BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015"

Transkript

1 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen Sekretær: Trond Sæle 1. Styremedlem: Alf Jørgensen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Maria Jacobsen 4. Styremedlem/studieleder Reidar Skjold 5. styremedlem Thor Einar Amundsen 1. Varamedlem Arne Varhaug 2. Varamedlem Erdogan Cayli 3. Varamedlem Torleiv Erdal 4. Varamedlem Kim Aslaksen Leder HMS-utvalget tiltrer Terje Hansen FAGFORENINGS STYRET fra til Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder oljeutvalget: Leif Egil Thorsen Sekretær: Trond Sæle 1. Styremedlem: Alf Jørgensen 2. Styremedlem/leder installasjonsutvalget Svenn Åge Johnsen 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Maria Jacobsen (til 26. september 2014) 3. Styremedlem/ungdomsrepresentant Christopher Fagerland (tiltrådt 7. oktober 2015 og valgt på halvårsmøte den ) 4. Styremedlem/studieleder Reidar Skjold 5. styremedlem Thor Einar Amundsen 1. Varamedlem/leder HMS-utvalget Arne Varhaug 2. Varamedlem Erdogan Cayli 3. Varamedlem Torleiv Erdal 4. Varamedlem Christopher Fagerland (til 7. Oktober 2014) Styret. Styret har i perioden behandla 104 saker. Tariffoppgjøret 2014, forberedelse til landsmøtet i EL & IT forbundet, sosial dumping og likebehandlingsprinsippet, verving, havnekonflikten, forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr), Sector Alarm, sysselsettingssituasjonen og politisk streik 28. Januar 2015 er noen av de sakene styret har 1

2 jobbet med i perioden. Regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven er en av sakene vi har jobbet mye med. Fagforeningen avga egen høringsuttalelse på endringene og har deltatt i utvalgsarbeid på saken i EL & IT Forbundet. FEK ble gjort gjeldene 1. Juli 2013 etter mange års arbeid både i DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), justisdepartementet samt i EL & IT forbundet både sentralt og lokalt. Arbeidet med å få en god praktisering av forskriften er tidkrevende og det dukker opp nye problemstillinger underveis. En av problemstillingene vi har løftet frem er når en bedrift med hovedkontor og fagligansvarlig får arbeid i stor avstand fra hovedkontoret hvor den faglig ansvarlige har sin arbeidsplass. Forskriften stiller krav til tilstedeværelse fra den faglig ansvarlige, men foreløpig er det ingen mal på hvordan det skal praktiseres. Tariffoppgjøret 2014 er en annen sak vi har brukt en del tid på. Resultatet av oppgjøret ble heving av 3A og ellers få endringer på de øvrige paragrafer. Fremmøtet på styremøtene har vært bra i perioden, men mange av både styremedlemmene og varamedlemmene arbeider i rotasjon så det har vært vanskelig å avholde styremøter uten at noen har hatt forfall. Styret startet sitt arbeid etter årsmøtet med en styrekonferanse over 2 dager i Sandnes, hvor styret gikk gjennom oppgaver og ansvarsfordeling mellom styret og utvalgene. Styret har fungert godt sammen og har kommet frem til gode løsninger i de sakene styret har behandlet. Ungdomsrepresentant Det ble skifte av ungdomsrepresentant i månedsskifte september/oktober Maria Jacobsen ba om fritak, noe som styret innvilga. Christopher Fagerland tiltrådde da styret og ble formelt valgt på halvårsmøte 11. November. Ungdomsrepresentanten var med på lærlingemøtene som ble gjennomført høsten I tillegg har også ungdomsrepresentanten vært veileder på kurs i perioden. Ungdomsrepresentanten har også deltatt i et nordisk samarbeid for ungdommer. HMS utvalget HMS Utvalget har bestått av: Arne Varhaug Sønnico Leder Truls Hugo Hermansen Cofely Fabricom Reidar Skjold Aibel Jon Håland Sørlie Swire Oilfieldservices Erdogan Cayli Apply Sørco Project Service AS Terje Hansen Aker Solutions MMO Varamedlemmer: Bjarne Hustoft Ryfylke Elektro Roald Claussen Apply TB Stavanger Ingar Saua Sauda Installasjon Cato Stangeland Snyen Apply TB Haugesund Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har tiltrådt utvalget. Det har vært godt fremmøte i HMS utvalget. Antall møter i perioden HMS utvalget har i perioden hatt 3 møter til og med 4. februar

3 Besøk på anlegg HMS Sjekk HMS utvalget har hatt som mål å få til bedring for medlemmene angående HMS arbeidet generelt og sanitære forhold spesielt, på byggeplassene. I tillegg har utvalget hatt fokus på El Sikkerhet, orden og ryddighet, tilrettelegging for kvinner og stillaser. På hvert anlegg brukes sjekklista for byggeplasser. Utvalgets medlemmer fyller ut hver sin sjekkliste og hele utvalget evaluerer bygget og leverer en samla sjekkliste til byggherre/entreprenør og elektro entreprenør. HMS utvalget har hatt 3 byggeplassbesøk i Rogaland. I Sandnes var utvalget på 2 byggeplass besøk. I Haugesund var utvalget på det nye helsehuset midt i sentrum. Følgende har deltatt på ulike konferanser: HMS Konferanse Voss arrangert av Distrikt Hordaland, Sogn og Fjordane (Mai 2014) Her deltok Jon Håland Sørlie. EL & IT Forbundets HMS Konferanse (Oktober 2014) Her deltok Jon Håland Sørlie. Studieutvalget Utvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder Reidar Skjold Hans Christian Nøland Geir Ove Bernhoff Alexander Olsen Organisasjonssekretærer: John Helge Kallevik Egil Willy Kristiansen Antall møter: Utvalget har hatt 2 møter i inneværende periode avholdt i Arsvågen og Stavanger. Utvalgets arbeid: Arbeidsoppgaver utvalget har jobbet med, var å evaluere avholdte kurs og utarbeide kursforslag, som er forelagt styret for godkjenning. Etter styrets behandling er dette sendt til Distrikt Rogaland. Utfordringer: Vi burde hatt flere veiledere å spille på, ikke minst i EL&IT Distrikt Rogaland. Avholdte kurs i perioden: 3 dagers ungdoms-kurs avholdt oktober 2014 på Park Inn i Stavanger. Veiledere var Cristopher Fagerland, Hege Louise Evertsen og John Helge Kallevik. Kurset elektronisk overvåkning ble avholdt i Stavanger den 14 og 15 jan Det ble sendt ut invitasjon til hele landet for dette kurset og kurset fikk derfor en del kursdeltakere fra andre distrikt. Foruten fagforeningens veiledere deltok Henning Solhaug som veiledere fra forbundet 3

4 sentralt. Tross i svært kort påmeldingsfrist ble det god deltagelse og med gode tilbakemeldinger på kurset. I tillegg kommer de kurs Distrikt har gjennomført. For øvrig har utvalget og styret foreslått kurser ovenfor distriktet. Nesten alle forslagene våre er tatt med i kursplan til Distrikt for Utvalget viser forøvrig til Distriktets beretning. Studieutvalget har vedtatt følgende hovedmål i alle kurs: Kommunikasjon, organisering må være gjennomgående. I tillegg blir verving av nye medlemmer et gjennomgående tema. Installasjonsutvalget Sammensetning: Utvalget har i perioden bestått av : Installasjonsutvalget Navn Bedrift Leder Svenn Åge Johnsen Apply TB Stavanger Medlem Stian Halleland Apply TB Haugesund Medlem Geir Ove Bernhoff YIT Stavanger Medlem Trond Sæle Rønning Elektro Medlem Kent Erik Larsen Rogaland Elektro Medlem Dag Hatløy Sønnico Elektro Medlem Tore Prestegård Sauda Installasjon Varamedlem Morten A. Hestnes Carlsen Elektro Installasjon Varamedlem Kim Andre Jacobsen Bravida Stavanger Varamedlem Torkel Risanger Ulvik Helgevold Elektro Hgsd. Organisasjonssekretærene Egil Willy Kristensen og John Helge Kallevik har også tiltred utvalget. Utvalgets mandat og oppgaver: - Tariffspørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder akkordtariffen og med spesiell vekt på LOK 3E - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke akkordtariffen - Kursing i akkordtariffen - Motiver medlemmene som driver med landbasert installasjon til å ta verv i styret og utvalg i fagforeningen. - Motivere medlemmene som driver med landbasert installasjon til å melde seg på kurs i regi av Rogaland Elektromontørforening eller EL & IT forbundet distrikt Rogaland. - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - Fagpolitiske spørsmål som angår medlemmene som driver med landbasert installasjon, herunder aktuelle NOUer - Når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening 4

5 - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenforstående - Skrive beretning som legges frem på årsmøtet - Referat fra utvalget sendes også styret. Møtevirksomhet Installasjonsutvalget har i perioden avholdt 4møter hvorav 3 i Stavanger, 1 i Haugesund. Det har vært en praksis hvor utvalget har hatt møter veksles vis mellom stedene Stavanger, Haugesund. Utvalget har til hvert møte innkalt alle medlemmene og varamedlemmene av utvalget, i tillegg er våre 2 organisasjonssekretærer innkalt. Saker som har vært oppe til behandling er bl.a. Vikarbyrådirektivet, Overvåking, lokale forhandlinger, status i installasjonssektoren, tariffsaker, Organisasjonsprosjektet i forbundet, sosial dumping, inn/utleie, lønnsstatistikk, verving, passive klubber, lærlinger og kursing av våre medlemmer. Overvåking Temaet har vært veldig sentralt i utvalget gjennom hele året, hvor verktøy som kan brukes til overvåking er i stadig større bruk og aksepteres enklere enn før. Lønnsstatistikk Utvalget jobber til en hver tid med å holde en oppdatert statistikk som er så korrekt som mulig, slik at den kan brukes som et verktøy av våre tillitsvalgte. Men det betyr at vi trenger hjelp til å holde den så fersk som mulig av de tillitsvalgte i bedriftene. Inn/utleie Det er fortsatt en del innleie i bransjen, dog noe avtagende. Det nye likebehandlingsprinsippet har i løpet av dette året begynt å virke. Det har medført en rekke diskusjoner og eksempler på utfordringer klubber opplever. Vi opplever at enkelte bedrifter ønsker å etablere tomme lønnsklasser med språk som kriterier, noe som utvalget mener er et brudd på likebehandlingsprinsippet. Utvalget ser også en tendens til at flere klubber ikke lenger er oppdatert i prinsippene for likebehandling. Bransjen Utvalget har registrert en utvikling i 2014, hvor stadig flere bedrifter sliter med å fylle ordrebøkene sine. Mange bedrifter opplever en stadig utsettelse av oppdrag som er inngått, og noe oppdrag blir også kansellert. Denne tendensen ser ut til å bli en utfordring også langt inn i Oppsummering Representantene som har stilt i utvalget har alle bidratt til en god positiv utvikling av utvalget. Det har vært gode dialoger og diskusjoner, og medlemmene har vært løsningsorienterte. Utvalget har hatt en god håndtering av sakene som har vært oppe til behandling. Oljeutvalget Oljeutvalget i perioden 2014 har bestått av følgende 10 klubber med valgte medlemmer og leder: Leder: Leif - Egil Thorsen Aker Solutions MMO Medlem: Thomas Knudsen Swire Oilfield Service 5

6 Medlem: Bjørn Gunnar Risa Aibel Medlem: Roar Gjesdal Fabricom Medlem: Gunnar Barmen Semco Maritime Medlem: Lars Mo IKM Elektro Medlem: Kjetil Aasnes Apply Rig&Modules Medlem : Erdogan Cayli Apply Sørco I tillegg har hver klubb hatt 2 varamedlemmer. Klubbene har selv ansvar for representasjon på Oljeutvalgets møter. Det var 8 klubber som hadde medlemmer i oljeutvalget i Organisasjonssekretær John Helge Kallevik har deltatt på samtlige utvalgsmøter. Oljeutvalget gjennomførte 5 møter i perioden med mange saker på dagsorden: Tariff, tvistesaker, organisasjon og konferanser, Samleskinnen, verving, kurs, sysselsettingssituasjonen. Endringer i AML, Organisasjonsprosjektet i EL&IT, Innleie/utleie, sosial dumping, vikarbyrådirektivet m.m Utvalget har behandlet flere saker som er hevet opp i fagforeningens styre for videre behandling. Deltakelse: Det har i perioden vert god og aktiv deltakelse i utvalget fra klubbenes side. Oljeutvalgets mandat og oppgaver: - tariffspørsmål som angår medlemmene i oljebransjen herunder offshoreavtalen, onshoreavtalen og spes. Vekt på LOK 9. - Motivere medlemmer/tillitsvalgte/klubber til å bruke onshoreavtalen - fagpolitiske spørsmål som angår oljebransjen herunder også aktuelle NOUer - Ta ut/innstille på representanter til aktuelle konferanser - Skrive artikler til Samleskinnen/Nettverk om aktuelle saker - Legge relevant informasjon ut på hjemmesiden - når innholdet i de spørsmål/saker som tas opp er av en slik karakter at det enten er prinsipielt eller det får betydning for andre medlemmer skal saken bringes inn for styret/au i Rogaland Elektromontørforening - Lage en plan med mål og aktiviteter for å ivareta det ovenfor. - Skrive forslag til beretning som legges frem på årsmøtet - Informere styret til enhver tid - Verving og aktivitet i klubbene Representasjon i sentralt Olje- og Anleggsutvalg: Det sentrale utvalget består nå av 1. person fra 7 forskjellige distrikter, noe som utvalget ser som en stor fordel, da en får diskutert og spredd kunnskapen om reise og offshoremiljøet best mulig. Fra Rogaland Elektromontørforening (RELE) var Leif-Egil Thorsen medlem i sentralt utvalg. Produktivitetsavtalen onshore: Fokus på å bruke produktivitetsavtalene: Det har i Olje/reisemiljøet vert liten interesse for å kjøre i gang akkord etter PAOèn. Det har heller ikke i 2014 vert avholdt kurs i PAOèn i Rogaland. Det var inne krav til tariffoppgjøret om at beregningsgrunnlaget for PAO og PAS skulle være LOK 3 A. Men ble enda større gap ved oppgjøret i 2014 (Er i 2014 Lok 3 A, minus kr. 23.-!) 6

7 Samleskinnen 2014: Utvalget har hatt et mål å levere bidrag til Samleskinnen ved hver utgivelse, da med bidrag felles, samt med bidrag fra tillitsvalgte fra oljeklubbene. Det ble av leder i utvalget levert felles bidrag til samleskinnen i alle 4 nummer denne perioden. Fra enkeltmedlemmer/klubber i utvalget er det ikke levert inn mange bidrag i perioden. Det er levert bidrag inn til samleskinnen fra konferanser og kurs som medlemmer i utvalget har deltatt på. Tariffoppgjøret 2014: Styret anbefalte, mot ett mindretall, medlemmene å stemme ja til resultatet av oppgjøret Styret gjorde sin vurdering ut fra prioriteringene vedtatt på landstariffkonferansen, samt vedtaket fra EL & IT Forbundets landsstyret. Landstariffkonferansen for elektrofag Bergen oktober Prioritering og oppgjørsform. Landstariffkonferansen for LOK området er opptatt av at det må etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Slike ordninger må etableres i tariffoppgjør for å sikre innflytelse for arbeidstakerne. Et slikt mål nåes best i et samordnet oppgjør. EL&IT Forbundet går inn for å ta en slik kamp ved oppgjøret i Dersom oppgjøret i 2014 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør eller at det på andre måter er et rom for forhandlinger på den enkelte overenskomst er følgende områder innenfor Landsoverenskomsten i prioritert rekkefølge; 1. Heve 3A lønn ved å overføre verdi fra 3E. 2. Forbedre 9 særlig rotasjonsordninger på landanlegg. 3. Forbedring i 4 A,C og D samt Akkordtariffen. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å beslutte endelig omfang og innhold i kravdokumentet som fremmes ved forhandlingene i 2014 på grunnlag av vedtak fattet på konferansen. Utdrag fra landsstyrets vedtak: Grunnlaget for å styrke arbeidstakernes kjøpekraft er tilstede og dette må også gjenspeiles i et forhandlingsresultat. Generelt: Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene ble gjennomført i slutten av april og det ble oppnådd enighet den 30. April Forhandlingsutvalget i EL & IT anbefalte resultatet enstemmig. Resultatet på det 1. Prioritert kravet er godt, samt at innretningen på økonomien er god. Styret skulle imidlertid sett at resultatet av oppgjøret hadde gitt en bedre uttelling også på andre krav spesielt på det 2. Prioriterte kravet ang. 9 og forbedringer av rotasjonsordninger på landanlegg. Kommentarer på de prioriterte kravene: Vedtak Kravs detaljer Oppnådd Styrets kommentarer 1. Kravet hadde som hensikt Kravet er Kravet er innfridd og det er benyttet mesteparten 7

8 Prioritet: Heve LOK 3A 2. Prioritet 9, Forbedre rotasjonsordn inger på landanlegg 3. Prioritet: Forbedring i 4 A,C og D samt Akkordtariffe n. Styrking av kjøpekraften 3C gjøres gjeldene for de å heve 3A slik at avstanden mellom faktisk lønn ute i bedriftene og 3A ble mindre. Dette for å forhindre at bedriftene kan sette lave lønninger på en god del arbeidstakere og dermed oppnå ett konkurransefortrinn. Videre er det viktig med en høy 3A sats hvis LOK skulle bli allmenngjort. For å få til forbedringer i rotasjonene var kravet å redusere hjemreisefrekvensen i 9E fra 2 til 1 uke og forbedre 9F ved å legge mer elementer inn i bestemmelsen som klubb og bedrift kunne benytte for å lage gode rotasjonsordninger. Her var kravene flere. Felleskrav var å få ett fast forskudd på 3A + 15%. I forhold til akkordtariffen så var det krav om å rydde opp i noen administrative bestemmelser og få noen nye priser. I ford hold til 4 C (skipsavtalen) og D (onshoreavtalen) så var kravet å heve beregningsgrunnlaget opp til LOK 3A og på 4D få utvida omfangsbestemmelsen til også å omfatte petrokjemianlegg. Kravet var her at bestemmelsen, i tillegg til de som har fagbrev, også innfridd. Ingen krav ble innfridd Det ble oppnådd en del innenfor akkordtari ffen Dette kravet ble innfridd med god margin Andre krav Innfridd av økonomien i oppgjøret slik at det er kun kr. 3,- som er flyttet fra det bedriftsinterne tillegget. Hevningen av 3A er også viktig i forhold til at avstanden mellom 3A og normal lønn i bedriftene er redusert. På dette spørsmålet er arbeidsgiverne helt avvisende. Slik saken står nå, må 9 prioriteres på topp og medlemmene være villig til å gå ut i streik for å få forbedringer. Her var det bare krav knyttet til akkordtariffen som fikk gjennomslag. Det viktigste her er at det nå er fastslått at hvis akkordlaget gjør noe av arbeidet som er beskrevet som bedriftens oppgaver skal det avtales betaling. Det ble også oppnådd enighet om noen listepriser. Kravene knytta til 4C og D ble ikke innfridd. Da hevningen av 3A omfatter en stor andel av friske penger, så er det kravet innfridd Dette kravet var viktig å få innfridd slik at bedriftene ikke kan spekulere med å skru ned lønna til utenlandske arbeidere. 8

9 arbeidstakere som har DSB godkjenning Sosial dumping seriøs bransje skulle omfatte de som har fått sin utdanning godkjent av DSB. Her var kravet å få arbeidsgiverne med på tekster/ bestemmelser som kan være med å bekjempe sosial dumping. Delvis innfrid Her fikk vi inne følgende tekst: En seriøs bransje Partene har under tariffoppgjøret understreket viktigheten av at elektrobransjen fremstår som en seriøs bransje hvor like konkurransevilkår for bedriftene og gode arbeidsvilkår for de ansatte er helt sentrale mål. Vi observerer at deler av vår bransje, for eksempel bygg og anlegg, er særlig utsatt for press for like konkurranse- og arbeidsvilkår, og derfor utfordrer målet om en seriøs og ryddig bransje. Vi registrerer at innen bygg- og anleggsbransjen er deler av FOB allmenngjort. Tilsvarende tiltak kan være et virkemiddel for deler av vår bransje. Vi registrerer at LO/EL & IT Forbundet har fremmet krav om allmengjøring av Landsoverenskomsten for elektrofag. I tillegg vedtok Landstariffkonferansen en rekke andre forslag som forhandlingsutvalget sto fritt til å plukke fra og på bakgrunn av disse er det en rekke mindre endringer i overenskomsten. Noen av satsene etter økningen i tariffoppgjøret 2014: LOK 3A fagarbeider kr. 196,44 økning på kr. 9,49 LOK 3A arbeidstaker uten fagbrev: kr. 169,62 Beregningsgrunnlag for offshorelønn er 3A minus kr. 3,- Offshorelønn fagarbeider kr. 306,82 økning på kr. 10,30 LOK 8 100% overtidsats fagarbeider kr. 288,00 LOK 8 100% overtidssats arbeidstaker uten fagbrev kr. 259,20 LOK 8 100% overtidssats lærling kr. 259,20 Nattskift offshore kr. 30,62. Hot bed: kr. 607,00 Uregelmessig arbeidsperiode: kr. 18,00 Uforutsette forhold: kr. 1085,00 Shutling: kr. 612,00 NB: Grunnet tvist om oppgjøret i 2014, skal det trekkes 36 øre av mellomoppgjøret i For ytterligger informasjon se i protokollen fra forhandlingene og info fra forbundet sentralt. Lokale forhandlinger installasjonsmiljøet Alle har fått reguleringene etter det sentrale oppgjøret. 9

10 De lokale forhandlingene er også gjennomført i en del bedrifter, hvor tilbakemeldingene er at det er gitt tillegg for enkelte arbeidsgrupper i bedriftene. De lokale tilleggene som er gitt ligger mellom 0,70kr-15 kr. Men en rekke klubber rapporterer også at det ikke er gitt lokale tillegg, og enkelte har heller ikke gjennomført lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger i oljeklubbene i Det har etter tariffoppgjøret 2014 vært lite aktiviteter rundt forhandlinger lokalt i klubbene. Det viser seg at det har vert vanskelig å få noe ekstra lokalt utover det sentrale tillegget i Men noen av klubbene har fått gjennomslag for ytterligere tillegg utover det sentrale oppgjøret. EL & IT Forbundet distrikt Rogaland Styret ser på distriktet som en god diskusjonsarena for politiske-, organisasjons- og overordna tariffspørsmål. Styret mener at distrikt Rogaland fungerer samlende for alle medlemmene i EL & IT Forbundet i Rogaland. Det er en styrke å kunne ha hele distriktet bak seg når vi fremmer saker enten det nå er lokalt eller sentralt. Rogaland Elektromontørforening har god innflytelse i distriktet. Forberedelse til EL & IT Forbundets landsmøte og Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har distriktsstyret brukt en mye tid på, i tillegg har distriktsstyret brukt en god del tid på å diskutere ungdoms- og studiearbeidet. Ungdomsarbeidet er på rett vei og vi ser en positiv utvikling. Studiearbeidet har gått bedre i årsmøteperioden vi har bak oss enn tidligere, selv om det fortsatt er ting å rette på. Representantene som er valgt fra Rogaland Elektromontørforening til distriktets representantskap har også i denne perioden tatt for lett på oppgaven, dvs. det er for mange som ikke møter. Med så stor andel av de faste representantene som meldte forfall så ble vararekka fort oppbrukt. Styret mener også at både klubber og fagforening kan gjøre mer for å motivere de representantene, som blir valgt av Rogaland Elektromontørforening, til å prioritere å møte på distriktets representantskapsmøter. Sentrale Verv Medlemmer i Rogaland Elektromontørforening har i perioden innehatt forskjellig verv i LO og Forbundet sentralt. Olje- og anleggsutvalg: Vara Olje- og anleggsutvalg: Installasjonsutvalget: Forbundsstyret Landsstyrerepresentanter: Vara til Landsstyret: Forhandlingsutvalget LOK: Utdanningsutvalget i EL & IT HMS utvalget i EL & IT Organisasjonsprosjektet i EL & IT Forbundet Ungdomsutvalget Ad. Hoc. Utvikling av ny kurs Leif Egil Thorsen Roar Gjesdal Øivind Wallentinsen Øivind Wallentinsen Svenn Åge Johnsen, Leif Egil Thorsen og Geir Ove Bernhoff Trond Sæle, Arne Varhaug og Erdogan Cayli Øivind Wallentinsen Øivind Wallentinsen Terje Hansen Svenn Åge Johnsen Hege Louise Evertsen John Helge Kallevik 10

11 Verv lokalt Det vises til årsmøteprotokoller i de lokale LO avdelingene, LO`s fylkeskonferanser, Folkets Hus samt distriktets årsmøteprotokoll. Sysselsettingssituasjonen Oljemiljøet: Det første halvåret i 2014 var det bra med sysselsetting innen oljemiljøet, samt innleide utover dette i tillegg. I det siste halve året har det på bakgrunn av innstramminger fra oljeselskapene vi er avhengige av, i mange klubber/bedrifter blitt diskutert både oppsigelser og permitteringer. Heldigvis har det i løpet av året 2014 ikke blitt nødvendig med mange oppsigelser blant operatørstyrkene, slik vi har sett blant funksjonærer i mange bedrifter. Vi har sett at når det minker voldsomt på arbeidet for bedrifter som er avhengige av utleie, øker kreativiteten for dem som ønsker å sno seg unna regelverkene. Vi har avdekket tilfeller der bedrifter lager nye arbeidskontrakter for å slippe unna betaling mellom oppdragene. Det er derfor fortsatt viktig at medlemmer/klubber og fagforening følger med i nærområdet og i prosjekter, hvilke forhold det blir arbeidet under, og å få sjekket ut om disse har Norske lønns og arbeidsvilkår. Klubber/medlemmer har et eget ansvar for å følge opp avtaler, til det beste for alle medlemmene. Installasjonsmiljøet Installasjonsutvalget har jobbet med å ha en oversikt over sysselsettingen i bransjen. En del bedrifter rapporterer om god order tilgang i første halv del av 2014, hvor det har vært mye innleie fra bemanningsbyråer og fra produksjonsbedrifter. Andre bedrifter har tapt store kontrakter og har av den grunn måttet gå til oppsigelser av et større antall ansatte, vi snakker da om ti talls ansatte. Over sommeren i 2014 har markedet endret seg betraktelig, hvor flere bedrifter rapporterer om til dels ordretørke eller utsettelser av prosjekter, noe som kan medføre både oppsigelser og permitteringer i nær fremtid. Utvalget ser også en markant nedgang i bruk av innleie fra bemanningsbyrå i siste halvdel av Arbeidstidsordninger: Arbeidstidsordninger Fortsatt har Statoil på Kårstø satt foten ned for arbeider på søndag. Og dermed får vi ikke bedre ordninger på Kårstø, eksempelvis eller ordning. På Kårstø har de fortsatt ordning og 4 3 ordning. Det søkt og godkjent en ordning med for Kårstø mot at Statoil åpner opp for søndags arbeid. Vi har ellers hatt gode ordninger med stort sett (dag med 35,5 t/uke), offshore rotasjon 14 21, eller med nattarbeid. En ordning ble avvist. Denne måtte tilbake til klubben for å få egen protokoll for anlegget. Totalt er det behandlet 26 søknader i Alle er godkjent. Det er 25 mindre enn i (dag/kveld) offshore dag/natt Aibel Aker Solutions MMO Westcon P&A Aibel DK

12 GS Elektro (For EL & IT Forbundet PBS Semco DK PAM Offshore (Færøyene) For EL & IT Forbundet Totalt: Aksjoner - fanemarkeringer Flere fanemarkeringer i Tromsø bla. 30/3-1/4, 28/4 og 12/6, 2014 til støtte for havnearbeiderne som var tatt ut i sympatistreik for havnearbeiderne i Risavika. Fanemarkering, 5. Februar, Oslo havn til støtte for havnearbeiderne Fanemarkering i Oslo mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Politisk streik 28. Januar 2015 mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Fanemarkering i Stavanger september 2015 mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Fanemarkering til støtte for havnearbeidernes krav, foran Stavanger Rådhus Kamp mot Regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Regjeringen kom med forslag til endringer av arbeidsmiljøloven like før sommerferien i Det ble ganske rask rigget en fanemarkering i Oslo. Fanemarkeringen ble arrangert den 19. Juni og vi var tilstede med fanen for å vise vår motstand mot forslagene. I tillegg til oss var det ca. 70 faner i tillegg. Regjeringens for sag ble lansert under overskriften Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Midlertidige jobber framfor faste stillinger, lengre arbeidsdager og mer overtid er verken trygt eller familievennlig. Noen av forslagene fra Regjeringen er: - åpne opp for at det er mulig å ansette midlertidig uten vilkår, - Utvide adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid, - Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative - Arbeidstidsordninger, - Utvide grensene for overtid, Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale ikke over 69 timer per uke. - mer søndagsarbeid, - reduksjon av antall timer som skal beregnes inn når arbeidstakerne har vakt reduksjon fra 1/5 til 1/8, - Heve arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 år - Oppheve fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie. Det var også fanemarkeringer og politisk streik mot forslagene den 23. September på forskjellige plasser i landet. Det ble tidlig klart at LO mest sannsynlig kom til å gå inn for å avholde en politisk streik når Regjeringens forslag ble oversendt Stortinget og før komitebehandlingen startet. Regjeringens forslag var tema på styremøter, representantskapsmøte, klubbmøter og på julemøtene. LO fikk til ett samarbeid med UNIO og YS slik at alle tre organisasjonene varslet politisk streik den 28. Januar Medlemmer fra fagforeningen deltok på markeringer i Egersund, Stavanger, Haugesund og Sauda. Det ble meldt om godt oppmøte fra alle plasser på tross av at det var mye regn den dagen. Det var 12

13 over 200 markeringer rundt om i landet. Stortingskomiteen skal etter planen være ferdig med sin behandling innen 17. Mars 2015 da det er planlagt at komiteen skal overlevere sine anbefalinger til Stortinget. FEK (forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). FEK ble gjort gjeldene fra Det er blitt jobbet opp mot klubbene for å få en god praktisering av forskriften. FEK har vært tema på tmøtene for tillitsvalgte der vi har diskutert forståelsen av FEK sett i forhold til hvordan bedriftene/montørene praktiserer FEK i hverdagen. En problemstilling som er kommet opp er hvordan FEK skal praktiseres der bedriftene har oppdrag langt fra forretningsadressen der faglig ansvarlig har sin arbeidsplass. I disse tilfellene kan vi skille mellom to typer oppdrag. Det ene er hvis bedriften f.eks. har vunnet anbudet på ett kontorbygg som har en byggetid på ca 6mnd. Den andre typen oppdrag er der en bedrift vinner en rammekontrakt på for eksempel 3år med opsjon på ytterligger 2 år. Vi har ikke fått noen endelig avklaring på dette. Vi mener at i det siste tilfelle så må bedriften ha ett troverdig opplegg som viser at fagligansvarlig er tilstede på anlegget/anleggene så ofte at han har mulig å følge opp sitt ansvar i hht. FEK. Se ellers forskriften og veiledning i sin helhet på web: Olje- og anleggskonferansen i Bergen september Det var samlet 40 deltakere fra 8 distrikter, samt gjester og innledere til konferanse i Bergen. Vi var 8 deltakere fra reise/oljemiljøet tilstede på konferansen fra Rogaland (RELE). Det var en god konferanse med mange spenstige temaer og gode debatter om dagsaktuelle saker. I tillegg ble det kjørt en seanse med kurs/gruppeoppgaver på Offshore og LOK 9 (reiseavtalen) Alt ble oppfattet som nyttig av deltakerne, og konferansen fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Temaer som var oppe til behandling på konferansen: Beretning fra EL & IT Forbundets Olje- og anleggsutvalg. (Leif-Egil Thorsen.) Arbeid offshore - Offshoreavtalen sine bestemmelser. (Trond Løvstakken.) Arbeid utenbys/innarbeidingsordninger - LOK 9 sine bestemmelser. (Kjell Sverre Aasheim.) Det ble nedsatt grupper for gruppearbeid til temaene med besvarelser, diskusjon og debatt. Tariffoppgjøret 2014 Evaluering. (Hans Olav Felix, forbundsleder.) Med plenumsdebatt. EL & IT Forbundets engasjement i Norsk Folkehjelp. Honduras prosjektet Jan Olav Andersen, leder Forhandlingsavdelingen. Informasjon med spørsmål og debatt. Regjeringens forslag til endring av arbeidstidsreglene i AML Et angrep på arbeidstakere, deres helse-, og behov for fritid! John Helge Kallevik Org. sekretær Rogaland El.mont.forening og Jan Olav Andersen hadde hver sin innledning på dette punktet.. Hvorfor får norske olje- og gassutbygningsprosjekter sprekke med opptil titalls milliarder, gang etter gang, dette uten at det får noen konsekvenser? Leif Sande, forbundsleder Industri Energi.Glenn Stangeland, journalist offshore.no. Ivar Aasheim, senior vice president Statoil UPN Norge. 13

14 Paneldebatt og diskusjon til innledningene. Debattleder: Einar Knudsen, energikommentator. Tiltredelsesavtaler hva er verdien i dag? Trond Løvstakken, leder Olje- og anleggsutvalget. Grenseoverskridende arbeid erfaringer. Eli Brimsvik, Havnar Handverkarfelag, Færøyene, Arne Dufåker, Svensk El-Forbund og Ole Thue Hansen, Dansk El-Forbund. Organisasjonsprosjektet i EL & IT Forbundet. Organisasjonsprosjektet ble vedtatt igangsatt av landsmøtet i 2011 og formalisert av landsstyret i Bortimot hele 2013 ble benyttet til å foreta en organisasjonsundersøkelse og rapporten fra forsker Nina Skranefjell ble utsendt til grunnorganisasjonen i årsskifte 2013/2014. Styringsgruppa for prosjektet, hvor Svenn Åge Johnsen har deltatt, sendte ut en rekke spørsmål knytta til organisasjonen på våren Vi har hatt en del aktivitet på dette både i fagforeningen og i klubbene, bla hadde vi gruppearbeid på temaet på vårt årsmøte i Vi sendte inn en del overordna synspunkter på hvilken retning vi mente forbundet skulle utvikles i juni Prosjektgruppa jobbet med det innsendte materialet frem til månedsskifte august/september Prosjektgruppa konkluderte da med at de ikke kom til enighet og dermed heller ikke ville levere noen forslag. Fagforeningen var og er av den oppfatning at prosjektgruppa ikke hadde gjort jobben sin. Uavhengig om prosjektgruppa ble enig eller ikke så skulle de ha levert forslag. Ved uenighet burde de bare hatt flertallsforslag og mindretallsforslag med så ville det vært opp til grunnorganisasjonen å tatt stilling til de forskjellige forslagene. Organisasjonsprosjektet vil også bli behandlet på EL & IT forbundet sitt landsmøte i mars Fagforeningen beklager at styringsgruppa for prosjektet ikke leverte noen forslag. Forberedelse til EL & IT forbundet sitt landsmøte. Den foreløpige innkalling til landsmøte fikk vi våren 2014 og forslagsfristen var satt til 1. Oktober. Fagforeningen satt forslagsfristen for klubbene til 20. September. Vi hadde forslag til landsmøtet og landsmøtet generelt på dagsorden på våre møter for tillitsvalgte. I tillegg til konkrete forslag til endring av vedtekter og handlingsprogram samt uttalelser så ble også forslag til forbundets ledelse diskutert. I nr. 4 av Samleskinnen ble vår mangeårige leder i fagforeningen lansert som kandidat til El & IT Forbundets nye leder da nåværende leder Hans O. Felix går av i Det var god aktivitet både i klubbene og fagforeningen knytta til å utarbeide konkrete forslag til Landsmøtet. Fagforeningen sendt inn totalt 31 forslag innen fristens utløp. Klubbene ble bedt om å komme med forslag på delegater og vara til landsmøtet og det var betydelig flere forslag enn det var plasser. Styret i fagforeningen ble enige om hvem som skulle innstilles og de ble sener valt på EL & IT distrikt Rogaland sitt representantskapsmøte. Følgende ble tatt ut til å representere Rogaland/fagforeningen på landsmøtet: Øivind Wallentinsen (forbundsstyret), Svenn Åge Johnsen (landsstyret), Leif Egil Thorsen (landsstyret), Geir Ove Bernhoff (landsstyret), John Helge Kallevik, Christopher Fagerland, Eirik Håland, Arne Varhaug, Bjørn Gunnar Risa, Trond Sæle, Thor Einar Amundsen, Alf Jørgensen, Erdogan Cayli og Lauritz Slåttebrekk. I tillegg er det en vararekke der 1. Vara er Karl Jørgen Eide. Lokalt kvinnenettverk EL&IT forbundet inviterte til kvinnekonferanse 4 og 5 november Rogaland Elektromontørforening, ved leder Øivind Wallentinsen sendte ut invitasjon til alle kvinnelige medlemmer i fagforeningen, og det var da ni kvinner fra fagforeningen som 14

15 meldte seg på og to fra it-bransjen i distrikt EL&IT. Det ble en god start for å dra igang et kvinnenettverk, og det ble allerede bestemt på konferansen at vi ville møtes igjen. Initiativtaker Therese Anita Holmen inviterte til pizzamøte 14 januar Øivind Wallentinsen deltok også på deler av møtet. Det ble det satt ned et interimsstyre bestående av Elisabeth Danielsen, Mette Karin Rovik og Therese Anita Holmen. Nettverket ledes av Therese Anita Holmen, og planlegger neste samling i mai/juni. Da blir alle kvinnelige medlemmer i Rogaland Elektromontørforening invitert. Vi har et godt samarbeid med leder i fagforeningen, og blir oppdatert om vårt arbeid underveis. Målet er å utvide med energi og it etterhvert, men nettverket vil ha et godt fungerende organ før en gaper over mer. Et langsiktig mål er å samle kvinner i utradisjonelle yrker fra mange faggrupper, mulig vi kan få til en stor konferanse i Rogaland en gang? LO Olje og Gass utvalgs årskonferanse i Bergen oktober Over 100 deltakere fra LO familien var samlet til 2. dager med konferanse i Bergen. Av disse var over 20 av deltakerne fra EL&IT Forbundet, og 7 av dem fra klubber tilhørende Rogaland (RELE).Over 15 innledere med både direktører, partiledere og konserntillitsvalgt, fikk redegjøre for de forskjellige oppsatte temaer, og det ble fremmet flere sterke meninger på talerstolen. Det ble fremlagt mye god faktainformasjon, og fremmet mange synspunkter for fremtiden, og det ble nok til god nytte for dem som fikk delta på denne konferansen. Stor media oppbud på konferansen. Det var enighet blant våre deltakere om at dette var nyttige dager å få med seg. Program for konferansen: Fremtiden for olje og gassindustrien - vår viktigste næring: Står vi ved nok et veiskille? 1: Ressurssituasjonen: Har vi det vi trenger for å opprettholde en langsiktig sysselsetting, verdiskaping og bærekraftig utvikling? Innledere, debatt og spørsmål. Statssekretær Kåre Fostervold, Olje og energidepartementet. Gro Brækken, adm.dir. Norsk Olje og Gass. Adm.dir. Torstein Sanness, Lundin Norway 2: Situasjonen i petroleumsnæringen: Hva har vi hva får vi? 3: Situasjonen for leverandørindustrien: Atle Teigland, konserntillitsvalgt Aker Solutions. Erling Kvadsheim, direktør, miljø- og næringspolitikk Norsk olje og gass. Runar Rugtvedt, Norsk Industri, leder bransjeforening olje og gass Adm.dir. Per Harald Kongelf Aker Solutions Norge. 4: Hva må gjøres? Industriens forventninger. Politiske avklaringer. Petter Haas Brubakk, direktør næringspolitikk, NHO. Hans Kristian Gabrielsen, nestleder LO. Tina Bru, energipolitisk talskvinne, Høyre. 15

16 Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet. 5: Ressurssituasjonen sett fra myndighetenes ståsted: Hvilke grep må tas? Bente Nyland, oljedirektør. 6: Aktiviteten på norsk sokkel muligheter og utfordringer. Arne Sigve Nylund, leder norsk sokkel, Statoil. Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi og leder av LOs olje og gassutvalg. Karl Johnny Hersvik, adm.dir. Det Norske. 7: HMS og trepartssamarbeidet utgått på dato? Innlegg og debatt/spørsmålsrunde. Knut Bodding, leder av LOs forhandling og HMS-avdeling Rolf Andreas Nergård, forhandlingsdirektør i NHO Anne Næss Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet. Statoils kartellkonferanse for LO, Kartellkonferansen ble avholdt på SAS Radisson Blu i Oslo november Det var grei deltakelse fra EL&IT Forbundet med ca. 20 deltakere, der 10 var fra Rogaland. Dette er en arena for tillitsvalgte og VOer fra leverandørbedriftene til Statoil, og avholdes hvert år. Noen av temaene som var oppe til info/diskusjon på konferansen var følgende: Oljenæringen i et politisk perspektiv. Kristian Dahlberg Hauge. Statssekretær arbeids og sosialkomiteen. Per Rune Henriksen. AP. Det ble fokusert på trepartssamarbeidet, regelverk og tilsyn. Det ble og fokusert på fagarbeideren og behovet for å beholde kompetansen i næringen. Nedbemanninger og endringer i AML ble diskutert. Statssekretæren var ikke enig i at endringene ville bety noe, da dette var moderate endringer. Verving i Forbundene. FF, EL&IT og IE. Fellesforbundet (FF) ved Mohammad Afzal. EL&IT Forbundet ved Vidar Hennum. Industri Energi (IE) ved Asle Reime. Det ble informert om historien bak Forbundene, og erfaringene med verving sett over lang tid. Det ble delt informasjon om hvordan de forskjellige Forbundene jobbet for å fremme verving i bransjen. Det ble delt informasjon om kampanjer, kontingent, forsikringsordninger og fordeler innen LO Favør. RNNP 2013 v/ptil Torleif Husebø Risikonivåprosjektet startet opp i slutten av 90 tallet. Pilotprosjekt etablert i 1999 Første rapport kom ut i Det gis ut 3 rapporter pluss en til på Siste storulykke med helikopter på Norsk sokkel var i 1997 på Norne. (Flere på Britisk sektor.) Statoil v Arne Sigve Nylund. For 5 år siden, så hadde vi bare Gudrun. Vi har nå Johan Sverdrup, som blir veldig viktig for fremtiden. Det vil bli sysselsatt arbeidsplasser i prosjektet. Skal være ferdig i millioner i investering i 50 år fremover. Samme produksjon i år fremover. Norsk sokkel er ikke endel av problemet med fremtiden, men endel av løsningen. (Nylund og Statoil mener at leverandørindustrien utnytter situasjonen som vi er inne i.) 16

17 LO ved Are Thomasgaard Hadde en gjennomgang av kompetansetrappen. U I. Ubevisst Inkompetent. Høyt støynivå. B I. Bevisst Inkompetent. Lavt støynivå. (Holder helst kjeft) B K. Bevist Kompetent. Roligere diskusjoner. U K. Ubevisst Kompetent. Det viktigste i konferansen, var at det ble signert en videreføring av LO koordinerende rollen offshore på alle Statoil rigger. Det innebefatter 6. heltidsstillinger, der 4. fra Industri Energi, 1. fra Fellesforbundet og 1. fra EL&IT Forbundet. (Are Thomasgaard og Arne Sigve Nylund). Saker som berører enkeltmedlemmer Yrkesskade Vi har hatt en yrkesskadesak som ble avsluttet i Det er i tillegg innlevert LO Juridiske en yrkesskade. Denne yrkesskaden er innlevert NAV for sent. At skaden har skjedd er alle enige om. Han fikk tildelt behandling av bedriften. Saken er innsendt med bakgrunn i at bedriften ikke har fulgt sitt ansvar med å melde skade når den oppstår. Saken er pr dags dato under behandling i LO Juridiske. Oppsigelsessaker: Det har vært en god del oppsigelser i ulike bedrifter innen olje- og anleggsmiljøet samt installasjonsbedrifter som har kontrakter knyttet til samme miljø, eksempelvis Kårstø og Statoil Forus. Det er en oppsigelse som er sendt EL & IT Forbundet med mål om å ta ut stevning. Det har vært mange som har vært inne til drøftingsmøte etter Arbeidsmiljøloven Her har vi deltatt som rådgiver. Krav om fast ansettelse etter innleie over 4 år: Esso er stevnet av et medlem/lo Juridiske for å kreve fast ansettelse etter over 4 år som innleid automatiker på Ringhorn for Esso. Henvendelser Det har i perioden vært mange henvendelser fra medlemmer i både vår fagforening og hele landet for øvrig. Det er spesielt innenfor offshorearbeid. Oppsøkende virksomhet: Lærlingemøter Stavanger, Haugesund og Sauda Installasjonsutvalget i fagforeningen vedtok å invitere lærlingene til møter i hele fylket. Både organiserte og uorganiserte lærlinger var invitert til møtene. De tillitsvalgte ble også invitert til å delta på møtene. Møtene ble avholdt i uke 39, Stavanger tirsdag den 23. september, Haugesund onsdag den 24. september og Sauda torsdag 25. september. Dette møtet ble holdt i Sauda Installasjon sine lokaler. I Stavanger møtte 4 lærlinger fra henholdsvis Caverion og Apply TB Stavanger. I Haugesund møtte 35 lærlinger. 17

18 I tillegg møtte en tilsynsansvarlig og tillitsvalgt deltok fra Apply TB Haugesund. Egil Sværen fra Helgevold Elektro Haugesund sitter i en av prøvenemdene. Han gjennomgikk forberedelsene og gjennomføringen av fagprøven. Møtet ble avholdt i Opplæringskontorets lokaler på Nordheim i Karmøy Kommune. I Sauda møtte totalt 6 lærlinger og tillitsvalgt fra Ryfylke Elektro. Fra Ryfylke Elektro deltok Bjarne Hustoft og Atle Stålesen. Fra Sauda Installasjon deltok Tore J. Prestegård. Atle Stålesen orienterte om forberedelse til fagprøve og prøvenemdas arbeid. I Haugesund og Sauda deltok opplæringskontoret for elektrofag (HSO) ved Peder Ståle Hinderaker. Møtene varte ca. 2 timer. Fagforeningen serverte pizza, brus og kaffe. Følgende saker som ble behandlet på møtene: Gjennomføring av opplæringen og gjennomføring av fagprøven for lærlingene i bedriftene, lærlingenes lønns- og arbeidsforhold i bedriftene i forhold til lov- og avtaleverk. Det ble gjennomgått forpliktelsene og ansvar for opplæringen, underveis og ved avslutning av læreforholdet. Videre ble det informert om medlemskap i EL & IT Forbundet og hva vi står for som fagforening, og forsikringer knyttet til medlemskapet i EL & IT Forbundet. Han orienterte om opplæringskontorets oppgaver ovenfor lærlinger og bedrifter. Vi gjennomgikk forhold til opplæring i bedriftene, lærlingelønna, hvorfor det er så viktig å være organisert, og hva fagforeningen og forbundet mener i ulike saker. Vi gjennomgikk også forhold til stipend for de som ønsket å ta videreutdanning enten på ingeniørskole eller teknisk fagskole. Aktivitetsuke rettet mot oljeklubbene : Olje & anleggsutvalget i EL & IT Forbundet avholder en årlig aktivitetsuke. I 2014 ble det gjort rundreiser og besøk på arbeidsplasser i Hordaland og i Rogaland. I uke 37 ble det avholdt aktivitetsuke. Oljeutvalget i Rogaland var arrangør. Det ble invitert til grillfest og golf turnering på Bærheim. Aktivitetsuka er en del av arbeidet til Oljeutvalget og det sentrale Olje- og anleggsutvalget driver. Aktivitetene ble planlagt i Oljeutvalgets møte i juni. Forbundssekretær Trond Løvstakken deltok hele uken. Mandagen besøkte vi klubben Westcon inne i Ølen. Det lå en rigg inne men på bakgrunn av at det pågikk sandblåsingsarbeid om bord valgte vi heller å diskutere flere utfordringer klubben i Westcon. Videre gikk turen til Kårstø. Her var vi innom Helgevold Elektro Haugesund. Vi hadde også et lite besøk hos Aibel sine medlemmer. Statoil og Aibel hadde demobilisert mange fra Kårstø. Dette er en del av Statoil sin sparekampanje. På møtene diskuterte vi arbeidssituasjonen og om det var foretatt riktig etterbetaling på økningene fra 1. mai Tirsdag ble Haugesund og Aibel verftet besøkt. Nesten hele klubbstyret fra Aibel stilte opp på besøket. Det var følgende: Karsten Bøe, Nils Gunnar Knudsen, Lauritz Slåttebrekk, Reidar Skjold og Lars Christian Solheim. Fra Distrikt Vestfold & Telemark stilte Gjert Moldestad. Gjert Moldestad er midlertidig ansatt i Distrikt for en viss periode fremover. Målet var å besøke batteriet Dolwin Beta. Dolwin Beta skal på tysk sektor og ta i mot strøm fra vindmøllene som blir plassert der. 18

19 Før vi gikk om bord hadde vi en god diskusjon omkring hvem som hadde ansvaret for elektro arbeide om bord og hvordan fordelingen var mellom ABB og Aibel. Før vi gikk om bord måtte vi igjennom et sikkerhetskurs. Dette ble grundig gjennomført av Arnstein Høyvik fra Aibel. Her ble også ansvarsområdene mellom Aibel og ABB gjennomgått. Det ble opplyst, på kurset, at Aibel sin elektroledelse og ansvar på verftet ikke hadde godkjent at ABB hadde en innleid faglig ansvarlig. Ombord var en del innleide svensker som ABB hadde ansvaret for. Det ble stilt spørsmål om disse var elektrofagarbeidere. I tillegg var Bravida innleide. De måtte demonterte over 70 tavler da disse var blitt vannskadet. Det var mangel på presservering som var årsak til dette. All kabel måtte også trekkes tilbake. En rimelig stor jobb for Aibel i Haugesund. Vi fikk hilse på mange medlemmer fra Aibel, Bravida og arbeidere fra Sverige. Riggen er bygget i Dubai. Onsdag gikk turen til Egersund. Her var også forbundssekretær Ellisiv Rognlien med i tillegg til Trond Løvstakken. Aker Solutions har innleide fra bemanningsselskapet Aramex fra Polen, PAM Offshore fra Færøyene og norske Slagen Elektro. Vi fikk snakke med noen av de ansatte i Aramex. Alle er polske elektrikere. I Egersund går arbeidstakerne fra Aramex 4 uker på og 2 uker av. Stor takk til Aker ledelsen som gav oss lov til å holde stand inne på verftsområde til Aker. Her fikk vi god hjelp av lagerpersonalet. De hjalp oss med bord og ikke minst kaffe hele dagen. Stand hadde vi like utenfor lageret. Derfor var det mange som kom innom standen slik at vi fikk slå av en prat. Det var polske, svenske, norske og færøyske elektrikere. Disse går rotasjon med unntak av arbeidstakerne ansatt i Aramex. De lokale går vanlig 7,5 timers dag. Arbeiderne var meget godt fornøyd med arbeidet og arbeidsmiljøet om bord i modulen, og selvfølgelig med den gode familie vennlige arbeidstidsordningen. Arbeidet var på en Edvard Grieg modul. Modulen skulle egentlig til Stord for ferdigstillelse. Nå er disse planene endret slik at den gjøres ferdig i Egersund. Vi hadde med oss en del profileringsmateriell innkjøpt av Olje & Anleggsutvalget. På kvelden etter arbeidenes arbeidstid ble det holdt infomøter, først for Aramex ansatte som ikke er organisert og har heller ikke tariffavtale. Deretter ble det holdt medlemsmøte for EL & IT Forbundets medlemmer som er på anlegget. Torsdagen ble bedrifter i Stavangerområdet besøkt. Vi var innom Albatross på Sola. De ansatte er ikke medlemmer og har dermed ikke tariffavtale. Vi fikk en omvisning i lokalene og de arbeidene de holder på med av den tillitsvalgte. De lager kontainere til oljeservicebedrifter. Deretter besøkte vi, Aker Solutions MMO på Forus. Uken ble avsluttet med møte i Oljeutvalget og grillfest for medlemmer innen olje & anleggsmiljøet. Det ble også en intern golf turnering for de med green card eller bedre fra kl Etter arbeidstid ble det avholdt uhøytidelig golfturnering for medlemmene uten å ha golf kurs. Senere på kvelden ble det grilling og quiz. Quiz ble laget av Thomas Knudsen, klubbleder i Swire Oilfield Service. Denne gangen var quizen avholdt elektronisk. Thor Einar Amundsen var den store grill mester. På grillfesten ble det servert hamburgere og pølser. Stor takk til Leif Egil Thorsen som holdt lokale til oss på Bærheim i Sandnes. Alt i alt var det ei vellykket aktivitetsuke. Sommerpatruljen Årets sommerpatrulje ble avholdt juni. 233 forskjellige bedrifter ble besøkt. Dessverre hadde 54 av disse ett eller flere brudd, noe som tilsvarer 23,2 %. Tilsammen var det 89 brudd. 19

20 LOVBRUDD ANTALL Kontrakter 24 Manglende lønnslipp 10 Manglende opplæring 9 Arbeidstidsregler 37 Mistanke om svart arbeid 9 Fra fagforeningen var det Lauritz Slåttebrekk og organisasjonssekretærene John Helge Kallevik og Egil Willy Kristensen som var med, samt Morten Aase Kristoffersen fra EL & IT distrikt Rogaland. Vi fikk god mediedekning med gode reportasjer i de fleste lokalavisene. Alle deltakerne synes det var moro å være med, å synes det var en fin opplevelse. Vi fikk også vervet 44 nye LO medlemmer. Skolebesøk Karmsund Videregående Skole Åkrehamn Videregående Skole Jåttå Videregående Skole Vi har møtt samtlige elever ved elektroklassene på VG 2 nivå. Temaene har vært tariffavtalen, lovene vi har i Norge og hvordan det er å være lærling ute i bedriftene. Denne gangen meldte en god del elever på Karmsund Videregående Skole seg inn i EL & IT Forbundet. Maria Jacobsen, ungdomsrepresentant, deltok på Karmsund Videregående Skole. Opprettelse av tariffavtaler I 2014 ble det krevd tariffavtale for Sector Alarm i Stavanger. Norsk Arbeidsmandsforbundet stoppet behandling i LO. Bakgrunn var at Sector Alarm var registrert som vekterbedrift i Brønnøysund registrene. Etter at vi fikk dokumentert at det var alarm installasjon og service på alarm bøyde Norsk Arbeidsmandsforbund av. Vi fikk dermed opprettet Landsoverenskomsten for elektrofag med NHO Service. I Norsk Fiberoptikk i Hauge og Dalane ble det krevd og oppretta en direkte overenskomst 6. mai Senere meldte bedriften seg inn i Norsk Teknologi. Det ble avtalt at det ikke skulle være opphold mellom perioden med direkte overenskomsten og overenskomst med Norsk Teknologi. Samleskinnen. I denne årsmøteperioden er gitt ut 4 nummer, samt et ekstranummer i forbindelse med EL & IT Forbundets årsmøte Utgivelsene har presentert er variert innhold og størrelsen har variert fra 32 til 40 sider. Vi har som målsetning at alle utvalgene leverer bidrag om sitt arbeid til hvert nummer, dette har fungert godt i perioden, selv om en utgivelse har manglet rapport fra ett utvalg. Det er en del tillitsvalgte og medlemmer som bidrar, og Samleskinnen er inne i en god trend med mye stoff. Vi har også som mål at det fra konferanser etc. som representanter fra fagforening deltar på, skal deltakerne bidra med noen setninger og bilder, dette har fungert godt i perioden. Tross i en positiv trend, har vi fortsatt en utfordring med å få inn alle bidragene innen deadline. På grunn av høy aktivitet på andre områder og sen levering av artikler har noen numre blitt noe forsinket i forhold til vår tidsplan. 20

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Krisa på dørstokken - hva gjør vi?

Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 4 desember 2013 98. årgang Krisa på dørstokken - hva gjør vi? Side 10 A-magasinet til Danmark Side 12 Høyere utdanning eller svenneprøve? Side 24 TGM - DESEMBER

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer