BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014"

Transkript

1 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer: Therese Anita Holmen Sekretær Trond Sæle 1. Styremedlem/leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Kennet Skog 4. Styremedlem Thor Einar Amundsen 5. styremedlem/studieleder Reidar Skjold 1. Varamedlem Kristian Stensen 2. varamedlem Arne Varhaug 3. varamedlem Maria Jacobsen 4. Varamedlem Erdogan Cayli Leder HMS-utvalget tiltrer Terje Hansen FAGFORENINGS STYRET fra til Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen Sekretær: Trond Sæle 1. Styremedlem: Alf Jørgensen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Maria Jacobsen 4. Styremedlem/studieleder Reidar Skjold 5. styremedlem Thor Einar Amundsen 1. Varamedlem Arne Varhaug 2. Varamedlem Erdogan Cayli 3. Varamedlem Torleiv Erdal 4. Varamedlem Kim Aslaksen Leder HMS-utvalget tiltrer Terje Hansen Styret. Styret har i perioden behandla 99 saker. FEK, Forberedelse til tariffoppgjøret 2014, Landstariffkonferansen i Bergen, sosial dumping og likebehandlingsprinsippet er noen av de sakene styret har jobbet mest med i perioden. I tillegg har styret hatt verving på sakskartet hele perioden. FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) ble gjort gjeldene 1. Juli 2013 etter mange års arbeid 1

2 både i DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), justisdepartementet samt i EL & IT forbundet både sentralt og lokalt. Innholdet i forskriften ble etter styrets mening såpass stram først og fremst takket være medlemmer og tillitsvalgtes engasjement i saken. Forberedelser til tariffoppgjøret 2014 har vi brukt en god del tid på og fagforeningen sendte inn 42 forslag til konferansen. Fremmøtet på styremøtene har vært bra i perioden, men mange av både styremedlemmene og varamedlemmene arbeider i rotasjon så det har vært vanskelig å avholde styremøter uten at noen har hatt forfall. Styret startet sitt arbeid etter årsmøtet med en styrekonferanse over 2 dager i Haugesund, hvor styret gikk gjennom oppgaver og ansvarsfordeling mellom styret og utvalgene. Styret har fungert godt sammen og har kommet frem til gode løsninger i de sakene styret har behandlet. Ungdomsrepresentant Maria Jacobsen ble valgt som ungdomsrepresentant årsmøtet 19 Mars 2013, I året som har gått har hun vært på masse kurs f eks tillitsvalgt kurser, veileder kurs, hun har også deltatt på mange konferanser f eks landstariffkonferansen, FEK konferansen bare for og ha nevnt noen. Maria tok AOF veileder utdanning slik at hun kunne være med og bidra med ungdomskurs. Maria har holdt ungdomskurs sammen med John Helge Kallevik, deltatt aktivt på styre møtene samt vært med på styresamling. Maria har også vært med på skolebesøk (Karmsund videregående), sammen med John Helge Kallevik, der Maria holdt foredrag for skoleelevene. Det har, etter ungdomskontaktens eget utsagn, vært ett travelt men lærerikt år. HMS utvalget HMS Utvalget har bestått av: Terje Hansen Aker Solutions MMO Leder Truls Hugo Hermansen Fabricom Arne Varhaug Sønnico Elektro Reidar Skjold Aibel Kristian Stensen Aibel Bjarne Hustoft Ryfylke Elektro Varamedlemmer: Roald Claussen Jon Håland Sørlie Erdogan Cayli Ingar Saua Apply TB Stavanger Swire Oilfieldservices Apply Sørco Project Service AS Sauda Installasjon Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har tiltrådt utvalget. Det har vært godt fremmøte i HMS utvalget. 1. Antall møter i perioden HMS utvalget har i perioden hatt 5 møter til og med 9. januar Besøk på anlegg HMS Sjekk HMS utvalget har hatt et byggeplassbesøk i Rogaland. HMS utvalget har hatt som mål å få til bedring for medlemmene angående HMS arbeidet generelt og sanitære forhold spesielt, på byggeplassene. 2

3 På hvert anlegg brukes sjekklista for byggeplasser. Utvalgets medlemmer fyller ut hver sin sjekkliste og hele utvalget evaluerer bygget og leverer en samla sjekkliste til byggherre/entreprenør og elektro entreprenør. HMS Utvalget var på Revmatismesykehuset i Haugesund. 3. HMS-konferanse Vi har i samarbeid med HMS Utvalget til EL & IT Rogaland arrangert HMS Konferanse den Konferansen ble avholdt på hotell Residence i Sandnes. Det var god deltakelse fra alle sektorer. Hele 35 deltok på konferansen. Studieutvalget Utvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder Reidar Skjold Karen Elin Sjøen Holmgard Hans Christian Nøland Geir Ove Bernhoff Heidi Rovik Alexander Olsen oppnevnt av styret våren 13. Organisasjonssekretærer: John Helge Kallevik Egil Willy Kristiansen Antall møter: Utvalget har hatt 4 møter i inneværende periode avholdt i Haugesund og Stavanger. Deltakelse: Det har vært liten deltagelse fra de yngre utvalgsmedlemmer selv om møteinnkallingene har vært tidsnok med hensyn til permisjonssøknad. Telefonsamtaler / SMS er og benyttet i et forsøk på å bedre deltagelsen på møtene. Utvalgets arbeid: Arbeidsoppgaver utvalget har jobbet med var å evaluere avholdte kurs og utarbeide kursforslag, som er forelagt styret for godkjenning. Etter styrets behandling er dette sendt til Distrikt Rogaland. Utfordringer: Oppnå respons spesielt fra den yngre garde og i tillegg forventet vi flere tilbakemeldinger fra klubber om hvilke kurs / konferanser de ønsket for Kurs: Studieutvalget har arrangert kurs både i samarbeid med distriktet og i regi av fagforeningen i årsmøteperioden, det vises til oversikt lenger bak i beretningen. Utvalget og styret har foreslått kurser ovenfor distriktet. Alle forslagene våre er tatt med i kursplan til Distrikt for Dette ser vi som svært positivt på. Utvalget viser forøvrig til Distriktets beretning. Studieutvalget har vedtatt følgende hovedmål i alle kurs: Kommunikasjon, organisering må være gjennomgående. I tillegg blir verving av nye medlemmer et gjennomgående tema. 3

4 Installasjonsutvalget Utvalget har i perioden bestått av : Leder Svenn Åge Johnsen Apply TB Stavanger Medlem Stian Halleland Apply TB Haugesund Medlem Geir Ove Bernhoff YIT Stavanger Medlem Trond Sæle Rønning Elektro Medlem Kent Erik Larsen Rogaland Elektro Medlem Morten A. Hestnes Carlsen Elektroinstallasjon Medlem Dag Hatløy Sønnico Elektro Varamedlem Jørgen Olsen Sauda Installasjon Varamedlem (til 19/ ) Are Odland Ryfylke Elektro Organisasjonssekretærene Egil Willy Kristensen og John Helge Kallevik har også tiltrådt utvalget. Utvalgets mandat og oppgaver: - Tariffspørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder akkordtariffen og med spes. Vekt på LOK 3E - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke akkordtariffen - Kursing i akkordtariffen - Motiver medlemmene som driver med landbasert installasjon til å ta verv i styret og utvalg i fagforeningen. - Motivere medlemmene som driver med landbasert installasjon til å melde seg på kurs i regi av Rogaland elektromontørforening eller EL & IT forbundet distrikt Rogaland. - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - Fagpolitiske spørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder aktuelle NOUer - Når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenforstående - Skrive beretning som legges frem på årsmøtet - Referat fra utvalget sendes også styret. Møtevirksomhet Installasjonsutvalget har i perioden avholdt 6 møter hvorav 3 i Stavanger, 2 i Haugesund og 1 i Mortavika. Det ble også holdt et møte sammen med oljeutvalget for gjennomgang av forslag til landstariffkonferansen i Bergen. Det har vært en praksis hvor utvalget har hatt møter veksles vis mellom stedene Stavanger, Haugesund og Mortavika. Men i løpet av året har vi sluttet med møtene på Mortavika grunnet åpningstidene. Utvalget har til hvert møte innkalt alle medlemmene og varamedlemmene av utvalget, i tillegg er våre 2 organisasjonssekretærer innkalt. Saker som har vært oppe til behandling er bl.a. likebehandlingsprinsippet, overvåking, lokale forhandlinger, status i installasjonssektoren, tariffsaker, sosial dumping, inn/utleie, lønnsstatistikk, rotasjonsordninger, verving, passive klubber, lærlinger og kursing av våre medlemmer. 4

5 Overvåking Temaet har vært veldig sentralt i utvalget gjennom hele året, hvor saken ved Caverion har vært grunnlaget for diskusjonen. Lønnsstatistikk Utvalget jobber til en hver tid med å holde en oppdatert statistikk som er så korrekt som mulig, slik at den kan brukes som et verktøy av våre tillitsvalgte. Men det betyr at vi trenger hjelp til å holde den så fersk som mulig av de tillitsvalgte i bedriftene. Inn/utleie Det er fortsatt en del innleie i bransjen, dog noe avtagende. Det nye likebehandlingsprinsippet har i løpet av dette året begynt å virke. Det har medført en rekke diskusjoner og eksempler på utfordringer klubber opplever. Vi opplever at enkelte bedrifter ønsker å etablere tomme lønnsklasser med språk som kriterier, noe som utvalget mener er et brudd på likebehandlingsprinsippet. Oppsummering Utvalget har ved flere av møtene hatt et dårlig oppmøte, noe som begrenser diskusjonen i utvalget. Men de representantene som har stilt i utvalget har alle bidratt til en god positiv utvikling av utvalget. Det har vært gode dialoger og diskusjoner, og medlemmene har vært løsningsorienterte. Utvalget har hatt en god håndtering av sakene som har vært oppe til behandling. Oljeutvalget Oljeutvalget i perioden 2013 har bestått av følgende 10 klubber med valgte medlemmer og leder: Leder: Leif - Egil Thorsen Aker Solutions MMO Medlem: Thomas Knudsen Swire Oilfield Service Medlem: Bengt Helge Iversen Aibel Medlem: Roar Gjesdal Fabricom Medlem: Gunnar Barmen Semco Maritime Medlem: Kim Aslaksen IKM Elektro (Espen Klimek) Medlem: Kjetil Aasnes Apply Oil & Gas Medlem : Erdogan Cayli Apply O&G prj. Services Medlem: Børge T. Jensen Westcon Power & Automations (Oppnevnt av styret) Medlem: Alf Jørgensen Aker Solutions MMO Atomasjon (Oppnevnt av styret) I tillegg har hver klubb hatt 2 varamedlemmer. Klubbene har selv ansvar for representasjon på Oljeutvalgets møter. Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har deltatt på samtlige utvalgsmøter. Det var 8 klubber som leverte inn forslag til deltakelse i oljeutvalget på årsmøte i Det har kommet med 2 klubber i perioden, som ble oppnevnt av styret. Oljeutvalget gjennomførte 5 møter i perioden med mange saker på dagsorden: Tariff, herunder forberedelse til Landstariffkonferansen i Bergen, tvistesaker, organisasjon og konferanser, Samleskinnen, verving, kurs, sysselsettingssituasjonen, Felles Installasjon og Olje- og anleggskonferanse i Stavanger, Innleie, bortsetting arbeid, sosial dumping, 5

6 vikarbyrådirektivet med mer. Felles møte og godt samarbeid med Skip og oljeutvalget i Hordaland Sogn og Fjordane. Utvalget streamet et møte sentralt i LO, den 14. Februar 2013 ang. likebehandling der LO advokat Edvard Holm Bakke hadde en lengre redegjørelse. Utvalget har behandlet flere saker som er hevet opp i fagforeningens styre for videre behandling. Deltakelse: Det har i perioden vert god og aktiv deltakelse i utvalget fra klubbenes side. Oljeutvalgets mandat og oppgaver: - tariffspørsmål som angår medlemmene i oljebransjen herunder offshoreavtalen, onshoreavtalen og spes. Vekt på LOK 9. - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke onshoreavtalen - fagpolitiske spørsmål som angår oljebransjen herunder også aktuelle NOUer - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenfor. - Skrive forslag til beretning som legges frem på årsmøtet - Informere styret til enhver tid - Verving og aktivitet i klubbene Representasjon i sentralt Olje- og Anleggsutvalg: Rogaland hadde 3 representanter inne i sentralt Olje- og anleggsutvalg i 2013, grunnet varig forfall fra 2 personer. Fra LTK i Bergen hadde vi en representant og 2 vara til utvalget. Vararepresentantene rykker kun opp ved varig forfall. De som var representert fra Rogaland, var følgende personer: Leif Egil Thorsen, Roar Gjesdal og Thomas Knutsen (Thomas representant fra februar 2013) Representasjon etter LTK i Bergen oktober 2013: Leif-Egil Thorsen representant, Roar Gjesdal vararepresentante0. Aktivitetsuken (Uke 38) til Olje- og anleggsutvalget EL&IT Forbundet. Aktivitetsuken ble avholdt i uke , og det var aktiviteter rundt omkring i hele landet. Oljeutvalget i Rogaland søkte og fikk bevilget midler fra fagforeningen for å kunne tilby noe ekstra. Det ble avholdt en grillfest hos lederen i utvalget, der det ble arrangert golfturnering, instruksjon og Quiz med mange fine premier. Leder i sentralt Olje- og anleggsutvalg Trond løvstakken deltok på flere av dagene. Av arbeidsplassbesøk, ble Swire, Aker Solutions og IKM besøkt. Klubbstyret i Westcon ble besøkt, flere klubbers medlemmer på Kårstø, samt Apply Sørco. Det ble også delt ut EL&IT effekter på de steder som ble besøkt. Statoils kartellkonferanse på Quality hotell Sola 25. og 26. september Tillitsvalgte og vernetjeneste i bedriftene som har kontrakter med Statoil blir invitert til felles konferanse. Fra EL&IT forsøker vi å stille med personell, men har muligheten til flere på denne konferansen. Tema som ble diskutert på konferansen var bl.a. Feltutvikling Statoil, prosjekt og leting ved Ivar Aasheim. Norges Rederiforbunds forum ved Robert De Vries, som tok opp ressursmangel fremover i tid. LO koordinerende hadde rapport, samt at videreutvikling av 6

7 kartellordningen og konferansen ble diskutert. Øystein Michelsen, sjef for Statoil UPN hadde innledning om Statoils planer videre, samt generelle saker. Det er og alltid utfordrende og gode spørsmål og til innlederne fra salen. Det ble diskutert skiftordninger, lugardeling, rotasjoner på Statoils Petrokjemianlegg, samt Statoils utsetting av oppdra til utlandet. Felles møte i Skip/olje/anleggs utvalg på Stord 15. oktober 2013: Som et ledd i forberedelsene til Landstariffkonferansen (LTK) i Bergen oktober og tariffoppgjøret i 2014, ble det avholdt felles møte innen reise- skip og oljemiljøet på Stord. Saker som ble diskutert, var bl.a. utfordringene rundt forholdene rundt rotasjoner på land (LOK 9), produktivitetsavtalene PAO og PAS. I tillegg ble det satt fokus på utfordringene rundt inn/utleie, sosial dumping og likebehandlingsprinsippet. Heftet fra EL&IT Forbundet med innstillingene til de forskjellige paragrafer som skulle behandles på Landstariffkonferansen uken etter, var sendt ut til alle deltakere, slik at vi hadde et bra utgangspunkt for diskusjonene i møtet. Det ble fokusert på at vi skulle forsøke å spisse kravene som ved tidligere konferanser. Dette for å gi mindre rom for forhandlingsutvalgene til å velge bort de viktigste kravene i innspurten av forhandlingene. Det var stort engasjement i møtet, og stor grad av enighet over hvordan en skulle få til et best mulig resultat for miljøene på LTK i Bergen. LO Olje og Gass utvalgs årskonferanse november Vi var flere deltakere fra oljeutvalget på konferansen i år. Tema som var på konferansen: 1: Ressurssituasjonen på Norsk Sokkel. Trenger vi nye områder, eller har vi nok som vi har? Innledere: Tord Lien Olje og Energiminister. Bente Nyland, Oljedirektør, Gro Brækken Adm. Dir. i Norsk Olje og Gass. 2: Hvilken petroleumspolitikk Kan/bør vi forvente den neste stortingsperiode? Innledere: Raymond Johansen AP, Tina Bru Høyre, Gerd Kristiansen LO leder. Gro Brækken adm.dir. i Norsk Olje og Gass. 3: Fremtiden for norsk leverandørindustri. Kapasitet, rammevilkår, konkuranse, kompetanse! Innledere: Jørn Eggum Forbundssekretær FF, Ståle Kyllingstad Konsernsjef IKM gruppen. 4: Hva bør vi gjøre med Norsk sokkel i årene fremover?. Innledere: Helge Lund President COA Statoil ASA, Leif Sande leder av Industri og Energi. 5: Høyt aktivitetsnivå: Har vi ikke nok nå? Tar vi hensyn til sikkerhet, klima osv? Innledere:Arne Næss Myhrvold direktør PETIL. Frode Alfheim Leder Los Olje og Gass utvalg. Det var mange gode og utfordrende spørsmål og debatter gjennom hele konferansen. Produktivitetsavtalen onshore: Fokus på å bruke produktivitetsavtalene: Det har i Olje/reisemiljøet vert liten interesse for å kjøre i gang akkord etter PAOèn. Det har heller ikke i 2013 vert avholdt kurs i PAOèn i Rogaland. Det er levert inn krav gjennom LTK i Bergen om bruk av PAOèn på Petrokjemianlegg, samt at beregningsgrunnlaget skal være LOK 3 A. (Er i 2013 Lok 3 A, minus kr. 20.-!) Samleskinnen 2013: Utvalget har hatt et mål å levere bidrag til Samleskinnen ved hver utgivelse, da med bidrag felles, samt med bidrag fra tillitsvalgte fra oljeklubbene. Det ble av leder i utvalget levert felles bidrag til Samleskinnen i alle 4 nummer denne perioden. Fra enkeltmedlemmer/klubber 7

8 i utvalget er det ikke levert inn mange bidrag i perioden. Det er levert bidrag inn til samleskinnen fra konferanser og kurs som medlemmer i utvalget har deltatt på. Tariffoppgjøret 2013: Mellomoppgjøret i 2013 reguleres av en automatisk bestemmelse som er i Landsoverenskomsten (LOK) 15 pkt. 2. LOK 3A lønna økes i forhold til bestemte statistikker fra Ett utdrag av satsene gjeldene fra : LOK 3A Fastlønn: Fagarbeider: 186,95 økning på kr. 6,67 Fagarbeidertillegget ble øket med mellom 20 (3%), og 46 øre (7%). Arbeidstaker uten fagbrev: 161,39 økning på kr. 5,75 Beregningsgrunnlag lærling lønn: 231,12 økning på kr. 6,67 LOK 8 Overtidssatser: Fagarbeider 100%: 277,26 økning på kr. 10,10 Arbeidstaker uten fagbrev 100%: 249,48 økning på kr. 9,16 Lærling 100%: 249,48 økning på kr. 9,16 Offshore: Beregningsgrunnlaget offshorelønn 186,95 økning på kr. 8,67 Offshorelønn 296,52 økning på kr. 13,75. Nattskift 29,56 Hot bed: 586,- Uregelmessig arbeidsperiode: 16,66 Uforutsette forhold: 1047 Shutling: Lokale forhandlinger installasjonsmiljøet Alle har fått reguleringene etter LOKèn Samtidig som de fleste bedrifter har gjennomført lokaleforhandlinger, er det dessverre enkelte bedrifter/klubber som ikke har klart å fullføre forhandlingene. Det er få om noen klubber som har fått vesentlige lokale tillegg. Utvalget ser et mønster på at motparten har klart å samordne seg rundt de lokale forhandlingene. Lokale forhandlinger i oljeklubbene Det har etter mellomoppgjøret 2013 vært lite aktiviteter rundt forhandlinger lokalt i klubbene. Det viser seg at det har vert vanskelig å få noe ekstra lokalt utover det sentrale tillegget i Men noen av klubbene har fått gjennomslag for ytterligere tillegg utover det sentrale oppgjøret. EL & IT Forbundet distrikt Rogaland Styret ser på distriktet som en god diskusjonsarena for politiske-, organisasjons- og overordna tariffspørsmål. Styret mener at distrikt Rogaland fungerer samlende for alle medlemmene i EL & IT Forbundet i Rogaland. Det er en styrke å kunne ha hele distriktet bak seg når vi fremmer saker enten det nå er lokalt eller sentralt. Rogaland Elektromontørforening har god innflytelse i distriktet. FEK har distriktsstyret brukt en mye tid på, i tillegg har distriktsstyret brukt en god del tid på å diskutere ungdoms- og studiearbeidet. Ungdomsarbeidet er på rett vei og vi 8

9 ser en positiv utvikling. Studiearbeidet har gått bedre i årsmøteperioden vi har bak oss enn tidligere, selv om det fortsatt er ting å rette på. Representantene som er valgt fra Rogaland Elektromontørforening til distriktets representantskap har også i denne perioden tatt for lett på oppgaven, dvs. det er for mange som ikke møter og selv om det i denne perioden har vært en bedring i å melde forfall. Med så stor andel av de faste representantene som meldte forfall så ble vararekka fort oppbrukt. Styret mener også at både klubber og fagforening kan gjøre mer for å motivere de representantene, som blir valgt av Rogaland Elektromontørforening, til å prioritere oppgaven de er valgt til. Sentrale Verv Medlemmer i Rogaland Elektromontørforening har i perioden innehatt forskjellig verv i LO og Forbundet sentralt. Olje- og anleggsutvalg: Leif Egil Thorsen Olje- og anleggsutvalg: Thomas G. Knudsen (til LTK 2013) Olje- og anleggsutvalg: Roar Gjesdal (til LTK 2013) Vara Olje- og anleggsutvalg: Roar Gjesdal (fra LTK 2013) Installasjonsutvalget: Forbundsstyret Landsstyrerepresentanter: Vara til Landsstyret: Forhandlingsutvalget LOK: LO Utvalget på Kårstø Utdanningsutvalget i EL & IT HMS utvalget i EL & IT Organisasjonsprosjektet i EL & IT Forbundet Ungdomsutvalget Representant LO-kongressen Ad. Hoc. Utvikling av ny kurs Øivind Wallentinsen Øivind Wallentinsen Svenn Åge Johnsen og Leif Egil Thorsen Geir Ove Bernhoff og Trond Sæle Øivind Wallentinsen John Helge Kallevik Øivind Wallentinsen Terje Hansen Svenn Åge Johnsen Hege Louise Evertsen Øivind Wallentinsen John Helge Kallevik Verv lokalt Det vises til årsmøteprotokoller i de lokale LO avdelingene, LO`s fylkeskonferanser, Folkets Hus samt distriktets årsmøteprotokoll. Sysselsettingssituasjonen Oljemiljøet: Størstedelen av året var det full sysselsetting i oljemiljøet, samt mye innleide utover dette i tillegg. Likebehandlingsprinsippet slo inn i januar 2013, og det betydde at flere av aktørene som ikke betaler tarifflønn måtte endre dette. Utvalget ser likevel at kreativiteten er god blant noen arbeidsgivere, som ønsker å sno seg unna regelverkene. Det er ikke enighet fra arbeidsgivere, om at utenbystillegg skal betales for bemanningsbyråer. En ser og at utenlandsk personell gjerne går andre rotasjonsordninger enn det Norsk/Nordisk personell går. Dette er ikke i henhold til likebehandlingsprinsippet etter utvalgets mening. Det er fortsatt viktig at medlemmer/klubber og fagforening følger med i nærområdet og i prosjekter, hvilke forhold det blir arbeidet under, og å få sjekket ut om disse har Norske lønns og arbeidsvilkår. Klubber/medlemmer har og hatt eget ansvar for å følge opp avtaler. Utvalget har diskutert innføringen av vikarbyrådirektivet og hvilke konsekvenser likebehandlingsprinsippet har hatt i perioden. 9

10 Installasjonsmiljøet: Utvalget har i perioden jobbet med å få en oversikt over situasjonen i bransjen. Det er god aktivitet i bransjen, men tendensen er at flere bedrifter går inn i en lavere aktivitet. Det er også varslet om enkelte bedrifter som har gått til permittering av sine ansatte, og bedrifter har også varslet om mulighet for oppsigelse av ansatte. Arbeidstidsordninger: Fortsatt har Statoil på Kårstø satt foten ned for arbeider på søndag. Og dermed får vi ikke bedre ordninger på Kårstø, eksempelvis eller ordning. På Kårstø har de fortsatt ordning. Vi har ellers hatt gode ordninger med stort sett eller offshore rotasjon Ingen ordninger har blitt avvist. Totalt er det behandlet 45 søknader i Alle er godkjent. RAD 1: Det første tallet er dager på anlegger, det siste antall dager hjemme. Firma (dag/kveld) offshore dag/natt Aibel Aker Solutions Westcon P&A Aibel DK SEC (sommergodkjenning EL & IT Forbundet) LOS Elektro (Sommergodkjenning EL & IT Forbundet) Vassnes Power OneCo Services OneCo Sør (Sommergodkjenning EL & IT Forbundet) VRS (Godkjenning EL & IT Forbundet) Totalt: Aksjoner - fanemarkeringer Aksjon ved bedriften Atea sitt kontor på Jåttå vedrørende krav om tariffavtale ved bedriften. Utdeling av løpesedler Aksjon ved bedriften Atea sitt kontor i Haugesund - krav om tariffavtale ved bedriften. Fanemarkering i Trondheim, 14. Mai, og i Oslo 15. Mai, til støtte for tariffavtalekraet i Atea. Boikottaksjonen ved Risavika Havn og i forbindelse med havnearbeiderkonflikten der. Saken gjelder Transportarbeiderforbundets krav om tariffavtale. Fanemarkering 9. Desember i Brussel mot Håndhevingsdirektivet i regi av EBTF. Fanemarkering i Tromsø, 10. Februar 2014 til støtte for havnearbeiderne som var tatt ut i sympatistreik for havnearbeiderne i Risavika. 10

11 FEK (forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). FEK ble gjort gjeldene fra Fagforeningen har jobbet mye med denne saken både i årsmøteperioden og i årene før. Nedenfor er en kort oppsummering av saksgang og resultat. Resultatet er etter styrets oppfatning til å leve med, men det vil selvfølgelig kreve at vi alle følger opp forskriften slik at vi får en god praktisering. Endringene som ble foretatt i gamle FKE den 1. November 2010 er uendret i den nye forskriften. Da disse bestemmelsene kom inn i 2010 var vi skeptiske og er ikke mindre skeptiske nå, men her er det også slik at det er praktiseringen av forskriften som helhet som vil avgjøre hvor god eller dårlig den enkelte bestemmelse vil bli. Det nye FEK er en sammenslåing av registreringsforskriften og FKE. DSB startet arbeidet med å revidere FKE 2005 FKE endret underveis 1. november 2010 EØS reglene Vi hadde politisk streik 4. november EL & IT forbundet høringssvar august 2011 Ny forskrift fra 1. juli 2013 Resultat må ses i lys av Stortingsvalget og egen aktivitet. Innhold 3 registreringsplikt også for underenheter kravene i 3-5 gjelder også for disse. 5 Foretaket skal bare benytte kvalifisert personell i hht og som er oppdatert på den faglige utviklingen. Hovedregel fast ansatt i foretaket, men anledning til innleie i hht. aml og 14-13, samt midlertidig ansettelser AML Streng fortolkning i veiledningen Faglig ansvarlig tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Faglig ansvarlig fast ansatt i foretaket Maks fravær på 30 virkedager pr. år for faglig ansvarlig mulig å få disp. i 6 mnd. Selvstendig arbeid fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for arbeidsoppgavene. Ufaglærte under direkte oppfølging av fagarbeider Straff gebyr sletting eller bøter jmf. el-tilsynsloven. Se ellers forskriften og veiledning i sin helhet på web: EU s direktiv Håndhevingsdirektivet. EU har de siste årene trappet opp detaljstyringa av EU/EØS landa sin arbeidslivspolitikk. Dette har vi særlig sett med vikarbyrådirektivet og tjenestedirektivet, direktiv som begge to har ført til et utryggere arbeidsliv. Mer bruk av innleie og midlertidige ansatte, noe som gjør situasjonen til arbeidstakerne særdeles utrygge. Håndhevingsdirektivet er neste direktiv ut, det ble nettopp behandla av EU s arbeidsministere uten at de kom til enighet. Direktivet fikk sitt første vedtak 9. Desember. Dette er samme dag som EBTF arrangerte en stor demonstrasjon mot direktivet, hvor vi deltok med fanen sammen med europeisk fagbevegelse. Direktivet har til hensikt å sementere resultatene fra fire EU-dommer, Laval-kvartetten. Disse fire dommene snudde arbeidslivspolitikken på hode, dommene definerer tre viktige prinsipp: 11

12 1) EU setter klare grenser for hvilke krav nasjonalstaten kan stille til utenlandske bedrifter, EU avgjør også hvilke kampmidler og kontrollsystemer fagbevegelsen og staten kan bruke mot de samme selskapene. 2) Lovgiving og regulering av arbeidsmarkedet skal alltid prøves mot og ligge innenfor EUtraktatens avgjørelser. Lovgiving og regulering er underordna reglene for fri flyt av varer, tjenester, arbeidstakere og kapital. Bestemmelser i for eksempel tariffavtaler som bryter med dette skal settes til side. 3) EU definerer maksimumsgrensene for hvor langt EU/EØS landa kan gå i å regulere arbeidsmarkedet for utenlandske arbeidere og bedrifter. Direktivet har i artikkel 9 en uttømmende liste med kontrolltiltak som nasjonalstaten kan iverksette. Prinsipielt er vi mot en uttømmende liste, spesielt på dette feltet samtidig så er innholdet i den foreslåtte lista alt for restriktivt. Artikkel 12 i direktivet omhandler solidaransvar. Vi støtter selvfølgelig en innføring av solidaransvar med mener forslaget i artikkel 12 ikke går langt nok og blir det stående så kan det fort bli en maksimumsbestemmelse for nasjonalstatene. Artikkel 3 gir ikke god nok avklaring på hvem som er utstasjonerte arbeidstaker eller om de ikke er det. Samtidig gir heller ikke artikkel 3 noe svar på om arbeidstakere som ikke anses som utstasjonerte kommer inn under EUtraktatens bestemmelser om likebehandling når det gjelder sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår (EØS-avtalens artikkel 28). Fagforeningen har jobbet for at EL & IT forbundet gjennom LO setter nødvendig makt bak, slik at direktivet, i nåværende form, blir implementert i Norsk Lov. LTK (Landstariffkonferansen) i Bergen oktober Fagforeningen hadde 12 representanter og 3 observatører, de 12 representantene var jevnt fordelt mellom installasjon og reise/offshoremiljøet. Positivt at forslag til endring av innstillingene både på LOK 9 og offshore ble vedtatt uten at andre forslag fra heftet ble vedtatt. Det tyder på stor enighet rundt disse punktene. Endringer i 9 ble også prioritert som nr. 2. Innen offshoreavtalen ble forholdene for uregelmessige turer topp prioritet, med nattarbeid som nr. 2. På LOK 9 ble fri hjemreise etter en uke topp prioritert, med betalte pauser og betalt reise som de neste på listen. Når det gjelder prioriteringer totalt, ble dette: 1. Heving av LOK 3A. Dette er viktig i kampen mot sosial dumping. Samtidig er det slik at en heving av 3A vil føre til at konkurransen mellom bedriftene i større grad må dreie seg om andre kriterier en lønna til arbeidstakerne. 2. LOK : LOK 4 akkordavtalen og produktivitetsavtalene. Dette er etter vår mening en prioritering som er bra, men vi fra Rogaland ønsket at også Elektronisk overvåking skulle bli med i prioriteringen, da dette også fikk stort fokus på konferansen. Det ble flertall for samordna oppgjør, med tjenestepensjon i fokus, mot RELE og andres stemmer. Det er viktig med pensjon, men vi mener at dette ikke burde være prioritert i Felles LOK konferanse Stavanger mai Det ble i stedet for Olje- og anleggskonferanse og installasjonskonferanse, besluttet å ha en felles LOK konferanse i Stavanger mai Vi stilte med 2 deltakere og 2 observatører her. 12

13 Det var en bra konferanse, men det kan ikke erstatte en egen Olje- og anleggs konferanse. Tema som ble innledet med, ble og debattert med salen: 1: Hva skjer i Sverige? BLÅMANDAG. Innledning v/ Ingrid Wergeland, Manifest Analyse 2: Stortingsvalget 2013 Valg debatt om arbeidslivet generelt. Innledninger fra partier: Sissel Knutsen Hegdal, Rogaland Høyre. Thor Erik Forsberg, Stortingsrepresentant, Østfold AP Solveig Horne, Stortingsrepresentant, Rogaland FrP. Karin Andersen, Stortingsrepresentant, Hedmark SV 3: Sosial dumping i elektrobransjen? Kampen mot sosial dumping i et nordisk/europeisk perspektiv. Innledning v/per Skau, General sekretær, NBTF Situasjonen i egen organisasjon - Hva skal vi gjøre selv? Utenlands arbeidskraft Sosial dumping v/jan Olav Andersen, leder Forhandlingsavdelingen EL & IT Forbundet Gruppearbeid: Utfordringer og veien videre i egen organisasjon! 4: Etter LO kongressen Hva nå? Innledning v/roy Pedersen, Leder LO i Oslo Saker som berører enkeltmedlemmer Yrkesskade Vi har en pågående yrkesskadesak til behandling i LO Juridiske. Oppsigelses-saker. 1. Oppsigelse i prøvetid: Saken ble fremmet for EL & IT Forbundet. Utfra ulovlig fravær ville ikke forbundet føre saken videre. Oppsigelse polsk medlem: 2. I Vassnes Power har det vært utfordringer med nok arbeid til alle. I den forbindelse gikk selskapet til oppsigelser. Oppsigelsen ble ikke godtatt. Det har vært avholdt to oppsigelser uten at partene ble enige om. Saken er til vurdering i LO juridiske. Stevning er tatt ut. Henvendelser Det har i perioden vært mange henvendelser fra medlemmer i vår fagforening og fra hele landet, spesielt for offshorearbeid. Antall henvendelser har økt kraftig i forhold til tidligere år. Besøk på arbeidsplasser. Besøk på anlegg og arbeidsplasser. Det siste året har vi vært på arbeidsplassbesøk i Rogaland. Vi har også vært med på HMS tilsyn med Arbeidstilsynet. Målet var å besøke alle steder i fylket våren Vi har hatt vervemøter med Adecco Haugesund, Vassnes Power, Norsk Fiberteknikk i Hauge i Dalane og DNF i Stavanger. Videre har vi hatt oppsøkende virksomhet hvor vi startet opp på Åmøy og reiste deretter til Mosterøy og Rennesøy samme dag. På Åmøy traff vi på elektrikere fra AS Karl Øvestad Jr. og fra Rogaland Elektro as avd. Mosterøy. Vi reiste så til Rogaland Elektro as sin avdeling på Mosterøy hvor vi snakket med avdelingslederen der. Så reiste vi videre til Galta på Rennesøy og besøkte et nytt byggefelt der hvor vi snakket med elektrikere fra YIT avd. Stavanger. 13

14 Fredag kjørte vi til Dusavika og deretter til Randaberg. I Dusavika traff vi en elektriker fra Elektriker 1 som holdt på med en rehabjobb i et industribygg. Hos Harestad Elektro ved Randaberg Arena på Randaberg traff vi en elektriker og 2 lærlinger. Mandag dro vi til Sandnes for oppsøkende virksomhet der. Vi var i Sandnes, på Hana, på Vatne og på Hommersåk. Vi traff elektrikere på bygg fra følgene bedrifter: Bravida Norge AS Avd. Stavanger, Miljø Elektro as, E-tech Elektro Inst., Carlsens Elektro Installasjon AS og Bryne Elektriske AS. 22. og 23. mai dro vi sørover i fylket og reiste til Moi og derfra til Hauge i Dalane, videre til Egersund og til slutt til Ålgård. Her traff vi på elektrikere på bygg fra følgende firma: Moi Elektro as, Sønnico AS Avd. Hauge i Dalane, Sønnico AS Avd. Egersund, Norsk Fiberoptikk Dalane AS, Spenning as og DNF AS. Vi traff også installatørene hos Moi Elektro as og Sønnico AS Avd. Hauge i Dalane. Alle plasser delte vi ut vervemateriell og info. Oppsøkende virksomhet: Lærlingemøter. Som tidligere år vedtok installasjonsutvalget også i år å invitere lærlingene i fylket til møter i hele fylket. Vi inviterte både organiserte og uorganiserte lærlinger til å delta på møtene. I tillegg ble også de tillitsvalgte i klubbene invitert til å delta på møtene. I invitasjonen ble de tillitsvalgte oppfordret til at lærlingene inviterte lærlinger i andre bedrifter samt lærlinger fra samme skoleklasse til å delta på møtene. I år ble møtene avholdt i uke 37 i Stavanger Haugesund og Sauda. Vi avholdt ikke møte i Sandnes i år. Bakgrunnen for det er at der opplæringskontoret for elektrofag på Forus hvor vi har avhold møtene de siste årene for lærlingene i Sandnes-området ikke ønsket at å ha oss på besøk der. Følgende saker ble behandlet på møtene: - Gjennomføring av opplæringen og gjennomføring av fagprøven for lærlingene i bedriftene. - Lærlingenes lønns- og arbeidsforhold i bedriftene i henhold til lov og avtaleverket. Forpliktelsene ved avslutning av læreforholdet ble også gjennomgått. Medlemskap i EL & IT forbundet og hvorfor det er viktig, samt hva vi står for som fagforening. Forsikringene knyttet til medlemskapet i EL & IT Forbundet. - gjennomgang av stipendordningene for de som ønsket å ta videreutdanning enten på ingeniørskole eller teknisk fagskole. Vi startet møtene i Stavanger tirsdag Det ble som vanlig avholdt i fagforeningens lokaler i Lagårdsveien 124. Her møtte 6 lærlinger og 2 tillitsvalgte. 2 lærlinger fra Apply TB as avd. Stavanger, 2 lærlinger fra Bravida Norge as avd. Stavanger og 2 lærlinger fra Rogaland Elektro as. 4 av lærlingene var organiserte og 2 var uorganiserte. De 2 uorganiserte meldte seg inn under møtet. I tillegg deltok tillitsvalgte fra Apply TB as avd. Stavanger og Rogaland Elektro as med klubblederne Svenn Åge Johnsen og Kent-Erik Larsen. I Haugesund møtte 16 lærlinger. I tillegg møtte en tilsynsansvarlig og tillitsvalgt deltok fra Apply TB Haugesund. I Haugesund deltok opplæringskontoret for elektrofag (HSO) ved Peder Ståle Hinderaker. Han orienterte om opplæringskontorets oppgaver ovenfor lærlinger og bedrifter. I Sauda møtte totalt 6 lærlinger og tillitsvalgt fra Ryfylke Elektro. Dette møtet ble holdt hos Ryfylke Elektro. Møtene begynte Kl og varte ca. 2 timer. Fagforeningen serverte pizza, brus og kaffe på møtene. Selv om oppmøte i Stavanger ikke var det beste får vi rette en takk til klubbene som 14

15 får lærlingene til å stille på møtene. Organisasjonssekretærene John Helge Kallevik og Egil W. Kristensen deltok også på møtene. Sommerpatruljen. Sommerpatruljen ble i år avholdt i tiden Sommerpatruljen startet i Haugesund mandagen. Egil Willy Kristensen var med på Jæren tirsdag sammen med Lauritz Slåttebrekk fra fagforeningen. Vi besøkte byggeplasser på Ålgård og. Følgende byggeplasser ble besøkt: Coop Extra som er et nytt forretningsbygg på Ålgård og Elvebredden- boligfelt som er et nytt boligfelt på Ålgård. Vi stod også på stand i Bryne sentrum. Onsdag var sommerpatruljen i Egersund. Torsdag var den i Sandnes og omegn. Her var Egil Willy Kristensen sammen med Ane Lie Reikerås fra fagforeningen på flere byggeplasser på Bogafjell. Plassene som ble besøkt var nye byggefelt med blokker og rekkehus. Vi stod også på stand i Sandnes sentrum. På alle byggeplasser og stand informerte vi om det å være organiserte og vi delte også ut informasjons- og vervemateriell. Vi snakket med flere yrkesgrupper på byggeplassene og de fleste hadde ifølge dem selv ordnede lønns- og arbeidsforhold. Sommerpatruljen avsluttet med stand og sine arbeidsplassbesøk på fredagen i Stavanger. Offshoreturer: Kansellert tur til Snorre B: Det var planlagt offshore tur med den nye LO Koordinerende Nils Gunnar Knudsen. Værforhold og tekniske problemer med helikopter gjorde at vi returnerte uten offshore tur. Turen skulle vare 3 dager. Skolebesøk Karmsund videregående Åkrehamn videregående Sauda videregående Ølen videregående Jåttå videregående Vi har møtt samtlige elever ved elektroklassene på VG 2 nivå. Temaene har vært tariffavtalen, lovene vi har i Norge og hvordan det er å være lærling ute i bedriftene. Denne gangen meldte en del elever på Karmsund Videregående Skole seg inn i EL & IT Forbundet. Opprettelse av tariffavtaler Krav om tariffavtale ved bedriften SPOT AS, Lokes Gate 11, 4330 Ålgård. Vi oversendte skriv til forbundet om at det skal opprettes direkte overenskomst med bedriften SPOT AS, Lokes Gate 11, 4330 Ålgård. Kravet ble oversendt forbundet Kravet om direkte overenskomst ble gjort med bakgrunn i at vi hadde fått informasjon om at bedriften ikke er tilsluttet noen arbeidsgiverorganisasjon. Vi har også i informasjonen til forbundet informert om at bedriften ikke har installatør og at bedriftens arbeidsområde er utleie av arbeidskraft. Forbundet oversendte kravet om overenskomst til SPOT AS Forbundet ba om underskrevet avtale innen Da avtalen ikke kom tilbake underskrevet innen fristen tok vi kontakt med bedriften ved daglig leder. Etter en del kontakt frem og tilbake med han reiste vi selv ut til SPOT AS i Lokes Gate 11 på Ålgård og fikk daglig leder til å underskrive avtalen. Dette ble gjort 15

16 Dermed ble det opprettet direkte overenskomst med bedriften. Landsoverenskomsten for elektrofagene ble gjort gjeldene med virkning fra Vi oversendte originalen av avtalen til forbundet Saken er dermed ferdig behandlet. Samleskinnen. Det har også i denne perioden kommet ut 4 nummer av Samleskinnen, bladet har 32/36 sider. Vi har som målsetning at alle utvalgene leverer bidrag om sitt arbeid til hvert nummer, dette har fungert godt i perioden, selv om vi gjerne skulle hatt noe mer fra spesielle saker/aktiviteter i forhold til utvalgenes arbeid. Det er også en del tillitsvalgte og medlemmer som bidrar noe som selvfølgelig er positivt selv om vi også her skulle ønske oss at flere bidrog. Vi har også som mål at det fra konferanser etc. som representanter fra fagforening deltar på skal deltakerne bidra med noen setninger samt bilder, dette har fungert godt i perioden. Samleskinnen fremstår som ett godt medlemsblad for fagforeningen, men det er selvfølgelig et forbedringspotensial slik at bladet blir enda bedre. Vi får også gode tilbakemeldinger fra lesere av bladet som ikke er medlemmer av fagforeningen. Geir Ove Bernhoff har vært redaktør for bladet i årsmøteperioden.. Julemøtene i Haugesund og Stavanger 29. november og 6. desember Fagforeningens tradisjonelle julemøte for medlemmene ble som vanlig avholdt i Folkets Hus i Stavanger og på hotel Saga i Haugesund. Det ble servert god mat og drikke, og det ble som, vanlig gratis utlodning på møtet. De fleste som var tilstede på årets møter vant gevinst på årets utlodning. I tillegg til gevinstene innkjøpt av fagforeningen hadde vi fått mange gaver av installatørene og grossistene i området. I tillegg fikk vi som vanlig gaver fra Compendia as og Sparebank 1 SR-Bank. Det ble i tillegg trukket 2 reisegavekort à kr ,- blant ververne i henholdsvis Haugesund og Stavanger. I Haugesund ble den heldige vinnere Krysztof Wasik fra Vasness Power, Gavekortet ble overlevert på Oma, ved klubbleder. Vinneren i Stavanger ble Ola Botnehagen fra Cofely Fabricom som var offshore under julemøte. Julemøtet i Stavanger ble avholdt 6. Desember og det var 86 medlemmer som deltok, noen hadde også tatt veien fra Haugesund. Julemøtet i Haugesund ble avholdt 29. November og det var 49 medlemmer som deltok. I tillegg til fenalår innkjøpt av fagforeningen hadde vi fått mange gaver av installatørene og grossistene i området. Fagforeningens Statistikk - Bransjestatistikk Statistikk Fagforeningen har registrert fastlønn statistikk hele Installasjonsutvalget, Oljeutvalget og styret har i perioden drøftet skjemaets innhold. Foruten høyeste og laveste lønn ble utvalget enige om et ekstra felt for hva den laveste fagarbeiderlønna er i henhold til protokollen. Utvikling fagarbeider lønn: Haugesund: Minste: Høyeste: Topp: 2013: Kr 211,91 Kr 230,12 Kr 243,30 16

17 2014 Kr 216,58 Kr 233,84 Kr 244,31 Økning: Kr 4,67 Kr 3,72 Kr 1,01 Stavanger: Minste: Høyeste: Topp: 2013: Kr 220,76 Kr 241,09 Kr 256, : Kr 226,63 Kr 249,53 Kr 264,40 Økning: Kr 5,87 Kr 8,44 Kr 7,83 Bakgrunn for tallene: Statistikken baseres på de tilbakemeldingene vi får fra klubbene. Fastlønna i LOK 3 a ble hevet 1. mai 2013 med kr 6,67. Fagarbeidertillegget økte også i forbindelse med tariffoppgjøret i og med at disse er i prosent. Minste fagarbeiderlønn er fra 0 2 år økte med kr 0,20 til kr 5,61. Høyeste fagarbeidertillegg med 11 år økte med kr 0,40 til kr 13,09. Den lave økningen på minste fagarbeiderlønn, både i Stavanger og Haugesund, må ses i sammenheng med liten tilbakemelding. For høyeste og topp er det representativt for Stavanger men langt under forventet for Haugesund. Følgende klubber har levert statistikk i 2013: Alle har fått de sentrale tilleggene gitt i tariffoppgjøret pr 1. Mai Haugesund: 6 klubber. Aibel Haugesund Apply TB Haugesund Helgevold Elektro Haugesund Jatec Haugesund Ryfylke Elektro Sauda Sauda Installasjon Stavanger: 11 klubber. Aker Solutions MMO Apply Rig & Modules Apply TB Stavanger Bravida Stavanger Carlsens Elektro Caverion Stavanger IKM Elektro Rogaland Elektro Ryfylke Elektriske Strand Rønning Elektro Sønnico Elektro Kurs, Årsmøter og konferanser som Rogaland Elektromontørforening arrangerte eller deltok på Kurser Kurs for tillitsvalgte i Stavanger. Klubbstyrekurs Mai Egersund Kurs i tale og debatt 24. September i Stavanger Ungdomskurs i Haugesund oktober 2013 Nasjonalt arbeiderhistorieseminar i Stavanger Oktober. Ungdom og organisasjon Desember (kursperioden er 12 mnd. Vervekurs 11. Februar 2014 i Stavanger 2013 Konferanser: EL & IT Forbundets Distrikttariff konferanse

18 Manifest årskonferanse 5. Mars 2013 Ang. Stortingsvalget 15. April i Sandnes LO kongressen mai Felles konferansen LOK i Stavanger mai 2013 Oslo konferansen 27. Og 28. August 3013 EL & IT forbundets utdanningskonferanse September 2013 LO`s Kartellkonferanse i Statoil i Stavanger 25. og 26. september 2013 FEK konferanse 2. Oktober 2013 EL & IT Forbundets sin HMS konferanse i oktober på Gardemoen Landstariffkonferansen i Bergen HMS Konferanse i Sandnes 31. Oktober og 1. november 2013 Konferanse om arbeidstid 5. og 6. Desember 2013, LO sentralt 2014 Konferanser: Forbundets veiledersamling Park Inn, Stavanger. Trondheimskonferansen 31. Januar 2. Februar. FEK-konferanse Gardermoen EVU-konferanse Februar i Bergen 2013 møter: Møter for tillitsvalgte i Haugesund, 7. Juni, 26. august og Stavanger, 11. Juni, 30. august Årsmøter, klubbmøter og styremøter som Rogaland Elektromontørforening deltok på: Årsmøte hos Adecco Norge as avd. Stavanger 12. Februar 2013 Årsmøte YIT as avd. Stavanger, 6. Mars 2013 Stiftelse av EL & IT Klubben Vassnes Power 2. mars 2013 Årsmøtet Aibel 22. Februar 2013 Årsmøte Aker Solution 22. Februar 2013 Årsmøtet Aibel 14. Februar 2014 Årsmøtet Caverion Stavanger 13. Februar, 2014 Stiftelsesmøte Norsk Fiberoptikk Dalane 17. Februar 2014 Klubbmøte hos Adecco Norge as avd. Stavanger. Medlemstall, økonomi og ansatte Den 11. Februar 2013 var medlemstallet Den 20. Februar var medlemstallet Dette er en økning på 197 medlemmer netto. Rogaland Elektromontørforening økonomiske situasjon pr er tilfredsstillende. Vi har hatt en god budsjettoppfølging gjennom hele Inntektene og finansinntektene er litt over budsjett og utgiftene er noe høyere. Vi ender ut med et større overskudd enn budsjett for Årsmøtet i 2011 vedtok å heve beløpet i det lokale kampfondet til kr ,- bak hvert aktivt medlem. Vi har pr. dags dato ca kr. 7000,- bak vært aktivt medlem, så det er fortsatt et stykke igjen til dette vedtaket er oppfylt. Rogaland Elektromontørforening har i 2013 hatt 3 (4 i 2 mnd) ansatte, (John Helge Kallevik, Egil Willy Kristensen, Anne Marie H. Moen (gikk av med pensjon ) og Olga Kozlova). Det totale sykefraværet har i 2013 vært 13 dager 100%, 99 dager 50% og 34 dager 33,3%. Alle ansatte er ved inngangen i 2014 helt arbeidsføre. 18

19 TVISTEOVERSIKT LANDSOVERENSKOMSTEN 1. Uenighetsprotokoll Vedr. LOK 5 og avslag på søknad om tjenestefri ved bedriften APPLY TB AS AVD. Stavanger. (Fra beretningen for 2012.) Bakgrunnen for uenighetsprotokollen som er datert er klubbens krav om tjenestefri for 2 ansatte som ønsket å gå på kurs som arrangeres av Rogaland Elektromontørforening i samarbeid med SOTS Kurssenter. Kurset er et oppfrisknings (GAP) for elektrikere med gammelt fagbrev som går over 7 moduler med 4 samlinger på dagtid med oppstart og som avsluttes Det fremkommer av klubbens syn i protokollen at bedriften ble informert om kurset i august og at noen av medlemmene var interessert og derfor ville søke om tjenestefri (permisjon) for å delta på kurset. De to det ble søkt om tjenestefri for er også i målgruppen for kurset. Klubben viser også til AM-Loven ( Utdanningspermisjon) når det gjelder varslingen om kurset og det ble skriftlig søkt om tjenestefri og begge søknadene ble avslått Begrunnelsen for avslagene var at kurset var for langt og førte til et økonomisk produksjonstap for bedriften. Klubben hevder også at forpliktelsene i henhold til LOK 5 Kompetanseutvikling ikke er oppfylt fra bedriftens side. Videre hevder klubben at bedriftens behandling av søknadene er i strid med Hovedavtalen mellom LO NHO `s Permisjon under utdanning. Bedriften hevder i sitt syn i protokollen at det er manglene opplæringsplan i bedriften selv om denne har vært oppe til diskusjon ved flere anledninger med de tillitsvalgte. I tillegg hevder bedriften at innholdet i kurset ikke stemmer overens med bedriftens syn på hva som er behovet for deres montører. Vi støtter klubbens krav om at begge søknadene om tjenestefri må innvilges. Vi oversendte derfor saken til forbundet for videre behandling og ba dem ta saken opp med Norsk Teknologi Vi mottok skriv fra forbundet datert om at det var oppnådd enighet mellom partene etter forhandlinger , og Partene kom frem til følgende enighet i protokoll underskrevet av partene : I henhold til Hovedavtalen LO NHO og AML har ansatte som har vært i arbeidslivet mer enn 3 år og ansatt hos arbeidsgiveren de 2 siste årene rett til utdanningspermisjon under forutsetning av at opplæringen er av verdi både for den ansatte og bedriften. I LOK 5 anerkjenner tariffpartene den store betydningen som økt kompetanse har for den enkelte, bedriften og samfunnet. Videre beskriver 5 hvordan arbeidet med kompetanseutvikling og etterutdanning skal organiseres på bedriften med opplæringsutvalg, nødvendig kartlegging og i 5 pkt. 3 Opplæringsplaner og kurstilbud. Her fremkommer det både at dagens behov for kompetanse og fremtidige behov skal vurderes. Partene på bedriften pålegges å ta opp igjen arbeidet med å etablere en opplæringsplan. Den ansatte har som følge av dette krav på å få et tilbud om etter- og/eller videreutdanning i løpet av 2 år. I uenighetsprotokollen fremkommer det ikke at dette er ivaretatt ved bedriften. Når bestemmelsene i HA er endret som følge av tilsvarende endringer i AML innebærer dette også at bestemmelsene i LOK 5 må forstås i forhold til disse endringene. Det vises i denne sammenheng til HA pkt. 1 sier at dette bør innvilges med mindre særlige grunner er til hinder for det og pkt. 4 som sier at permisjonssøknader bør besvares 19

20 innen 3 uker. Dersom søknaden avslås, skal dette begrunnes. I forbundets skriv til oss dater skriver forbundet at 5 i LOK er blant de bestemmelsene som det er vanskelig å få veldig sterke formuleringer om i en protokoll. Blant annet fordi bestemmelsen er utformet slik den er. De håper allikevel at denne protokollen gir såpass sterke føringer at klubben unngår å komme opp i de samme problemene ved neste korsvei. Saken er med dette avsluttet fra forbundets side. Klubben er informert om resultatet. Saken er dermed ferdig behandlet. 2. Apply Sørco Installasjon: Uenighet angående arbeidstid offshore. Partene er uenig om betaling ved forskjøvet arbeidstid offshore. Arbeidstida er lagt mellom og Klubben mener å ha krav på overtid mellom og Status: Oversendt EL & IT Forbundet 16. september Apply Sørco Installasjon: Partene er uenig om medlemmet skal ha ventelønn etter bruk av LOK 14 8 (Følge barn til barnehage.) Bedriften har pålagt såkalt pålagt permisjon uten lønn etter permisjon med lønn. Status: Oversendt EL & IT Forbundet El & IT Forbundet har bedt NELFO om at saken ble tatt opp i tvistemøte 11. februar Vassnes Power: Partene er uenig om betaling av fagarbeidertillegg hvor medlemmene har DSB Godkjenning. Bedriften vil ha fagbrev og norsk språk for å betale fagarbeidertillegg. Status: Oversendt EL & IT Forbundet 27. Januar Andre saker: Vi har en sak hvor et medlem krever seg fast ansatt hos innleier ConocoPhillips. Medlemmet har vært utleid til samme arbeidsplass, Tor plattformen, i over 4 år. Medlemmet har vært ConocoPhillips elektriker og vært en del av plattformens beredskap i alle disse årene. Status: Saken er oversendt EL & IT Forbundet 19. desember Det ble oversendt purring 27. januar 2014 uten at det er kommet annet enn et svar på hvem i EL & IT Forbundet som har saken. 20

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

Info nr.: 5/2015 2. juni 2015. MAI 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 5/2015 2. juni 2015. MAI 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 5/2015 2. juni 2015 MAI 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt Mai 1043

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Info nr.: 10/2015 21. desember 2015. NOVEMBER DESEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 10/2015 21. desember 2015. NOVEMBER DESEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 10/2015 21. desember 2015 NOVEMBER DESEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

Info nr.: 1/2014 4.juli 2014. MAI-JUNI 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 1/2014 4.juli 2014. MAI-JUNI 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2014 4.juli 2014 MAI-JUNI 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Informasjon Det pågår et arbeid med å finne ut hvordan informasjonen

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010

Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010 Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010 Tilstede: Kjell Vestly Trond Bjelland Egil Bjørheim Thomas Morken Kim Bernsen Forfall: Aril Bråten (kom innom siste dag). Trond Våga Stein Lilledal Kenneth Idsø Rune

Detaljer

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet INNHOLD: Side: 1. Bakgrunn for sjekklisten Side 3 2. Spørreundersøkelsen offshore - resultatet av denne (hovedpunktene) Side 3 3. Avtaler om rotasjoner (med

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 3/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 3/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 3/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Julemøter, Årsmøter i klubbene, Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Julemøter, Årsmøter i klubbene, Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet, Samleskinnen Nr. 1/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Deltakere på ungdomskurset. Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 21. februar. Politisk streik mot vikarbyrådirektivet 18.

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 17-18.02.10

Styremøte IE avd. 300 17-18.02.10 Styremøte IE avd. 300 17-18.02.10 Tilstede: Aril Bråten Kenneth Idsø Trond Våga Egil Bjørheim Stein Lilledal Kjell Vestly Forfall : Kim Berntsen Frafall gr. offshore Trond Bjelland Frafall gr. ferie Egil

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010

Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010 Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010 Tilstede: Kjell Vestly Trond Bjelland Egil Bjørheim Aril Bråten Trond Våga Kenneth Idsø Stein Lilledal Forfall: Kim Bernsen Rune Westad Thomas Morken Til : Medlemmene

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK Otto Rune Stokke s.1 1 Formål Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Samleskinnen. Fra støttemarkeringen for Monica Okpe. (Foto av Vegard Holm) Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Fra støttemarkeringen for Monica Okpe. (Foto av Vegard Holm) Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Fra støttemarkeringen for Monica Okpe. (Foto av Vegard Holm) Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Høring på

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer