Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser."

Transkript

1 Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Nå-situasjon: Førstelinjeledere opplever å ha fått økt arbeidsmengde, spesielt mht adm. oppgaver og innføring av nye systemer. Mål: Frigjøre tid for førstelinjeledere for å hindre ubalanse mellom oppgaver og ressurser Styringsvariabel: Førstelinjelederne har oppnådd 10% forbedring mht frigjøring av eksisterende arbeidsoppgaver, som kan brukes til andre gjøremål, innen utgangen av. - Sett i forhold til resultatet av utført 0 punkt analyse. Kritiske suksessfaktorer Faktorer/forhold som hindrer suksess Kortfattet oppsummering av nåsituasjonen ift faktorer/forhold som hindrer suksess Opprettelse av vikarpool avlaster og Vikarpoolen kan ikke skaffe Enkelte bruker en del tid daglig på å frigjør tid for enkelte ledere slik at vikarer, slik at førstelinjeledere skaffe vikarer. Uforutsigbarhet mht disse bruker minst mulig tid på å fortsatt må kontakte egne vikarer vaktplanlegging, slitasje på ansatte. skaffe vikarer. eller byrå. Sannsynlighet Konsekvens Risiko (1-5) (1-5) Grønn Gul Rød Datasystemet GAT frigir tid til førstelinjeledere & ledere i legestillinger. GAT krever for mye tid av førstelinjeledere. Første linjeledere opplever GAT som et hjelpemiddel, mens enkelte mener det representerer merarbeid og stor arbeidsbelastning. 3 5 x Optimal bemanningsplanlegging slik at bemanningen er i tråd med løpende oppgaver. Arbeidsmengde står ikke i forhold til bemanningen og ressurser. Grunnbemanning oppleves ikke å stå i forhold til pleietyngde, oppgaver og arbeidsbelastning. 4 4 x Samarbeid på tvers av avdelinger innen yrkesgrupper. Riktig kompetanse på rett sted til rett tid. Manglende samarbeid på tvers av avdelinger innen yrkesgrupper som sikrer riktig kompetanse på rett sted til rett tid. I perioder med stor pleietyngde oppleves arbeidsbelastning som stor på poster med for lav bemanning i forhold til pleietyngden. 4 3 x Pasientflytkooridinatorer medvirker til reduksjon og fordeling av overbelegg og avhjelper sengepostene med fordeling av pasienter i løpet av døgnet. MOBA konseptet fungerer. Manglende samarbeid og forståelse på tvers av organisasjonen. Vansker med å flytte pasienter til andre avdelinger. Ikke nært nok samarbeid mellom mottak, avdelinger og pasientflytkoordinatorerne. Korridorpasienter og uteliggere oppleves fortsatt som et problem i organisasjonen.

2 Kritiske suksessfaktorer Faktorer/forhold som hindrer suksess Kortfattet oppsummering av nåsituasjonen ift faktorer/forhold som hindrer suksess Maksimal utnyttelse av hotellsenger Dårlig utnyttelse av hotellsenger. Hotellet blir ikke benyttet optimalt for for frigjørelse av pasientsenger. frigjøring av pasientsenger. Sannsynlighet (1-5) Konsekvens Risiko (1-5) Grønn Gul Rød Organisasjons- og fullmaktsstrukturen er på plass, slik at lederlinjene er klare og forståelige. Uklare fullmaktsstrukturer skaper frustrasjon og merarbeid. Organisasjonsstrukturen er ukjent. Fullmaktsstrukturen er på et for høyt ledernivå og ikke spesifikk nok. Organisasjonskarter for hele foretaket er ikke tilgjengelige. Pålagte arbeidsoppgaver står i forhold til tilgjengelige ressurser, oppgaver, verktøy, utstyr, opplæring, kompetanse, funksjonsbeskrivelse, osv. Mangelfull opplæring, kompetanse, ressurser, verktøy, arbeidsmengde, osv. som hindrer førstelinjeleder i å utføre pålagte arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte innenfor gitte rammer. Flere har opplevde at grunnbemanningen synes å være for lav. Årsaker kan være budsjettmessige forhold, manglende vurdering av alternative løsninger for oppgavefordeling og arbeidsorganisering. Spesielt bruk av IT baserte datasystemer tar for mye tid vekk fra lederoppgaver. Behersker ikke alle dataverktøy. Mange ledere ønsker mer stab støtte personell. 3 4 x

3 Vedlegg 2 Tiltaksplan Helse Stavanger HF Dato: Deltatt ved utarbeidelse: Birthe Helland, FHVO og Anne Berte Vigrestad, HMS sjef Prioritering 2 Førstelinjeledere, inkl. lege ledere må Opprettelse av intern vikarpool for somatikken. M. Jonassen. Feb. Antall vikarer skaffet fortsatt ringe til egne vikarer eller byrå for å Tilsetting av leder for vikarpool. M. Jonassen Feb. gjennom intern skaffe vikarer. Antall vikarer skaffet via intern vikarpool M. Jonassen. Des. vikarpool brukes som ordning. måleparameter. 0-punkt fastsettes ved tilbakemelding fra 20 avdelinger. A.B.Vigrestad Feb. Bedre opplæring av ringsenter i GAT og utsendelse av SMS m/forespørsel om vakter. S.Haugland Vår GAT krever for mye tid av førstelinjeledere og oppleves som meget arbeidskrevende. Vurdere oppgavefordeling. Bistå leverandør med forslag til forbedringer av systemet. Ca. 1-1,5 år etter at et forslag blir prioritert før det kommer i ny versjon. Linjeleder Alle, men S.Haugland hovedansvarlig Pågående aktivitet Kontinuerlig Kontinuerlig prosess. Noe forbedring av funksjonalitet ventet i ny versjon våren. Se på oppgavefordeling og mulighet for delegering i fht oppgaver relatert til GAT. Eget prosjekt i Psykiatrisk divisjon for å se på dette. Også andre divisjoner følger opp dette. Divisjonene Våren Tilby GAT-kurs jevnlig. S Haugland Kontinuerlig Vurdere mulige tiltak for forbedringer av responstid i GAT. S Haugland Våren

4 Prioritering 1 Arbeidsmengde står ikke i forhold til bemanningen og ressurser. Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging. Pilot i Kirurgisk divisjon med utprøving av veileder. Utarbeidelse av erfaringsrapport. Kurs i aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging. Oversykepleier Kirurgisk divisjon S. Haugland Start 2011 Erfaringer fra pilot, Kirurgisk divisjon & LEAN deles med enheter. Via læringsportalen. Iverksatt prosjekt på intensiv avd. LEAN. Utarbeidelse av erfaringsrapport. Sekretærprosjektet i Psykiatrisk divisjon. Kartlegging av pleietyngde via SVIPS Avdelingssykepleiere For iverksetting av tiltak. 1 Liten grad av samarbeid på tvers av avdelinger innen yrkesgrupper som sikrer riktig kompetanse på rett sted til rett tid. 2 Ikke god nok pasientflyt som medfører opphoping og overbelegg av pasienter. Helse Stavanger HF ved Medisinsk divisjon skal delta i det regionale KLEM (kompetanse, lederskap, endring og medarbeiderskap) prosjektet. Utpekt leder for pasientflytkoordinatorer. Daglige møter med evaluering av effektivitet. Prosjektleder for økt bruk av hotellsenger. Månedlige målinger av benyttede hotellsenger S. Skeie. - Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Helse Vest, NTNU og datafirmaet Dossier. T. Alsvåg Tilsatt. Innført. Tilsatt Månedlige oversikter utarbeides 2 Uklare fullmaktsstrukturer skaper frustrasjon og merarbeid da den er på et for høyt ledernivå og ikke spesifikk nok. Organisasjonsstrukturen er ukjent. Revisjon av fullmaktsstrukturen. Organisasjonskarter utarbeides for hele foretaket og gjøres tilgjengelige Revisjon av organisasjonsnivå 3 & 4 Administrerende. M.Jonassen / er M.Jonassen Fullmaktsstrukturen ned på et lavere nivå.

5 Prioritering 1 Pålagte arbeidsoppgaver står ikke i forhold budsjettet er lagt opp slik at divisjonene Administrerende til tilgjengelige ressurser og økonomiske kan administrere dette innenfor tildelte / rammer. økonomiske rammer. Mangelfullt kjennskap og opplæring i er foretakets styringssystem og verktøy. Basisprogram for ledere og lederskolen via M.Jonassen /2011 læringsportalen

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte

Styresak. Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon av vold og trusler mot ansatte Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Maiken H. Jonassen m.fl. Styresak 12/15 O HMS-gjennomgang av tiltak og resultater for reduksjon

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Behovsbasert bemanningsplan

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Behovsbasert bemanningsplan SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Behovsbasert bemanningsplan 19. august 2010 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening SBF har igjennom FAU i de ulike kommunale barnehagene fått flere innspill til denne høringen. Det er utfordrende som foreldre å skulle sette seg

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERNG FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2016 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2015 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS,

Detaljer

Innsparingstiltak Budsjett 2007

Innsparingstiltak Budsjett 2007 Innsparingstiltak Budsjett 2007 1 Generell effektivisering 1.1 Undergruppe Klinikk Hammerfest Riktig og fullstendig Kompetanseheving, etablering av rutiner. Økte inntekter og økt kvalitet på dokumentasjon

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer