Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Leder Nestleder Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jenssen Medlem John Bergh Bent Sørensen Ann-Camilla Schulze- Krogh AAFK AAFK AAFK Forfall meldes snarest mulig til Side1

2 Saksnr Innhold ST 13/1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. november 2012 ST 13/2 Avkastning på fondets kapital i 2012 ST 13/3 Avkastning på fondets kapital pr ST 13/4 Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2013 ST 13/5 Høst - søknad om omdisponering av midler ST 13/6 Søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport ST 13/7 KRITERIER FOR TILDELING AV MIDLER TIL KOMMUNENE ST 13/8 Utdeling av midler 2013 Side2

3 Side3

4 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 13/1 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. Side4 1

5 Vedlegg: Protokoll fra styremøte 30. november 2012 Side5

6 AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Styremøte 30. november 2012 P r o t o k o l l Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 30. november 2012 på Fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Marianne Landaas Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Fra administrasjonen: Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bent Sørensen, rådgiver Ann-Camilla Schulze-Krogh og konsulent Lisbeth Ramsdal. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal. Følgende saker ble behandlet: 47. Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar protokoll fra styremøte 16. november 2012 til etterretning Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. Side6

7 48. Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2013 vedtas Sekretariatets forslag, med de justeringer som kom fram i møtet, ble enstemmig vedtatt. 49. Møteplan 2013 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagte møte- og aktivitetsplan for Sekretariatets forslag, med de justeringer som kom fram i møtet, ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til følgende møte- og aktivitetsplan for MØTEPLAN 2013 Dato Tid Møte Sted Tema (foreløpig) 15. mars Kl Styremøte Vitenskaps senteret Agderforskning Kriterier for utdeling av midler mai Seminar/ Styremøte Bergen Seminar om kapitalforvaltning Styremøte 21. juni Kl Rådsforsamling Fylkeshuset 20. september Kl Styremøte Fylkeshuset Fellesmøte med Sørlandets komptansefond 15. november Kl Styremøte Fylkeshuset Gjennomgang tildelinger 29. november Kl Styremøte Fylkeshuset Kapitalforvaltningsstrategien 2014 Tildeling av midler Søknader fra Agderforskning videreføring av tilskudd Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Prosjektet Program for levekårsforskning: Agders uutnyttede ressurser. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kroner for Side7

8 b. Totalrammen for prosjektet er på kroner i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 2. Prosjektet Program for kultur og næring (KULNÆR) a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kroner for b. Totalrammen for prosjektet er på kroner i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Prosjektet VRI Agder. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kroner for b. Totalrammen for prosjektet er på 15,2 mill. kroner i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. d. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2013 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 36. Søknader fra Universitetet i Agder videreføring av tilskudd Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Prosjektet SmartRescue Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging og evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kroner for Side8

9 b. Totalrammen for prosjektet er på kroner i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. d. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2014 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift. 2. Prosjektet Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 1 mill. kroner for b. Totalrammen for prosjektet er 9,2 mill. kroner i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. d. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2014 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift. 3. Prosjektet Stipendiatstilling i innovasjon. a. Det utbetales ikke tilskudd for 2013 b. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2014 og 2015 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av denne saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 37. Søknader fra Evjeklinikken videreføring av tilskudd Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken AS et tilskudd på kroner for 2013 og et tilskudd på kroner for 2014 til prosjektet Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien. 2. Totalrammen for prosjektet er på kroner i 2013 og i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 og/eller 2014 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Side9

10 3. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. I møtet fremmet sekretariatet nytt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken AS et tilskudd på kroner for resten av prosjektperioden til prosjektet "Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien". 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for resten av prosjektperioden på kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for resten av prosjektperioden i forhold til kostnadsoverslagene, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. Signe Sollien Haugå, Linda Jenssen og Arne Thomassen ble erklært inhabile ved behandling av denne saken. Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt. 38. Søknad fra Flumill videreføring av tilskudd Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Flumill AS et tilskudd for 2013 på inntil kr ,- til prosjektet Kompetanseutvikling om tidevannsenergi. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for prosjektet på totalt kr kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015, under forutsetning om at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og med det faglige innholdet som er beskrevet i søknaden. Styreleder fremmet følgende tillegg til pkt 4: målet er at prosjektet tilføres kr samlet. Side10

11 Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Flumill AS et tilskudd for 2013 på inntil kr ,- til prosjektet Kompetanseutvikling om tidevannsenergi. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for prosjektet på totalt kr kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015, under forutsetning om at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og med det faglige innholdet som er beskrevet i søknaden. Målet er at prosjektet tilføres kr samlet. Sekretariatets forslag og styreleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 39. Søknad fra ØIF Arendal Håndball elite videreføring av tilskudd Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger ØIF Arendal håndball Elite et tilskudd på kroner for 2013 og kroner for 2014 til prosjektet SMO (Samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi). 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for 2013 på kroner og kroner for Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 og 2014 i forhold til kostnadsoverslagene, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. I møte fremmet sekretariatet nytt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger ØIF Arendal håndball Elite et tilskudd på kroner for resten av prosjektperioden til prosjektet "SMO" (Samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi). 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for resten av prosjektperioden på kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for resten av prosjektperioden i forhold til kostnadsoverslagene, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. Side11

12 Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt. 40. Søknad fra Sørlandet Sykehus HF videreføring av tilskudd Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger et tilskudd på 1,2 mill. kroner til Sørlandet sykehus HF til forskningsaktiviteter knyttet til Sørlandet sykehus HF Arendal. 2. Totalrammen for prosjektet er 4,185 mill. kroner i Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Før tilskuddet utbetales må det meldes tilbake hvordan midlene er tenkt disponert til forskningsaktiviteten Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 41. Søknad fra omsorgsforskning SØR, UIA Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder, et tilskudd på kr til prosjektet Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer omfang, innhold og organisering av interkommunalt samarbeid om helsetjenester i Agder. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr ,- i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for 2013 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014, 2015 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av denne saken. Side12

13 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 42. Søknad fra Senter for E-helse og omsorgsteknologi, UIA Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for ehelse og omsorgsteknologi, Universitetet i Agder, et tilskudd på kr ,- til prosjektet Etablering av ehelse testsenter. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr ,- i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for 2013 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014, 2015 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. Atle Svendal og Irene Henriksen Aune ble erklært inhabile ved behandling av denne saken Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 43. Søknad fra Evjeklinikken Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken et tilskudd på kr ,- til prosjektet Evjeklinikken Interaktiv 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr ,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Tilskuddet skal brukes til utviklingsdelen I møtet endret sekretariatet beløpet i pkt. 1 til kr , og i pkt. 2 til kr Dermed var følgende vedtak: Side13

14 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken et tilskudd på kr ,- til prosjektet Evjeklinikken Interaktiv 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr ,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Tilskuddet skal brukes til utviklingsdelen. Arne Thomassen, Linda Jenssen og Signe Sollien Haugå ble erklært inhabile ved behandling av denne saken. Sekretariatets forslag med endringer som over ble enstemmig vedtatt. 44. Søknader fra Arena Helseinnovasjon Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger nettverksorganisasjonen Arena Helseinnovasjon, et tilskudd på kr ,- til prosjektet Mobilisering innovasjon velferdsteknologi. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr ,- i Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015 under forutseting av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden Irene Henriksen Hauge foreslo at beløpet i pkt. 1 settes til kr , og at beløpet i pkt. 2 settes til til kr Dermed ble følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger nettverksorganisasjonen Arena Helseinnovasjon, et tilskudd på kr ,- til prosjektet Mobilisering innovasjon velferdsteknologi. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr ,- i Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår fremgår av utbetalingsvilkår i Side14

15 tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2014 og 2015 under forutseting av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. Sekretariatets forslag, med Irene Henriksen Aunes forslag til nye beløp ble enstemmig vedtatt. 45. Søknader fra Agderforskning AS Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på kr ,- til prosjektet Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis. 2. Tilskuddet bevilges ut fra et kostnadsoverslag på kr ,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet Marianne Landaas fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Det forutsettes at Agderforskning formidler resultatet. Sekretariatets forslag, med Marianne Landaas forslag til pkt. 3, ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på kr ,- til prosjektet Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis. 2. Tilskuddet bevilges ut fra et kostnadsoverslag på kr ,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Det forutsettes at Agderforskning formidler resultatet. Side15

16 46. Avslag søknader 2012 Sekretariatet fremmer slikt forslag til v e d t a k : 1. Distriktsvennlig bacherlorutdanning i sykepleie søknad fra Universitetet i Agder, avslås. 2. Spesialisering på informasjonsarkitektur og systemintegrasjon nytt IKT studium ved UiA - søknad fra DIGIN, avslås. 3. Lys, bilde og bevegelse innen e-helse søknad fra Global Fair Trade AS, avslås. 4. Muhabbet søknad fra Ordbruk AS, avslås. 5. SuperSenior søknad fra Superdize AS, avslås. 6. Amazon-Akademiet søknad fra Amazon Grimstad FK, avslås. 7. PC-plattform for seniorer søknad fra DuKan AS, avslås. 8. Utvikling av Arendalsuka søknad fra Gauslaa, Djupedal og Monsen, avslås. 9. Sentraliseringens virkninger i mellomstore byregioner søknad fra Agder Samfunnsutvikling, avslås. Ved behandling av pkt. 1 ble Atle Svendal og Signe Sollien Haugå erklært inhabile. Ved behandling av pkt. 2 ble Atle Svendal erklært inhabil. Ved behandling av pkt. 8 ble Irene Henriksen Aune og Atle Svendal erklært inhabile Ved punktvis avstemning ble sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side16

17 Arendal, 30. november 2012 Atle Svendal styrets leder Terje Stalleland Marianne Landaas Irene Henriksen Aune Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Side17

18 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/2 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL I FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side18 1

19 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2012 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 323,6 mill. kroner. Denne var fordelt med 38,4 mill. kroner i utenlandske aksjer, 22,1 mill. kroner i norske aksjer, 163,5 mill. kroner i norske obligasjoner, 65,8 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 30,6 mill. kroner i eiendom og 3,1 mill. kroner i bank. Ved utangen av 2012 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 346,9 mill. kroner. Denne var fordelt med 42,9 mill. kroner i utenlandske aksjer, 24,8 mill. kroner i norske aksjer, 175,2 mill. kroner i norske obligasjoner, 71,4 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 31,2 mill. kroner i eiendom og 1,3 mill. kroner i bank. Når det gjelder fordeling på aktivaklasser ved utgangen av 2012 har utenlandske aksjer en andel på 12,4 %, norske aksjer en andel på 7,1 %, norske obligasjoner en andel på 50,5 %, utenlandske obligasjoner en andel på 20,6 %, eiendom en andel på 9,0 % og driftskontoen en andel på 0,4 %. I kapitalforvaltningsstrategien for 2012 hadde en følgende fordeling på aktivaklasser: utenlandske aksjer 12 %, norske aksjer 8 %, norske obligasjoner 49 %, utenlandske obligasjoner 20 %, eiendom 10 % og driftskonto 1 %. Vedlagt følger 3 tabeller fra rapporteringssystemet til Gabler Wassum AS som danner grunnlag for drøftingen i saken. 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PER Den første tabellen avkastningen siste måned, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for desember måned. Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen har verdien blitt økt med 1,2 mill. kroner i desember måned. Den fordeler seg med en økning på 0,2 mill. kroner i utenlandske aksjer og en økning i norske aksjer på 0,2 mill. kroner. Norske obligasjoner har en vekst på 0,6 mill. kroner og utenlandske obligasjoner en vekst på 0,1 mill. kroner. For eiendomsfondet er det ingen endring. Samlet er det en avkastning i desember på 0,3 %. Referanseindeksen viser en vekst på 0,5 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,1 % (avrunding). Side19

20 For utenlandske aksjer er det en vekst på 0,4 %. Referanseindeksen viser en vekst på 2,0 % slik at det blir en mindreavkastning på 1,6 %. For norske aksjer er det en vekst på 0,9 %. Referanseindeksen har en vekst på 0,5 %. Dette gir en meravkastning på 0,5 % (avrunding). Norske obligasjoner har en avkastning på 0,3 %. Referanseindeksen viser en vekst på 0,2 %. Det gir en meravkastning på 0,1 %. Utenlandske obligasjoner har en avkastning på 0,2 %. Referanseindeksen øker med 0,2 %. Det gir ingen meravkastning. For eiendom er det en avkastning på 0,1 %. Her har referanseindeksen samme utvikling. Den andre tabellen avkastningen hittil i år viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen har markedsverdien økt med 23,3 mill. kroner i 2012, fordelt på 26,1 mill. kroner avkastning og -2,8 mill. kroner i utbetalinger/salg. Avkastningen på 26,1 mill. kroner fordeler seg med en økning på 4,5 mill. kroner i utenlandske aksjer og en økning på 2,7 mill. kroner i norske aksjer. Norske obligasjoner har en vekst på 11,7 mill. kroner og utenlandske obligasjoner har en vekst på 5,6 mill. kroner. Eiendom viser en avkastning på 1,6 mill. kroner. Samlet er det en avkastning for 2012 på 8,1 %. Referanseindeksen viser en vekst på 5,3 %. Dette gir en meravkastning på 2,8 %. For utenlandske aksjer er det en vekst på 11,8 %. Referanseindeksen viser en økning på 17,8 %. Det gir en mindreavkastning på 6,0 %. For norske aksjer er det en økning på 12,2 %. Referanseindeksen viser en vekst på 15,3 %. Dette gir en mindreavkastning på 3,2 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 7,2 %. Referanseindeksen viser en vekst på 2,2 %. Dette gir en meravkastning på 5,0 %. Utenlandske obligasjoner har en avkastning på 8,4 %. Referanseindeksen har en vekst på 7,2 %. Det gir en meravkastning på 1,2 %. For eiendom er det en avkastning på 5,2 %. Det er per definisjon samme vekst i referanseindeksen. Den tredje tabellen viser utviklingen i totalporteføljen siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med desember Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning for porteføljen og referanseindeksene. Som en ser både av tabellen og figuren har fondet når en ser hele perioden med aktiv forvaltning under ett en årlig avkastning på 5,8 % og en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 0,9 %. Videre vises avkastningstall for hvert av de siste 6 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder samt hvert av de 4 siste årene. Side20

21 Den heltrukne linjen angir fondets avkastning, mens den stiplede linjen viser avkastning for referanseindeksen. 4. OPPSUMMERING Samlet er det en avkastning i 2012 på 8,1 % og en meravkastning på 2,8 %. Dette må karakteriseres som et meget godt resultat. Norske aksjer og utenlandske aksjer har steget betydelig. Begge aktivaklassene kommer allikevel ut med mindreavkastning spesielt for utenlandske aksjer hvor mindreavkastningen er 6 %. En må allikevel si seg fornøyd med resultatet for 2012 for disse aktivaklassene, da porteføljen er sammensatt slik at en skal få mindre svingninger fra år til år enn indeksen. Resultatet for norske og utenlandske obligasjoner må sies å være meget bra spesielt gjelder det norske obligasjoner som har en meravkastning på 5 %. Eiendom har en avkastning lik indeksen. Vedlegg: Tabeller 2012 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/3 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning Side25 1

26 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2013 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 346,9 mill. kroner. Denne var fordelt med 42,6 mill. kroner i utenlandske aksjer, 24,8 mill. kroner i norske aksjer, 175,2 mill. kroner i norske obligasjoner, 71,4 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 31,2 mill. kroner i eiendom og 1,3 mill. kroner i bank. Ved utgangen av januar 2013 hadde kompetansefondet en markedsverdi på 350,1 mill. kroner. Denne var fordelt med 62,4 mill. kroner i utenlandske aksjer, 26,0 mill. kroner i norske aksjer, 155,9 mill. kroner i norske obligasjoner, 70,9 mill. kroner i utenlandske obligasjoner, 31,4 mill. kroner i eiendom og 3,5 mill. kroner i bank. Kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings og kompetansefond er endret fra Utenlandske aksjer/aksjefond er økt med 5 % og Norske omløpsobligasjoner er redusert med 5%. Denne endringen ble gjennomført i januar. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen skal etter AAUKs strategi ha følgende sammensetning: Norske aksjer/aksjefond 8 % Utenlandske aksjer/aksjefond 17 % Sum aksjer 25 % Norske omløpsobligasjoner 44 % Utenlandske omløpsobligasjoner 20 % Sum obligasjoner 64 % Eiendomsfond 10 % Bankinnskudd 1 % Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 2 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer avviker med mer enn 2 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Side26

27 Når det gjelder fordeling på aktivaklasser ved utgangen av januar 2013 har utenlandske aksjer en andel på 17,8 %, norske aksjer en andel på 7,4 % norske obligasjoner en andel på 44,5 %, utenlandske obligasjoner en andel på 20,3 %, eiendom en andel på 9,0 % og driftskontoen en andel på 1,0 %. Per er det ingen avvik i fordelingen på aktivaklassene eller den samlede aksjeandel som avviker mer en 2 prosentpoeng. Det skal derfor ikke foretas rebalansering per Vedlagt følger et tabellsett fra rapporteringssystemet til Gabler AS som danner grunnlag for drøftingen i saken. Dette er et nytt tabellsett i forhold til de tabeller som før har blitt forelagt styret. 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PR Tabellen porteføljeoversikt hittil i år, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for januar måned. Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen har verdien/avkastningen økt med 3,2 mill. kroner i januar måned. Den fordeler seg med en økning på 2,3 mill. kroner i utenlandske aksjer og 1,2 mill. kroner på norske aksjer. For norske obligasjoner er det en økning på 0,1 mill. kroner og for utenlandske obligasjoner en reduksjon på 0,4 mill. kroner. For eiendomsfondet er det en økning på 0,1 mill. kroner. Samlet er det en avkastning i januar på 0,9 %. Referanseindeksen viser en vekst på 0,8 %. Dette gir en meravkastning på 0,1 %. For utenlandske aksjer er det en økning på 4,8 %. Referanseindeksen viser en vekst på 5,5 % slik at det blir en mindreavkastning på 0,7 %. For norske aksjer er det vekst på 4,7 %. Referanseindeksen har en vekst på 4,9 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,2 %. Norske obligasjoner har en avkastning på 0,0 %. Referanseindeksen har en avkastning på -1,0 %. Det gir en meravkastning på 1,0 %. Utenlandske obligasjoner har en avkastning på -0,6 %. Referanseindeksen har en avkastning på -0,4 %. Det gir en mindreavkastning på 0,2 %. Eiendom har en avkastning på 0,4 %. Referanseindeksen øker med 0,4 %. Det gir en avkastning som er lik referanseindeksen. Når det gjelder avkastning siden 2004 er globale aksjer den eneste aktivaklassen som har mindreavkastning i forhold til indeksen. Tabellarket for totalporteføljen viser totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med januar Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser både av tabellen og figuren har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig meravkastning på 0,9 %. Side27

28 Videre viser arket for relativ avkastning II avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt en grafisk framstilling av avkastning hittil i år mot indeks. 5. OPPSUMMERING Fortsatt er det stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen og det er vanskelig å si noe om avkastningen i 2013 på bakgrunn av utviklingen den første måneden i året. Januar har isolert sett en avkasting som er betydelig bedre enn plassering i bank. Porteføljen har totalt en meravkastning i januar. Utenlandske aksjer, norske aksjer og utenlandske obligasjoner har i januar en mindreavkastning. Eiendom har i januar en avkastning som indeksen. Resten av aktivaklassene har en meravkastning i januar. Vedlegg: Tabeller pr Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 13/4 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD MARS FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. Forrige rapportering var ved styremøte TILSAGN GITT I 2008 Ved styremøte 26. november 2008 ble det gitt 14 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 5 mill. kroner. På bakgrunn av egen sak forelagt styret i møte er det foretatt en sluttutbetaling til prosjektet Utvikling av vitensenteret i Sørlandet kunnskapshavn. Siden sist styremøte er det mottatt sluttrapport og regnskap fra prosjektet Desentralisert sykepleierutdanning. På bakgrunn av dette er det foretatt en sluttutbetaling pålydende kr ,-. Med denne utbetalingen er en ferdig med behandling av tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2011 Ved styremøte 25. november 2011 ble det gitt 17 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 8 mill. kroner. Side32 1

33 Det har ikke vært foretatt noen utbetalinger i tilsagn fra 2011 siden sist rapportering. Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Ved styremøte 30. november 2012 ble det gitt 15 tilsagn om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på til sammen 8 mill.kroner. Det har vært foretatt tre delutbetalinger siden sist rapportering. Delutbetalinger er foretatt til prosjektet Program for levekårsforskning med kr ,-, til prosjektet KULNÆR program for kultur og næring med kr ,- samt til prosjektet VRI Agder med kr Det vises for øvrig til vedlagte oversikt over tilsagn gitt i 2012 Vedlegg: Regneark oppfølging av tildelte tilskudd mars 2013 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Ann Camilla Schulze-Krogh Saksnr. Utvalg Møtedato 13/5 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond HØST - SØKNAD OM OMDISPONERING AV MIDLER 1. FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Søknad om omdisponering avlås og midlene inndras. Side38 1

39 2. BAKGRUNN FOR SAKEN HØST verdien i avfall as fikk innvilget kr ,- til prosjektet Utvikling og erstatning for strukturkomponenter anvendt i kompostering i Målet var å utvikle et plastbasert produkt som kunne sikre god kompostering av mat, hageavfall, samt slam/septik. Dette ble prosjektet ble ikke igangsatt blant annet pga av endrede forutsetninger i sammensetningen av samarbeidspartnere. HØST har derfor søkt om å få omdisponere de tildelte midlene til et nytt prosjekt Utvikling av kalibrert system for dokumentasjon av HT prosess ved kontinuerlig drift. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et alternativt hygeniseringstrinn ved behandling av flytende avfallstrømmer. Hygienisering er en viktig forutsetning for å kunne utnytte slamfraksjonen fra biogassanlegg, og hygienisering oppnås ved at slammet utsettes for høy temperatur over et tidsrom. Høst ønsker gjennom samarbeid med selskapet Hypertermics å tilby markedet et alternativt mikrobiologisk hygieniseringstrinn. Målet er å få på plass et småskalasystem for kontinuerlig hygienisering gjennom aktiviteten av hypertermiske mikroorganismer. 3. VURDERING Sekretariatet vurderer det slik at forutsetningene for tilskuddet er så pass mye endret at det i dette tilfellet er snakk et nytt prosjekt. Som det fremgår av vilkårene i tilsagnsbrevet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan tilsagnet helt eller delvis bortfalle dersom vesentlige forutsetninger for prosjektet ikke blir oppfylt. 4. KONKLUSJON På bakgrunn av at den nye søknaden fra Høst må anses som en ny søknad og ikke en justering av den søknaden som ble innvilget tilskudd vil sekretariatet tilrå at søknaden avslås, og tilsagnet inndras. Vedlegg: HØST ny søknad på allerede tildelte midler Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Dato: Arkivref: / /2013 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Ann Camilla Schulze-Krogh Saksnr. Utvalg Møtedato 13/6 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond VURDERINGSKRITERIER, SØKNADSSKJEMA OG SLUTTRAPPORT 1. FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar søknadsskjema, vurderingskriterier og sluttrapport til etterretning. Side49 1

50 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I forbindelse med behandling av søknader til kompetansefondet 2012, kom det opp et ønske fra styret om å videreutvikle kriterier for vurdering av innkomne søknader. I forbindelse med utvikling av disse kriteriene så man også et behov for en gjennomgang av søknadsskjema og sluttrapport. 3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Vurderingskriterier Målet med å utvikle vurderingskriterier i en mer skjematisk form er å sikre større grad av likebehandling og etterprøvbarhet. Utgangspunktet for kriteriene er vedtektene og strategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Strategien slik som den er i dag ble vedtatt i styremøte 25. november Det legges ikke opp til noen endringer i strategien på nåværende tidspunkt. Vurderingskriteriene er delt opp i tre nivåer. Det er: 1. Grunnleggende kriterier (formelle krav) 2. Hovedmålsettinger 3. Prosjektkvalitet De grunnleggende kriteriene tar utgangspunkt i de formelle kravene slik de går frem av kapittel 5 Tildelingskriterier i vedtatt strategi for fondet. Her vil det være en vurdering om kriteriene er tilfredstilt eller ikke. Hovedmålsettingene tar utgangspunkt i 4 Formål i vedtektene. Her legges det opp til skjønnsmessig vurdering. Prosjektkvalitet tar utgangspunkt i vurderingskriteriene i kapittel 5 Tildelingskriterier i vedtatt strategi for fondet. Også her legges det opp til skjønnsmessig vurdering. Den skjønnmessige vurderingen for nivå 2 og 3 er basert på en karakterskala fra 1 til 4, hvorav 1 er dårligst og 4 er best. Det er ikke lagt opp til en vekting av kriteriene under verken hovedmålsettinger eller prosjektkvalitet. Når det gjelder førstnevnte er alle hovedmålsettingene antatt like viktig. Når det gjelder prosjektkvalitet anses det heller ikke som hensiktsmessig å vekte eksempelvis betydningen for levekår i Aust-Agder opp mot eksempelvis regional relevans/betydning for Aust-Agder. Karakteren 1 til 4 vil indikere i hvor stor grad man antar prosjektet vil levere i forhold til dette. Forslag til vurderingskriterier er vedlagt. I den er det også tatt inn en nærmere beskrivelse av kriteriene, samt en forklaring på karaktersetting. Når det gjelder bruken av dette skjemaet for vurderingskriterier tenker en seg i første rekke at dette skal være et administrativt hjelpemiddel ved behandling av søknadene. Det bør imidlertid også føyes til at sekretariatets innstillinger kan bli mer tydelige i forhold til hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene av de enkelte søknadene. I tillegg bør disse vurderingskriteriene være et nyttig hjelpemiddel i den samlede prioriteringen av innkomne søknader. Side50

51 Søknadsskjema I søknadsskjemaet er det blant annet gjort følgende endringer/tilføyelser: Avkryssingsboks for om søknaden ønskes unntatt offentligheten. Med krav om begrunnelse dersom søker krysser av for dette. Nytt sammendragsfelt Nytt punkt under prosjektbeskrivelse hvor søker bes oppgi hvordan prosjektet skal bidra til å nå kompetansefondets hovedmålsettinger mv. Sluttrapport I sluttrapporten er det blant annet gjort følgende endringer/tilføyelser: Prosjektet blir bedt om å synliggjøre hvordan prosjektresultatene er kommunisert/videreformidlet. Nytt punkt 8. Vedlegg hvor man bes legge ved revisorgodkjent regnskap, utbetalingsanmodning, samt eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon. 4. KONKLUSJON Sekretariatet anbefaler styret å ta vurderingskriterier, samt endringer i søknadsskjema og sluttrapport til etterretning. Vedlegg: Vurderingskriterier Søknadsskjema Sluttrapport Side51

52 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Vurderingskriterier 1. GRUNNLEGGENDE KRITERIER (formelle krav) Grunnleggende kriterier Ja Nei Kan ikke vurderes Bosted/forretningsadresse/aktivitet i Aust-Agder Offentlig/privat FOU institusjon Utdanningsinstitusjon over VGS nivå Offentlig/privat foretak Kommune Annet (enkeltpersoner som vil etablere org/foretak) Søkes støtte til ordinær drift/ investeringer el. Bygningsarbeid Innenfor satsingsområde/årets utlysning Kommentarer 2. HOVEDMÅLSETTINGER (Karakter 1 4) Målsettinger Vurdering Kan ikke vurderes Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder Gode levekår for befolkning i Aust-Agder Bidra til å styrke og videreutvikle UiA SUM Kommentar 3. PROSJEKTKVALITET (Karakter 1 4) Prosjektkvalitet Vurdering Kommentarer Prosjektet har tydelige mål og en bearbeidet prosjektplan Regional relevans/betydning for Aust-Agder. Prosjektets betydning utover den enkelte institusjon/org/foretak el. kommune Samfunnsmessig nytte Næringsmessig potensiale ( arbeidsplasser) Betydning for levekår i regionen Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder Utløsende effekt i forhold til andre virkemidler Addisjonalitet SUM Side52

53 FORKLARING VURDERINGSKRITERIER OG KARAKTERSETTING 2. HOVEDMÅLSETTINGER (Karakter 1 4) 1: Dårlig Prosjektet bidrar ikke til hovedmålsettingene søkt realisert gjennom fondets arbeid/tildeling av midler. 2. Svakt Prosjektet bidrar i liten grad til hovedmålsettingene søkt realisert gjennom fondets arbeid/tildeling av midler. 3. Godt Prosjektet bidrar godt til hovedmålsettingen søkt realisert gjennom fondets arbeid/tildeling av midler. 4. Svært godt Prosjektet bidrar svært godt til hovedmålsettingen søkt realisert gjennom fondets arbeid/tildeling av midler. 3. PROSJEKTKVALITET (Karakter 1 4) Prosjektet har tydelige mål og en bearbeidet prosjektplan 1: Dårlig Prosjektet har ingen tydelige mål og prosjektplanen fremstår som uferdig. 2: Svakt Prosjektet har svakt definerte mål og en prosjektplan med tydelige mangler i forhold til fremdrift, budsjett og finansieringsplan. 3: Godt Prosjektet har godt definert mål og en bearbeidet prosjektplan. 4: Svært godt Prosjektet fremstår med tydelige og klare mål, samt en gjennomarbeidet prosjektplan som vil bidra til at prosjektet lykkes. Regional relevans/betydning for Aust-Agder 1: Dårlig Prosjektet har ingen regional relevans/betydning. 2: Svakt Prosjektet bidrar i noe grad til utvikling i Aust-Agder. Prosjektet dekker noen relevante problemstillinger for Aust-Agder, men har ingen relevans for aktører utover de deltakende aktørene. 3: Godt Prosjektet har god relevans og dekker relevante problemstillinger for Aust-Agder, men det har ikke nødvendigvis noen stor betydning utover hva deltakende aktører oppnår. Side53

54 4: Svært godt Prosjektet har svært stor regional relevans og bidra til utvikling i Aust-Agder, og vil ha betydning også for andre enn de som deltar direkte i prosjektet. Samfunnsmessig nytte 1: Dårlig Prosjektet bidrar ikke til noen samfunnsmessig nytte. 2: Svakt Prosjektet bidrar i noe grad til å gi samfunnsmessig uttelling utover nytteverdien for de direkte involverte prosjektpartnerne. 3: Godt Prosjektet bidrar til gevinstpotensial utover de direkte involverte prosjektpartnere, innenfor offentlig sektor, tredje sektor, eller miljøforbedringer av ytre miljø. 4: Svært godt Prosjektet vil bidra til stor samfunnsmessig uttelling og gevinstpotensial utover de involverte prosjektpartnere. Næringsmessig potensial (arbeidsplasser) 1: Dårlig Prosjektet har ikke noe næringsmessig potensial. 2: Svakt Prosjektet bidrar noe til en næringsmessig uttelling, fortjeneste for enkeltbedrifter eller annen type økonomisk aktivitet. 3: Godt Prosjektet vil bidra til en næringsmessig uttelling i form av arbeidsplasser, god fortjeneste for enkeltbedrifter/ bransjer eller annen type økonomisk aktivitet. 4: Svært godt Prosjektet har et svært godt næringsmessig potensial og det gis klare og tydelige indikasjoner på etablering av arbeidsplasser (i forma av etablering av nye bedrifter, utvikling av eksisterende bedrifter eller gjennom flytting av eksisterende bedrifter til Aust-Agder). Betydning for levekår i regionen 1: Dårlig Prosjektet har ingen betydning for levekår i regionen. 2: Svakt Prosjektet har problemstillinger som berører levekår i regionen, men beskriver svakt hvordan prosjektet har betydning for disse. 3: Godt Prosjektet vil ha betydning for levekår i regionen, herunder bidra til å bedre disse gjennom eks. tilgang på arbeidsplasser, utdanning, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, likestilling, inkludering og mangfold. 4: Svært godt Prosjektet vil bidra til å heve levekårene i regionen og har en prosjektplan som svært godt beskriver hvordan ulike aktiviteter skal bidra til dette. Side54

55 Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen 1: Dårlig Prosjektet har ikke noe samarbeid med kompetansemiljøer i regionen. 2: Svakt Prosjektet har noe samarbeid med kompetansemiljøer, men det har ingen fremtredende plass i prosjektet. 3: Godt Prosjektet er et samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen, og/ eller vil trekke på kompetanse fra forsknings- og/eller høyere utdanningsinstitusjoner. 4: Svært godt Prosjektet vil bidra til å fremskaffe nye kunnskap om aktuelle problemstillinger i samarbeid med kompetansemiljøer i regionen. Styrking av forskning og forskningsinsitusjoner i Aust-Agder 1: Dårlig Prosjektet bidrar ikke til styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder. 2: Svakt Prosjektet bruker allerede kjent forskning og kunnskap 3: Godt Prosjektet bidrar til utvikling av ny kompetanse og kunnskap. 4: Svært godt Prosjektet bidrar til utvikling av ny kunnskap og styrker forskningsinstitusjoner på Agder sin posisjon i forhold til dette. Utløsende effekt i forhold til andre virkemidler 1: Dårlig Et tilskudd fra fondet har ingen utløsende effekt i forhold til andre virkemidler 2: Svakt Et tilskudd kan utløse andre virkemidler. 3: Godt Det er sannsynlig at et tilskudd vil utløse andre offentlig og/eller private foretaks investeringer i prosjekter. 4: Svært godt Det er dokumentert at et tilskudd vil ha en utløsende effekt i forhold til andre virkemidler. Addisjonalitet 1: Dårlig Det har ingen betydning for prosjektets gjennomføringsgrad om det får innvilget tilskudd fra fondet. Prosjektet kan gjennomføres uten tilskudd. 2: Svakt Det har ingen avgjørende betydning for prosjektet og tiltenkte aktiviteter at det får innvilget tilskudd. Side55

56 3: Godt Det har betydning for prosjektets gjennomføringsgrad og tiltenkte aktiviteter at prosjektet får innvilget tilskudd. 4: Svært godt Det har stor betydning for prosjektets gjennomføringsgrad at det får innvilget tilskudd fra fondet. Det er svært sannsynlig at et tilskudd utløser innsats og handlinger hos prosjektpartnerne i målgruppen, som ikke ellers ville blitt utløst. Side56

57 SØKNADSSKJEMA FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 1. Søker Organisasjon/foretak/institusjon: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: E-post: Telefon: Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til oppretterne/kommunene i Aust-Agder. Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. Ønskes søknaden unntatt offentligheten: Kryss av dersom ja. Begrunnelse: Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 2. Prosjektnavn og søknadsbeløp Prosjektnavn: Søknadsbeløp: Totalkostnad: Prosjektperiode: 3. Sammendrag Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider 1 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, Side57

58 4. Bakgrunn Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. 5. Prosjektmål og målgruppe Formuler målet så klart som mulig. Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? Nyttverdien for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 6. Prosjektbeskrivelse Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 7. Organisering Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt. Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 8. Tidsplan og milepæler Fremdriftsplan. Planlagt oppstart- og sluttdato. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, Side58

59 9. Økonomi Budsjett Kostnadsart (Hovedposter) NOK SUM Finansieringsplan Kilde NOK Merknad SUM Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, Side59

60 SLUTTRAPPORT for prosjektnavn Dato: Organisasjon/foretak/institusjon: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: E-post: Telefon: Kontonummer for sluttutbetaling: Side60

61 1. SAMMENDRAG Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 2. GJENNOMFØRING I HENHOLD TIL PROSJEKTPLANEN Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 3. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. Måloppnåelse (egenvurdering): Betydelig Tilfredsstillende Svak Ingen Ikke gj.ført Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 4. PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDIMENSJONERING Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan hva er eventuelt avvikene. 5. KOSTNADER OG FINANSIERING Prosjektregnskap Kostnader Finansiering Kostnadsart (Hovedposter) Regnskap Budsjett Kilde Virkelig Planlagt SUM SUM Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan. Side61

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: 13.05.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 25.11.2016 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 03.02.2017 Tid 12:15 Sted: Fylkeshuset møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Leder i utvalg Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 17.02.2017 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Morten Kraft Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Kjetil Glimsdal

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: 21.05.2015 Tid: 14:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 05.05.2017 Tid 10:00 Sted: 1 Bread Street, London Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteinnkalling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 01.09.2017 Tid: 12:15 Sted: Havforskningsinstituttet, HIS Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 19.02.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar /17 O

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar /17 O Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (31.3.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Saksframlegg Arkivsak-dok. Saksbehandler 16/ Lisbeth Ramsdal Utvalg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtedato Godkjennelse

Saksframlegg Arkivsak-dok. Saksbehandler 16/ Lisbeth Ramsdal Utvalg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtedato Godkjennelse Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (17.02.2017) Saksdokumenter med vedlegg Dato: 17.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår Styremedlemmer innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder.

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder. VURDERINGSKRITERIER LØPENDE BEHANDLING AV REGIONAL KVALIFISERINGSSTØTTE Kriteriumstekst: Regional relevans/betydning for Agder-regionen Hvor viktig er prosjektet for Agder-regionen? Regional relevans og

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 21.04.2016 Tid: 10:00-15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 24.03.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder.

6: Svært godt Prosjektet gir et godt bidrag til regional utvikling og har en nærings- og/eller samfunnsmessig betydning for Agder. VURDERINGSKRITERIER REGIONAL KVALIFISERINGSSTØTTE Kriteriedetaljer: Regional relevans/betydning for Agder-regionen Hvor viktig er prosjektet for Agder-regionen? Regional relevans og betydning for Agder-regionen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 19.02.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Mandag 7. mars 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand Ellen Horn, Trine

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (05.05.2017) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold Reviderte Retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond i Østfold 2013-2016 Regionalt partnerskapsfond ble opprettet av Østfold fylkeskommune etter vedtak i fylkestinget 05.12.2012. Midler til fondet kan

Detaljer

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å. Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i EIGERSUND KOMMUNE Fiskerihavn : Hovland, Egersund Kommune : Eigersund

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Mandag 18. september 2017 kl i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal.

Mandag 18. september 2017 kl i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt styremøte Mandag 18. september 2017 kl. 12.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal. Tilstede: Forfall: Kåre

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE

ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE 359909 'J5cL e /9f«CC le 4273 9d1c 8c6eu205ö4fl7 7 15/Z825 INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Postboks 34 1861 TRØGSTAD Vår ref.: 170383/Z016 - Z016/6756 Deres ref.: Dato: 08.11 2016 Melding

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Fiskerihavn : Eggum Kommune : Vestvågøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Protokoll styremøte i Samskap

Protokoll styremøte i Samskap Protokoll styremøte i Samskap Møtedato: 16.10.2017 Møtested: Samskap Møtetid: Kl. 11:00-15:00 Deltakende: Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Lisbeth Berg Hansen,

Detaljer

Ev. referatsaker, herunder rapportering innen 01.02 d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning.

Ev. referatsaker, herunder rapportering innen 01.02 d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt styremøte tirsdag 15. mars 2016 kl. 11.00 i Sorenskrivergården i Grimstad. Tilstede: Forfall: Bodil Lindestad,

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING PR Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING PR Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING PR. 30.09.2006 Arkivsaksnr.: 06/38252 Forslag til vedtak: Formannskapet tar status og rapportering pr.30.09.2006, Kraftfondet - Trondheim

Detaljer

Prosjekter som fremmer miljøvennlige transportformer og/eller bidrar til at transportomfanget reduseres (Program II-2010)

Prosjekter som fremmer miljøvennlige transportformer og/eller bidrar til at transportomfanget reduseres (Program II-2010) Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer miljøvennlige transportformer og/eller bidrar til at transportomfanget reduseres (Program II-2010) MÅL FOR DETTE PROGRAMMET, PII- 2010 I dette programmet

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Saksliste Styresaker 51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni /17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 5. mai /17 Oppf

Saksliste Styresaker 51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni /17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 5. mai /17 Oppf Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (1.9.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Styresaker 51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni 217 3 52/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 18. mai 2010 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun, 3.etg.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: kl. 09.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Hjørdis Fremstad Sofus Selven Forfall:

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 15.01.13 kl. 12.30 16.00 ( lunsj i 1. etg. fra kl. 11.45) Møtested: Sørlandets Kunnskapshavn, Kystvegen 2, Arendal, Eurekabygget 3. Etg. Møterom: 325 Sokrates Møte innkalt

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 24.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 19. september 2012 med hjemmel i Prop. 1 (2011-2012). 1) Formål Hovedmål:

Detaljer

Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd

Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd Skjema 4A Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd Vi gjør oppmerksom på at endringer i de forutsetninger som fremgår av søknaden og vilkår som ligger til grunn for Nord-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten Plan- og næringsetaten Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/400-27 Gunnar Davidsson 243 PRO Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7248/12 77 78 81 64 Ragnvald Storvoll

Detaljer