KVADRATURFORENINGEN org. nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888"

Transkript

1 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr ÅRSBERETNING Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata 9 Christian Bernhard Funder, Norske Hus AS Kristin Fagerhaug, Norges bank Robert Bogard, arkitekt Bente Bøhler, Exaro Holding AS. Foreningsår og regnskapsår Foreningsåret og regnskapsåret har fulgt kalenderåret. Sekretariat Sekretariat har vært advokat Knut Walle-Hansen, Aperto, Nedre Slottsgate 15, 0157 Oslo. Regnskapsfører og revisor Regnskapsfører har vært advokat Knut Walle-Hansen, Aperto Revisor har vært statsautorisert revisor Thore Bjørnerud, TB Revisjon AS, Oslo. Styremøter Det er avholdt 9 styremøter. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer. Medlemmer Medlemstallet er 45 betalende medlemmer pr I 2013 var medlemstallet 49. Arbeidsform Som tidligere har styrets medlemmer fått vide fullmakter til å arbeide med foreningens saker mellom styremøtene. De enkelte styremedlemmer har utvist stor aktivitet utenom styremøtene i Styrets medlemmer har på bred front arbeidet med å spleise sammen aktører i Kvadraturen, spre informasjon om aktiviteter og initiativ til potensielle interessenter, de har deltatt i mange prosesser vedr. utvikling av sentrum og Kvadraturen, og det jobbes også med å bidra til en bærekraftig utvikling av området gjennom konkrete, fysiske tiltak. Temaer: Utvikling av Kvadraturen Kvadraturen kan i løpet av få år bli utvidet med nye bygninger og til og med nye gateløp. Dette kan skje både mot sørvest og mot sørøst. Sørvest: Tidlig i 2014 presenterte vårt styremedlem Bente Bøhler sin visjon og videoanimering for Myntgaten 2-kvartalet, hvor Miljøverndepartementet har vært. Vi hadde kontakt med Forsvarsbygg, som har behov for noe av kvartalet til eget bruk, men som kan se at andre publikumsrettede tiltak kan passe inn. Dette gir mulighet for en ny gate parallelt med og sør Christiania Torv fra Akersgaten til Nedre Slottsgate. Denne visjonen er fulgt opp senere i 2014, og foreningen vil fortsatte sitt arbeid med dette i årene som kommer.

2

3 Sørøst: Hav Eiendom AS eier flere store tomter i Skippergaten/Akershusstranda og øst for Oslo børs. Deres prosjektledelse planlegger nye og meget store næringsbygg på disse tomtene. Nybygg langs Skippergaten mellom Astrup Fearnleys tidligere hovedkvarter og Havnelageret har blitt presentert i løpet av Nybygg på den ledige tomten øst for Oslo børs har også blitt presentert. Kvadraturforeningen har i 2014 vært i dialog med Hav Eiendom AS om premissene for disse planene. Vi har vært opptatt av de bymiljømessige utfordringene ved så stor ny bebyggelse, som hovedsakelig planlegges til kontorer. Vi har også i 2014 innledet et arbeid for å forhindre at det oppstår nye setningsskader på eksisterende bebyggelse som følge av utgraving på de nye tomtene. Vi har også hatt kontakt med Schage Eiendom som planlegger forandringer på sitt bygg ved Stortorget (den gamle Nordea-gården). Arbeidet med å forbedre gatemiljøet er en av foreningens viktigste oppgaver. I 2014 startet Ruters arbeider med å bygge om Prinsensgate til ny trikkegate, med trikk i begge retninger. Mot opprinnelig plan fikk Kvadraturforeningen gjennomslag for å få etablert to trikkestopp i Prinsensgate.,. Anleggsarbeidet har pågått gjennom hele året, og vil fortsette utover til Arbeid for å avbøte ulemper under ombygging av gatene I forbindelse med at bussrutene er omdirigert fra Prinsensgate og Tollbugaten til Rådhusgaten er det nødvendig med sikring mot personulykker på Christiania Torv. Det ble uten varsel utplassert et stort antall betonggriser mellom fontenen og uteserveringene til Celsius og Hansken. Vi fikk Ruter / BYM til å bytte ut betonggrisene med store runde blomsterkasser, som kler torget bedre. Ny bruk av to viktige plasser Norges Bank har i 2014 påbegynt planleggingen av endringer på Bankplassen (plassen foran Samtidskunstmuseet). Siktemålet er en mer levende bruk av plassen. Våre styremedlemmer Kristin Fagerhaug (Norges Banks eiendomsdirektør) er initiativtager til prosjektet, og Robert I. Bogard er også involvert. Plassen vil være ferdig ombygget i løpet av 2015, med oppgradering av beplantning/gress våren Det er også planer om å ta i bruk Grev Wedels plass til lek og trening. Nytt initiativ for de svakeste tverrgatene Kvadraturforeningen har i 2014 vurdert hvordan gatene med svakest bymiljø og dårligst omdømme kan få glede av den positive utviklingen som skjer i Kvadraturen. Gatene Fred. Olsens gate, Skippergata og Dronningensgate henger etter i utviklingen. I løpet av 2014 ble det klart at mange større eiendomsselskaper har planer for Skippergata. Dette kan også ses i lys av Handlingsplanen for Kvadraturen. Sistnevnte plan er imidlertid ingen gjennomføringsplan, og krever en stadig oppfølging. Kvadraturforeningen har i 2014 som i årene før arbeidet for at viktige prinsipper i handlingsplanen skal bli lagt til grunn i utviklingen av bydelen. Et mer formelt og koordinert initiativ i en av de nevnte gatene for ombygging av gaten etter mal av «Initiativ Karl Johan» og Initiativ Slottsgatene er et arbeidsmål for Kvadraturforeningen. Arbeidet fortsetter i Ny vinterbelysning i trærne i Rådhusgaten og Kirkegata På initiativ fra vårt styremedlem Bente Bøhler ble det installert ny vinterbelysning i alle trærne i Rådhusgaten. Dette er finansiert av Kvadraturforeningen og berørte gårdeiere. Norges Bank har i tillegg finansiert belysning i Kirkegata fra Rådhusgata til Bankplassen. Belysningen er tent når gatelysene er tent, og de deaktiveres til våren. De blir hengende i trærne, og kan, dersom de ikke kommer til skade brukes på nytt senere år, inntil Rådhusgaten ombygges i forbindelse med den nye hovedsykkeltraseen om noen år.

4 Fasadelys i Kirkegaten Foreningen Initiativ Kirkegaten BA drifter fasadelyset i gaten. I 2014 har det praktiske driftsansvaret som de tidligere år ligget hos Vaktmestergruppen AS, som for øvrig har oppdraget med det praktiske arbeidet med julegatene. Driften har i 2014 vært tilfredsstillende. Det har vært befaring med ansvarlig for drift og vedlikehold av Forsvarsbygg konsertsal mellom Myntgaten og Festningsplassen, på grunn av at lampene som er montert mellom de nye sikkerhetspullertene ikke er tilkoblet. Foreningen Initiativ Kirkegaten AS gir jevnlig informasjon til Kvadraturforeningen om driften. Prostitusjon og narkotika Styret har hatt kontakt og møte med ledelsen ved Grønland politistasjon, som har ansvar for området fra Kirkegaten til Jernbanetorget. Vi vil fortsette denne kontakten, med sikte på å styrke politiets patruljering og med sikte på å øke frekvensen av kontroller av åpenbart uregelmessige forhold. Det har vært en nedgang i gateprostitusjonen i Kvadraturen i Det er også mindre problemer med narkotikasalg. Vi mener dette henger sammen med politiets arbeide de senere år, og med at de tyngste tilbudene til de narkomane er flyttet ut av bydelen. Vi ser positivt på de lettere tilbudene som de narkomane fortsatt har i Kvadraturen, særlig Kirkens bymisjons foretak «Lønn som fortjent». Dette gir en verdig arbeidshverdag for de som er engasjert, og gaterenholdet kommer nå til nytte i hele Kvadraturen. Hotellene Nytt i 2014 er den tette kontakten som flere av våre styremedlemmer har hatt med hotellene i Kvadraturen. Hotellene i området samarbeider nå videre om å etablere forskjellige løyper i Kvadraturen som gjestene deres kan ha glede av. Kontakten og samarbeidet fortsettes i Kvadraturnytt. Det er utgitt tre utgaver av Kvadraturnytt i et opplag på som deles ut som uadressert post til alle næringsdrivende med postadresse i Kvadraturen, og med fordeling til Kvadraturforeningens medlemmer. Distribusjonsområdet er hele sentrum innenfor Ring 1. Redaktør er Darjan Kovacic. Hjemmeside Kvadraturforeningens hjemmeside er Siden gir en utfyllende presentasjon av foreningen, med en rekke undersider. Siden driftes av Knut Walle-Hansen. Skulpturer. Styret har fortsatt samarbeidet med Billedhoggerforeningen som plasserer ut skulptur på Christiania torv, og skifter den ut regelmessig. Byfolk, OHF og Levende Oslo Det har vært god kontakt med Byfolk Oslo Sentrum AS i Vi er representert i Levende Oslos styre. Vi har hatt god kontakt med OHF gjennom året. Bankforbindelse Kvadraturforeningens bankforbindelse er BN Bank. Oslo, 18. mars 2015 Knut Walle-Hansen styreleder

5

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 2011 Styrets sammensetning Kristian Rogndal, styreleder David Langeland, beboerrepresentant Øystein Fykse, Bergen kommunale bygg Åge Nilssen, Bergen kommune, Idrettsservice

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 INNHOLD 1. STYRETS BERETNING 1997... 2 1.1 Styrets og administrasjonens sammensetning og avholdte møter... 2 1.2 Biproduktmengde

Detaljer

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014

NYHETSBREV URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR. Nr. 4 2014 NYHETSBREV Nr. 4 2014 URBANT FRILUFTSLIV SEMINAR Bård Folke Fredriksen, Jan Bøhler og Peter Butenschøn Les om Urbant friluftsliv Nettjenester fra PBE Bydelsvise velmøter Hausmannskvartalenes vel Hyblifisering

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Bedre rettsinformasjon til domstolene

Bedre rettsinformasjon til domstolene Bedre rettsinformasjon til domstolene Rapport fra Rettsinformasjonsutvalget Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer