Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag. desember 2014"

Transkript

1 Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag desember 2014 Styret og vaktmestertjenesten benytter anledningen til å ønske alle beboere God Jul og Godt Nytt År

2 Beboermøte 2. desember 2014 Det ble avhold beboermøte i Grorud samfunnshus den 2. desember Det møtte ca. 50 beboere. Hensikten med beboermøte er at styret og vaktmestertjenesten får gitt informasjon om prosjekter, aktiviteter og aktuelle tema, og får tilbakemeldinger og synspunkter fra beboerne om disse. Informasjonen som gis her er basert på den informasjonen som ble gitt på beboermøte og de tilbakemeldinger/synspunketr som ble gitt fra beboerne. Styret for perioden består av: Torleif Korneliussen, styreleder Jan Olav Wammer, nestleder Heidi Diamantopulos Karim Bouhmidi Sonja Pedersen Heli Saar, 1. vara Marit Bjerkås, 2. vara Toril Kjenslie, 3. vara De 3 varatillitsvalgte utgjør Velferdskomiteen. Informasjon om styret og borettslaget finner du på www. ovregrorud.no Valgkomiteen På generalforsamlingen i mai 2014 ble følgende valgt som valgkomite: Katharina Lund, leder Trine Gitlesen Bernt Wathne Som følge av at Katharina Lund flyttet, fikk valgkomiteen følgende sammensetning: Trine Gitlesen, leder Bernt Wathne Wenche Jonsløkken (som meldte seg som interessert på generalforsamlingen) Valgkomiteen oppfordrer beboere som ønsker å stille til valg som styrerepresentanter om å melde sin interesse, se vedlagte flyer. I henhold til vedtektene skal styrets medlemmer velges blant andelseiere og deres ektefeller/samboere/partnere. Juridiske eiere og leietakere kan ikke være medlemmer av styret. Styret oppfordrer beboere som ønsker å være med i valgkomiteen om å melde sin interesse til styreleder.

3 Generalforsamling 2015 Dato for generalforsamlingen for 2014 er satt til 12. mai 2015, og vil være på Grorud samfunnshus. Viktige datoer: Medio januar 2015: Utsendelse av varsel om generalforsamling 27. februar 2015: Frist for å melde interesse for valg til styret 6. mars 2015: Frist for å melde saker som skal behandles på generalforsamlingen Primo april 2015: Utsendelse av innkalling til generalforsamling, årsberetning og regnskap for 2014

4 Prioriterte områder I årsberetningen for 2013 anga styret hvilke saker som skulle prioriteres i perioden Følgende saker er igangsatt, og presenteres som egne saker: ü Gjennomføre utbedring av balkongene i de såkalt paddeblokkene ü Innvendig vedlikehold ved overflatebehandling av tak, vegger og gulv i trappeoppganger i kjellere, i første omgang i lavblokkene ü Nye løsninger for avfallshåndtering ü Utredning av parkeringsplasser for elbiler ü Velferdstiltak Disse sakene har ikke styret igangsatt arbeid med ennå, men vil så langt det er tid og kapasitet i styret påbegynne disse i 2015: Avtale om bredbånds- og telefonitjenester Vurdere løsninger for fellesvaskeriene i borettslaget og oppgradering av disse Gjennomgang og reforhandling av tjenesteavtaler Overflatebehandling av balkonger i paddeblokkene Multiconsult har utarbeidet rapport med anbefalinger: Gulv sandblåses eller slipes før overflatebehandling med polyuretan Matt topplakk som sklisikring Eventuelle fliser (og varmekabler) pigges opp Betongvegger og tak utbedres, slips og males Trevegger og vinduer males Panel med råte eller skade skiftes Behov for å justere høyde på brystningsmuren Det legges beslag på toppen av brystningsmuren Innglassing må fjernes i forbindelse med vedlikeholdsarbeidene Multiconsult har kostnadsvurdert arbeidet til ca. 7 Mkr Gjelder 6 blokker 82 leiligheter (1/2) Anbudsinvitasjon sendes ut i desember Planlagt oppstart senest april 2015 Når anbud er mottatt og vurdert, vil beboere bli invitert til et nytt informasjonsmøte. Her vil det også bli presentert aktuelle løsninger og muligheter i forhold til innglassing. Oppussing av kjellere i lavblokker Styret har skissert følgende tiltak: Maling av tak og vegger Ubehandlet treverk males ikke Sliping og overflatebehandling av gulv Utskifting av lysarmaturer Ny utgangsdør (branndør) med elektrisk døråpner Nettingboder i åpne areal og eventuelt i kjølerom Multiconsult har angitt en antatt kostnad på ca. 5,6 Mkr Gjelder 10 blokker 288 leiligheter

5 Styret er av den oppfatning at oppussing av kjellere ikke prioriteres i denne omgang, dels av hensynet til ressursbruk knyttet til oppfølging av øvrige prosjekter og tiltak, og dels av hensynet til kostnader. Vi kommer tilbake til denne aktiviteten senere. Oppussing av oppganger i lavblokker Styret har skissert følgende tiltak: Maling av tak og vegger, også mursteinsvegg Sliping og overflatebehandling av gulv i kjellertrapp Utskifting av lysarmaturer Ny inngangsdør med elektrisk døråpner Multiconsult har angitt en antatt kostnad på ca. 4,7 Mkr Gjelder 10 blokker 288 leiligheter Beboere har gitt klart uttrykk for at dette er ønsket tiltak, og styret vil ta sikte på å starte dette arbeidet i Av hensyn til øvrige prosjekter vil det trolig ikke bli oppstart før høsten Etablering av søppelbrønner Søppelskapene har nådd teknisk levealder og må skiftes ut Det etableres 29 brønner fordelt på 10 plasser På hver plass vil det være brønn(er) for restavfall og papir Brønnene er i komposittmateriale krever svært lite vedlikehold Brønnene graves ca. 1,7 meter ned og stikker ca. 1,2 meter over bakken Antatt kostnad er ca. 2 Mkr Oppstart våren 2015 Det vil senere vurderes om det skal utplasseres små miljøstasjoner for spesialavfall. Søppelbrønnen er tenkt plassert som følger:

6 Utbedring av avløpsrør Det har vært noen problemer med tette avløpsrør i kjellergulv og utvendig Alle avløpsrør blir nå spylt og renset I forbindelse med rensing har det oppstått skader på rør i gulv i kjellere, og disse skadene repareres fortløpende Så langt er det bare avdekket en lekkasje utvendig Utbedring av utvendige lekkasjer koster i størrelsesorden kr Utbedringen skjer ved at det trekkes inne en strømpe i røret som ekspanderes og herdes ved bruk av damp Vi unngår da graving utvendig, men det må pigges opp ca. 2 meter innvendig Når alle avløpsrør er spylt og renset vil vi ha klarlagt omfanget av behov for utbedringer. Vi må anta at det i løpet av 2 5 år er behov for å utbedre alle bunnledningene (avløpsrørene fra blokkene og ut i det offentlige avløpsnettet), og det vil trolig representere kostnader i størrelsesorden 5 10 Mkr.

7 Ladestasjoner for elbiler Oslo Kommune etablerer nå ladestasjoner i veiene rundt borettslaget Det er etablert 4 plasser ved Gangstuveien 8 og det skal etableres 4 plasser ved Kalbakkveien 11 (ikke påbegynt pt.) Styret avventer videre tiltak i forhold til elbiler i borettslag i forhold til kommunens tiltak Det presiseres at det er ikke tillatt å lade elbiler fra garasjer eller parkeringsplasser i borettslaget Overtredelse av dette kan medføre oppsigelse av garasje/parkeringsplass Velferdstiltak Buss- og båttur Strømstad Sandefjord Lørdag 29. november 2014, 44 deltagende Juleverksted og julegrantenning Søndag 7. desember 2014, til sammen ca. 60 deltagende Vinterfestival Søndag 8. februar 2015, mer informasjon kommer, følg med J Sommerfestival Lørdag 20. juni 2015, mer informasjon kommer; følg med J Ustabilitet i temperatur på tappevann Det er avdekket to hovedproblem: 1. Dårlig sirkulasjon av varmtvann medfører at det kan ta tid før vannet blir varmt 2. Overslag mellom kaldtvann og varmtvann gjør at kaldtvann blir varmt varmtvann blir kaldt eller veldig varmt (lite tilførsel av kaldtvann) Vanskelig og tidkrevende å lokalisere/identifisere feil og få påviste feil utbedret Feil i blandebatterier i leilighetene er en hyppig feilårsak Meld om feil og problemer til vaktmestertjenesten, selv om du har opplevd problemet over tid. Vaktmestertjenesten vil sette i gang utbedringstiltak, og dette vil vanligvis kreve samtidig adkomst til alle leiligheter i blokka. Tiltak vil varsles i rimelig tid, slik at beboere enten kan være hjemme eller gi nøkkel til nabo eller vaktmestertjenesten. Bygningsmessige arbeider og endringer Det er mye ut- og innflytting i borettslaget og stort omfang av oppussing, noe som kan være til ulempe og sjenanse for øvrige beboere Arbeider som er til ulempe og/eller sjenanse for beboere kan bli stoppet (jfr. husordensreglene, vedtektene og borettslagsloven) For å sikre bedre kontroll med bygningsmessige arbeider som medfører endringer, vil styret skjerpe rutiner for godkjenninger og oppfølging av endringer Alle bygningsmessige arbeider som medfører endringer skal være forhåndsgodkjent av styret I henhold til vedtektene kan styret iverksette utbedring av ikke godkjente arbeider for beboers regning Tiltak som kan/vil føre til økte vedlikeholdskostnader vil ikke uten videre tillates For eksempel innbygging av radiatorer

8 Trappe- og kjellervask Tjenesten leveres av Økonomiske Løsninger Kostnaden er pt kr/mnd (86 kr/andel/mnd) Svært få klager på utførte tjenester Det ble avholdt oppfølgingsmøte den 20. november 2014 Konkrete oppfølgingspunkter er avtalt og protokollert Plan for vask vil bli lagt ut på hjemmesidene slik at beboere kan se når vask skal utføres i den enkelte blokk Klage på utførelse skal kun rettes skriftlig til vaktmestertjenesten, og ikke tas opp direkte med de som utfører arbeidet Hensetting av søppel Til tross for utallige oppfordringer setter fortsatt beboere fra seg søppel i kjellere, trappeganger og utendørs. Dette er både til ulempe og sjenanse for øvrige beboere og de medfører fare for brann og at vi tiltrekker oss skadedyr. Kjellere og trappeganger skal ikke brukes som lagringsplass for søppel, det må den enkelte beboer selv sørge for å frakte bort. Vi oppfordrer igjen beboere om å respektere dette, og vil heretter håndheve dette strengere. Brudd på husordensreglene og vedtektene er å regne som mislighold, og vil bli håndtert deretter. Henvendelser til styret Styret får periodevis mange henvendelser fra beboere, og beklager at behandlingstiden da kan bli noe lang. Styret ber om at henvendelser til styret gjøres skiftelig, og at telefonhenvendelser begrenses til det strengt nødvendige. Styret har kontortid fra kl til den 1. og 3. tirsdagen hver måned i styrerommet i underetasjen i Nordtvetbakken 2. Det vises for øvrig til oppslag i oppgangene og informasjon på våre hjemmesider

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Innkallingen du nå holder i hånden, inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2004.

Innkallingen du nå holder i hånden, inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Velkommen til årets generalforsamling i Orebakken borettslag! Den avholdes torsdag 26. mai 2005 kl. 17.45 i Voksen kirke. Innkallingen du nå holder i hånden, inneholder styrets årsberetning

Detaljer

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Aase, Knut, Øystein, Terje, Knut Erik og Fritz (vara) Orienteringssaker Godkjennelse av styremøtereferat for 02.12.2013 Godkjennelse av åpne

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria.

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Innkalling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Dagsorden 1 Konstituering Side 2.Årsberetning for 2011/12

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer