Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon"

Transkript

1 Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon Den du kommuniserer til Hva er den gode samtalen Måter å strukturere kommunikasjonen i vanskelige situasjoner Del 1 Egen kommunikasjon Hva skjer Tema Tid Innledning Det vi skal i gang med nå har vi kalt Kommunikasjon knep og grep. Vi håper at det skal synliggjøre noen viktige elementer i kommunikasjon noen knagger å henge forståelsen på slik at dere bedre kan forstå hva som skjer, om det ikke gikk slik dere tenkte dere det. 10 min Vi skal også gi noen helt konkrete måter å strukturere kommunikasjonen på, som kan være til hjelp i vanskelige situasjoner. Det er ikke noe hokus-pokus, men enkle, gode grep som baserer deg på sunn fornuft. Innledning til oppgave Vi begynner med en oppgave. Dette er ikke noen personlighetstest. Det er et skjema som skal fylles ut av den enkelte av dere, og som indikerer deres personlige preferanse når det gjelder kommunikasjon og samarbeid. Selv om dette er et lite og veldig enkelt utfyllingsskjema har den utspring fra både et stort teoretisk og forskningsmessig grunnlag. Det er en test som er veldig gjennomsiktig i forhold til hva du svarer på det er ikke lagt inn noen lurespørsmål, eller at spørsmålene er stokket om. Så kunsten er å være ærlig mot deg selv, svare oppriktig på hvordan du mener du er - ikke hvordan du ønsker å være. Ta for deg ett og ett spørsmål av gangen uten å se på hva du har krysset av på tidligere. Og obs - det er også slik at mange har en Kommunikasjon knep og grep Side 1 av 16

2 tendens til å svare til venstre. Noen spørsmål før vi går i gang? Diversity Icebreaker 10 min Hensikt med oppgaven - like barn leker best Oppgaven skal bidra til å bevisstgjøre: At det finnes forskjellige måter å kommunisere på, og forskjellige preferanser for hvordan man ønsker å kommunisere/motta kommunikasjon Hva som er DIN kommunikasjonsstil, dine preferanser Hvorfor er dette nyttig kunnskap? Jo, fordi man har en tendens til å kommunisere best, og like best de som tilhører ens egen gruppe fordi man snakker samme språk. For å kommunisere godt med de andre gruppene/kulturene må man tenke igjennom om det er behov for å tilpasse egen måte å kommunisere på for å nå frem med budskapet ditt. Det kan også være at du må strekke egen toleranse overfor måten samtalepartneren din kommuniserer på, fordi vedkommende kan gi deg verdifull informasjon selv om formen er annerledes enn den du foretrekker I tillegg må man være bevisst at man kanskje kan komme til å favorisere folk med den samme kommunikasjonsstilen som deg selv, og det kan være et problem om man forskjellsbehandler når man er leder 5 min. Fordeling? De fleste av oss er ikke èn av kategoriene, men litt av alle. Vi har som regel litt mer av en av gruppene, men så kan vi bruke egenskaper i de andre gruppene når vi trenger det. Hvor mange var det som hadde 15 i en gruppe? 14? 13. Stopp på 6-7. Gå til hvert hjørne i salen. Dere andre hvem hadde flest kryss i BLÅ (om det så bare skiller med ett kryss?) gå til de andre BLÅ. Og så GRØNN osv. Er dere en typisk eller atypisk gruppe? Vanligvis: % Rød % Blå 10 min Kommunikasjon knep og grep Side 2 av 16

3 Gruppeoppgave Plenum Grødahls kommunikasjonsmodell % Grønn Del dere inn i grupper etter gruppefargen. Maks 5 på hver gruppe. Dere skal gjøre en liten oppgave. 1. Trekk frem de viktigste stikkordene om kommunikasjonsstilen til deres gruppe. Benytt gjerne utfyllingsskjemaet til å sparke dere i gang. 2. Hva kan være godt i møte med deres kommunikasjonsstil i forhold til de andre gruppene, og hva kan være vanskelig? Benytt store presentasjonsark/transparentark til å skrive ned refleksjonene deres. La èn fra hver gruppe legge frem sine konklusjoner. La de andre utfylle og kommentere på svaret. Til deg som instruktør: Vedlagt ligger en oppsummering av en modell som i rimelig grad gjenspeiler utfyllingsskjemaet, og som forteller litt om de forskjellige gruppene. 20 min 20 min. Del 2 Den du kommuniserer til Hva skjer Tema Tid 10 min. Innledning Over til den du ønsker å snakke til kommunisere med. Selv om du har sagt noe til Petter, er det ikke sikkert at Petter har hørt AT du har sagt det, AT han har hørt det slik du mente det, AT han har forstått det. Tegning Det er mange fallgruver i kommunikasjonen: Du tenker noe Du velger ut hva du skal fokusere på Du sier det på en valgt måte Du søker å fange mottakers oppmerksomhet Du får oppmerksomhet Mottaker tar i mot kommunikasjonen din: ordene dine, kroppsspråket ditt, intonasjonen din Gjør en ubevisst vurdering av om disse tre faktorene sier det samme, og gjør de er det større sannsynlighet for at han stoler på deg, gjør de ikke det begynner han kanskje å tenke på hva er det han egentlig sier Så går han på innholdet hva sier du? Slik forstår jeg det Kommunikasjon knep og grep Side 3 av 16

4 Kommunikasjonsfiltre? Instruktørs forslag I tillegg til denne kompliserte prosessen kan det oppstå støy i sendeforholdene. Vi kaller dette kommunikasjonsfiltre. Kan dere tenke dere noen forhold mellom leder og medarbeider som kan fungere som filtre i kommunikasjonen? For å hjelpe i gang diskusjonen, fylle på listen finner du under noen eksempler på filtre: Dårlig samsvar mellom ord, kroppsspråk og intonasjon slik at mottaker ikke helt vet hva han skal tolke ut i fra Dårlig konsentrasjon Mottaker blir forstyrret av et eller annet, har noe annet i tankene Dårlig forhåndskunnskaper Mottaker har ikke det utgangspunktet som du tror hun har, og hun kan derfor ikke bygge på gammel informasjon med den nye innformasjonen du gi Stress, angst som betyr at vedkommende kanskje har tankene et annet sted, eller får jernteppe. Frykt for hva hun tror du kommer til å si. Fysisk ubehag som for varmt/kaldt i rommet, vond stol, sult, tretthet Fordommer meninger holdninger programmerer oss til å tenke i gitte baner og gjør oss forutinntatt til den informasjonen som blir gitt. Uansett om du har rett eller ikke vil det du har å si få vedkommende til å koble ut slik mottakeren ikke egentlig hører hva som blir sagt.. Hva er hensikten å vite om dette Kunnskapen om at kommunikasjonsfiltre alltid er til stede i mer eller mindre grad, hjelper oss til å være på utkikk etter dem og gjør at vi kan forebygge noen av dem. For eksempel å holde en alvorlig medarbeidersamtale rett før lunsj, eller sent på ettermiddagen/kvelden kan bidra til at man ikke får i gang en god samtale. Kommunikasjon knep og grep Side 4 av 16

5 Del 3 Den gode samtalen Hva skjer Tema Tid? Nå skal vi skifte litt fokus. Vi skal ta for oss Den Gode Samtalen dialogen. Hva er en god samtale? Hva vil instruktør ha frem Noe av hva en god samtale dreier seg om er at partene: 1) Lytter oppmerksomt, reflekterer over det som blir sagt 2) Fordeler snakketiden 3) Sier noe stiller gode spørsmål 15 min Begrepet snakketid La oss ta for oss begrepet snakketid. Den som snakket tar opp den felles tiden man har til rådighet, og det gjør at det blir mindre snakketid til de andre som deltar i samtalen. Vi sier ofte at en person som snakker mye tar stor plass i sosiale sammenhenger. Når vi snakker med andre har de fleste av oss et psykologisk behov for å bli SETT. En måte vi lever det ut på i sosiale relasjoner er å ta ordet, fortelle om oss selv, markere oss i forhold til de andre. Det er situasjonsavhengig hvor mye snakketid det er naturlig at hver av partene får, for eksempel er man på forelesning er det kanskje naturlig at foreleser bruker mest av snakketiden. Er du i terapi hos psykologen forventer du kanskje at du skal ha det meste av snakketiden. Hovedpoeng Sørg for å få den snakketiden du skal ha det bidrar til en god samtale: Er du glad i å snakke må du kanskje holde deg selv tilbake Er du ikke glad i å snakke må du kanskje ha forberedt deg på noe du kan delta med slik at du bidrar din del Er medarbeideren din glad i å snakke må du kanskje være forberedt på å bruke forskjellige teknikker for å begrense vedkommende Og motsatt er medarbeideren ikke snakkesalig, må du kanskje benytte teknikker for å aktivisere vedkommende. Vi skal øve litt etterpå. Det å si noe Ok nå har vi snakket om snakketid. Nå skal vi over på det å si noe på en måte som fremmer kommunikasjonen. Et viktig bidrag er å stille gode spørsmål Kommunikasjon knep og grep Side 5 av 16

6 - Spørsmål Det finnes måter å stille spørsmål på som er gode og noen som er mindre gode. De mindre gode spørsmålene kan være påstander for å få bifall til egne meninger. Eller det kan være spørsmål som kan besvares med ja eller nei. Åpne spørsmål er de som utforsker et tema uten å indikere et gitt svar. Eksempler For eksempel: Ble du overasket? Heller: Hvordan reagerte du? Dette var godt ikke sant? Heller: Hvordan smakte dette? Her er noen teknikker for å stille gode spørsmål: H-ord Siste ord H-ord Starte spørsmål med hvem, hva, hvorfor eller hvordan: Hva skjedde? Hva mener du? Hvorfor det? Hvordan vil du beskrive det? Hva sa vedkommende? Hvordan var det å, hvordan føltes det å Har du et eksempel på det? Siste ord Ta tak i det siste ordet i det som ble sagt av samtalepartner og gi det tilbake som et spørsmål Jeg får ikke nok informasjon Informasjon? Hva tenker du på? Jeg er så frustrert! Frustrert? Utdyping/ oppsummering Utdyping/oppsummering Av og til kan man få bruk for mer aktive spørsmål for å komme dypere inn i det som blir sagt, for å vise at du reflekterer over det som blir sagt eller for å oppsummere som viser at du har lyttet aktivt. Spørsmålene under er ledende, og det er viktig å være bevisst, men dersom de kommer etter flere åpne spørsmål, kan de være til hjelp for samtalepartneren til å formulere, forstå eller huske klarere temaet: Konsis spørsmålsstilling Når du sier mener du da? Kunne det bety? Vil det si? Kan du utdype det? Konsis spørsmålsstilling Er noe så banalt men av og til så vanskelig å stille ett spørsmål av gangen. Kommunikasjon knep og grep Side 6 av 16

7 Vi er ofte for raske til å stille påfølgende spørsmål uten å ha fått svar på det første. Eller vi stiller to spørsmål i ett. Ofte gjør vi det fordi samtalepartner nøler med å svare og vi er redd for stillheten. Eller fordi at vi hører at det første spørsmålet som ble stilt var dårlig formulert, så da forsøker vi å bøte på det med å stille et/flere i rask rekkefølge. Problemet er at vi ikke vet hva vi egentlig får svar på. Stiller du et dårlig spørsmål avbryt og si at du vil formulerer det bedre. Hold kjeft etter spørsmålet! Still deg avventende på svar det kan være at samtalepartner trenger tid til å reflektere. Hold kjeft til samtalepartneren har snakket ferdig! Det avsporer den som snakker når vedkommende blir avbrutt av spørsmål underveis. Lytte Vi har til snakket lite om lytting, selv om det er en helt essensiell del av den gode samtalen. Vi blir født med evne til å høre. Men de fleste av oss må lære å lytte, dvs. å konsentrere oss om det som blir sagt og å reflektere over ordene for å forstå det som blir sagt mellom linjene. Og ikke minst holde kjeft når vi skal. Man kan øve opp evnen gjennom oppmerksomhets- og toleransetrening, men det finnes også noen små knep som kan hjelpe lyttingen, for eksempel: Aktiv lytting Noter når den andre snakker. Det hjelper for å holde konsentrasjonen oppe, og det gir deg anledning til å notere ned spørsmål og refleksjoner som du kan ta etter at vedkommende har snakket ferdig. Gi aktiv tilbakemelding ved for eksempel hjelp av nikk, små-ord eller omformuleringer av det som ble sagt som bekrefter at du er med Når tankene vandrer hent deg inn Samtalepartneren din merker det!!! ALLTID!! Oppgave Nå skal vi øve litt på de tingene vi har snakket om: - å fordele snakketid - stille gode spørsmål - lytte aktiv 30 min Plenum Er det noen som har noen refleksjoner/kommentarer i forbindelse med oppgaven? Kommunikasjon knep og grep Side 7 av 16

8 Del 4 Noen knep og grep Hva skjer Tema Tid 10 min. Noen måter å strukturere på som kan hjelpe i vanskelige situasjoner Nå har vi tatt for oss de grunnleggende elementene for god kommunikasjon. Det vil alltid oppstå situasjoner som kan oppleves kompliserte, og dere vil få litt informasjon om noen måter å strukturere kommunikasjonen som kan være til hjelp. Der er det også samlet det som er sagt om spørsmål, slik at dette kan være et verktøy som kan deles ut til ledere. Gå igjennom Oppgave Rask gå igjennom innholdet. Prøv i de oppgavene som kommer på utviklingssamtalen og øv på noen av teknikkene Dersom har tid gå igjennom en oppgave som benytter taushet som aktiviseringsmiddel. Kommunikasjon knep og grep Side 8 av 16

9 Oppgave Personlige preferanser i forhold til kommunikasjonsstil 1. Trekk frem de viktigste stikkordene om kommunikasjonsstilen til deres gruppe. Benytt gjerne utfyllingsskjemaet til å sparke dere i gang. 2. Hva kan være godt i møte med deres kommunikasjonsstil i forhold til de andre gruppene, og hva kan være vanskelig? Benytt store presentasjonsark/transparentark til å skrive ned refleksjonene deres. Kommunikasjon knep og grep Side 9 av 16

10 Oppgave 2 Den gode samtalen Ha en samtale med din partner om et tema som du/dere synes er interessant. Snakk sammen i 10 minutter. En tredje og fjerde person skal være observatør, og gi dere tilbakemelding etter samtalen. Bytt om rollene, slik at de som har vært samtalepartnere blir observatører og de som var observatører er samtalepartnere, og gjenta øvelsen. Dersom dere ikke kommer på noe felles interessant tema kan dere for eksempel snakke om: Hobbyer Hva som gir livet mening Hva som gir glede i jobben Hva betyr vennskap Husk på: En god samtale er som å spille ball med hverandre dere kaster ballen til hverandre gjennom spørsmål og svar, og beholder ballen så lenge du har snakketid: Fordel snakketiden rimelig jevnt. Begge er ansvarlig for å lytte uten avbrytelser, eller ta tilbake ordet dersom den andre bruker for mye av snakketiden. Begge skal gi av seg selv og sine erfaringer Benytt åpne og utforskende spørsmål: Hva skjedde? Hva mener du? Hvorfor det? Hvordan vil du beskrive det? Hva sa vedkommende? Hvordan var det å, hvordan føltes det å Har du et eksempel på det? Siste ord Utdypning/oppsummering Når du sier mener du da? Kunne det bety? Vil det si? Kan du utdype det? Benytt tilbakemelding der det er naturlig, på at du har forstått hva samtalepartner har sagt Omformulering av det vedkommende sa Spørsmål som signaliserer at du har forstått Småord Still ett spørsmål av gangen Kommunikasjon knep og grep Side 10 av 16

11 Observatør Hvordan fordeles snakketiden? Hvordan er de til å lytte uten å avbryte? Hvordan er de til å ta tilbake snakketiden dersom den andre snakker mye? Hvordan er fordelingen av bidrag til det de snakker om? Gir de av seg selv og sine erfaringer/tanker etc. i samtalen? Benytter de åpne og utforskende spørsmål? Gir de bekreftende tilbakemelding på at de har forstått hva vedkommende sa? Klarer de å stille ett spørsmål av gangen? Kommunikasjon knep og grep Side 11 av 16

12 Noen knep og grep Innhold: - Hold fokus i samtalen - Få samtalen tilbake på sporet - Negative budskap eller tilbakemeldinger - Når du ikke når frem med det du vil si - Taushet som aktiviseringsmiddel - En som prater for mye - En som prater i generelle vendinger - Si nei sett grenser (en trinnvis guide) - Lukke spørsmålet/avslutte diskusjonen Holde fokus i samtalen Dette er en måte å sortere informasjonen på slik at det bidrar til å holde fokus i samtalen, særlig dersom man skal snakke om noe som er vanskelig, eller samtalepartneren er veldig snakkesalig. Det går på å sortere informasjonen inn i fakta følelser (vurdering, refleksjon) forslag framdrift Fakta: Slå fast hva temaet/problemet dreier seg om, en situasjonskartlegging kom bare med fakta, ikke vurderinger Følelse: Si ifra hvordan du vurderer/opplever/føler dette Forslag: Avhengig av hvem som eier problemet, dvs. som kan gjøre noe med det, forslå en løsning eller be den andre komme med forslag Framdrift: Avslutt temaet med å oppsummere det dere har blitt enige om, for eksempel lag noen konsise mål, tidsfrister, oppfølgingspunkter, sanksjoner om avtalen ikke blir holdt, skriv det gjerne ned. Få diskusjonen tilbake på sporet Når samtalepartneren leder diskusjonen vekk fra din banehalvdel, bruk broer for å vri samtalen tilbake. 1) Anerkjenne spørsmålet og forhold deg kort til det - før du vrir svaret over ved hjelp av: Bindeord:.. men og. Dessuten. I Tillegg Fraser:...La oss se det fra et bredere/mer overordnet perspektiv, Enda viktigere er det at,... 2) Tilbakevise for så å trekke frem ditt perspektiv Kommunikasjon knep og grep Side 12 av 16

13 Det er et underordnet spørsmål. Hovedsaken her er. Det er ikke det avgjørende. Her må man. Negative budskap eller tilbakemeldinger Dersom du har et vanskelig eller negativt budskap å komme med er det viktig å gjøre dette på en hensynsfull måte. Og ikke vær feig ved å overlate det til andre dersom du har ansvaret!! En måte å gjøre dette på er Positivt Negativt Positivt Du innleder med noe positivt som har sammenheng til budskapet, gir det negative budskapet, og avslutter med noe postivt. For eksempel: Du har gjort stor innsats for det sosiale i gruppen. Allikevel, du får ikke gjort alt papirarbeidet, og i denne jobben er det helt essensielt fordi andre sitter og venter på ditt underlagsmateriale. Jeg tror at det ikke skulle være noe problem for deg for du er dyktig på det du gjør kanskje vi kan finne en løsning på dette sammen? NB: Ikke la det positive overskygge budskapet, og ikke bruk teknikken mer enn 1-2 ganger per samtale, ellers blir det kunstig. Når du ikke når frem med det du skal si Her er to måter som du kan forsøke om du har en samtalepartner som ikke synes å ta i mot budskapet ditt, kanskje fordi vedkommende er så opptatt av egen kommunikasjon/meninger/tanker: Hakk i plata Gjenta den samme setningen om og om igjen, uansett hva den andre personen sier. Dersom du ikke har nådd frem etter 3 repetisjon kan du avbryte kommunikasjonen, eller: Avledningsmanøver Skift tema! Endre temaet over til noe dere begge kan snakke om, et tema som kan føles trygt for begge parter. Om du har andre temaer dere skulle ha snakket om, ta disse først. Da vil dere ha muligheten til bygge en plattform før dere tar tak i det temaet som er vanskelig. Når du så mener tiden er inne for å prøve på det vanskelige temaet igjen Start med utforskende åpne, spørsmål om den andres syn på dette Ta snakketiden, og si at du ønsker å utdype ditt syn på saken Utforsk om det er deler av temaet dere kan enes om Om dere ikke kan bli enige, diskuter aller helst bli enige - om hvordan dere skal forholde dere til det Taushet som aktiviseringsmiddel For å ha en god dialog betinger det at man er to parter som gir og tar. Hva skjer når du sitter overfor en som ikke klarer eller vil snakke? Kommunikasjon knep og grep Side 13 av 16

14 En hjelp til aktivisering kan være å bruke taushet gi snakketid. For eksempel: 1. Klargjør hvilke forventninger du har til deltagelse hos den andre parten 2. Søk å få bekreftelse fra vedkommende at dette er forstått og greit 3. Still et åpent spørsmål 4. Vent på svar vær avslappet og gi det tid! Signaliser med kroppsspråket at du venter og er interessert 5. reformuler spørsmål og vent på svar gi det tid!! (se på klokken 1 minutt føles lenge, men er det ikke) 6. Dersom dette ikke virker, forsøk å involvere vedkommende ved å si at denne samtalen er helt avhengig av respons fra vedkommende 7. Om du fremdeles ikke når frem, avslutt med å oppsummere din versjon, evt. få det skriftlig av vedkommende ikke har noen innvendinger (dersom dette er en formell samtale av noe slag) En som prater for mye Avbryt vedkommende! Men på en måte som signaliserer respekt, for eksempel: 1. Vis til at tiden ikke strekker, og at du trenger noe tid nå for å legge frem ditt 2. Si at du ikke får helt tak i hva vedkommende mener, og om hun kan gi deg det stikkordsvis En som snakker i generelle vendinger Få konkretisert hva problemene består i og hvilke elementer det består av, for eksempel: Helt konkret hvilke problemer snakker hun om? Hvem er involvert Tidspunkt og sted Starten på problemet Konsekvensene Hennes forslag til løsning Si nei sett grenser En trinnvis guide: 1. Spør deg selv om anmodningen er rimelig og om du vil si ja eller avvise den 2. Hvis du synes det er vanskelig å bestemme deg er det sannsynlig at du helst vil avvise den 3. Hvis du synes du trenger mer detaljer må du be om det 4. Hvis du konkluderer med at du helst vil si nei skal du gjøre det 5. Vær kortfattet, gi en forklaring men kom ikke med en lang rekke utflukter 6. Ikke unnskyld deg. Da kan du invitere den andre til å forsøke å manipulere deg ved å spille på skyldfølelsen din 7. Ikke nøy deg med å si nei. Dersom du har et oppriktig ønske om å hjelpe den andre, selv om du ikke vil imøtekomme denne anmodningen, så lytt på det han har å si, og gjenta det med dine egen ord slik at du viser forståelse for ham. Så forklarer du hvorfor du sier nei, og tilslutt forsøker ham til å finne en løsning på problemet hans. Kommunikasjon knep og grep Side 14 av 16

15 Åpne spørsmål Det finnes måter å stille spørsmål på som er gode og noen som er mindre gode. De mindre gode spørsmålene kan være påstander for å få bifall til egne meninger. Eller det kan være spørsmål som kan besvares med ja eller nei. Åpne spørsmål er de som utforsker et tema uten å indikere et gitt svar. For eksempel: Ble du overasket? Heller: Hvordan reagerte du? Dette var godt ikke sant? Heller: Hvordan smakte dette? Her er noen teknikker for å stille gode spørsmål: H-ord Starte spørsmål med hvem, hva, hvorfor eller hvordan: Hva skjedde? Hva mener du? Hvorfor det? Hvordan vil du beskrive det? Hva sa vedkommende? Hvordan var det å, hvordan føltes det å Har du et eksempel på det? Siste ord Ta tak i det siste ordet i det som ble sagt av samtalepartner og gi det tilbake som et spørsmål Jeg får ikke nok informasjon Informasjon? Hva tenker du på? Jeg er så frustrert! Frustrert? Utdyping/oppsummering Av og til kan man få bruk for mer aktive spørsmål for å komme dypere inn i det som blir sagt, for å vise at du reflekterer over det som blir sagt eller for å oppsummere som viser at du har lyttet aktivt. Spørsmålene under er ledende, og det er viktig å være bevisst, men dersom de kommer etter flere åpne spørsmål, kan de være til hjelp for samtalepartneren til å formulere, forstå eller huske klarere temaet: Når du sier mener du da? Kunne det bety? Vil det si? Kan du utdype det? Konsis spørsmålsstilling Er noe så banalt men av og til så vanskelig å stille ett spørsmål av gangen. Vi er ofte for raske til å stille påfølgende spørsmål uten å ha fått svar på det første. Eller vi stiller to spørsmål i ett. Ofte gjør vi det fordi samtalepartner nøler med å svare og vi er redd for stillheten. Eller fordi at vi Kommunikasjon knep og grep Side 15 av 16

16 hører at det første spørsmålet som ble stilt var dårlig formulert, så da forsøker vi å bøte på det med å stille et/flere i rask rekkefølge. Problemet er at vi ikke vet hva vi egentlig får svar på. Stiller du et dårlig spørsmål avbryt og si at du vil formulerer det bedre. Hold kjeft etter spørsmålet! Still deg avventende på svar det kan være at samtalepartner trenger tid til å reflektere. Hold kjeft til samtalepartneren har snakket ferdig! Det avsporer den som snakker når vedkommende blir avbrutt av spørsmål underveis. Lukke diskusjon/ unngå spørsmål Av og til kan det være behov for ikke å gå inn på temaer, eller avslutte en diskusjon du mister litt grepet på. Her er noen vanlige måter å gjøre det på Politikermetoden Under utredning, ingen konklusjoner ennå Henvise til en prosess Det er for tidlig å si noe om dette ennå. Først må., Kort og godt avvise spørsmålet Det er ikke et aktuelt spørsmål Det er et hypotetisk spørsmål Marianne Synnes Kaasa Kommunikasjon knep og grep Side 16 av 16

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II Praktiske råd om det å snakke sammen I denne spalten tar vi for oss hvordan vi best mulig kan legge til rette for at personer med afasi kan

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon . Empatisk kommunikasjon D A G 1 D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte og bekrefte

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET LEVEL:START En god start på samlivet OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET Innhold INNLEDNING...2 KURSREGLER... 3 ARBEIDSOPPLEGG... 3 1 FORVENTNINGER... 5 Tankekart... 5 Stikkord til kolasjen... 6 2 KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Fagdag. Geir Leine Auestad

Fagdag. Geir Leine Auestad Fagdag Geir Leine Auestad Program 1. Introduksjon Kort info om skjema, formål og utfylling. Litt om fargene og dele i grupper 2. Gruppearbeid +pause 3. Framlegg og teori Diversity Icebreaker Dette spørreskjemaet

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Dag 1 del to side 1 Kommunikasjonsferdigheter FREMME EMPATISK LYTTING GJENNOM Bekrefte Åpne spørsmål Oppsummere Reflektere Dag 1 del to side 2 Bekreftelse Å kjenne seg bekreftet

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre + Nærværskompetanse møte med deg selv og andre Fagdager i Alta, 1. 2. april 2008, Stiftelsen Betania Førsteamanuensis Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger + Relasjoner

Detaljer

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS MARS 16 KURSHOLDERKURS Studieforbundet Funkis Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS Velkommen til kurs Dette kurset er ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte kursholder. Det gir heller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Utfordringer i arbeidet med MTM For store/urealistiske forventninger Vanskelig å tolke rapportene/for

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Studiestrategier. Mailand videregående skole

Studiestrategier. Mailand videregående skole Studiestrategier Mailand videregående skole Studiestrategier en oversikt Generell studieteknikk Effektiv læring Disponer tiden din riktig Organisering av papirer og lignende. Veien videre o Hukommelse

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

16. samling Mot. Innledning for lærerne

16. samling Mot. Innledning for lærerne 16. samling Mot Innledning for lærerne -Mot handler om å overkomme hindringer og tørre å ta sjanser- I vår sammenheng handler mot om å tørre å stå for det en selv mener, ta egne valg, uten blindt å følge

Detaljer

Hei, her er jeg,- Hvem er du? Helsesøsters relasjonskompetanse

Hei, her er jeg,- Hvem er du? Helsesøsters relasjonskompetanse Hei, her er jeg,- Hvem er du? Helsesøsters relasjonskompetanse Ved Kari Skullerud Ugland Lillehammer 20.09.2016 SELVFØLELSE Vi kan ikke gi andre en selvfølelse, men vi kan bidra til dens utvikling, DET

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

Konstruktive samtaler

Konstruktive samtaler Diana-Corina og Jan Bråten Konstruktive samtaler De neste sidene gir deg en enkel innføring i hvordan du kan gjøre vanskelige samtaler til konstruktive samtaler Hvorfor lære om dette? Krangler og konflikter

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet. Gruppe 3A

Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet. Gruppe 3A Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet Gruppe 3A Katrine Anthonisen, Christine Fjellum, Karoline Grønning, Gry Anh Holme, Camilla Bertelsen Olsen og Line Steen Innledning Barn er

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen

Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen Utfylling av rapport gjøres av pedagogisk leder/styrer. Rapporten skal gi nøyaktige og relevante beskrivelser av barnet og dets fungering

Detaljer

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål L er 5 år, gått i barnehagen siste år Situasjonsbeskrivelse Hvem er til stede? Hvor skjer det? Hva leses/fortelles? Hvordan

Detaljer

Ved spesialist i psykologi Eva Tryti

Ved spesialist i psykologi Eva Tryti Ved spesialist i psykologi Eva Tryti Vennlig lærer, kommuniserende og forståelsesfull? Skarpøyd fagperson? Enda en overvåker utsendt av myndighetene? De ulike rollene skaper ulike arenaer: Samarbeid Kontroll

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

ENIG DELVIS ENIG UENIG

ENIG DELVIS ENIG UENIG ENIG DELVIS ENIG UENIG DIALOGSPILL Beskrivelse Mål Materiell Varighet Metode En gruppe sitter rundt et bord. Bunken med påstander legges på bordet med baksiden opp. Å få frem synspunkt om et aktuelt tema.

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE 1 Innledning I 2013 og 2014 har personalet i Ervik barnehage reflektert mye rundt voksnes holdninger, adferd og verdier i arbeidet med barna. Dette har resultert i et

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no Øyepeketavle. Unni Haglund Øyepeketavlen Hvorfor vi laget et nytt kommunikasjonshjelpemiddel? Kartlegging av Per s kommunikative ferdigheter. Andre hjelpemidler som Per bruker. Prosessen. Resultatet. Hvordan

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Motiverende intervju - MI

Motiverende intervju - MI 1 Motiverende intervju - MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen havard.engen@ntnu.no Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda:

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

LOTUS-skjema - en strategi for utvikling av kunnskap om regning

LOTUS-skjema - en strategi for utvikling av kunnskap om regning LOTUS-skjema - en strategi for utvikling av kunnskap om regning Ressursen LOTUS skjema beskriver en prosess som knytter den grunnleggende ferdigheten å kunne regne sammen med skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

ØVELSE Formål: Bli kjent

ØVELSE Formål: Bli kjent IT BRANSJEN Gjennomføring ØVELSE Formål: Bli kjent 1. På egenhånd: Hva er du mest opptatt av? Reflekter litt på egenhånd. Bruk tusjer, penner og/eller fargeblyanter og bruk maks 5 minutter til å tegne

Detaljer

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Overvekt blant barn og unge Konferanse i Tune rådhus 9. mars 2016 Anne Høiby 1 Definisjon av MI MI er en samarbeidende samtalestil som

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer