En milliard reiser i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En milliard reiser i 2012"

Transkript

1 REISE

2 2 En milliard reiser i 2012 En milliard reiser i En milliard reiser i 2012 Reiselivsindustrien er verdens største eksportindustri. For mange land er dette den viktigste motoren for økt velstand, utdanning og helse. Siden 2. verdenskrig har det vært en kontinuerlig vekst i antall internasjonale turistankomster rundt om i verden. Selv om enkelthendelser som sykdomsutbrudd, sosial eller politisk uro og terrorhandlinger gjennom tidene har ført til midlertidige tilbakeganger i reiseaktiviteten, er tendensen klar: Reiselivsindustrien holder en jevn vekst. I 2010 var antall internasjonale turistankomster 934 millioner. Dette er den høyeste trafikken målt noensinne, og en økning på 57 millioner eller over 6 prosent, sammenlignet med Veksten ble i stor grad drevet av tilreisende til utviklingsland. UNWTO anslår at den internasjonale turismen passerer en milliard internasjonale turister i Mens UNWTOs tall relaterer seg til turismeutviklingen, gir tall fra flyselskapenes organisasjon IATA (International Air Transport Association) en god indikator på den totale utviklingen innen reiselivsindustrien. I 2010 oppgav IATA at deres medlemmer hadde transportert 2,5 milliarder passasjerer, en økning på 8,7 prosent fra IATA forventer at passasjertrafikken vil vokse med 5,9 prosent i 2011 og 3 prosent i Reiselivsindustrien omfatter både yrkesreiser og feriereiser. Mens feriereiser blir påvirket av forbrukernes økonomi, er salget av yrkesreiser preget av konjunkturer og utviklingen i internasjonal og nasjonal økonomi. Bedriftenes reiseaktivitet avhenger av forretningsmessige og markedsmessige hensyn. Ved synkende konjunkturer blir det ofte tatt policybeslutninger om redusert reiseaktivitet, selv om den faktiske situasjonen ikke krever dette. Man vil avstå fra aktiviteter som kan ha tvilsom signaleffekt selv om disse isolert sett er fornuftige. Seminaret utenlands vil for eksempel bli avlyst til fordel for en samling et sted i Norge, selv om dette medfører omtrent de samme kostnader. Finansuroen som herjer de europeiske markedene nå, vil sannsynligvis påvirke reiselivsindustrien negativt. Flyorganisasjonen IATA forventer en reduksjon i veksten i antall internasjonale flypassasjerer i 2012 som følge av uroen. Den arabiske våren, framveksten av privatøkonomien i Kina og stadig større fokus på klimaendringer vil på sikt også kunne føre til varige endringer i de internasjonale reisestrømmene, og man vil kunne ane konturene av en slik endring allerede i Miljø- og klimaspørsmål blir også stadig mer utfordrende for reiselivsindustrien, men har hittil ikke gitt utslag i redusert etterspørsel. Bransjens aktører, deres organisasjoner og berørte myndigheter tar imidlertid utfordringene på alvor, og miljøbelastningen per turist blir stadig lavere. 1 Flytrafikken er målt ved antall passenger-kilometres performed (PRK), der 1 PRK representerer en betalende passasjer transportert over 1 km.

3 4 Nordmenns reisevaner Nordmenns reisevaner 5 Nordmenns reisevaner I 2010 reiste nordmenn i alt 22,9 millioner ganger med minst en overnatting. Dette ga til sammen 108 millioner private og kommersielle overnattinger, som er en økning på henholdsvis 7,8 og 10,7 prosent fra Økningen må ses i sammenheng med nedgangen i antall reiser på 4 prosent i Økningen er størst i antall reiser og overnattinger til utlandet. Per tredje kvartal 2011 er det en nedgang på 4 prosent i antall reiser, og en nedgang på 3 prosent i antall overnattinger sammenlignet med de tre første kvartalene i Nedgangen har kommet i de to første kvartalene, mens tredje kvartal 2011 viser en økning sammenlignet med samme kvartal året før. En stadig større andel av nordmenns reiser går til utlandet.

4 6 Nordmenns reisevaner Nordmenns ferieplaner 7 Nordmenns ferieplaner Dette er hva nordmenn svarer rundt ferieplaner for 2012 Av de som tar vinterferie vil cirka halvparten tilbringe ferien i Norge, og halvparten i utlandet. Nesten 30 prosent vil tilbringe feriedagene på hytte i Norge. Foruten å tilbringe tid med familie og venner, oppgis rekreasjon og utøvelse av ulike aktiviteter som de viktigste formålene med vinterferien. Påskeferien tilbringes i all hovedsak i Norge. Enten på hytte, hjemme eller på besøk hos venner og familie. Kun 16 prosent planlegger å reise utenlands. 85 prosent svarer at samvær med familie og venner er formålet med påskeferien. Over 60 prosent planlegger å reise utenlands i sommerferien. De som i størst grad tilbringer sommerferien i utlandet, er personer med en husstandsinntekt på mer enn en millioner kroner, studenter og heltidsansatte, bosatt i Oslo eller Vestlandet. 36 prosent oppgir at de vil reise utenlands en eller flere langhelger i Kunst og kultur (20 %) topper listen av personlige interesser som man ønsker å bruke tiden på i ferien. Deretter følger musikk/konsert (18 %), helse/trening (17 %), sport (16 %), jakt/ fiske (13 %) og velvære/spa (12 %). Over halvparten vil bruke omtrent like mye penger på feriereiser i 2012 som året før. 23 prosent vil bruke mer, og 12 prosent vil bruke mindre enn de gjorde i (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reise) 2 Reiser omfatter opphold utenfor helårsboligen med minimum 1 overnatting 3 En overnatting tilsvarer en person som har overnattet en natt. Inkluderer hotell, campingplasser, hytter og norske vandrehjem. 4 Innland og utland, rute og charter. Ekskl. offshore. Omfatter Avinoreide lufthavner.

5 8 Turisme i Norge Turisme I Norge 9 Turisme i Norge Norge har en lang tradisjon som reisemål. Fjorder, naturopplevelser og sportsfiske åpnet verdens øyne for norsk natur. Fjordene er fortsatt den største innbringeren til turisme på norsk jord, men Nord-Norge, skiferie og tematiske opplevelser viser også en god vekst. Næringer klassifisert som reiselivsnæringer: Hotellvirksomhet og annen overnatting Restaurant, kantine- og cateringvirksomhet Transport med jernbane Transport med rutebil Reiselivsnæringen består av alle næringene hvor salget til turister utgjør en markant andel av produksjonen. Det er aktiviteten i disse næringene som offisielt utgjør reiselivsnæringens bidrag til til sysselsetting og verdiskaping i Norge. Turistene bidrar til verdiskapingen i Norge gjennom kjøp av ulike typer varer og tjenester. Norske og utenlandske reisende brukte 105,5 milliarder kroner i Norge i Dette ble brukt på reiselivsprodukter i de rene reiselivsnæringene som overnatting, servering, transport, reisebyråog museumsbesøk, men også turistkonsum ellers. Turistkonsum ellers står for over 30 prosent av det totale turistkonsumet, og representerer turistenes kjøp av for eksempel klær og skotøy, matvarer, souvernirer og andre transportutgifter, jf. figur 2. Sporvei og forstadsbaner Drosjebiltransport Annen landtransport Utenriks sjøfart, passasjertransport Innenriks sjøfart Lufttransport Reisebyråvirsksomhet mv Utleie av transportmidler Kino og annen underholdning, nyhetsbyråer og kulturell tjenesteyting Sport og annen fritidsvirksomhet Nordmenn ferierer mye i eget land, men stadig mer av feriebudsjettet brukes i utlandet. Nordmenns forbruk i utlandet er på godt over 60 milliarder kroner, og det er dobbelt så mye som utlendinger legger igjen i Norge. Det betyr at vi har en negativ handelsbalanse.

6 10 Overnattinger i Norge Overnattinger i Norge 11 Overnattinger i Norge I 2010 var det 28,5 millioner kommersielle overnattinger i Norge, altså overnattingsdøgn det betales for, fordelt på hotell, camping, hyttegrend og vandrehjem. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med Norske overnattinger økte med 1 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 5 prosent. I 2010 var 72 prosent av alle kommersielle overnattinger i Norge foretatt av nordmenn. Bare i perioden januar til oktober 2011 ble det foretatt 26,2 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i Antall hotellovernattinger økte fra 16,1 til 16,8 millioner, mens campingplasser og hyttegrender hadde en nedgang i antall overnattinger på henholdsvis 2 og 6 prosent sammenlignet med samme periode Statistikken over kommersielle overnattinger omfatter hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer, campingplasser med en kapasitet på minst åtte hytter og hyttegrender med en kapasitet på minst tre hytter. Veksten i antall ankomster og stor utbyggingsaktivitet gir grunn til å tro at overnattinger i reiselivsbedrifter med en kapasitet på færre enn 20 senger har økt de senere årene, men at dette ikke reflekteres i offisiell statistikk. Det er etablert et godt tilbud av hytte- og leilighetsutleie som blant annet benyttes av turister på rundreise i Norge med bil. Hotellovernattinger Hotellene står i dag for om lag 65 prosent av alle kommersielle overnattinger. I 2010 var det 18,4 millioner overnattinger ved norske hotell, en økning på nesten 4 prosent fra Utenlandske turisters hotellovernattinger i Norge økte med 9 prosent, og nordmenns overnattinger i Norge økte med 3 prosent. Ser vi på formålet til hotellovernattingene, er størst andel som er ferie, med 8,9 millioner overnattinger, tett fulgt av yrkesreiser som utgjør 7 millioner hotellovernattinger. Kurs og konferanse er kun formålet for 14 prosent av overnattingsgjestene, og utgjør 2,5 millioner.

7 12 Overnattinger i Norge / Skirelaterte gjestedøgn Skirelaterte gjestedøgn 13 Skirelaterte gjestedøgn Utviklingen i antall skirelaterte gjestedøgn gikk kraftig tilbake i 2010/2011 og endte på 2,6 millioner. gjestedøgn, en nedgang på 12,7 prosent fra forrige sesong. Antallet utenlandske turisters gjestedøgn gikk ned med hele 16,3 prosent, mens nordmenns gjestedøgn gikk ned med 9,4 prosent. Danskene står får om lag halvparten av alle utenlandske skirelaterte gjestedøgn, men også her medførte økonomisk usikkerhet i hjemlandet en nedgang på 15,5 prosent med tilreisende dansker til fjellet. Hovedårsaken til relativt få norske skirelaterte gjestedøgn kan forklares med få feriedager i julen, en sen påske og en lang kuldeperiode. Til tross for lite snø og relativt varme temperaturer sesongen før jul 2011, forventer bransjen totalt sett en bedre vintersesong i 11/12 enn forrige sesong. Til tross for lite snø og relativt høye temperaturer sesongen før jul 2011, forventer bransjen totalt sett en bedre vintersesong i 11/12 enn forrige sesong.

8 14 Skirelaterte gjestedøgn Skirelaterte gjestedøgn / Flere besøker norske museer 15 Flere besøker norske museer Norske museer hadde til sammen over 10,5 millioner besøk i Dette er over , eller 4 prosent, flere enn i Omlag halvparten av museumsbesøkene var besøkende som betalte inngangsbillett. Det ble utført over årsverk i museene i Fra 2005 er dette en økning på over 370 årsverk, eller 11 prosent. Antallet administrative enheter i de norske museene er nå på 137, en halvering siden Dette skyldes en omfattende konsolideringsprosess i museumssektoren de siste ti årene.

9 16 Utenlandske turister i Norge Utenlandske turister i Norge 17 Utenlandske turister i Norge Rundt 6,6 millioner besøkende kom til Norge i 2010, en økning på 8 prosent fra året før. Av disse var i underkant 4,8 millioner overnattingsgjester, mens 1,4 millioner var dagsbesøkende. I tillegg kom cirka cruisepassasjerer på besøk til en eller flere norske havner. 5 Tall for cruisepassasjerer gjelder utenlandske passasjerer som har hatt ett eller flere besøk i norske havner.

10 18 Utenlandske turister i Norge Reiser ut av Norge 19 Reiser ut av Norge Flytrafikk, sammen med tall fra reisebyrå og reisearrangører, gir gode indikatorer på reisetrafikken ut av Norge. Antall IATA-byråer har vært svakt synkende mens omsetningen har vært stigende de siste ti årene. Reisebyråene spesialiserer seg på henholdsvis ferie- og forretningsreiser. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på forretningsreiser kommer fra salg av flybilletter (80 prosent), hoteller (15 prosent) og leiebil/andre tjenester (5 prosent), jf. figur 7. Omsetningen til reisebyråene som er spesialisert på feriereiser kommer hovedsakelig fra salg av pakkerreiser og flybilletter. Figur 6. Forbruksutgifter per gjestedøgn for utenlandske feriegjester (med bil og fly) i sommersesongen 2007 etter bostedsland, Kilde: TØI-rapport 941/2008 Reisearrangørene produserer pakkereiser hvor kombinasjon transport og overnatting er den vanligste. Pakkereiser er stadig blitt gjenstand for modernisering, og kvaliteten har økt betraktelig siden den første charterreisen gikk fra Gardermoen i Charterkonseptet har hatt en jevn vekst siden 70-tallet. De siste årene har det vært solgt over en million pakkereiser årlig. Dette har medført cirka 260 saker per år i Klagenemnda for pakkereiser, hvorav under 50 prosent av klagerne har fått medhold. En undersøkelse foretatt i 2007 av Institutt for Forbruksforskning utropte norske pakkereisearrangører til den leverandørgruppen norske forbrukere hadde størst tillit til.

11 20 Reiser ut av Norge Flytrafikk 21 Flytrafikk I 2011 ble det til sammen solgt over 1,2 millioner pakkereiser fra Norge. Pakkereisebegrepet ble endret gjennom revisjon av pakkereiseloven i Som følge av dette er det vanskelig å spore salget av det som i dag juridisk sett er pakkereise, men bortsett fra en reduksjon på ca. 3 prosent under finanskrisen i 2009, har salget av tradisjonelle pakkereiser vært ganske stabil de siste ti årene, med unntak av en vekst på over 10 prosent i I overkant 70 prosent av antall solgte pakketurer med fly går til land som tradisjonelt betegnes som Syden, det vil si Spania, Italia, Hellas og Tyrkia. I 2010 ble det solgt til sammen pakkereiser til disse landene, mens tallet for 2011 blir oppgitt til å være om lag , en økning på om lag 20 prosent. Antall solgte pakkereiser til Syden har økt de senere årene, men opplevde en nedgang på om lag 2 prosent både i 2009 og Den kraftige veksten i salget av flybilletter gjennom BSP (IATAs oppgjørssystem) kan i vesentlig grad tilskrives at Norwegian først kom med i BSP-oversikten høsten Men det har vært en realøkning i internasjonale flyreiser i I følge Avinor økte antallet flypassasjerer fra norske flyhavner med 10,4 prosent, til 43,7 millioner passasjerer, i Konkurransen mellom flyselskapene er fremdeles meget sterk, og det ble opprettet mange nye ruter ut fra Norge i BSP-tallene viser et gjennomsnittlig prisfall per billett på cirka 10 prosent fra 2010 til 2011, men det reelle fallet er lavere fordi Norwegian nå er med i beregningsgrunnlaget, og har et stort volum innen lavprissegmentet. Boomen i turismen her hjemme de siste årene kan i stor grad tilskrives fremveksten av lavprisflyselskapene, som har presset prisene ned også hos de tradisjonelle full-service selskapene. De til tider svært lave flyprisene har ført til en sterk økning av antall kortferier i Europa, og spesielt i Skandinavia. 6 Virkes feriestatistikk er basert på innrapportering av antall solgte pakkereiser fra de største reisebyrå- og reisearrangørene i Norge. Disse representerer om lag 90 prosent av det totale markedet for salg av pakkereiser. 7 Flypassasjerer inkluderer innland og utland, ekskl. offshore.

12 22 Flytrafikk Reisens varighet 23 Reisens varighet Det er verdt å legge merke til at mens bruttoomsetningen av flybilletter kjøpt gjennom reisebyrå har økt de siste årene, har antall reisebyråer gått ned. Produktiviteten per ansatt i norske reisebyråer er helt på verdenstoppen. Utenlandsreisene er, ikke uventet, av lengre varighet enn reisene som foretas innenlands. Det gjelder både arbeidsreiser og private reiser. For eksempel er gjennomsnittsvarigheten av en privat reise innenlands åtte netter, mens den er ti netter på reiser til utlandet. De arbeidsbetingede reisene har en gjennomsnittlig varighet på 6,7 netter, og rene yrkesreiser varer i gjennomsnitt fem netter. 8 Innland og utland, rute-, offshore og charter inkl. transfer og transitt

13 24 Utsikter for 2012 Utsikter for Utsikter for 2012 Reiselivsnæringens egne forventninger for 2012 Bransjen tror på vekst. Et flertall av reiselivsaktørene forventer at omsetningen i 2012 blir større enn i fjor. Særlig positive er aktører innen annen overnatting, restaurantvirksomhet og utgående reisearrangører. Bare en fjerdedel av hotellene forventer en positiv omsetningsutvikling i Museene forventer at antall besøk øker med 5 prosent i Av hoteller og annen overnatting er de distriktsbaserte aktørene mest positive. Hoteller lokalisert i distriktene forventer en omsetningsvekst på 2,4 prosent, mens hoteller i sentrale strøk forventer en nedgang på nærmere 2 prosent i Flere private overnattinger. Hotellene spår at antall overnattinger blir uendret i 2012, men en svak økning i privatmarkedet til fordel for bedriftsmarkedet. Annen overnatting forventer en økning i antall private overnattinger på nesten 6 prosent, men nærmest uendret bedriftsmarked. Reisearrangører som formidler reiser i Norge forventer totalt en økning på 4,5 prosent i antall overnattinger, hovedsakelig innen privatmarkedet. (Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Virke Reise) 94 prosent av aktørene oppgir uroen i de internasjonale markedene som hovedårsak til eventuelle negative forventninger til omsetningen i Tro på en god sommer. Halvparten av aktørene oppgir at omfanget av bestillinger til sommersesongen 2012 er omtrent som i prosent tror sommersesongen 2012, blir bedre enn i fjor.

14 26 Utsikter for 2012 Kontakt Virke Reise 28 Om Virke Reise Hovedorganisasjonen Virke organiserer bedrifter innenfor hele verdikjeden av norsk reiseliv både innkommende og utgående reiseliv. Turisme og reiseliv berører omsetningen til svært mange av Virkes medlemmer. Virke Reise spiller en aktiv rolle innenfor reiselivspolitikken, og fronter saker av betydning for medlemmene ovenfor både politiske myndigheter og media. Om Virke Reise Utland Virke Reise Utland (tidligere Den Norske Reisebransjeforening) representerer reisebyråer, reisearrangører og transportselskap, og representerer cirka 80 prosent av alle reisebyråer, og cirka 95 prosent av de som driver fast turproduksjon. Direktøren for Virke Reise Utland er leder av Norsk ReiselivsForum (NRF), og administrativt ansvarlig for sekretariatet for klagenemndene for pakke- og ruteflyreiser, Pakkereisenemnda og Flyreisenemnda. Flyklagenemnda får i 2012 nytt navn, Transportklagenemnda, da nemnda også vil omfatte klager på jernbanetjenester. Se for øvrig Virke Reise Utland er medlem og har verv i EU-organisasjonen ECTAA. Vi samarbeider også nært med Utenriksdepartementet (UD) om saker som angår nordmenns opphold i eller reiser til utlandet. Om Virke Reise Norge Virke Reise Norge dekker servering, overnatting, opplevelsesbedrifter og innkommende turoperatører. Virke Kultur representerer museer, kunstsentre og andre viktige kulturaktører. Mens reisebyråer, turoperatører og reisearrangører er godt etablerte medlemsgrupperinger i Virke, er overnatting, serverings- og opplevelsesbedrifter nye medlemsgrupper som inngår i Virkes utvidede reiselivssatsning. Virke Reise Utland Rolf Forsdahl tlf / Virke Reise Norge Hilde Charlotte Solheim tlf /

15 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

1 Innsikt Utsyn 2013

1 Innsikt Utsyn 2013 Innsikt Utsyn 2013 1 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 11.09.2014 Hovedorganisasjonen Virke Hovedorganisasjonen Virke 17.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Representantforslag 118 S

Representantforslag 118 S Representantforslag 8 S (200 20) fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Bård Hoksrud Dokument 8:8 S (200 20) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Consulting Norge. Virke Kunnskap og teknologi

Consulting Norge. Virke Kunnskap og teknologi Consulting Norge Virke Kunnskap og teknologi Consulting Norge 3 RÅDGIVNINGSBRANSJENE Hovedorganisasjonen Virke organiserer rådgivningsbransjene i Norge. Denne faktafolderen gir en oversikt over bransjene,

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 TØI rapport 1175/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011, 70 sider Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS TØI-rapport 1018/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 37 sider Sammendrag: Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS EU har vedtatt at

Detaljer

Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme

Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme Rapporter 2009/32 Anne Mari Auno og Knut Ø. Sørensen Norsk reiselivs økonomiske rolle En analyse basert på satellittregnskapet for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet

Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Unike, aktive naturopplevelser i reiselivet Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 06.05.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s.

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s. Nøkkeltall 2011 Foto: Petur Peturson Norsk reiselivsnæring går et usikkert år i møte. En sterk norsk krone og et Europa i krise er usikre momenter for årets reiselivsår. Samtidig har vi sett en vekst i

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012

Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 Regionale reiselivssamarbeid gull verd og helt nødvendig! Hilde Charlotte Solheim Drammen, 5.6.2012 05.06.2012 Grunn til bekymring? VIRKES HSH MEDLEMMER VIRKE NORGES RASKEST VOKSENDE HOVEDORGANISASJON

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013

Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013 Hilde Charlotte Solheim Hovedorganisasjonen Virke 28.08.2013 Hovedorganisasjonen Virke 16.500 medlemsvirksomheter i privat, tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk. I rask vekst Hovedorganisasjon som deltar

Detaljer

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel.

Hvorfor betale skjorta hjemme når dette ser (nesten) likt ut? Og om kvaliteten er dårligere, who cares? Kostet jo ingenting, likevel. Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland Juni 2013 Rekordsommer venter! Rundt 870.000 charterturister reiser ut av Norge i sommer. Ny rekord igjen. I Virkes store befolkningsundersøkelse på slutten av fjoråret

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Sammendrag: Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI-rapport 863/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 74 sider I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

FAKTA. DA FRICAMPING BLE REGULERT I SJODALEN OMFANGET av fricamping, dvs.

FAKTA. DA FRICAMPING BLE REGULERT I SJODALEN OMFANGET av fricamping, dvs. 15/95 Sjodalen 10-07-95 10:29 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har

Detaljer