BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015"

Transkript

1 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen Sekretær: Trond Sæle 1. Styremedlem: Alf Jørgensen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Maria Jacobsen 4. Styremedlem/studieleder Reidar Skjold 5. styremedlem Thor Einar Amundsen 1. Varamedlem Arne Varhaug 2. Varamedlem Erdogan Cayli 3. Varamedlem Torleiv Erdal 4. Varamedlem Kim Aslaksen Leder HMS-utvalget tiltrer Terje Hansen FAGFORENINGS STYRET fra til Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen Sekretær: Trond Sæle 1. Styremedlem: Alf Jørgensen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Maria Jacobsen (til 26. september 2014) 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Christopher Fagerland (tiltrådt 7. oktober 2015 og valgt på halvårsmøte den ) 4. Styremedlem/studieleder Reidar Skjold 5. styremedlem Thor Einar Amundsen 1. Varamedlem/leder HMS-utvalget Arne Varhaug 2. Varamedlem Erdogan Cayli 3. Varamedlem Torleiv Erdal 4. Varamedlem Christopher Fagerland (til 7. Oktober 2014) Styret. Styret har i perioden behandla 104 saker. Tariffoppgjøret 2014, forberedelse til landsmøtet i EL & IT forbundet, sosial dumping og likebehandlingsprinsippet, verving, havnekonflikten, forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr), Sector Alarm, sysselsettingssituasjonen og politisk streik 28. Januar 2015 er noen av de sakene styret har 1

2 jobbet med i perioden. Regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven er en av sakene vi har jobbet mye med. Fagforeningen avga egen høringsuttalelse på endringene og har deltatt i utvalgsarbeid på saken i EL & IT Forbundet. FEK ble gjort gjeldene 1. Juli 2013 etter mange års arbeid både i DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), justisdepartementet samt i EL & IT forbundet både sentralt og lokalt. Arbeidet med å få en god praktisering av forskriften er tidkrevende og det dukker opp nye problemstillinger underveis. En av problemstillingene vi har løftet frem er når en bedrift med hovedkontor og fagligansvarlig får arbeid i stor avstand fra hovedkontoret hvor den faglig ansvarlige har sin arbeidsplass. Forskriften stiller krav til tilstedeværelse fra den faglig ansvarlige, men foreløpig er det ingen mal på hvordan det skal praktiseres. Tariffoppgjøret 2014 er en annen sak vi har brukt en del tid på. Resultatet av oppgjøret ble heving av 3A og ellers få endringer på de øvrige paragrafer. Fremmøtet på styremøtene har vært bra i perioden, men mange av både styremedlemmene og varamedlemmene arbeider i rotasjon så det har vært vanskelig å avholde styremøter uten at noen har hatt forfall. Styret startet sitt arbeid etter årsmøtet med en styrekonferanse over 2 dager i Sandnes, hvor styret gikk gjennom oppgaver og ansvarsfordeling mellom styret og utvalgene. Styret har fungert godt sammen og har kommet frem til gode løsninger i de sakene styret har behandlet. Ungdomsrepresentant Det ble skifte av ungdomsrepresentant i månedsskifte september/oktober Maria Jacobsen ba om fritak, noe som styret innvilga. Christopher Fagerland tiltrådde da styret og ble formelt valgt på halvårsmøte 11. November. Ungdomsrepresentanten var med på lærlingemøtene som ble gjennomført høsten I tillegg har også ungdomsrepresentanten vært veileder på kurs i perioden. Ungdomsrepresentanten har også deltatt i et nordisk samarbeid for ungdommer. HMS utvalget HMS Utvalget har bestått av: Arne Varhaug Sønnico Leder Truls Hugo Hermansen Cofely Fabricom Reidar Skjold Aibel Jon Håland Sørlie Swire Oilfieldservices Erdogan Cayli Apply Sørco Project Service AS Terje Hansen Aker Solutions MMO Varamedlemmer: Bjarne Hustoft Ryfylke Elektro Roald Claussen Apply TB Stavanger Ingar Saua Sauda Installasjon Cato Stangeland Snyen Apply TB Haugesund Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har tiltrådt utvalget. Det har vært godt fremmøte i HMS utvalget. Antall møter i perioden HMS utvalget har i perioden hatt 3 møter til og med 4. februar

3 Besøk på anlegg HMS Sjekk HMS utvalget har hatt som mål å få til bedring for medlemmene angående HMS arbeidet generelt og sanitære forhold spesielt, på byggeplassene. I tillegg har utvalget hatt fokus på El Sikkerhet, orden og ryddighet, tilrettelegging for kvinner og stillaser. På hvert anlegg brukes sjekklista for byggeplasser. Utvalgets medlemmer fyller ut hver sin sjekkliste og hele utvalget evaluerer bygget og leverer en samla sjekkliste til byggherre/entreprenør og elektro entreprenør. HMS utvalget har hatt 3 byggeplassbesøk i Rogaland. I Sandnes var utvalget på 2 byggeplass besøk. I Haugesund var utvalget på det nye helsehuset midt i sentrum. Følgende har deltatt på ulike konferanser: HMS Konferanse Voss arrangert av Distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane (Mai 2014) Her deltok Jon Håland Sørlie. EL & IT Forbundets HMS Konferanse (Oktober 2014) Her deltok Jon Håland Sørlie. Studieutvalget Utvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder Reidar Skjold Hans Christian Nøland Geir Ove Bernhoff Alexander Olsen Organisasjonssekretærer: John Helge Kallevik Egil Willy Kristiansen Antall møter: Utvalget har hatt 2 møter i inneværende periode avholdt i Arsvågen og Stavanger. Utvalgets arbeid: Arbeidsoppgaver utvalget har jobbet med, var å evaluere avholdte kurs og utarbeide kursforslag, som er forelagt styret for godkjenning. Etter styrets behandling er dette sendt til Distrikt Rogaland. Utfordringer: Vi burde hatt flere veiledere å spille på, ikke minst i EL&IT Distrikt Rogaland. Avholdte kurs i perioden: 3 dagers ungdoms-kurs avholdt oktober 2014 på Park Inn i Stavanger. Veiledere var Cristopher Fagerland, Hege Louise Evertsen og John Helge Kallevik. Kurset elektronisk overvåkning ble avholdt i Stavanger den 14 og 15 jan Det ble sendt ut invitasjon til hele landet for dette kurset og kurset fikk derfor en del kursdeltakere fra andre distrikt. Foruten fagforeningens veiledere deltok Henning Solhaug som veiledere fra forbundet 3

4 sentralt. Tross i svært kort påmeldingsfrist ble det god deltagelse og med gode tilbakemeldinger på kurset. I tillegg kommer de kurs Distrikt har gjennomført. For øvrig har utvalget og styret foreslått kurser ovenfor distriktet. Nesten alle forslagene våre er tatt med i kursplan til Distrikt for Utvalget viser forøvrig til Distriktets beretning. Studieutvalget har vedtatt følgende hovedmål i alle kurs: Kommunikasjon, organisering må være gjennomgående. I tillegg blir verving av nye medlemmer et gjennomgående tema. Installasjonsutvalget Sammensetning: Utvalget har i perioden bestått av : Installasjonsutvalget Navn Bedrift Leder Svenn Åge Johnsen Apply TB Stavanger Medlem Stian Halleland Apply TB Haugesund Medlem Geir Ove Bernhoff YIT Stavanger Medlem Trond Sæle Rønning Elektro Medlem Kent Erik Larsen Rogaland Elektro Medlem Dag Hatløy Sønnico Elektro Medlem Tore Prestegård Sauda Installasjon Varamedlem Morten A. Hestnes Carlsen Elektro Installasjon Varamedlem Kim Andre Jacobsen Bravida Stavanger Varamedlem Torkel Risanger Ulvik Helgevold Elektro Hgsd. Organisasjonssekretærene Egil Willy Kristensen og John Helge Kallevik har også tiltred utvalget. Utvalgets mandat og oppgaver: - Tariffspørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder akkordtariffen og med spesiell vekt på LOK 3E - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke akkordtariffen - Kursing i akkordtariffen - Motiver medlemmene som driver med landbasert installasjon til å ta verv i styret og utvalg i fagforeningen. - Motivere medlemmene som driver med landbasert installasjon til å melde seg på kurs i regi av Rogaland Elektromontørforening eller EL & IT forbundet distrikt Rogaland. - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - Fagpolitiske spørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder aktuelle NOUer - Når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening 4

5 - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenforstående - Skrive beretning som legges frem på årsmøtet - Referat fra utvalget sendes også styret. Møtevirksomhet Installasjonsutvalget har i perioden avholdt 4møter hvorav 3 i Stavanger, 1 i Haugesund. Det har vært en praksis hvor utvalget har hatt møter veksles vis mellom stedene Stavanger, Haugesund. Utvalget har til hvert møte innkalt alle medlemmene og varamedlemmene av utvalget, i tillegg er våre 2 organisasjonssekretærer innkalt. Saker som har vært oppe til behandling er bl.a. Vikarbyrådirektivet, Overvåking, lokale forhandlinger, status i installasjonssektoren, tariffsaker, Organisasjonsprosjektet i forbundet, sosial dumping, inn/utleie, lønnsstatistikk, verving, passive klubber, lærlinger og kursing av våre medlemmer. Overvåking Temaet har vært veldig sentralt i utvalget gjennom hele året, hvor verktøy som kan brukes til overvåking er i stadig større bruk og aksepteres enklere enn før. Lønnsstatistikk Utvalget jobber til en hver tid med å holde en oppdatert statistikk som er så korrekt som mulig, slik at den kan brukes som et verktøy av våre tillitsvalgte. Men det betyr at vi trenger hjelp til å holde den så fersk som mulig av de tillitsvalgte i bedriftene. Inn/utleie Det er fortsatt en del innleie i bransjen, dog noe avtagende. Det nye likebehandlingsprinsippet har i løpet av dette året begynt å virke. Det har medført en rekke diskusjoner og eksempler på utfordringer klubber opplever. Vi opplever at enkelte bedrifter ønsker å etablere tomme lønnsklasser med språk som kriterier, noe som utvalget mener er et brudd på likebehandlingsprinsippet. Utvalget ser også en tendens til at flere klubber ikke lenger er oppdatert i prinsippene for likebehandling. Bransjen Utvalget har registrert en utvikling i 2014, hvor stadig flere bedrifter sliter med å fylle ordrebøkene sine. Mange bedrifter opplever en stadig utsettelse av oppdrag som er inngått, og noe oppdrag blir også kansellert. Denne tendensen ser ut til å bli en utfordring også langt inn i Oppsummering Representantene som har stilt i utvalget har alle bidratt til en god positiv utvikling av utvalget. Det har vært gode dialoger og diskusjoner, og medlemmene har vært løsningsorienterte. Utvalget har hatt en god håndtering av sakene som har vært oppe til behandling. Oljeutvalget Oljeutvalget i perioden 2014 har bestått av følgende 10 klubber med valgte medlemmer og leder: Leder: Leif - Egil Thorsen Aker Solutions MMO Medlem: Thomas Knudsen Swire Oilfield Service 5

6 Medlem: Bjørn Gunnar Risa Aibel Medlem: Roar Gjesdal Fabricom Medlem: Gunnar Barmen Semco Maritime Medlem: Lars Mo IKM Elektro Medlem: Kjetil Aasnes Apply Rig&Modules Medlem : Erdogan Cayli Apply Sørco I tillegg har hver klubb hatt 2 varamedlemmer. Klubbene har selv ansvar for representasjon på Oljeutvalgets møter. Det var 8 klubber som hadde medlemmer i oljeutvalget i Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har deltatt på samtlige utvalgsmøter. Oljeutvalget gjennomførte 5 møter i perioden med mange saker på dagsorden: Tariff, tvistesaker, organisasjon og konferanser, Samleskinnen, verving, kurs, sysselsettingssituasjonen. Endringer i AML, Organisasjonsprosjektet i EL&IT, Innleie/utleie, sosial dumping, vikarbyrådirektivet m.m Utvalget har behandlet flere saker som er hevet opp i fagforeningens styre for videre behandling. Deltakelse: Det har i perioden vert god og aktiv deltakelse i utvalget fra klubbenes side. Oljeutvalgets mandat og oppgaver: - tariffspørsmål som angår medlemmene i oljebransjen herunder offshoreavtalen, onshoreavtalen og spes. Vekt på LOK 9. - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke onshoreavtalen - fagpolitiske spørsmål som angår oljebransjen herunder også aktuelle NOUer - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenfor. - Skrive forslag til beretning som legges frem på årsmøtet - Informere styret til enhver tid - Verving og aktivitet i klubbene Representasjon i sentralt Olje- og Anleggsutvalg: Det sentrale utvalget består nå av 1. person fra 7 forskjellige distrikter, noe som utvalget ser som en stor fordel, da en får diskutert og spredd kunnskapen om reise og offshoremiljøet best mulig. Fra Rogaland Elektromontørforening (RELE) var Leif-Egil Thorsen medlem i sentralt utvalg. Produktivitetsavtalen onshore: Fokus på å bruke produktivitetsavtalene: Det har i Olje/reisemiljøet vert liten interesse for å kjøre i gang akkord etter PAOèn. Det har heller ikke i 2014 vert avholdt kurs i PAOèn i Rogaland. Det var inne krav til tariffoppgjøret om at beregningsgrunnlaget for PAO og PAS skulle være LOK 3 A. Men ble enda større gap ved oppgjøret i 2014 (Er i 2014 Lok 3 A, minus kr. 23.-!) 6

7 Samleskinnen 2014: Utvalget har hatt et mål å levere bidrag til Samleskinnen ved hver utgivelse, da med bidrag felles, samt med bidrag fra tillitsvalgte fra oljeklubbene. Det ble av leder i utvalget levert felles bidrag til samleskinnen i alle 4 nummer denne perioden. Fra enkeltmedlemmer/klubber i utvalget er det ikke levert inn mange bidrag i perioden. Det er levert bidrag inn til samleskinnen fra konferanser og kurs som medlemmer i utvalget har deltatt på. Tariffoppgjøret 2014: Styret anbefalte, mot ett mindretall, medlemmene å stemme ja til resultatet av oppgjøret Styret gjorde sin vurdering ut fra prioriteringene vedtatt på landstariffkonferansen, samt vedtaket fra EL & IT Forbundets landsstyret. Landstariffkonferansen for elektrofag Bergen oktober Prioritering og oppgjørsform. Landstariffkonferansen for LOK området er opptatt av at det må etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Slike ordninger må etableres i tariffoppgjør for å sikre innflytelse for arbeidstakerne. Et slikt mål nåes best i et samordnet oppgjør. EL&IT Forbundet går inn for å ta en slik kamp ved oppgjøret i Dersom oppgjøret i 2014 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør eller at det på andre måter er et rom for forhandlinger på den enkelte overenskomst er følgende områder innenfor Landsoverenskomsten i prioritert rekkefølge; 1. Heve 3A lønn ved å overføre verdi fra 3E. 2. Forbedre 9 særlig rotasjonsordninger på landanlegg. 3. Forbedring i 4 A,C og D samt Akkordtariffen. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å beslutte endelig omfang og innhold i kravdokumentet som fremmes ved forhandlingene i 2014 på grunnlag av vedtak fattet på konferansen. Utdrag fra landsstyrets vedtak: Grunnlaget for å styrke arbeidstakernes kjøpekraft er tilstede og dette må også gjenspeiles i et forhandlingsresultat. Generelt: Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene ble gjennomført i slutten av april og det ble oppnådd enighet den 30. April Forhandlingsutvalget i EL & IT anbefalte resultatet enstemmig. Resultatet på det 1. Prioritert kravet er godt, samt at innretningen på økonomien er god. Styret skulle imidlertid sett at resultatet av oppgjøret hadde gitt en bedre uttelling også på andre krav spesielt på det 2. Prioriterte kravet ang. 9 og forbedringer av rotasjonsordninger på landanlegg. Kommentarer på de prioriterte kravene: Vedtak Kravs detaljer Oppnådd Styrets kommentarer 1. Kravet hadde som hensikt Kravet er Kravet er innfridd og det er benyttet mesteparten 7

8 Prioritet: Heve LOK 3A 2. Prioritet 9, Forbedre rotasjonsordn inger på landanlegg 3. Prioritet: Forbedring i 4 A,C og D samt Akkordtariffe n. Styrking av kjøpekraften 3C gjøres gjeldene for de å heve 3A slik at avstanden mellom faktisk lønn ute i bedriftene og 3A ble mindre. Dette for å forhindre at bedriftene kan sette lave lønninger på en god del arbeidstakere og dermed oppnå ett konkurransefortrinn. Videre er det viktig med en høy 3A sats hvis LOK skulle bli allmenngjort. For å få til forbedringer i rotasjonene var kravet å redusere hjemreisefrekvensen i 9E fra 2 til 1 uke og forbedre 9F ved å legge mer elementer inn i bestemmelsen som klubb og bedrift kunne benytte for å lage gode rotasjonsordninger. Her var kravene flere. Felleskrav var å få ett fast forskudd på 3A + 15%. I forhold til akkordtariffen så var det krav om å rydde opp i noen administrative bestemmelser og få noen nye priser. I ford hold til 4 C (skipsavtalen) og D (onshoreavtalen) så var kravet å heve beregningsgrunnlaget opp til LOK 3A og på 4D få utvida omfangsbestemmelsen til også å omfatte petrokjemianlegg. Kravet var her at bestemmelsen, i tillegg til de som har fagbrev, også innfridd. Ingen krav ble innfridd Det ble oppnådd en del innenfor akkordtari ffen Dette kravet ble innfridd med god margin Andre krav Innfridd av økonomien i oppgjøret slik at det er kun kr. 3,- som er flyttet fra det bedriftsinterne tillegget. Hevningen av 3A er også viktig i forhold til at avstanden mellom 3A og normal lønn i bedriftene er redusert. På dette spørsmålet er arbeidsgiverne helt avvisende. Slik saken står nå, må 9 prioriteres på topp og medlemmene være villig til å gå ut i streik for å få forbedringer. Her var det bare krav knyttet til akkordtariffen som fikk gjennomslag. Det viktigste her er at det nå er fastslått at hvis akkordlaget gjør noe av arbeidet som er beskrevet som bedriftens oppgaver skal det avtales betaling. Det ble også oppnådd enighet om noen listepriser. Kravene knytta til 4C og D ble ikke innfridd. Da hevningen av 3A omfatter en stor andel av friske penger, så er det kravet innfridd Dette kravet var viktig å få innfridd slik at bedriftene ikke kan spekulere med å skru ned lønna til utenlandske arbeidere. 8

9 arbeidstakere som har DSB godkjenning Sosial dumping seriøs bransje skulle omfatte de som har fått sin utdanning godkjent av DSB. Her var kravet å få arbeidsgiverne med på tekster/ bestemmelser som kan være med å bekjempe sosial dumping. Delvis innfrid Her fikk vi inne følgende tekst: En seriøs bransje Partene har under tariffoppgjøret understreket viktigheten av at elektrobransjen fremstår som en seriøs bransje hvor like konkurransevilkår for bedriftene og gode arbeidsvilkår for de ansatte er helt sentrale mål. Vi observerer at deler av vår bransje, for eksempel bygg og anlegg, er særlig utsatt for press for like konkurranse- og arbeidsvilkår, og derfor utfordrer målet om en seriøs og ryddig bransje. Vi registrerer at innen bygg- og anleggsbransjen er deler av FOB allmenngjort. Tilsvarende tiltak kan være et virkemiddel for deler av vår bransje. Vi registrerer at LO/EL & IT Forbundet har fremmet krav om allmengjøring av Landsoverenskomsten for elektrofag. I tillegg vedtok Landstariffkonferansen en rekke andre forslag som forhandlingsutvalget sto fritt til å plukke fra og på bakgrunn av disse er det en rekke mindre endringer i overenskomsten. Noen av satsene etter økningen i tariffoppgjøret 2014: LOK 3A fagarbeider kr. 196,44 økning på kr. 9,49 LOK 3A arbeidstaker uten fagbrev: kr. 169,62 Beregningsgrunnlag for offshorelønn er 3A minus kr. 3,- Offshorelønn fagarbeider kr. 306,82 økning på kr. 10,30 LOK 8 100% overtidsats fagarbeider kr. 288,00 LOK 8 100% overtidssats arbeidstaker uten fagbrev kr. 259,20 LOK 8 100% overtidssats lærling kr. 259,20 Nattskift offshore kr. 30,62. Hot bed: kr. 607,00 Uregelmessig arbeidsperiode: kr. 18,00 Uforutsette forhold: kr. 1085,00 Shutling: kr. 612,00 NB: Grunnet tvist om oppgjøret i 2014, skal det trekkes 36 øre av mellomoppgjøret i For ytterligger informasjon se i protokollen fra forhandlingene og info fra forbundet sentralt. Lokale forhandlinger installasjonsmiljøet Alle har fått reguleringene etter det sentrale oppgjøret. 9

10 De lokale forhandlingene er også gjennomført i en del bedrifter, hvor tilbakemeldingene er at det er gitt tillegg for enkelte arbeidsgrupper i bedriftene. De lokale tilleggene som er gitt ligger mellom 0,70kr-15 kr. Men en rekke klubber rapporterer også at det ikke er gitt lokale tillegg, og enkelte har heller ikke gjennomført lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger i oljeklubbene i Det har etter tariffoppgjøret 2014 vært lite aktiviteter rundt forhandlinger lokalt i klubbene. Det viser seg at det har vert vanskelig å få noe ekstra lokalt utover det sentrale tillegget i Men noen av klubbene har fått gjennomslag for ytterligere tillegg utover det sentrale oppgjøret. EL & IT Forbundet distrikt Rogaland Styret ser på distriktet som en god diskusjonsarena for politiske-, organisasjons- og overordna tariffspørsmål. Styret mener at distrikt Rogaland fungerer samlende for alle medlemmene i EL & IT Forbundet i Rogaland. Det er en styrke å kunne ha hele distriktet bak seg når vi fremmer saker enten det nå er lokalt eller sentralt. Rogaland Elektromontørforening har god innflytelse i distriktet. Forberedelse til EL & IT Forbundets landsmøte og Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har distriktsstyret brukt en mye tid på, i tillegg har distriktsstyret brukt en god del tid på å diskutere ungdoms- og studiearbeidet. Ungdomsarbeidet er på rett vei og vi ser en positiv utvikling. Studiearbeidet har gått bedre i årsmøteperioden vi har bak oss enn tidligere, selv om det fortsatt er ting å rette på. Representantene som er valgt fra Rogaland Elektromontørforening til distriktets representantskap har også i denne perioden tatt for lett på oppgaven, dvs. det er for mange som ikke møter. Med så stor andel av de faste representantene som meldte forfall så ble vararekka fort oppbrukt. Styret mener også at både klubber og fagforening kan gjøre mer for å motivere de representantene, som blir valgt av Rogaland Elektromontørforening, til å prioritere å møte på distriktets representantskapsmøter. Sentrale Verv Medlemmer i Rogaland Elektromontørforening har i perioden innehatt forskjellig verv i LO og Forbundet sentralt. Olje- og anleggsutvalg: Vara Olje- og anleggsutvalg: Installasjonsutvalget: Forbundsstyret Landsstyrerepresentanter: Vara til Landsstyret: Forhandlingsutvalget LOK: Utdanningsutvalget i EL & IT HMS utvalget i EL & IT Organisasjonsprosjektet i EL & IT Forbundet Ungdomsutvalget Ad. Hoc. Utvikling av ny kurs Leif Egil Thorsen Roar Gjesdal Øivind Wallentinsen Øivind Wallentinsen Svenn Åge Johnsen, Leif Egil Thorsen og Geir Ove Bernhoff Trond Sæle, Arne Varhaug og Erdogan Cayli Øivind Wallentinsen Øivind Wallentinsen Terje Hansen Svenn Åge Johnsen Hege Louise Evertsen John Helge Kallevik 10

11 Verv lokalt Det vises til årsmøteprotokoller i de lokale LO avdelingene, LO`s fylkeskonferanser, Folkets Hus samt distriktets årsmøteprotokoll. Sysselsettingssituasjonen Oljemiljøet: Det første halvåret i 2014 var det bra med sysselsetting innen oljemiljøet, samt innleide utover dette i tillegg. I det siste halve året har det på bakgrunn av innstramminger fra oljeselskapene vi er avhengige av, i mange klubber/bedrifter blitt diskutert både oppsigelser og permitteringer. Heldigvis har det i løpet av året 2014 ikke blitt nødvendig med mange oppsigelser blant operatørstyrkene, slik vi har sett blant funksjonærer i mange bedrifter. Vi har sett at når det minker voldsomt på arbeidet for bedrifter som er avhengige av utleie, øker kreativiteten for dem som ønsker å sno seg unna regelverkene. Vi har avdekket tilfeller der bedrifter lager nye arbeidskontrakter for å slippe unna betaling mellom oppdragene. Det er derfor fortsatt viktig at medlemmer/klubber og fagforening følger med i nærområdet og i prosjekter, hvilke forhold det blir arbeidet under, og å få sjekket ut om disse har Norske lønns og arbeidsvilkår. Klubber/medlemmer har et eget ansvar for å følge opp avtaler, til det beste for alle medlemmene. Installasjonsmiljøet Installasjonsutvalget har jobbet med å ha en oversikt over sysselsettingen i bransjen. En del bedrifter rapporterer om god order tilgang i første halv del av 2014, hvor det har vært mye innleie fra bemanningsbyråer og fra produksjonsbedrifter. Andre bedrifter har tapt store kontrakter og har av den grunn måttet gå til oppsigelser av et større antall ansatte, vi snakker da om ti talls ansatte. Over sommeren i 2014 har markedet endret seg betraktelig, hvor flere bedrifter rapporterer om til dels ordretørke eller utsettelser av prosjekter, noe som kan medføre både oppsigelser og permitteringer i nær fremtid. Utvalget ser også en markant nedgang i bruk av innleie fra bemanningsbyrå i siste halvdel av Arbeidstidsordninger: Arbeidstidsordninger Fortsatt har Statoil på Kårstø satt foten ned for arbeider på søndag. Og dermed får vi ikke bedre ordninger på Kårstø, eksempelvis eller ordning. På Kårstø har de fortsatt ordning og 4 3 ordning. Det søkt og godkjent en ordning med for Kårstø mot at Statoil åpner opp for søndags arbeid. Vi har ellers hatt gode ordninger med stort sett (dag med 35,5 t/uke), offshore rotasjon 14 21, eller med nattarbeid. En ordning ble avvist. Denne måtte tilbake til klubben for å få egen protokoll for anlegget. Totalt er det behandlet 26 søknader i Alle er godkjent. Det er 25 mindre enn i (dag/kveld) offshore dag/natt Aibel Aker Solutions MMO Westcon P&A Aibel DK

12 GS Elektro (For EL & IT Forbundet PBS Semco DK PAM Offshore (Færøyene) For EL & IT Forbundet Totalt: Aksjoner - fanemarkeringer Flere fanemarkeringer i Tromsø bla. 30/3-1/4, 28/4 og 12/6, 2014 til støtte for havnearbeiderne som var tatt ut i sympatistreik for havnearbeiderne i Risavika. Fanemarkering, 5. Februar, Oslo havn til støtte for havnearbeiderne Fanemarkering i Oslo mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Politisk streik 28. Januar 2015 mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Fanemarkering i Stavanger september 2015 mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Fanemarkering til støtte for havnearbeidernes krav, foran Stavanger Rådhus Kamp mot Regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Regjeringen kom med forslag til endringer av arbeidsmiljøloven like før sommerferien i Det ble ganske rask rigget en fanemarkering i Oslo. Fanemarkeringen ble arrangert den 19. Juni og vi var tilstede med fanen for å vise vår motstand mot forslagene. I tillegg til oss var det ca. 70 faner i tillegg. Regjeringens for sag ble lansert under overskriften Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Midlertidige jobber framfor faste stillinger, lengre arbeidsdager og mer overtid er verken trygt eller familievennlig. Noen av forslagene fra Regjeringen er: - åpne opp for at det er mulig å ansette midlertidig uten vilkår, - Utvide adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid, - Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative - Arbeidstidsordninger, - Utvide grensene for overtid, Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale ikke over 69 timer per uke. - mer søndagsarbeid, - reduksjon av antall timer som skal beregnes inn når arbeidstakerne har vakt reduksjon fra 1/5 til 1/8, - Heve arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 år - Oppheve fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie. Det var også fanemarkeringer og politisk streik mot forslagene den 23. September på forskjellige plasser i landet. Det ble tidlig klart at LO mest sannsynlig kom til å gå inn for å avholde en politisk streik når Regjeringens forslag ble oversendt Stortinget og før komitebehandlingen startet. Regjeringens forslag var tema på styremøter, representantskapsmøte, klubbmøter og på julemøtene. LO fikk til ett samarbeid med UNIO og YS slik at alle tre organisasjonene varslet politisk streik den 28. Januar Medlemmer fra fagforeningen deltok på markeringer i Egersund, Stavanger, Haugesund og Sauda. Det ble meldt om godt oppmøte fra alle plasser på tross av at det var mye regn den dagen. Det var 12

13 over 200 markeringer rundt om i landet. Stortingskomiteen skal etter planen være ferdig med sin behandling innen 17. Mars 2015 da det er planlagt at komiteen skal overlevere sine anbefalinger til Stortinget. FEK (forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). FEK ble gjort gjeldene fra Det er blitt jobbet opp mot klubbene for å få en god praktisering av forskriften. FEK har vært tema på tmøtene for tillitsvalgte der vi har diskutert forståelsen av FEK sett i forhold til hvordan bedriftene/montørene praktiserer FEK i hverdagen. En problemstilling som er kommet opp er hvordan FEK skal praktiseres der bedriftene har oppdrag langt fra forretningsadressen der faglig ansvarlig har sin arbeidsplass. I disse tilfellene kan vi skille mellom to typer oppdrag. Det ene er hvis bedriften f.eks. har vunnet anbudet på ett kontorbygg som har en byggetid på ca 6mnd. Den andre typen oppdrag er der en bedrift vinner en rammekontrakt på for eksempel 3år med opsjon på ytterligger 2 år. Vi har ikke fått noen endelig avklaring på dette. Vi mener at i det siste tilfelle så må bedriften ha ett troverdig opplegg som viser at fagligansvarlig er tilstede på anlegget/anleggene så ofte at han har mulig å følge opp sitt ansvar i hht. FEK. Se ellers forskriften og veiledning i sin helhet på web: Olje- og anleggskonferansen i Bergen september Det var samlet 40 deltakere fra 8 distrikter, samt gjester og innledere til konferanse i Bergen. Vi var 8 deltakere fra reise/oljemiljøet tilstede på konferansen fra Rogaland (RELE). Det var en god konferanse med mange spenstige temaer og gode debatter om dagsaktuelle saker. I tillegg ble det kjørt en seanse med kurs/gruppeoppgaver på Offshore og LOK 9 (reiseavtalen) Alt ble oppfattet som nyttig av deltakerne, og konferansen fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Temaer som var oppe til behandling på konferansen: Beretning fra EL & IT Forbundets Olje- og anleggsutvalg. (Leif-Egil Thorsen.) Arbeid offshore - Offshoreavtalen sine bestemmelser. (Trond Løvstakken.) Arbeid utenbys/innarbeidingsordninger - LOK 9 sine bestemmelser. (Kjell Sverre Aasheim.) Det ble nedsatt grupper for gruppearbeid til temaene med besvarelser, diskusjon og debatt. Tariffoppgjøret 2014 Evaluering. (Hans Olav Felix, forbundsleder.) Med plenumsdebatt. EL & IT Forbundets engasjement i Norsk Folkehjelp. Honduras prosjektet Jan Olav Andersen, leder Forhandlingsavdelingen. Informasjon med spørsmål og debatt. Regjeringens forslag til endring av arbeidstidsreglene i AML Et angrep på arbeidstakere, deres helse-, og behov for fritid! John Helge Kallevik Org. sekretær Rogaland El.mont.forening og Jan Olav Andersen hadde hver sin innledning på dette punktet.. Hvorfor får norske olje- og gassutbygningsprosjekter sprekke med opptil titalls milliarder, gang etter gang, dette uten at det får noen konsekvenser? Leif Sande, forbundsleder Industri Energi.Glenn Stangeland, journalist offshore.no. Ivar Aasheim, senior vice president Statoil UPN Norge. 13

14 Paneldebatt og diskusjon til innledningene. Debattleder: Einar Knudsen, energikommentator. Tiltredelsesavtaler hva er verdien i dag? Trond Løvstakken, leder Olje- og anleggsutvalget. Grenseoverskridende arbeid erfaringer. Eli Brimsvik, Havnar Handverkarfelag, Færøyene, Arne Dufåker, Svensk El-Forbund og Ole Thue Hansen, Dansk El-Forbund. Organisasjonsprosjektet i EL & IT Forbundet. Organisasjonsprosjektet ble vedtatt igangsatt av landsmøtet i 2011 og formalisert av landsstyret i Bortimot hele 2013 ble benyttet til å foreta en organisasjonsundersøkelse og rapporten fra forsker Nina Skranefjell ble utsendt til grunnorganisasjonen i årsskifte 2013/2014. Styringsgruppa for prosjektet, hvor Svenn Åge Johnsen har deltatt, sendte ut en rekke spørsmål knytta til organisasjonen på våren Vi har hatt en del aktivitet på dette både i fagforeningen og i klubbene, bla hadde vi gruppearbeid på temaet på vårt årsmøte i Vi sendte inn en del overordna synspunkter på hvilken retning vi mente forbundet skulle utvikles i juni Prosjektgruppa jobbet med det innsendte materialet frem til månedsskifte august/september Prosjektgruppa konkluderte da med at de ikke kom til enighet og dermed heller ikke ville levere noen forslag. Fagforeningen var og er av den oppfatning at prosjektgruppa ikke hadde gjort jobben sin. Uavhengig om prosjektgruppa ble enig eller ikke så skulle de ha levert forslag. Ved uenighet burde de bare hatt flertallsforslag og mindretallsforslag med så ville det vært opp til grunnorganisasjonen å tatt stilling til de forskjellige forslagene. Organisasjonsprosjektet vil også bli behandlet på EL & IT forbundet sitt landsmøte i mars Fagforeningen beklager at styringsgruppa for prosjektet ikke leverte noen forslag. Forberedelse til EL & IT forbundet sitt landsmøte. Den foreløpige innkalling til landsmøte fikk vi våren 2014 og forslagsfristen var satt til 1. Oktober. Fagforeningen satt forslagsfristen for klubbene til 20. September. Vi hadde forslag til landsmøtet og landsmøtet generelt på dagsorden på våre møter for tillitsvalgte. I tillegg til konkrete forslag til endring av vedtekter og handlingsprogram samt uttalelser så ble også forslag til forbundets ledelse diskutert. I nr. 4 av Samleskinnen ble vår mangeårige leder i fagforeningen lansert som kandidat til El & IT Forbundets nye leder da nåværende leder Hans O. Felix går av i Det var god aktivitet både i klubbene og fagforeningen knytta til å utarbeide konkrete forslag til Landsmøtet. Fagforeningen sendt inn totalt 31 forslag innen fristens utløp. Klubbene ble bedt om å komme med forslag på delegater og vara til landsmøtet og det var betydelig flere forslag enn det var plasser. Styret i fagforeningen ble enige om hvem som skulle innstilles og de ble sener valt på EL & IT distrikt Rogaland sitt representantskapsmøte. Følgende ble tatt ut til å representere Rogaland/fagforeningen på landsmøtet: Øivind Wallentinsen (forbundsstyret), Svenn Åge Johnsen (landsstyret), Leif Egil Thorsen (landsstyret), Geir Ove Bernhoff (landsstyret), John Helge Kallevik, Christopher Fagerland, Eirik Håland, Arne Varhaug, Bjørn Gunnar Risa, Trond Sæle, Thor Einar Amundsen, Alf Jørgensen, Erdogan Cayli og Lauritz Slåttebrekk. I tillegg er det en vararekke der 1. Vara er Karl Jørgen Eide. Lokalt kvinnenettverk EL&IT forbundet inviterte til kvinnekonferanse 4 og 5 november Rogaland Elektromontørforening, ved leder Øivind Wallentinsen sendte ut invitasjon til alle kvinnelige medlemmer i fagforeningen, og det var da ni kvinner fra fagforeningen som 14

15 meldte seg på og to fra it-bransjen i distrikt EL&IT. Det ble en god start for å dra igang et kvinnenettverk, og det ble allerede bestemt på konferansen at vi ville møtes igjen. Initiativtaker Therese Anita Holmen inviterte til pizzamøte 14 januar Øivind Wallentinsen deltok også på deler av møtet. Det ble det satt ned et interimsstyre bestående av Elisabeth Danielsen, Mette Karin Rovik og Therese Anita Holmen. Nettverket ledes av Therese Anita Holmen, og planlegger neste samling i mai/juni. Da blir alle kvinnelige medlemmer i Rogaland Elektromontørforening invitert. Vi har et godt samarbeid med leder i fagforeningen, og blir oppdatert om vårt arbeid underveis. Målet er å utvide med energi og it etterhvert, men nettverket vil ha et godt fungerende organ før en gaper over mer. Et langsiktig mål er å samle kvinner i utradisjonelle yrker fra mange faggrupper, mulig vi kan få til en stor konferanse i Rogaland en gang? LO Olje og Gass utvalgs årskonferanse i Bergen oktober Over 100 deltakere fra LO familien var samlet til 2. dager med konferanse i Bergen. Av disse var over 20 av deltakerne fra EL&IT Forbundet, og 7 av dem fra klubber tilhørende Rogaland (RELE).Over 15 innledere med både direktører, partiledere og konserntillitsvalgt, fikk redegjøre for de forskjellige oppsatte temaer, og det ble fremmet flere sterke meninger på talerstolen. Det ble fremlagt mye god faktainformasjon, og fremmet mange synspunkter for fremtiden, og det ble nok til god nytte for dem som fikk delta på denne konferansen. Stor media oppbud på konferansen. Det var enighet blant våre deltakere om at dette var nyttige dager å få med seg. Program for konferansen: Fremtiden for olje og gassindustrien - vår viktigste næring: Står vi ved nok et veiskille? 1: Ressurssituasjonen: Har vi det vi trenger for å opprettholde en langsiktig sysselsetting, verdiskaping og bærekraftig utvikling? Innledere, debatt og spørsmål. Statssekretær Kåre Fostervold, Olje og energidepartementet. Gro Brækken, adm.dir. Norsk Olje og Gass. Adm.dir. Torstein Sanness, Lundin Norway 2: Situasjonen i petroleumsnæringen: Hva har vi hva får vi? 3: Situasjonen for leverandørindustrien: Atle Teigland, konserntillitsvalgt Aker Solutions. Erling Kvadsheim, direktør, miljø- og næringspolitikk Norsk olje og gass. Runar Rugtvedt, Norsk Industri, leder bransjeforening olje og gass Adm.dir. Per Harald Kongelf Aker Solutions Norge. 4: Hva må gjøres? Industriens forventninger. Politiske avklaringer. Petter Haas Brubakk, direktør næringspolitikk, NHO. Hans Kristian Gabrielsen, nestleder LO. Tina Bru, energipolitisk talskvinne, Høyre. 15

16 Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet. 5: Ressurssituasjonen sett fra myndighetenes ståsted: Hvilke grep må tas? Bente Nyland, oljedirektør. 6: Aktiviteten på norsk sokkel muligheter og utfordringer. Arne Sigve Nylund, leder norsk sokkel, Statoil. Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi og leder av LOs olje og gassutvalg. Karl Johnny Hersvik, adm.dir. Det Norske. 7: HMS og trepartssamarbeidet utgått på dato? Innlegg og debatt/spørsmålsrunde. Knut Bodding, leder av LOs forhandling og HMS-avdeling Rolf Andreas Nergård, forhandlingsdirektør i NHO Anne Næss Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet. Statoils kartellkonferanse for LO, Kartellkonferansen ble avholdt på SAS Radisson Blu i Oslo november Det var grei deltakelse fra EL&IT Forbundet med ca. 20 deltakere, der 10 var fra Rogaland. Dette er en arena for tillitsvalgte og VOer fra leverandørbedriftene til Statoil, og avholdes hvert år. Noen av temaene som var oppe til info/diskusjon på konferansen var følgende: Oljenæringen i et politisk perspektiv. Kristian Dahlberg Hauge. Statssekretær arbeids og sosialkomiteen. Per Rune Henriksen. AP. Det ble fokusert på trepartssamarbeidet, regelverk og tilsyn. Det ble og fokusert på fagarbeideren og behovet for å beholde kompetansen i næringen. Nedbemanninger og endringer i AML ble diskutert. Statssekretæren var ikke enig i at endringene ville bety noe, da dette var moderate endringer. Verving i Forbundene. FF, EL&IT og IE. Fellesforbundet (FF) ved Mohammad Afzal. EL&IT Forbundet ved Vidar Hennum. Industri Energi (IE) ved Asle Reime. Det ble informert om historien bak Forbundene, og erfaringene med verving sett over lang tid. Det ble delt informasjon om hvordan de forskjellige Forbundene jobbet for å fremme verving i bransjen. Det ble delt informasjon om kampanjer, kontingent, forsikringsordninger og fordeler innen LO Favør. RNNP 2013 v/ptil Torleif Husebø Risikonivåprosjektet startet opp i slutten av 90 tallet. Pilotprosjekt etablert i 1999 Første rapport kom ut i Det gis ut 3 rapporter pluss en til på Siste storulykke med helikopter på Norsk sokkel var i 1997 på Norne. (Flere på Britisk sektor.) Statoil v Arne Sigve Nylund. For 5 år siden, så hadde vi bare Gudrun. Vi har nå Johan Sverdrup, som blir veldig viktig for fremtiden. Det vil bli sysselsatt arbeidsplasser i prosjektet. Skal være ferdig i millioner i investering i 50 år fremover. Samme produksjon i år fremover. Norsk sokkel er ikke endel av problemet med fremtiden, men endel av løsningen. (Nylund og Statoil mener at leverandørindustrien utnytter situasjonen som vi er inne i.) 16

17 LO ved Are Thomasgaard Hadde en gjennomgang av kompetansetrappen. U I. Ubevisst Inkompetent. Høyt støynivå. B I. Bevisst Inkompetent. Lavt støynivå. (Holder helst kjeft) B K. Bevist Kompetent. Roligere diskusjoner. U K. Ubevisst Kompetent. Det viktigste i konferansen, var at det ble signert en videreføring av LO koordinerende rollen offshore på alle Statoil rigger. Det innebefatter 6. heltidsstillinger, der 4. fra Industri Energi, 1. fra Fellesforbundet og 1. fra EL&IT Forbundet. (Are Thomasgaard og Arne Sigve Nylund). Saker som berører enkeltmedlemmer Yrkesskade Vi har hatt en yrkesskadesak som ble avsluttet i Det er i tillegg innlevert LO Juridiske en yrkesskade. Denne yrkesskaden er innlevert NAV for sent. At skaden har skjedd er alle enige om. Han fikk tildelt behandling av bedriften. Saken er innsendt med bakgrunn i at bedriften ikke har fulgt sitt ansvar med å melde skade når den oppstår. Saken er pr dags dato under behandling i LO Juridiske. Oppsigelsessaker: Det har vært en god del oppsigelser i ulike bedrifter innen olje- og anleggsmiljøet samt installasjonsbedrifter som har kontrakter knyttet til samme miljø, eksempelvis Kårstø og Statoil Forus. Det er en oppsigelse som er sendt EL & IT Forbundet med mål om å ta ut stevning. Det har vært mange som har vært inne til drøftingsmøte etter Arbeidsmiljøloven Her har vi deltatt som rådgiver. Krav om fast ansettelse etter innleie over 4 år: Esso er stevnet av et medlem/lo Juridiske for å kreve fast ansettelse etter over 4 år som innleid automatiker på Ringhorn for Esso. Henvendelser Det har i perioden vært mange henvendelser fra medlemmer i både vår fagforening og hele landet for øvrig. Det er spesielt innenfor offshorearbeid. Oppsøkende virksomhet: Lærlingemøter Stavanger, Haugesund og Sauda Installasjonsutvalget i fagforeningen vedtok å invitere lærlingene til møter i hele fylket. Både organiserte og uorganiserte lærlinger var invitert til møtene. De tillitsvalgte ble også invitert til å delta på møtene. Møtene ble avholdt i uke 39, Stavanger tirsdag den 23. september, Haugesund onsdag den 24. september og Sauda torsdag 25. september. Dette møtet ble holdt i Sauda Installasjon sine lokaler. I Stavanger møtte 4 lærlinger fra henholdsvis Caverion og Apply TB Stavanger. I Haugesund møtte 35 lærlinger. 17

18 I tillegg møtte en tilsynsansvarlig og tillitsvalgt deltok fra Apply TB Haugesund. Egil Sværen fra Helgevold Elektro Haugesund sitter i en av prøvenemdene. Han gjennomgikk forberedelsene og gjennomføringen av fagprøven. Møtet ble avholdt i Opplæringskontorets lokaler på Nordheim i Karmøy Kommune. I Sauda møtte totalt 6 lærlinger og tillitsvalgt fra Ryfylke Elektro. Fra Ryfylke Elektro deltok Bjarne Hustoft og Atle Stålesen. Fra Sauda Installasjon deltok Tore J. Prestegård. Atle Stålesen orienterte om forberedelse til fagprøve og prøvenemdas arbeid. I Haugesund og Sauda deltok opplæringskontoret for elektrofag (HSO) ved Peder Ståle Hinderaker. Møtene varte ca. 2 timer. Fagforeningen serverte pizza, brus og kaffe. Følgende saker som ble behandlet på møtene: Gjennomføring av opplæringen og gjennomføring av fagprøven for lærlingene i bedriftene, lærlingenes lønns- og arbeidsforhold i bedriftene i forhold til lov- og avtaleverk. Det ble gjennomgått forpliktelsene og ansvar for opplæringen, underveis og ved avslutning av læreforholdet. Videre ble det informert om medlemskap i EL & IT Forbundet og hva vi står for som fagforening, og forsikringer knyttet til medlemskapet i EL & IT Forbundet. Han orienterte om opplæringskontorets oppgaver ovenfor lærlinger og bedrifter. Vi gjennomgikk forhold til opplæring i bedriftene, lærlingelønna, hvorfor det er så viktig å være organisert, og hva fagforeningen og forbundet mener i ulike saker. Vi gjennomgikk også forhold til stipend for de som ønsket å ta videreutdanning enten på ingeniørskole eller teknisk fagskole. Aktivitetsuke rettet mot oljeklubbene : Olje & anleggsutvalget i EL & IT Forbundet avholder en årlig aktivitetsuke. I 2014 ble det gjort rundreiser og besøk på arbeidsplasser i Hordaland og i Rogaland. I uke 37 ble det avholdt aktivitetsuke. Oljeutvalget i Rogaland var arrangør. Det ble invitert til grillfest og golf turnering på Bærheim. Aktivitetsuka er en del av arbeidet til Oljeutvalget og det sentrale Olje- og anleggsutvalget driver. Aktivitetene ble planlagt i Oljeutvalgets møte i juni. Forbundssekretær Trond Løvstakken deltok hele uken. Mandagen besøkte vi klubben Westcon inne i Ølen. Det lå en rigg inne men på bakgrunn av at det pågikk sandblåsingsarbeid om bord valgte vi heller å diskutere flere utfordringer klubben i Westcon. Videre gikk turen til Kårstø. Her var vi innom Helgevold Elektro Haugesund. Vi hadde også et lite besøk hos Aibel sine medlemmer. Statoil og Aibel hadde demobilisert mange fra Kårstø. Dette er en del av Statoil sin sparekampanje. På møtene diskuterte vi arbeidssituasjonen og om det var foretatt riktig etterbetaling på økningene fra 1. mai Tirsdag ble Haugesund og Aibel verftet besøkt. Nesten hele klubbstyret fra Aibel stilte opp på besøket. Det var følgende: Karsten Bøe, Nils Gunnar Knudsen, Lauritz Slåttebrekk, Reidar Skjold og Lars Christian Solheim. Fra Distrikt Vestfold & Telemark stilte Gjert Moldestad. Gjert Moldestad er midlertidig ansatt i Distrikt for en viss periode fremover. Målet var å besøke batteriet Dolwin Beta. Dolwin Beta skal på tysk sektor og ta i mot strøm fra vindmøllene som blir plassert der. 18

19 Før vi gikk om bord hadde vi en god diskusjon omkring hvem som hadde ansvaret for elektro arbeide om bord og hvordan fordelingen var mellom ABB og Aibel. Før vi gikk om bord måtte vi igjennom et sikkerhetskurs. Dette ble grundig gjennomført av Arnstein Høyvik fra Aibel. Her ble også ansvarsområdene mellom Aibel og ABB gjennomgått. Det ble opplyst, på kurset, at Aibel sin elektroledelse og ansvar på verftet ikke hadde godkjent at ABB hadde en innleid faglig ansvarlig. Ombord var en del innleide svensker som ABB hadde ansvaret for. Det ble stilt spørsmål om disse var elektrofagarbeidere. I tillegg var Bravida innleide. De måtte demonterte over 70 tavler da disse var blitt vannskadet. Det var mangel på presservering som var årsak til dette. All kabel måtte også trekkes tilbake. En rimelig stor jobb for Aibel i Haugesund. Vi fikk hilse på mange medlemmer fra Aibel, Bravida og arbeidere fra Sverige. Riggen er bygget i Dubai. Onsdag gikk turen til Egersund. Her var også forbundssekretær Ellisiv Rognlien med i tillegg til Trond Løvstakken. Aker Solutions har innleide fra bemanningsselskapet Aramex fra Polen, PAM Offshore fra Færøyene og norske Slagen Elektro. Vi fikk snakke med noen av de ansatte i Aramex. Alle er polske elektrikere. I Egersund går arbeidstakerne fra Aramex 4 uker på og 2 uker av. Stor takk til Aker ledelsen som gav oss lov til å holde stand inne på verftsområde til Aker. Her fikk vi god hjelp av lagerpersonalet. De hjalp oss med bord og ikke minst kaffe hele dagen. Stand hadde vi like utenfor lageret. Derfor var det mange som kom innom standen slik at vi fikk slå av en prat. Det var polske, svenske, norske og færøyske elektrikere. Disse går rotasjon med unntak av arbeidstakerne ansatt i Aramex. De lokale går vanlig 7,5 timers dag. Arbeiderne var meget godt fornøyd med arbeidet og arbeidsmiljøet om bord i modulen, og selvfølgelig med den gode familie vennlige arbeidstidsordningen. Arbeidet var på en Edvard Grieg modul. Modulen skulle egentlig til Stord for ferdigstillelse. Nå er disse planene endret slik at den gjøres ferdig i Egersund. Vi hadde med oss en del profileringsmateriell innkjøpt av Olje & Anleggsutvalget. På kvelden etter arbeidenes arbeidstid ble det holdt infomøter, først for Aramex ansatte som ikke er organisert og har heller ikke tariffavtale. Deretter ble det holdt medlemsmøte for EL & IT Forbundets medlemmer som er på anlegget. Torsdagen ble bedrifter i Stavangerområdet besøkt. Vi var innom Albatross på Sola. De ansatte er ikke medlemmer og har dermed ikke tariffavtale. Vi fikk en omvisning i lokalene og de arbeidene de holder på med av den tillitsvalgte. De lager kontainere til oljeservicebedrifter. Deretter besøkte vi, Aker Solutions MMO på Forus. Uken ble avsluttet med møte i Oljeutvalget og grillfest for medlemmer innen olje & anleggsmiljøet. Det ble også en intern golf turnering for de med green card eller bedre fra kl Etter arbeidstid ble det avholdt uhøytidelig golfturnering for medlemmene uten å ha golf kurs. Senere på kvelden ble det grilling og quiz. Quiz ble laget av Thomas Knudsen, klubbleder i Swire Oilfield Service. Denne gangen var quizen avholdt elektronisk. Thor Einar Amundsen var den store grill mester. På grillfesten ble det servert hamburgere og pølser. Stor takk til Leif Egil Thorsen som holdt lokale til oss på Bærheim i Sandnes. Alt i alt var det ei vellykket aktivitetsuke. Sommerpatruljen Årets sommerpatrulje ble avholdt juni. 233 forskjellige bedrifter ble besøkt. Dessverre hadde 54 av disse ett eller flere brudd, noe som tilsvarer 23,2 %. Tilsammen var det 89 brudd. 19

20 LOVBRUDD ANTALL Kontrakter 24 Manglende lønnslipp 10 Manglende opplæring 9 Arbeidstidsregler 37 Mistanke om svart arbeid 9 Fra fagforeningen var det Lauritz Slåttebrekk og organisasjonssekretærene John Helge Kallevik og Egil Willy Kristensen som var med, samt Morten Aase Kristoffersen fra EL & IT distrikt Rogaland. Vi fikk god mediedekning med gode reportasjer i de fleste lokalavisene. Alle deltakerne synes det var moro å være med, å synes det var en fin opplevelse. Vi fikk også vervet 44 nye LO medlemmer. Skolebesøk Karmsund Videregående Skole Åkrehamn Videregående Skole Jåttå Videregående Skole Vi har møtt samtlige elever ved elektroklassene på VG 2 nivå. Temaene har vært tariffavtalen, lovene vi har i Norge og hvordan det er å være lærling ute i bedriftene. Denne gangen meldte en god del elever på Karmsund Videregående Skole seg inn i EL & IT Forbundet. Maria Jacobsen, ungdomsrepresentant, deltok på Karmsund Videregående Skole. Opprettelse av tariffavtaler I 2014 ble det krevd tariffavtale for Sector Alarm i Stavanger. Norsk Arbeidsmandsforbundet stoppet behandling i LO. Bakgrunn var at Sector Alarm var registrert som vekterbedrift i Brønnøysund registrene. Etter at vi fikk dokumentert at det var alarm installasjon og service på alarm bøyde Norsk Arbeidsmandsforbund av. Vi fikk dermed opprettet Landsoverenskomsten for elektrofag med NHO Service. I Norsk Fiberoptikk i Hauge og Dalane ble det krevd og oppretta en direkte overenskomst 6. mai Senere meldte bedriften seg inn i Norsk Teknologi. Det ble avtalt at det ikke skulle være opphold mellom perioden med direkte overenskomsten og overenskomst med Norsk Teknologi. Samleskinnen. I denne årsmøteperioden er gitt ut 4 nummer, samt et ekstranummer i forbindelse med EL & IT Forbundets årsmøte Utgivelsene har presentert er variert innhold og størrelsen har variert fra 32 til 40 sider. Vi har som målsetning at alle utvalgene leverer bidrag om sitt arbeid til hvert nummer, dette har fungert godt i perioden, selv om en utgivelse har manglet rapport fra ett utvalg. Det er en del tillitsvalgte og medlemmer som bidrar, og Samleskinnen er inne i en god trend med mye stoff. Vi har også som mål at det fra konferanser etc. som representanter fra fagforening deltar på, skal deltakerne bidra med noen setninger og bilder, dette har fungert godt i perioden. Tross i en positiv trend, har vi fortsatt en utfordring med å få inn alle bidragene innen deadline. På grunn av høy aktivitet på andre områder og sen levering av artikler har noen numre blitt noe forsinket i forhold til vår tidsplan. 20

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Info nr.: 5/2015 2. juni 2015. MAI 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 5/2015 2. juni 2015. MAI 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 5/2015 2. juni 2015 MAI 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt Mai 1043

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015

OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015 Lilland Hotell Tau Tilstede hele eller deler av samlingen: Kjell Vestly, Terje Nysted, Aase Fintland, Kjetil Krohn- Pettersen, Tommy Angeltveit, Elna

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Info nr.: 10/2015 21. desember 2015. NOVEMBER DESEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 10/2015 21. desember 2015. NOVEMBER DESEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 10/2015 21. desember 2015 NOVEMBER DESEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Info nr.: 1/2014 4.juli 2014. MAI-JUNI 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 1/2014 4.juli 2014. MAI-JUNI 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2014 4.juli 2014 MAI-JUNI 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Informasjon Det pågår et arbeid med å finne ut hvordan informasjonen

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte Samleskinnen Nr. 3/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Forsvar arbeidslivets Grunnlov Aktivitetsuke oljeutvalget Havnearbeiderne tapte Pensjonsreformen Forslag til Landsmøte Fremtidens

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet INNHOLD: Side: 1. Bakgrunn for sjekklisten Side 3 2. Spørreundersøkelsen offshore - resultatet av denne (hovedpunktene) Side 3 3. Avtaler om rotasjoner (med

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 3/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 3/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 3/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Julemøter, Årsmøter i klubbene, Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Julemøter, Årsmøter i klubbene, Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet, Samleskinnen Nr. 1/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Deltakere på ungdomskurset. Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 21. februar. Politisk streik mot vikarbyrådirektivet 18.

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010

Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010 Styremøte IE avd. 300 04-05.08.2010 Tilstede: Kjell Vestly Trond Bjelland Egil Bjørheim Thomas Morken Kim Bernsen Forfall: Aril Bråten (kom innom siste dag). Trond Våga Stein Lilledal Kenneth Idsø Rune

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010

Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010 Styremøte IE avd. 300 27-28.10.2010 Tilstede: Kjell Vestly Trond Bjelland Egil Bjørheim Aril Bråten Trond Våga Kenneth Idsø Stein Lilledal Forfall: Kim Bernsen Rune Westad Thomas Morken Til : Medlemmene

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp:

I diskusjonen ble spesielt følgende punkt tatt opp: Sak Møte SMSØ hos NHO Dato 11.02.2015 Tilstede Øivind Strømme, Skatteetaten Gunn Kristoffersen, YS Trude Tinnlund, LO Ingebjørg Harto, NHO Jostein Hansen, NHO Reiseliv Jon Arild Ruud, sekretariatet Karl

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Info nr.: 3/2015 25. mars 2015. MARS 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 3/2015 25. mars 2015. MARS 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2015 25. mars 2015 MARS 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Tariffavtale i Elteam! Vi gratulerer de ansatte i Elteam

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC IE avdeling 043. Avdelingsstyret i ABC har siden årsmøte i 2011 vært sammensatt som følger: Olav Henriksen/ Synnøve S.

ÅRSBERETNING. ABC IE avdeling 043. Avdelingsstyret i ABC har siden årsmøte i 2011 vært sammensatt som følger: Olav Henriksen/ Synnøve S. ÅRSBERETNING 2011 ABC IE avdeling 043 Avdelingsstyret i ABC har siden årsmøte i 2011 vært sammensatt som følger: Leder Nestleder: Områdeansvarlig ALT: Sekretær: Kasserer: Styremedlemmer: Christopher Birknes

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer