1 Innsikt Utsyn 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innsikt Utsyn 2013"

Transkript

1 Innsikt Utsyn

2 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister i Norge 08 Reiser ut av Norge 09 Flytrafikk 10 Utsiktene for Om Virke Reise

3 Reiser internasjonalt Turistankomster 01 Reiser internasjonalt Reiselivsindustrien er verdens største eksportindustri. Hver niende arbeidsplass på kloden oppgis å direkte eller indirekte være skapt av denne. Reiselivsindustrien Turistankomster omfatter både yrkesreiser og feriereiser. Mens feriereiser blir påvirket av forbrukernes økonomi, er salget av yrkesreiser preget av konjunkturer og utviklingen i Reiselivsindustrien internasjonal og er nasjonal verdens økonomi. største eksportindustri. millioner eller 4 prosent fra Det forventes at Hver niende arbeidsplass på kloden oppgis å veksten i antall turistankomster fortsetter å vokse direkte I 2012 eller passerte indirekte for å første være gang skapt antallet av denne. internasjonale med turistankomster 3-4 prosent i 12013, milliard, som som er på linje med den Reiselivsindustrien er en økning på 39 omfatter millioner både eller yrkesreiser 4 prosent fra Det langsiktige forventes prognosen at veksten på i gjennomsnitt antall 3,8 prosent og turistankomster feriereiser. Mens fortsetter feriereiser å vokse blir påvirket med 3-4 av prosent i 2013, vekst som pr. år er for på perioden linje med den forbrukernes langsiktige økonomi, prognosen er salget på i gjennomsnitt av yrkesreiser 3,8 preget prosent vekst pr. år for perioden av konjunkturer og utviklingen i internasjonal og Europa er den mest besøkte regionen i verden og nasjonal økonomi. står for om lag halvparten av alle ankomstene. Det Europa er den mest besøkte regionen i verden og står er for likevel om lag en halvparten klar trend over av alle tid at veksten i antall er I 2012 ankomstene. passerte Det for første er likevel gang en antallet klar trend internasjonale over tid at veksten sterkere i antall i de fremvoksende er sterkere i de økonomiene enn de modne fremvoksende økonomiene enn de modne økonomiene (kilde: Innovasjon Norge). turistankomster 1 milliard, som er en økning på 39 økonomiene (kilde: Innovasjon Norge). Antall internasjonale turistankomster 2012 Norges andel av de modne økonomier millioner 0,57 prosent Norges andel i Nord-Europa 4,8 prosent Flytrafikk internasjonalt Kilde: Innovasjon Norge/UNWTO Mens UNWTOs tall relaterer seg til turismeutviklingen, gir tall fra flyselskapenes organisasjon IATA (International Air Transport Association) og ICAO (International Civil Aviation Organization) en god indikator på den totale utviklingen innen reiselivsindustrien. Flytrafikk 2011 internasjonalt oppgav at deres 190 medlemsland, som representerer 84 prosent av all flytrafikk, hadde transportert 2,7 milliarder passasjerer, som er en økning på 5,6 prosent fra Veksten fra 2011 til 2012 var på 4,8 prosent. Mens UNWTOs tall relaterer seg til turismeutviklingen, passasjerer, som er en økning på 5,6 prosent fra IATA/ICAO forventer at passasjertrafikken vil vokse med 5 prosent i Frem mot gir tall fra flyselskapenes organisasjon IATA Veksten fra 2011 til 2012 var på 4,8 prosent forventes det at antall flypassasjerer vil stige opp til 6,3 mrd., som er en vekst (International Air Transport Association) og ICAO IATA/ICAO forventer at passasjertrafikken vil vokse 4,5 % per år. (International Civil Aviation Organization) med 5 prosent i Frem mot 2030 forventes det en god indikator på den totale utviklingen innen at antall flypassasjerer vil stige opp til 6,3 mrd., som Per reiselivsindustrien. i dag er det over ICAO 500 oppgav 000 i flypassasjerer 2011 at deres i luften til er en en hver vekst tid. 4,5 % per år. Per i dag er det over medlemsland, som representerer 84 prosent flypassasjerer i luften til en hver tid. av all flytrafikk, hadde transportert 2,7 milliarder Utvikling i antall flypassasjerer globalt r re s je s a a p. rd M Mrd passasjerer 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2011: 2,7 mrd. Prognose 2030: 6,3 mrd. 1,0 0, Kilde: IATA/ICAO

4 Nordmenns reisevaner I reiste Nordmenns nordmenn i alt 22,5 millioner ganger reisevaner med minst en overnatting. Dette ga til sammen 108 millioner private og kommersielle overnattinger, som er en økning på henholdsvis I 2012 reiste nordmenn 0,9 og 1 prosent i alt 22,5 fra millioner ganger Antall reiser har holdt seg noenlunde stabilt de med siste minst 10 en årene, overnatting. men andelen Dette ga til utenlandsreiser sammen 108 har økt jevnt fra 24 prosent i 2002 til 41 millioner prosent private i og kommersielle Dette gjenspeiles overnattinger, også i som nordmenns ferieforbruk som var på til sammen er økning 94 på mrd. henholdsvis kroner i 0, og 1 Mens prosent nordmenn fra brukte mindre på ferie i Norge i 2012, Antall reiser økte forbruket har holdt seg på noenlunde ferie i utlandet stabilt med de siste 10 mrd. kroner sammenlignet med året før. 10 årene, Fra og men med andelen 2005 utenlandsreiser har mer enn 50 har prosent økt jevnt av befolkningen også feriert i utlandet i hovedferien. fra 24 prosent i 2002 til 41 prosent i Mill reiser 25,0 20,0 r e is 15,0 re r n e 10,0 ilio M 5,0 0,0 Utvikling i nordmenns reiser 5,3 16,5 5,2 17,8 6,0 6,0 6,8 14,8 15,1 15,2 7,1 Dette gjenspeiles også i nordmenns ferieforbruk som var på til sammen 94 mrd. kroner i Mens nordmenn brukte mindre på ferie i Norge i 2012, økte forbruket på ferie i utlandet med 10 mrd. kroner sammenlignet med året før. Fra og med 2005 har mer enn 50 prosent av befolkningen også feriert i utlandet i hovedferien. 7,6 6,6 7,6 13,5 14,5 14,5 15,3 8,1 9,3 14,2 13, Reiser i alt innenlands Reiser i alt utenlands Kilde: SSB 2012 Endring fra 2011 Antall reiser i alt (millioner) 22,5 0,9 % Herav: Antall reiser i Norge 13,3-6,3 % Antall reiser i utlandet 9,3 14,4 % Antall ferie- og fritidsreiser totalt 17,0-1,8 % Andel feriereiser foretatt i Norge 56 % -7,9 % Antall yrkesreiser totalt 5,5 10,0 % Andel yrkesreiser foretatt i Norge 67 % -5,5 % Antall overnattinger i alt (millioner) 108,5 0,8 % Herav: Antall overnattinger i Norge 43,5-13,0 % Antall overnattinger i utlandet 65,0 12,8 % Antall ferie- og fritidsovernattinger totalt 93,2 1,8 % Andel ferieovernattinger foretatt i Norge 38 % -11,9 % Antall yrkesovernattinger totalt 15,4-4,3 % Andel yrkesovernattinger foretatt i Norge 53 % -19,2 % Kilde: SSB Nordmenns ferieforbruk Endring Nordmenns forbruk på ferie- og fritidsreiser (mrd. kroner) 84,1 94,0 11,8 % Herav Reiser i Norge 23,5 23,4-0,4 % Reiser i utlandet 60,6 70,6 16,5 % Kilde: SSB

5 prosent planlegger en reise for å oppleve konsert eller festivaler, mens 10 prosent vil foreta en reise i forbindelse med ulike sportsarrangementer. De fleste kombinerer 8 hovedformålet med andre formål, som for eksempel rekreasjon eller sosialt samvær. 9 Nordmenns planer om å forfølge personlige interesser på reise Fottur/vandring/naturoppleve Musikk/konsert/festival Mat/vinopplevele Kunst og kultur Velvære/spa Helse/trening/aktiv idrett Sportsarrangement Jakt/fiske Bil/båt/motor Språk Personlig selvutvikling Religion Annet Nei/vet ikke/ikke relevant 21 % 18 % 16 % 16 % 11 % 10 % 10 % 7 % 5 % 5 % 3 % 6 % 27 % 31 % Spørsmål: Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise en eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? (flere svar mulig) Kilde: Virke/Opinion 2013 Nordmenns ferieplaner i 2013: 03 Nordmenns ferieplaner Av de som tar vinterferie vil 30 prosent tilbringe feriedagene på privat hytte i Norge. Foruten å tilbringe tid med familie og venner, oppgis rekreasjon og utøvelse av ulike aktiviteter som de viktigste formålene med vinterferien. Cirka halvparten som tar vinterferie reiser på tur til utlandet. Påskeferien tilbringes i all hovedsak i Norge. Enten på hytte, hjemme eller på besøk hos venner og familie. Cirka en tredel planlegger å reise utenlands. Over 80 prosent svarer at samvær med familie og venner er formålet med påskeferien. Nordmenn forfølger i økende grad personlige interesser når de planlegger en feriereise. I en spørreundersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra Virke oppgir hele 27 prosent at de planlegger å ha fri eller å gjennomføre en reise en eller flere dager i 2013 for å oppleve natur, for eksempel gjennom fottur og vandring. Over 20 prosent planlegger en reise for å oppleve konsert eller festivaler, mens 10 prosent vil foreta en reise i forbindelse med ulike sportsarrangementer. De fleste kombinerer hovedformålet med andre formål, som for eksempel rekreasjon eller sosialt samvær. En stadig større andel, og i 2013 hele 65 prosent, planlegger å reise utenlands i sommerferien. Foruten å være sammen med venner og familie, står rekreasjon, soling og bading øverst på listen over målet for sommerferien. Nesten 40 prosent ønsker også å oppleve nye steder. Over halvparten av de som planlegger høsteferie vil tilbringe denne i utlandet, mens 25 prosent vil være på privat hytte i Norge og 20 prosent vil være hjemme. Nordmenn tilbringer i stor grad juleferien i Norge, enten hjemme (67 %) eller på besøk hos venner og familie (31 %). Av de som planlegger ferie utenom skolens ferier, vil 87 % tilbringe denne i utlandet. 45 prosent vil ta en eller flere langhelger med ferie i utlandet i løpet av prosent bestiller sin hovedferie 1-6 måneder før reisen, mens 12 prosent bestiller i løpet av den siste måneden. Bare 1 prosent bestiller over et år i forveien. 57 prosent vil bruke omtrent like mye penger på feriereiser i 2013 som året før. 26 prosent vil bruke mer, mens 12 prosent vil bruke mindre enn de gjorde i (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reiseliv)

6 Turisme i Norge Norge har en lang tradisjon som reisemål. Fjorder, naturopplevelser og sportsfiske åpnet verdens øyne for norsk natur. Fjordene er fortsatt den største innbringeren til turisme på norsk jord, men Nord- Norge, skiferie og tematiske opplevelser viser også en god vekst. Reiselivet som verdiskaper Andel BNP (Fastlands-Norge) Sysselsatte Andel av samlet sysselsetting i Norge 4,3 prosent årsverk 6,5 prosent Reiselivsnæringen består av alle næringene hvor salget til turister utgjør en markant andel av produksjonen. Det er aktiviteten i disse næringene som offisielt utgjør reiselivsnæringens bidrag til tilsysselsetting og verdiskaping i Norge. Samlet bruttoprodukt for reiselivsnæringen i 2009 er beregnet til nærmere 79 milliarder kroner. Dette utgjorde 4,3 prosent av bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge. Næringer klassifisert som reiselivsnæringer: Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant, kantine- og cateringvirksomhet Transport med jernbane Transport med rutebil Sporvei og forstadsbaner Drosjebiltransport Annen landtransport Utenriks sjøfart, passasjertransport Innenriks sjøfart Lufttransport Reisebyråvisksomhet mv Utleie av transportmidler Kino og annen underholdning, nyhetsbyråer og kulturell tjenesteyting Sport og annen fritidsvirksomhet

7 12 13 Turistene bidrar til verdiskapingen i Norge gjennom kjøp av ulike typer varer og tjenester. Norske og utenlandske reisende brukte 105,5 milliarder kroner i Norge i Dette ble brukt på reiselivsprodukter i de rene reiselivsnæringene som overnatting, servering, transport, reisebyrå og museumsbesøk, men også turistkonsum ellers. Turistkonsum ellers står for over 30 prosent av det totale turistkonsumet, og representerer turistenes kjøp av for eksempel klær og skotøy, matvarer, souvernirer og andre transportutgifter. Turistene bidrar til verdiskapingen i Norge gjennom kjøp av ulike typer varer og tjenester. Norske og utenlandske reisende brukte 105,5 milliarder kroner i Norge i Dette ble brukt på reiselivsprodukter i de rene reiselivsnæringene som overnatting, servering, transport, reisebyrå og museumsbesøk, men også turistkonsum ellers. Turistkonsum ellers står for over 30 prosent av det totale turistkonsumet, og representerer turistenes kjøp av for eksempel klær og skotøy, matvarer, souvernirer og andre transportutgifter. Handelsbalansen mot utlandet Nordmenn Handelsbalansen ferierer mye i eget land, men mot stadig mer utlandet av feriebudsjettet brukes i utlandet. Mens utenlandske turister brukte 31 mrd. kroner i Norge i 2012, brukte nordmenn 78 mrd. kroner 1 på ulike aktiviteter i utlandet. Det betyr at vi har en negativ handelsbalanse og som figuren viser, er denne ubalansen økende. Nordmenn ferierte mer i eget land under finanskrisen, men har i tiden etter økt sin reiseaktivitet. Det kan vi ikke si om utenlandske turister i Norge. Dårlige tider i Europa gjør at det er vanskelig å få turister fra de europeiske turistmarkedene til Norge.. Nordmenn ferierer mye i eget land, men stadig mer av feriebudsjettet brukes i utlandet. Mens utenlandske turister brukte 31 mrd. kroner i Norge i 2012, brukte nordmenn 78 mrd. kroner på ulike aktiviteter i utlandet. Det betyr at vi har en negativ handelsbalanse og som figuren viser, er denne ubalansen økende. Nordmenn ferierte mer i eget land under finanskrisen, men har i tiden etter økt sin reiseaktivitet. Det kan vi ikke si om utenlandske turister i Norge. Dårlige tider i Europa gjør at det er vanskelig å få turister fra de europeiske turistmarkedene til Norge. Mrd. kroner Turistkonsumet i Norge fordelt på grupper 105,5 mrd. Andel Utlendingers konsum i Norge 30,5 mrd. 28,9 % Norske husholdningers konsum 53,3 mrd. 50,5 % Norske bedrifters konsum ved forretningsreiser 21,8 mrd. 20,6 % Kilde: SSB 1 Nordmenns konsum i utlandet omfatter grensehandel og aktivitet via turisme, dvs konsum på reiser i utlandet. Nordmenns konsum i utlandet omfatter grensehandel og aktivitet via turisme, dvs konsum på reiser i utlandet.

8 Overnattinger i Norge I 2012 var det 29,9 millioner kommersielle overnattinger i Norge, altså overnattingsdøgn det betales for, fordelt på hotell, camping, hyttegrend og vandrehjem. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med Norske overnattinger økte med 3,8 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 1 prosent. I 2012 var 73,3 prosent av alle kommersielle overnattinger i Norge foretatt av nordmenn. I 2012 var det 29,9 millioner kommersielle overnattinger i Norge, altså overnattingsdøgn det betales for, fordelt på hotell, camping, hyttegrend og vandrehjem. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med Norske overnattinger økte med 3,8 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 1 prosent. I 2012 var 73,3 prosent av alle kommersielle overnattinger i Norge foretatt av nordmenn. Statistikken over kommersielle overnattinger omfatter turister på rundreise i Norge med bil. hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer, campingplasser med en kapasitet på minst åtte hytter og hyttegrender med en kapasitet på minst tre hytter. Veksten i antall ankomster og stor utbyggingsaktivitet gir grunn til å tro at overnattinger i reiselivsbedrifter med en kapasitet på færre enn 20 senger har økt de senere årene, men at dette ikke reflekteres i offisiell statistikk. Fra og med mars 2013 imidlertid nedre grense for at en bedrift skal være med i statistikken redusert fra 20 til 10 sengeplasser for hotell- og hyttegrendbedrifter og 10 hytter for campingbedrifter. Det er etablert et godt tilbud av hytte- og leilighetsutleie som blant annet benyttes av turister på rundreise i Norge med bil. Statistikken over kommersielle overnattinger omfatter hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer, campingplasser med en kapasitet på minst åtte hytter og hyttegrender med en kapasitet på minst tre hytter. Veksten i antall ankomster og stor utbyggingsaktivitet gir grunn til å tro at overnattinger i reiselivsbedrifter med en kapasitet på færre enn 20 senger har økt de senere årene, men at dette ikke reflekteres i offisiell statistikk. Fra og med mars 2013 imidlertid nedre grense for at en bedrift skal være med i statistikken redusert fra 20 til 10 sengeplasser for hotell- og hyttegrendbedrifter og 10 hytter for campingbedrifter. Det er etablert et godt tilbud av hytte- og leilighetsutleie som blant annet benyttes av Antall kommersielle overnattinger i alt (millioner) 29,9 millioner 2012 Andel Utenlandske overnattinger 7,9 millioner 26,7 % Norske overnattinger 22 millioner 73,3 % Antall hotellovernattinger (millioner) 19,8 millioner 05 Overnattinger i Norge Utenlandske overnattinger 5,1 millioner 25,5 % Norske overnattinger 14,7 millioner 74,5 % Overnattinger ved kurs, konferanse 2,6 millioner 13,9 % Overnattinger ved yrkesreise 7,6 millioner 38,6 % Overnattinger ved ferie- og fritidsreise 9,6 millioner 48,3 % Kilde: SSB

9 16 17 Hotellovernattinger Hotellene Hotellovernattinger står i dag for om lag 66 prosent av alle kommersielle overnattinger. I 2012 var det 19,8 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på 3,1 prosent fra 2011, både for utenlandske og norske turisters hotellovernattinger. Hotellene står i dag for om lag 66 prosent av alle kommersielle overnattinger. I 2012 var det 19,8 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på 3,1 prosent fra 2011, både for utenlandske og norske turisters millioner. hotellovernattinger. Ser vi på formålet til hotellovernattingene, er størst andel ferie, med 9,6 millioner overnattinger, fulgt av yrkesreiser som utgjør 7,6 millioner hotellovernattinger. Kurs og konferanse er kun formålet for 14 prosent av overnattingsgjestene, og utgjør 2,6 millioner. Ser vi på formålet til hotellovernattingene, er størst andel ferie, med 9,6 millioner overnattinger, fulgt av yrkesreiser som utgjør 7,6 millioner hotellovernattinger. Kurs og konferanse er kun formålet for 14 prosent av overnattingsgjestene, og utgjør 2,6 Utvikling i antall hotellovernattinger ,3 mrd. 19,8 mrd Nordmenn Utlendinger Kilde: SSB

10 Opplevelser skaper trafikk Skirelaterte gjestedøgn gikk gjestedøgn tilbake i 2011/2012 gikk tilbake i 2011/2012 Utviklingen i antall skirelaterte gjestedøgn gikk tilbake også i 2011/2012 og endte på 2,5 millioner gjestedøgn, en nedgang på 1,7 prosent fra forrige sesong. Antallet utenlandske gjestedøgn økte med 2,8 prosent, mens nordmenns gjestedøgn gikk ned med 5,5 prosent. Danskene står får om lag halvparten av alle utenlandske skirelaterte gjestedøgn. Etter en kraftig tilbakegang sesongen 2010/11, økte de danske gjestedøgnene med 5,5 prosent i 2011/2012. Hovedåresaken til relativt få norske skirelaterte gjestedøgn kan forklares med få feriedager julen 2011 og en varmeperiode ved påsketider Utviklingen i antall skirelaterte gjestedøgn gikk tilbake også i 2011/2012 og endte på 2,5 millioner gjestedøgn, en nedgang på 1,7 prosent fra forrige sesong. Antallet utenlandske gjestedøgn økte med 2,8 prosent, mens nordmenns gjestedøgn gikk ned med 5,5 prosent. Danskene står får om lag halvparten av alle utenlandske skirelaterte gjestedøgn. Etter en kraftig tilbakegang sesongen 2010/11, økte de danske gjestedøgnene med 5,5 prosent i 2011/2012. Hovedåresaken til relativt få norske skirelaterte gjestedøgn kan forklares med få feriedager julen 2011 og en varmeperiode ved påsketider Antall skirelaterte gjestedøgn (millioner) 3,5 3,0 2010/2011: - 12,7% 2,5 2011/2012: - 1,7% 2,0 1,5 1,0-5,5% + 2,8% Totalt Norske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn 0,5-05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Kilde: Alpinanleggenes Landsforening 06 Opplevelser skaper trafikk

11 20 21 Heisomsetningen 2012/2013 økte totalt med 14 prosent Heisomsetningen 2012/2013 økte totalt med 14 prosent Etter tre svake sesonger ble 2012/2013 en svært god sesong med en heisomsetning på til sammen 980 millioner kroner. Det ser derfor ikke ut til at de tre siste sesongene med dårlig vær og føreforhold og uheldig kalendereffekt har påvirket interessen for alpin skikjøring. Samtidig ser etterspørselen fra utlandet ut til å ta seg opp igjen etter den kraftige tilbakegangen i 2010/2011 (ned 16 prosent). Etter tre svake sesonger ble 2012/2013 en svært god sesong med en heisomsetning på til sammen 980 millioner kroner. Det ser derfor ikke ut til at de tre siste sesongene med dårlig vær og føreforhold og uheldig kalendereffekt har påvirket interessen for alpin skikjøring. Samtidig ser etterspørselen fra utlandet ut til å ta seg opp igjen etter den kraftige tilbakegangen i 2010/2011 (ned 16 prosent). Heisomsetning for de største norske alpinanleggene Heisomsetning for de største norske alpinanleggene Skianlegg 2012/ /12 Endring All-timehigh Skistar Trysil Ikke oppgitt 157,8 Ikke oppgitt Skistar Hemsedal Ikke oppgitt 90,0 Ikke oppgitt Hafjell/Kvitfjell 96,4 83,2 16 % * Oslo Vinterpark (Tryvann) 41,6 29,8 40 % * Geilo Skisenter 39,6 35,4 12 % Norefjell Skisenter 33,4 26,9 24 % * Hovden Alpinsenter 26,1 24,9 5 % * Myrkdalen Fjellheisar 24,9 19,6 27 % * Kongsberg Skisenter 23,7 21,8 9 % Voss Resort Fjellheisar 19,8 18,7 6 % * Rauland 18,0 15,2 18 % * Beitostølen Skiheiser 15,3 13,4 14 % Skeikampen Alpinsenter 14,4 13,3 8 % Gaustablikk Skisenter 14,0 11,3 24 % Eikedalen Skisenter 12,3 12,1 2 % * Kilde: Alpinanleggenes Landsforening. Tall for Skistar oppgis ikke grunnet børshensyn. Oppdal er ikke medlem av Alpinanleggenes Landsforening og er derfor ikke inkludert i statistikken. Kilde: Alpinanleggenes Landsforening. Tall for Skistar oppgis ikke grunnet børshensyn. Oppdal er ikke medlem av Alpinanleggenes Landsforening og er derfor ikke inkludert i statistikken. Flere besøker norske museer Norske museer hadde nesten 10,6 millioner besøk i Antall museumsbesøk har økt med nesten 1,2 millioner eller 13 prosent de fem siste årene. Museene i Oslo hadde nesten 3,9 millioner besøk og sto for 37 prosent av alle besøk ved norske museer i prosent av museumsbesøkene i 2011 var besøkende som betalte inngangsbillett. Det ble utført nesten årsverk i museene i Fra 2006 er dette en økning på nesten 400 årsverk, eller 11 prosent. Om lag fem prosent av årsverkene ved norske museer er frivillig arbeid. Antallet administrative enheter i de norske museene er nå på 134, en halvering siden Dette skyldes en omfattende konsolideringsprosess i museumssektoren de siste ti årene.

12 Utenlandske turister i Norge Rundt 6,7 millioner besøkende kom til Norge i 2011, en økning på 2 prosent fra året før. Av disse var i underkant av 5 millioner overnattingsgjester, mens 1,3 millioner var på dagsreise. I tillegg kom cirka cruisepassasjerer på besøk til en eller flere norske havner. 07 Utenlandske turister i Norge Rundt 6,7 millioner besøkende kom til Norge i 2011, en økning på 2 prosent fra året før. Av disse var i underkant av 5 millioner overnattingsgjester, mens 1,3 millioner var på dagsreise. I tillegg kom cirka cruisepassasjerer på besøk til en eller flere norske havner. Blant de gjestene som overnattet i Norge var 1,1 millioner på forretningsreise og 3,9 millioner på feriereise. Totalt genererte denne trafikken 32,6 millioner utenlandske overnattinger i Norge, en oppgang på fire prosent fra Forretningstrafikken er relativt jevnt fordelt over året, mens drøyt 70 prosent av feriegjestene var knyttet til sommersesongen (mai-september) i Det er ferieog fritidstrafikken som har hatt den største veksten i perioden Blant de gjestene som overnattet i Norge var 1,1 millioner på forretningsreise og 3,9 millioner på feriereise. Totalt genererte denne trafikken 32,6 millioner utenlandske overnattinger i Norge, en oppgang på fire prosent fra Forretningstrafikken er relativt jevnt fordelt over året, mens drøyt 70 prosent av feriegjestene var knyttet til sommersesongen (mai-september) i Det er ferie- og fritidstrafikken som har hatt den største veksten i perioden prosent av det totale antall turistankomster til Norge skjer med fly, og fly har stått for 63 prosent av veksten i innkommende turisme siden Storbritannia og Tyskland er de største markedene for innkommende flyturisme. 35 prosent av det totale antall turistankomster til Norge skjer med fly, og fly har stått for 63 prosent av veksten i innkommende turisme siden Storbritannia og Tyskland er de største markedene for innkommende flyturisme. Antall ankomster i alt ,7 millioner Herav: Ferie- og fritidsankomster (min. 1 overnatting) Forretningsreiser (min 1 overnatting) Dagsbesøk Cruisepassasjerer 2 Antall gjestedøgn totalt ,9 millioner 1,1 millioner 1,3 millioner 0,5 millioner 32,6 millioner Herav: Ferie- og fritidsgjestedøgn (min. 1 overnatting) Forretningsgjestedøgn Kilde: Transportøkonomisk institutt 27,3 millioner 5,3 millioner 2 Tall for cruisepassasjerer gjelder utenlandske passasjerer som har hatt ett eller flere besøk i norske havner. Tall for cruisepassasjerer gjelder utenlandske passasjerer som har hatt ett eller flere besøk i norske havner.

13 24 25 Funn fra Turistundersøkelsen sommeren 2012: Gjestenes forbruk: De reisendes samlede forbruk sommersesongen 2012 estimeres til omtrent 33,3 mrd. kroner. Mens pakkereiser fyller mest i forbruket for gjester som kommer fra et land utenfor Europa, er overnatting Skandinavenes største utgiftspost. Størst samlet utgiftspost er øvrig forbruk, som særlig drives av feriegjestene. Den største delen av dette øvrige forbruket går til besøk på restaurant, cafe og nattklubber. De norske kjernemarkedene, for eksempel Nederland og Tyskland, har et relativt lavt døgnforbruk, mens gjester i det asiatiske, amerikanske og russiske markedet har et gjennomsnittlig høyt døgnforbruk. Reisemønstre for ferieturistene: Det er en utfordring å tiltrekke flere nye turister fra Danmark og Sverige. Blant de skandinaviske turistene er det få nye turister som ikke har vært i Norge før. To av tre skandinaviske turister besøker Norge en gang årlig eller oftere. Turister som kommer fra land utenfor Skandinavia, kommer i langt høyere grad for første gang til Norge. Blant turister fra det øvrige Europa og øvrige utenfor Europa er det henholdsvis 46 prosent og 79 prosent nye kunder. Aktiviteter i ferien: Turistene kan på bakgrunn av sine aktiviteter deles i seks segmenter: > Kultursegmentet er det største segmentet, som særlig mange av de utenlandske turistene faller i. Dette omfatter bl.a. sightseeing og besøk på museer eller historiske bygninger. > Det nest største segmentet er den aktive, som bl.a. innebærer fiske, gå lange turer eller sykle. > Det tredje er det autentiske, hvor turistene ønsker å oppleve tradisjoner og lokal kultur, samt besøke restauranter og shoppe. > De tre øvrige segmentene er natursegmentet (oppleve naturen), nattelivsegmentet (inkl. konserter) og sportssegmentet (f.eks å padle kajakk/kano, klatring og paragliding). Over halvparten av turistene forventer å slappe av og oppleve naturen på ferie i Norge. Utenlandske turister planlegger generelt flere aktiviteter enn nordmenn. Deltakelsen i forskjellige aktiviteter har en markant effekt på turistenes forbruk. Særlig turister i det autentiske segmentet, men også i kultursegmentet, har alt annet likt et høyere forbruk enn turister som ikke foretar seg disse aktivitetene. Turister i det aktive segmentet har et markant mindre forbruk. Det ligger en klar utfordring i å skape merverdi fra turistene som bruker Norges natur til gratisaktiviteter. De utenlandske turistene er langt mer mobile enn innenlandske turister. Mens 8 av 10 innenlandske turister overnatter kun i en region, overnatter 6 av 10 utenlandske turister i minst to forskjellige regioner på feriereisen. I 2012 satte Innovasjon Norge i gang en landsdekkende turistundersøkelse som skal erstatte den tidligere Gjesteundersøkelsen. Endringen betyr at datainnsamling ved grenseovergangene erstattes med datainnsamling ved kommersielle overnattingssteder. Rapporten det refereres til inneholder analyser av turister og forretningsreisende som var på feriereise i Norge sommersesongen 2012 mai-august.

14 26 27 Reisearrangørene 08 Reiser ut av Norge Utviklingen i flytrafikken, sammen med tall fra reisebyrå og reisearrangører, gir gode indikatorer på reisetrafikken ut av Norge. Antall reisebyråer med IATA-agentur har vært svakt synkende mens omsetningen har vært stigende de siste ti årene. Reisebyråene spesialiserer seg på henholdsvis ferieog forretningsreiser. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på forretningsreiser kommer fra salg av flybilletter (80 prosent), hoteller (15 prosent) og leiebil/andre tjenester (5 prosent).. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på feriereiser kommer hovedsakelig fra salg av pakkerreiser og flybilletter. Virke Reise Utland mener det offentliges innkjøp av reisetjenester ikke fungerer optimalt, verken for de offentlige etater eller for reisebyråene. Vi er derfor opptatt av å forbedre anbudsbeskrivelser og anbudsprosess.

15 28 29 Pakkereiser Pakkereiseproduktet er gjenstand for stadig modernisering siden den første charterreisen gikk fra Gardermoen i Charterkonseptet har hatt en jevn vekst siden 70-tallet. Pakkereisebegrepet ble endret gjennom revisjon av pakkereiseloven i Som følge av dette er det vanskelig å spore salget av det som i dag juridisk sett er pakkereise, men bransjen selv anslår at salget av pakkereiser som ikke går med charterfly, utgjør ca 40 prosent av charterproduksjonen. I 2012 reiste over 1,2 millioner nordmenn på pakkereiser med charterfly fra Norge, en økning på om lag 3 prosent fra året før. Salget av pakkereiser med charterfly har vært ganske stabilt de senere årene, med unntak av en nedgang på hhv 3 prosent i finanskriseårene , etterfulgt av en kraftig oppgang på 14 prosent i Det kom inn kun 310 saker til Klagenemnda for pakkereiser i Under 50 prosent av klagerne fikk helt eller delvis medhold. En undersøkelse foretatt i 2007 av Institutt for Forbruksforskning utropte norske pakkereisearrangører til den leverandørgruppen norske forbrukere hadde størst tillit til. Reiser til Syden Reiser til Syden I overkant 75 prosent av antall solgte pakketurer med charterfly går til land som tradisjonelt betegnes som Syden, det vil si Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. I 2012 ble det solgt pakkereiser til disse landene, hvorav nesten halvparten er reiser til Spania. Salget av Sydenreiser med charterfly opplevde en nedgang på 3 prosent i 2012 sammenlignet med året før. Nedgangen må ses i sammenheng med den kraftige veksten på hele 20 % i 2011, etter to foregående år med nedgang som følge I overkant 75 prosent av antall solgte pakketurer med charterfly går til land som tradisjonelt betegnes som Syden, det vil si Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. I 2012 ble det solgt pakkereiser til disse landene, hvorav nesten halvparten er reiser til Spania. Salget av Sydenreiser med charterfly opplevde en nedgang av finanskrisen. på 3 prosent i 2012 sammenlignet med året før. Nedgangen må ses i sammenheng med den kraftige Antall solgte pakkereiser med charterfly til Syden Spania Hellas Tyrkia Italia veksten på hele 20 % i 2011, etter to foregående år med nedgang som følge av finanskrisen Kilde: Virke Virke Reise Utland ser nødvendigheten av å stimulere både produksjon og etterspørsel av bærekraftige reiseprodukter. Mange aktører har faktisk gjort mye på dette området, men store deler av markedet ser foreløpig ut til å ta ferie fra sitt miljøengasjement når de velger sin hovedferie. Virke Reise Utland ser nødvendigheten av å stimulere både produksjon og etterspørsel av bærekraftige reiseprodukter. Mange aktører har faktisk gjort mye på dette området, men store deler av markedet ser foreløpig ut til å ta ferie fra sitt miljøengasjement når de velger sin hovedferie. Virke Reise Utland arbeider aktivt for at medlemmene skal ha best mulig kunnskap om de rettigheter deres kunder har etter lovgivingen. Vi anser god forbrukerbeskyttelse ved kjøp av pakkereiser som et godt salgsargument, men peker også på at de plikter og det ansvar bransjen blir pålagt, betyr både en finansiell risiko og økte kostnader som slår ut i høyere priser, og kan føre til en reduksjon i antall utbydere av spesialiserte produkter. Virkes statistikk over pakkereiser er basert på innrapportering av antall solgte pakkereiser (pax) fra de av Virkes medlemmer som produserer charterreiser ut fra Norge, Disse utgjør over 95 prosent av den totale charterproduksjonen.

16 Flytrafikk 9. Flytrafikk Trafikken ved norske ved lufthavner norske lufthavner Over 46 millioner passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i Det er 2 millioner flere enn i 2011 og rekord. Utenlandstrafikken økte mest i 2012 med 7,2 prosent, mens innenlandstrafikken økte med 3,3 prosent. Utenlandstrafikken sto for 37 prosent av det totale antallet passasjerer som reiste til eller fra Avinors lufthavner i Over 46 millioner passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i Det er 2 millioner flere enn i 2011 og rekord. Utenlandstrafikken økte mest i 2012 med 7, prosent, mens innenlandstrafikken økte med 3,3 prosent. Utenlandstrafikken sto for 37 prosent av det totale antallet passasjerer som reiste til eller fra Avinors lufthavner i Norske lufthavner Enkeltreiser 2012 (i tusen) Endring fra 2011 Oslo Gardermoen ,6 % Stavanger ,8 % Bergen ,8 % Trondheim ,0 % Bodø ,4 % Tromsø ,9 % Kristiansand ,9 % Øvrige Avinoreide lufthavner ,0 % Avinor totalt ,8 % Sandefjord, Torp ,4 % Moss, Rygge ,4 % Kilde: Avinor Flytrafikken har fått et ufortjent stempel som miljøversting. Driften av verdens datamaskiner krever mer energi og forurenser mer enn den samlede flytrafikken. Moderne flyteknologi har redusert energiforbruk og utslipp pr passasjerkilometer med opp til 40 prosent siden 1975, og stadig ny teknologi presser forbruk og utslipp Flytrafikken har fått et ufortjent stempel som miljøversting. Driften av verdens datamaskiner krever mer energi og forurenser mer enn den samlede flytrafikken. Moderne flyteknologi har redusert energiforbruk og utslipp pr passasjerkilometer med opp til 40 prosent siden 1975, og stadig ny teknologi presser forbruk og utslipp stadig lavere ned. stadig lavere ned.

17 32 Salget av flybilletter Konkurransen mellom flyselskapene er fremdeles meget sterk. På innenlandsmarkedet tar Norwegian fortsatt markedsandeler og har nå 37 prosent av trafikken, mens SAS er største operatør med 46 prosent markedsandel og Widereø 17 prosent 5. Norwegian har passert SAS som det største selskapet på utenlandstrafikk fra Avinors lufthavner. Turbulensen rundt SAS på slutten av 2012 har ikke ført til noen påviselig endring i markedsandelen til SAS. Salget av flybilletter Konkurransen mellom flyselskapene er fremdeles meget sterk. På innenlandsmarkedet tar Norwegian fortsatt markedsandeler og har nå 37 prosent av trafikken, mens SAS er største operatør med 46 prosent markedsandel og Widereø 17 prosent. Norwegian har passert SAS som det største selskapet på utenlandstrafikk fra Avinors lufthavner. Turbulensen rundt SAS på slutten av 2012 har ikke ført til noen påviselig endring i markedsandelen til SAS. Gjennomsnittsprisen på flybilletter fortsetter å synke. Tall gjennom BSP (IATAs oppgjørssystem) viser et gjennomsnittlig prisfall per billett på 2 prosent fra 2011 til Boomen i turismen her hjemme de siste årene kan i stor grad tilskrives fremveksten av lavprisflyselskapene, som har presset prisene ned også hos de tradisjonelle full-service selskapene. De til tider svært lave flyprisene har ført til en sterk økning av antall kortferier i Europa, og spesielt i Skandinavia. Utenlandstrafikken med rutefly fra Avinors lufthavner økte med 24 prosent mellom 2009 og Det er nesten det dobbelte av veksten for innenlandstrafikken. Gjennomsnittsprisen på flybilletter fortsetter å synke. Tall gjennom BSP (IATAs oppgjørssystem) viser et gjennomsnittlig prisfall per billett på 2 prosent fra 2011 til Boomen i turismen her hjemme de siste årene kan i stor grad tilskrives fremveksten av lavprisflyselskapene, som har presset prisene ned også hos de tradisjonelle full-service selskapene. De til tider svært lave flyprisene har ført til en sterk økning av antall kortferier i Europa, og spesielt i Skandinavia. Utenlandstrafikken med rutefly fra Avinors lufthavner økte med 24 prosent mellom 2009 og Det er nesten det dobbelte av veksten for innenlandstrafikken. Salg av flybilletter i Norge Endring siste år Brutto salg av flybilletter (i mrd. kroner) 13,2 11,4 12,1 14,4 15,6 8 % Antall utstedte flybilletter (i millioner) 3,7 3,4 3,9 5,2 5,7 10 % Gjennomsnittspris pr. flybillett (NOK) % Kilde: BSP Det er verdt å legge merke til at mens bruttoomsetningen av flybilletter kjøpt gjennom reisebyrå har økt de siste årene, har antall reisebyråer gått ned. Produktiviteten per ansatt i norske reisebyråer er helt på verdenstoppen. på verdenstoppen. Det er verdt å legge merke til at mens bruttoomsetningen av flybilletter kjøpt gjennom reisebyrå har økt de siste årene, har antall reisebyråer gått ned. Virke Reise Utland representerer de skandinaviske reisebyråene i det øverste kontaktforumet mellom den internasjonale reisebyråindustrien og IATA. Virke arbeider for at rammebetingelsene IATA pålegger sine agenter, skal bli mer balansert enn Virke de Reise er nå, Utland og at representerer reisebyråenes de skandinaviske konkurranseevne reisebyråene ikke skal i det bli øverste svekket kontaktforumet mellom den internasjonale reisebyråindustrien og IATA. Virke arbeider for av tiltak eller regler i IATAs regi. Produktiviteten per ansatt i norske reisebyråer er helt at rammebetingelsene IATA pålegger sine agenter, skal bli mer balansert enn de er nå, og at reisebyråenes konkurranseevne ikke skal bli svekket av tiltak eller regler i IATAs regi. r e n ro k. rd M Mrd. kroner Brutto salg av flybilletter i Norge og antall IATA-byråer Brutto salg i millioner kroner Antall IATA-byråer Kilde: BSP/IATA 5 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011

18 34 35 Reisens varighet kortere ferier øker mest! Drøyt 40 prosent av nordmenns ferie- og fritidsreiser til utlandet er av minst en ukes varighet. Reisens Lengre opphold varighet er med andre ord kortere den vanligste ferieformen. ferier Det øker likevel mest! kortere opphold som øker mest. Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden for reiser under en ukes varighet var 14 prosent, mens de lengre reisene vokste med 8 Drøyt 40 prosent av nordmenns ferie- og fritidsreiser prosent i samme periode. til utlandet er av minst en ukes varighet. Lengre opphold er med andre ord den vanligste ferieformen. Det er likevel kortere opphold som øker mest. Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden for reiser under en ukes varighet var 14 prosent, mens de lengre reisene vokste med 8 prosent i samme periode. Reisens varighet - Nordmenns ferie- og fritidsreiser til utlandet med fly 19 % 22 % 23 % 22 % 24 % 29 % 32 % 32 % 34 % 34 % 52 % 47 % 45 % 44 % 42 % over 7 netter 4-7 netter 1-3 netter Kilde: TØI Feriereiser til utlandet anses av de fleste som viktige for å få impulser, rekreasjon og sosial energi i en stresset hverdag. Virke Reise Utland peker også på betydningen slike reiser har for økonomien i mange av de landene nordmenn reiser til, samt det bidrag turistreiser er til økt internasjonal forståelse og kunnskap om andre kulturer og levesett. Feriereiser til utlandet anses av de fleste som viktige for å få impulser, rekreasjon og sosial energi i en stresset hverdag. Virke Reise Utland peker også på betydningen slike reiser har for økonomien i mange av de landene nordmenn reiser til, samt det bidrag turistreiser er til økt internasjonal forståelse og kunnskap om andre kulturer og levesett.

19 Utsiktene for 2013 Den spesielle og positive situasjonen for norsk økonomi, sammenlignet med det internasjonale bildet, legger sterke føringer for utsiktene for 2013 for reiselivsindustrien i Norge. Et relativt lavt rentenivå, lav arbeidsløshet og sterk krone stimulerer til ytterligere vekst i nordmenns ferie- og fritidskonsum både i Norge og i utlandet, mens den finansielle situasjonen på de fleste eksportmarkedene for norsk reiseliv sammen med den sterke norske kronen, skaper utfordringer for innkommende turisme. Næringsreiser i og ut av Norge er inne i en vekstperiode som de fleste antar vil fortsette gjennom året. Reiser til og i Norge: Hotell og annen overnatting i distriktene mest positive. I Virkes næringsundersøkelse kommer det fram at hoteller lokalisert i distriktene forventer en omsetningsvekst på nærmere 7 prosent, mens hoteller i sentrale strøk forventer en omsetning i år omtrent på samme nivå som fjoråret. Dette bildet gjelder også for annen overnatting. Samlet sett forventer hotellene en vekst i omsetningen på 3,2 prosent i 2013, mens annen overnatting anslår en vekst på 3,8 prosent. Stadig flere private overnattinger. Hotellene spår at antall overnattinger øker med 3,2 prosent i 2013, mens annen overnatting vokser med 4,5 prosent. Både hotellene og annen overnatting forventer størst vekst i bedriftsmarkedet. Restaurantbransjen forventer at omsetningen vil øke med 4,2 prosent i 2013, og museene anslår at antall besøk vil øke med 4,5 prosent i Av de som forventer en nedgang i 2013 oppgir 68 prosent uroen i de internasjonale markedene som hovedårsak(er). Andre hovedårsaker som trekkes frem er lavere etterspørsel fra næringsliv og offentlig sektor (62 prosent) og sterk kronekurs/svekket konkurranseevne (49 prosent). Kun to prosent trekker frem reduserte markedsføringsaktiviteter som en hovedårsak til lavere omsetning i Innkommende turoperatører er positive til hele 86 prosent av de spurte tror på en positiv utvikling i år. Det er likevel store forskjeller mellom aktørene, både i volum og type aktivitet, noe som gjør det vanskelig å gi et samlet anslag for bransjen. Forventet vekst er beregnet utfra et vektet snitt av aktørenes omsetning i 2012

20 38 39 Reiser ut av Norge 10 Om Virke Reise Reisearrangørene er optimistiske, men noe avdempet. I Virkes næringsundersøkelse oppgir 29 prosent av reisearrangørene at de forventer i snitt 2,8 prosent høyere omsetning i 2013 enn i 2012, mens resten, 71 prosent forventer samme omsetning som i Det er altså ingen som tror på lavere omsetning i inneværende år i denne gruppen. Salgsutviklingen fram til juni 2013 har imidlertid vært så god at optimismen blant aktørene nå er mye større enn hva undersøkelsen foretatt i vinter viser. Reisebyråene har tro på vekst. 49 prosent av de spurte reisebyråene tror på økt omsetning i forhold til 2012, mens 51 prosent mener omsetningen vil ligge på fjorårets nivå. De som tror på vekst, oppgir i vektet snitt veksten til ca 6,4 prosent på privatmarkedet og 4,4 prosent på bedriftsmarkedet. Pakkereiser holder stand. Veksten i lavprisselskapenes rutenett og seteproduksjon går ikke på bekostning av den tradisjonelle pakkereisen. Men størstedelen av veksten i nordmenns ferie- og fritidsreiser til utlandet med rutefly, kommer først og fremst lavprisselskapene til gode Nabolandene fremdeles populære. Nordmenn er storforbrukere av reiselivsprodukter i Danmark og Sverige. Disse reisene foretas i det store med egen bil/fergeselskapene, og forventes å holde seg på samme, høye nivå i 2013 som i (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reiseliv) Hovedorganisasjonen Virke organiserer bedrifter innenfor hele verdikjeden av norsk reiseliv både innkommende og utgående reiseliv. Turisme og reiseliv berører omsetningen til svært mange av Virkes medlemmer. Virke Reise spiller en aktiv rolle innenfor reiselivspolitikken, og fronter saker av betydning for medlemmene ovenfor både politiske myndigheter og media. Siden inn- og utgående reiseliv på mange måter representerer særsklite produksjonsområder, som kan kategoriseres som import og eksport, er Virke Reise sammensatt av to uavhengige ansvarsområder, nemlig Reise Norge og Reise Utland. Virke Reise Utland (tidligere Den Norske Reisebransjeforening, stiftet i 1939 og innfusjonert i daværende HSH, nå Virke i 2001) representerer reisebyråer, reisearrangører og transportselskap, og representerer cirka 80 prosent av alle reisebyråer, og cirka 95 prosent av de som driver fast turproduksjon. Direktøren for Virke Reise Utland er leder av Norsk ReiselivsForum (NRF), og administrativt ansvarlig for sekretariatet for klagenemndene for pakke- og ruteflyreiser, Pakkereisenemnda og Flyreisenemnda. Flyklagenemnda fikk i 2012 nytt navn, Transportklagenemnda, da nemnda ble utvidet til også å omfatte klager på jernbanetjenester. Se for øvrig Virke Reise Utland er medlem i EU-organisasjonen ECTAA., hvor direktør Rolf Forsdahl har viktige tillitsverv på vegne av medlemmene i Virke Reise Utland. Virke Reise Utland samarbeider også nært med Utenriksdepartementet (UD) om saker som angår nordmenns opphold i eller reiser til utlandet. Virke Reise Norge ble etablert i 2008 og representerer et bransjefelleskap for norske reiselivsbedrifter og bedrifter som jobber med innkommende turisme til Norge. Blant medlemmene i finnes bedrifter innenfor overnatting, servering, turoperatører som setter sammen og selger reiser til Norge i det internasjonale markedet, bilutleiefirmaer, de største guidefirmaene i Norge, fleste cruiseagentene i Norge. Virke deltar i arbeidet med den norske reiselivssatsingen, og møter blant annet i Reiselivets Arbeidsutvalg i Nærings- og handelsdepartementet.

En milliard reiser i 2012

En milliard reiser i 2012 REISE 2 En milliard reiser i 2012 En milliard reiser i 2012 3 En milliard reiser i 2012 Reiselivsindustrien er verdens største eksportindustri. For mange land er dette den viktigste motoren for økt velstand,

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke 17.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 TØI rapport 1175/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011, 70 sider Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Representantforslag 118 S

Representantforslag 118 S Representantforslag 8 S (200 20) fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Bård Hoksrud Dokument 8:8 S (200 20) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 06.05.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s.

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s. Nøkkeltall 2011 Foto: Petur Peturson Norsk reiselivsnæring går et usikkert år i møte. En sterk norsk krone og et Europa i krise er usikre momenter for årets reiselivsår. Samtidig har vi sett en vekst i

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst Hovedorganisasjon som deltar

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 05.06.2012 Grunn til bekymring? VIRKES HSH MEDLEMMER VIRKE NORGES RASKEST VOKSENDE HOVEDORGANISASJON

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Nordmenns reisevaner 2015

Nordmenns reisevaner 2015 Nordmenns reisevaner 2015 - ja, vårt reisekonsum øker - både på forretningsreise- og feriereisefronten - vi er både tradisjonelle og utprøvende i valg av reisemål - vårt forhold til personlig ansvar etc

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme

Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme Rapporter 2009/32 Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Benchmarking reiseliv Innlandet

Benchmarking reiseliv Innlandet ØF-notat 08/2015 Benchmarking reiseliv Innlandet Hovedresultater på ni valgte indikatorer av SFR Senter for reiselivsforskning SFR Senter for reiselivsforskning Birgitta Ericsson, Xiang Ying Mei, Svein

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer