1 Innsikt Utsyn 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innsikt Utsyn 2013"

Transkript

1 Innsikt Utsyn

2 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister i Norge 08 Reiser ut av Norge 09 Flytrafikk 10 Utsiktene for Om Virke Reise

3 Reiser internasjonalt Turistankomster 01 Reiser internasjonalt Reiselivsindustrien er verdens største eksportindustri. Hver niende arbeidsplass på kloden oppgis å direkte eller indirekte være skapt av denne. Reiselivsindustrien Turistankomster omfatter både yrkesreiser og feriereiser. Mens feriereiser blir påvirket av forbrukernes økonomi, er salget av yrkesreiser preget av konjunkturer og utviklingen i Reiselivsindustrien internasjonal og er nasjonal verdens økonomi. største eksportindustri. millioner eller 4 prosent fra Det forventes at Hver niende arbeidsplass på kloden oppgis å veksten i antall turistankomster fortsetter å vokse direkte I 2012 eller passerte indirekte for å første være gang skapt antallet av denne. internasjonale med turistankomster 3-4 prosent i 12013, milliard, som som er på linje med den Reiselivsindustrien er en økning på 39 omfatter millioner både eller yrkesreiser 4 prosent fra Det langsiktige forventes prognosen at veksten på i gjennomsnitt antall 3,8 prosent og turistankomster feriereiser. Mens fortsetter feriereiser å vokse blir påvirket med 3-4 av prosent i 2013, vekst som pr. år er for på perioden linje med den forbrukernes langsiktige økonomi, prognosen er salget på i gjennomsnitt av yrkesreiser 3,8 preget prosent vekst pr. år for perioden av konjunkturer og utviklingen i internasjonal og Europa er den mest besøkte regionen i verden og nasjonal økonomi. står for om lag halvparten av alle ankomstene. Det Europa er den mest besøkte regionen i verden og står er for likevel om lag en halvparten klar trend over av alle tid at veksten i antall er I 2012 ankomstene. passerte Det for første er likevel gang en antallet klar trend internasjonale over tid at veksten sterkere i antall i de fremvoksende er sterkere i de økonomiene enn de modne fremvoksende økonomiene enn de modne økonomiene (kilde: Innovasjon Norge). turistankomster 1 milliard, som er en økning på 39 økonomiene (kilde: Innovasjon Norge). Antall internasjonale turistankomster 2012 Norges andel av de modne økonomier millioner 0,57 prosent Norges andel i Nord-Europa 4,8 prosent Flytrafikk internasjonalt Kilde: Innovasjon Norge/UNWTO Mens UNWTOs tall relaterer seg til turismeutviklingen, gir tall fra flyselskapenes organisasjon IATA (International Air Transport Association) og ICAO (International Civil Aviation Organization) en god indikator på den totale utviklingen innen reiselivsindustrien. Flytrafikk 2011 internasjonalt oppgav at deres 190 medlemsland, som representerer 84 prosent av all flytrafikk, hadde transportert 2,7 milliarder passasjerer, som er en økning på 5,6 prosent fra Veksten fra 2011 til 2012 var på 4,8 prosent. Mens UNWTOs tall relaterer seg til turismeutviklingen, passasjerer, som er en økning på 5,6 prosent fra IATA/ICAO forventer at passasjertrafikken vil vokse med 5 prosent i Frem mot gir tall fra flyselskapenes organisasjon IATA Veksten fra 2011 til 2012 var på 4,8 prosent forventes det at antall flypassasjerer vil stige opp til 6,3 mrd., som er en vekst (International Air Transport Association) og ICAO IATA/ICAO forventer at passasjertrafikken vil vokse 4,5 % per år. (International Civil Aviation Organization) med 5 prosent i Frem mot 2030 forventes det en god indikator på den totale utviklingen innen at antall flypassasjerer vil stige opp til 6,3 mrd., som Per reiselivsindustrien. i dag er det over ICAO 500 oppgav 000 i flypassasjerer 2011 at deres i luften til er en en hver vekst tid. 4,5 % per år. Per i dag er det over medlemsland, som representerer 84 prosent flypassasjerer i luften til en hver tid. av all flytrafikk, hadde transportert 2,7 milliarder Utvikling i antall flypassasjerer globalt r re s je s a a p. rd M Mrd passasjerer 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2011: 2,7 mrd. Prognose 2030: 6,3 mrd. 1,0 0, Kilde: IATA/ICAO

4 Nordmenns reisevaner I reiste Nordmenns nordmenn i alt 22,5 millioner ganger reisevaner med minst en overnatting. Dette ga til sammen 108 millioner private og kommersielle overnattinger, som er en økning på henholdsvis I 2012 reiste nordmenn 0,9 og 1 prosent i alt 22,5 fra millioner ganger Antall reiser har holdt seg noenlunde stabilt de med siste minst 10 en årene, overnatting. men andelen Dette ga til utenlandsreiser sammen 108 har økt jevnt fra 24 prosent i 2002 til 41 millioner prosent private i og kommersielle Dette gjenspeiles overnattinger, også i som nordmenns ferieforbruk som var på til sammen er økning 94 på mrd. henholdsvis kroner i 0, og 1 Mens prosent nordmenn fra brukte mindre på ferie i Norge i 2012, Antall reiser økte forbruket har holdt seg på noenlunde ferie i utlandet stabilt med de siste 10 mrd. kroner sammenlignet med året før. 10 årene, Fra og men med andelen 2005 utenlandsreiser har mer enn 50 har prosent økt jevnt av befolkningen også feriert i utlandet i hovedferien. fra 24 prosent i 2002 til 41 prosent i Mill reiser 25,0 20,0 r e is 15,0 re r n e 10,0 ilio M 5,0 0,0 Utvikling i nordmenns reiser 5,3 16,5 5,2 17,8 6,0 6,0 6,8 14,8 15,1 15,2 7,1 Dette gjenspeiles også i nordmenns ferieforbruk som var på til sammen 94 mrd. kroner i Mens nordmenn brukte mindre på ferie i Norge i 2012, økte forbruket på ferie i utlandet med 10 mrd. kroner sammenlignet med året før. Fra og med 2005 har mer enn 50 prosent av befolkningen også feriert i utlandet i hovedferien. 7,6 6,6 7,6 13,5 14,5 14,5 15,3 8,1 9,3 14,2 13, Reiser i alt innenlands Reiser i alt utenlands Kilde: SSB 2012 Endring fra 2011 Antall reiser i alt (millioner) 22,5 0,9 % Herav: Antall reiser i Norge 13,3-6,3 % Antall reiser i utlandet 9,3 14,4 % Antall ferie- og fritidsreiser totalt 17,0-1,8 % Andel feriereiser foretatt i Norge 56 % -7,9 % Antall yrkesreiser totalt 5,5 10,0 % Andel yrkesreiser foretatt i Norge 67 % -5,5 % Antall overnattinger i alt (millioner) 108,5 0,8 % Herav: Antall overnattinger i Norge 43,5-13,0 % Antall overnattinger i utlandet 65,0 12,8 % Antall ferie- og fritidsovernattinger totalt 93,2 1,8 % Andel ferieovernattinger foretatt i Norge 38 % -11,9 % Antall yrkesovernattinger totalt 15,4-4,3 % Andel yrkesovernattinger foretatt i Norge 53 % -19,2 % Kilde: SSB Nordmenns ferieforbruk Endring Nordmenns forbruk på ferie- og fritidsreiser (mrd. kroner) 84,1 94,0 11,8 % Herav Reiser i Norge 23,5 23,4-0,4 % Reiser i utlandet 60,6 70,6 16,5 % Kilde: SSB

5 prosent planlegger en reise for å oppleve konsert eller festivaler, mens 10 prosent vil foreta en reise i forbindelse med ulike sportsarrangementer. De fleste kombinerer 8 hovedformålet med andre formål, som for eksempel rekreasjon eller sosialt samvær. 9 Nordmenns planer om å forfølge personlige interesser på reise Fottur/vandring/naturoppleve Musikk/konsert/festival Mat/vinopplevele Kunst og kultur Velvære/spa Helse/trening/aktiv idrett Sportsarrangement Jakt/fiske Bil/båt/motor Språk Personlig selvutvikling Religion Annet Nei/vet ikke/ikke relevant 21 % 18 % 16 % 16 % 11 % 10 % 10 % 7 % 5 % 5 % 3 % 6 % 27 % 31 % Spørsmål: Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise en eller flere dager neste år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende? (flere svar mulig) Kilde: Virke/Opinion 2013 Nordmenns ferieplaner i 2013: 03 Nordmenns ferieplaner Av de som tar vinterferie vil 30 prosent tilbringe feriedagene på privat hytte i Norge. Foruten å tilbringe tid med familie og venner, oppgis rekreasjon og utøvelse av ulike aktiviteter som de viktigste formålene med vinterferien. Cirka halvparten som tar vinterferie reiser på tur til utlandet. Påskeferien tilbringes i all hovedsak i Norge. Enten på hytte, hjemme eller på besøk hos venner og familie. Cirka en tredel planlegger å reise utenlands. Over 80 prosent svarer at samvær med familie og venner er formålet med påskeferien. Nordmenn forfølger i økende grad personlige interesser når de planlegger en feriereise. I en spørreundersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra Virke oppgir hele 27 prosent at de planlegger å ha fri eller å gjennomføre en reise en eller flere dager i 2013 for å oppleve natur, for eksempel gjennom fottur og vandring. Over 20 prosent planlegger en reise for å oppleve konsert eller festivaler, mens 10 prosent vil foreta en reise i forbindelse med ulike sportsarrangementer. De fleste kombinerer hovedformålet med andre formål, som for eksempel rekreasjon eller sosialt samvær. En stadig større andel, og i 2013 hele 65 prosent, planlegger å reise utenlands i sommerferien. Foruten å være sammen med venner og familie, står rekreasjon, soling og bading øverst på listen over målet for sommerferien. Nesten 40 prosent ønsker også å oppleve nye steder. Over halvparten av de som planlegger høsteferie vil tilbringe denne i utlandet, mens 25 prosent vil være på privat hytte i Norge og 20 prosent vil være hjemme. Nordmenn tilbringer i stor grad juleferien i Norge, enten hjemme (67 %) eller på besøk hos venner og familie (31 %). Av de som planlegger ferie utenom skolens ferier, vil 87 % tilbringe denne i utlandet. 45 prosent vil ta en eller flere langhelger med ferie i utlandet i løpet av prosent bestiller sin hovedferie 1-6 måneder før reisen, mens 12 prosent bestiller i løpet av den siste måneden. Bare 1 prosent bestiller over et år i forveien. 57 prosent vil bruke omtrent like mye penger på feriereiser i 2013 som året før. 26 prosent vil bruke mer, mens 12 prosent vil bruke mindre enn de gjorde i (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reiseliv)

6 Turisme i Norge Norge har en lang tradisjon som reisemål. Fjorder, naturopplevelser og sportsfiske åpnet verdens øyne for norsk natur. Fjordene er fortsatt den største innbringeren til turisme på norsk jord, men Nord- Norge, skiferie og tematiske opplevelser viser også en god vekst. Reiselivet som verdiskaper Andel BNP (Fastlands-Norge) Sysselsatte Andel av samlet sysselsetting i Norge 4,3 prosent årsverk 6,5 prosent Reiselivsnæringen består av alle næringene hvor salget til turister utgjør en markant andel av produksjonen. Det er aktiviteten i disse næringene som offisielt utgjør reiselivsnæringens bidrag til tilsysselsetting og verdiskaping i Norge. Samlet bruttoprodukt for reiselivsnæringen i 2009 er beregnet til nærmere 79 milliarder kroner. Dette utgjorde 4,3 prosent av bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge. Næringer klassifisert som reiselivsnæringer: Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant, kantine- og cateringvirksomhet Transport med jernbane Transport med rutebil Sporvei og forstadsbaner Drosjebiltransport Annen landtransport Utenriks sjøfart, passasjertransport Innenriks sjøfart Lufttransport Reisebyråvisksomhet mv Utleie av transportmidler Kino og annen underholdning, nyhetsbyråer og kulturell tjenesteyting Sport og annen fritidsvirksomhet

7 12 13 Turistene bidrar til verdiskapingen i Norge gjennom kjøp av ulike typer varer og tjenester. Norske og utenlandske reisende brukte 105,5 milliarder kroner i Norge i Dette ble brukt på reiselivsprodukter i de rene reiselivsnæringene som overnatting, servering, transport, reisebyrå og museumsbesøk, men også turistkonsum ellers. Turistkonsum ellers står for over 30 prosent av det totale turistkonsumet, og representerer turistenes kjøp av for eksempel klær og skotøy, matvarer, souvernirer og andre transportutgifter. Turistene bidrar til verdiskapingen i Norge gjennom kjøp av ulike typer varer og tjenester. Norske og utenlandske reisende brukte 105,5 milliarder kroner i Norge i Dette ble brukt på reiselivsprodukter i de rene reiselivsnæringene som overnatting, servering, transport, reisebyrå og museumsbesøk, men også turistkonsum ellers. Turistkonsum ellers står for over 30 prosent av det totale turistkonsumet, og representerer turistenes kjøp av for eksempel klær og skotøy, matvarer, souvernirer og andre transportutgifter. Handelsbalansen mot utlandet Nordmenn Handelsbalansen ferierer mye i eget land, men mot stadig mer utlandet av feriebudsjettet brukes i utlandet. Mens utenlandske turister brukte 31 mrd. kroner i Norge i 2012, brukte nordmenn 78 mrd. kroner 1 på ulike aktiviteter i utlandet. Det betyr at vi har en negativ handelsbalanse og som figuren viser, er denne ubalansen økende. Nordmenn ferierte mer i eget land under finanskrisen, men har i tiden etter økt sin reiseaktivitet. Det kan vi ikke si om utenlandske turister i Norge. Dårlige tider i Europa gjør at det er vanskelig å få turister fra de europeiske turistmarkedene til Norge.. Nordmenn ferierer mye i eget land, men stadig mer av feriebudsjettet brukes i utlandet. Mens utenlandske turister brukte 31 mrd. kroner i Norge i 2012, brukte nordmenn 78 mrd. kroner på ulike aktiviteter i utlandet. Det betyr at vi har en negativ handelsbalanse og som figuren viser, er denne ubalansen økende. Nordmenn ferierte mer i eget land under finanskrisen, men har i tiden etter økt sin reiseaktivitet. Det kan vi ikke si om utenlandske turister i Norge. Dårlige tider i Europa gjør at det er vanskelig å få turister fra de europeiske turistmarkedene til Norge. Mrd. kroner Turistkonsumet i Norge fordelt på grupper 105,5 mrd. Andel Utlendingers konsum i Norge 30,5 mrd. 28,9 % Norske husholdningers konsum 53,3 mrd. 50,5 % Norske bedrifters konsum ved forretningsreiser 21,8 mrd. 20,6 % Kilde: SSB 1 Nordmenns konsum i utlandet omfatter grensehandel og aktivitet via turisme, dvs konsum på reiser i utlandet. Nordmenns konsum i utlandet omfatter grensehandel og aktivitet via turisme, dvs konsum på reiser i utlandet.

8 Overnattinger i Norge I 2012 var det 29,9 millioner kommersielle overnattinger i Norge, altså overnattingsdøgn det betales for, fordelt på hotell, camping, hyttegrend og vandrehjem. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med Norske overnattinger økte med 3,8 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 1 prosent. I 2012 var 73,3 prosent av alle kommersielle overnattinger i Norge foretatt av nordmenn. I 2012 var det 29,9 millioner kommersielle overnattinger i Norge, altså overnattingsdøgn det betales for, fordelt på hotell, camping, hyttegrend og vandrehjem. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med Norske overnattinger økte med 3,8 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 1 prosent. I 2012 var 73,3 prosent av alle kommersielle overnattinger i Norge foretatt av nordmenn. Statistikken over kommersielle overnattinger omfatter turister på rundreise i Norge med bil. hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer, campingplasser med en kapasitet på minst åtte hytter og hyttegrender med en kapasitet på minst tre hytter. Veksten i antall ankomster og stor utbyggingsaktivitet gir grunn til å tro at overnattinger i reiselivsbedrifter med en kapasitet på færre enn 20 senger har økt de senere årene, men at dette ikke reflekteres i offisiell statistikk. Fra og med mars 2013 imidlertid nedre grense for at en bedrift skal være med i statistikken redusert fra 20 til 10 sengeplasser for hotell- og hyttegrendbedrifter og 10 hytter for campingbedrifter. Det er etablert et godt tilbud av hytte- og leilighetsutleie som blant annet benyttes av turister på rundreise i Norge med bil. Statistikken over kommersielle overnattinger omfatter hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer, campingplasser med en kapasitet på minst åtte hytter og hyttegrender med en kapasitet på minst tre hytter. Veksten i antall ankomster og stor utbyggingsaktivitet gir grunn til å tro at overnattinger i reiselivsbedrifter med en kapasitet på færre enn 20 senger har økt de senere årene, men at dette ikke reflekteres i offisiell statistikk. Fra og med mars 2013 imidlertid nedre grense for at en bedrift skal være med i statistikken redusert fra 20 til 10 sengeplasser for hotell- og hyttegrendbedrifter og 10 hytter for campingbedrifter. Det er etablert et godt tilbud av hytte- og leilighetsutleie som blant annet benyttes av Antall kommersielle overnattinger i alt (millioner) 29,9 millioner 2012 Andel Utenlandske overnattinger 7,9 millioner 26,7 % Norske overnattinger 22 millioner 73,3 % Antall hotellovernattinger (millioner) 19,8 millioner 05 Overnattinger i Norge Utenlandske overnattinger 5,1 millioner 25,5 % Norske overnattinger 14,7 millioner 74,5 % Overnattinger ved kurs, konferanse 2,6 millioner 13,9 % Overnattinger ved yrkesreise 7,6 millioner 38,6 % Overnattinger ved ferie- og fritidsreise 9,6 millioner 48,3 % Kilde: SSB

9 16 17 Hotellovernattinger Hotellene Hotellovernattinger står i dag for om lag 66 prosent av alle kommersielle overnattinger. I 2012 var det 19,8 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på 3,1 prosent fra 2011, både for utenlandske og norske turisters hotellovernattinger. Hotellene står i dag for om lag 66 prosent av alle kommersielle overnattinger. I 2012 var det 19,8 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på 3,1 prosent fra 2011, både for utenlandske og norske turisters millioner. hotellovernattinger. Ser vi på formålet til hotellovernattingene, er størst andel ferie, med 9,6 millioner overnattinger, fulgt av yrkesreiser som utgjør 7,6 millioner hotellovernattinger. Kurs og konferanse er kun formålet for 14 prosent av overnattingsgjestene, og utgjør 2,6 millioner. Ser vi på formålet til hotellovernattingene, er størst andel ferie, med 9,6 millioner overnattinger, fulgt av yrkesreiser som utgjør 7,6 millioner hotellovernattinger. Kurs og konferanse er kun formålet for 14 prosent av overnattingsgjestene, og utgjør 2,6 Utvikling i antall hotellovernattinger ,3 mrd. 19,8 mrd Nordmenn Utlendinger Kilde: SSB

10 Opplevelser skaper trafikk Skirelaterte gjestedøgn gikk gjestedøgn tilbake i 2011/2012 gikk tilbake i 2011/2012 Utviklingen i antall skirelaterte gjestedøgn gikk tilbake også i 2011/2012 og endte på 2,5 millioner gjestedøgn, en nedgang på 1,7 prosent fra forrige sesong. Antallet utenlandske gjestedøgn økte med 2,8 prosent, mens nordmenns gjestedøgn gikk ned med 5,5 prosent. Danskene står får om lag halvparten av alle utenlandske skirelaterte gjestedøgn. Etter en kraftig tilbakegang sesongen 2010/11, økte de danske gjestedøgnene med 5,5 prosent i 2011/2012. Hovedåresaken til relativt få norske skirelaterte gjestedøgn kan forklares med få feriedager julen 2011 og en varmeperiode ved påsketider Utviklingen i antall skirelaterte gjestedøgn gikk tilbake også i 2011/2012 og endte på 2,5 millioner gjestedøgn, en nedgang på 1,7 prosent fra forrige sesong. Antallet utenlandske gjestedøgn økte med 2,8 prosent, mens nordmenns gjestedøgn gikk ned med 5,5 prosent. Danskene står får om lag halvparten av alle utenlandske skirelaterte gjestedøgn. Etter en kraftig tilbakegang sesongen 2010/11, økte de danske gjestedøgnene med 5,5 prosent i 2011/2012. Hovedåresaken til relativt få norske skirelaterte gjestedøgn kan forklares med få feriedager julen 2011 og en varmeperiode ved påsketider Antall skirelaterte gjestedøgn (millioner) 3,5 3,0 2010/2011: - 12,7% 2,5 2011/2012: - 1,7% 2,0 1,5 1,0-5,5% + 2,8% Totalt Norske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn 0,5-05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Kilde: Alpinanleggenes Landsforening 06 Opplevelser skaper trafikk

11 20 21 Heisomsetningen 2012/2013 økte totalt med 14 prosent Heisomsetningen 2012/2013 økte totalt med 14 prosent Etter tre svake sesonger ble 2012/2013 en svært god sesong med en heisomsetning på til sammen 980 millioner kroner. Det ser derfor ikke ut til at de tre siste sesongene med dårlig vær og føreforhold og uheldig kalendereffekt har påvirket interessen for alpin skikjøring. Samtidig ser etterspørselen fra utlandet ut til å ta seg opp igjen etter den kraftige tilbakegangen i 2010/2011 (ned 16 prosent). Etter tre svake sesonger ble 2012/2013 en svært god sesong med en heisomsetning på til sammen 980 millioner kroner. Det ser derfor ikke ut til at de tre siste sesongene med dårlig vær og føreforhold og uheldig kalendereffekt har påvirket interessen for alpin skikjøring. Samtidig ser etterspørselen fra utlandet ut til å ta seg opp igjen etter den kraftige tilbakegangen i 2010/2011 (ned 16 prosent). Heisomsetning for de største norske alpinanleggene Heisomsetning for de største norske alpinanleggene Skianlegg 2012/ /12 Endring All-timehigh Skistar Trysil Ikke oppgitt 157,8 Ikke oppgitt Skistar Hemsedal Ikke oppgitt 90,0 Ikke oppgitt Hafjell/Kvitfjell 96,4 83,2 16 % * Oslo Vinterpark (Tryvann) 41,6 29,8 40 % * Geilo Skisenter 39,6 35,4 12 % Norefjell Skisenter 33,4 26,9 24 % * Hovden Alpinsenter 26,1 24,9 5 % * Myrkdalen Fjellheisar 24,9 19,6 27 % * Kongsberg Skisenter 23,7 21,8 9 % Voss Resort Fjellheisar 19,8 18,7 6 % * Rauland 18,0 15,2 18 % * Beitostølen Skiheiser 15,3 13,4 14 % Skeikampen Alpinsenter 14,4 13,3 8 % Gaustablikk Skisenter 14,0 11,3 24 % Eikedalen Skisenter 12,3 12,1 2 % * Kilde: Alpinanleggenes Landsforening. Tall for Skistar oppgis ikke grunnet børshensyn. Oppdal er ikke medlem av Alpinanleggenes Landsforening og er derfor ikke inkludert i statistikken. Kilde: Alpinanleggenes Landsforening. Tall for Skistar oppgis ikke grunnet børshensyn. Oppdal er ikke medlem av Alpinanleggenes Landsforening og er derfor ikke inkludert i statistikken. Flere besøker norske museer Norske museer hadde nesten 10,6 millioner besøk i Antall museumsbesøk har økt med nesten 1,2 millioner eller 13 prosent de fem siste årene. Museene i Oslo hadde nesten 3,9 millioner besøk og sto for 37 prosent av alle besøk ved norske museer i prosent av museumsbesøkene i 2011 var besøkende som betalte inngangsbillett. Det ble utført nesten årsverk i museene i Fra 2006 er dette en økning på nesten 400 årsverk, eller 11 prosent. Om lag fem prosent av årsverkene ved norske museer er frivillig arbeid. Antallet administrative enheter i de norske museene er nå på 134, en halvering siden Dette skyldes en omfattende konsolideringsprosess i museumssektoren de siste ti årene.

12 Utenlandske turister i Norge Rundt 6,7 millioner besøkende kom til Norge i 2011, en økning på 2 prosent fra året før. Av disse var i underkant av 5 millioner overnattingsgjester, mens 1,3 millioner var på dagsreise. I tillegg kom cirka cruisepassasjerer på besøk til en eller flere norske havner. 07 Utenlandske turister i Norge Rundt 6,7 millioner besøkende kom til Norge i 2011, en økning på 2 prosent fra året før. Av disse var i underkant av 5 millioner overnattingsgjester, mens 1,3 millioner var på dagsreise. I tillegg kom cirka cruisepassasjerer på besøk til en eller flere norske havner. Blant de gjestene som overnattet i Norge var 1,1 millioner på forretningsreise og 3,9 millioner på feriereise. Totalt genererte denne trafikken 32,6 millioner utenlandske overnattinger i Norge, en oppgang på fire prosent fra Forretningstrafikken er relativt jevnt fordelt over året, mens drøyt 70 prosent av feriegjestene var knyttet til sommersesongen (mai-september) i Det er ferieog fritidstrafikken som har hatt den største veksten i perioden Blant de gjestene som overnattet i Norge var 1,1 millioner på forretningsreise og 3,9 millioner på feriereise. Totalt genererte denne trafikken 32,6 millioner utenlandske overnattinger i Norge, en oppgang på fire prosent fra Forretningstrafikken er relativt jevnt fordelt over året, mens drøyt 70 prosent av feriegjestene var knyttet til sommersesongen (mai-september) i Det er ferie- og fritidstrafikken som har hatt den største veksten i perioden prosent av det totale antall turistankomster til Norge skjer med fly, og fly har stått for 63 prosent av veksten i innkommende turisme siden Storbritannia og Tyskland er de største markedene for innkommende flyturisme. 35 prosent av det totale antall turistankomster til Norge skjer med fly, og fly har stått for 63 prosent av veksten i innkommende turisme siden Storbritannia og Tyskland er de største markedene for innkommende flyturisme. Antall ankomster i alt ,7 millioner Herav: Ferie- og fritidsankomster (min. 1 overnatting) Forretningsreiser (min 1 overnatting) Dagsbesøk Cruisepassasjerer 2 Antall gjestedøgn totalt ,9 millioner 1,1 millioner 1,3 millioner 0,5 millioner 32,6 millioner Herav: Ferie- og fritidsgjestedøgn (min. 1 overnatting) Forretningsgjestedøgn Kilde: Transportøkonomisk institutt 27,3 millioner 5,3 millioner 2 Tall for cruisepassasjerer gjelder utenlandske passasjerer som har hatt ett eller flere besøk i norske havner. Tall for cruisepassasjerer gjelder utenlandske passasjerer som har hatt ett eller flere besøk i norske havner.

13 24 25 Funn fra Turistundersøkelsen sommeren 2012: Gjestenes forbruk: De reisendes samlede forbruk sommersesongen 2012 estimeres til omtrent 33,3 mrd. kroner. Mens pakkereiser fyller mest i forbruket for gjester som kommer fra et land utenfor Europa, er overnatting Skandinavenes største utgiftspost. Størst samlet utgiftspost er øvrig forbruk, som særlig drives av feriegjestene. Den største delen av dette øvrige forbruket går til besøk på restaurant, cafe og nattklubber. De norske kjernemarkedene, for eksempel Nederland og Tyskland, har et relativt lavt døgnforbruk, mens gjester i det asiatiske, amerikanske og russiske markedet har et gjennomsnittlig høyt døgnforbruk. Reisemønstre for ferieturistene: Det er en utfordring å tiltrekke flere nye turister fra Danmark og Sverige. Blant de skandinaviske turistene er det få nye turister som ikke har vært i Norge før. To av tre skandinaviske turister besøker Norge en gang årlig eller oftere. Turister som kommer fra land utenfor Skandinavia, kommer i langt høyere grad for første gang til Norge. Blant turister fra det øvrige Europa og øvrige utenfor Europa er det henholdsvis 46 prosent og 79 prosent nye kunder. Aktiviteter i ferien: Turistene kan på bakgrunn av sine aktiviteter deles i seks segmenter: > Kultursegmentet er det største segmentet, som særlig mange av de utenlandske turistene faller i. Dette omfatter bl.a. sightseeing og besøk på museer eller historiske bygninger. > Det nest største segmentet er den aktive, som bl.a. innebærer fiske, gå lange turer eller sykle. > Det tredje er det autentiske, hvor turistene ønsker å oppleve tradisjoner og lokal kultur, samt besøke restauranter og shoppe. > De tre øvrige segmentene er natursegmentet (oppleve naturen), nattelivsegmentet (inkl. konserter) og sportssegmentet (f.eks å padle kajakk/kano, klatring og paragliding). Over halvparten av turistene forventer å slappe av og oppleve naturen på ferie i Norge. Utenlandske turister planlegger generelt flere aktiviteter enn nordmenn. Deltakelsen i forskjellige aktiviteter har en markant effekt på turistenes forbruk. Særlig turister i det autentiske segmentet, men også i kultursegmentet, har alt annet likt et høyere forbruk enn turister som ikke foretar seg disse aktivitetene. Turister i det aktive segmentet har et markant mindre forbruk. Det ligger en klar utfordring i å skape merverdi fra turistene som bruker Norges natur til gratisaktiviteter. De utenlandske turistene er langt mer mobile enn innenlandske turister. Mens 8 av 10 innenlandske turister overnatter kun i en region, overnatter 6 av 10 utenlandske turister i minst to forskjellige regioner på feriereisen. I 2012 satte Innovasjon Norge i gang en landsdekkende turistundersøkelse som skal erstatte den tidligere Gjesteundersøkelsen. Endringen betyr at datainnsamling ved grenseovergangene erstattes med datainnsamling ved kommersielle overnattingssteder. Rapporten det refereres til inneholder analyser av turister og forretningsreisende som var på feriereise i Norge sommersesongen 2012 mai-august.

14 26 27 Reisearrangørene 08 Reiser ut av Norge Utviklingen i flytrafikken, sammen med tall fra reisebyrå og reisearrangører, gir gode indikatorer på reisetrafikken ut av Norge. Antall reisebyråer med IATA-agentur har vært svakt synkende mens omsetningen har vært stigende de siste ti årene. Reisebyråene spesialiserer seg på henholdsvis ferieog forretningsreiser. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på forretningsreiser kommer fra salg av flybilletter (80 prosent), hoteller (15 prosent) og leiebil/andre tjenester (5 prosent).. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på feriereiser kommer hovedsakelig fra salg av pakkerreiser og flybilletter. Virke Reise Utland mener det offentliges innkjøp av reisetjenester ikke fungerer optimalt, verken for de offentlige etater eller for reisebyråene. Vi er derfor opptatt av å forbedre anbudsbeskrivelser og anbudsprosess.

15 28 29 Pakkereiser Pakkereiseproduktet er gjenstand for stadig modernisering siden den første charterreisen gikk fra Gardermoen i Charterkonseptet har hatt en jevn vekst siden 70-tallet. Pakkereisebegrepet ble endret gjennom revisjon av pakkereiseloven i Som følge av dette er det vanskelig å spore salget av det som i dag juridisk sett er pakkereise, men bransjen selv anslår at salget av pakkereiser som ikke går med charterfly, utgjør ca 40 prosent av charterproduksjonen. I 2012 reiste over 1,2 millioner nordmenn på pakkereiser med charterfly fra Norge, en økning på om lag 3 prosent fra året før. Salget av pakkereiser med charterfly har vært ganske stabilt de senere årene, med unntak av en nedgang på hhv 3 prosent i finanskriseårene , etterfulgt av en kraftig oppgang på 14 prosent i Det kom inn kun 310 saker til Klagenemnda for pakkereiser i Under 50 prosent av klagerne fikk helt eller delvis medhold. En undersøkelse foretatt i 2007 av Institutt for Forbruksforskning utropte norske pakkereisearrangører til den leverandørgruppen norske forbrukere hadde størst tillit til. Reiser til Syden Reiser til Syden I overkant 75 prosent av antall solgte pakketurer med charterfly går til land som tradisjonelt betegnes som Syden, det vil si Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. I 2012 ble det solgt pakkereiser til disse landene, hvorav nesten halvparten er reiser til Spania. Salget av Sydenreiser med charterfly opplevde en nedgang på 3 prosent i 2012 sammenlignet med året før. Nedgangen må ses i sammenheng med den kraftige veksten på hele 20 % i 2011, etter to foregående år med nedgang som følge I overkant 75 prosent av antall solgte pakketurer med charterfly går til land som tradisjonelt betegnes som Syden, det vil si Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. I 2012 ble det solgt pakkereiser til disse landene, hvorav nesten halvparten er reiser til Spania. Salget av Sydenreiser med charterfly opplevde en nedgang av finanskrisen. på 3 prosent i 2012 sammenlignet med året før. Nedgangen må ses i sammenheng med den kraftige Antall solgte pakkereiser med charterfly til Syden Spania Hellas Tyrkia Italia veksten på hele 20 % i 2011, etter to foregående år med nedgang som følge av finanskrisen Kilde: Virke Virke Reise Utland ser nødvendigheten av å stimulere både produksjon og etterspørsel av bærekraftige reiseprodukter. Mange aktører har faktisk gjort mye på dette området, men store deler av markedet ser foreløpig ut til å ta ferie fra sitt miljøengasjement når de velger sin hovedferie. Virke Reise Utland ser nødvendigheten av å stimulere både produksjon og etterspørsel av bærekraftige reiseprodukter. Mange aktører har faktisk gjort mye på dette området, men store deler av markedet ser foreløpig ut til å ta ferie fra sitt miljøengasjement når de velger sin hovedferie. Virke Reise Utland arbeider aktivt for at medlemmene skal ha best mulig kunnskap om de rettigheter deres kunder har etter lovgivingen. Vi anser god forbrukerbeskyttelse ved kjøp av pakkereiser som et godt salgsargument, men peker også på at de plikter og det ansvar bransjen blir pålagt, betyr både en finansiell risiko og økte kostnader som slår ut i høyere priser, og kan føre til en reduksjon i antall utbydere av spesialiserte produkter. Virkes statistikk over pakkereiser er basert på innrapportering av antall solgte pakkereiser (pax) fra de av Virkes medlemmer som produserer charterreiser ut fra Norge, Disse utgjør over 95 prosent av den totale charterproduksjonen.

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Sammendrag: TØI notat 1182/2001 Forfattere: Petter Dybedal, TØI og Per- Erik Winther, Horwath Consulting Oslo 2001, 155 sider Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Denne rapporten beskriver

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

NORSK REISELIVSNÆRING 2025

NORSK REISELIVSNÆRING 2025 RAPPORT NORSK REISELIVSNÆRING 2025 EN SCENARIOANALYSE 1 Av: Anniken Enger Kåre Sandvik Erik W. Jakobsen Endre Kildal Iversen Julia Loe Layout, design: Kommunikasjonsbyrået Spring AS Trykk: BK Grafisk as

Detaljer

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet JI Lian, utkast 26.11.2011 Innhold Sammendrag...2 1. Bakgrunn og formål...5 2. Marked og markedsutvikling...6 2.1 Utvikling i passasjerer, befolkning og

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat Notat Til: Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransetilsynet Dato: 07.03.2012 Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Detaljer

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Rapport Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS. Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen

NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS. Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen VINTERTURISME TROMS NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen NORUT Samfunnsforskning AS Juni, 2006 Prosjektnavn Prosjektnr

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark RAPPORT Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark MENON-PUBLIKASJON NR. xx/2014 Januar 2015 Av: Anniken Enger, Børre Berglund, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer