Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap"

Transkript

1 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar 2015

2 Disposisjon Permanent oppholdstillatelse Regelverk Godkjenning av timer Saksgang Utfordringer Statsborgerskap Regelverk Godkjenning av timer Utfordringer 2

3 PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE 3

4 Regelverk 62.Permanent oppholdstillatelse En utlending som de siste tre årene har oppholdt seg i riket med midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har etter søknad rett til permanent oppholdstillatelse dersom a) utlendingen de siste tre årene ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn syv måneder til sammen, b) utlendingen fortsatt oppfyller vilkårene for en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, c) det ikke foreligger forhold som nevnt i 66, og d) utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven. 4

5 Regelverk Kravet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap framgår av utl 62 1 d: ( ) utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven. Personkretsen som omfattes av kravet: Personer mellom år som fikk første tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold etter 1. september

6 Ulike krav for ulike grupper Første PO-dannende tillatelse etter timer norsk og 50 t samfunnskunnskap Første PO-dannende tillatelse etter timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap Utvidelsen av antall timer gjelder ikke arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS/EFTAområdet 6

7 Fritak Kommunen tar stilling til søknad om fritak fra plikten til gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utlendingsforvaltningen har ikke myndighet til å avgjøre om søkeren kan få fritak fra språkkravet i introduksjonsloven Personer som ikke er omfattet av plikten til norskopplæring kan ikke søke om fritak. 7

8 Fritak - tilstrekkelige kunnskaper bestått norskprøve eller avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve eller gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget, eller gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng at deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole. 8

9 Andre fritaksgrunner Særlige helsemessige grunner eller andre tungtveiende årsaker som gjør at søkeren overhodet ikke kan delta i norskopplæring Legeerklæring 9

10 Godkjenning av timer Ved godkjenning av timer forholder vi oss til: kommunens registreringer i NIR (har gjennomført eller er fritatt) dokumentasjon som viser gjennomført opplæring eller fritak 10

11 Obligatoriske prøver Innført obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap Ikke betydning for søknad om permanent oppholdstillatelse Betydning for søknad om statsborgerskap? 11

12 Foreslått endringer i intro. loven Søke om fritak fra kravet om opplæring i samfunnskunnskap Egne fritaksgrunner 12

13 Saksgang Søknad registreres via søknad på nett Dokumentasjon leveres hos politiet Politiet innvilger søknaden dersom de ikke er i tvil UDI behandler tvilssaker og søknader som skal avslås 13

14 Utfordringer Mangelfulle registreringer i NIR Alle som er omfattet burde vært registrert Mange har ikke deltakerbevis som bekreftelse på gjennomført norskopplæring 14

15 Utfordringer Søkere som har fått en ny tillatelse etter tilbakekall eller utenlandsopphold Er søkeren omfattet av introduksjonsloven? Hvilket timeantall gjelder? Søkeren har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, men har ikke søkt kommunen om fritak 15

16 Våre ønsker Alle typer norskopplæring registreres i NIR Bedre informasjon fra kommunene om: rett og plikt til opplæring og muligheter til å søke om fritak UDI kan ikke vurdere fritak Kommunen bør gi dokumentasjon som bekrefter at utlendingen ikke har plikt etter introduksjonsloven 16

17 STATSBORGERSKAP 17

18 Regelverk 7.Hovedregel om erverv etter søknad Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på vedtakstidspunktet a) har klarlagt sin identitet, jf. femte ledd, b) har fylt tolv år, c) er og vil forbli bosatt i riket, d) fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven 62, e) har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder medregnet i syvårsperioden, jf. sjette ledd, f) fyller kravet om norskopplæring fastsatt i 8, g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid, jf. 9, og h) fyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap fastsatt i

19 Regelverk Hovedregel: Alle personer som er mellom år må dokumentere gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper For søkere mellom 18 og 55 år som er omfattet av plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er det et krav at de må ha oppfylt sin plikt etter loven. 19

20 Regelverk Kravet gjelder også søkere som aldri har møtt språkkrav for å få opphold i Norge: falt ikke inn under krav om norskopplæring ved søknad om permanent oppholdstillatelse EØS/EU-borgere, og de som har fått familiegjenforening med disse etter EØSregelverket 20

21 Fritak Tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk Særlige helsemessige grunner eller andre tungtveiende årsaker som gjør at søkeren overhodet ikke kan delta i norskopplæring Tilsvarende fritaksgrunner og vurderingskriterier som etter introduksjonsloven UDI vurderer dersom søkeren ikke allerede er fritatt etter introduksjonsloven 21

22 Tabell for krav om norskopplæring Første PO-dannende tillatelse før og borgere av EU/EØS Første PO-dannende tillatelse etter Permanent opphold Ikke krav om opplæring i norsk og samf. Mellom 16 og 55 år: 250 t norsk + 50 t samf. Statsborgerskap Mellom 18 og 55 år: 300 t norskopplæring Mellom 18 og 55 år: 250 t norsk + 50 t samf. Første PO-dannende tillatelse etter Mellom 16 og 55 år: 550 t norsk + 50 t samf. Mellom 18 og 55 år: 550 t norsk + 50 t samf. Arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS/EFTAområdet: Første POdannende tillatelse etter Mellom 16 og 55 år: 250 t norsk + 50 t samf. (unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer) Mellom 18 og 55 år: 250 t norsk + 50 t samf. (unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer 22

23 Godkjenning av timer Opplæring må være gitt av: kommunen eller godkjent tilbyder godkjent opplæringssted med hjemmel i lov om voksenopplæringen Deltakerbevis med bekreftelse fra disse opplæringsstedene som må vise at: personen har deltatt i norskopplæring på det læringssporet han er plassert i at det er gitt opplæringen over 300 timer 23

24 Utfordringer Er opplæringen gitt i henhold til læreplanen? Hvor mange timer opplæring har søkeren gjennomført? Opplæringsstedet eksisterer ikke lenger 24

25 Eksempel Søkeren har avlagt trinn 3 norsk for utenlandske studenter saksbehandleren er usikker på om språkkravet er oppfylt og kontakter UIO: Trinn 3 holder et meget høy akademisk nivå av norsk Påkrevde forkunnskaper er norsknivå over språkprøve 3 muntlig og skriftlig og trinn 2 ved UIO. Kurset søkeren har tatt er tilstrekkelig for Oslo kommune ved vurdering av fritak fra norskkravet ifbm søknad om permanent oppholdstillatelse. UDI legger til grunn at søker har dokumentert tilstrekkelige kunnskaper i norsk. 25

26 Foreslåtte endringer Bestått prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 Bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk Utvidet krav: gjelder også personer mellom 55 og 67 år 26

27

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer