Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7"

Transkript

1 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1

2 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn i det nye året vil jeg benytte anledningen til å ønske oss alle et godt nytt år! Dette blir et år vi sammen må sloss for de store sakene. Jeg har en mistanke om at FKE-saken er inne i en avgjørende fase; Justisdepartementet og DSB er etter sigende i ferd med å legge siste hånd på høringsutkastet. Dette er en sak som hele forbundet har prioritert svært høyt antakelig den saken som har vært prioritert høyest i hele forbundets historie. For sikkerheten for både samfunnet og oss som jobber i bransjen og et seriøst arbeidsliv vil det være avgjørende hvor vi er ansatt, hvilken opplæring vi som jobber innenfor våre fag skal ha og ikke minst at inn- og utleie kun skal foregå mellom godkjente lærebedrifter. Den politiske streiken vi gjennomførte 4. november viste at vi er et forbund med mobiliserte medlemmer som skal vinne denne kampen. Vi håper og regner med at våre rød/grønne venner har merka seg dette. Forbundet har landsmøte i mars og denne saken kommer garantert til å få sterk fokus der, hvor også flere ministre vil delta både som innledere og gjester. Vi vil selvsagt passe på å minne dem på at de kan takke oss i fagbevegelsen for at de fikk fornya tillit ved siste valg. Av andre store saker vil jeg trekke fram kompetanseforskriften for e-verk som går ut på hvor mange fagfolk nettselskapene skal ha ansatt for å drifte og vedlikeholde nettet vårt, og omlegginga av uføretrygda. Disse sakene vil vel også avgjøres i år. Sist helg hadde jeg glede av å delta på markeringa av LO i Trondheims (Samorg) 100- årsjubileum. En flott markering med linjer tilbake til Martin Tranmæls Fagopposisjon av Det gjør meg stolt å mimre over at fagforeninga var med på å følge opp denne tradisjonen gjennom å være blant initiativtakerne til Trondheimskonferansen på slutten av 80-tallet. Dette bringer meg over på at også Elektrikernes Fagforening Trøndelag har jubileum i år! Vi ble stiftet i samme året som Leirfossen Kraftstasjon sto ferdig og at Trikken begynte å gå i Trondheim; 6. august Vi vil i den anledning invitere alle medlemmer med følge og gjester til en markering av våre første 110 år 12. november (ber dere merke av datoen allerede nå). Dere er alle hjertelig velkommen. Vår fagforening har også fått i oppgave å arrangere Landstariffkonferansen for LOK i år. Dette er en konferanse som samler 100 av de fremste tillitsvalgte fra hele landet som skal utforme tariffpolitikken for tariffoppgjøret i Dette arrangementet vil finne sted oktober på Hotell Britannia (i påvente av ny kongresshall på taket av eget hus ) I tillegg har vi et lokalvalg til høsten som også er svært viktig for oss, så vi står overfor et spennende og krevende år! Terje 2

3 Fastlønnsstatistikk for klubbene i Trøndelag Aktivitetsutvalget i fagforeninga prøver med jevne mellomrom å lage statistikk på fastlønn i klubbene. Denne gangen har vi hentet inn tall fra klubbene etter lønnsoppgjøret, for å se om lønna jevner seg ut, eller om avstanden mellom høyeste og laveste lønn øker. Det har vist seg vanskelig for mange klubber å bli enig med bedriftene om ekstra lønnstillegg lokalt etter hovedoppgjøret i Men noen har likevel klart det. I hovedoppgjøret i 2010, ble det enighet mellom partene, om at 12 kr skulle legges til 3A i Landoverenskomsten, og like mye skulle trekkes fra på lokale tillegg ( 3E) Tallene i tabellen under viser høyeste og laveste satts i fastlønn blant noen bedrifter i fagforeninga. Fagarbeidertillegg (LOK 3C) er ikke med i tallene. Bedrift Høyeste fastlønn Laveste fastlønn Gjennomsnitt fastlønn Helligdagsgodtgjørelse Aalmo 216,00 193,00 200,56 Elektro Team Hitra/Frøya 219,14 193,50 Fjeldseth 217,00 208,00 209,50 219,66 El-kontakt 187,64 174,64 183,31 Elektrikerservice 205,50 201,00 203,81 Sønnico Trondheim 204,00 186,32 193,00 Bravida Trondheim 232,35 202,35 208,50 211,74 YIT Trondheim 216,64 204,64 213,25 216,44 De nye satsene i Landsoverenskomsten 3A ble fra 1. mai 2010: Fagarbeider 172,64 Beregningsgrunnlag Fagarbeider offshore 164,64 Arbeidstaker uten fagbrev 148,87 Beregningsgrunnlag arb.taker uten fagbrev offshore 140,87 3

4 FKE-Kampen Høsten var preget av mye jobbing rundt FKE-saken. Den 30. september avholdt forbundet FKEkonferanse i Oslo, med fanemarkering utenfor stortinget 1. oktober. Før det hele ble toppet med en stor politisk streik 4. november. Konferansen i Oslo 30. september var en opplæringskonferanse for tillitsvalgte fra hele landet. Trøndelag stilte med til sammen 10 personer, både fra styret i fagforeninga, og klubbene. Dagen etter konferansen ble det arrangert fanemarkering utenfor stortinget. Alle konferansedeltakerne deltok, og mange faner fra både eget forbund og andre LO-forbund deltok til støtte for vår viktige kamp for elektrofagene. På torget i Trondheim var det samlet neste 1000 medlemmer av forbundet den 4. november. Det ble satt opp busser fra Orkanger, Melhus, Stjørdal og Verdal inn til Trondheim. Her ble det holdt appeller av Terje Aaberg fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag, Jan Inge Kaspersen fra Trøndelag Energiforening og John Peder Denstad fra LO i Trondheim. Forbundsleder Hans Felix holdt appell, og overleverte våre krav til en representant for justiskomiteen på stortinget. I Namsos var ca. 200 medlemmer samlet i samfunnshuset. Her kom det buss fra Steinkjer, og appelantene var Bjørn Fornes fra forbundet sentralt, Geir Tore Mjønes fra Trøndelag Energiforening og Venke Heimdal fra EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag. Styret i Fagforeninga takker alle som deltok denne dagen! Det var helt nødvendig for å legge press på myndighetene. 4

5 Fortsetter! Selv om vi var mange som stilte opp på politisk streik den 4. november, har utviklingen gått i feil retning sett fra vårt ståsted. Den 1. november, før vår politiske streik, ble flere punkter i Forskriften for kvalifikasjoner av elektrofagfolk (FKE) endret til det verre for oss. Dette skyldes at det er flere direktiver fra EU som påvirker forskriften. Tjenestedirektivet som ble implementert i norsk lov i 2009, gjorde at det hastet med å få endret flere punkter i dagens FKE, og dette arbeidet ble gjort av utdanningsdepartementet, bak ryggen på EL & IT Forbundet. Men kampen fortsetter! Det skal fremdeles lages en helt ny forskrift, som vil erstatte den gamle FKEforskriften, og dette arbeidet er ikke ferdig. Derfor jobber forbundet fremdeles med å få en ny forskrift, slik vi ønsker den. Forbundet arrangerte en ny FKE-konferanse 23. februar med folk fra hele landet, for å utarbeide strategier for det videre arbeidet. Trondheimskonferansen 2011 Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter Trondheimskonferansen er et årlig arrangement, som LO i Trondheim arrangerer. Her møtes ca. 550 tillitsvalgte fra hele landet. Konferansen har innledninger om mange tema, og det lages uttalelser om de tema som konferansen har behandlet. Tema for denne konferansen var den økonomiske krisetid og veien ut av krisa, EØS- avtalen, tariffoppgjøret 2012, pensjonsreformen og uførepensjon. EØS-avtalen griper som de fleste kanskje har fått med seg, rett inn i vår kamp for elektrofagen i FKE-saken. Og FKE-saken ble trukket frem som eksempel i diskusjonene. Blant innlederne var Gerd Liv Valla, tidligere LO leder. Alle uttalelsene kan leses på: 5

6 Akkordforum Det er opprettet akkordforum i fagforeninga. Meninga med forumet er å ha en samlingsplass for akkordtakere og akkordtillitsvalgte. Her skal det diskuteres utfordringer med dagens akkordsystem, samtidig som det diskuteres mulige forbedringer frem mot neste tariffoppgjør. Forumet har som mål å møtes cirka en gang i måneden, og er åpent for erfarne akkordtakere og akkordtillitsvalgte. Invitasjon til møtene sendes til klubblederne. På siste møte i akkordforum, hadde vi besøk av Leif Olsen, distriktssekretær i Buskerud. Tema for det møtet var: Hva ble innkalkulert i multiplikatoren fra 1. mai Under er en liste over punkter som ble diskutert, som viser hva forbundet sitt syn er: Tilrettelegging av jobben skal være gjort på forhånd. Men enkle endringer, som for eksempel å flytte en stikkontakt eller bryter på tegning, skal akkordlaget gjøre uten ekstra betaling. Traseer for føringsveier med angitt høyde på bruer osv. skal være planlagt på forhånd. Dette gjelder også på tekniske rom. Det skal foreligge detaljert fremdriftsplan før oppstart. Hvis akkordlaget må utføre sluttkontroll utover isolasjonsmåling, må bedriften betale ekstra for dette. Dette var ikke en del av jobben tidligere, og er derfor ikke innkalkulert. Det skal foreligge materielliste med el-nummer. Hvis montør/bas må sitte med kataloger for å finne riktig materiell, mener forbundet dette ikke er innkalkulert. Men akkordlaget/bas må kreve dette før jobben starter, eller avtale kompensasjon for ikke å ha fått en slik liste før jobben starter. Eget avfall skal ryddes, men fellesrydding skal det betales ekstra for. Utpakking og innsortering av materiell i hyller på lager på anlegget skal betales med dagtid. Dette finnes det tvisteavgjørelser på. Generelt kan man si at ting som ikke er avtalt på forhånd, er det vanskelig å få betalt for i etterkant. 6

7 Anleggsbesøk Andre aktiviteter Landsmøte i EL & IT Forbundet Aktivitetsutvalget i fagforeninga gjennomfører med jevne mellomrom anleggsbesøk. Ute på anleggsbesøk diskuteres aktuelle saker, HMS, om FSE kurs avholdes på dagtid eller kveldstid, og spørsmål som måtte dukke opp. Hvis noen ønsker besøk, er det bare å ta kontakt! mars avholdes EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte i Oslo kongressenter. Her skal forbundets politikk for de neste fire årene utmeisles, vedtektene revideres samt at det skal være valg av ledelse og forbundsstyre. Fagforeninga stiller med 9 delegater. Installasjonskonferanse Forbundet arrangerer konferanse for installasjonsmiljøet i forbundet en gang i året. Her samles tillitsvalgte fra hele landet, og denne gangen ble konferansen avholdt på Britannia hotell i Trondheim. Tema for konferansen var yrkesstolthet og opplæringen i den videregående skolen. Bilde fra anleggsbesøk hos Buvik Elektro as, på Norges kreative fagskole. Akkordkurs Akkordkurs avholdes med jevne mellomrom. Kursene vil nå rette seg mer mot bruk at akkordprogrammet på PC. Det kan også lages egne kurs for klubber som ønsker det. Disse kan skreddersys. Verveuke EL & IT Forbundet gjennomførte verveuke tidlig på høsten. I Trøndelag ble det bestemt at det skulle trekkes en ipod blant de som meldte seg inn under denne kampanjen. Vinneren ble Bjørn-Terje Mikalsen, som er lærling hos Relacom i Trondheim. Infomøte for nye medlemmer Alle som melder seg inn i fagforeninga, får tilbud om ett introduksjonsmøte i fagforeninga. Dette gjennomføres fortløpende, når det er nok nyinnmeldte. Her gis det en kort innføring i hva det vil si å være organisert, hvilke fordeler det har, og hvilke aktiviteter fagforeninga har. 7

8 Buvik Elektro as Klubben ved Buvik Elektro as, er en av de nyeste klubbene i fagforeninga. Den ble stiftet i februar 2010, og har i dag ca. 30 medlemmer. Før klubben ble stiftet, var det kun en håndfull av montørene som var medlem i fagforeninga. Terje Finserås, som i dag er klubbleder, ble valgt som tillitsvalgt, og startet arbeidet med å lage en klubb, og å verve flere medlemmer. Dette arbeidet pågikk på den tiden det nærmet seg en mulig streik i forbundet, og dette gjorde det lettere å synliggjøre fordelen med ei fagforening. I prosessen ble Terje Aaberg og Torstein Johansen fra fagforeninga brukt som rådgivere. Medlemmene i det nye klubbstyret har vært med på flere kurs i forbund og fagforening, for å stå bedre rustet til å gjøre en bra jobb for klubben. Klubbstyret har i dag ca. 2 møter per måned. Den viktigste saken de jobber med for tiden, er å få på plass ett rettferdig lønnssystem. Klubben har også ilagt seg selv klubbkontingent, for å ha midler til aktiviteter i klubben. Fra Venstre: Klubbleder Terje Finserås, Kasserer Ståle Rangul og nestleder Egil Kvarme. I tillegg er Øyvind Småli med som sekretær. Kontaktinfo for Fagforeninga: E-post: Telefon: Kontaktperson for Medlemsbladet: Geir Ove Kulseth Telefon: , e-post: 8 Returadresse: Elektrikernes Fagforening Trøndelag Postboks 9225, 7424 Trondheim

Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4.

Trikker n. Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6. Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. 1/13 Trikker n Medlemsøkning i fagforeninga, Side 3. Statistikk fastlønn, siden 6 Kvinner i utradisjonelle yrker, side 4. Nytt styre, Side 5. Sosial dumping i elektrobransjen og endringer i forsikringene,

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21 grafiske TYPO- MEDDELELSER trondheimskonferansen Side 8 9 bedriftsbesøk Side 7 og 12 13 HOrnet på veggen Side 14 merkeutdeling Side 20 21 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2009 I 94. årgang

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer