Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne"

Transkript

1 Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 05. november kl Sted Deltagere : Referent Kopi : : Jæren hotell, Bryne : Eva Husaas Sted Dato Jæren Antall innkalte tillitsvalgte 22 Geno-kontakter/årsmøteutsendinger (eiervalgte) Antall frammøtte tillitsvalgte 16 Kjønnsfordeling 11 Menn og 5 kvinner Frammøteprosent 80% Sak 1 Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Sak 2 Geno status økonomi per sept 2014 Strategi o Genetisk framgang gjennom en offensiv tilnærming til GS o Rasjonalisere drift o Mål: 90% seminandel innen 2018 Har ligget jevnt på % de siste årene Regnskap: o Geno SA: ligger bedre an enn budsjett. Forventer å gå i pluss ved utgangen av året o Har solgt omtrent like mange doser som i Litt pussig i og med at det er færre kyr i landet sammenlignet med 2013 o Årsak til at Geno Global ligger under budsjett er at salget av P4-Rapid ikke har gått som vi forventet o UK: Går veldig bra i år o Italia: Bedre enn i fjor, men vanskelig å få krevd inn penger for dosene innen tidsfrist. Jobbes med å få en bedre betalingsstruktur på plass o Xsires: Salg som i fjor i Nederland. Men ser en økt interesse for krysningsavl i Nederland. Selger også i Tyskland o SpermVital: går vesentlig bedre enn budsjett. Bra salg i Norge, brekkstang for å komme inn i utlandet. Selger godt i Sveits o Mål å havne på 0 i løpet av året totalt o Cryogenetics: Har solgt ut omtrent halve selskapet. Investinor er deleier og et selskap som går inn i selskaper for å øke verdien for salg. Geno Møtereferat side 1

2 Bruker samme teknikken for frysing som brukes på storfesæd på melke hos fisk. Har fryst ned melke fra villaks bl.a. Zebrafisk er vår tids nye forsøksmus til forskning til medisinsk bruk. Vil selge oss ut i løpet av noen år o Innspill: fikk inntrykk av at overskudd i Geno Global i fjor kom av god drift, men det var salg av P4 som gjorde dette. Føler det var litt dårlig/feil kommunisert Lyktes med i 2014? o Økt markedsorientering og salgsfokus nasjonalt/internasjonalt o Struktur, rapportering og oppfølging av strategi o Mer effektivt innkjøpsprogram. Systematisere oss bedre o Ny profil og web. Veldig positivt mottatt internasjonalt! o Bein- og klauvindeks o Ny jurindeks o Positiv utvikling hos SpermVital Ikke lyktes o Salg av P4-Rapid o Svaberprøver har ikke vært gode nok til DNA-innsamling på ku. Fikk ikke nok DNA på svaberen. Vil bli tatt en del blodprøver fremover Viktige saker 2015 o Flytter sammen med Norsvin og TYR i nye lokaler 1. mai Synergier bl.a. på IT, Økonomi og FoU o Økt internasjonalt salg o Utrede seminstasjoner for framtidig produksjon. Vurderer om det er lurt å samle alt på Store Ree eller spre det noe med tanke på smittefare o Ser på mulighet for billigere produksjonslinje for sæd uten at det går utover kvalitet o Feltforsøk i USA med SpermVital for å få mer dokumentasjon på produktet o Nye modeller for melk og mastitt o Holdbarhetsindeks? o Vurdere indeks for fôreffektivitet o Utnytte data fra robot objektive data med bedre kvalitet. Avhengig av Tine og kukontrollen (datainnsamling) o Øke sikkerhet på GS for å kunne gradvis implementere dette sterkere NAV Nordisk avlsvurdering o Kan vi ha noen positive virkninger av å bli medlem? o Billigere drift- og utviklingskostnader o Sammenlignbare avlsverdier i Norden? o Raskere genetisk framgang? o NAV-medlemskapet vil ikke løse problemet med Interbullranking på grunn av lite bruk av NRF i Sverige/Danmark/Finland o Kan ha forskjellig avlsmål overordnet, men underindekser må være like o Vil det svekke NRF internasjonalt?? o Vil vi miste sjølråderett og innflytelse? Vil få ¼ påvirkning GENO Møtereferat - side 2

3 o Innspill: Sammenlignbare indekser: Hvis vi registrerer egenskapene likt vil vel det blir lettere å sammenligne? Svar: På grunn av at NRF ikke er brukt noe særlig i de andre landene, så er det for svakt genetisk slektskap til at det vil bedre dette. o Innspill: Syns det er bakvendt at vi gjør noen ting mer likt, f.eks. jurindeks, og noen ting HELT ulikt, f.eks. beinindeks. I tillegg det at vi ikke legger mer vekt på celletall vs mastitt? Beinindeks: det som var billigst per nå var å gjøre det på denne måten. Jurindeks: Der måtte vi gjøre om fordi vi bruker Nordic Classification Innspill: Dette med NAV har vi styrt med veldig lenge, og skylder på det med at de ikke bruker NRF. Vi har brukt mye svenske okser, og endel av våre eliteokser har Vikingblod et hakk bakover. Derfor vil nok ikke svenskene bruke disse Bjørg: Det som ble gjort med bein og klauv var fordi informasjon fra helsekort klauv har kommet. 9 klauvlidelser blir registrert her. Høy frekvens av korketrekkerklauv, lav frekvens av de andre lidelsene så derfor er de slått sammen med tanke på genetiske sammenhenger. Det viking gjør er at de har enkeltlidelsene hver for seg fordi de har høye frekvenser av lidelsene Innspill: Burde vi ikke heller hatt en klauvhelseindeks og en beinindeks? Problem at Geno avlsplan velger ut okser til kyr som er dårlige på bein, som er dårlige på beineksteriør men gode på klauv o Innspill: Kan ikke GS-sikkerhetene merkes i oksekatalogen på GS-okser? o Innspill: Kan vi alene lage en konkurransedyktig ku uten å ha med oss Viking? Tror ikke vi klarer dette, og da må vi inn i NAV NAV gjør bare avlsverdiberegninger. Vi kan ha samarbeid med Viking uten å være medlem av NAV, så vi brenner ingen bruer her. Men dette er en diskusjon vi skal gå grundig gjennom før vi svarer på det Nordisk kukontroll diskuteres. Usikkert hvordan dette blir i praksis. Diskuteres mye. Bl.a. AMS: Hvem eier dataene? o Innspill: Hadde vært et godt signal med tanke på samarbeid hvis vi hadde meldt oss inn i NAV o Styret har en grundig diskusjon på dette med NAV og vil gjerne ha innspill o Innspill: Den negative konsekvensen av å ikke bli medlem av NAV er at en del bønder vil gå over til andre raser o Styret har fått mer informasjon om NAV etter at vi snakket om å melde oss inn. Derfor vil prosessen med å bestemme seg bli lengre fordi det er mer kompleks avgjørelse GENO Møtereferat - side 3

4 Sak 3 o Nav: når det gjelder innholdet i avlsmålet så er det likt hos alle rasene, men vektlegging kan rasene sette selv o Innspill: Er det fryktelig mange forskjellige meninger om hva som er den beste kua? o Innspill: Har vi stor nok rød rase i framtiden til å være robust alene? o Innspill: Tror ikke vi skal være så redd for å være litt mer inkludert i Viking rød. Bruker mye utenlandske okser i NRF i dag med hell Statistikk: pussig utvikling av salg av doser i forhold til synkende kutall. Spent på statistikken på dette mot slutten av året. Er det flere kviger som blir inseminert? Har vi tatt over mer for gardsoksen? Avlsmålsinnledning Kan komme i den situasjonen at vareleverandøren setter mer krav til det vi produserer i fremtiden. Det som kjennetegner NRF-kua er et bredt avlsmål, og helse og fruktbarhet kom inn i avlsmålet så tidlig som på 70-tallet Genetiske sammenhenger: Indirekte seleksjon. Avler vi ensidig for f.eks. melk, får vi negativ utvikling på mastitt, fruktbarhet og andre sykdommer fordi det er en negativ genetisk sammenheng mellom egenskaper. Hvis du avler for kalvingsvansker har denne en gunstig sammenheng med dødfødsler. Dette er eksempel på en gunstig sammenheng mellom egenskaper Innspill: Det er veldig ønskelig å avle på form på laktasjonskurve Svar: dette er mulig å avle for. Innspill: Hvilken egenskap vil bruke lengst tid på å bli bedre på? Svar: Dette kommer an på vekt i avlsmålet. De som har lavest vekt her er egenskaper vi vil vedlikeholde, men som vi ikke kan få så mye høyere. Innspill: I stedet for å bruke litt på dødfødsler og litt på kalvingsvansker, kunne man fjerne disse fra avlsmålet og heller tatt vekk okser som er spesielt dårlige på dette o Dette er jo et alternativ. Gjøres noe i dag o Er arvegrad viktig for framgangen? o Det er ikke arvegraden alene som er avgjørende her. Det som avgjør framgang er sikkerhet og at man har store nok dattergrupper. Så for å komme noen vei med lavarvelige egenskaper må vi ha store dattergrupper Innspill: hvor stor vekt må vi ha på kjøtt for at det ikke skal bli tilbakegang? Vil ikke svare på dette på sparket, har ikke tallet her, men har påvirket negativt at tilveksttesten på øyer er borte. Dette ser vi ikke effekten av enda Innspill: Hva inngår i andre sykdommer? o Ketose, tilbakeholdt etterbyrd og melkefeber (dette er de lidelsene som har stor nok frekvens til å avles for) Innspill: Det er for stor variasjon på juret. Kan man snevre det inn ved avl uten å øke innavl? o Man kan komme i den retningen hvis man avler mer snevert i egen besetning. Innspill: Hvorfor går det ned litt etter 2001 på mastitt? GENO Møtereferat - side 4

5 Sak 4 Svar: den utviklingen er i beste fall en utflatning og noe nedgang. Dette skyldes først og fremst mer vekt på melk. Trendene bestemmes av balanse mellom egenskaper. Å ta i bruk GS ved innkjøp vil også ha påvirket her, i tillegg til de gode melkeoksene som brukes mye Innspill: Mange som ikke registrerer klinisk mastitt kan bli ett problem Innspill: Holdbarhet må bli bedre Innspill: Kan endring i jurindeks være med å påvirke stabiliteten for en holdbarhetsindeks basert på utrangering (levende-død)? Hvis juret er avgjørende for holdbarhet er det veldig positivt for holdbarheten Har prøvd å bruke holdbarhetsindeksen til viking uten at dette har fungert på grunn av at utrangeringsårsakene har variert veldig og stor forskjell på utrangering etter ungokse vs. eliteokse Hvis det går på de egenskapene vi har i avlsmålet, er det mest effektivt å avle direkte på egenskapen Innspill: Kan jo vise fram en holdbarhetsindeks uten å vektlegge den i avlsmålet Diskusjon og gruppearbeid om avlsmål for NRF Hvilke faglige forbedringer vurderer dere som viktigst i avlsmålet på NRF? o Holdbare jur o Bein, eventuelt skille beinindeks og klauv o Usikker på hva som menes med dette spørsmålet? Samarbeidsvillighet og åpne for å tenke fremover viktig. Prøve å samle det rundt det som er økonomisk viktig for bonden. Viktig at grasrota blir hørt og ikke bare ekspertisen o Samarbeid med NAV er en viktig arena for å utveksle erfaringer o GS også viktig å få dette i gang o Jur må få større vekt i avlsmålet framover o Klinisk mastitt er ikke noe stort problem. Celletall større problem i praksis. Burde erstatte klinisk mastitt med celletall o Jur må legges mer vekt på. Feste foran og midtband o Bein er viktig! o Bjørg: Den siste endringen i jurindeksen skjedde i sommer, så det tar lang tid før vi ser effekten av denne Hvordan vil økonomiske verdier for ulike egenskaper utvikle seg? o Mastitt mindre svingninger i celletall. Hvis du har 100 kyr, så ser du på ett år, hvor mange kliniske mastitter har man i løpet av ett år? 3-4 stk? men i kukontrollen har man mange flere melkeprøver. Derfor er det kanskje bedre å ha fokus på celletall enn mastitt o Kjøtt vil vi ha kombinasjonsdyr eller enten melk eller kjøtt? o Det som betyr mest for økonomien er om kua melker godt o Betyr mye hvor mye kua melker, og det blir viktigere i fremtiden o Om 10 år inseminerer vi kanskje bare kyrne med kjønnsseparert. Kviger til rekruttering, og krysning med kjøttfe for kjøtt, så kan vi ha ei rein melkeku o Produksjonsevnen til kua er mye viktigere enn hvor raskt den tar kalv. Med en jevn laktasjonskurve o Tørrstoff i melk blir ikke mindre viktig i framtiden o Ytelse spesielt fordi det nå blir økte kvoter GENO Møtereferat - side 5

6 o Viktig at kyrne kan vare lengre. Holdbarhet Hva er viktig for det nasjonale markedet og hva mener dere er viktige strategiske trender? o Funksjonell ku som er holdbar o En god robot-ku o NRF må være så god at det er den kua som brukes i praksis o Produksjon, fruktbarhet og holdbarhet o Holdbarhet, livskraftige dyr må vi ta vare på o Gode beitedyr er noe samfunnet setter pris på o Jur og melk samt tørrstoff i melken Samfunn og forbruker, gi eksempel på forventninger dere mener er viktig å ta hensyn til i avlen o God melkekvalitet o God dyrehelse o Flere kolla dyr o Forbrukere bryr seg i grunn ikke så mye om disse tingene, men disse tingene er likevel viktige o Samfunnet er preget av bruk og kast. Kanskje vi må være litt motvekt til dette ved å ha holdbare dyr som lever lengre o Kyrne fungerer ikke godt nok i moderne driftsystem o Har en del besøk i fjøset, og da er det veldig viktig med gode bein. Dette er noe av det første folk legger merke til o Viktig å avle for god kapasitet til å ta opp grovfôr. Dette er også viktig for god helse o Kollede kalver o Friske dyr o Klimavennlige dyr dyr som produserer godt o Eksteriøret må være bra o Lite medisinbruk antibiotikaresistens o Bærekraftighet kortreist fôr enten det er kraftfôr eller grovfôr 3 egenskaper som man vil forbedre o Gruppe 1 Jur Beineksteriør Melk o Gruppe 2 Jur Bein Celletall (erstatte mastitt) o Gruppe 3 Melk Celletall (erstatte mastitt) Dele opp beinindeks (klauv, beineksteriør) o Gruppe 4 Jur Melk (tørrstoff) Bein (deles opp i klauv og eksteriør hver for seg) o Gruppe 5 Jur Melk Beineksteriør 2 egenskaper som man er fornøyd med men vil vedlikeholde GENO Møtereferat - side 6

7 Sak 5 Sak 6 o Gruppe 1 Lynne Utmelking o Gruppe 2 Melk Fruktbarhet o Gruppe 3 Mastitt Kjøtt o Gruppe 4 Fruktbarhet Utmelking o Gruppe 5 Fruktbarhet Kalvingsegenskaper Åpen post Jurindeks har alltid vært vektet, men metoden for registrering har blitt mye bedre bare de siste årene, så dette vil nok gi en stor endring i framtiden. Nå vurderes også 2. og 3. kalvskyr Generell informasjon fra Geno Avlsinfo o Grunnlagsarbeidet for klauvhelseindeksen er PhD Cecilie Ødegård som har lagt Ønsket er å dele beineksteriør og klauvhelse Grunnen til at den ble lagt inn i beinindeksen er at det da var raskere å implementere. Men i fremtiden er det ingen problem å dele dem opp Innspill: føler det er for mye fokus på korketrekkerklauv i forhold til de andre egenskapene. Føler de andre kanskje er viktigere Svar: Det er høyest frekvens av korketrekkerklauv Ønsker å få inn mer data på klauv. Sertifiserte klauvskjærere har fått terminal nå Innspill: burde være utrangeringsårsak for å fange opp de som utrangerer på grunn av klauv Innspill: mye større problem i løsdrift enn bås. Er det vanskeligere å oppdage hvis de står på bås? Når alle går over til løsdrift vil kanskje frekvensene endre seg? Større smittepress og mer ting som påvirker dette i løsdrift Hvis noen har gamle helsekort klauv liggende så rapporter det gjerne inn. Geno vil gjerne også ha historiske data. De er verdifulle for oss selv om de er gamle o Forbedringer som følge av ny kukontroll REKU Ganske mye jobb til å tilpasse våre systemer til REKU Kan registrere produksjonssystem. Dette er interessant å ta inn i beregning av avlsverdier o Data fra melkerobot Håper å komme i gang med å bruke disse dataene så raskt som mulig Objektive mål god kvalitet på data o Genomisk seleksjon GENO Møtereferat - side 7

8 SNP et basepar som er forskjellig mellom dyr. Ser på slike Sammenligner med en referansepopulasjon, som er avkomsgranskede okser som vi har sikker avkomsgransking på Bruk i kalvekjøpet: gir større framgang fordi GS har en større sikkerhet enn gjennomsnittet av foreldrene De beste oksene basert på GS-verdi markedsføres som GSokser, i prinsippet etter ungokseperioden Justeres i forhold til sikkerheten for å få sammenlignbare indekser med avkomsgranskede okser Innspill: Kan vi ikke heller ha ujustert GS? Folk vet jo at GS er mindre sikkert Dette blir gjort så det blir sammenlignbare verdier mellom GS og avkomsgransking Vil ha den presentert på samme måte som viking gjør, med en anmerkning på sikkerhet Når vi får bedre sikkerhet vil vi kunne gå mer offensivt fram for implementering. Den må minimum ligge på 0,7. Dette er krysningspunktet som gir avlsframgang til tross for at sikkerheten ikke er like god som for avkomsgransking fordi lavere generasjonsintervall oppveier det at sikkerheten ikke er like god som ved avkomsgransking Kan kutte ut venteokseanlegg Krever forbedret kontroll av innavl Må ha flere eliteokser på en gang for å ha kontroll på dette Flere tiltak for å øke sikkerhet på GS Genotype dyr øke referansepopulasjon Forbedre metodikk/modeller SNP-chip som er spesielt tilpasset NRF o Orientering fra Geno o SpermVital FoU Andre dyreslag Forlenge levetid gel Dokumentere effekt Utvikle 2.generasjon som er enklere å produsere Innspill: bruk på menneske? Har nedprioritert dette. Ofte er problemet på mennesker at spermen er for dårlig, ikke feil tidspunkt. Men dette er kanskje et tema langt fram i tid o Geno global Irland: Sliter litt med å få til skikkelig salg her. Har gått fra 2 til 1 distributører og håper dette vil ha effekt USA: Litt mer over i industrilandbruket. Store besetninger. Krysning for bedre fruktbarhet. Veldig lovende marked Polen: Tar flest doser GENO Møtereferat - side 8

9 Portugal: Vi har ikke markedsført oss her, men fikk plutselig forespørsel om doser Frankrike: Sterk konkurranse, men økt interesse for NRF Spania: SpermVital skal selges her i 2015, inngangsport for oss Kina: har ikke fått solgt noen doser etter fredsprisen. Får stadig bestilling, men vi får ikke godkjent import inn. Har hatt mye kinesere på besøk i det siste, så interessen er der Innspill: Hvordan ligger Israel i dette? svar: vi selger via en distributør. Selger en viss mengde doser der hvert år o Tine-avtalen Reforhandles i 2015 Nye vedtekter i Tine forslag om å kutte ut regioner og gå over til områder. Vi må se på både valg av årsmøteutsendinger o.l. Orientering om valgkomiteens arbeid fram mot valget i 2014 o Jobber kontinuerlig, har hatt ett møte i høst o Alle styremedlemmene inne til samtale hvert år, selv om de ikke er på valg i 2015 o Geno-utvalget i de to regionene skal komme med kandidat til valgkomiteen i sør og midt. o Vil gjerne ha navn på aktuelle kandidater til tillitsvalg generelt o Hvis man melder seg inn som husstandsmedlem er man også valgbar o Prøver å unngå å ha doble roller o Sak 7 Eventuelt Mulighet til å bruke en spesiell inseminør for drektighetskontroll selv om han kjører i et annet område o Kan slike folk være aktuelle å leie ut til andre områder? o Markedsavdelingen var positive, og skulle ta det med teamlederne semin Kalvekjøp: på årsmøte ble det etterspurt om det var måltall for antall emner etter hver okse? o Syns det er veldig mange innkjøpt etter noen En som fikk avslått to kalver der en ble avslått på grunn av GS og en på grunn av at det var for mange interessante kalver i juli, ser på tallene at det var flere kalver kjøpt inn i juli i fjor enn i år. I tillegg få kalver kjøpt inn etter denne oksen (linné) o Kanskje fordele utover litt bedre hvilke okser vi kjøper etter? o Har sagt i eliteoksegruppa at det må bli en gjennomgang av kalvekjøpet. Ser at blant annet Velsvik går igjen mye som morfar o Vet at okseflytgruppa skal sette sammen noen klarere regler for hvordan dette skal gjøres. Dette er påbegynt ganske nylig Produsenten bør få mulighet til å GS-teste oksekalver (uten å få svar selv) så Geno kan benytte seg av dette Det burde være større utvalg av Viking Rød i dunkene på Særheim, bruksokser, selv om ikke Geno kan kjøpe kalv etter dem GENO Møtereferat - side 9

10 Burde gå an å oftere importere doser som kan ligge i dunken på Særheim uten å måtte spesialbestille Kan det være mulig å ha kjønnsseparerte doser i dunkene på Særheim, også på viking Rød? Har robot, og vil ha røde dyr. Syns det er litt snevert hos Geno og vil derfor kjøpe fra Viking. Men kviger etter viking rød kommer ikke opp med avlsverdi i avlsplan. Får bare forslag om ungokse på dem. Noen kommer også opp som krysningsdyr Mye dårlige beineksteriør etter Fasett på øyer o Har selv mange fine kyr etter Fasett og lurer litt på denne vurderingen o Det er farlig å gi denne oppgaven å vurdere dette på bare et par personer o Feil at det er en overvekt av ansatte som velger dette. Bør komme fra grasrota Utenlandske okser: Får ikke opp delindekser på en del utenlandske okser. Men Linne har tall: Har døtre i Norge? I Viking har de et raselag. Er det tenkt at det i fremtiden vil bli et eget avlsutvalg i framtiden? Som tar ut eliteokser og okser på øyer o Har eliteokseutvalg, men kanskje flere bønder inn her? Må være noen inseminører å velge i for robusthet (pensjonering, sykdom o.l.) Konsentrert kalving: Problem med å få tak i oksene som står i avlsplanen. Tomt. Veldig uheldig. Inseminøren mente dette ikke var hans jobb å fylle etter her. Tar det opp med Cedric Burde være større tilgang på kjønnsseparert sæd av NRF. Uheldig at det kun er kjønnsseparert sæd av Holstein på dunken Svar: i dag sender vi sæd til England for kjønnsseparering. Håper denne prosessen kan bli billigere i fremtiden, men per i dag er det ganske dyrt Mye billigere for kjønnsseparert Holstein-sæd Kanskje salg av Cryogenetics eller Hallsteingård kan være kapital vi kan bruke for å investere i egne maskiner for kjønnsseparering? Deltagere møtt: 1 Ikke møtt: 0 Navn Produsentlag Rolle 0 Birkeland, Ola Magnar 609 Vikedal Geno-Kontakt 1 Vikingstad, Per Endre 610 Haugaland Geno-Kontakt 1 Jacobsen, Even 611 Skjold/Vik Geno-Kontakt 0 Torbergsen, Siri 612 Bokn/Tysvær Geno-Kontakt 0 Sakseid, Tor Inge 615 Finnøy Geno-Kontakt GENO Møtereferat - side 10

11 1 Galta, Dag 616 Rennesøy Geno-Kontakt 1 Thomsen, Linda B. 617 Hjelmeland Geno-Kontakt 1 Skretting, Inga 618 Strand/Forsand Årsmøteutsending 1 Moen, Katrine 618 Strand/Forsand Geno-Kontakt 1 Joa, Trond 620 Nord-Jæren Geno-kontakt 1 Årsvoll, Sindre 621 Sandnes Geno-Kontakt Meldt forfall Mydland, Hildegunn Steinskog 623 Gjesdal Geno-Kontakt 1 Sele, Helge 625 Klepp Geno-Kontakt 1 Haugland, Rune 626 Time Geno-Kontakt 1 Skretting, Tommy 629 Varhaug Geno-Kontakt Årsmøteutsending 1 Haarr, Alf Magne 630 Vigrestad/Ogna Geno-Kontakt 1 Nevland, Elin Cathrine 631 Bjerkreim Geno-Kontakt 1 Lindeland, Sigmund 633 Dalane Geno-Kontakt 0 Steinberg, Hans 634 Lund Geno-Kontakt 1 Handeland, Anne Bakke Årsmøteutsending 1 Tjåland, Atle Årsmøteutsending Q 1 Pollestad, Asgeir 628 Nærbø Valgkomite Geno-kontakt 1 Ole Magnar Undheim Møteleder, styremedlem 1 Jan Ole Mellby Styreleder 1 Bjørg Heringstad Avlsinfo 1 Eva Husaas Gen.info + Referent 1 Tore Joa Avlsrådgiver Tine 0 Christian Aasland Regionstyret Tine GENO Møtereferat - side 11

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00. Arbeidsområde/prosjekt. : Tine Bodø. Deltagere : Referent Kopi : : Eva Husaas

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00. Arbeidsområde/prosjekt. : Tine Bodø. Deltagere : Referent Kopi : : Eva Husaas Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Tine Bodø : Eva Husaas Sted Dato Bodø 29.10.14 Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Kristiansand Møtedato/tid : 04. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica dyreparken, Kristiansand : Eva Husaas Sted Dato Kristiansand

Detaljer

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 30. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica Grand hotell, Tromsø : Eva Husaas Sted Dato Tromsø 30.10.14 Antall

Detaljer

Møtereferat. : Hardangerfjord Hotell, Øystese

Møtereferat. : Hardangerfjord Hotell, Øystese Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øystese Møtedato/tid : 07. november kl. 08.30-13.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hardangerfjord Hotell, Øystese : Eva Husaas Sted Dato Øystese 07.11.14

Detaljer

Møtereferat. : Fru Haugans hotell. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Geno status økonomi per sept 2014 v Jan Ole Mellby

Møtereferat. : Fru Haugans hotell. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Geno status økonomi per sept 2014 v Jan Ole Mellby Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Mosjøen Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Fru Haugans hotell : Eva Husaas Sted Dato Mosjøen 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Store Ree Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : Antall innkalte tillitsvalgte Antall frammøtte tillitsvalgte Kjønnsfordeling

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted : Tine Heimdal Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Heimdal 29.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 15

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Loen Møtedato/tid : 31. oktober kl. 11.00 15.30 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hotel Alexandra, Loen : Mari Bjørke Sted Dato loen 31.10.14 Antall innkalte

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

Møtereferat. : Scandic Seilet. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. : Scandic Seilet. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Molde Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Scandic Seilet : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 19 Antall frammøtte

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl Arbeidsområde/prosjekt. : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl Arbeidsområde/prosjekt. : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Referent : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 19 Antall

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Bergen Airport

Møtereferat. : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Bergen Airport Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Thon Hotel Bergen Airport : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Stange Møtedato/tid : 2. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Store Ree seminstasjon : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 34 Antall

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 Sted : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Stange 06.11.14 Antall

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 25. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia gjestegård, Grong : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 18 Antall

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 3. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Jæren Hotel, Bryne. Deltagere : Referent Kopi :

Møtereferat. : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 3. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Jæren Hotel, Bryne. Deltagere : Referent Kopi : Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 3. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Jæren Hotel, Bryne : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 36 Antall

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Tine Sentrallager, Heimdal : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste VED Hans Einar Stendal

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste VED Hans Einar Stendal Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Scandic Grand Tromsø : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 18 Antall

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 1. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 14

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Skei i Jølster Møtedato/tid : 1. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster

Møtereferat. : Høstmøte Skei i Jølster Møtedato/tid : 1. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Skei i Jølster Møtedato/tid : 1. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster : Mari Bjørke Antall innkalte

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON Oversikt Grunnkurs i genetikk Hvordan utnytter vi genotypedata i avlsarbeidet? Genomisk seleksjon øker den

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING. Elisabeth Kommisrud

HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING. Elisabeth Kommisrud HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING Elisabeth Kommisrud - Increasing possibilities Den grunnleggende idéen forlenge livet til spermier Viability 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

Detaljer

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN www.geno.no EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN Tilslutningen til semin er i dag på 86 prosent, målet er 90 prosent! Bruken av semin er med å kvalitetssikre at besetningene til enhver tid er av den

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

Sikkerhet i avlsarbeidet

Sikkerhet i avlsarbeidet Sikkerhet i avlsarbeidet Geitedagene, 23. august 2014 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsarbeidet Avlsframgang: Den nye generasjonen er bedre enn den forrige To hovedoppgaver 1. Skape

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016

Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016 Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016 Velkommen til Hamar, og spesielt velkommen til dere som er her på Geno sitt årsmøte for første gang, med stemmerett eller som gjest. Selv håper

Detaljer

$YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU

$YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU $YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU *XQQDU.OHPHWVGDO,QVWLWXWWIRUKXVG\UIDJ 1RUJHVODQGEUXNVK JVNROH ;;9,,, 1.NRQJUHV%U QGHUVOHY'DQPDUN MXOL Storfeavl med nordisk profil kan defineres

Detaljer

Geitavlen i stor endring

Geitavlen i stor endring NSG - Norsk Sau og Geit Geitavlen i stor endring Forfatter Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit Sammendrag Skal vi lykkes med avlsarbeidet på geit framover, kreves det økt interesse for avl blant produsentene

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Besetningsstørrelsen har økt betydelig de siste årene ikke minst i Danmark og Sverige som hadde henholdsvis 110 og 51,3 kyr i kontrollerte besetninger

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Styreleders tale til Genos årsmøte 2015

Styreleders tale til Genos årsmøte 2015 Styreleders tale til Genos årsmøte 2015 Velkommen til Ringsaker, og spesielt velkommen til dere som er her på Geno sitt årsmøte for første gang. Jeg håper vi får noen fine dager her i Hamarregionen. Geno

Detaljer

TRM sine faglige kjerneområder. Nøkkelrådgiving Melkekvalitet Fôring Økonomi Teknikk melk Teknikk bygg Helse Dyrevelferd Husdyrkontroll Avl

TRM sine faglige kjerneområder. Nøkkelrådgiving Melkekvalitet Fôring Økonomi Teknikk melk Teknikk bygg Helse Dyrevelferd Husdyrkontroll Avl TINE Rådgiving 2 TRM sine faglige kjerneområder Nøkkelrådgiving Melkekvalitet Fôring Økonomi Teknikk melk Teknikk bygg Helse Dyrevelferd Husdyrkontroll Avl TINE Rådgiving og Medlem Skal i nært samarbeid

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE. Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving

Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE. Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving Jeg skal snakke om: Utviklingstrekk i norsk melkeproduksjon

Detaljer

Friske dyr gir god produksjon!

Friske dyr gir god produksjon! Friske dyr gir god produksjon! Råd for god helse, dyrevelferd - en lønnsom investering I Helsetjenesten for storfe samarbeider veterinærer med spisskompetanse på forebyggende helsearbeid, med TINEs spesialrådgivere

Detaljer

Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011)

Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011) Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011) Dagros på børs I USA har bøndene ikke bare sendt kyrne sine ut på anbud. Det har sendt Dagros på børs. På råvarebørsene

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer

Avlsmessig framgang Avlskonferanse geit november

Avlsmessig framgang Avlskonferanse geit november Avlsmessig framgang Avlskonferanse geit 2012 1.-2. november Ingrid R. Østensen rådgiver geit Norsk Sau og Geit Disposisjon Avlsframgang i avlsbesetningene Indekstall Faktiske enheter Fenotypisk endring

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD Et trendskifte eller en midlertidig økning? 4-5 Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-8 NRF setter tydelige spor 9, 14 og 21 Avl 10-13 NRF-eliteokser brukt i 2012 15

Detaljer

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Behandlinger Utvide rapport Ønske om å endre navn til Helsestatus, samt inkludere flere helseresultater i rapporten. Behandlinger

Detaljer

Ny teknologi for økt effektivitet og matindustrimuligheter

Ny teknologi for økt effektivitet og matindustrimuligheter Ny teknologi for økt effektivitet og matindustrimuligheter Jens Petter Wold Nofima Mat AS Ny teknologi Måleinstrumenter, moderne sensorteknikk Automatisering Prosesstyring IT Gir ikke nødvendigvis økt

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

Styreleders tale til Genos årsmøte 2014

Styreleders tale til Genos årsmøte 2014 Styreleders tale til Genos årsmøte 2014 Jeg håper vi får noen fine årsmøtedager her på Hamar. Velkommen vil også jeg si til dere alle og spesielt til dere som er her for første gang. Hyggelig er det at

Detaljer

UTVIDA AVLSPLAN

UTVIDA AVLSPLAN UTVIDA AVLSPLAN 11.11. 2013 DISPOSISJON Kartlegge hva brukeren vil ha Ulike ønsker i ulike systemer Egenskaper i avlsarbeidet på NRF avlsmål, arvegrader, sammenhenger Jur- og beinindeksen Oksebruk NRF-okseprodukter

Detaljer

Avlsmålet for geit. Avlskonferansen for geit Gardermoen, desember Thor Blichfeldt. Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit

Avlsmålet for geit. Avlskonferansen for geit Gardermoen, desember Thor Blichfeldt. Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsmålet for geit Avlskonferansen for geit Gardermoen, 3.-4. desember 2016 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsframgang per år ( R * I ) G = A * ------------- L G : Avlsframgangen

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

Avlsframgangen på geit de siste 20 årene

Avlsframgangen på geit de siste 20 årene NSG - Norsk Sau og Geit Avlsframgangen på geit de siste 20 årene Forfatter Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit Sammendrag Beregning av avlsframgangen for alle geitene i Geitkontrollen født 1990-2010 viser

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin avlsselskaper i verdensklassen? Sverre Bjørnstad Adm.dir i Geno Eksportstatus i de to selskapene Norsvin SA Omsetning 260 mill, ca 30 mill pr år på FoU Eksport fra

Detaljer

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avlsmetoder. Reinavl Krysningsavl Betinger heterosis Innavl Fører til innavlsdepresjon Reinavl.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

BJØRG HERINGSTAD, GUNNAR KLEMETSDAL OG JOHN RUANE Institutt for husdyrfag, Norges Landbrukshøgskole, Postboks 5025, 1432 Ås.

BJØRG HERINGSTAD, GUNNAR KLEMETSDAL OG JOHN RUANE Institutt for husdyrfag, Norges Landbrukshøgskole, Postboks 5025, 1432 Ås. Avl mot mastitt BJØRG HERINGSTAD, GUNNAR KLEMETSDAL OG JOHN RUANE Institutt for husdyrfag, Norges Landbrukshøgskole, Postboks 5025, 1432 Ås. Introduksjon Dette innlegget er i hovedsak et sammendrag av

Detaljer

Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen?

Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen? Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen? Polarisering Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning? Sverre Bjørnstad, Geno Eksempel på teknologier som påvirker mulighetene i avlsarbeidet

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på!

Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på! Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på! 10 gode grunner til å være med i Kukontrollen 1. Du får god oversikt over status for buskapen din. Innrapporterte data gir deg fortløpende oversikt

Detaljer

Økonomien i robotmelking

Økonomien i robotmelking Økonomien i robotmelking v/ Seniorrådgiver Jostein Vasseljen, avdeling driftsøkonomisk analyse, Kart- og statistikkdivisjonen I 2015 ble det solgt godt over 200 nye melkeroboter til norske fjøs. Kapasiteten

Detaljer

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr Genressursarbeidet for husdyr framover Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Strukturutvikling i Norge Antall årskyr pr besetning 1982 1984 1986 1988

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

Kan oksen og ammekua utnytte ledig kapasitet i mjølkeproduksjonsfjøs?

Kan oksen og ammekua utnytte ledig kapasitet i mjølkeproduksjonsfjøs? Kan oksen og ammekua utnytte ledig kapasitet i mjølkeproduksjonsfjøs? Fagmøter Rendalen, Folldal og Tynset 7. og 8.februar 2016 Kristoffer Skjøstad, Tine Når er det aktuelt å tenke kjøtt som et alternativ?

Detaljer

Avl på Norsk melkegeit

Avl på Norsk melkegeit Avl på Norsk melkegeit Friskere geiter, 22. november 2011 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsarbeidet - grunnleggende Kvantitative egenskaper Avlsarbeidet utnytter genetisk variasjon

Detaljer

«På lag for verdens beste storfe»

«På lag for verdens beste storfe» Årsmelding og regnskap 2006 5 «På lag for verdens beste storfe» Forsidebildet: Dette fine juret tilhører NRF-kua 68 Rosi hos Margunn og Sindre Årsvoll, Sandnes. Far til kua er 5906 Linderud. Foto: Solveig

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Storfehelsenytt. God helse og fruktbarhet er viktig for å fylle melkekvota!

Storfehelsenytt. God helse og fruktbarhet er viktig for å fylle melkekvota! www.storfehelse.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 02 2012 God helse og fruktbarhet er viktig for å fylle melkekvota! Forebyggende helsearbeid er svært viktig for optimal

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

HELSEUTSKRIFT - BUSKAP

HELSEUTSKRIFT - BUSKAP HELSEUTSKRIFT - BUSKAP HELSEUTSKRIFT - BUSKAP Helseutskriften er et nyttig styringsverktøy for buskapen. Utskriften gir informasjon om helsestatusen i buskapen. Den har en oversikt over økonomiske tap

Detaljer

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura O+ 2 Kvalitetstilskudd storfe Avtaleåret 2015/2016 Klasse O og bedre + 4,- pr kg Avtaleåret 2016/2017 Klasse O +3,- pr kg Klasse O+ og bedre +7,- pr kg På et okseslakt

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

Bedriftsstyringsprogrammer for geit. Geitedagene Harald Volden, TINE Rådgiving

Bedriftsstyringsprogrammer for geit. Geitedagene Harald Volden, TINE Rådgiving Bedriftsstyringsprogrammer for geit Geitedagene 2016 Harald Volden, TINE Rådgiving Driftsledelse og styringsverktøy Fremtidige mjølkeprodusenter Økt krav til kompetanse og profesjonalisering Bedriftsstyringssystem

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

Styreleder Jan Ole Mellby, Geno

Styreleder Jan Ole Mellby, Geno Styreleder Jan Ole Mellby, Geno Tale til årsmøtet 2017 Da er det min tur til å ønske dere alle hjertelig velkommen hit til Hamar og Geno sitt årsmøte. Det gjelder både delegater med og uten stemmerett,

Detaljer

Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe

Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe www.geno.no Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe Foto: Jens Edgar Haugen Tilrettelegging for inseminering, drektighetskontroll og sykdomsbehandling i fjøset er viktig. Ulike praktiske løsninger

Detaljer

Dyrevelferd i løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Kan systemet forbedres?

Dyrevelferd i løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Kan systemet forbedres? Dyrevelferd i løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Kan systemet forbedres? Olav Østerås Fagsjef Helse TINE Rådgiving Leder Helsetjenesten for storfe 10.35 10.50 Hva er størst utfordring i løsdrift på

Detaljer

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2 Avlsplan Norsk Limousin Versjon 2 Vedtatt 11. mars 2011. Sist revidert 11.02.2017 Godkjent av styret i TYR 20.0.2017 Endringer står i kursiv Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Dagens produksjon på Telemarkskua!

Dagens produksjon på Telemarkskua! Dagens produksjon på Telemarkskua! Hvilke dri7sformer har vi? Melkeprodusent med egne produkter (smør, rømme, ost osv.) for videresalg. Melkeprodusent tradisjonell med levering Bl meieri/tine. Ammeku produsent

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer