Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn"

Transkript

1 Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Behandlinger Utvide rapport Ønske om å endre navn til Helsestatus, samt inkludere flere helseresultater i rapporten. Behandlinger er en java-applikasjon som Egne Lister Utvide rapport Bingeoversikt Ønske om blank merknadsrubrikk til egne notater. Ønske om flere visningsvalg, for eksempel insem.dato, drektighetskontroll og venta kalving. Egne Lister Utvide rapport Kalvingsliste: Ønske om å kunne velge kalvinger for det siste året inkludert fra både innmeldte og utmeldte dyr. Fjøsloggen Utvide rapport Forslag om mulighet for utlisting av: Kalver som skal avhornes Nye kyr for kvigevurdering Dyr som passerer oppgitt ønsket slaktealder Kalver som passerer ønsket alder for stopp i mjølkefôring Hva kua er behandlet for i lista over behandlinger Kalvingsdato i Kalvingsliste, eventuelt eget merknadsfelt Ønske om at avsiningslista innbefatter dyr ca et år frem i tid, evt. mulighet for valgfri periode Fjøstavle Utvide rapport Det er ønske om å liste ut info om når dyr er konstatert drektig/ikke drektig. Også ønskelig å utvide med registrering og visning av kraftfôr til kviger (og okser?). Fjøsloggen er en java-applikasjon som er besluttet overført "som den er". Endringer kan vurderes etter produksjonssetting av rapporter etter DP4. Fôrregnskap Ny notering Det er ønske om egen rubrikk for notering av fôring med krossa korn. Nytt fôrregnskap skal utvikles. Innspill er overlevert til ansvarlig. Helseattest Slå sammen rapporter Vurdere sammenslåing av Helseattest og Stambok Helsekort Utvide rapport Det er ønske om en oppdatering av innhold (legge til og fjerne kolonner). Mulighet til å registrere to like behandlinger på en dag på samme dyr. Føre helsekortdata direkte inn via nett Legge til "Merknad"-felt for veterinærer - vise merknad på Helseoversikt Helsekort er en java-applikasjon som er besluttet overført "som den er". Side 1 av 5

2 Helseresultat Innsyn Ønsker tilgang til rapporten Mitt område/husdyrkontroll/helseresultat for veterinærer. Helsestatistikk Brukervennlighet Ønske om link fra ind.nr til Helseoversikt når valgt produsent = aktuell produsent (som i funksjon Speneprøveresultat) Helsestatistikk Utvide rapport Det er ønske om ny kolonne gjennomsnittlig etterslep i buskapen (etter nåværende kolonne Ant. beh.) Faglig vurdering i TINE Rådgiving. Helsestatistikk er en java-applikasjon som Helsestatistikk er en java-applikasjon som IN-reg Brukervennlighet Ønske om større brukervennlighet: Melde inn hendelser samme dag som innkjøpt dyr Enklere oppdatering av flere dyr samtidig, framfor å måtte gå inn på ett og ett dyr og registrere. Mer brukervennlig inntasting ved registrering av melkemengde Tooltip/mouseover på feilmeldinger og forklaringstekst på feilmeldinger Enklere håndtering og opplisting av feilmeldinger Mer brukervennlig utmeldingsliste dersom man skal melde ut mange dyr La alarmlisten ligge til over nyttår IN-reg Endring av innmeldingsdato Det er fremsatt ønske om å kunne endre innmeldingsdato på dyr uten å slette og melde inn på nytt. Det er mange som kommer opp i HR da de har brukt ulik ut- og innmeldingsdato på omsatte dyr, og da ville det underlette om vi kan endre dato. IN-reg Felles rubrikk for årsak på liste over utmeldte Nytt innregistreringsprogram utvikles i DP7. Ønsker vurderes i dette delprosjektet. Får opp liste over utmeldte dyr, men det er ønskelig med en felles rubrikk oppe for årsak ein og to som gjekk på alle kyrne. Likt som det er på vanlig utmeldingsliste (ikke årsak to). IN-reg Kalving Ønske om å kunne gi kalven navn samtidig som man melder den inn. Melding om trespenthet i forrige laktasjon Vurdere melding til GENO ved misdannet kalv IN-reg Nye felt Det er kommet ønsker om å vurdere følgende nye felt for registrering: Ny hendelse: Planlagt utrangert Beiteinfo Brunst osv. Nye produsentopplysninger som fjøstype, foringsopplegg og mjølkeopplegg Klauvskjæring Registrering av fjøstype, fôringsopplegg og mjølkeopplegg vil bli mulig i ReKu. Side 2 av 5

3 IN-reg Registrere paring Ønsker mulighet for å registrere paring med egen okse og få med rett rase på avkom, samt å kunne registrere paring med stambokførte gardsokser. IN-reg Registrering Få med logg på hvem som har registrert hendelser IN-reg Utrangeringskoder Ønske om flere utrangeringskoder (for eksempel ved skade) samt klargjøring av bruken av disse, for eksempel ved forklaringsbokser i registreringsprogrammet. IN-reg Varsling Det er ønske om å få flere varsler, for eksempel: Varsle om seminokseemne, manglende kvigevurderinger, varsel ved innmelding av dyr fra utenom kontrollen, ved inntasting av unormal melkemengde, hvis paring mangler (ved registrering av kalving etter egen okse) Faglig vurdering må gjøres i Husdyrkontrollen. Forklaringsbokser vurderes i forbindelse med nytt innregistreringsprogram som utvikles i DP7. Kalvingsliste Fjerne rapport Da Fjøsloggen er innarbeidet, skal Kalvingsliste fjernes Laktasjons-kurver Utvide rapport Noen buskaper har høye avdråtter, og det er ønske om å utvide maksverdi på y-aksen fra 60 til 70. I tillegg er det ønskelig at kode 310, sinbehandling, kommer med i oversikten. Ny funksjonalitet. Ønsket kan vurderes etter at rapporter fra DP4 er testet og produksjonssatt medlem.tine.no Brukervennlighet Mer brukervennlighet på nettstedet generelt: Bedre strukturering av menyvalg Laste ned rapporter som excelfil Faste kolonneoverskrifter ved scrolling Mer synlig utlisting av rader i rapporter medlem.tine.no Innsyn Styring av innsyn i produsentopplysninger. Gjennomgang av dagens innsynsregime for rådgivere og veterinærer og andre fagpersoner. Fagvurdering som tas opp i ledelsen i TINE Rådgiving medlem.tine.no Kommunikasjon Ønsker enklere tilgang til egen rådgiver inne på medlem.tine.no, for eksempel kunne sende e-post til egen rådgiver, eller at rådgiver kan legge igjen en beskjed på produsentens egen side. Det er også meldt inn ønske om å registrere avlsrådgivernummer på produsenten. medlem.tine.no Års- og periodeutskrifter på nett Ønske om at alle utskrifter fra kukontrollen ligger på nett, slik at man kan hente dem ut når man har bruk for dem. Dette gjelder ÅRSUTSKRIFT, HELSEUTSKRIFT OG PERIODEUTSKRIFT. Det skal utvikles elektronisk variant av perioderapport i ReKu Side 3 av 5

4 Medlemsskap Medlemsskap TINE-leverandør og ikke KKmedlem være medlem av Kukontrollen. De som ikke er medlem av Kukontrollen For å logge inn på medlem.tine.no og bruke rapportene der, må man får informasjon om mjølkekvalitet via sin rådgiver. Det er meldt inn ønske om at ikke-medlemmer skal få tilgang til medlem.tine.no for å kunne være mer selvbetjente. Flere medlemskap i Kukontrollen for å kunne skille besetningene Det er i dag kun mulig å ha ett medlemskap i Kukontrollen per produsentnummer. Det er meldt inn ønske om å kunne ha flere medlemskap, for å kunne skille mellom ulike besetningstyper samt kjøpe/selge dyr fra samme produsentnummer... Medlemsskap Karantene Ved behov for midlertidig utmeldelse av produsenter er det ønskelig med en karantenefunksjon. Dette for å lette igangkjøring når produsenten igjen tilfredsstiller kravene som stilles. Problematikken er løst høsten 2010 Min profil Tilgang for rådgiver til å oppdatere produsents kontaktdata Ønske om at rådgiver kan oppdatere produsentens kontaktdata, samt periodisk påminnelse om oppdatering av kontaktdata. Mjølkeberegninger Logikk Gjennomgang logikk i mjølkeberegninger Mjølkeberegninger skal beholdes slik de er i dag. Mjølkekvalitet Utvide rapport Det er foreslått å legge en egen linje for total kvote, inklusive tilleggskvote på mjølkekvalitetsoversikten og/eller periodeutskriften. Produsenter Brukervennlighet Ønsker at produsenter listes ut korrekt alfabetisk Vil løses i Re-Ku. Forbedre Velg distrikt for rådgivere Rådgiver ønsker en oppdatert liste over aktuelle produsenter (i forbindelse med abonnementstjenester) Rapporter Fleksibilitet i rapporter Ønske om rapporter som kan skille mellom rasekoder Slaktedata Navn på okser Spørsmål fra produsent om det er mulig å få med navn på oksene på slaktedata. Ved innkjøp av oksekalver fra ulike leverandører blir disse registrert i kukontrollen ved navn. Dette for å se om tilveksten på oksene er ulik mellom produsentene. Speneprøve-resultat Ny notering Ønske om å kunne registrere to funn på en kjertel. Og forbedret visning/sortering når flere prøver på samme dato for en ku. Vurderer å etablere felt for dette i datamodellen i ReKu. Side 4 av 5

5 Stambok Utvide rapport Det er meldt inn ønske om å ta med flere opplysninger i Stambok: - utmeldingskode (død-solgt-sjøldau osv.) - kjøper. Det må skilles mellom forebyggende og faktiske behandlinger. VETIN Datautveksling Ønske om forbedret datautveksling mellom VETIN i forbindelse med klauvskjæring og for seminteknikere. Samkjøring med utvikl. av livdyrattest x Annet Datautveksling Ønske om forbedret datautveksling mellom Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen, slakterier og spesielt besetningsstyresystemer. Ønske om automatisk datautveksling av flere data, for eksempel utmjølkingshastighet. Ønske om håndholdt enhet som man kan ta med seg i fjøset og registrere der og da - for å slippe papirarbeidet. x Annet GENO GENO har behov for å opprette et nytt felt i som skal inneholde kuas slektskapsindeks. Vil bli tilrettelagt i Re-Ku x Annet Offentlige krav Nytt offentlig medisinregister for veterinærmedisin Fem-sifrede veterinærnummer planlagt innført 1. jan Side 5 av 5

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Ingris web Brukerveiledning

Ingris web Brukerveiledning Ingris web Brukerveiledning Innhold Oppstart Pålogging... 4 Besetningstype, brukervalg og besetningsopplysninger... 5 6 Planopplysninger/vaksineoppsett... 5 6 Besetningsinndeling... 6 2 Kunderegister...

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Kort veiledning for transportører

Kort veiledning for transportører Kort veiledning for transportører Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for transportører ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (svare på booking) Se om et oppdrag har merknad Se

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Utvikling GolfBox 2012

Utvikling GolfBox 2012 Utvikling GolfBox 2012 Finne medlemsnummer Medlemsnummer legges til på listen MINE FAVORITTER. Endre hjemmeklubb fjerne godkjente overføringer Når en klubb ber om å endre hjemmeklubb for et medlem vil

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer