 virkedager pr. år for faglig ansvarlig mulig å få disp. i 6 mnd. Selvstendig arbeid fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for arbeidsoppgavene. Ufaglærte under direkte oppfølging av fagarbeider Straff gebyr sletting eller bøter jmf. el-tilsynsloven. Se ellers forskriften og veiledning i sin helhet på web: EU s direktiv Håndhevingsdirektivet. EU har de siste årene trappet opp detaljstyringa av EU/EØS landa sin arbeidslivspolitikk. Dette har vi særlig sett med vikarbyrådirektivet og tjenestedirektivet, direktiv som begge to har ført til et utryggere arbeidsliv. Mer bruk av innleie og midlertidige ansatte, noe som gjør situasjonen til arbeidstakerne særdeles utrygge. Håndhevingsdirektivet er neste direktiv ut, det ble nettopp behandla av EU s arbeidsministere uten at de kom til enighet. Direktivet fikk sitt første vedtak 9. Desember. Dette er samme dag som EBTF arrangerte en stor demonstrasjon mot direktivet, hvor vi deltok med fanen sammen med europeisk fagbevegelse. Direktivet har til hensikt å sementere resultatene fra fire EU-dommer, Laval-kvartetten. Disse fire dommene snudde arbeidslivspolitikken på hode, dommene definerer tre viktige prinsipp: 11

12 1) EU setter klare grenser for hvilke krav nasjonalstaten kan stille til utenlandske bedrifter, EU avgjør også hvilke kampmidler og kontrollsystemer fagbevegelsen og staten kan bruke mot de samme selskapene. 2) Lovgiving og regulering av arbeidsmarkedet skal alltid prøves mot og ligge innenfor EUtraktatens avgjørelser. Lovgiving og regulering er underordna reglene for fri flyt av varer, tjenester, arbeidstakere og kapital. Bestemmelser i for eksempel tariffavtaler som bryter med dette skal settes til side. 3) EU definerer maksimumsgrensene for hvor langt EU/EØS landa kan gå i å regulere arbeidsmarkedet for utenlandske arbeidere og bedrifter. Direktivet har i artikkel 9 en uttømmende liste med kontrolltiltak som nasjonalstaten kan iverksette. Prinsipielt er vi mot en uttømmende liste, spesielt på dette feltet samtidig så er innholdet i den foreslåtte lista alt for restriktivt. Artikkel 12 i direktivet omhandler solidaransvar. Vi støtter selvfølgelig en innføring av solidaransvar med mener forslaget i artikkel 12 ikke går langt nok og blir det stående så kan det fort bli en maksimumsbestemmelse for nasjonalstatene. Artikkel 3 gir ikke god nok avklaring på hvem som er utstasjonerte arbeidstaker eller om de ikke er det. Samtidig gir heller ikke artikkel 3 noe svar på om arbeidstakere som ikke anses som utstasjonerte kommer inn under EUtraktatens bestemmelser om likebehandling når det gjelder sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår (EØS-avtalens artikkel 28). Fagforeningen har jobbet for at EL & IT forbundet gjennom LO setter nødvendig makt bak, slik at direktivet, i nåværende form, blir implementert i Norsk Lov. LTK (Landstariffkonferansen) i Bergen oktober Fagforeningen hadde 12 representanter og 3 observatører, de 12 representantene var jevnt fordelt mellom installasjon og reise/offshoremiljøet. Positivt at forslag til endring av innstillingene både på LOK 9 og offshore ble vedtatt uten at andre forslag fra heftet ble vedtatt. Det tyder på stor enighet rundt disse punktene. Endringer i 9 ble også prioritert som nr. 2. Innen offshoreavtalen ble forholdene for uregelmessige turer topp prioritet, med nattarbeid som nr. 2. På LOK 9 ble fri hjemreise etter en uke topp prioritert, med betalte pauser og betalt reise som de neste på listen. Når det gjelder prioriteringer totalt, ble dette: 1. Heving av LOK 3A. Dette er viktig i kampen mot sosial dumping. Samtidig er det slik at en heving av 3A vil føre til at konkurransen mellom bedriftene i større grad må dreie seg om andre kriterier en lønna til arbeidstakerne. 2. LOK : LOK 4 akkordavtalen og produktivitetsavtalene. Dette er etter vår mening en prioritering som er bra, men vi fra Rogaland ønsket at også Elektronisk overvåking skulle bli med i prioriteringen, da dette også fikk stort fokus på konferansen. Det ble flertall for samordna oppgjør, med tjenestepensjon i fokus, mot RELE og andres stemmer. Det er viktig med pensjon, men vi mener at dette ikke burde være prioritert i Felles LOK konferanse Stavanger mai Det ble i stedet for Olje- og anleggskonferanse og installasjonskonferanse, besluttet å ha en felles LOK konferanse i Stavanger mai Vi stilte med 2 deltakere og 2 observatører her. 12

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2008 Årgang 13 100-års Jubileumsfest 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29.

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2005 Årgang 10 I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. november

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2006 Årgang 11 I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Demonstrasjon i Strasbourg.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte Samleskinnen Nr. 3/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Forsvar arbeidslivets Grunnlov Aktivitetsuke oljeutvalget Havnearbeiderne tapte Pensjonsreformen Forslag til Landsmøte Fremtidens

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer