Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Linda Jenssen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Irene Henriksen Aune har meldt forfall og vara kan ikke stille. Andre forfall meldes snarest mulig til Side1

2 Side2

3 Saksnr Innhold ST 15/52 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. april 2015 ST 15/53 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2015 ST 15/54 Avkastning på fondets kapital pr ST 15/55 Årsregnskap 2014 ST 15/56 Årsberetning 2014 ST 15/57 Eventuellt til 22. mai 2015 Side3

4 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 15/52 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 17. APRIL FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 17. april 2015 godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra styremøte 17. april 2015 Side4 1

5 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland Leder Nestleder Linda Jenssen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen hadde meldt forfall til møtet. Åshild Martinussen stilte som vara. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Dag Ole Teigen Rådgiver Før møtet gikk rådgiver Stein Svalestad fra Gabler Investment Consulting gjennom Gablers forslag til valg av forvaltere i forbindelse med implementering av kapitalforvaltningsstrategi for Side5

6 Arendal, 17. april 2015 Atle Svendal Terje Stalleland Signe Sollien Haugå Styreleder Linda Jenssen Marianne Landaas Irene Henriksen Aune Åshild Martinussen 2 Side6

7 Saksnr ST 15/44 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar 2015 ST 15/45 Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015 ST 15/46 Avkastning på fondets kapital pr ST 15/47 Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, ST 15/48 Utlysningstekst 2015 ST 15/49 ST 15/50 Juridiske forhold knyttet til depotløsning - UO Valg av forvaltere - UO ST 15/51 Eventuelt til 17. april Side7

8 ST 15/44 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 20. februar godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/45 Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Oppfølging av tildelte tilskudd for april 2015 tas til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/46 Avkastning på fondets kapital pr Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 4 Side8

9 ST 15/47 Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar høringsutkastet for Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder til etterretning. Kompetansefondet understreker at en slik strategi er i tråd med fondets målsettinger om bl.a. å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder. 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil særlig vektlegge betydningen av å arbeide målrettet for at Agder skal styrke konkurransekraften med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler, og betydningen av arbeidet med å drive frem klynger på områder hvor regionen har særlige forutsetninger for å lykkes. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har merket seg at strategien ikke er tematisk oppbygget, og gir sin tilslutning til prinsippet om sektoruavhengighet over tid. Kompetansefondet understreker samtidig at det også kan være behov for tiltak innrettet mot konkrete områder, basert på vurderinger av den til enhver tid gjeldende situasjon. Kompetansefondet anbefaler at dette diskuteres i strategien. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/48 Utlysningstekst 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 4 mill. kroner. 2. Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon i fylket. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Terje Stalleland fremmet alternativt forslag til punkt 1 i sekretariatets forslag til vedtak: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 12 millioner kroner til utdeling vinteren Av dette avsettes inntil 6 millioner kroner til oppfølging av 5 Side9

10 igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner. Signe Sollien Haugå fremmet alternativt forslag til punkt 2 i sekretariatets forslag til vedtak: Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. Terje Stallelands og Signe Sollien Haugås forslag ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 12 millioner kroner til utdeling vinteren Av dette avsettes inntil 6 millioner kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner. 2. Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. ST 15/49 Juridiske forhold knyttet til depotløsning Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar meldingen til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/50 Valg av forvaltere Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velger følgende fond for implementering av kapitalforvaltningsstrategien for Side10

11 Aktivaklasse Fond Andel av portefølje Norske obligasjoner DNB Obligasjon III 35,0 % Globale obligasjoner Pimco Global IG Credit Bond Fund Templeton Global Bond Fund BlueBay IG Euro Agg Bond Fund 8,0 % 8,0 % 8,0 % Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Inst. II Solsten Norwegian Equities Fund 3,0% 3,0% Globale aksjer Lansdowne Developed Markets Long Only KLP AksjeGlobal Indeks I 10,5 % 10,5 % 10,5 % Aksjer framvoksende markeder Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 % 3,0 % 2. Kjøp/salg av globale aksjer foretas over 1 år med fjerde part hver 3. måned, første gang 1. juni Eiendomsandeler anskaffes i forbindelse med emisjonen i DNB Scandinavian Property fund. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/51 Eventuelt til 17. april 2015 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Det ble orientert om utfordringer og fremdrift i Agderprosjektet. 7 Side11

12 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 15/53 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD MAI FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Side12 1

13 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 3. TILSAGN GITT I 2011 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2013 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2015 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i Vedlegg: Oversikt tildelte tilskudd Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/54 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side18 1

19 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2015 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en markedsverdi på 403,5 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av april 2015 en markedsverdi på 410,3 mill. kroner. Markedsverdien av aktivaklassene per , kjøp og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per har vært slik: Markedsverdi Kjøp/salg Verdiendring Markedsverdi Norske aksjer 31,1 0,0 3,3 34,4 Utenlandske aksjer 97,2 0,0 6,2 103,4 *Norske obligasjoner 159,2-2,1 0,1 157,1 Utenlandske obligasjoner 81,5 0,0 1,3 82,8 *Eiendom 34,0-1,9 0,6 32,7 Bank 0,6 1,6 0,0 2,1 Sum 403,5-2,4 11,5 412,6 Tabell viser markedsverdi av porteføljen per , kjøp og salg siden , verdiendring siden og markedsverdi per Beløp i mill. kroner. *I slutten av måneden ble det utdelt utbytte i DNB Scandinavian Property Fund III på 1,9 mill. kroner. Dette står foreløpig på bankkontoen i DNB og inngår under «DNB norske obligasjoner» i rapporten. Eiendomsfondet leverte en avkastning på 0,4 prosent i perioden. Utbyttet vil bli overført kompetansefondets bankkonto i Sparebanken Sør i mai. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen er sammensatt etter AAUKFs strategi for Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 3 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer avviker med mer enn 3 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Styret vedtok ny kapitalforvaltningsstrategi for 2015 i styremøte og valg av forvaltere på sitt styremøte Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi foretas så fort papirarbeidet vedrørende overgangen til Gabler Performa er gjennomført. Det tas sikte på å implementere strategien for 2015 i løpet av mai måned. Per skulle det i utgangspunktet vært foretatt en rebalansering for Nordea stabile aksjer som har en overvekt på 3,1 prosentpoeng i forhold til grensen på 3% i kapitalforvaltningsstrategien for Kompetansefondet er i gang med en overgang til Gabler Performa og de forvaltere styret har valgt. Det er derfor ikke hensiktmessig med en rebalansering når en allikevel skal foreta en tilpasning til strategien for 2015 i forbindelse med overgangen til Gabler Performa. Side19

20 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PER Den første tabellen porteføljeoversikt siste måned i vedlegget, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for april måned. Videre vises aktivasammensetningen, avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Samlet er det en verdiendring på 2,7 mill. kroner i april måned. Følgende tabell viser verdiendringer for hver enkelt aktivaklasse: Verdiendring mill. kroner Norske aksjer 2,5 Utenlandske aksjer 0,9 Norske obligasjoner -0,5 Utenlandske obligasjoner -0,3 Eiendom 0,2 Sum 2,7 Tabellen viser verdiendring for april i mill. kroner. Samlet er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i april på 0,7 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i april på 0,5 %. Dette gir en meravkastning på 0,1 %. Tabell under viser avkastning for portefølje, avkastning for indeks og meravkastning for hver enkelt aktivaklasse: Avkastning portefølje (%) Avkastning indeks (%) Meravkastning (%) Norske aksjer 7,7 3,3 4,5 Utenlandske aksjer 0,9 1,1-0,2 Norske obligasjoner -0,3 0,1-0,4 Utenlandske obligasjoner -0,4-0,4 0,0 Eiendom 0,4 0,4 0,0 Pengemarked 0,3 0,1 0,2 Totalt (gjennomsnitt) 0,7 0,5 0,1 Tabell viser avkastning portefølje, avkastning indeks og meravkastning for hver enkelt aktivaklasse for april Den andre tabellen porteføljeoversikt i kroner i vedlegget viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for perioden fra januar til og med april Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Side20

21 Som det går frem av tabellen i vedlegget er avkastningen 11,5 mill. kroner de fire første månedene i Den tredje tabellen porteføljeoversikt i % i vedlegg viser en samlet gjennomsnittlig avkastning de fire første månedene på 2,9 %. Referanseindeksen viser en vekst på 2,8 %. Dette gir en meravkastning på 0,0 % (avrunding). For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: Avkastning (MNOK) Avkastning (%) Indeks (%) Meravkastning (%) Norske aksjer 3,3 10,4 11,0-0,5 Utenlandske aksjer 6,2 6,4 6,2 0,3 Norske obligasjoner 0,1 0,1 0,2-0,2 Utenlandske obligasjoner 1,3 1,6 1,8-0,2 Eiendom 0,6 1,8 1,8 0,0 Pengemarked 0,0 1,2 0,3 0,9 Totalt 11,5 2,9 2,8 0,0 Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks de fire første månedene av året. Tabellarket porteføljeoversikt i % i vedlegget viser også totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med april Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig avkastning på 6,6 % og en årlig meravkastning på 1,0 %. Videre viser arket for relativ avkastning II avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt grafisk framstilling av tre andre parametre. 4. KONKLUSJON Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2015 og det er derfor vanskelig å si noe om avkastningen i 2015 på bakgrunn av utviklingen de fire første månedene i året. De fire første måneder har isolert sett en avkastning som er betydelig bedre enn plassering i bank, med en samlet avkastning på 11,5 millioner kroner eller 2,9 %. Det er imidlertid store variasjoner i avkastning mellom de ulike aktivaklassene. Porteføljen har totalt en meravkastning på 0,0 % i årets fire første måneder. Norske aksjer, norske obligasjoner og utenlandske obligasjoner har i perioden en mindreavkastning. Eiendom har i perioden en avkastning som indeks. Utenlandske aksjer har en meravkastning i perioden. Vedlegg: Avkastning på fondets kapital pr Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/55 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ÅRSREGNSKAP FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Årsregnskap 2014 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes. 2. Årets overskudd på kroner anvendes som følger: kroner avsettes til utdeling av midler i 2015/16 i samsvar med fondets vedtekter kroner tillegges tilleggskapitalen kroner avsettes til bufferkapital. Side26 1

27 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2014 følger som vedlegg til saken. Vedlagt følger revisors foreløpige revisjonsberetning. Etter at styret har behandlet og underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den kan forelegges rådsforsamlingen 12. juni Når det gjelder avkastning var 2014 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med et overskudd på kroner. I fondets kapitalforvaltningsstrategi vedtatt 28. november 2014 heter det bl.a.: 4.1 Grunnkapital Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i konsumprisindeksen. Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende: 4.2 Bufferkapital Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Pr. 31. desember 2013 er det avsatt 55,3 mill. kroner i bufferkapital. 4.3 Bruk av avkastning Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 1. Opprettholdelse av fondets realverdi. 2. Utdeling av midler 3. Oppbygging av bufferkapital. Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og oppbygging av bufferkapital kan finne sted. Tilleggskapital Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2014 var tilleggskapitalen på i alt kroner. For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på 2,01 % fra 2013 til Tilleggskapitalen pr vil da være kroner. Utdeling av midler Styret vedtok i sak 15/48 at fra overskuddet for 2014 så skal inntil 12 millioner kroner benyttes til utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål. Bufferkapital Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. I tillegg vil oppbygging av et bufferfond gi økt handlefrihet i finansforvaltningen. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde pr avsatt kroner i bufferkapital. Side27

28 Fra overskuddet for 2014 på totalt kroner foreslås det at kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen. Bufferkapitalen pr er da på kroner. 3. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2014 godkjennes. Det forslås videre at overskuddet i 2014 på kroner anvendes slik at kroner avsettes til utdeling av midler i 2015 i samsvar med fondets vedtekter og vedtak i styresak 15/48, kroner tillegges tilleggskapitalen, og kroner avsettes til bufferkapital slutt Vedlegg: Utkast revisjonsberetning Årsregnskap 2014 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/56 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ÅRSBERETNING FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2014 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. Side37 1

38 2. BAKGRUNN Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2014 ligger som vedlegg til saken. Beretningen følger i hovedsak den samme strukturen som tidligere års beretninger. Samtidig er det tatt inn en oversikt i tabellform som viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til Det gis også en skjematisk oversikt over tildelte tilskudd fra fondets opprettelse og frem til i dag. Oversikten viser at Universitetet i Agder er den største mottageren av midler fra kompetansefondet når vi ser perioden under ett. Søknadene for 2014 ble behandlet av styret i februar Det er dermed ikke delt ut midler i Midler vedtatt til utdeling i februar 2015 vil følgelig bli omtalt i årsberetningen for KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at årsberetningen godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. Vedlegg: Årsberetning 2014 pdfversjon Side38

39 ÅRSBERETNING Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskyternes kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust- Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: Kommune Totalt (mill. kr) Bykle: 2,0 Valle: 1,0 Bygland: 0,5 Evje og Hornnes: 1,0 Iveland: 0,5 Birkenes: 4,0 Lillesand: 20,0 Grimstad: 80,0 Arendal: 120,0 Froland: 4,5 Åmli: 1,0 Vegårshei 0,5 Tvedestrand: 5,0 Gjerstad: 2,0 Risør: 2,0 Sum: 244,0 1 Side39

40 Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2014 om lag 369 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 22 mill. kroner til utdeling for 2015 og Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra til sammen 56,5 mill. kroner. 2. Rådsforsamling, styre og administrasjon Ved rådsforsamlingens møte møtte følgende representanter: Arendal kommune v/einar Halvorsen Evje og Hornnes kommune v/bjørn Ropstad Grimstad kommune v/hans Antonsen Iveland kommune v/gro Anita Mykjåland Lillesand kommune v/hege Marie Holthe Tvedestrand kommune v/jan Dukene Valle kommune v/tarald Myrum Vegårshei kommune v/kjetil Torp 2 Side40

41 Birkenes kommune v/arild Windsland Risør kommune v/per Kr. Lunden Bygland kommune v/leiv Rygg Gjerstad kommune v/kjell Trygve Grunnsvoll Kommunene Froland, Åmli og Bykle var ikke representert på møtet. Gro-Anita Mykjåland og Jan Dukene ble begge gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder for rådsforsamlingen for perioden Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Terje Stalleland, Irene H. Aune og Marianne Landaas var på valg i Alle disse ble gjenvalgt for en periode på fire år. Reidar Grøsle var personlig varamedlem for styremedlem Marianne Landaas frem til rådsforsamlingen, da Kamilla Solheim ble valgt som personlig varamedlem for dette styremedlem. Fra består styret dermed av følgende personer: Leder av styret Atle Svendal, med personlig varamedlem Tormod Vågsnes Nestleder Terje Stalleland, med personlig varamedlem Anne Midtlien Arne Thomassen, med personlig varamedlem Åshild Martinussen Linda Jenssen, med personlig varamedlem Arvid Johannessen Signe Sollien Haugå, med personlig varamedlem Tarald Myrum Irene H. Aune, med personlig varamedlem Ingrid Skårmo Marianne Landaas, med personlig varamedlem Kamilla Solheim Styret er det øverste organet i stiftelsen. Det har i løpet av 2014 vært avholdt seks styremøter. Bl.a. er det avholdt felles styremøte med styret i VRI-Agder , og med Sørlandets Kompetansefond I mai 2014 deltok styret på et seminar hos Gabler i Bergen, som i hovedsak omhandlet kapitalforvaltning og drøfting av hva som ligger i begrepet kompetanse. I 2014 har styret behandlet 45 saker. Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for fondet. Ass. fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder. Stiftelsen har ingen ansatte. Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø. 3. Virksomheten 3.1 Kapitalforvaltning Styret har i 2014 fulgt gjeldende kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 3 Side41

42 For alle aktivaklasser med unntak av eiendomsfond utlyste fondet høsten 2010 et offentlig anbud på kapitalforvaltningstjenester. Anbudet ble gjennomført i samarbeid med fondets rådgiver Gabler AS. På bakgrunn av anbudet inngikk fondet omkring årsskiftet 2010/2011 avtaler med følgende kapitalforvaltere fram til årsskiftet 2014/2015: DnB Asset Management AS norske aksjer og norske obligasjoner Nordea Investment Management AB utenlandske aksjer AllianceBernstsein utenlandske obligasjoner Tabellen viser en oversikt på avkastningen av fondets midler i perioden , hvor det er drevet aktiv forvaltning. Aktivasammensetning Fordeling på aktivaklasser i % mill. kr Strategi 2014 Utenlandske aksjer 70,5 97,2 18,8 24,1 22,0 Norske aksjer 32,5 31,1 8,7 7,7 8,0 Norske obligasjoner 164,5 159,2 43,9 39,4 41,0 Utenlandske obligasjoner 74,6 81,5 19,9 20,2 20,0 Eiendomsfond 31,9 34,0 8,5 8,4 8,0 Bankinnskudd 0,3 0,6 0,1 0,1 1,0 Sum 374,3 403, ,0 100,0 Ved inngangen til 2014 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien for Fondet har ved utgangen av 2014 en fordeling i henhold til strategien for Vektingen av aktivaklasser ble justert i henhold til den nye strategien. Det er ikke gjennomført rebalansering i Når det gjelder avkastning var 2014 et meget godt år. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i Avkastning i Avkastning i % mill. kroner Portefølje Referanseindeks Meravkastning Utenlandske aksjer 14,9 18,0 10,9 7,1 Norske aksjer 1,3 4,0 5,0-0,9 Norske obligasjoner 9,9 6,6 5,1 1,6 Utenlandske obligasjoner 6,9 9,2 9,4-0,2 Eiendomsfond 3,3 11,0 11,0 0,0 Driftskontoen 0,1 3,5 1,3 2,2 Sum 36,4 9,8 7,7 2,1 Samlet er det i 2014 en avkastning på 36,4 mill. kroner eller 9,8 %. Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best gjenspeiler bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 1,3 %, samt fondets driftskonto som har en avkastning på 3,5 % i Side42

43 Av den samlede avkastning på 36,4 mill. kroner, har norske aksjer en avkastning på 1,3 mill. kroner, mens utenlandske aksjer har en avkastning på 14,9 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på 9,9 mill. kroner og utenlandske obligasjoner bidrar med 6,9 mill. kroner. Eiendomsfond har gitt en avkastning på 3,3 mill. kroner, inklusiv utbetalt utbytte. I 2014 er det en avkastning på 9,8 %. Målt i forhold til referanseindeksene er det en meravkastning på 2,1 %. Norske aksjer har en avkastning på 4,0 % i Dette er 0,9 % under referanseindeksen. For utenlandske aksjer er avkastningen på 18,0 %. Det er en meravkastning på 7,1 %. For norske obligasjoner er det en avkastning på 6,6 %, noe som gir en meravkastning på 1,6 %. Utenlandske obligasjoner har en positiv avkastning på 9,2 prosent. Dette er en mindreavkastning på 0,2 %. Når det gjelder eiendomsfond er det en avkastning på 11,0 % som er lik referanseindeksen. I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at det i forvaltningen av utenlandske aksjer så langt som råd er skal tas etiske hensyn. Midlene i utenlandske aksjer var i 2014 plassert i et Nordeafond som har etisk forvaltning. I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden Avkastning i mill. kroner Tidsvektet akkumulert avkastning i % Annualisert avkastning i % Utenlandske 50,6 122,4 7,7 aksjer Norske aksjer 26,6 259,1 12,6 Norske 100,4 70,2 5,1 obligasjoner Globale 17,8 28,3 6,3 obligasjoner Eiendom 9,7 39,1 6,8 Driftskontoen 1,2 42,4 3,3 Sum 206,3 96,0 6,5 Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning av fondets midler, fra er avkastningen på 206,3 mill kroner. Denne fordeler seg med en avkastning på 50,6 mill kroner i utenlandske aksjer, 26,6 mill kroner i norske aksjer, 100,4 mill kroner i norske obligasjoner, 17,8 mill kroner i globale obligasjoner og 9,7 mill kroner i eiendom. For utenlandske aksjer inkludert valutasikring har veksten vært på 122,4 %. Norske aksjer har hatt en vekst på hele 259,1 %, norske obligasjoner har hatt en vekst på 70,2 %, globale obligasjoner har hatt en vekst på 28,3 % og eiendom en vekst på 39,1 %. Ser man på en gjennomsnittlig årlig avkastning, så ligger denne på 7,7 % for utenlandske aksjer, 12,6 % for norske aksjer, 5,1 % for norske obligasjoner, 6,3 % for globale obligasjoner, 6,8 % for eiendom og 3,3 % for driftskontoen. Tabellen viser avkastningen i prosent for perioden For globale obligasjoner og eiendom er tidsperioden kortere. Akkumulert avkastning for denne perioden 5 Side43

44 er på 96,0 %, eller 6,5 % årlig gjennomsnittlig avkastning. En plassering i pengemarkedet ville gitt en akkumulert avkastning på 31,1 % i perioden. Det betyr at det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen, har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond en årlig meravkastning på 1,1 %. Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en årlig vurdering av strategien. Styret har i 2014 foretatt en ny gjennomgang av strategien for forvaltning av fondets midler for 2015, og vedtok å redusere andelen av norske aksjer/aksjefond med 2 prosentpoeng og redusere utenlandske aksjer/aksjefond med 1 prosentpoeng. Styret vedtok også å kjøpe 3 prosentpoeng aksjer/aksjefond i framvoksende markeder som er aksjer kompetansefondet ikke har hatt før. Aksjer utgjør etter dette fortsatt 30 % av porteføljen. Styret vedtok videre å redusere andelen av norske obligasjoner med 6 prosentpoeng og en økning av utenlandske omløpsobligasjoner med 4 prosentpoeng. Etter dette utgjør obligasjoner 59 % av porteføljen. Styret vedtok videre en økning av andelen eiendomsfond med 2 % slik at eiendomsfond utgjør 10 % av porteføljen. Fondet har til nå valutasikret utenlandske aksjer. Styret vedtok at en ikke skal valutasikre utenlandske aksjer. Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen i Tildeling av midler Fra har søknadsprosessen vært samordnet med Sørlandets Kompetansefond. Dette innebærer at søknadene fra 2014 vil bli behandlet vinteren Det er derfor ikke delt ut midler i Til sammen har fondet delt ut 59,5 mill. kroner i perioden I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Ser vi årene under ett, er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte fra kompetansefondet. Over en tredjedel av midlene som er delt ut har kommet universitetet til gode, nærmere bestemt 35,5 prosent, eller 21,1 mill. kroner av til sammen 59,5 mill. kroner. Beregningen inkluderer 3 mill. kroner som er tildelt UiA sammen med Havforskningsinstituttet. Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner fra fondet, hvilket tilsvarer 13,3 prosent. Kommunesektoren herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter har til sammen mottatt 6,8 mill. kroner, eller 11,4 prosent, mens prosjekter tilknyttet Agderforskning har mottatt 4,3 mill. kroner eller 7,3 prosent av midlene. Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt over to tredeler av tilskuddene fra fondet. Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a. private virksomheter. Inndratte tilskudd i forbindelse med bl.a. prosjekter som ikke er realisert, utgjør 5,1 prosent av de samlede tilsagnene. 6 Side44

45 Institusjoner Tildelinger Prosentandel (mill. kr) Universitetet i Agder 21,1 35,5 Sørlandet sykehus 7,9 13,3 Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale 6,8 11,4 prosjekter Agderforskning 4,3 7,3 Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 16,3 27,4 Inndratte tilskudd 3,0 5,1 Sum 59,5 100,0 I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid: Økt kompetanse og nyskapingsevne Sikring og etablering av arbeidsplasser Gode levekår for befolkningen Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder Strategien for utdeling av midler er basert på felles FoU-strategi for Agder og satsingsområdene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Strategien til fondet er videre basert på langsiktighet, og det er åpnet for at prosjekter kan få støtte over flere år. Siden 2012 har utlysning av midler vært spisset inn mot sentrale temaer for regionen, fremfor en generell utlysning. Utlysning av midler til nye prosjekter i 2014 ble spisset inn mot prosjekter og piloter som kan bidra til innovasjon og næringsutvikling i fylket. Målet var at prosjektene kunne bidra til å utvikle næringslivets kompetanse og konkurransekraft gjennom innovasjon og samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer (FoU-miljøer). Utlysningsteksten vektla at ved å knytte utviklingen i næringslivet tettere opp mot FoU-miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt vil næringslivet kunne tilføres unik kompetanse samtidig som allerede eksisterende kompetanse kan videreutvikles. I 2014 mottok fondet 49 nye søknader, med et samlet søknadsbeløp på ca. 34,8 mill. kroner. I tillegg kommer seks søknader om videreføringer med et samlet søknadsbeløp på ca. 4,4 mill. 7 Side45

46 kroner i Til sammenligning mottok fondet 21 søknader i 2013, på til sammen ca. 12,3 mill. kroner. Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ser ut å ha en utløsende effekt i forhold til både igangsetting av tiltak og prosjekter, som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder. Sørlandet sykehus, UiA og Agderforskning har de siste årene mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse aktørene er tunge leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til økt kunnskap, samt styrke nyskapingsevnen i regionen. 3.3 Tilsyn Stiftelsestilsynet gjennomførte et rutinemessig tilsyn med fondet Rapport ble mottatt i brev fra tilsynet Vurderingen av dokumentasjonen som ble fremlagt var tilfredsstillende, og det ble ikke funnet mangler verken ved organiseringen av stiftelsen, dens internkontroll eller kapitalforvaltning. 4. Økonomi For 2014 er det en samlet avkastning på kapital på kroner. Driftskostnadene var på kroner. Dette gir et resultat på kroner. Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde fondets realverdi, så avsettes kroner til tilleggskapitalen kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen. Ved utgangen av året er dermed tilleggskapitalen på totalt kroner, og bufferkapitalen er på kroner. Det er avsatt 12 millioner kroner til utdeling av midler i 2015/16. I balanseregnskapet framkommer denne som fri kapital. Midlene som ble avsatt i 2013 ble ikke disponert før 2015 og det er derfor 22 mill. kroner i balansen som fri kapital. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 8 Side46

47 Arendal, 22. mai 2015 Atle Svendal Terje Stalleland Irene H. Aune Styreleder Nestleder Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Marianne Landaas Arne Thomassen John G. Bergh (daglig leder) 9 Side47

48 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/57 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond EVENTUELLT TIL 22. MAI 2015 Side48 1

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: 13.05.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 25.11.2016 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteinnkalling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 01.09.2017 Tid: 12:15 Sted: Havforskningsinstituttet, HIS Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 05.05.2017 Tid 10:00 Sted: 1 Bread Street, London Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2015 Årsberetning og regnskap Nytenkning Utvikling Kompetanse 2 Årsberetning og regnskap 2015 Årsberetning og regnskap 2015 3 1. Formål og bakgrunn Innhold Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (05.05.2017) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 03.02.2017 Tid 12:15 Sted: Fylkeshuset møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Leder i utvalg Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 17.02.2017 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Morten Kraft Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Kjetil Glimsdal

Detaljer

Kompetanse. Utvikling. Nyskapning. Årsrapport og regnskap

Kompetanse. Utvikling. Nyskapning. Årsrapport og regnskap Kompetanse Utvikling Nyskapning 2016 Årsrapport og regnskap Innholdsfortegnelse 1. Formål og bakgrunn... s. 2 Agderprosjektet... s. 8 9 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP I 2011 I

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP I 2011 I ÅRSBERETNING OG REGNSKAP I 2011 I til kompetanse, nyskaping og livskvalitet! 8 kommuner bidrar 244 millioner kr. i kapitalinnskudd 8 millioner kr. i tildelinger Innhold Møt tre prosjekter som har fått

Detaljer

Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014

Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 17.1/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2014 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014 Porteføljeavkastning hittil i år utgjør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Rore, Aust-Agder fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Rore, Aust-Agder fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Rore, Aust-Agder fylkeshus Dato: 07.09.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Morten Kraft Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat Styrets Beretning 2014 Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i Oslo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin sønn cand. jur. Otto

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2017 FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2017 FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 1 KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2017 FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 1. INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Organisering og ansvar... 4 2 SENTRALE BEGREPER... 4 2.1 Risiko... 4 2.2. Andre sentrale

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Styrets beretning 2013 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til geofaglig forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Av den disponible del avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles

Detaljer

Møteinnkalling nr. 1/2017

Møteinnkalling nr. 1/2017 Møteinnkalling nr. 1/2017 Utvalg: Legatstyre Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus Møtedato: 20.06.2017 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Politiske saker 16/78 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 28. oktober

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Politiske saker 16/78 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 28. oktober Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (25.11.216) Møteinnkalling med saksdokumenter Dato: 25.11.216 Tid: 12: Sted: Aust Agder fylkeshus, møterom Vegår Styremedlemmer innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Den disponible del av avkastningen anvendes som reisestipend for en juridisk kandidat

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater

Detaljer

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling

Styrets beretning 2013. Chunichi-Inadomi-fondet for norsk- japansk kulturutveksling Styrets beretning 2013 Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munch-utstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-,

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av Apoteker Harald Conrad Thaulow (1815-1881) ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774,

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Styrets beretning 2013. Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Styrets beretning 2013. Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved en sammenslåing av Enkedronning Josephines legat, Cecilie Schous legat, Paula Ericsens legat, lensmann Gustav Sørensen Ihmes legat og Frøken Elisa Chrysties

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk Styrets beretning 2013 Avkastningen skal brukast til stipend til å fremje pedagogisk forsking knytt til Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Forsking med emne innan pedagogisk historie

Detaljer

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786 Styrets beretning 2013 Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO Styrets beretning 2013 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen skal gjennom utdeling av stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming,

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer