Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Linda Jenssen Forfall: Arne Thomassen Linda Jenssen Fra administrasjonen: John Bergh Bent Sørensen Ann Camilla Schulze- Krogh Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Vararepresentant: Åshild Martinussen Arvid Johannessen Daglig leder Rådgiver Rådgiver Side1

2 Saksnr Innhold ST 13/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2013 ST 13/19 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2013 ST 13/20 Avkastning på fondets kapital pr ST 13/21 Årsregnskap 2012 ST 13/22 Årsberetning 2012 ST 13/23 Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ST 13/24 Tema for utdeling av midler 2013 ST 13/25 Eventuelt til møte Side2

3 Side3

4 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 13/18 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. MARS FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. Side4 1

5 Vedlegg: Protokoll fra styremøte 15. mars 2013 Side5

6 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, Vitensenteret Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jensen Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Irene Henriksen Aune Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John G. Bergh Ann Camilla Schulze- Krogh Bent Sørensen Lisbeth Ramsdal Daglig leder AAUKF Rådgiver Rådgiver Konsulent Før styremøtet presenterte Agderforskning ved Roger Normann, Tor Helge Aas, Sissel Strickert og Ann Christin Nilsen prosjektene som Agderforskning har fått midler til fra Aust- Agder utviklings- og kompetansefond. 1 Side6

7 Arendal 15. mars 2013 Atle Svendal Styrets leder Terje Stalleland Marianne Landaas Irene Henriksen Aune Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Saksnr Innhold ST 13/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2012 ST 13/10 Avkastning på fondets kapital i 2012 ST 13/11 Avkastning på fondets kapital pr ST 13/12 Oppfølging av tildelte tilskudd per mars 2013 ST 13/13 Høst - søknad om omdisponering av midler ST 13/14 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport ST 13/15 KRITERIER FOR TILDELING AV MIDLER TIL KOMMUNENE ST 13/16 Utdeling av midler 2013 ST 13/17 Eventuelt til møte Side7

8 ST 13/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2012 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/10 Avkastning på fondets kapital i 2012 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/11 Avkastning på fondets kapital pr Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 3 Side8

9 ST 13/12 Oppfølging av tildelte tilskudd per mars 2013 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/13 Høst - søknad om omdisponering av midler Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Søknad om omdisponering avlås og midlene inndras. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/14 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt. ST 13/15 Kriterier for tildeling av midler til kommunene Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene legges de særlige kriteriene slik de går frem av kapittel 5 i denne sak foreløpig til grunn. 4 Side9

10 2. Styret forutsetter at saken kommer opp til ny behandling etter samordning med Sørlandets kompetansefond og kvalitetssikring av Stiftelsestilsynet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond På møtet la sekretariatet frem et justert forslag til kriterier. Sekretariatets justerte forslag med de endringer som kom frem i møtet ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene legges følgende kriterier foreløpig til grunn: Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Aust-Agder som er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra fondet. a. Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med andre søknader. b. Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune. c. I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med miljøer som driver med forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling. d. Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet. Kommunens andel av prosjektsøknaden må ikke overstige 50 %. e. Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære oppgaver. Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredstilt. 2. Styret forutsetter at saken kommer opp til ny behandling etter samordning med Sørlandets kompetansefond og kvalitetssikring av Stiftelsestilsynet. 5 Side10

11 ST 13/16 Utdeling av midler 2013 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling høsten Av dette avsettes inntil 7 mill. kroner til oppfølging av prosjekter med tildeling i Til nye prosjekter i 2013 avsettes det inntil 3 mill. kroner. 2. Utlysning av midler for 2013 til nye prosjekter gjennomføres innenfor temaet likestilling, inkludering og mangfold. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Sekretariatets forslag til punkt 2 ble utsatt til neste møte. ST 13/17 Eventuelt til møte Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Seminar i Bergen Program for seminaret er vedlagt protokollen. Samarbeid med Sørlandets kompetansefond Det legges opp til et felles styremøte med styret i Sørlandets kompetansefond. Sekretariatet jobber videre med dette. 6 Side11

12 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 13/19 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD MAI FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. Forrige rapportering var ved styremøte TILSAGN GITT I 2011 Ved styremøte 25. november 2011 ble det gitt 17 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 8 mill. kroner. Det har vært foretatt 1 sluttutbetaling siden sist rapportering. Sluttutbetaling er til prosjektet SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) til ØIF Arendal IF Håndball Elite med kr Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Ved styremøte 30. november 2012 ble det gitt 15 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 8 mill.kroner. Side12 1

13 Det har vært foretatt to delutbetalinger siden sist rapportering. Delutbetalinger er foretatt til prosjektet Mobilisering innovasjon velferdsteknologi med kr ,-, og til prosjektet Evjeklinikken Interaktiv med kr ,-. Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsagn gitt i Vedlegg: Oversikt tilsagn og utbetalinger 2011 og 2012 AAUKF Side13

14 Side14

15 Side15

16 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/20 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning Side16 1

17 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2013 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 346,9 mill. kroner. Denne var fordelt med 42,9 mill. kroner i utenlandske aksjer, 24,8 mill. kroner i norske aksjer, 175,2 mill. kroner i norske obligasjoner, 71,4 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 31,2 mill. kroner i eiendom og 1,3 mill. kroner i bank. Ved utgangen av april 2013 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 359,4 mill. kroner. Denne var fordelt med 66,3 mill. kroner i utenlandske aksjer, 26,5 mill. kroner i norske aksjer, 160,7 mill. kroner i norske obligasjoner, 72,9 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 30,7 mill. kroner i eiendom og 2,1 mill. kroner i bank. Kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings og kompetansefond er endret fra Utenlandske aksjer/aksjefond er økt med 5 % og Norske omløpsobligasjoner er redusert med 5%. Denne endringen ble gjennomført i januar. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen skal etter AAUKs strategi ha følgende sammensetning: Norske aksjer/aksjefond 8 % Utenlandske aksjer/aksjefond 17 % Sum aksjer 25 % Norske omløpsobligasjoner 44 % Utenlandske omløpsobligasjoner 20 % Sum obligasjoner 64 % Eiendomsfond 10 % Bankinnskudd 1 % Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 2 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer avviker med mer enn 2 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Når det gjelder fordeling på aktivaklasser ved utgangen av april 2013 har utenlandske aksjer en andel på 18,5 %, norske aksjer en andel på 7,4 % norske obligasjoner en andel på 44,7 %, Side17

18 utenlandske obligasjoner en andel på 20,3 %, eiendom en andel på 8,6 % og driftskontoen en andel på 0,6 %. Per er det ingen avvik i fordelingen på aktivaklassene eller den samlede aksjeandel som avviker mer en 2 prosentpoeng. Det skal derfor ikke foretas rebalansering per Vedlagt følger et tabellsett fra rapporteringssystemet til Gabler AS som danner grunnlag for drøftingen i saken. 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PR Den første tabellen porteføljeoversikt siste måned, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for april måned. Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen har verdien økt med 3,2 mill. kroner i april måned. Den fordeler seg med en økning på norske aksjer på 0,2 mill. kroner, en økning på 0,8 mill. kroner i utenlandske aksjer, en økning på norske obligasjoner på 1,2 mill. kroner og en økning på 0,9 mill. kroner for utenlandske obligasjoner. For eiendomsfondet er det en økning på 0,1 mill. kroner. Samlet er det en avkastning i februar på 0,9 %. Referanseindeksen viser en avkastning på 1,2 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,3 %. For utenlandske aksjer er det en økning på 1,2 %. Referanseindeksen viser en økning på 3,0 % slik at det blir en mindreavkastningen på 1,8 %. For norske aksjer er det en økning på 0,8 %. Referanseindeksen har en vekst på 1,9 %. Dette gir en mindreavkastning på 1,1 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 0,7 %. Referanseindeksen har en økning på 0,6 %. Det gir en meravkastning på 0,2 %.(avrundinger) Utenlandske obligasjoner har en økning på 1,3 %. Referanseindeksen er på 1,2 %. Dette gir en meravkastning på 0,1%. For eiendom er det en avkastning på 0,4 %. Det samme er tilfelle for referanseindeksen. Den andre tabellen porteføljeoversikt hittil i år viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for perioden fra januar til og med april Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen er avkastningen 13,8 mill. kroner de 4 første månedene i Avkastningen på 13,8 mill. kroner fordeler seg med en økning på 6,2 mill. kroner i utenlandske aksjer og en økning på 1,7 mill. kroner i norske aksjer. Norske obligasjoner har en vekst på 3,7 mill kroner og utenlandske obligasjoner har en vekst på 1,5 mill. kroner. Eiendom viser en avkastning på 0,7 mill. kroner. Samlet er det en avkastning de fire første månedene på 4,0 %. Referanseindeksen viser en vekst på 4,1 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,1 %. For utenlandske aksjer er det en vekst på 11,3 %. Referanseindeksen viser en økning på Side18

19 13,6 %. Det gir en mindreavkastning på 2,3 %. For norske aksjer er det en økning på 6,9 %. Referanseindeksen har en vekst på 8,1 %. Dette gir en mindreavkastning på 1,2 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 2,4 %. Referanseindeksen viser en avkastning på 1,3 %. Dette gir en meravkastning på 1,1 %. Utenlandske obligasjoner har en avkastning på 2,1 %. Referanseindeksen har en vekst på 2,0 %. Det gir en meravkastning på 0,1 %. For eiendom er det en avkastning på 2,2 %. Det er samme vekst i referanseindeksen. Tabellarkene for totalporteføljen viser totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med april Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser både av tabellen og figuren har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig avkastning på 6% og en årlig meravkastning på 0,9 %. Videre viser arket for relativ avkastning II avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt en grafisk framstilling av avkastning hittil i år mot indeks. 4. OPPSUMMERING Fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen og det er vanskelig å si noe om avkastningen i 2013 på bakgrunn av utviklingen i årets første tertial. Perioden har isolert sett en avkasting som er betydelig bedre enn plassering i bank, med en samlet avkastning på 13,8 mill. kroner eller 4%. Porteføljen har totalt en mindreavkastning på 0,1% i første tertial Utenlandske aksjer og norske aksjer har første tertial en mindreavkastning. Eiendom har en avkastning som indeksen. Resten av aktivaklassene har en meravkastning i første tertial. Vedlegg: Avkastning på fondets kapital pr Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/21 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Årsregnskap FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Årsregnskap 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes. 2. Årets overskudd på kroner anvendes som følger: kroner avsettes til utdeling av midler i 2013 i samsvar med fondets vedtekter kroner tillegges tilleggskapitalen kroner avsettes til bufferkapital. Side24 1

25 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2012 følger som vedlegg til saken. Vedlegger revisors utkast til revisjonsberetning. Etter at styret har behandlet og underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide endelig revisjonsberetningen slik at den kan forelegges rådsforsamlingen 21. juni Når det gjelder avkastning var 2012 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med et overskudd på kroner. I fondets kapitalforvaltningsstrategi vedtatt 30. november 2012 heter det bl.a.: 2.1 Grunnkapital Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i konsumprisindeksen. Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende: 2.2 Bufferkapital Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Pr. 31. desember 2011 er det avsatt 24,8 mill. kroner i bufferkapital. 2.3 Bruk av avkastning Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 1. Opprettholdelse av fondets realverdi. 2. Utdeling av midler 3. Oppbygging av bufferkapital. Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og oppbygging av bufferkapital kan finne sted. Tilleggskapital Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2011 var tilleggskapitalen på i alt kroner. For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen må man avsette kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på 0,8 % fra 2011 til Tilleggskapitalen pr vil da samlet være på kroner. Side25

26 Utdeling av midler Styret vedtok i sak 13/16 at fra overskuddet for 2012 så skal inntil 10 millioner kroner benyttes til utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål. Bufferkapital Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. I tillegg vil oppbygging av et bufferfond gi økt handlefrihet i finansforvaltningen. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde pr avsatt kroner i bufferkapital. Fra overskuddet for 2012 på totalt kroner foreslås det at kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen. Bufferkapitalen pr er da på kroner. 4. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2012 godkjennes. Det forslås videre at overskuddet i 2012 på kroner anvendes slik at kroner avsettes til utdeling av midler i 2013 i samsvar med fondets vedtekter, kroner tillegges tilleggskapitalen, og kroner avsettes til bufferkapital Vedlegg: Årsregnskap 2012 m/noter Revisors utkast til revisjonsberetning Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Ann Camilla Schulze-Krogh Saksnr. Utvalg Møtedato 13/22 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Årsberetning FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. 2. BAKGRUNN FOR SAKEN OG KONKLUSJON Vedlagt følger årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i Det foreslås at styret godkjenner årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og at årsberetningen oversendes rådsforsamlingen. Vedlegg: Årsberetning for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2012 Tildelinger 2012 Side35 1

36 ÅRSBERETNING Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Stiftelsens arbeid er regulert av egne vedtekter vedtatt av innskyternes kommunestyrer og av lov om stiftelser. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust- Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: Totalt (mill. kr) Bykle: 2,0 Valle: 1,0 Bygland: 0,5 Evje og Hornnes: 1,0 Iveland: 0,5 Birkenes: 4,0 Lillesand: 20,0 Grimstad: 80,0 Arendal: 120,0 Froland: 4,5 Åmli: 1,0 Vegårshei 0,5 Tvedestrand: 5,0 Gjerstad: 2,0 Risør: 2,0 Sum: 244 Side36 1

37 Når det gjelder forvaltningen av kapitalen skal den til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. I følge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. 2. Rådsforsamling, styre og administrasjon Ved rådsforsamlingens møte 15. juni 2012 møtte følgende representanter: Arendal kommune v/ Einar Halvorsen Birkenes kommune v/ Arild Espegren Bygland kommune v/ Leiv Rygg Bykle kommune v/jon Rolf Næss Evje og Hornnes kommune v/bjørn Ropstad Froland kommune v/ Sigmund Pedersen Grimstad kommune v/ Hans Antonsen Lillesand kommune v/ Hege Marie Holthe Risør kommune v/atle Svendal (fullmakt) Tvedestrand kommune v/ Jan Dukene Valle kommune v/tarald Myrum Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Iveland kommuner var ikke representert på rådsforsamlingens møte. Fra er Gro-Anita Mykjåland leder av rådsforsamlingen. Nestleder er Jan Dukene. Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret har frem til bestått av følgende personer: Leder av styret Atle Svendal, med personlig varamedlem Tormod Vågsnes, Nestleder Terje Stalleland, med personlig varamdlem Anne Midtlien. Rolf Urfjell med personlig varamedlem Kristin Bertelsen, Arne Thomassen, med personlig varamedlem Åshild Martinussen, Signe Sollien Haugå, med personlig varamedlem Kay Jeiskelid, Iren H. Aune, med personlig varamedlem Ingrid Skårmo Marianne Landaas, med personlig varamedlem Reidar Grøsle. Etter har styret bestått av følgende personer: Leder av styret Atle Svendal,med personlig varamedlem Tormod Vågsnes Nestleder Terje Stalleland, med personlig varamedlem Anne Midtlien, 2 Side37

38 Linda Jenssen, med personlig varamedlem Arvid Johannesen Arne Thomassen, med personlig varamedlem Åshild Martinussen Signe Sollien Haugå, med personlig varamedlem Tarald Myrum Irene H. Aune, med personlig varamedlem Ingrid Skårmo, Marianne Landaas, med personlig varamedlem Reidar Grøsle Styret er det øverste organet i stiftelsen, og det har i løpet av 2012 vært avholdt 6 styremøter. Styret har vært opptatt av å styrke sin kontakt med regionale virksomheter, samt å være oppdatert på status i prosjekter som går over flere år. I den forbindelse har styret bla hatt møte med Flumill, UiA, og Sørlandet sykehus. I 2012 har styret behandlet 46 saker. Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for fondet. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder. Stiftelsen har ingen ansatte. Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø. 3. Virksomheten 3.1 Kapitalforvaltning Styret har i 2012 fulgt gjeldende kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en årlig vurdering av strategien. Styret har i 2012 foretatt en ny gjennomgang av strategien for forvaltning av fondets midler for 2013, og vedtok å øke andelen av utenlandske aksjer med 5 prosentpoeng og redusere andelen av norske obligasjoner tilsvarende ellers opprettholdt styret samme sammensetning av porteføljen for 2013 som i Denne endringen ble gjennomført januar For alle aktivaklasser med unntak av eiendomsfond utlyste fondet høsten 2010 et offentlig anbud på kapitalforvaltningstjenester. Anbudet ble gjennomført i samarbeid med fondets rådgiver Gabler AS. På bakgrunn av anbudet inngikk fondet omkring årsskiftet 2010/2011 avtaler med følgende kapitalforvaltere: DnB NOR Kapitalforvaltning AS norske aksjer og norske obligasjoner Nordea Investment Management AB utenlandske aksjer AllianceBernstsein utenlandske obligasjoner I den etterfølgende tabellen vises balansen pr og pr fordelt på aktivaklasser. Alle tall er i mill. kroner og prosent. I tabellen har en også vist fordelingen på aktivaklasser slik de følger av vedtatt strategi for Side38

39 Aktivasammensetning Fordeling på aktivaklasser i % mill. kr Strategi 2012 Utenlandske aksjer 38,4 42,9 11,9 12,4 12,0 valutasikret Norske aksjer 22,1 24,8 6,8 7,1 8,0 Norske obligasjoner 163,5 175,2 50,5 50,5 49,0 Utenlandske obligasjoner 65,8 71,4 20,3 20,6 20,0 Eiendomsfond 30,6 31,2 9,5 9,0 10,0 Bankinnskudd 3,1 1,3 1,0 0,4 1,0 Sum 323,6 346, ,0 Fondet hadde ved utgangen av 2012 en fordeling på aktivaklasser som var i samsvar med vedtatt strategi for Det ble i 2012 ikke gjennomført noen rebalanseringer i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Når det gjelder avkastning var 2012 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i Avkastning i Avkastning i % mill. kroner Portefølje Referanseindeks Meravkastning Utenlandske aksjer 4,5 11,8 17,8-6,0 Norske aksjer 2,7 12,2 15,3-3,2 Norske obligasjoner 11,7 7,2 2,2 5,0 Utenlandske obligasjoner 5,6 8,4 7,2 1,2 Eiendomsfond 1,6 5,2 5,2 0,0 Driftskontoen 0,1 3,5 1,5 2,0 Sum 26,1 8,1 5,3 2,8 Samlet er det i 2012 en avkastning på 26,1 mill. kroner eller 8,1 %. Dette må sies å være et meget godt resultat. Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best replikerer bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 1,5 %, samt fondets driftskonto som har en avkastnng på 3,5% i Av den samlede avkastning på 26,1 mill. kroner, har norske aksjer en avkastning på 2,7 mill. kroner mens utenlandske aksjer har en avkastning på 4,5 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på11,7 mill. kroner og utenlandske obligasjoner bidrar med 5,6mill. kroner. Eiendomsfond har gitt en avkastning på 1,6 mill. kroner. I 2012 er det en avkastning på 8,1 prosent. Målt i forhold til referanseindeksene er det en meravkastning på 2,8 %. Norske aksjer har en avkastning på 12.2 % i Dette er 3,2 % under referanseindeksen. For utenlandske aksjer er avkastningen på11,8 %. Det er en mindreavkastning på 6,0 % i forhold til referanseindeksen. For norske obligasjoner er det en avkastning på 7,2 %, noe som gir en mereavkastning på 5,0 % i forhold til referanseindeksen. Utenlandske obligasjoner har en positiv avkastning på 8,4 prosent. Dette er en meravkastning Side39 4

40 på 1,2 % i forhold til referanseindeksen.. Når det gjelder eiendomsfond er det en avkastning på 5,2 % som er lik referanseindeksen. I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at det i forvaltningen av utenlandske aksjer skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Midlene i utenlandske aksjer var i 2012 plassert i et Nordea fond som har etisk forvaltning. I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden Avkastning i mill. kroner Tidsvektet akkumulert avkastning i % Annualisert avkastning i % Utenlandske 18,4 44,0 4,3 aksjer Norske aksjer 19,7 182,5 12,7 Norske 83,1 52,4 5,0 obligasjoner Globale 10,6 17,6 8,2 obligasjoner Eiendom 4,5 18,0 5,7 Driftskontoen 1,0 32,8 3,3 Sum 137,3 63,0 5,8 Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning av fondets midler, fra er avkastningen på 137,3 mill kroner. Denne fordeler seg med en avkastning på 18,4 mill kroner i utenlandske aksjer, 19,7 mill kroner i norske aksjer, 83,1 mill kroner i norske obligasjoner, 10,6 mill kroner i Globale obligasjoner og 4,5 mill kroner i Eiendom. For utenlandske aksjer inkludert valutasikring har veksten vært på 44,0 %. Norske aksjer har hatt en vekst på hele 182,5 %, norske obligasjoner har hatt en vekst på 52,4 %, globale obligasjoner har hatt en vekst på 17,6 % og eiendom en vekst på 18,0 %. Ser man på en gjennomsnittlig årlig avkastning, så ligger denne på 4,3 % for utenlandske aksjer, 12,7 % for norske aksjer, 5,0 % for norske obligasjoner, 8,2 % for globale obligasjoner, 5,7 % for eiendom og 3,3 % for driftskontoen. Tabellen viser avkastningen i % for perioden For Globale obligasjoner og Eiendom er tidsperioden kortere. Akkumulert avkastning for denne perioden er på 63,0 %, eller 5,8 % årlig gjennomsnittlig avkastning. Dersom midlene hadde vært plassert i pengemarkedet har pengemarkedsindeksen gitt en akkumulert avkastning på 27,3 % i perioden. Det betyr at det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen, har Aust- Agder utviklings- og kompetansefond en årlig meravkastning på 0,9 %. Gabler AS har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen i Side40 5

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: 13.05.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: 21.05.2015 Tid: 14:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 05.05.2017 Tid 10:00 Sted: 1 Bread Street, London Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 25.11.2016 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 03.02.2017 Tid 12:15 Sted: Fylkeshuset møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Leder i utvalg Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 17.02.2017 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Morten Kraft Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Kjetil Glimsdal

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteinnkalling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 01.09.2017 Tid: 12:15 Sted: Havforskningsinstituttet, HIS Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP I 2011 I

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP I 2011 I ÅRSBERETNING OG REGNSKAP I 2011 I til kompetanse, nyskaping og livskvalitet! 8 kommuner bidrar 244 millioner kr. i kapitalinnskudd 8 millioner kr. i tildelinger Innhold Møt tre prosjekter som har fått

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (05.05.2017) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 24.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2015 Årsberetning og regnskap Nytenkning Utvikling Kompetanse 2 Årsberetning og regnskap 2015 Årsberetning og regnskap 2015 3 1. Formål og bakgrunn Innhold Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 24.03.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Seminar Handelshøyskolen BI Oslo, 2. februar 2017 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET "FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/2204-6031/2009 / 006 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet av midler donert av ekteparet Harald og Sofie Postmyr, Kragerø. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte forskning av sykdommene hjerneslag og

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto- psykiatrisk forskning Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Thorleif Dahls legat for historisk forskning Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet av Lisl og Leo Eitinger ved gavebrev av 10. november 1984. Fondets grunnkapital utgjorde opprinnelig NOK 135.000,-. I 2000 ble fondet tilført ytterligere midler

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 er opprettet i henhold til gavebrev av 23. desember 1988 fra hennes søster Adele Aschehoug Styri. Den disponible del av avkastningen skal hvert år etter utlysning, første gang i

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på grunnlag av

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2013 FYLKESHUSET I VEST-AGDER, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet av den svenske forfatterinnen Andrea Butenschøn ved hennes testament av 16. november 1938 med tilleggstestament av 22. november 1940. Legatet er tilført midler

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 ble opprettet i 2004 av Norsk Senter for menneskerettigheter. Stiftelsens formål er å øke norske journalisters kunnskap om spørsmål vedrørende menneskerettigheter og det internasjonale

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-9 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Fylkesutvalget Møtedato "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet av skipsreder Erling H. Samuelsen ved gavebrev av 4. desember 1939 og 4. oktober 1946 til Det medisinske fakultets dekanus. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet "Patrick Geddes-samlingen" Legatet ble opprettet i desember 1986 ved gave fra dr. Philip Boardman. Gaven omfattet en kontant innbetaling på NOK 60.000,- som skulle være legatets

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning Legatet er opprettet av generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bull ved gjensidig testament av

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet av Adelheid Jordan i henhold til testament av 9. desember 1964. Den disponible avkastning skal utdeles som passende stipendier til norske studenter fra Oslo,

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER.

KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER. Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - REVIDERTE VEDTEKTER. Arkivsaksnr.: 06/16366 Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner i henhold til saksframstillingen med vedlegg, forslag til reviderte

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Borgermester Edvard Christies legat Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets

Detaljer

Møteinnkalling nr. 1/2017

Møteinnkalling nr. 1/2017 Møteinnkalling nr. 1/2017 Utvalg: Legatstyre Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus Møtedato: 20.06.2017 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Kompetanse. Utvikling. Nyskapning. Årsrapport og regnskap

Kompetanse. Utvikling. Nyskapning. Årsrapport og regnskap Kompetanse Utvikling Nyskapning 2016 Årsrapport og regnskap Innholdsfortegnelse 1. Formål og bakgrunn... s. 2 Agderprosjektet... s. 8 9 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne I henhold til Johanne Eilertsens testament av 14. september 1966 er Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munchutstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-,

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: Rektor M. Nygaards legat og Hartvig Lassens guldmedalje. I 2000 ble legatet tilført ytterligere to legater: Dr. philos.

Detaljer

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd Møtested: Herredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.11.2010 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786 Styrets beretning 2013 Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning Fondet (donasjonen) er gitt Universitetet i Oslo av fru Aase Bye ved gavebrev av 21. november 1983 til

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Årsregnskap 2007. Legatet til Henrik Homans Minde. Resultatregnskap Noter 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Årsregnskap 2007. Legatet til Henrik Homans Minde. Resultatregnskap Noter 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet ved at 1/2 av kapitalen i Legatet til Henrik Homans minde ble slått sammen med 1/2 av kapitalen i C. H. Homans legat. Disse to legatene ble henholdsvis opprettet

Detaljer