Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand"

Transkript

1 Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Kristiansand Møtedato/tid : 04. november kl Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica dyreparken, Kristiansand : Eva Husaas Sted Dato Kristiansand Antall innkalte tillitsvalgte 13 Geno-kontakter/årsmøteutsendinger (eiervalgte) Antall frammøtte tillitsvalgte 13 Kjønnsfordeling 2 kvinner, 11 menn Frammøteprosent 100% Sak 1 Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Sak 2 Geno status økonomi per sept 2014 Strategi o Bidra til lønnsomhet i melkeproduksjon o Ha en verdi for kunden og tilby en genetikk for kunden som er god o Oppnå en betydelig økning i genetisk framgang gjennom offensiv tilnærming til GS o Rasjonalisere drift o Har ikke forandret sædprisen de siste to årene. Noen gode okser som har dratt opp prisen noe, positivt for regnskapet. o God konkurransekraft internasjonalt o Har sett på hvilke markeder som det skal legges mest ressurser i internasjonalt o Nå 90% semintilslutning innen 2018 er målet. o Innspill: ble litt vel overordnet informasjon i forhold til strategi i fjor Regnskap o Styret har tett oppfølging av regnskap og legger møtene like etter månedsregnskapet er lagt fram o Er nå i høysesong så regner med at vi vil gå i pluss ved årsskiftet o Selger like mange doser i 2014 som året før til tross for færre kyr. Hva skyldes dette? omløp? Flere nye kunder? Blir spennende å se når statistikken kommer o Geno Global Norge: De som sitter i Norge og selger via agenter o Xsires: Rent salgsselskap som selger krysningsavl Geno Møtereferat side 1

2 o Geno Global Norge: ligger langt etter budsjett. Selger ikke like mye P4-Rapid som forventet. Finland kjøpte mye P4- Rapid i fjor og det viste seg at de kjøpte opp lager så de har ikke kjøpt av oss i år o UK: bedre enn i fjor. Wes Brown daglig leder, og tar stadig nye markedsandeler o Italia: Diego Galli daglig leder. Ansatt flere selgere, og selger flere doser. Håper å nærme seg 0 ved årsskiftet. Utfordringer i Italia med betalingsfrister, vanskelig å få inn penger for dosene som er solgt. Jobber med strukturen for betaling i Italia. o Xsires: Geno eier 50%. Selger i Nederland og Tyskland. Selger samme nivå som i fjor. Går inn i gode salgsmåneder nå. o NRF-kua viser seg å være interessant i områder det produseres parmasan-ost o SpermVital: Går vesentlig bedre enn forventet. Produktene selger så bra at de betaler mye av forskningen/utviklingen selv o Cryogenetics: Fryser melke hos fisk. Eier litt over 50%. Vi solgte oss ut ca. 50% i fjor til Investinor, som kjøper opp selskaper for å legge inn penger for å øke verdien av selskapet for salg. Målet her er å øke verdien av selskapet og selge oss ut i løpet av noen år. Cryogenetics bruker samme teknologien som Geno for frysing av melke på fisk. Datterselskaper i Chile, Canada og USA. I USA har forskningsbiten blitt veldig viktig. Zebrafisken er den nye forskningsmusa. Markedet for Cryogenetics har blitt større Lykkes med i 2014: o Økt markedsfokus og salgsfokus o Struktur, rapportering og oppfølging av strategi o Systematisere innkjøp o Ny profil og web (nasjonalt og internasjonalt) Får mye skryt av den nye profilen internasjonalt o Bein- og klauvindeks og jurindeks o Økonomisk utvikling i SpermVital Ikke lyktes med o Salg av P4-Rapid o Svabre brukt på kyr. Har ikke fått inn god nok kvalitet på en del av DNA-prøvene. Kommer til å ta en del blodprøver framover. De er litt korte til voksne dyr bl.a. Viktige saker for 2015 o Samlokalisering av Geno, Norsvin og TYR Synergieffekter felles kundetjeneste, en del felles på IT, Økonomi og FoU o Videre fokus på internasjonalt salg o Fremtidige seminstasjoner, hvordan blir fremtidig produksjonsoppsett, både med tanke på smitte og produksjon Vurdere billigere produksjonslinje for sæd uten at det går utover kvalitet på produktet o Feltforsøk med SpermVital i USA for dokumentering av hvor bra produktet virker o Nye modeller for melk og mastitt Holdbarhetsindeks Fôreffektivitet GENO Møtereferat - side 2

3 Sak 3 o Utnytte data fra AMS. Objektive data, god kvalitet o Øke sikkerhet på GS NAV o Nordisk avlsvurdering o Vexa Sverige, Faba Finland og Dansk Kvæg o Kan NAV-medlemsskap gi lavere driftskostnader for Geno? o Gir dette mer sammenlignbare indekser i norden? o Raskere implementering av nye ting? o Gir det raskere genetisk framgang? o Bedre ranking hos InterBull? o Avgjørelse på nyåret o Kan vi da ha et skreddersydd avlsmål for NRF, eller må vi følge de andre rasene i Norden? o Felles Nordisk kukontroll? o Bør vi heller satse på mer synergier med andre avlsmiljøer, f.eks. Norsvin? o Opptatt at NRF skal være en unik rase internasjonalt, vil vi miste dette særtrekket hvis vi blir medlem av NAV? Blir ¼ av styret i NAV hvis vi melder oss inn Innspill: Hvis vi ser framover: Vi skal ha en ku som produserer best mulig på det fôret vi produserer selv. Grovfôr. Ikke sikkert tilgangen på kraftfôr er like bra i framtiden. Må derfor ha en ku som er litt spesiell sammenlignet med resten av Norden i forhold til ressursene vi har i Norge. Det må ligge til grunn for valgene vi gjør i framtiden Statistikk o Selger like bra internasjonalt som nasjonalt o Økt kraftfôrbruk o Litt økning i ytelse o Antall kyr har sunket med Avlsmålsinnledning Genetiske sammenhenger o Avler man for en egenskap kan denne ha en positiv eller negativ sammenheng med en annen egenskap Negativt korrelerte egenskaper krever en balansert vekting mellom egenskapene for å få framgang på begge/unngå tilbakegang på en av dem Tydelig framgang på mastitt fram til rundt Har flata ut og sunket litt. Har sammenheng med økt vekt på melk og ikke økt vekt på mastitt 18% på mastitt og 3% på celletall, har ikke sett effekten av å ta inn celletall enda GS virker bedre på melk enn de lavarvelige egenskapene Mer fokus på melk hos produsentene og mer bruk av okser som er gode på melk er også en faktor Innspill: Hvordan er dette i andre land? o Det som er spesielt i Norge er at vi har god oppslutning i kukontrollen o Et godt system for å registrere helsebehandling. Norge var først, men har også kommet i Sverige/Danmark/Finland o Østerrike har også startet opp med registrering av dette for et par år siden GENO Møtereferat - side 3

4 Sak 4 o NRF har hatt et bredt avlsmål over lang tid. Andre går også i samme retning nå, men vi ligger litt foran Innspill: hvorfor er ikke bein og beinhelse med i figuren? Den vil jo påvirke alle disse faktorene o Grunn: Dette er bare et eksempel på egenskaper. Genetiske trender for alle egenskaper ligger i Buskap nr. 5 Innspill: Rapportering av kalvinger. Veldig subjektiv rapportering med liten, medium og stor. Hadde det ikke vært bedre med brystmål? o Er bedre, men spørsmål om produsenten er villige til å ta målet o Det som blir rapportert er godt nok til å beregne arvegrader, men hadde jo selvsagt vært mer nøyaktig med brystmål Innspill: lynne o Registrering av lynne. Hva er denne målt utfra? Lynne i flokke, ift mennesker o.l.? o Bør lynne i flokken bli registrert? o Tror det registreres litt begge deler, men hovedsakelig under melking o Objektive mål på lynne fra robot? I alle fall som en del av det Innspill: Alle kalver er medium store hvis ikke de er spesielt små eller spesielt store. Tror målbånd blir mye merarbeid. Det samme gjelder lynne. Ytterkanter plukkes ut. Kommentar: er det en okse som er aggressiv så går den ikke videre fra Øyer Innspill: usikker på definisjon på lynne og kalvestørrelse. Burde det være kalvestr. Innen ett visst intervall (cm) for liten, medium og stor. Definisjonene er litt runde Mastitt og celletall: o Det man måler ved å måle celletall er subklinisk mastitt o De endringene vi har gjort nå ser vi ikke før om flere år o Klinisk mastitt har gått betydelig ned de siste årene. Både på grunn av avl og endring i miljø o Selv om arvegraden er lav så er sikkerheten høy pga store dattergrupper per okse o Det er en sammenheng mellom celletall og klinisk mastitt Får en framgang på den ene ved å selektere for den andre, men får raskere framgang ved å vektlegge egenskapen Beineksteriør sier lite om klauvhelse Avlsmessig framgang på bein? Alle egenskaper beregnes det indekser for men det teller ikke inn i samla avlsverdi (hasevinkel eks.) Innspill: Klauvliderser: er ikke infeksiøse og forfangenhetsrelaterte lidelser mest miljø? o Det er en betydelig arvegrad på disse så vi kan avle for dem. Diskusjon og gruppearbeid om avlsmål for NRF Hvilke faglige forbedringer vurderer dere som viktigst i avlsmålet på NRF? o Flytte noen poeng fra melk til kjøtt/fruktbarhet/jur. o Er veldig mye potensiale å hente på NRF-kua når det gjelder ytelse som vi ikke tar ut GENO Møtereferat - side 4

5 o Bein er viktig! o Fôrutnyttelse. Vi bor i ett grovfôrbasert land o Vi har ei god ku og avlen fungerer. Er snakk om små justeringer o Viktig å ta vare på kombinasjonskua og ikke glemme kjøtt o Litt mindre vekt på melk. o Forbedringspotensiale på jur. Men er det ett område vi har sett store forbedringer er det på juret. Det er likevel fortsatt en del problemer på jur. Samme interesser når det gjelder jur både for bås og løsdrift o Ta vare på helsa! o Holdbar ku! Alt som gir ei holdbar ku kan ikke bli godt nok o Genetisk variasjon, kuene må ikke bli så like at de ser ut som ei ku. Bør beholde dette o Faglig forbedring ift henting av data. Få standardisert data fra melkerobot til å utnytte i avlen Hvordan vil økonomiske verdier for ulike egenskaper utvikle seg? o Kjøttet er like viktig som melka. Vi vil ikke ha ei rød Holstein-ku o Ei ku med god helse og fruktbarhet! o Godt fôr gir mye mer melk enn avl på kort sikt Fôreffektivitet har vi noe godt verktøy for å kunne beregne denne egenskapen? o Kjemisk sammensetning i melk vel så viktig som antall liter o Proteinvarianter kommer samfunnet til å kreve mer med tanke på dette? o Holdbar og frisk ku o Velferd og trivsel og det å ha ei ku som lever lenge o Underdekning på kjøtt o Eierinseminering litt bekymret om kostnaden for inseminør vil stige for de som ikke inseminerer selv når flere rundt inseminerer selv? o Hva er viktig for det nasjonale markedet og hva mener dere er viktige strategiske trender? o Økt import økt konkurranse. Fokus på forbrukerpreferanser o Beholde ei god kombinasjonsku o Grovfôr/beiteutnyttelse o Kombinasjonskua kommer best ut miljømessig o Sunn ku gir sunn mat o Sunn ku med god fruktbarhet får solgt sæd ute Samfunn og forbruker, gi eksempel på forventninger dere mener er viktig å ta hensyn til i avlen o Helse og antibiotikabruk o Miljø blir mer fokus på dette fremover. Usikkert hvordan det påvirker oss o Klimavennlig ku o Utnyttelse av naturressurser, kortreist mat o Antibiotika vi er de beste i verden ved siden av Island på dette o Oppsummering med JOM o Fett og protein vil bety mer framover o Celletall potensiale at vi kan få tatt celletallprøver hver måned istedenfor annenhver. o Forbrukerpreferanser viktig. At vi tør å vise frem kua vår. Bør ha en positiv framstilling av de som får til beiting bl.a. GENO Møtereferat - side 5

6 o Kortreist mat er viktig å ha fokus på. o Hvis vi bruker mest kraftfôr kunne vi like gjerne produsert den melken i et annet land o Jobbes med et prosjekt for å lage en beregningsmetode for holdbarhet. o Bjørg: konklusjon på det vi har jobbet med tidligere er at samlet avlsverdi er et mål på holdbarhet. Det med å definere holdbarhet utfra livslengde (levende-død) har vist seg å være ett dårlig mål. Dette fordi det er en lite homogen egenskap og grunnlag for utrangering kan være veldig ulik o Eierinseminasjon: vi har en økende andel som tar kurs for eierinseminasjon. Hvis alle de største besetningene begynner å inseminere blir det færre bruk å fordele kostnadene utover. Vi får i dag utgjevningsmidler for å holde samme pris over hele landet. For Geno så er det en fordel hvis vanskelige geografiske områder har noen som jobber delvis som teknikere. Produsentlaget er høringsinstans i forhold til endringer her o Innspill: Problem i skien at veterinærene i nærområdet prioriterer smådyr foran inseminering o Servicegrad hos veterinærer må tas tak i o Innspill: går mot mindre og mindre andel seminteknikere vs veterinær 3 egenskaper som man vil forbedre o Gruppe 1 Klauver Jur Kjøtt o Gruppe 2 Spener (størrelse, plassering) Klauver Fruktbarhet o Gruppe 3 Bein Kjøtt Lynne AMS-effektivitet o Gruppe 4 Jur Bein Kjøtt 2 egenskaper som man er fornøyd med men vil vedlikeholde o Gruppe 1 Melk Fruktbarhet o Gruppe 2 Melk Kjøtt o Gruppe 3 Fruktbarhet Mastitt o Gruppe 4 Melk Mastitt GENO Møtereferat - side 6

7 Sak 5 Sak 6 Innspill: Hvor langt ned kan man gå ned på vekting på melk før det flater ut/går nedover? o Tror man skal gå ganske betydelig ned før det flater ut, men tør ikke svare direkte på hvor mye. Hvor mye potensiale trenger vi genetisk i forhold til fôr? Kan man risikere å få ei ku som man ikke får i nok fôr i forhold til behovet? (Hvis vi vekter ytelse for hardt) Formen på laktasjonskurva kan vi avle for Så lenge vi vil eksportere så må vi opprettholde et visst nivå på melk o Sammenligningene som er gjort i utlandet viser at krysningene yter like godt som ren Holstein i dag Problem når man inseminerer selv: får en pakke med 5-10 doser på ungokse. Fare for å få stor bruk av samme ungokse i en besetning. Kanskje greit å pakke mange forskjellige ungokser i en pakke til eierinseminører? Åpen post Generell informasjon fra Geno Avlsinfo o Nytt 2014 Ny bein- og klauvindeks Ny jurindeks Tilpasninger til REKU revidert kukontroll Forbedre modell for helseegenskaper o Klauvhelse inn i beinindeks. Grunnlaget lagt av stipendiat Cecilie Ødegård Ser også på hvordan vi kan bruke denne indeksen i GS. Er fortsatt litt lite innrapporteringer på klauv. Håper sertifiserte klauvskjærere med terminaler vil øke innrapportering Genotypes en del kyr hos besetninger med god innrapportering av klauvhelse, håper dette vil bedre sikkerheten på GS Kan i prinsippet dele opp indeksen i beineksteriør og klauvhelse Hvis noen har helsekort klauv som ikke er innrapportert kan de gjerne meldes inn selv om de er fra i fjor o REKU: Får med mer historiske data blant annet som gir oss bedre datagrunnlag. Har nå også mulighet til å se på effekt av produksjonssystem og korrigere for dette o Data fra AMS Forutsetter at Tine får i gang et system for å rutinemessig ta imot data fra robotene Ligger store muligheter i dette o Genomisk seleksjon Leser av enkeltpunkt i DNA SNP Innspill: Problematisk å ta nesesvaber på ku GENO Møtereferat - side 7

8 Svar: Var ikke vellykket mange som hadde problem med disse svaberne til ku. Resultatet er at det blir tatt en del blodprøver av kyr. Beregner en genombasert avlsverdi på bakgrunn av disse Referansepopulasjon: dyr som er genotypa og er avkomsgransket med store avkomsgrupper Innspill: burde det vært oksemorvurdering før GS prøven tas? Får en SMS når man har en aktuell oksemor, og med en gang denne meldes inn i kukontrollen får man svaberprøve. Men i medlem.tine.no kan man gå inn på fanen for seminokseemne og legge inn kommentar. F.eks. hvis det er ekstraspener, jur er dårlig osv. Bør dette informeres om i Buskap? Kan det informeres om i SMS som sendes ut? Ca 2000 genotypet per år Det å utnytte GS i kalvekjøpet vil gi høyere kvalitet på ungoksene enn foreldremiddelet alene Ungokser med spesielt høy GS-verdi markedsføres som GS-okse i prinsippet etter ungokseperioden Får vi en sikkerhet på minimum 0,7 vil det at vi har gått fra 5 år til 2år på generasjonsintervallet veie opp for at det ikke er like høy sikkerhet ift den avlsmessige framgangen Kan slutte med ungokser og heller ha 40 eliteokser Krever forbedret kontroll av innavl Hvis vi går på full GS før vi har god nok sikkerhet vil det ha stor risiko ift at avlsfremgangen kan bli dårligere enn i dag Jobbes med å utvikle en ny SNP-chip skreddersydd for NRF Orientering fra Geno o SpermVital Nå også på ungokser 300 doser per ungokse fra august Oksene testes på et tidlig stadiet at de fungerer på spermvital i dag er det ikke alle eliteoksene som har god nok kvalitet på sæden for å produsere SpermVital-sæd Feltforsøk i Norge i vinter. Synkroniseringsforsøk. Konklusjon at man kan erstatte dobbeltinseminasjon med en spermvital-dose ved synkronisering av brunst Jobber med en versjon 2 som er enklere å produsere Forlenge oppløsningstid på gel Forbedre kvalitet Overføre teknologien til bruk på andre dyreslag Dokumentere effekt o Cryogenetics Hospitaler i USA som er interessert i cyrogenetics ift zebrafisk (erstatter mus i en del forsøk) Kommer til å selge oss ut i fremtiden o Geno Global GENO Møtereferat - side 8

9 Satser internasjonalt for å hente inn kapital til utvikling hjemme Reforhandler avtaler med Irland nå og har gått fra 2 til 1 agent Polen: samme nivå som i 2013 Tyskland betjenes via Xsires Frankrike: sterk konkurranse men viser interesse for NRF SpermVital en brekkstang for å komme inn i nye markeder Jobbes hele tiden med et godt prissystem for å få til god prising så man får igjen penger til Geno o Tine-Geno avtalen skal reforhandles i 2015 Høring i Tine angående nye vedtekter. Forslag om å kutte regionmøte. Vi må derfor i så fall finne egne løsninger for å velge årsmøteutsendinger, se på fordeling av årsmøteutsendinger osv. Orientering om valgkomiteens arbeid fram mot valget i 2014 o Kontinuerlig prosess prøver å ha en navnebase og ha det i bakhode hele veien o Har hatt ett møte o Har inne alle eiervalgte styremedlemmer til samtale hvert år. Ikke på valg i Ansattvalgte styremedlemmer på valg i 2015 o Samarbeid med regional valgkomite i Tine o Valgkomitemedlem i sør er på valg i år. Kom gjerne med innspill til Geno-utvalget angående dette o Valgkomiteen vil gjerne ha forslag på kandidater hele tiden uansett hvem som er på valg det året Sak 7 Eventuelt Bør det være en bonus for 100% inseminering med NRF? gulrot? o Prisen du betaler for dosen er en egen medlemspris. Har vært oppe til diskusjon, men sliter litt på å få kartlagt dette i forhold til ikke å øke administrasjonskostnader Det er ikke alle kyr man vil ha rekruttering etter, men slike dyr er snille og greie og kan gi flotte kjøttfekrysiningsavkom som gir mer kjøtt! Går ikke utover avlsmessig framgang hos NRF o Kan velge inn kjøttfe i avlsplanen Kjønnsseparert sæd o Bruker Cogent i UK. o Må brukes på dyr som viser tydelig brunst og har god fruktbarhet o 90% sjanse for å få ønsket kjønn o Svar fra Jonas: kostnad på 20 mill (hva var spørsmålet? Sjekk referat fra i fjor) GENO Møtereferat - side 9

10 Deltagere møtt: 1 Ikke møtt: 0 Navn Produsentlag Rolle 1 Bjørn Lognvik 654 Vest-Telemark Geno-Kontakt 1 Øverland, Håkon 656 Midt-Telemark Geno-Kontakt 1 Høydahl, Espen 657 Gaustafjell Geno-Kontakt 1 Meen, Ivar 659 Nedre Telemark Geno-Kontakt 1 Bjørndal, Olav Martin 665 Østre Agder Geno-Kontakt 1 Kjell Øyvind Greibesland 667 Setesdal Geno-Kontakt 1 Udjus, Trinelise 671 Grimstad Geno-Kontakt 1 Grindland, Kåre 673 Søndre Vest-Agder Geno-Kontakt 1 Simonsen, Simon Andre 675 Lindesnes og Audnedal Geno-Kontakt 1 Hobbesland, Ola 676 Kvinesdal og Flekkefjord Geno-Kontakt 1 Kolnes, Arne 678 Lista og Lyngdal Geno-Kontakt 1 Lauvdal, Kari 673 Søndre Vest-Agder Årsmøteutsending 1 Olsbu, Nils 665 Østre Agder Årsmøteutsending Ansattvalgt 1 Viken, Jens Årsmøteutsending 1 Pollestad, Asgeir 628 Nærbø Valgkomite 1 Ole Magnar Undheim Møteleder, styremedlem 1 Jan Ole Mellby Styreleder 1 Bjørg Heringstad Avlsinfo 1 Eva Husaas Referent 1 Gunn Elise Helle Regionstyret Tine 1 Njål Vestøl Avlsrådgiver Tine GENO Møtereferat - side 10

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00. Arbeidsområde/prosjekt. : Tine Bodø. Deltagere : Referent Kopi : : Eva Husaas

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00. Arbeidsområde/prosjekt. : Tine Bodø. Deltagere : Referent Kopi : : Eva Husaas Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Tine Bodø : Eva Husaas Sted Dato Bodø 29.10.14 Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne

Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 05. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Jæren hotell, Bryne : Eva Husaas Sted Dato Jæren 05.11.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 30. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica Grand hotell, Tromsø : Eva Husaas Sted Dato Tromsø 30.10.14 Antall

Detaljer

Møtereferat. : Fru Haugans hotell. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Geno status økonomi per sept 2014 v Jan Ole Mellby

Møtereferat. : Fru Haugans hotell. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Geno status økonomi per sept 2014 v Jan Ole Mellby Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Mosjøen Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Fru Haugans hotell : Eva Husaas Sted Dato Mosjøen 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. : Hardangerfjord Hotell, Øystese

Møtereferat. : Hardangerfjord Hotell, Øystese Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øystese Møtedato/tid : 07. november kl. 08.30-13.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hardangerfjord Hotell, Øystese : Eva Husaas Sted Dato Øystese 07.11.14

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted : Tine Heimdal Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Heimdal 29.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 15

Detaljer

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Loen Møtedato/tid : 31. oktober kl. 11.00 15.30 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hotel Alexandra, Loen : Mari Bjørke Sted Dato loen 31.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Store Ree Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : Antall innkalte tillitsvalgte Antall frammøtte tillitsvalgte Kjønnsfordeling

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 Sted : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Stange 06.11.14 Antall

Detaljer

Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016

Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016 Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016 Velkommen til Hamar, og spesielt velkommen til dere som er her på Geno sitt årsmøte for første gang, med stemmerett eller som gjest. Selv håper

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

$YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU

$YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU $YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU *XQQDU.OHPHWVGDO,QVWLWXWWIRUKXVG\UIDJ 1RUJHVODQGEUXNVK JVNROH ;;9,,, 1.NRQJUHV%U QGHUVOHY'DQPDUN MXOL Storfeavl med nordisk profil kan defineres

Detaljer

Sikkerhet i avlsarbeidet

Sikkerhet i avlsarbeidet Sikkerhet i avlsarbeidet Geitedagene, 23. august 2014 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsarbeidet Avlsframgang: Den nye generasjonen er bedre enn den forrige To hovedoppgaver 1. Skape

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011)

Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011) Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011) Dagros på børs I USA har bøndene ikke bare sendt kyrne sine ut på anbud. Det har sendt Dagros på børs. På råvarebørsene

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin avlsselskaper i verdensklassen? Sverre Bjørnstad Adm.dir i Geno Eksportstatus i de to selskapene Norsvin SA Omsetning 260 mill, ca 30 mill pr år på FoU Eksport fra

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Styreleders tale til Genos årsmøte 2014

Styreleders tale til Genos årsmøte 2014 Styreleders tale til Genos årsmøte 2014 Jeg håper vi får noen fine årsmøtedager her på Hamar. Velkommen vil også jeg si til dere alle og spesielt til dere som er her for første gang. Hyggelig er det at

Detaljer

Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen?

Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen? Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen? Polarisering Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning? Sverre Bjørnstad, Geno Eksempel på teknologier som påvirker mulighetene i avlsarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD Et trendskifte eller en midlertidig økning? 4-5 Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-8 NRF setter tydelige spor 9, 14 og 21 Avl 10-13 NRF-eliteokser brukt i 2012 15

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Besetningsstørrelsen har økt betydelig de siste årene ikke minst i Danmark og Sverige som hadde henholdsvis 110 og 51,3 kyr i kontrollerte besetninger

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

FoU prosjekt Elghund. 13.06.2015 Marte Wetten Geninova

FoU prosjekt Elghund. 13.06.2015 Marte Wetten Geninova FoU prosjekt Elghund 13.06.2015 Marte Wetten Geninova Hovedprosjekt Fra fenotype til genotype -utvikling av avlsprogram for de Norske Elghundrasene Hovedmål Overføre prinsipper fra avl på produksjonsdyr

Detaljer

Brunst og brunstkontroll. www.geno.no

Brunst og brunstkontroll. www.geno.no Brunst og brunstkontroll www.geno.no For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melkeproduksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Dette betyr at kua må være drektig senest 5 dager

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avlsmetoder. Reinavl Krysningsavl Betinger heterosis Innavl Fører til innavlsdepresjon Reinavl.

Detaljer

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008).

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008). Beregning av genetiske parametere for kjøtt, fett og ben målt ved ultralyd, CT, EUROP klassifisering og disseksjon, og korrelasjoner mellom egenskapene Bakgrunn Forskning har vist at AVL er et svært sentralt

Detaljer

RULLERENDE 365 DAGERS AVLSBESETNINGSOPPGJØR PÅ AVLSWEB

RULLERENDE 365 DAGERS AVLSBESETNINGSOPPGJØR PÅ AVLSWEB RULLERENDE 365 DAGERS AVLSBESETNINGSOPPGJØR PÅ AVLSWEB FOR LANDSVIN FOREDLINGSBESETNINGER MED OG UTEN RÅNETEST DUROC FOREDLINGSBESETNINGER FORMERINGSBESETNINGER 1 LANDSVIN FOREDLING OG DUROC FOREDLING

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

Friske dyr gir god produksjon!

Friske dyr gir god produksjon! Friske dyr gir god produksjon! Råd for god helse, dyrevelferd - en lønnsom investering I Helsetjenesten for storfe samarbeider veterinærer med spisskompetanse på forebyggende helsearbeid, med TINEs spesialrådgivere

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

Referat fra spælsaumøte

Referat fra spælsaumøte Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra spælsaumøte Tid: 25.

Detaljer

Informasjon om Boergeit og NorBoer raselaget for Norsk Boergeit. Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT

Informasjon om Boergeit og NorBoer raselaget for Norsk Boergeit. Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT Informasjon om Boergeit og raselaget for Norsk Boergeit Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT AGENDA Rasen Avlsarbeide Økonomi Utfordringer RASEN Filmsnutt Boergeita er den største kjøttgeiterasen

Detaljer

HEATIME RUMINACT AKTIVITETSMÅLER

HEATIME RUMINACT AKTIVITETSMÅLER HEATIME RUMINACT AKTIVITETSMÅLER Brunstovervåkning 24 timer i døgnet Hjelp til å bestemme riktig insemineringstidspunkt Den travle bonden sparer tid 1 HVORDAN FUNGERER AKTIVITETSMÅLING? Aktivitetsmåling

Detaljer

REFERAT Møte i Fagrådet for geit

REFERAT Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tid: Mandag 13. oktober kl. 08.30 - kl. 17.00 Sted: Deltakere: Rica Hotel Gardermoen Tone Edland (leder), Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, Håkon Gjelstad, Hilde G. Marvik

Detaljer

PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph SPENESPRAY. (forkorta versjon)

PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph SPENESPRAY. (forkorta versjon) Emne: PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph SPENESPRAY (forkorta versjon) Av Olav Østerås, Helsetjenesten for storfe/tine Norske Meierier Ås Innledning Optima ph er en spenespray

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning NØK-Nordisk Økonomisk Kvægavl Brønderslev, Danmark, 21.-24. juli 2002 Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning Innledning Kukontrollen som redskap for management for

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Behandlinger Utvide rapport Ønske om å endre navn til Helsestatus, samt inkludere flere helseresultater i rapporten. Behandlinger

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

Til årsmøtet 2016 Forslag til nye vedtekter i Geno Vedtatt på styremøte des 2015

Til årsmøtet 2016 Forslag til nye vedtekter i Geno Vedtatt på styremøte des 2015 Til årsmøtet 2016 Forslag til nye vedtekter i Geno Vedtatt på styremøte des 2015 Dagens vedtekter Forslag til nye vedtekter Kommentar 1. Foretaket Foretakets navn er Geno SA og er et konsern, heretter

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe http://storfehelse.tine.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 2 Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe Vonde klauver

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

«På lag for verdens beste storfe»

«På lag for verdens beste storfe» Årsmelding og regnskap 2006 5 «På lag for verdens beste storfe» Forsidebildet: Dette fine juret tilhører NRF-kua 68 Rosi hos Margunn og Sindre Årsvoll, Sandnes. Far til kua er 5906 Linderud. Foto: Solveig

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber MARKEDSSITUASJONEN VED INNGANGEN TIL 2008 Noen basispunkter Tilbud Etterspørsel Lagre Utsikter

Detaljer

Ny teknologi for økt effektivitet og matindustrimuligheter

Ny teknologi for økt effektivitet og matindustrimuligheter Ny teknologi for økt effektivitet og matindustrimuligheter Jens Petter Wold Nofima Mat AS Ny teknologi Måleinstrumenter, moderne sensorteknikk Automatisering Prosesstyring IT Gir ikke nødvendigvis økt

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 10. desember kl.11:30 - Torsdag 11. desember kl.15:00, 2008 Sted: Til stede: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

Jurhelse Geitedagane Fefor august 2013

Jurhelse Geitedagane Fefor august 2013 Jurhelse Geitedagane Fefor august 2013 Liv Sølverød TINE Rådgiving og medlem TINE Mastittlaboratoriet i Molde Seksjon melkekvalitet og teknikk Helsetjenesten for geit Mastitt Mastitt er den vanligste sjukdommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR. 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 14.-15. DESEMBER 2011 (forslag) Til stede: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, Marit Heide Romsås, Ola Jordhøy, Halvor

Detaljer

Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker

Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker Gentisk fremgang Hver generasjon står på skulderne til forrige generasjon Fremgangen er varig Selv om avlsarbeidet skulle stoppe

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 Sted: Tilstede: Sakliste:

Referat. Møte i Avlsrådet for sau Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 Sted: Tilstede: Sakliste: Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 Sted: Tilstede: Telefonmøte Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy Observatører: Siv

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord.

Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord. Telemarkfeseminar Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord. Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser

Detaljer

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra møte for vurdering

Detaljer

Dagens produksjon på Telemarkskua!

Dagens produksjon på Telemarkskua! Dagens produksjon på Telemarkskua! Hvilke dri7sformer har vi? Melkeprodusent med egne produkter (smør, rømme, ost osv.) for videresalg. Melkeprodusent tradisjonell med levering Bl meieri/tine. Ammeku produsent

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit Telefonmøte i Fagrådet for geit UT REFERAT Tidspunkt: Fredag 22. juni kl. 10.00-12.00 Deltakere: Forfall: Magnhild Nymo (leder), Helga Kvamsås, Tone Edland, Einar Arne Stennes, Hege Gonsholt, Thor Blichfeldt,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Tilstede: Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy

Detaljer

Arvbarheter på hund. 23.05.2014 Marte Wetten Geninova

Arvbarheter på hund. 23.05.2014 Marte Wetten Geninova Arvbarheter på hund 23.05.2014 Marte Wetten Geninova Avlsarbeid uavhengig av art Seleksjon Vekting Arvbarhet Fenotyper Slektskap Fenotyper-hva er det? Krøller/ikke krøller Benlengde Hodefasong Noen fenotyper

Detaljer

Norges ledende merkevareleverandør

Norges ledende merkevareleverandør Norges ledende merkevareleverandør Hvert sekund året rundt produseres 40 TINE-produkter, tilsvarende 1,3 mrd enheter i året Omsetning 18,9 mrd, resultat før skatt 1,1 mrd 41 meierier, 2 sentrallagre, 4

Detaljer

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura)

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) 27 Nor-X er en farrase ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken.

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken. Store variasjoner Tja, så hvordan går markedet? Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung

Detaljer

Innkalling til Årssamling: - Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha

Innkalling til Årssamling: - Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha TINE SA Bromstadv 68, Postb. 2490 Sluppen, 7005 Trondheim Telefon: 03080 Medlemstelefon: 815 02 000 E-post: medlem.midt@tine.no Web: medlem.tine.no Dato: 12. februar 2014 Innkalling til Årssamling: Arbeidsutvalget

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2006 i Avlsrådet for sau. Tid: 10. januar kl 13:00-11. januar kl 16:00, 2006

Referat. Møte nr 1/2006 i Avlsrådet for sau. Tid: 10. januar kl 13:00-11. januar kl 16:00, 2006 Referat Møte nr 1/2006 i Avlsrådet for sau Tid: 10. januar kl 13:00-11. januar kl 16:00, 2006 Sted: Sola, Jæren Tilstede: Referent: Bjørn Høyland leder Eirik Larsen, region Nord Jostein Hausberg, region

Detaljer

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) 31 Nor-X farrase Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

SAK 26/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE... 2 SAK 27/2009 REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET 1.-2. JULI 2009... 2

SAK 26/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE... 2 SAK 27/2009 REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET 1.-2. JULI 2009... 2 Referat Møte nr 3/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 28. september kl 19:00 21:15 Sted: Deltakere: Telefonmøte Bjørn Høyland, leder Eirik Larsen, region Nord Kent Berg, region Midt Audun Nedrebø, region

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Jurvurdering geit. Veileder og instruks

Jurvurdering geit. Veileder og instruks Jurvurdering geit Veileder og instruks Innhold 1. Innledning...3 2. Instruks...3 3. Beskrivelse av juregenskapene og poengsetting...3 3.1 Eksteriør...3 3.1.1 Kodebruk ved rapportering til Geitkontrollen...4

Detaljer

Lønnsom fiskeflåte: Noen betraktninger utfra Tveteråsutvalget. Frank Asche Ålesund, 14.01.15

Lønnsom fiskeflåte: Noen betraktninger utfra Tveteråsutvalget. Frank Asche Ålesund, 14.01.15 Lønnsom fiskeflåte: Noen betraktninger utfra Tveteråsutvalget Frank Asche Ålesund, 14.01.15 Det er jo litt flott, men. Introduksjon Tveteråsutvalget ble nedsatt fordi lønnsomheten i den landbaserte industrien

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer