En milliard reiser i 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En milliard reiser i 2012"

Transkript

1 REISE

2 2 En milliard reiser i 2012 En milliard reiser i En milliard reiser i 2012 Reiselivsindustrien er verdens største eksportindustri. For mange land er dette den viktigste motoren for økt velstand, utdanning og helse. Siden 2. verdenskrig har det vært en kontinuerlig vekst i antall internasjonale turistankomster rundt om i verden. Selv om enkelthendelser som sykdomsutbrudd, sosial eller politisk uro og terrorhandlinger gjennom tidene har ført til midlertidige tilbakeganger i reiseaktiviteten, er tendensen klar: Reiselivsindustrien holder en jevn vekst. I 2010 var antall internasjonale turistankomster 934 millioner. Dette er den høyeste trafikken målt noensinne, og en økning på 57 millioner eller over 6 prosent, sammenlignet med Veksten ble i stor grad drevet av tilreisende til utviklingsland. UNWTO anslår at den internasjonale turismen passerer en milliard internasjonale turister i Mens UNWTOs tall relaterer seg til turismeutviklingen, gir tall fra flyselskapenes organisasjon IATA (International Air Transport Association) en god indikator på den totale utviklingen innen reiselivsindustrien. I 2010 oppgav IATA at deres medlemmer hadde transportert 2,5 milliarder passasjerer, en økning på 8,7 prosent fra IATA forventer at passasjertrafikken vil vokse med 5,9 prosent i 2011 og 3 prosent i Reiselivsindustrien omfatter både yrkesreiser og feriereiser. Mens feriereiser blir påvirket av forbrukernes økonomi, er salget av yrkesreiser preget av konjunkturer og utviklingen i internasjonal og nasjonal økonomi. Bedriftenes reiseaktivitet avhenger av forretningsmessige og markedsmessige hensyn. Ved synkende konjunkturer blir det ofte tatt policybeslutninger om redusert reiseaktivitet, selv om den faktiske situasjonen ikke krever dette. Man vil avstå fra aktiviteter som kan ha tvilsom signaleffekt selv om disse isolert sett er fornuftige. Seminaret utenlands vil for eksempel bli avlyst til fordel for en samling et sted i Norge, selv om dette medfører omtrent de samme kostnader. Finansuroen som herjer de europeiske markedene nå, vil sannsynligvis påvirke reiselivsindustrien negativt. Flyorganisasjonen IATA forventer en reduksjon i veksten i antall internasjonale flypassasjerer i 2012 som følge av uroen. Den arabiske våren, framveksten av privatøkonomien i Kina og stadig større fokus på klimaendringer vil på sikt også kunne føre til varige endringer i de internasjonale reisestrømmene, og man vil kunne ane konturene av en slik endring allerede i Miljø- og klimaspørsmål blir også stadig mer utfordrende for reiselivsindustrien, men har hittil ikke gitt utslag i redusert etterspørsel. Bransjens aktører, deres organisasjoner og berørte myndigheter tar imidlertid utfordringene på alvor, og miljøbelastningen per turist blir stadig lavere. 1 Flytrafikken er målt ved antall passenger-kilometres performed (PRK), der 1 PRK representerer en betalende passasjer transportert over 1 km.

3 4 Nordmenns reisevaner Nordmenns reisevaner 5 Nordmenns reisevaner I 2010 reiste nordmenn i alt 22,9 millioner ganger med minst en overnatting. Dette ga til sammen 108 millioner private og kommersielle overnattinger, som er en økning på henholdsvis 7,8 og 10,7 prosent fra Økningen må ses i sammenheng med nedgangen i antall reiser på 4 prosent i Økningen er størst i antall reiser og overnattinger til utlandet. Per tredje kvartal 2011 er det en nedgang på 4 prosent i antall reiser, og en nedgang på 3 prosent i antall overnattinger sammenlignet med de tre første kvartalene i Nedgangen har kommet i de to første kvartalene, mens tredje kvartal 2011 viser en økning sammenlignet med samme kvartal året før. En stadig større andel av nordmenns reiser går til utlandet.

4 6 Nordmenns reisevaner Nordmenns ferieplaner 7 Nordmenns ferieplaner Dette er hva nordmenn svarer rundt ferieplaner for 2012 Av de som tar vinterferie vil cirka halvparten tilbringe ferien i Norge, og halvparten i utlandet. Nesten 30 prosent vil tilbringe feriedagene på hytte i Norge. Foruten å tilbringe tid med familie og venner, oppgis rekreasjon og utøvelse av ulike aktiviteter som de viktigste formålene med vinterferien. Påskeferien tilbringes i all hovedsak i Norge. Enten på hytte, hjemme eller på besøk hos venner og familie. Kun 16 prosent planlegger å reise utenlands. 85 prosent svarer at samvær med familie og venner er formålet med påskeferien. Over 60 prosent planlegger å reise utenlands i sommerferien. De som i størst grad tilbringer sommerferien i utlandet, er personer med en husstandsinntekt på mer enn en millioner kroner, studenter og heltidsansatte, bosatt i Oslo eller Vestlandet. 36 prosent oppgir at de vil reise utenlands en eller flere langhelger i Kunst og kultur (20 %) topper listen av personlige interesser som man ønsker å bruke tiden på i ferien. Deretter følger musikk/konsert (18 %), helse/trening (17 %), sport (16 %), jakt/ fiske (13 %) og velvære/spa (12 %). Over halvparten vil bruke omtrent like mye penger på feriereiser i 2012 som året før. 23 prosent vil bruke mer, og 12 prosent vil bruke mindre enn de gjorde i (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reise) 2 Reiser omfatter opphold utenfor helårsboligen med minimum 1 overnatting 3 En overnatting tilsvarer en person som har overnattet en natt. Inkluderer hotell, campingplasser, hytter og norske vandrehjem. 4 Innland og utland, rute og charter. Ekskl. offshore. Omfatter Avinoreide lufthavner.

5 8 Turisme i Norge Turisme I Norge 9 Turisme i Norge Norge har en lang tradisjon som reisemål. Fjorder, naturopplevelser og sportsfiske åpnet verdens øyne for norsk natur. Fjordene er fortsatt den største innbringeren til turisme på norsk jord, men Nord-Norge, skiferie og tematiske opplevelser viser også en god vekst. Næringer klassifisert som reiselivsnæringer: Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant, kantine- og cateringvirksomhet Transport med jernbane Transport med rutebil Reiselivsnæringen består av alle næringene hvor salget til turister utgjør en markant andel av produksjonen. Det er aktiviteten i disse næringene som offisielt utgjør reiselivsnæringens bidrag til til sysselsetting og verdiskaping i Norge. Turistene bidrar til verdiskapingen i Norge gjennom kjøp av ulike typer varer og tjenester. Norske og utenlandske reisende brukte 105,5 milliarder kroner i Norge i Dette ble brukt på reiselivsprodukter i de rene reiselivsnæringene som overnatting, servering, transport, reisebyråog museumsbesøk, men også turistkonsum ellers. Turistkonsum ellers står for over 30 prosent av det totale turistkonsumet, og representerer turistenes kjøp av for eksempel klær og skotøy, matvarer, souvernirer og andre transportutgifter, jf. figur 2. Sporvei og forstadsbaner Drosjebiltransport Annen landtransport Utenriks sjøfart, passasjertransport Innenriks sjøfart Lufttransport Reisebyråvirsksomhet mv Utleie av transportmidler Kino og annen underholdning, nyhetsbyråer og kulturell tjenesteyting Sport og annen fritidsvirksomhet Nordmenn ferierer mye i eget land, men stadig mer av feriebudsjettet brukes i utlandet. Nordmenns forbruk i utlandet er på godt over 60 milliarder kroner, og det er dobbelt så mye som utlendinger legger igjen i Norge. Det betyr at vi har en negativ handelsbalanse.

6 10 Overnattinger i Norge Overnattinger i Norge 11 Overnattinger i Norge I 2010 var det 28,5 millioner kommersielle overnattinger i Norge, altså overnattingsdøgn det betales for, fordelt på hotell, camping, hyttegrend og vandrehjem. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med Norske overnattinger økte med 1 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 5 prosent. I 2010 var 72 prosent av alle kommersielle overnattinger i Norge foretatt av nordmenn. Bare i perioden januar til oktober 2011 ble det foretatt 26,2 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i Antall hotellovernattinger økte fra 16,1 til 16,8 millioner, mens campingplasser og hyttegrender hadde en nedgang i antall overnattinger på henholdsvis 2 og 6 prosent sammenlignet med samme periode Statistikken over kommersielle overnattinger omfatter hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer, campingplasser med en kapasitet på minst åtte hytter og hyttegrender med en kapasitet på minst tre hytter. Veksten i antall ankomster og stor utbyggingsaktivitet gir grunn til å tro at overnattinger i reiselivsbedrifter med en kapasitet på færre enn 20 senger har økt de senere årene, men at dette ikke reflekteres i offisiell statistikk. Det er etablert et godt tilbud av hytte- og leilighetsutleie som blant annet benyttes av turister på rundreise i Norge med bil. Hotellovernattinger Hotellene står i dag for om lag 65 prosent av alle kommersielle overnattinger. I 2010 var det 18,4 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på nesten 4 prosent fra Utenlandske turisters hotellovernattinger i Norge økte med 9 prosent, og nordmenns overnattinger i Norge økte med 3 prosent. Ser vi på formålet til hotellovernattingene, er størst andel som er ferie, med 8,9 millioner overnattinger, tett fulgt av yrkesreiser som utgjør 7 millioner hotellovernattinger. Kurs og konferanse er kun formålet for 14 prosent av overnattingsgjestene, og utgjør 2,5 millioner.

7 12 Overnattinger i Norge / Skirelaterte gjestedøgn Skirelaterte gjestedøgn 13 Skirelaterte gjestedøgn Utviklingen i antall skirelaterte gjestedøgn gikk kraftig tilbake i 2010/2011 og endte på 2,6 millioner. gjestedøgn, en nedgang på 12,7 prosent fra forrige sesong. Antallet utenlandske turisters gjestedøgn gikk ned med hele 16,3 prosent, mens nordmenns gjestedøgn gikk ned med 9,4 prosent. Danskene står får om lag halvparten av alle utenlandske skirelaterte gjestedøgn, men også her medførte økonomisk usikkerhet i hjemlandet en nedgang på 15,5 prosent med tilreisende dansker til fjellet. Hovedårsaken til relativt få norske skirelaterte gjestedøgn kan forklares med få feriedager i julen, en sen påske og en lang kuldeperiode. Til tross for lite snø og relativt varme temperaturer sesongen før jul 2011, forventer bransjen totalt sett en bedre vintersesong i 11/12 enn forrige sesong. Til tross for lite snø og relativt høye temperaturer sesongen før jul 2011, forventer bransjen totalt sett en bedre vintersesong i 11/12 enn forrige sesong.

8 14 Skirelaterte gjestedøgn Skirelaterte gjestedøgn / Flere besøker norske museer 15 Flere besøker norske museer Norske museer hadde til sammen over 10,5 millioner besøk i Dette er over , eller 4 prosent, flere enn i Omlag halvparten av museumsbesøkene var besøkende som betalte inngangsbillett. Det ble utført over årsverk i museene i Fra 2005 er dette en økning på over 370 årsverk, eller 11 prosent. Antallet administrative enheter i de norske museene er nå på 137, en halvering siden Dette skyldes en omfattende konsolideringsprosess i museumssektoren de siste ti årene.

9 16 Utenlandske turister i Norge Utenlandske turister i Norge 17 Utenlandske turister i Norge Rundt 6,6 millioner besøkende kom til Norge i 2010, en økning på 8 prosent fra året før. Av disse var i underkant 4,8 millioner overnattingsgjester, mens 1,4 millioner var dagsbesøkende. I tillegg kom cirka cruisepassasjerer på besøk til en eller flere norske havner. 5 Tall for cruisepassasjerer gjelder utenlandske passasjerer som har hatt ett eller flere besøk i norske havner.

10 18 Utenlandske turister i Norge Reiser ut av Norge 19 Reiser ut av Norge Flytrafikk, sammen med tall fra reisebyrå og reisearrangører, gir gode indikatorer på reisetrafikken ut av Norge. Antall IATA-byråer har vært svakt synkende mens omsetningen har vært stigende de siste ti årene. Reisebyråene spesialiserer seg på henholdsvis ferie- og forretningsreiser. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på forretningsreiser kommer fra salg av flybilletter (80 prosent), hoteller (15 prosent) og leiebil/andre tjenester (5 prosent), jf. figur 7. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på feriereiser kommer hovedsakelig fra salg av pakkerreiser og flybilletter. Figur 6. Forbruksutgifter per gjestedøgn for utenlandske feriegjester (med bil og fly) i sommersesongen 2007 etter bostedsland, Kilde: TØI-rapport 941/2008 Reisearrangørene produserer pakkereiser hvor kombinasjon transport og overnatting er den vanligste. Pakkereiser er stadig blitt gjenstand for modernisering, og kvaliteten har økt betraktelig siden den første charterreisen gikk fra Gardermoen i Charterkonseptet har hatt en jevn vekst siden 70-tallet. De siste årene har det vært solgt over en million pakkereiser årlig. Dette har medført cirka 260 saker per år i Klagenemnda for pakkereiser, hvorav under 50 prosent av klagerne har fått medhold. En undersøkelse foretatt i 2007 av Institutt for Forbruksforskning utropte norske pakkereisearrangører til den leverandørgruppen norske forbrukere hadde størst tillit til.

11 20 Reiser ut av Norge Flytrafikk 21 Flytrafikk I 2011 ble det til sammen solgt over 1,2 millioner pakkereiser fra Norge. Pakkereisebegrepet ble endret gjennom revisjon av pakkereiseloven i Som følge av dette er det vanskelig å spore salget av det som i dag juridisk sett er pakkereise, men bortsett fra en reduksjon på ca. 3 prosent under finanskrisen i 2009, har salget av tradisjonelle pakkereiser vært ganske stabil de siste ti årene, med unntak av en vekst på over 10 prosent i I overkant 70 prosent av antall solgte pakketurer med fly går til land som tradisjonelt betegnes som Syden, det vil si Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. I 2010 ble det solgt til sammen pakkereiser til disse landene, mens tallet for 2011 blir oppgitt til å være om lag , en økning på om lag 20 prosent. Antall solgte pakkereiser til Syden har økt de senere årene, men opplevde en nedgang på om lag 2 prosent både i 2009 og Den kraftige veksten i salget av flybilletter gjennom BSP (IATAs oppgjørssystem) kan i vesentlig grad tilskrives at Norwegian først kom med i BSP-oversikten høsten Men det har vært en realøkning i internasjonale flyreiser i I følge Avinor økte antallet flypassasjerer fra norske flyhavner med 10,4 prosent, til 43,7 millioner passasjerer, i Konkurransen mellom flyselskapene er fremdeles meget sterk, og det ble opprettet mange nye ruter ut fra Norge i BSP-tallene viser et gjennomsnittlig prisfall per billett på cirka 10 prosent fra 2010 til 2011, men det reelle fallet er lavere fordi Norwegian nå er med i beregningsgrunnlaget, og har et stort volum innen lavprissegmentet. Boomen i turismen her hjemme de siste årene kan i stor grad tilskrives fremveksten av lavprisflyselskapene, som har presset prisene ned også hos de tradisjonelle full-service selskapene. De til tider svært lave flyprisene har ført til en sterk økning av antall kortferier i Europa, og spesielt i Skandinavia. 6 Virkes feriestatistikk er basert på innrapportering av antall solgte pakkereiser fra de største reisebyrå- og reisearrangørene i Norge. Disse representerer om lag 90 prosent av det totale markedet for salg av pakkereiser. 7 Flypassasjerer inkluderer innland og utland, ekskl. offshore.

12 22 Flytrafikk Reisens varighet 23 Reisens varighet Det er verdt å legge merke til at mens bruttoomsetningen av flybilletter kjøpt gjennom reisebyrå har økt de siste årene, har antall reisebyråer gått ned. Produktiviteten per ansatt i norske reisebyråer er helt på verdenstoppen. Utenlandsreisene er, ikke uventet, av lengre varighet enn reisene som foretas innenlands. Det gjelder både arbeidsreiser og private reiser. For eksempel er gjennomsnittsvarigheten av en privat reise innenlands åtte netter, mens den er ti netter på reiser til utlandet. De arbeidsbetingede reisene har en gjennomsnittlig varighet på 6,7 netter, og rene yrkesreiser varer i gjennomsnitt fem netter. 8 Innland og utland, rute-, offshore og charter inkl. transfer og transitt

13 24 Utsikter for 2012 Utsikter for Utsikter for 2012 Reiselivsnæringens egne forventninger for 2012 Bransjen tror på vekst. Et flertall av reiselivsaktørene forventer at omsetningen i 2012 blir større enn i fjor. Særlig positive er aktører innen annen overnatting, restaurantvirksomhet og utgående reisearrangører. Bare en fjerdedel av hotellene forventer en positiv omsetningsutvikling i Museene forventer at antall besøk øker med 5 prosent i Av hoteller og annen overnatting er de distriktsbaserte aktørene mest positive. Hoteller lokalisert i distriktene forventer en omsetningsvekst på 2,4 prosent, mens hoteller i sentrale strøk forventer en nedgang på nærmere 2 prosent i Flere private overnattinger. Hotellene spår at antall overnattinger blir uendret i 2012, men en svak økning i privatmarkedet til fordel for bedriftsmarkedet. Annen overnatting forventer en økning i antall private overnattinger på nesten 6 prosent, men nærmest uendret bedriftsmarked. Reisearrangører som formidler reiser i Norge forventer totalt en økning på 4,5 prosent i antall overnattinger, hovedsakelig innen privatmarkedet. (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reise) 94 prosent av aktørene oppgir uroen i de internasjonale markedene som hovedårsak til eventuelle negative forventninger til omsetningen i Tro på en god sommer. Halvparten av aktørene oppgir at omfanget av bestillinger til sommersesongen 2012 er omtrent som i prosent tror sommersesongen 2012, blir bedre enn i fjor.

14 26 Utsikter for 2012 Kontakt Virke Reise 28 Om Virke Reise Hovedorganisasjonen Virke organiserer bedrifter innenfor hele verdikjeden av norsk reiseliv både innkommende og utgående reiseliv. Turisme og reiseliv berører omsetningen til svært mange av Virkes medlemmer. Virke Reise spiller en aktiv rolle innenfor reiselivspolitikken, og fronter saker av betydning for medlemmene ovenfor både politiske myndigheter og media. Om Virke Reise Utland Virke Reise Utland (tidligere Den Norske Reisebransjeforening) representerer reisebyråer, reisearrangører og transportselskap, og representerer cirka 80 prosent av alle reisebyråer, og cirka 95 prosent av de som driver fast turproduksjon. Direktøren for Virke Reise Utland er leder av Norsk ReiselivsForum (NRF), og administrativt ansvarlig for sekretariatet for klagenemndene for pakke- og ruteflyreiser, Pakkereisenemnda og Flyreisenemnda. Flyklagenemnda får i 2012 nytt navn, Transportklagenemnda, da nemnda også vil omfatte klager på jernbanetjenester. Se for øvrig Virke Reise Utland er medlem og har verv i EU-organisasjonen ECTAA. Vi samarbeider også nært med Utenriksdepartementet (UD) om saker som angår nordmenns opphold i eller reiser til utlandet. Om Virke Reise Norge Virke Reise Norge dekker servering, overnatting, opplevelsesbedrifter og innkommende turoperatører. Virke Kultur representerer museer, kunstsentre og andre viktige kulturaktører. Mens reisebyråer, turoperatører og reisearrangører er godt etablerte medlemsgrupperinger i Virke, er overnatting, serverings- og opplevelsesbedrifter nye medlemsgrupper som inngår i Virkes utvidede reiselivssatsning. Virke Reise Utland Rolf Forsdahl tlf / Virke Reise Norge Hilde Charlotte Solheim tlf /

15 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway

1 Innsikt Utsyn 2013

1 Innsikt Utsyn 2013 Innsikt Utsyn 2013 1 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland

Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland Månedsbrev mars 2012 fra VIRKE Reise Utland Reisepuls med Innsikt og Utsyn 1. mars arrangerte Virke Reise Utland og Virke Reise Norge presseseminaret Reisepuls i Oslo Spektrum. Valg av lokale skyldes ikke

Detaljer

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Rapport Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

NORSK REISELIVSNÆRING 2025

NORSK REISELIVSNÆRING 2025 RAPPORT NORSK REISELIVSNÆRING 2025 EN SCENARIOANALYSE 1 Av: Anniken Enger Kåre Sandvik Erik W. Jakobsen Endre Kildal Iversen Julia Loe Layout, design: Kommunikasjonsbyrået Spring AS Trykk: BK Grafisk as

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet JI Lian, utkast 26.11.2011 Innhold Sammendrag...2 1. Bakgrunn og formål...5 2. Marked og markedsutvikling...6 2.1 Utvikling i passasjerer, befolkning og

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Sammendrag: TØI notat 1182/2001 Forfattere: Petter Dybedal, TØI og Per- Erik Winther, Horwath Consulting Oslo 2001, 155 sider Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Denne rapporten beskriver

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel.

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel. Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland Juni 2013 Rekordsommer venter! Rundt 870.000 charterturister reiser ut av Norge i sommer. Ny rekord igjen. I Virkes store befolkningsundersøkelse på slutten av fjoråret

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer