Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand"

Transkript

1 Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Kristiansand Møtedato/tid : 04. november kl Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica dyreparken, Kristiansand : Eva Husaas Sted Dato Kristiansand Antall innkalte tillitsvalgte 13 Geno-kontakter/årsmøteutsendinger (eiervalgte) Antall frammøtte tillitsvalgte 13 Kjønnsfordeling 2 kvinner, 11 menn Frammøteprosent 100% Sak 1 Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Sak 2 Geno status økonomi per sept 2014 Strategi o Bidra til lønnsomhet i melkeproduksjon o Ha en verdi for kunden og tilby en genetikk for kunden som er god o Oppnå en betydelig økning i genetisk framgang gjennom offensiv tilnærming til GS o Rasjonalisere drift o Har ikke forandret sædprisen de siste to årene. Noen gode okser som har dratt opp prisen noe, positivt for regnskapet. o God konkurransekraft internasjonalt o Har sett på hvilke markeder som det skal legges mest ressurser i internasjonalt o Nå 90% semintilslutning innen 2018 er målet. o Innspill: ble litt vel overordnet informasjon i forhold til strategi i fjor Regnskap o Styret har tett oppfølging av regnskap og legger møtene like etter månedsregnskapet er lagt fram o Er nå i høysesong så regner med at vi vil gå i pluss ved årsskiftet o Selger like mange doser i 2014 som året før til tross for færre kyr. Hva skyldes dette? omløp? Flere nye kunder? Blir spennende å se når statistikken kommer o Geno Global Norge: De som sitter i Norge og selger via agenter o Xsires: Rent salgsselskap som selger krysningsavl Geno Møtereferat side 1

2 o Geno Global Norge: ligger langt etter budsjett. Selger ikke like mye P4-Rapid som forventet. Finland kjøpte mye P4- Rapid i fjor og det viste seg at de kjøpte opp lager så de har ikke kjøpt av oss i år o UK: bedre enn i fjor. Wes Brown daglig leder, og tar stadig nye markedsandeler o Italia: Diego Galli daglig leder. Ansatt flere selgere, og selger flere doser. Håper å nærme seg 0 ved årsskiftet. Utfordringer i Italia med betalingsfrister, vanskelig å få inn penger for dosene som er solgt. Jobber med strukturen for betaling i Italia. o Xsires: Geno eier 50%. Selger i Nederland og Tyskland. Selger samme nivå som i fjor. Går inn i gode salgsmåneder nå. o NRF-kua viser seg å være interessant i områder det produseres parmasan-ost o SpermVital: Går vesentlig bedre enn forventet. Produktene selger så bra at de betaler mye av forskningen/utviklingen selv o Cryogenetics: Fryser melke hos fisk. Eier litt over 50%. Vi solgte oss ut ca. 50% i fjor til Investinor, som kjøper opp selskaper for å legge inn penger for å øke verdien av selskapet for salg. Målet her er å øke verdien av selskapet og selge oss ut i løpet av noen år. Cryogenetics bruker samme teknologien som Geno for frysing av melke på fisk. Datterselskaper i Chile, Canada og USA. I USA har forskningsbiten blitt veldig viktig. Zebrafisken er den nye forskningsmusa. Markedet for Cryogenetics har blitt større Lykkes med i 2014: o Økt markedsfokus og salgsfokus o Struktur, rapportering og oppfølging av strategi o Systematisere innkjøp o Ny profil og web (nasjonalt og internasjonalt) Får mye skryt av den nye profilen internasjonalt o Bein- og klauvindeks og jurindeks o Økonomisk utvikling i SpermVital Ikke lyktes med o Salg av P4-Rapid o Svabre brukt på kyr. Har ikke fått inn god nok kvalitet på en del av DNA-prøvene. Kommer til å ta en del blodprøver framover. De er litt korte til voksne dyr bl.a. Viktige saker for 2015 o Samlokalisering av Geno, Norsvin og TYR Synergieffekter felles kundetjeneste, en del felles på IT, Økonomi og FoU o Videre fokus på internasjonalt salg o Fremtidige seminstasjoner, hvordan blir fremtidig produksjonsoppsett, både med tanke på smitte og produksjon Vurdere billigere produksjonslinje for sæd uten at det går utover kvalitet på produktet o Feltforsøk med SpermVital i USA for dokumentering av hvor bra produktet virker o Nye modeller for melk og mastitt Holdbarhetsindeks Fôreffektivitet GENO Møtereferat - side 2

3 Sak 3 o Utnytte data fra AMS. Objektive data, god kvalitet o Øke sikkerhet på GS NAV o Nordisk avlsvurdering o Vexa Sverige, Faba Finland og Dansk Kvæg o Kan NAV-medlemsskap gi lavere driftskostnader for Geno? o Gir dette mer sammenlignbare indekser i norden? o Raskere implementering av nye ting? o Gir det raskere genetisk framgang? o Bedre ranking hos InterBull? o Avgjørelse på nyåret o Kan vi da ha et skreddersydd avlsmål for NRF, eller må vi følge de andre rasene i Norden? o Felles Nordisk kukontroll? o Bør vi heller satse på mer synergier med andre avlsmiljøer, f.eks. Norsvin? o Opptatt at NRF skal være en unik rase internasjonalt, vil vi miste dette særtrekket hvis vi blir medlem av NAV? Blir ¼ av styret i NAV hvis vi melder oss inn Innspill: Hvis vi ser framover: Vi skal ha en ku som produserer best mulig på det fôret vi produserer selv. Grovfôr. Ikke sikkert tilgangen på kraftfôr er like bra i framtiden. Må derfor ha en ku som er litt spesiell sammenlignet med resten av Norden i forhold til ressursene vi har i Norge. Det må ligge til grunn for valgene vi gjør i framtiden Statistikk o Selger like bra internasjonalt som nasjonalt o Økt kraftfôrbruk o Litt økning i ytelse o Antall kyr har sunket med Avlsmålsinnledning Genetiske sammenhenger o Avler man for en egenskap kan denne ha en positiv eller negativ sammenheng med en annen egenskap Negativt korrelerte egenskaper krever en balansert vekting mellom egenskapene for å få framgang på begge/unngå tilbakegang på en av dem Tydelig framgang på mastitt fram til rundt Har flata ut og sunket litt. Har sammenheng med økt vekt på melk og ikke økt vekt på mastitt 18% på mastitt og 3% på celletall, har ikke sett effekten av å ta inn celletall enda GS virker bedre på melk enn de lavarvelige egenskapene Mer fokus på melk hos produsentene og mer bruk av okser som er gode på melk er også en faktor Innspill: Hvordan er dette i andre land? o Det som er spesielt i Norge er at vi har god oppslutning i kukontrollen o Et godt system for å registrere helsebehandling. Norge var først, men har også kommet i Sverige/Danmark/Finland o Østerrike har også startet opp med registrering av dette for et par år siden GENO Møtereferat - side 3

4 Sak 4 o NRF har hatt et bredt avlsmål over lang tid. Andre går også i samme retning nå, men vi ligger litt foran Innspill: hvorfor er ikke bein og beinhelse med i figuren? Den vil jo påvirke alle disse faktorene o Grunn: Dette er bare et eksempel på egenskaper. Genetiske trender for alle egenskaper ligger i Buskap nr. 5 Innspill: Rapportering av kalvinger. Veldig subjektiv rapportering med liten, medium og stor. Hadde det ikke vært bedre med brystmål? o Er bedre, men spørsmål om produsenten er villige til å ta målet o Det som blir rapportert er godt nok til å beregne arvegrader, men hadde jo selvsagt vært mer nøyaktig med brystmål Innspill: lynne o Registrering av lynne. Hva er denne målt utfra? Lynne i flokke, ift mennesker o.l.? o Bør lynne i flokken bli registrert? o Tror det registreres litt begge deler, men hovedsakelig under melking o Objektive mål på lynne fra robot? I alle fall som en del av det Innspill: Alle kalver er medium store hvis ikke de er spesielt små eller spesielt store. Tror målbånd blir mye merarbeid. Det samme gjelder lynne. Ytterkanter plukkes ut. Kommentar: er det en okse som er aggressiv så går den ikke videre fra Øyer Innspill: usikker på definisjon på lynne og kalvestørrelse. Burde det være kalvestr. Innen ett visst intervall (cm) for liten, medium og stor. Definisjonene er litt runde Mastitt og celletall: o Det man måler ved å måle celletall er subklinisk mastitt o De endringene vi har gjort nå ser vi ikke før om flere år o Klinisk mastitt har gått betydelig ned de siste årene. Både på grunn av avl og endring i miljø o Selv om arvegraden er lav så er sikkerheten høy pga store dattergrupper per okse o Det er en sammenheng mellom celletall og klinisk mastitt Får en framgang på den ene ved å selektere for den andre, men får raskere framgang ved å vektlegge egenskapen Beineksteriør sier lite om klauvhelse Avlsmessig framgang på bein? Alle egenskaper beregnes det indekser for men det teller ikke inn i samla avlsverdi (hasevinkel eks.) Innspill: Klauvliderser: er ikke infeksiøse og forfangenhetsrelaterte lidelser mest miljø? o Det er en betydelig arvegrad på disse så vi kan avle for dem. Diskusjon og gruppearbeid om avlsmål for NRF Hvilke faglige forbedringer vurderer dere som viktigst i avlsmålet på NRF? o Flytte noen poeng fra melk til kjøtt/fruktbarhet/jur. o Er veldig mye potensiale å hente på NRF-kua når det gjelder ytelse som vi ikke tar ut GENO Møtereferat - side 4

5 o Bein er viktig! o Fôrutnyttelse. Vi bor i ett grovfôrbasert land o Vi har ei god ku og avlen fungerer. Er snakk om små justeringer o Viktig å ta vare på kombinasjonskua og ikke glemme kjøtt o Litt mindre vekt på melk. o Forbedringspotensiale på jur. Men er det ett område vi har sett store forbedringer er det på juret. Det er likevel fortsatt en del problemer på jur. Samme interesser når det gjelder jur både for bås og løsdrift o Ta vare på helsa! o Holdbar ku! Alt som gir ei holdbar ku kan ikke bli godt nok o Genetisk variasjon, kuene må ikke bli så like at de ser ut som ei ku. Bør beholde dette o Faglig forbedring ift henting av data. Få standardisert data fra melkerobot til å utnytte i avlen Hvordan vil økonomiske verdier for ulike egenskaper utvikle seg? o Kjøttet er like viktig som melka. Vi vil ikke ha ei rød Holstein-ku o Ei ku med god helse og fruktbarhet! o Godt fôr gir mye mer melk enn avl på kort sikt Fôreffektivitet har vi noe godt verktøy for å kunne beregne denne egenskapen? o Kjemisk sammensetning i melk vel så viktig som antall liter o Proteinvarianter kommer samfunnet til å kreve mer med tanke på dette? o Holdbar og frisk ku o Velferd og trivsel og det å ha ei ku som lever lenge o Underdekning på kjøtt o Eierinseminering litt bekymret om kostnaden for inseminør vil stige for de som ikke inseminerer selv når flere rundt inseminerer selv? o Hva er viktig for det nasjonale markedet og hva mener dere er viktige strategiske trender? o Økt import økt konkurranse. Fokus på forbrukerpreferanser o Beholde ei god kombinasjonsku o Grovfôr/beiteutnyttelse o Kombinasjonskua kommer best ut miljømessig o Sunn ku gir sunn mat o Sunn ku med god fruktbarhet får solgt sæd ute Samfunn og forbruker, gi eksempel på forventninger dere mener er viktig å ta hensyn til i avlen o Helse og antibiotikabruk o Miljø blir mer fokus på dette fremover. Usikkert hvordan det påvirker oss o Klimavennlig ku o Utnyttelse av naturressurser, kortreist mat o Antibiotika vi er de beste i verden ved siden av Island på dette o Oppsummering med JOM o Fett og protein vil bety mer framover o Celletall potensiale at vi kan få tatt celletallprøver hver måned istedenfor annenhver. o Forbrukerpreferanser viktig. At vi tør å vise frem kua vår. Bør ha en positiv framstilling av de som får til beiting bl.a. GENO Møtereferat - side 5

6 o Kortreist mat er viktig å ha fokus på. o Hvis vi bruker mest kraftfôr kunne vi like gjerne produsert den melken i et annet land o Jobbes med et prosjekt for å lage en beregningsmetode for holdbarhet. o Bjørg: konklusjon på det vi har jobbet med tidligere er at samlet avlsverdi er et mål på holdbarhet. Det med å definere holdbarhet utfra livslengde (levende-død) har vist seg å være ett dårlig mål. Dette fordi det er en lite homogen egenskap og grunnlag for utrangering kan være veldig ulik o Eierinseminasjon: vi har en økende andel som tar kurs for eierinseminasjon. Hvis alle de største besetningene begynner å inseminere blir det færre bruk å fordele kostnadene utover. Vi får i dag utgjevningsmidler for å holde samme pris over hele landet. For Geno så er det en fordel hvis vanskelige geografiske områder har noen som jobber delvis som teknikere. Produsentlaget er høringsinstans i forhold til endringer her o Innspill: Problem i skien at veterinærene i nærområdet prioriterer smådyr foran inseminering o Servicegrad hos veterinærer må tas tak i o Innspill: går mot mindre og mindre andel seminteknikere vs veterinær 3 egenskaper som man vil forbedre o Gruppe 1 Klauver Jur Kjøtt o Gruppe 2 Spener (størrelse, plassering) Klauver Fruktbarhet o Gruppe 3 Bein Kjøtt Lynne AMS-effektivitet o Gruppe 4 Jur Bein Kjøtt 2 egenskaper som man er fornøyd med men vil vedlikeholde o Gruppe 1 Melk Fruktbarhet o Gruppe 2 Melk Kjøtt o Gruppe 3 Fruktbarhet Mastitt o Gruppe 4 Melk Mastitt GENO Møtereferat - side 6

7 Sak 5 Sak 6 Innspill: Hvor langt ned kan man gå ned på vekting på melk før det flater ut/går nedover? o Tror man skal gå ganske betydelig ned før det flater ut, men tør ikke svare direkte på hvor mye. Hvor mye potensiale trenger vi genetisk i forhold til fôr? Kan man risikere å få ei ku som man ikke får i nok fôr i forhold til behovet? (Hvis vi vekter ytelse for hardt) Formen på laktasjonskurva kan vi avle for Så lenge vi vil eksportere så må vi opprettholde et visst nivå på melk o Sammenligningene som er gjort i utlandet viser at krysningene yter like godt som ren Holstein i dag Problem når man inseminerer selv: får en pakke med 5-10 doser på ungokse. Fare for å få stor bruk av samme ungokse i en besetning. Kanskje greit å pakke mange forskjellige ungokser i en pakke til eierinseminører? Åpen post Generell informasjon fra Geno Avlsinfo o Nytt 2014 Ny bein- og klauvindeks Ny jurindeks Tilpasninger til REKU revidert kukontroll Forbedre modell for helseegenskaper o Klauvhelse inn i beinindeks. Grunnlaget lagt av stipendiat Cecilie Ødegård Ser også på hvordan vi kan bruke denne indeksen i GS. Er fortsatt litt lite innrapporteringer på klauv. Håper sertifiserte klauvskjærere med terminaler vil øke innrapportering Genotypes en del kyr hos besetninger med god innrapportering av klauvhelse, håper dette vil bedre sikkerheten på GS Kan i prinsippet dele opp indeksen i beineksteriør og klauvhelse Hvis noen har helsekort klauv som ikke er innrapportert kan de gjerne meldes inn selv om de er fra i fjor o REKU: Får med mer historiske data blant annet som gir oss bedre datagrunnlag. Har nå også mulighet til å se på effekt av produksjonssystem og korrigere for dette o Data fra AMS Forutsetter at Tine får i gang et system for å rutinemessig ta imot data fra robotene Ligger store muligheter i dette o Genomisk seleksjon Leser av enkeltpunkt i DNA SNP Innspill: Problematisk å ta nesesvaber på ku GENO Møtereferat - side 7

8 Svar: Var ikke vellykket mange som hadde problem med disse svaberne til ku. Resultatet er at det blir tatt en del blodprøver av kyr. Beregner en genombasert avlsverdi på bakgrunn av disse Referansepopulasjon: dyr som er genotypa og er avkomsgransket med store avkomsgrupper Innspill: burde det vært oksemorvurdering før GS prøven tas? Får en SMS når man har en aktuell oksemor, og med en gang denne meldes inn i kukontrollen får man svaberprøve. Men i medlem.tine.no kan man gå inn på fanen for seminokseemne og legge inn kommentar. F.eks. hvis det er ekstraspener, jur er dårlig osv. Bør dette informeres om i Buskap? Kan det informeres om i SMS som sendes ut? Ca 2000 genotypet per år Det å utnytte GS i kalvekjøpet vil gi høyere kvalitet på ungoksene enn foreldremiddelet alene Ungokser med spesielt høy GS-verdi markedsføres som GS-okse i prinsippet etter ungokseperioden Får vi en sikkerhet på minimum 0,7 vil det at vi har gått fra 5 år til 2år på generasjonsintervallet veie opp for at det ikke er like høy sikkerhet ift den avlsmessige framgangen Kan slutte med ungokser og heller ha 40 eliteokser Krever forbedret kontroll av innavl Hvis vi går på full GS før vi har god nok sikkerhet vil det ha stor risiko ift at avlsfremgangen kan bli dårligere enn i dag Jobbes med å utvikle en ny SNP-chip skreddersydd for NRF Orientering fra Geno o SpermVital Nå også på ungokser 300 doser per ungokse fra august Oksene testes på et tidlig stadiet at de fungerer på spermvital i dag er det ikke alle eliteoksene som har god nok kvalitet på sæden for å produsere SpermVital-sæd Feltforsøk i Norge i vinter. Synkroniseringsforsøk. Konklusjon at man kan erstatte dobbeltinseminasjon med en spermvital-dose ved synkronisering av brunst Jobber med en versjon 2 som er enklere å produsere Forlenge oppløsningstid på gel Forbedre kvalitet Overføre teknologien til bruk på andre dyreslag Dokumentere effekt o Cryogenetics Hospitaler i USA som er interessert i cyrogenetics ift zebrafisk (erstatter mus i en del forsøk) Kommer til å selge oss ut i fremtiden o Geno Global GENO Møtereferat - side 8

9 Satser internasjonalt for å hente inn kapital til utvikling hjemme Reforhandler avtaler med Irland nå og har gått fra 2 til 1 agent Polen: samme nivå som i 2013 Tyskland betjenes via Xsires Frankrike: sterk konkurranse men viser interesse for NRF SpermVital en brekkstang for å komme inn i nye markeder Jobbes hele tiden med et godt prissystem for å få til god prising så man får igjen penger til Geno o Tine-Geno avtalen skal reforhandles i 2015 Høring i Tine angående nye vedtekter. Forslag om å kutte regionmøte. Vi må derfor i så fall finne egne løsninger for å velge årsmøteutsendinger, se på fordeling av årsmøteutsendinger osv. Orientering om valgkomiteens arbeid fram mot valget i 2014 o Kontinuerlig prosess prøver å ha en navnebase og ha det i bakhode hele veien o Har hatt ett møte o Har inne alle eiervalgte styremedlemmer til samtale hvert år. Ikke på valg i Ansattvalgte styremedlemmer på valg i 2015 o Samarbeid med regional valgkomite i Tine o Valgkomitemedlem i sør er på valg i år. Kom gjerne med innspill til Geno-utvalget angående dette o Valgkomiteen vil gjerne ha forslag på kandidater hele tiden uansett hvem som er på valg det året Sak 7 Eventuelt Bør det være en bonus for 100% inseminering med NRF? gulrot? o Prisen du betaler for dosen er en egen medlemspris. Har vært oppe til diskusjon, men sliter litt på å få kartlagt dette i forhold til ikke å øke administrasjonskostnader Det er ikke alle kyr man vil ha rekruttering etter, men slike dyr er snille og greie og kan gi flotte kjøttfekrysiningsavkom som gir mer kjøtt! Går ikke utover avlsmessig framgang hos NRF o Kan velge inn kjøttfe i avlsplanen Kjønnsseparert sæd o Bruker Cogent i UK. o Må brukes på dyr som viser tydelig brunst og har god fruktbarhet o 90% sjanse for å få ønsket kjønn o Svar fra Jonas: kostnad på 20 mill (hva var spørsmålet? Sjekk referat fra i fjor) GENO Møtereferat - side 9

10 Deltagere møtt: 1 Ikke møtt: 0 Navn Produsentlag Rolle 1 Bjørn Lognvik 654 Vest-Telemark Geno-Kontakt 1 Øverland, Håkon 656 Midt-Telemark Geno-Kontakt 1 Høydahl, Espen 657 Gaustafjell Geno-Kontakt 1 Meen, Ivar 659 Nedre Telemark Geno-Kontakt 1 Bjørndal, Olav Martin 665 Østre Agder Geno-Kontakt 1 Kjell Øyvind Greibesland 667 Setesdal Geno-Kontakt 1 Udjus, Trinelise 671 Grimstad Geno-Kontakt 1 Grindland, Kåre 673 Søndre Vest-Agder Geno-Kontakt 1 Simonsen, Simon Andre 675 Lindesnes og Audnedal Geno-Kontakt 1 Hobbesland, Ola 676 Kvinesdal og Flekkefjord Geno-Kontakt 1 Kolnes, Arne 678 Lista og Lyngdal Geno-Kontakt 1 Lauvdal, Kari 673 Søndre Vest-Agder Årsmøteutsending 1 Olsbu, Nils 665 Østre Agder Årsmøteutsending Ansattvalgt 1 Viken, Jens Årsmøteutsending 1 Pollestad, Asgeir 628 Nærbø Valgkomite 1 Ole Magnar Undheim Møteleder, styremedlem 1 Jan Ole Mellby Styreleder 1 Bjørg Heringstad Avlsinfo 1 Eva Husaas Referent 1 Gunn Elise Helle Regionstyret Tine 1 Njål Vestøl Avlsrådgiver Tine GENO Møtereferat - side 10

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 30. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica Grand hotell, Tromsø : Eva Husaas Sted Dato Tromsø 30.10.14 Antall

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD Et trendskifte eller en midlertidig økning? 4-5 Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-8 NRF setter tydelige spor 9, 14 og 21 Avl 10-13 NRF-eliteokser brukt i 2012 15

Detaljer

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 2 www.ntgf.no 2007 Norsk Nr. 2 2007 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Leder...side 3 Rasebeskrivelse...side

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 TEMA: Hunndyrene i fokus Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37

Detaljer

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 1. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 1 www.ntgf.no 2006 Norsk Nr. 1 2006 Bladet «Norsk» er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Ansvarlig redaktør: Mona Bøhle Nistuen Rudsar SKJÅK Tlf. 61 21

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011

TYRmagasinet. Tema: Økonomi. Medlemsblad 2 2011 TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Tema: Økonomi TYRmagasinet Medlemsblad 2 2011 Medlemslag i TYR Tema: Økonomi Forsidefoto: Limousinku nyter havbrisen hos Evy og Arve Linningsvoll, Sandøy. Foto: Vegard Urset

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget

Strategiplanen. Leder i Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalget Strategiplanen for Genressursutvalgets arbeid i perioden 2000-2005 er nå ferdig. Planen ble sendt ut til ekstern høring hos 40 instanser som er involvert i forvaltningen

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang Innhold Leder... 3 20 år med melkesimmental.. 4 Dyrsku n i Seljord... 7 Rasens utvikling de siste 40 år... 8 Spørsmål om krysningsavl... 10

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Øystein Finsrud 951 02 421 / ofinsrud@bbnett.no

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer