«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015"

Transkript

1 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april

2 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med planen i har pågått i 6-7 år og det er lagt ned betydelige ressurser for å komme der vi er i dag. Vi har nå på plass en leietakersituasjon som gjør at planene kan gjennomføres. Denne situasjonen er ikke permanent og vi ber derfor om at godkjennelse av planen skjer så raskt som mulig. Foreslåtte reguleringsplanen avviker i forhold til bystyrets vedtak i 2011 og er i strid med innsigelsen fra Vest-Agder Fylkeskommune. Sett i lys av beslutninger som er fattet i den senere tid mener vi at planen allikevel skal kunne aksepteres av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune (VAF). Det er spesielt 2 hendelser som danner grunnlaget for vårt syn: - Vedtak av ny kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn, del 1 Kvadraturen , vedtatt Beslutninger fattet i forbindelse med utbyggingen av «Rådhuskvartalet». Reguleringsplan avviker fra vedtaket i bystyret mht. til mønehøyder og eiendommer som kan rives og dermed også i forhold til innsigelsen fra VAF: Høyder Det fremkommer av vedlagte plankart at mønehøyden i kvartalets indre er satt til k+27,8. Det avviker fra bystyrets vedtak med 2,1 meter, men er i tråd med den nye kommunedelplanen. Høyde på møne og gesims er opprettholdt på alle eiendommene som skal bestå og disse er lavere enn kommunedelplanen hjemler. I Rådhusgaten 14 og 14 A er møne- og gesimshøyde økt med hhv. 0,2/2,1 meter og 0,7/0,7meter. Høydene er satt for å tilpasse de vernede naboeiendommene, men samtidig gi rom for et nybygg av vår tid. Høydene er ikke i konflikt med kommunedelplanen. Tollbodgaten er møne og gesims satt til k+24,5 og k+20,9 og som er 3,3 og 2,4 meter lavere en kommunedelplanen gir rom for. Vern/rivning Reguleringsplanen forutsetter at eiendommene Tollbodgaten kan rives. Disse eiendommen kan ikke benyttes i de planene som nå foreligger for kvartalet. De har som kjent også i en lengre periode stått uten leietaker fordi de ikke kan benyttes til næringsaktivitet. På like linje med eiendommene i Tollbodgaten (Brannkasernen og kommunens trykkeri) i Rådhuskvartalet lar ikke disse eiendommene seg tilpasses offentlige og næringsmessige krav. På de neste sidene presentere vi de nye planen, illustrer og begrunner de endringer som er foretatt med eksempler, ideer og bilder. Kvartal 32 AS v/styreleder Jon Bjørgum 2

3 KVARTAL 32 Prosjektet Illustrasjon av nytt inngangsparti i Markensgate 14 Illustrasjon av fasade til Zara Etasje Aktivitet Kjeller -2 Parkering Kjeller -1 Handel, restaurant og hotell 1. Handel, restaurant og hotell 2. Handel, restaurant, hotell og kontor 3. Kontor/hotell 4. Kontor/hotell 5. Hotell Illustrasjon fra kvartalets indre 3

4 Gateplan 4

5 Etasje 2 5

6 Etasje 3 6

7 Etasje 4 7

8 Etasje 5 8

9 Takplan 9

10 Kjeller 1 10

11 Kjeller 2 11

12 Fasader 12

13 13

14 Oppriss av bygninger mot torvene Kvartal 32 Rådhuskvartalet 14

15 Eiendommer som bevares og som har denne regulering i dag (Murbyen) Markensgate Markensgate Tollbodgaten 21 Kirkegaten 9 Rådhusgaten 12 Rådhusgaten 10 15

16 Tollbodgaten (eiendommer som rives) Tollbodgaten (merket blått) rives da disse ikke lar seg renovere for å møte de krav som dagens lovgivning har og som leietaker setter. Nybygg vil inneholde store flater for butikkdrift. Det lar seg ikke gjøre med dagens eiendommer. Rådhusgaten 14 A rives og Rådhusgaten 14 bygges på (begge merket med grønt). Disse er ikke underlagt vern i dag. Tollbodgaten 21 Tollbodgaten 15 Tollbodgaten 15A Tollbodgaten 17 Tollbodgaten 19 16

17 Tollbodgaten erstattes av nybygg Eiendommene i Tollbodgaten vil få en arkitektur med samme rytme som dagens eiendomsgrenser. Det ønskes en stor variasjon og at byggene får en attraksjonsverdi. Målet er at Tollbodgaten blir en opplevelse å besøke. I dag er det en bakgate. Inspirasjonsfoto Inspirasjonsfoto Inspirasjonsfoto Inspirasjonsfoto Inspirasjonsfoto 17

18 Rådhusgaten 14 bygges på og fasade oppgraderes. Rådhusgaten 14A erstattes av nybygg. Inspirasjonsillustrasjon Rådhusgaten 14 og 14A Rådhusgaten 14 Rådhusgaten 14 A Inspirasjonsfoto Rådhusgaten 14 A Rådhusgaten 14 vil renoveres i fasaden og det planlegges at denne vil bli puset. Nye vinduer og dører settes inn for å gi eiendommen et løft. Det bygges på 1 etasje som skal benyttes til hotell eller evt. for dagens aktivitet. Rådhusgaten 14A skal fremstå som et bygg av vår tid i en infill. Dagens eiendommer 18

19 Sammenlignbart prosjekt Rådhuskvartalet Bilde hentet fra Fædrelandsvennen Rådhuskvartalet var/er en del av Murbyplanen. Som det fremkommer av utsnitt til høyre var flere av eiendommen underlagt vern. Disse ble i prosjektet revet og erstattet med nybygg. Kun fasade mot torvet ble beholdt. I Kvartal 32 vil en stor del av eiendommene bevares, men i Tollbodgaten vil dette ikke være mulig. Utsnitt fra Murbyplanen av Rådhuskvartalet 19

20 Synlighet kotehøyder Punkt 1 Punkt 2 Punkt 2 Bildene viser ny bebyggelse etter at utbyggingen er foretatt. Arkitektur vil blir bearbeidet i prosjekteringsfasen og representere på dette tidspunkt kun volumskisser. 20

21 Andre sammenlignbare situasjoner i Kvadraturen Gyldengården og Rådhuskvartalet som begge ligger mot torvene og parken har nylig blitt utbygd med høyder utover planverk og synlighet av ny bebyggelse i kvartalenes indre og mot gate. Forslagsstiller mener at det som gjøres i Kvartal 32 er i tråd med utviklingen. Gyldengården Gyldengården 21

22 Kristianstad grunnlagt av Christian IV Kristianstad er grunnlagt av Christian IV i Planen for festningsbyen ble utferdighet med inspirasjon fra renessansens stadsbygningsideer og hvor det omliggende terreng dannet forsvarsverk. Gatenettet ble regelrett og inndelt i kvartaler med plass til handelstorv og representative formål. Det eneste som brøt symmetrien var den store kirken. Det nye rådhuset er bygget i et av kvartalene ved torvet og kirken, og godt synlig. 22

23 Kristianstads nye rådhus «Rådhuskvarteret» 2013 Før ombygging 23

24 Underlag for fastsettelse av høyder I boksene er kotehøyder på eksisterende bygg (grønn), høyder iht. til Murbyplanen (blå) og Kommunedelplan (rosa). Reguleringsplan behandlet i 2011 er i sort og i de gule boksene er høyder forslått i Forslagsstiller har forsøkt å tilpasse eiendommene til de verneverdige og i forhold til nabokvartal. 24

25 25

26 26

Kvartalsutvikling i Kvadraturen i etterkant av en verneplan. Jon Bjørgum, daglig leder. UTVIKLING I PERIODEN 2000-2015 Stor endring i måten vi verner på. 1. Krav til store arealer på en flate fører til

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-10/11799-23 52344/12 05.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU 9/11 05.01.2011 Behandlet

Detaljer

KVARTAL 49, KRISTIANSAND Områdeplan

KVARTAL 49, KRISTIANSAND Områdeplan KVARTAL 49, KRISTIANSAND Områdeplan AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS 13.11.2014 1. BAKGRUNN FOR SAKEN Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS fremmer planforslaget på vegne av Kristiansand Eiendom. 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for kvartal i Midtbyen

Reguleringsplan for kvartal i Midtbyen Reguleringsplan for kvartal i Midtbyen FORSLAG TIL PLANPROGRAM NORDRE GATE OLAV TRYGGVASONS GATE THOMAS ANGELLS GATE SØNDRE GATE Skråfoto fra gulesider.no Sist revidert: 07.05.10 side 1 av 21 Forord På

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Dato: 04.01.11 Saksnr.: 200800891-12 Arkivkode O: PLAN: 1243 Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 20.01.2011 Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2008/3763 14/6980-7 17.06.2015 Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling.

Forslag til reguleringsplan for Marinetomta. Sluttbehandling. Dato: 04.11.09 Saksnr.: 200812542 Arkivkode O: PLAN: 1210 Saksbehandler: Eirik Martens Svensen Saksgang Byutviklingsstyret Formannskapet Bystyret Møtedato 12.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Sandefjord kommune Sandefjord /Tønsberg, 6.11.06 Arealplanavdelingen Pb 2025 3247 SANDEFJORD Kommentar til det foreliggende forslag til reguleringsplan for Storgata 7 og Rådhusgata 10. A. Linaae-gården

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13

Saksnr: 200804963-48 Side 2 av 13 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kolstadgata 1, Tøyen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Myntgata 2, Oslo Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Myntgata 2, Oslo Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Myntgata 2, Oslo Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flyfoto som viser planområdets lokalisering i Oslo Sentrum Fagkyndig er Dyrvik Arkitekter AS på

Detaljer

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller (konsulent): Archus arkitekter AS, Pilestredet

Detaljer

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.03.2011 i sak 16/11 PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 09/1458 PlanID: 371 Sakstitel: Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Reguleringsplan for Down Town/ Porsgrunn sentrum sør Detaljregulering PLANBESKRIVELSE- Saksframstillinger

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer