Møtereferat. : Hardangerfjord Hotell, Øystese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. : Hardangerfjord Hotell, Øystese"

Transkript

1 Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øystese Møtedato/tid : 07. november kl Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hardangerfjord Hotell, Øystese : Eva Husaas Sted Dato Øystese Antall innkalte tillitsvalgte 16 Geno-kontakter/årsmøteutsendinger (eiervalgte) Antall frammøtte tillitsvalgte 13 Kjønnsfordeling 1 kvinne, 12 menn Frammøteprosent 81% Sak 1 Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Sak 2 Geno status økonomi per september 2014 Strategi o Økt konkurransekraft for Norske bønder o Verdi for kunden o Øke semintilslutning 90% innen Ligger på ca. 85% i dag o Hans Willy: Har gått ned 1% i Hordaland Regnskap o La opp til et minusbudsjett. o Ku-tallet har gått nedover, men per september har vi likevel solgt bedre/like mye som i fjor. Får inn en del tall før årets slutt der vi kanskje får svar på hvorfor det er slik o Kostnader lavere enn budsjettert Global: o Bra salg men litt under budsjett o Sliter litt med salg i Irland, men har gått fra 2 til 1 partner o UK: Veldig bra, og ligger over budsjett o Italia: hadde forventet at dette skulle gå bedre enn det gjør, men høysesong er de siste 3 månedene i året så har tro på å møte budsjett innen årets slutt o Xsires: Samme som i fjor, hadde forventet bedre slag der, men har ikke økt noe hittil i år, men beste salgsmåneder nå fremover o SpermVital selger veldig godt, og trenger da mindre ressurser fra Geno SA enn først forventet Flere av oksene våre er nå godkjent på SpermVital Geno Møtereferat side 1

2 o Cryogenetics: Bruker teknologi fra storfe til å fryse melke fra fisk Har et ganske unikt produkt her Mye ressurser på FoU Rigger for salg i løpet av noen år. Vil øke verdien på selskapet før salg o Statistikk Går inn i de beste salgsmånedene nå, selger like mye internasjonalt som nasjonalt Per september kyr færre enn året før, så rart at vi selger så godt som vi gjør (ant. doser) I takt med økning i ytelse går også kraftfôrbruket opp o Innspill: Hva skjer i Irland egentlig? Mye ren NRF i Irland men vanskelig og veldig kostnadseffektivt marked. Spørsmål om vi skal fortsette å satse her o Innspill: Når vi selger SpermVital til utlandet, hvordan produseres dette? Leier egen lab. og produserer de dosene som skal lages uten at noen får tak i teknologien Jobbes med en versjon 2 som blir et ferdig-kit de kan blande selv o Hva lyktes vi med i 2014? Økt markedsorientering og salgsfokus nasjonalt/internasjonalt. Har etablert litt nyere salgsstrukturer spesielt i sør Struktur, rapportering og oppfølging: har bedre verktøy og rutiner på dette nå Gjennomgang av innkjøpsprogrammet Ny profil og web (global/nasjonal) Mye skryt i utlandet Bein- og klauvindeks Økonomisk utvikling i SpermVital o 2015 Geno skal samlokaliseres med Norsvin og TYR 1. mai Synergieffekter på økonomi, FoU og IT Økt salg internasjonalt Utrede seminstasjoner for framtiden har vi riktig struktur på dagens anlegg? Skal Øyer ligge der det ligger i dag? Venteokseanlegget ved implementering av GS? Feltforsøk i SpermVital dokumentasjon er viktig for slag Nye modeller for melk og mastitt Holdbarhetsindeks og fôreffektivitetsindeks skal fokuseres på Utnytte data fra AMS objektive data, stor mulighet for data av god kvalitet Øke sikkerhet GS o NAV Har fått tilbud om å gå inn i NAV Nordisk avlsverdivurdering Vikings «avlsavdeling» GENO Møtereferat - side 2

3 Sak 3 Vil ha ¼ av stemmene i NAV hvis vi blir medlem. Kan spare penger på å ikke ha avlsavdeling, men må gå nøye gjennom hva slags effekt dette vil ha for oss. Mindre fleksibelt med tanke på å skreddersy avlsmålet/sammensetning av egenskaper Vil gjerne ha tilbakemelding til styret! Hvis vi går inn i NAV så vil vi gå mer mot å bli en del av den Nordiske røde rasen Innspill: hva slags fordeler vil det ha å gå inn i NAV utenom økonomisk NRF rankes dårligere i Interbull i dag og det er snakk om at det kan bedre vår ranking her, men har kommet frem nå at det ikke er sikkert dette er tilfelle Innspill: Risikerer å miste FoU Innspill: Interbull-indeksen, hva ligger i denne? Vil dette gå utover vår vekting på helse/fruktbarhetsindeksen? Cecilie: Interbull prøver å lage en indeks som sier hvor gode kyr er over landegrenser. NRF er lite brukt i Viking-landene, og dette sammen med at vi definerer egenskapene annerledes påvirker denne rankingen. Innspill: Gresset er alltid grønnere på andre siden. Men vi har mye potensiale i den kua vi har Innspill: Har en stor innvirkning på avlsmålet om vi melder oss inn i NAV Alternativer til NAV: samarbeid med andre avlsselskap i Norge, f.eks. Norsvin. Kan bygge sterkt miljø med disse Jobbes med en Nordisk Kukontroll, men har ikke kommet så langt her enda Innspill: Var diskutert sist om vi skulle inn i NAV. Sånn som jeg ser det, hvis Norge går inn i NAV aksepterer vi det som de bestemmer. Vi må godta det som er og har noe påvirkning i framtiden. Første 5 årene vil vi ikke ta ut økonomisk gevinst, men dette kan komme etter hvert Innspill: Hva med SpermVital? Vil ikke påvirke SpermVital om vi blir medlem i NAV, men SpermVital er vår inngangsbillett inn i nye markeder internasjonalt Avlsmålsinnledning Et produkt folk etterspør. Diverse leverandører har flere krav til produsenter, og dette kan det bli mer av også i Norge. Hva vil leverandørene ha framover? Dyrevelferd, antibiotikabruk o.l. Endrer man på vekting på en egenskap påvirker man også andre egenskaper Langt generasjonsintervall gjør at endringer ikke kommer til uttrykk før om 5 til 10 år. Arvelige sammenhenger: GENO Møtereferat - side 3

4 Sak 4 o Forenklet bilde på dette lysbildet o Rødt: ugunstige genetiske sammenhenger: avler man for en egenskap forverrer man en annen o Grønt: gunstige sammenhenger: avler man for en egenskap bedrer man en annen egenskap o Det er mulig å bedre egenskaper med negativ sammenheng samtidig hvis man vektlegger begge egenskaper o Man må tenke langsiktig og huske på disse sammenhengene o Innspill: Hvis vi endrer avlsmålet nå så endrer vi det FØR vi har sett effekten av tidligere endringer fordi det ikke enda har gått lang nok tid siden siste endring Diskusjon og gruppearbeid om avlsmål for NRF Hvilke faglige forbedringer vurderer dere som viktigst i avlsmålet på NRF? o Ønsker ei holdbar ku som melker godt og er frisk o Vi må ikke gjøre store endringer i avlsmålet, fordi vi ikke har sett konsekvensen enda av tidligere endringer o Ytelse kan være som den er o Bein er viktig! Har de dårlige bein så fungerer de ikke o Bedre datainnsamling på bein gir mer grunnlag for å avle på den o Jur viktig. Må holde stort fokus på dette o Kjøtt bør ikke trappes mer ned, beholde kombinasjonsrasen o Fôreffektivitet tror det er stor genetisk variasjon på fôrutnyttelse det er noe som kan vektlegges hvis mulig o Få mer ut av fôret vi putter inn i kua o Fruktbarhet og mastitt henger litt i hop med melk o Generelt: ikke for store endringer i avlsmålet o Utfordring at bøndene bør være flinkere med avl i egen besetning utvida avlsplan o Beholde det som er unikt med NRF. Ikke bli mer lik Holstein o Erfaringsgruppe avl har vært positivt med tanke på salg av Geno Avlsplan Erfaringsgruppe avl: Går dypere inn i egen besetning med tanke på hva som er viktig å vektlegge i besetningen og på enkeltdyr. Avlsrådgivere holder kurset Geno-kontaktene viktige pådrivere for å få til slike arrangement o Hvordan vil økonomiske verdier for ulike egenskaper utvikle seg? o Innhold i melk er viktigere i dag enn det var for 10 år siden o Melkekvalitet har innvirkning på pris. Forbedring av celletall vil derfor ha en økonomisk gevinst o Bedre ku gir positivt økonomisk resultat o Vektlegge kjøtt mer i avlsmålet på grunn av underskudd på kjøtt nasjonalt o Miljøhensyn vil dette ha noen innvirkning på pris på produkt? o Fisefri ku? Bedre ku med tanke på miljø Kombinasjonsku er mer miljøvennlig fordi du kan lage flere produkter fra samme dyr o Vil vi ha ei ku som produserer veldig mye melk? Da vil antall kyr gå veldig ned i landet. Passer dårlig med tanke på underskudd av kjøtt. Hva er ideelt? Ku som melker ? og da heller produsere kjøtt på ammekyr? GENO Møtereferat - side 4

5 o NRF-kua har i dag potensiale til å produsere mye med avl i egen besetning og ved fôring o Når skal vi si stopp på melkeytelsesøkning? o Alle oksene vi har i oksekatalogen i dag er positive på melk. Melkemengden vil øke o Viktig å huske at ved økt ytelse må de også har mer mat Mer importerte råvarer Kan bli mye beite som gror igjen med denne utviklingen o Også et tema med matsikkerhet skal vi da basere oss på så stor andel importert fôr? o Må ta hensyn til politiske ønsker og krav også. Hvis Geno fortsetter med kombinasjonskua så kan fortsatt folk spisse sin besetning og ha høy ytelse o Ønske om landbruk i hele Norge, spesialiseres NRF mer vil ikke dette fungere. Da blir det flere som går over til ammeku. Sterk kombinasjonsku med god helse! Dette vil gi mulighet for bønder rundt om å spisse seg hvis de ønsker. o Fôreffektivitet er viktig med tanke på miljø o Hva er viktig for det nasjonale markedet og hva mener dere er viktige strategiske trender? o Er det NAV eller oss som har tatt initiativ til samarbeid? Geno tok kontakt for å få mer informasjon på vårparten og har hatt møte med NAV som har lagt fram informasjon. NAV er veldig interesserte i å ha oss med o Hvor stor innavlsgrad vil vi ha? Viktig med genetisk variasjon o GS vi er mer forsiktig enn de er utenfor landegrenser. Går vi sterkere på denne nå så kan det bli skjevhet på grunn av raskere framgang o Hva er konsekvensen av at utlendingene får raskere framgang enn oss? Vi kan bli litt akterutseilt Dette kan skje og ikke skje. Viking kjører knallhardt på dette, mens vi har valgt en mer forsiktig og tryggere tilnærming til dette. Amerikanerne gir oss kred for at vi er så forsiktige på dette, men det er nok ulike oppfatninger på dette forskjellige steder NRF er mindre innavlet så vanskeligere å få høyere sikkerhet på GS sammenlignet med Holstein. Krevende å få høye sikkerheter med stor genetisk variasjon. Men variasjon gir oss større rom for endringer av retning hvis vi ønsker dette i fremtiden Er det sånn å forstå at høyarvelige egenskaper har sikrest GS-avlsverdi og lavarvelige har mer usikker avlsindeks? Ja Viking har ikke så mye bedre sikkerheter enn oss GS trygt i kalvekjøp fordi det er sikrere enn foreldremiddel o Friskere kyr! Dette blir også viktig for eksport i fremtiden o I Nederland, hvis bøndene havner på sykehus, går de rett i isolat på grunn av frykt for resistente bakterier o Samfunn og forbruker, gi eksempel på forventninger dere mener er viktig å ta hensyn til i avlen o Dyrehelse og dyrevelferd GENO Møtereferat - side 5

6 Sak 5 o Ei ku som ikke trenger antibiotika god helse o Lette kalvinger viktig for dyrevelferd o Dyr som føder lett og naturlig o Forbrukeren er opptatt av sin egen helse. Hvis man har et produkt man kan si at er bedre for folkehelsen, så har man et produkt forbrukeren vil ha o Dyr på beite viktig for forbrukeren. Holde ved like kulturlandskapet. Kyr som kan bevege seg i terrenget o Kalvingsvansker veldig mye bedre nå enn tidligere Fôring har også innvirkning her o Åpen post Mange som er misfornøyde med at høstmøtet organiseres sammen med Tines områdeutvalgsmøte. Bør ikke være parallellkjøring. Problematisk med tanke på doble roller. Problem når ikke alle lagene er representert. o Geno må ta dette med Tine o Bør være Tine dag en, Geno dag to. o Skjer omstrukturering i Tine nå, som kan påvirke møter i fremtiden o Spesielt i år både med vedtektshøring Tine og Avlsmålshøring i Geno o Alternativ å ha høstmøtene for seg selv Positivt med Kristin Børresen fra Geno Global på Lindmo! Mye skryt til Kristin for dette! Gardsokse må gjøre hva vi kan med tanke på gardsokse. Må komme bedre fram de negative sidene ved gardsoksen. Må bruke mer ressurser på å få vekk dette. En god måte er å belyse økonomisk tap ved bruk av gardsokse. Bra at Geno har lagt ressurser på de store besetningene men mer på landsbasis. o Gardsoksekalkulator kommer! Påbegynner arbeidet med denne i desember, og håper å ha den ferdig i starten av Opplever flere ganger at veterinær ikke har registrert inseminering. Problematisk. Har klart å sende kyr til slakt som er drektige bl.a. og kalver som har registrert ukjent far selv om det er inseminasjon. Svar: Viktig at man rapporterer dette inn til Geno, så vi får gjort noe med det. Hans Willy Tuft tar med seg dette videre. Sjekk på fjøskortet om inseminøren har skrevet inseminering på riktig ku. Viktig at det er rapportert på opprinnelsesnr spesielt når det er mange innkjøpte dyr Stilles ikke krav til å merke om dyr i ny besetning, men mange gjør det. Det er opprinnelsesmerket som står på fjøskortet Gardsokse: Geno-kontaktene vet ikke hvem som bruker egen okse. Må vite hvem det er for å gjøre en innsats. o Kan ta en diskusjon med Avlsrådgivere og inseminerende personell rundt dette, så DE kan selge inn semin. Men Geno kan ikke oppgi hvem dette gjelder på grunn av personvern o Viktigere å komme generelt med informasjon om avl og få opp interessen for dette her, i tillegg til hva risikoen er med å bruke egen okse. Også informasjon om våre felles mål i Geno verdien av å delta i avlsarbeidet o Tror det er mangel på kunnskap som ofte gjør at folk velger oksen. GENO Møtereferat - side 6

7 Sak 6 Generell informasjon fra Geno Orientering fra Geno o Avlsinfo v/ Cecilie Ødegård Nytt 2014 Bein- og klauvindeks Sammensetning av Jurindeks Tilpasning til REKU Revidert kukontroll har vært brukt mye ressurser på dette i 2014 Bein- og Klauver Før: Beinstilling, kodeledd og vridde klauver (data fra kvigemåling) Nå: Beinstilling, kodeledd og klauvhelseindeks. Korketrekkerklauv: vridde klauver registrert ved klauvskjæring Enkeltlidelser med lav frekvens gruppert med lidelser som har sterk positiv sammenheng for å få sikrere avlsverdier på grunn av at det da blir større frekvenser Korketrekkerklauv har høyest frekvens og kan derfor stå alene som egenskap bruker info både fra kvigemåling og klauvskjærere Håper på sikt å få nok data/observasjoner til å kunne avle for egenskapene enkeltvis Elektroniske terminaler til sertifiserte klauvskjærere som gjør at de kan rapportere direkte til kukontrollen. Anbefaler å bruke disse sertifiserte skjærerne hvis mulig/tilgjengelig i området. Stort potensiale til å få inn mer data. Ligger mange urapporterte hendelser rundt om Nytt helsekort klauv i forbindelse med terminalene. Samme som Viking bruker. Prøver å definere egenskapene på samme måte som brukes internasjonalt Internasjonalt er ikke korketrekkerklauv et problem men nasjonalt er dette viktigst og derfor vektes denne mest Innspill: Hvorfor er det slik? Kan komme av at vi har en annen definisjon av korketrekkerklauv. Kan også være at andre land skjærer oftere så det ikke kommer til uttrykk. De har det i andre land også men det er ikke noe fokus på dette internasjonalt Mange miljøtiltak som kan gjøres for å bedre klauv. Det er funnet liten sammenheng mellom beineksteriør og klauvhelse. Men noe påvirkning kan det ha Innspill: Ulike koder for å rapportere klauv for veterinærer og klauvskjærer? GENO Møtereferat - side 7

8 o Veterinærer kan rapportere dette flere steder, men veldig viktig at veterinærene også rapporterer behandling av klauvlidelse på helsekort klauv, så vi får tak i dataene. Der er lidelsene mer spesifisert Innspill: Har farge på klauv noe å si? o Mange sier at mørke klauver er hardere, men det er gjort en studie på dette som ikke fant noe forskjeller. Men kan også henge sammen med at det er lettere å oppdage ting på lyse klauver. Det virker jo som det er individuelle forskjeller på klauvkvalitet men om dette er fargerelatert er usikkert GS Teoretisk slektskap: Halvsøsken er 25% i slekt. Utfra slektskap kan man beregne hvor god en kalv er. Men det egentlige slektskapet trenger ikke være 25%. Man kan genetisk sett være mer i slekt med en halvsøster enn en annen. Ved å genotype mange dyr kan man finne ut hvor gode de er basert på hvor mye de faktisk er i slekt med hverandre. Det er fortsatt viktig å ha registreringer i populasjonen for å ha noe å beregne GS utfra selv om vi kutter ut avkomsgransking Bruker GS i kalvekjøpet fordi det er sikrere enn foreldremiddelet GS-okser i dag: Brukes som ungokse før de blir plukket ut som GS-okser. Dette for å få grunnlag for avkomsgransking Øke referansepopulasjon genotype dyr kan bedre sikkerhet Forbedre metodikk Mer effektiv genotyping Stort potensiale i GS hvis sikkerhetene blir høy nok fordi man kan halvere generasjonsintervallet og slik få raskere framgang Orientering om valgkomiteens arbeid fram mot valget i 2014 o Styret er på valg annenhvert år. Men dette er en kontinuerlig prosess. Har årlig intervju med styremedlemmene og ser hele tiden etter nye kandidater o Viktigst i forhold til dette er at valgkomiteen vil ha innspill fra medlemmene! Vil gjerne ha inn navn på mulige kandidater! Bygge seg opp en navnebank. Det er lov å si fra selv også hvis man har lyst på et verv, og syns dette ser spennende ut Sak 7 Eventuelt Settes ned en vedtektskomité med tanke på omorganiseringen i Tine. bl.a. vil det bli endring i valg av årsmøteutsending hvis regionmøtet forsvinner. Vi tar gjerne imot innspill på dette GENO Møtereferat - side 8

9 Inntak av seminokseemne: Syns det er mange med Velsvik bakover. Skummel utvikling. Bør legge større vekt på slektskap Ullensvang siste helga i januar 2015 (30.jan-1.febr), Trygve Solberg, Tor Arne Sletmoen og Gunnar Dalen foredragsholdere. Sosial og faglig helg! Deltagere møtt: 1 Ikke møtt: 0 Navn Produsentlag Rolle 1 Askvik, Bjørn Kjetil 451 Sand Geno-kontakt Geno-kontakt 1 Eide, Kjell-Einar 452 Vindafjord årsmøteutsending Forfall Matre, Knut Ole 453 Etne Geno-kontakt 1 Nesse, Karsten 454 Bømlo/Stord/Fitjar Geno-kontakt 1 Fausk, Inger 456 Folgefonn Geno-kontakt 1 Sæleset, Anders 457 Hardanger Geno-kontakt Folkedal, Lars Forfall Ingvald 459 Ulvik/Granvin/Eidfjord Geno-kontakt 1 Skjerve, Knut 460 Voss Geno-kontakt 1 Draugsvoll, Ole 462 Vossestrand Geno-kontakt 1 Fosse, Helge Terje 463 Vaksdal/Modalen Geno-kontakt Forfall Nes, Kåre 464 Mundheim/Varaldsøy/Hatlestrand/Ølve/T ysnes Geno-kontakt 1 Øpstad, Kjell 465 Fusa/Samnanger Geno-kontakt GENO Møtereferat - side 9

10 1 Sæle, Norolf 466 Bergen med omland Geno-kontakt årsmøteutsending 1 Børtveit, Øystein 467 Osterøy Geno-kontakt 1 Leder erstatter GK 468 Radøy Geno-kontakt 1 Gjerstad, Tore 469 Lindås/Meland/Austrheim Geno-kontakt Forfall Hetland, Roy Erik Årsmøtets møteleder 1 Midtkandal, Torill Nina Styremedlem vest 1 Reenskaug, Borghild valgkomitè 1 Cecilie Ødegård Avlsinfo 1 Eva Husaas Referent 1 Birgit O. Kjærstad Årsmøteutsending 1 Hans W. Tuft Geno/Tine GENO Møtereferat - side 10

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00. Arbeidsområde/prosjekt. : Tine Bodø. Deltagere : Referent Kopi : : Eva Husaas

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00. Arbeidsområde/prosjekt. : Tine Bodø. Deltagere : Referent Kopi : : Eva Husaas Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Tine Bodø : Eva Husaas Sted Dato Bodø 29.10.14 Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne

Møtereferat. : Jæren hotell, Bryne Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 05. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Jæren hotell, Bryne : Eva Husaas Sted Dato Jæren 05.11.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø

Møtereferat. : Rica Grand hotell, Tromsø Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 30. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica Grand hotell, Tromsø : Eva Husaas Sted Dato Tromsø 30.10.14 Antall

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Store Ree Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : Antall innkalte tillitsvalgte Antall frammøtte tillitsvalgte Kjønnsfordeling

Detaljer

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen

Møtereferat. : Hotel Alexandra, Loen Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Loen Møtedato/tid : 31. oktober kl. 11.00 15.30 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Hotel Alexandra, Loen : Mari Bjørke Sted Dato loen 31.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand

Møtereferat. : Rica dyreparken, Kristiansand Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Kristiansand Møtedato/tid : 04. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Rica dyreparken, Kristiansand : Eva Husaas Sted Dato Kristiansand

Detaljer

Møtereferat. : Fru Haugans hotell. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Geno status økonomi per sept 2014 v Jan Ole Mellby

Møtereferat. : Fru Haugans hotell. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Geno status økonomi per sept 2014 v Jan Ole Mellby Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Mosjøen Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Fru Haugans hotell : Eva Husaas Sted Dato Mosjøen 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Møtereferat. : Scandic Seilet. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. : Scandic Seilet. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Molde Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Scandic Seilet : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 19 Antall frammøtte

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted : Tine Heimdal Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Heimdal 29.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 15

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober)

Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 1 2 Oksekatalogen kommer etter hvert eliteokseuttak, 3 ganger i året (mars, juni og oktober) 3 Tallene viser semintall per februar 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Denne statistikken viser fødte

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl Arbeidsområde/prosjekt. : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke

Møtereferat. : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl Arbeidsområde/prosjekt. : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bodø Møtedato/tid : 25. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Referent : Clarion Collection Hotel Grand, Bodø : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 19 Antall

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Bergen Airport

Møtereferat. : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Bergen Airport Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Bergen Møtedato/tid : 2. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Thon Hotel Bergen Airport : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Stange Møtedato/tid : 2. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Store Ree seminstasjon : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 34 Antall

Detaljer

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN www.geno.no EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN Tilslutningen til semin er i dag på 86 prosent, målet er 90 prosent! Bruken av semin er med å kvalitetssikre at besetningene til enhver tid er av den

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Øst Møtedato/tid : 06. november kl. 09.30-16.00 Sted : Store Ree seminstasjon, Stange Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Stange 06.11.14 Antall

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Tine Sentrallager, Heimdal : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 25. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia gjestegård, Grong : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 18 Antall

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 1. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 14

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste VED Hans Einar Stendal

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste VED Hans Einar Stendal Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Tromsø Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Scandic Grand Tromsø : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 18 Antall

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON Oversikt Grunnkurs i genetikk Hvordan utnytter vi genotypedata i avlsarbeidet? Genomisk seleksjon øker den

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 3. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Jæren Hotel, Bryne. Deltagere : Referent Kopi :

Møtereferat. : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 3. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Jæren Hotel, Bryne. Deltagere : Referent Kopi : Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Jæren Møtedato/tid : 3. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Jæren Hotel, Bryne : Mari Bjørke Antall innkalte tillitsvalgte 36 Antall

Detaljer

Sikkerhet i avlsarbeidet

Sikkerhet i avlsarbeidet Sikkerhet i avlsarbeidet Geitedagene, 23. august 2014 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsarbeidet Avlsframgang: Den nye generasjonen er bedre enn den forrige To hovedoppgaver 1. Skape

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin avlsselskaper i verdensklassen? Sverre Bjørnstad Adm.dir i Geno Eksportstatus i de to selskapene Norsvin SA Omsetning 260 mill, ca 30 mill pr år på FoU Eksport fra

Detaljer

TRM sine faglige kjerneområder. Nøkkelrådgiving Melkekvalitet Fôring Økonomi Teknikk melk Teknikk bygg Helse Dyrevelferd Husdyrkontroll Avl

TRM sine faglige kjerneområder. Nøkkelrådgiving Melkekvalitet Fôring Økonomi Teknikk melk Teknikk bygg Helse Dyrevelferd Husdyrkontroll Avl TINE Rådgiving 2 TRM sine faglige kjerneområder Nøkkelrådgiving Melkekvalitet Fôring Økonomi Teknikk melk Teknikk bygg Helse Dyrevelferd Husdyrkontroll Avl TINE Rådgiving og Medlem Skal i nært samarbeid

Detaljer

Møtereferat. : Høstmøte Skei i Jølster Møtedato/tid : 1. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster

Møtereferat. : Høstmøte Skei i Jølster Møtedato/tid : 1. november kl Arbeidsområde/prosjekt. : Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Skei i Jølster Møtedato/tid : 1. november kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster : Mari Bjørke Antall innkalte

Detaljer

Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016

Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016 Styreleder Jan Ole Mellbys tale til årsmøtet i Geno 2016 Velkommen til Hamar, og spesielt velkommen til dere som er her på Geno sitt årsmøte for første gang, med stemmerett eller som gjest. Selv håper

Detaljer

Friske dyr gir god produksjon!

Friske dyr gir god produksjon! Friske dyr gir god produksjon! Råd for god helse, dyrevelferd - en lønnsom investering I Helsetjenesten for storfe samarbeider veterinærer med spisskompetanse på forebyggende helsearbeid, med TINEs spesialrådgivere

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Behandlinger Utvide rapport Ønske om å endre navn til Helsestatus, samt inkludere flere helseresultater i rapporten. Behandlinger

Detaljer

Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011)

Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011) Dagros banker børsen Kveg er kåret til en av årets beste investeringer. (E24 29.12.2011) Dagros på børs I USA har bøndene ikke bare sendt kyrne sine ut på anbud. Det har sendt Dagros på børs. På råvarebørsene

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

$YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU

$YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU $YOIRUKHOVHRJ IUXNWEDUKHWL1RUGHQ² (U YLVn JRGHVRPYLWURU *XQQDU.OHPHWVGDO,QVWLWXWWIRUKXVG\UIDJ 1RUJHVODQGEUXNVK JVNROH ;;9,,, 1.NRQJUHV%U QGHUVOHY'DQPDUN MXOL Storfeavl med nordisk profil kan defineres

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE. Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving

Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE. Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving Jeg skal snakke om: Utviklingstrekk i norsk melkeproduksjon

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING. Elisabeth Kommisrud

HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING. Elisabeth Kommisrud HJELP PÅ VEGEN FRA FORSKNING TIL FORRETNINGSUTVIKLING Elisabeth Kommisrud - Increasing possibilities Den grunnleggende idéen forlenge livet til spermier Viability 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge

Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Fruktbarhet/Management Av Arne Ola Refsdal, Norge Besetningsstørrelsen har økt betydelig de siste årene ikke minst i Danmark og Sverige som hadde henholdsvis 110 og 51,3 kyr i kontrollerte besetninger

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe http://storfehelse.tine.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 2 Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe Vonde klauver

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

Geitavlen i stor endring

Geitavlen i stor endring NSG - Norsk Sau og Geit Geitavlen i stor endring Forfatter Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit Sammendrag Skal vi lykkes med avlsarbeidet på geit framover, kreves det økt interesse for avl blant produsentene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avlsmetoder. Reinavl Krysningsavl Betinger heterosis Innavl Fører til innavlsdepresjon Reinavl.

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på!

Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på! Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på! 10 gode grunner til å være med i Kukontrollen 1. Du får god oversikt over status for buskapen din. Innrapporterte data gir deg fortløpende oversikt

Detaljer

Avlsframgangen på geit de siste 20 årene

Avlsframgangen på geit de siste 20 årene NSG - Norsk Sau og Geit Avlsframgangen på geit de siste 20 årene Forfatter Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit Sammendrag Beregning av avlsframgangen for alle geitene i Geitkontrollen født 1990-2010 viser

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

LANDBRUK I ENDRING. Hva kreves av rådgiveren? Hell, 16. mars 2017

LANDBRUK I ENDRING. Hva kreves av rådgiveren? Hell, 16. mars 2017 Hell, 16. mars 2017 LANDBRUK I ENDRING Hva kreves av rådgiveren? Dette er de viktigste lysarkene fra et foredrag holdt av Ole Christen Hallesby på Landbruksøkonomidagen 2017. Han er faglig ansvarlig for

Detaljer

Sak 07/04 Innkalling og sakliste

Sak 07/04 Innkalling og sakliste Tidspunkt: Onsdag 21. april 2004, kl. 09.30 14:00 Sted: Nsg sine lokaler i Parkveien 71, Oslo Til stede: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Anne Nordstoga (vara for Heiko Paulenz), Ewa

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Informasjon om Boergeit og NorBoer raselaget for Norsk Boergeit. Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT

Informasjon om Boergeit og NorBoer raselaget for Norsk Boergeit. Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT Informasjon om Boergeit og raselaget for Norsk Boergeit Geitedagene 23. 25. august 2013 Fefor BOERGEIT AGENDA Rasen Avlsarbeide Økonomi Utfordringer RASEN Filmsnutt Boergeita er den største kjøttgeiterasen

Detaljer

Styreleders tale til Genos årsmøte 2015

Styreleders tale til Genos årsmøte 2015 Styreleders tale til Genos årsmøte 2015 Velkommen til Ringsaker, og spesielt velkommen til dere som er her på Geno sitt årsmøte for første gang. Jeg håper vi får noen fine dager her i Hamarregionen. Geno

Detaljer

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr

Genressursarbeidet for husdyr framover. Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr Genressursarbeidet for husdyr framover Sverre Bjørnstad, Leder i Genressursutvalget for Husdyr 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Strukturutvikling i Norge Antall årskyr pr besetning 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Brunst og brunstkontroll. www.geno.no

Brunst og brunstkontroll. www.geno.no Brunst og brunstkontroll www.geno.no For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melkeproduksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Dette betyr at kua må være drektig senest 5 dager

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13.

INNHOLD. Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet. Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9. Avl 10-13. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 INNHOLD Fremst i en verdikjede som har fått økt 4-5 oppmerksomhet Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-9 Avl 10-13 Produksjon 14-15 Marked og fag 16-17 Geno Global as 18 BioKapital

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord.

Telemarkfeseminar. Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord. Telemarkfeseminar Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter Dyrskuplassen, 7. april 2014, Seljord. Hovedpunkter Hva er genressurser Norsk genressursarbeid Storferasehistorien i Norge Bevaringsverdige storferaser

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD Et trendskifte eller en midlertidig økning? 4-5 Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-8 NRF setter tydelige spor 9, 14 og 21 Avl 10-13 NRF-eliteokser brukt i 2012 15

Detaljer

Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker

Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker Indekser i avlsarbeidet: Kan vi se om de virker? Jørgen Ødegård Avlsforsker Gentisk fremgang Hver generasjon står på skulderne til forrige generasjon Fremgangen er varig Selv om avlsarbeidet skulle stoppe

Detaljer

FoU prosjekt Elghund. 13.06.2015 Marte Wetten Geninova

FoU prosjekt Elghund. 13.06.2015 Marte Wetten Geninova FoU prosjekt Elghund 13.06.2015 Marte Wetten Geninova Hovedprosjekt Fra fenotype til genotype -utvikling av avlsprogram for de Norske Elghundrasene Hovedmål Overføre prinsipper fra avl på produksjonsdyr

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

HEATIME RUMINACT AKTIVITETSMÅLER

HEATIME RUMINACT AKTIVITETSMÅLER HEATIME RUMINACT AKTIVITETSMÅLER Brunstovervåkning 24 timer i døgnet Hjelp til å bestemme riktig insemineringstidspunkt Den travle bonden sparer tid 1 HVORDAN FUNGERER AKTIVITETSMÅLING? Aktivitetsmåling

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen?

Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen? Internationalt avlssamarbejde hvad vej går udviklingen? Polarisering Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning? Sverre Bjørnstad, Geno Eksempel på teknologier som påvirker mulighetene i avlsarbeidet

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

Styreleders tale til Genos årsmøte 2014

Styreleders tale til Genos årsmøte 2014 Styreleders tale til Genos årsmøte 2014 Jeg håper vi får noen fine årsmøtedager her på Hamar. Velkommen vil også jeg si til dere alle og spesielt til dere som er her for første gang. Hyggelig er det at

Detaljer

Referat fra Nor-X Fagsamling

Referat fra Nor-X Fagsamling Referat fra Nor-X Fagsamling Møte: Nor-X Fagsamling 2008 Dato: 20-21.10.2008 Referent: Turi Kvame Lorentzen 28.10.2008 1. GJENNOMGANG AV ÅRETS SESONG Resultater Ring 9 fra 2006 til 2008: - Gj.sn Slaktevekt

Detaljer

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Innmarksbeite Økonomi Slakt Priser Interesse Utmarksbeite Livdyr Muligheter Kostnader Raser Rundballer Ressursgrunnlag

Detaljer

Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015

Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015 Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015 Innhold i foredrag: Utvikling av de norske storfepopulasjonene de neste 15 år. Organisering Glåmdal Biffring Suksesskriterier

Detaljer

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013

Økt storfekjøttproduksjon. Norge. Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Økt storfekjøttproduksjon i Norge Tor Arne Ruud, leder av ekspertgruppen Torsdag 14. februar, 2013 Ekspertgruppen Tor Arne Ruud, leder (Animalia) Hans Thorn Wittussen (Nortura) Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt-

Detaljer

Elisabeth Kluften. Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen

Elisabeth Kluften. Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen Elisabeth Kluften Norturas rolle i etablering og oppfølging Biffring i Glåmdalen Norturas rolle Litt om ideen Biffring Igangssetting innledende prosess Etablering Oppfølging Hva er en biffring?? En samarbeidsløsning

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

sauekontrollen gir deg: god oversikt og bedre resultater

sauekontrollen gir deg: god oversikt og bedre resultater gir deg: god oversikt og bedre resultater gode resultater krever god oversik t Ønsker du bedre oversikt over dyrenes tilvekst, slaktekvalitet, lammetall og helsestatus? Sauekontrollen gir deg et verktøy

Detaljer

Avlsmålet for geit. Avlskonferansen for geit Gardermoen, desember Thor Blichfeldt. Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit

Avlsmålet for geit. Avlskonferansen for geit Gardermoen, desember Thor Blichfeldt. Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsmålet for geit Avlskonferansen for geit Gardermoen, 3.-4. desember 2016 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsframgang per år ( R * I ) G = A * ------------- L G : Avlsframgangen

Detaljer

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Befolkningsøkning globalt og nasjonalt

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Avlsrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Avlsrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 6. april 2006, kl. 15:00 16:30 Deltakere: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås, Thor Blichfeldt og

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Avl på Norsk melkegeit

Avl på Norsk melkegeit Avl på Norsk melkegeit Friskere geiter, 22. november 2011 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Avlsarbeidet - grunnleggende Kvantitative egenskaper Avlsarbeidet utnytter genetisk variasjon

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv!

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv! Robin Sjøgård 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune. 21.12.2016 Vi skaper liv! FORMÅL Norges Bondelag har som mål å «samle alle som er, eller kjenner

Detaljer

Protokoll styremøte oktober 2016

Protokoll styremøte oktober 2016 Protokoll styremøte 27-28 oktober 2016 Til stede fra: Styre: Forfall: Adm: Økonomiutvalget: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Torill Helgerud, Magnus J Johnsen, Per Øyvin Sola, Merethe

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer