Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø"

Transkript

1 Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 30. oktober kl Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica Grand hotell, Tromsø : Eva Husaas Sted Dato Tromsø Antall innkalte tillitsvalgte 19 Geno-kontakter/årsmøteutsendinger (eiervalgte) Antall frammøtte tillitsvalgte 13 Kjønnsfordeling 6 kvinner, 7 menn Frammøteprosent 68% Sak 1 Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Sak 2 Status økonomi per september 2014 Strategi o Skape verdi for kunden via avlsarbeidet. o GS betyr mye her i forhold til å øke genetisk framgang o Sikre effektiv verdikjede via rasjonalisering av drift. Tilby konkurransedyktige priser. Sædprisen har vært lik de siste to årene, men insemineringen har blitt dyrere på grunn av lønnsvekst. o Internasjonalt: vekst i prioriterte markeder, skape vekstmarkeder og marginmarkeder o Ambisjon om å nå 90% innen 2018 Regnskap o Geno SA: ligger bedre enn budsjett. Okt./nov./des. de beste salgsmånedene o UK: ligger godt an o Italia: litt etter budsjett. En utfordring å få inn betaling her. o Xsires: Geno eier 50%. Rent salgsselskap i Nederland. Ligger på samme nivå som i fjor. Betjener også Tyskland o Geno Global: Ligger etter budsjett på grunn av at salg av P4 ikke har gått så bra som forventet o SpermVital: mye bedre enn forventet. Kommet inn i nye markeder, bl.a. i Sveits. o Cryogenetics: frysing av fiskemelke. Skjer mye utvikling her. Har bl.a. fryst ned melke fra villaks for å ta vare på genetisk materiale. Har datterselskap i Chile og Canada. Også inne på en ny lab i Boston, på Zebrafisk, som brukes som lab.dyr til forskning. o Bygger opp selskapet for så å selge det om noen år. Geno Møtereferat side 1

2 Hva lyktes vi med i 2014 o Økt markedsorientering o Struktur, rapportering og oppfølging av Strategien o Få til gode innkjøpsrutiner o Ny profil gode tilbakemeldinger internasjonalt o Ny bein og klauvindeks o Endring i jurindeks Ikke like suksessfullt i 2014 o Dårlig kvalitet på DNA fra svaber bruk på ku. Kommer ikke langt nok inn i nesa. Vil ta en del blodprøver framover o Salg av P4 Viktige saker 2015 o Synergieffekter ved samlokalisering med TYR og Norsvin En del felles prosjekter på IT, Økonomi og FoU Flytter inn 1 mai o Økt internasjonalt salg o Utrede seminstasjoner ift produksjonsoppsett i framtiden o Vurdere billigere produksjonslinje for sæd o Feltforsøk på SpermVital i USA o Nye modeller for melk og mastitt o Se på mulighet for en holdbarhetsindeks o Se på mulighet for indeks for fôreffektivitet o Utnytte data fra robot. Objektive målinger o Øke sikkerhet på GS o Ny okse, Saur GS-elite. Denne vil det kjøpes seminokseemner etter NAV o Nordisk avlsvurdering o Billigere drift og utviklingskostnader? o Blir det økt genetisk framgang? o Innspill: GS i andre land? De implementerer raskere og går mer aggressivt ut, men har ikke bedre sikkerheter enn vi har. o Vil NAV-medlemskap fjerne det som er unikt med NRF? o Utfordringer: Løser ikke problemet med interbull-rangering Suboptimale løsninger for NRF o Først tenkt å ta en beslutning på desembermøtet, men trenger mer tid så det blir neste år. Statistikk o Selger nå like mye internasjonalt som nasjonalt o Har solgt flere doser nasjonalt enn samme tid i fjor, selv om kutallet har gått ned. Spent på hvorfor dette skjer. Får statistikk å gå gjennom mot slutten av året. o Stigende forbruk av kraftfôr og avdrått o Antall kyr har sunket med ca , men mengde melk levert er samme Innspill: Gjengangerne tar seg ofte med gårdsokse og ikke inseminering. Har en teori ift at disse kyrne trenger større doser for å bli drektige. Kunne det gått an å gi ho en større dose? At vi produserer noen større doser av f.eks. ungokser til sånne kyr? o SpermVital er vanskelig å få tak i. Det blir tomt med en gang. Hvis ikke dette blir bedre så er gårdsoksen alternativet Svar: Tar dette med oss videre. GENO Møtereferat - side 2

3 Sak 3 Spermvital på ungokse nå. Har hatt for få ungokser med spermvital i dunken. Fordel: at alle ungokser nå skal fungere med SpermVital, derfor vil framtidige eliteokser fungere på spermvital. Innspill 1: Kjønnsseparert sæd: finnes det statistikk på dette? kjøpte 5 doser og ingen av dem tok kalv. Innspill 2: fikk tilslag på 6 av 10 doser kj.sep. Avlsmålsinnledning Mari Trosten: Hva slags retning bør vi ha fremover for å gi en merverdi for norske produkter? o Hva er den mest optimale kua i framtiden? o Langt generasjonsintervall gjør at endringer i avlsmål er langsiktig. o Hva vil Tine kreve av melken framover? o Kjemisk innhold? o Forbrukere går mer fra drikkemelk og over til yoghurt og ost. Er dette en trend eller er det noe som kommer til å forbli? o De som tar imot melk og kjøtt, f.eks. Nestlé, setter mange krav til produsenter, bla. Dyrevelferd, medisinbruk o.l. Er dette sannsynlig at kommer her til lands også? o Bruk av kraftfôr: dreier mot mer bruk av kraftfôr med høyere ytelse. Er dette en ønsket og nødvendig retning? o Retningen færre kyr gir også mindre kjøttproduksjon Øyvind Nordbø: o Utvikling i avlsmålet 60-tallet: avlsmålet dominert av melkemengde. 70-tallet: helse og fruktbarhet inn Utflating av avlsmålet rundt 90 tallet bortsett fra jur som har fått noe større vekt. 2009: noe økning på melk og noe mindre vekt på kjøtt Tar mange år fra man gjør endring i avlsmålet til man ser resultatet av det. o Genetiske korrelasjoner/sammenhenger Hvis man vektlegger en egenskap så kan denne dra med seg andre egenskaper. Øker man f.eks. utmelkingshastighet så vil det bli økt lekkasje. Negativ sammenheng. Kan få framgang på begge hvis de vektes nok i forhold til hverandre. Har også noen gunstige sammenhenger, hvis man da bedrer en egenskap så kan man også bedre en annen egenskap o Genetiske trender Gjennomsnittlig avlsverdi på kalver under eliteokser X-akse: fødselsår kalv Kg melk: ganske jevn stigning hele veien. Samme med kg protein og kg fett Fruktbarhet: svak økning hele veien til tross for at det har en negativ sammenheng med melk Mastitt: flatere kurve fra 2000, og en svak tilbakegang. En fin balansegang man må ta stilling til her. Innspill: hvordan kommer fôringa inn her? GENO Møtereferat - side 3

4 Sak 4 Svar: basert på avlsverdi, så tallene er korrigert for miljø. Innspill: hvorfor har mastitt gått ned? Svar: Det kan komme av at vi har økt trykk på melk og ikke på mastitt. Med en ugunstig sammenheng mellom disse egenskapene så er dette en forklaring på tilbakegangen på mastitt. Diskusjon og gruppearbeid om avlsmål for NRF 1. Hvilke faglige forbedringer vurderer dere som viktigst i avlsmålet på NRF? a. Dagens vekting av avlsmålet er bra! Det er jo selvsagt på jur og melk økonomien ligger, men ikke glemme helse! Må beholde trykket på mastitt. b. Gode ungokser er viktig! Dukker opp noen individer av og til man kan lure på hvorfor havner i dunkene. i. GS et verktøy for å bedre kvaliteten på ungoksene c. Positivt å bruke objektive data fra AMS! I dag er det ganske subjektive mål. Dette vil bedre kvaliteten på data. d. Redd for økt sprik mellom melk og helse/fruktbarhet. Melk bør ikke vektlegges mer, heller kanskje bremse denne. e. Holdbarhet? i. Holdbarhetsindeks jobbes med. En krevende indeks å bygge opp. Men nå skal eldre kyr vurderes samtidig som kvigemåling, som kan bidra til å få mer data å utnytte. Men er mange egenskaper som påvirker dette, men det arbeides med. f. Utrangeringsårsak: ikke alltid mulig å finne noe som passer her. For få alternativer å velge i, så blir upresist. g. Forbrukeren drikker mindre melk, og dette tilsier at tørrstoff i melk vil bli viktigere framover ift melkemengde. Melkemengde kan styres mer av fôring. Vi har kanskje ikke tatt ut det fulle potensialet av denne egenskapen h. God økonomisk gevinst av friske dyr i. Kanskje vil Tine på sikt gi bedre betalt for tørrstoffinnhold i melk j. Grenser på celletall vil kanskje strammes inn i framtiden, så det er veldig viktig å holde trykket på mastitt k. Bein og klauver veldig viktig! Vi ønsker ei holdbar ku l. Kanskje det er viktig at Geno går hardere inn i besetninger som bruker mye egen okse m. 2. Hvordan vil økonomiske verdier for ulike egenskaper utvikle seg? a. Bør satse utenlands fordi det norske markedet blir mettet/begrenset. b. Helse/fruktbarhet og melk. Men på melk så har vi en del å gå på ift fôring. Kanskje det er høyt nok nivå på denne egenskapen nå. c. Bein blir også mer og mer viktig! Veterinærkostnader d. Har veldig nær sammenheng med spm. 1. tenker man langsiktig er det helse som er viktigst her. Kostnadsreduserende tiltak. Melkeprisen stiger jo ikke like raskt som veterinærhonoraret 3. Hva er viktig for det nasjonale markedet og hva mener dere er viktige strategiske trender? a. Beholde mangfoldet ved å beholde nok dyr er viktig. Dette er også en ting som tilsier at egenskapen melk ikke blir like viktig i framtiden GENO Møtereferat - side 4

5 Sak 5 b. Få opp seminbruken. Hvordan skal man stimulere til det? En del som bruker gårdsoksen konsekvent. Få synliggjort den økonomiske konsekvensen av å bruke okse vs semin. i. Svar fra JOM: Har tiltaksområder som Geno følger opp både på telefon og ved å reise ut. c. Seminservice varierer veldig. Vente på inseminør, vite hva de har i dunken osv. kanskje en oppgradering av servicenivået. 4. Samfunn og forbruker, gi eksempel på forventninger dere mener er viktig å ta hensyn til i avlen a. Antibiotikabruk. Helse b. Dyrevelferd og helse er det som er viktigst for forbrukeren. God helse og velferd på dyrene er også viktig for bonden. c. Vi har ei go ku vi skal ta vare på! Utviklingen ER god, så viktig å ta vare på denne trenden. Vi må ikke kaste vekk det gode avlsarbeidet som alt er gjort! 5. oppsumm. JOM: a. Alt henger sammen med alt. Gir vi gass på noe vil vi få brems på andre ting. Vi har et potensiale for å få bedre registreringer på celletall, ved å ta prøver hver mnd. b. Tørrstoff i melk: dette blir viktigere framover. c. Antibiotikabruk: Norge og Island er klart best på dette området. Dette er veldig på dagsorden i resten av Europa. d. Servicegrad: for melkebonden er det inseminør/veterinær som er ansiktet utad, så viktig at Geno har en dialog med disse e. Holdbarhet, jur, helse viktig, mens det er lite trykk på melk. 6. De tre viktigste egenskapene for forbedring a. Gruppe 1: i. Jur ii. Bein iii. Mastitt b. Gruppe 2 i. Mastitt ii. Jur iii. Bein c. Gruppe 3 i. Jur ii. Bein iii. Fruktbarhet 7. De to egenskapene man mener er bra nok men bør holdes ved like a. Gruppe 1 i. Melk ii. Fruktbarhet b. Gruppe 2 i. Melk ii. Fruktbarhet c. Gruppe 3 i. Lynne ii. Kjøtt Åpen post nordic classification er også med på å bedre eksteriør. har fått en større skala å vurdere på, noe som gir mer nøyaktige mål. Genetisk forskning på okser i Sverige og Danmark. Har funnet ut at det var sammenheng mellom melkemengde og kasting tidlig i drektigheten. Hva med NRF her? GENO Møtereferat - side 5

6 Sak 6 o Øyvind: Det er en stipendiat som jobber med dette nå. Det var en bit av DNA som var slettet fra plasseringen i DNAet, og det jobbes med å finne ut hva slags sekvens dette er. Det er eventuelt fornuftig å sette inn dette ift innkjøp av kalv. Kan ha det som ett kriteria på linje med rekegen. Generell informasjon fra Geno Avlsorientering o Nyheter/forbedringer 2014 Ny bein og klauvindeks, Cecilie Ødegård stipendiat som har jobbet med dette. Har utviklet scoringssystem på klauvsykdommer, og har funnet arvegrader. Dette er nå implementert. Ny sammensetning av jurindeks. Nordic classification. Samme indeksene som resten av norden = mer sammenlignbart. REKU revidert kukontroll. Hele databasen er gjort om. Forbedre beregningsmodeller for produksjon og helse som gir sikrere prediksjonsmetoder. o GS Før: kun brukt antatt/teoretisk slektskap i avlsverdiberegningene, nå med GS: mer nøyaktig måling av slektskap. Genetisk slektskap. Økt kvalitet på kalvekjøpet ved bruk av GS. Gir en avlsmessig framgang. Orientering fra Geno o SpermVital: jobber hele tiden med å forbedre produksjonsrutiner og teknologi for å effektivisere produksjon. Feltforsøk ved synkronisering av kviger: gode resultater med SpermVital. FoU: stadig forbedring av produktet ift kvalitet og produksjon. Ser på mulighet for å bruke dette på andre dyreslag (Blant annet gris og hest) o Cryogenetics: mye info på websiden deres, Kunder: nytt labratorie i Boston. Mange gode kunder som vil være med i dette forsøksarbeidet. o Geno Global; Irland: vil øke melkekvotene med 50% i fremtiden. Vil produsere mye melk og har mye grovfôr. Geno har gått fra to til en agent og håper dette vil bedre salget her. Polen: Salg via agent. Selger godt her, også SpermVital. Portugal: har ikke markedsført oss her, men de har fattet interesse for NRF, og bestilt sæd. Frankrike: andre veldig sterke aktører så sånn sett et veldig vanskelig marked, men økt interesse her. Spania: SpermVital lanseres her neste år. o Tine/Geno: Reforhandler avtalen i 2015 GENO Møtereferat - side 6

7 o Seminfakturering: har vært mye feil på dette. Stemmer ikke med insemineringene. (Svein Erling Haakstad). Inseminører og veterinærer som rapporterer Noen er ganske seine å rapportere, så kan være noe som er overført fra tidligere. o Tine har en høring som bl.a. innebærer å kutte ut regioner og kutte regionmøtet der våre årsmøteutsendinger velges. Geno må derfor ta stilling til hvordan vi løser dette med valg, antall osv. Orientering om valgkomiteens arbeid fram mot valget i 2014 o Må tenke litt lengre enn ett årsmøte o Viktig med variasjon i styret o Hvilke krav stilles til kandidater: Engasjement og interesse! o Landbruksorganisasjonene er gode på å skolere sine tillitsvalgte o Tillitsverv gir mye igjen både når det gjelder motivasjon og kunnskap. Personlig utvikling o Meld fra hvis du har lyst å ha et tillitsverv. Det er fint for valgkomiteen å vite hvem som kan være aktuelle kandidater. Kom også gjerne med innspill til kandidater. Sak 7 Eventuelt Det er mulig å søke om mer midler til aktiviteter fra SNS-nordenfjellske til aktiviteter og kurs. Deltagere møtt: 1 Ikke møtt: 0 Navn Produsentlag Rolle 0 Nordmo, Ståle Andreas 80 Andøy Geno-Kontakt 1 Andreassen, Birgitte 53 Balsfjord Geno-Kontakt 1 Høiseth, Daniel 50 Lyngen Geno-Kontakt 1 Jensen, Ellinor Sanden 51 Tromsø/Karlsøy Geno-Kontakt 1 Oppervoll, Halvard 1 Kåfjord Geno-Kontakt 1 Tørfoss, Jan-Harald 2 Nordreisa og Kvænangen Geno-Kontakt Meldt forfall Bolle, Odd-Johan 58 Astafjord Geno-Kontakt 0 Kvammen, Bjørn 56 Midt-Troms Geno-Kontakt 1 Iselvmo, Øystein 56 Midt-Troms Årsmøteutsending 1 Haakstad, Svein Erling 57 Bardu Geno-Kontakt 1 Skaanevik, Per Ivar 76 Nordre Ofoten Geno-Kontakt 0 Johnsen, Sigurd 73 Harstad/Kvæfjord Geno-Kontakt GENO Møtereferat - side 7

8 1 Johnsen, Bjørn V 4 Alta Årsmøteutsending 1 Steinsvik, Ingrid 4 Alta Geno-Kontakt 0 Hætta, Kirsten Berit 5 Kautokeino Geno-Kontakt 0 Olli, Anne May 6 Karasjok Geno-Kontakt 1 Lise Kaldahl Skreddernes 7 Porsanger/Lebesby Geno-Kontakt 1 Jelti, Stine Marie 8 Tana/Varanger Geno-Kontakt 1 Rushfeldt, Eli 10 Sør-Varanger Geno-Kontakt 1 Bodil Mannsverk Valgkomitè 1 Mari Trosten Styremedlem nord 1 Jan Ole Mellby Styreleder 1 Øyvind Nordbø avlsinfo 1 Eva Husaas Referent 1 Arne Josvald Sabbasen Tine GENO Møtereferat - side 8

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD Et trendskifte eller en midlertidig økning? 4-5 Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-8 NRF setter tydelige spor 9, 14 og 21 Avl 10-13 NRF-eliteokser brukt i 2012 15

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 2 www.ntgf.no 2007 Norsk Nr. 2 2007 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Leder...side 3 Rasebeskrivelse...side

Detaljer

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 1 www.ntgf.no 2006 Norsk Nr. 1 2006 Bladet «Norsk» er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Ansvarlig redaktør: Mona Bøhle Nistuen Rudsar SKJÅK Tlf. 61 21

Detaljer

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 TEMA: Hunndyrene i fokus Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang Innhold Leder... 3 20 år med melkesimmental.. 4 Dyrsku n i Seljord... 7 Rasens utvikling de siste 40 år... 8 Spørsmål om krysningsavl... 10

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer