Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: Tid: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Arne Thomassen Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Marianne Landaas har meldt forfall til møtet og vararepresentant Kamilla Solheim stiller. Linda Jenssen har meldt forfall til møtet og vararepresentant Arvid Johannessen stiller. I tillegg er også alle de andre vararepresentanter invitert til å delta på møtet. Arendal, 4. mai 2016 Atle Svendal Styreleder Sign. Side1

2 Side2

3 Saksnr ST 16/50 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 19. februar 2016 ST 16/51 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2016 ST 16/52 Avkastning på fondets kapital pr ST 16/53 Årsregnskap 2015 ST 16/54 Årsberetning 2015 ST 16/55 Endringer i fondets strategi ST 16/56 Utlysning av midler 2016 ST 16/57 ST 16/58 ST 16/59 ST 16/60 ST 16/61 Søknad fra Universitetet i Agder om godkjenning av endringer i prosjektplan Sluttrapport fra Agderforskning Sluttrapporter fra Universitetet i Agder Sluttrapport fra Evjeklinikken Sluttrapporter fra Agderforskning ST 16/62 Eventuelt til 12. mai 2016 Side3

4 Dato: Arkivref: / /2016 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 16/50 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 19. FEBRUAR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 19. februar 2016 godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra styremøte 19. februar 2016 Side4 1

5 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Linda Jenssen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Dag Ole Teigen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Møtet ble innledet med et innlegg av Tone Haraldsen, daglig leder i Regionalt forskningsfond Agder. Kristin Wallevik fra Agderforskning var også invitert, men måtte melde forfall. Tema var hvilke utfordringer Sørlandet står overfor de nærmeste årene og hva kompetansefondets rolle bør være i den forbindelse. 1 Side5

6 Saksnr ST 16/28 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 5. februar 2016 ST 16/29 Oppfølging av tildelte tilskudd 19. februar 2016 ST 16/30 Avkastning på fondets kapital pr ST 16/31 SØKNAD OM UTSETTELSE FRA FLUMILL AS ST 16/32 Søknader fra Universitetet i Agder 2015 ST 16/33 ST 16/34 ST 16/35 ST 16/36 ST 16/37 ST 16/38 ST 16/39 ST 16/40 Søknad fra NYMO: Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring Søknad fra Visit Sørlandet: Digitalt innovasjons for USUSbedrifter Søknad fra CDF Marine AS: Anvendelse av CDF for bygg og eiendom SØKNAD FRA MACGREGOR PUSNES AS: MACGREGOR PUSNES OFFSHORE VIND SØKNAD FRA PANTERRA AS: HVORDAN IVARETA KONKURRANSEFORTRINN VED KRAFTIG VEKST OG ORGANISATORISK ENDRINGER SØKNAD FRA ENVIROTECH SOLUTIONS AS: DATAHEAT SØKNAD FRA BERGENE HOLM AS, AVD. NIDARÅ: BERGENE HOLM GRØNT KARBON SØKNAD FRA SYNSEL ENERGI AS: FORSTUDIE OG KONSEKVENSUTREDNING FOR JORDØYA ST 16/41 Søknader fra GCE NODE 2015 ST 16/42 ST 16/43 ST 16/44 ST 16/45 Søknader fra Teknova Søknader fra Agderforskning Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2015 Søknader som er unntatt offentlighet ST 16/46 Eventuelt til 19. februar Side6

7 ST 16/28 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 5. februar 2016 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra forrige styremøte 5. februar 2016 godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/29 Oppfølging av tildelte tilskudd 19. februar 2016 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 3 Side7

8 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 3. TILSAGN GITT I 2011 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2013 Sluttutbetaling til Agderforskning og til prosjektet Barn som strever med kr Tilsagn nr. 2013/ TILSAGN GITT I 2015 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/30 Avkastning på fondets kapital pr Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 4 Side8

9 ST 16/31 SØKNAD OM UTSETTELSE FRA FLUMILL AS Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger søknaden fra Flumill AS om utsettelse til Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til opprinnelig søknad, og at støtte er tillatt i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. For øvrig vises det til styrets vedtak i sak 58/2013. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/32 Søknader fra Universitetet i Agder 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder: a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd på kroner til prosjektet Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder. b. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. d. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 2. Søknad om støtte til prosjektet Foresight blå vekst Sørlandet, avslås. 3. Søknad om støtte til prosjektet Elev 2.0, avslås. 4. Søknad om støtte til prosjektet WiSure A Wireless Home Leaving Alert System as a Proactive Lost Avoidance Solution for People Suffering Dementia, avslås. 5 Side9

10 5. Søknad om støtte til prosjektet Grønt skift ingeniørutdannelsen som endringsdriver, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av søknaden. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/33 Søknad fra NYMO: Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Nymo AS et tilskudd på 1,1 mill. kroner i 2016 til prosjektet Effektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 2,7 mill. kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnad i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 6 Side10

11 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av søknaden. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/34 Søknad fra Visit Sørlandet: Digitalt innovasjons for USUS-bedrifter Styreleder fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Visit Sørlandet et tilskudd på kroner i 2016 til prosjektet Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 4 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnad i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av prosjektet i 2017 gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 6. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Side11

12 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/35 Søknad fra CDF Marine AS: Anvendelse av CDF for bygg og eiendom Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger CFD Marine AS et tilskudd på kroner i 2016 til prosjektet Anvendelse av CFD for bygg og eiendom. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnad i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 8 Side12

13 ST 16/36 SØKNAD FRA MACGREGOR PUSNES AS: MACGREGOR PUSNES OFFSHORE VIND Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger MacGregor Pusnes AS et tilskudd på kroner til prosjektet MacGregor Pusnes Offshore Vind. b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2,5 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Styreleder foreslår nytt punkt 6: Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr og markedsføring. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger MacGregor Pusnes AS et tilskudd på kroner til prosjektet MacGregor Pusnes Offshore Vind. 9 Side13

14 2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2,5 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 6. Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr og markedsføring. ST 16/37 SØKNAD FRA PANTERRA AS: HVORDAN IVARETA KONKURRANSEFORTRINN VED KRAFTIG VEKST OG ORGANISATORISK ENDRINGER Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Panterra AS et tilskudd på kroner til prosjektet Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer. 2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,552 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 10 Side14

15 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2017 og 2018, gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er lovlig i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Linda Jenssen ble erklært inhabil ved behandling av søknaden. Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: Tilskuddet gis som en engangsbevilgning under forutsetning av at prosjektet kan nedskaleres. Daglig leder bes avklare dette med bedriften. Punkt 6 strykes. Sekretariatets innstilling med styreleders nye forslag til punkt 2 og stryking av punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Panterra AS et tilskudd på kroner til prosjektet Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer. 2. Tilskuddet gis som en engangsbevilgning under forutsetning av at prosjektet kan nedskaleres. Daglig leder bes avklare dette med bedriften. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 11 Side15

16 opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. ST 16/38 SØKNAD FRA ENVIROTECH SOLUTIONS AS: DATAHEAT Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Envirotech Solutions AS et tilskudd på kroner til prosjektet DataHeat. b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 7 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. f) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2017, gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er lovlig i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Signe Sollien Haugå ble erklært inhabil ved behandling av saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 12 Side16

17 ST 16/39 SØKNAD FRA BERGENE HOLM AS, AVD. NIDARÅ: BERGENE HOLM GRØNT KARBON Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Bergene Holm AS et tilskudd på kroner til prosjektet Bergene Holm Grønt karbon. 2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 5,4 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2017, gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er lovlig i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Linda Jenssen ble erklært inhabil ved behandling av saken. Styret anser søknad fra Bergene Holm som trukket, jmf. brev fra Bergene Holm datert Side17

18 ST 16/40 SØKNAD FRA SYNSEL ENERGI AS: FORSTUDIE OG KONSEKVENSUTREDNING FOR JORDØYA Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Synsel Energi AS et tilskudd på kroner til prosjektet Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya. 2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Synsel Skandinavia AS et tilskudd på kroner til prosjektet Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Synsel Skandinavia AS et tilskudd på kroner til prosjektet Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya. 14 Side18

19 b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/41 Søknader fra GCE NODE 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. SFI Mechatronics PhD s: a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger GCE NODE et tilskudd på kroner til prosjektet SFI Mechatronics PhD s Kompetanseløft for Teknologiindustrien på Sørlandet. b. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 15 Side19

20 d. Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 2. Søknad om støtte til prosjektet Videreføring av klyngeprosjekt med fokus på økt kompetanse hos bedriftene i NODE, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/42 Søknader fra Teknova Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Advanced vision systems for offshore applications, søknad fra Teknova AS, avslås. 2. Drone-levering av pakker på Sørlandet, søknad fra Teknova AS, avslås. 3. SmartCameras, søknad fra Teknova AS, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Side20

21 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Linda Jenssen ble erklært inhabil ved behandling av saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/43 Søknader fra Agderforskning Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Partnerskapsbasert innovasjon i integreringsarbeidet på Agder (PIA), søknad fra Agderforskning, avslås. 2. Kunnskaps- og innovasjonsledelse i sykliske næringer, søknad fra Agderforskning, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/44 Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. IP-Group Floor Concept Multipurpose System, søknad fra IPG Intelligent Packaging Group AS, avslås. 2. Havbeite, søknad fra Båtservice Sør, avslås. 3. AviorProtection, søknad fra Avior Protektion (SUS), avslås. 4. ufoniks, søknad fra ufoniks Ltd Nuf, avslås. 17 Side21

22 5. Utvikling av global mobil betalingsløsning, søknad fra The Payment House AS, avslås. 6. Kunnskapsutvikling Enhetlig ledelses Innsatssystem, søknad fra Grimstad Brann- og Feiertjeneste, avslås. 7. Bratt friluftsliv i Valle, søknad fra Erik&Erik AS og Helle Herberge AS, avslås. 8. Kompetansesenteret Stine Sofie Senteret, søknad fra Stine Sofies Stiftelse, avslås. 9. Pilotsertifisering av likestilte virksomheter, søknad fra Vest-Agder fylkeskommune, avslås. 10. Smarte byggeprosesser for økt konkurransekraft, søknad fra EBA Agder, avslås. 11. Utvikling av mikrobielle gjødsler gjennom vermikompostering, søknad fra Høst verdien i avfall AS, avslås. 12. Agder som litterær turistdestinasjon en internasjonal mulighet, søknad fra Sørlandets Europakontor AS, avslås. 13. Sting Sildens atferd som bio-indikator av toksikologiske forbindelser i vannmiljøet, søknad fra NIVA Sør, avslås. 14. Multi access tool, søknad fra Skild AS, avslås. 15. CELLAR, søknad fra Centre for Integrated Emergency Management, avslås. 16. Liten og Stor, søknad fra Evjeklinikken AS, avslås. 17. Grønne konferanser synliggjøring av klimagevinsten, søknad fra Klimapartnere med medlemsbedriftene Thon Hotel Arendal og Miljøfyrtårn, avslås. 18. Internasjonalisering, søknad fra Innoventus Sør AS, avslås. 19. Terapeuten inn på tunet, søknad fra Farm in Action AS, avslås. 20. Mixed reality laboratorium, søknad fra LABO mixed realities AS, avslås. 21. GreenCurrency, søknad fra GlobePow AS, avslås. 22. Innovation through design and entrepreneurship, søknad fra Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisør, avslås. 23. Kurs i naturkunst på Dømmesmoen, søknad fra Blomstrende Sørland, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Side22

23 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Ved behandling av punkt 14 ble Signe Sollien Haugå erklært inhabil. Styreleder fremmet følgende forslag til punkt 14 og 22: 14. a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Skild AS et tilskudd på kroner til prosjektet Multi access tool. b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. Ytterligere bevilgning forutsetter en ny søknad med en konkret rapport om videre arbeid og fremdrift. d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 22. a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisør et tilskudd på kroner til prosjektet Innovation through design and entrepreneurship. b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 19 Side23

24 Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 14. og 22. ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. IP-Group Floor Concept Multipurpose System, søknad fra IPG Intelligent Packaging Group AS, avslås. 2. Havbeite, søknad fra Båtservice Sør, avslås. 3. AviorProtection, søknad fra Avior Protektion (SUS), avslås. 4. ufoniks, søknad fra ufoniks Ltd Nuf, avslås. 5. Utvikling av global mobil betalingsløsning, søknad fra The Payment House AS, avslås. 6. Kunnskapsutvikling Enhetlig ledelses Innsatssystem, søknad fra Grimstad Brann- og Feiertjeneste, avslås. 7. Bratt friluftsliv i Valle, søknad fra Erik&Erik AS og Helle Herberge AS, avslås. 8. Kompetansesenteret Stine Sofie Senteret, søknad fra Stine Sofies Stiftelse, avslås. 9. Pilotsertifisering av likestilte virksomheter, søknad fra Vest-Agder fylkeskommune, avslås. 10. Smarte byggeprosesser for økt konkurransekraft, søknad fra EBA Agder, avslås. 11. Utvikling av mikrobielle gjødsler gjennom vermikompostering, søknad fra Høst verdien i avfall AS, avslås. 12. Agder som litterær turistdestinasjon en internasjonal mulighet, søknad fra Sørlandets Europakontor AS, avslås. 13. Sting Sildens atferd som bio-indikator av toksikologiske forbindelser i vannmiljøet, søknad fra NIVA Sør, avslås. 14. a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Skild AS et tilskudd på kroner til prosjektet Multi access tool. b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. Ytterligere bevilgning forutsetter en ny søknad med en konkret rapport om videre arbeid og fremdrift. 20 Side24

25 d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 15. CELLAR, søknad fra Centre for Integrated Emergency Management, avslås. 16. Liten og Stor, søknad fra Evjeklinikken AS, avslås. 17. Grønne konferanser synliggjøring av klimagevinsten, søknad fra Klimapartnere med medlemsbedriftene Thon Hotel Arendal og Miljøfyrtårn, avslås. 18. Internasjonalisering, søknad fra Innoventus Sør AS, avslås. 19. Terapeuten inn på tunet, søknad fra Farm in Action AS, avslås. 20. Mixed reality laboratorium, søknad fra LABO mixed realities AS, avslås. 21. GreenCurrency, søknad fra GlobePow AS, avslås. 22. a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisør et tilskudd på kroner til prosjektet Innovation through design and entrepreneurship. b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. e) Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 23. Kurs i naturkunst på Dømmesmoen, søknad fra Blomstrende Sørland, avslås. 21 Side25

26 ST 16/45 Søknader som er unntatt offentlighet Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Byggelementer basert på trefiber og sement, søknad fra Cemfib AS, avslås. 2. Blue Growth, søknad fra GCE NODE, avslås. 3. Forskning og utvikling av nye høyteknologiske stoffer og prototyper, søknad fra NJORK, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 19. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/46 Eventuelt til 19. februar 2016 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Program for seminar i Bergen er under utarbeidelse og vil bli sendt ut så snart det er klart. ST 16/47 Valutasikring Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 22 Side26

27 1. Det opprettes en egen aktivaklasse for valutasikrede globale aksjer 2. Andelen valutasikrede globale aksjer settes til 13 % av porteføljen, andelen usikrede globale aksjer settes til 13 % av porteføljen. 3. Kompetansefondets investering i KLP AksjeGlobal Indeks I flyttes til KLP AksjeGlobal Indeks II. 4. Nordea Stabile Aksjer Global selges og salgsbeløpet investeres i KLP AksjeGlobal Indeks II Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/48 Ang. melding til ESA om gruppeunntak for forskning, utvikling og innovasjon Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 16/49 Søknad fra Devoteam AS - Continua test- og sertifiseringssenter - videreføring Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Devoteam et tilskudd på kroner for 2016 til prosjektet ehelse: Continua Test- og sertifiseringssenter. 2. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet. 23 Side27

28 3. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 13,72 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 5. Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. 6. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 7. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av prosjektet i gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Irene Henriksen Aune ble erklært inhabil ved behandling av saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 24 Side28

29 Dato: Arkivref: / /2016 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 16/51 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD MAI FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Side29 1

30 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 3. TILSAGN GITT I 2012 Sluttutbetaling til UIA til prosjektet Smart Rescue med kr fordelt med kr fra 2012 og kr fra Tilsagn nr. 2012/36 og videreføring tilsagn nr. 2013/54. Sluttutbetaling til Evjeklinikken AS og til prosjektet Evaluering av Evjeklinikken, langtidsstudien med kr Tilsagn nr. 2012/37 Sluttutbetaling til Agderforskning og til prosjektet Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis med kr Tilsagn nr. 2012/ TILSAGN GITT I 2013 Sluttutbetaling til UIA til prosjekt «Smart Rescue» jfr. omtale under tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2015 Delutbetaling til UIA til prosjektet Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer med kr Tilsagn nr. 2015/3. Sluttutbetaling til NIBOP til prosjektet Kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter med kr Tilsagn nr. 2015/8. Sluttutbetaling til Agderforskning til prosjektet VRI-Agder Samhandling for 2015, med kr Tilsagn nr. 2015/13. Sluttutbetaling til TeamTec til prosjektet Team Ims 2019 for 2015, med kr Tilsagn nr. 2015/ TILSAGN GITT I 2016 Delutbetaling til Envirotech AS til prosjektet Envirotech Solutions DataHeat med kr Tilsagn nr. 2016/38. Vedlegg: Oversikt tilskudd og utbetalinger mai Side30

31 2016 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Dato: Arkivref: / /2016 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/52 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side35 1

36 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2016 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en markedsverdi på 416,2 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av mars 2016 en markedsverdi på 407,7 mill. kroner. Markedsverdien av aktivaklassene per , kjøp og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per har vært slik: Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per , kjøp og salg siden , verdiendring siden og markedsverdi per Beløp i mill. kroner. Markedsverdi Kjøp/ Flytting Verdiendring Markedsverdi salg mandat Norske aksjer 24,2 0,0-0,8 23,4 Globale aksjer 91,2-10,8-20,5-8,3 51,6 Globale aksjer valutasikret 0,0 28,2 20,5 2,3 51,0 Aksjer framvoksende markeder 12,0 0,0 0,1 12,1 Eiendom 43,6 0,0 0,5 44,0 Bank 2,3 2,5 0,0 4,8 Norske obligasjoner 143,7-25,6 1,7 119,8 Globale obligasjoner 99,3 0,0 1,6 100,9 Sum 416,2-5,6-2,9 407,7 Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen er sammensatt etter AAUKFs strategi for Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 3 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer eller obligasjoner avviker med mer enn 3 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Per skal det ut fra ovenstående ikke vurderes rebalansering. Styret vedtok ny kapitalforvaltningsstrategi for 2016 i styremøte I tillegg vedtok styret etter tilråing fra Gabler på sitt møte at 50% av Globale aksjer skal valutasikres ved kjøp av KLP AksjeGlobal Indeks II. Aktivaklasse Andel Fond Andel av portefølje Norske obligasjoner 30 % DNB Obligasjon III 30,0 % Globale obligasjoner 24 % Pimco Global IG Credit Bond Fund Templeton Global Bond Fund BlueBay IG Euro Agg Bond Fund 8,0 % 8,0 % 8,0 % Norske aksjer 6 % Danske Invest Norske Aksjer Inst. II Solsten Norwegian Equities Fund 3,0 % 3,0 % Globale aksjer 26 % Lansdowne Developed Markets Long Only KLP AksjeGlobal Indeks II valutasikret 13,0 % 13,0 % Aksjer framvoksende markeder 3 % Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 % 3,0 % Eiendom 10 % DNB Scand Prop Fund 3 og 6 KS 10 % Bank 1 % Sparebanken Sør 1 % Side36

37 Tilpassingen til ny strategi er gjennomført med unntak av økningen i andelen av Lansdowne. Her må en vente på at det skal bli ledige andeler og pr er det derfor fortsatt andeler for 8 mill. kroner i KLP AksjeGlobal Indeks I i påvente av at det blir ledige andeler i Lansdowne. 3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Den første tabellen porteføljeoversikt siste måned i vedlegget, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for mars måned. Videre vises aktivasammensetningen, avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Samlet er det en positiv verdiendring på 6,2 mill. kroner i mars måned. Tabellen viser verdiendring for mars i mill. kroner. Verdiendring mill. kroner Norske aksjer 0,5 Globale aksjer -0,4 Globale aksjer valutasikret 2,1 Aksjer framvoksende øk. 0,9 Norske obligasjoner 1,0 Globale obligasjoner 2,0 Eiendom 0,1 Pengemarked 0,0 Sum 6,2 Samlet er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i mars på 1,5 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i mars på 1,5 %. Dette gir en avkastning lik indeks. Tabell viser avkastning portefølje, avkastning indeks og meravkastning for hver enkelt aktivaklasse for mars Avkastning portefølje (%) Avkastning indeks (%) Meravkastning (%) Norske aksjer 2,0 0,9 1,1 Globale aksjer -0,7 1,6-2,3 Globale aksjer valutasikret 4,3 5,1-0,9 Aksjer framvoksende øk. 8,4 7,7 0,7 Norske obligasjoner 0,9 0,4 0,5 Globale obligasjoner 2,0 0,8 1,2 Eiendom 0,3 0,3 0,0 Pengemarked 0,0 0,1 0,0 Totalt (gjennomsnitt) 1,5 1,5 0,0 Side37

38 Den andre tabellen porteføljeoversikt i kroner i vedlegget viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for perioden fra januar til og med mars Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen i vedlegget er avkastningen -5,6 mill. kroner de tre første månedene i Den tredje tabellen porteføljeoversikt i % i vedlegg viser en samlet gjennomsnittlig avkastning de tre første månedene på -0,7 %. Referanseindeksen viser en avkastning på -0,4 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,3 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks de tre første månedene av året. Avkastning (MNOK) Avkastning (%) Indeks (%) Meravkastning (%) Norske aksjer -0,8-3,3-5,3 2,0 Globale aksjer -8,3-8,4-6,3-2,1 Globale aksjer valutasikret 2,3 5,4 3,6 1,8 Aksjer framvoksende øk. 0,1 1,1-1,2 2,3 Norske obligasjoner 1,7 1,4 1,0 0,4 Globale obligasjoner 1,6 1,6 3,3-1,7 Eiendom 0,5 1,1 1,1 0,0 Pengemarked 0,0 0,3 0,2 0,1 Totalt -2,9-0,7-0,4-0,3 Tabellarket porteføljeoversikt i % i vedlegget viser også totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med mars Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig avkastning på 6,2 % og en årlig meravkastning på 1,0 %. Videre viser arket for relativ avkastning avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt grafisk framstilling av tre andre parametre. 4. KONKLUSJON Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2016 og det er derfor vanskelig å si noe om avkastningen i 2016 på bakgrunn av utviklingen de tre første månedene i året. Etter flere gode år har 2016 startet med uro i finansmarkedene. De tre første måneder har en samlet avkastning på -2,9 millioner kroner eller -0,7 %. Det er imidlertid store variasjoner i avkastning mellom de ulike aktivaklassene. Vedlegg: Avkastning på fondets kapital pr Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Dato: Arkivref: / /2016 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/53 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ÅRSREGNSKAP FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Årsregnskap 2015 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes. 2. Årets overskudd på kroner anvendes som følger: kroner avsettes til utdeling av midler i 2016/17 i samsvar med fondets vedtekter kroner tillegges tilleggskapitalen kroner avsettes til bufferkapital. 2. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen Side43 1

44 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2015 følger som vedlegg til saken. Vedlagt følger revisors foreløpige revisjonsberetning. Etter at styret har behandlet og underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den kan forelegges rådsforsamlingen 17. juni Når det gjelder avkastning var 2015 et godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med et overskudd på kroner. I fondets kapitalforvaltningsstrategi vedtatt 27. november 2015 heter det bl.a.: 4.1 Grunnkapital Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i konsumprisindeksen. Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende: 4.2 Bufferkapital Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Pr. 31. desember 2014 er det avsatt 73,0 mill. kroner i bufferkapital. 4.3 Bruk av avkastning Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 1. Opprettholdelse av fondets realverdi. 2. Utdeling av midler 3. Oppbygging av bufferkapital. Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og oppbygging av bufferkapital kan finne sted. Tilleggskapital Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2015 var tilleggskapitalen på i alt kroner. For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på 2,1 % fra 2014 til Tilleggskapitalen pr vil da være kroner. Utdeling av midler Det ble i 2015 delt ut 10,2 mill. kroner som var 0,2 mill. kroner mere enn avsatt. Det overskytende beløp er dekket av bufferkapital. Side44

45 Sekretariatet foreslår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter 10 mill. kroner til utdeling vinteren Bufferkapital Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. I tillegg vil oppbygging av et bufferfond gi økt handlefrihet i finansforvaltningen. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde pr avsatt kroner i bufferkapital. Fra overskuddet for 2015 på totalt kroner foreslås det at kroner benyttes til å styrke bufferkapitalen. Bufferkapitalen pr er da på kroner. 3. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2015 godkjennes. Det forslås videre at overskuddet i 2015 på kroner anvendes slik at kroner avsettes til utdeling av midler i 2017 i samsvar med fondets vedtekter, kroner tillegges tilleggskapitalen, og kroner avsettes til bufferkapital Vedlegg: Utkast revisjonsberetning 2015 Årsregnskap 2015 med noter Side45

46 Telefon: Besøksadresse: Rådhusgaten 10, Arendal Postadresse: Postboks 63, 4801 Arendal Hjemmeside: E-post: Org.nr Til styret i Aust-Agder utviklingsog kompetansefond Dato: Vår ref.: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh tlf: E-post adr: xx / Ketil Raknes REVISORS BERETNING 2015 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, samt en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Dette gjelder også ansvar for intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Side46

47 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond per 31. desember 2015, og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Ketil Raknes Registrert revisor Side47 Side 2 av 2

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Dato: Arkivref: / /2016 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/54 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ÅRSBERETNING FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2015 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. Side54 1

55 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2015 følger som vedlegg til saken. Beretningen følger i hovedsak den samme strukturen som tidligere års beretninger. I tillegg omtales samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Gjennomgangen av fondets forhold til EØS-avtalens statsstøtteregler gis også en kort omtale i beretningen. 3. KONKLUSJON Sekretariatet tilrår at årsberetningen godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. Side55

56 ÅRSBERETNING Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet Stiftelsen er et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står fylkets 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskyternes kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust- Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: Kommune Totalt (mill. kr) Bykle: 2,0 Valle: 1,0 Bygland: 0,5 Evje og Hornnes: 1,0 Iveland: 0,5 Birkenes: 4,0 Lillesand: 20,0 Grimstad: 80,0 Arendal: 120,0 Froland: 4,5 Åmli: 1,0 Vegårshei 0,5 Tvedestrand: 5,0 Gjerstad: 2,0 Risør: 2,0 Sum: 244,0 1 Side56

57 Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2015 om lag 377 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 22 mill. kroner til utdeling for 2015 og Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra til sammen 66,7 mill. kroner. 2. Rådsforsamling, styre og administrasjon Ved rådsforsamlingens møte 12. juni 2015 møtte følgende representanter: Arendal kommune v/anders Kylland Evje og Hornnes kommune v/fullmakt til Jan Dukene Iveland kommune v/fullmakt til Jan Dukene Lillesand kommune v/hege Marie Holthe Tvedestrand kommune v/jan Dukene Valle kommune v/tarald Myrum Vegårshei kommune v/fullmakt til Jan Dukene Birkenes kommune v/arild Windsland Risør kommune v/fullmakt til Reidar Saga Bygland kommune v/leiv Rygg Gjerstad kommune v/kjell Trygve Grunnsvoll Åmli kommune v/reidar Saga Grimstad kommune v/anne Merete Holmberg 2 Side57

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 19.02.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 05.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 05.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 05.02.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: 13.05.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 03.02.2017 Tid 12:15 Sted: Fylkeshuset møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Leder i utvalg Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteinnkalling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 01.09.2017 Tid: 12:15 Sted: Havforskningsinstituttet, HIS Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 17.02.2017 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Morten Kraft Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Kjetil Glimsdal

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 19.02.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: 21.05.2015 Tid: 14:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 25.11.2016 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 05.05.2017 Tid 10:00 Sted: 1 Bread Street, London Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Saksframlegg Arkivsak-dok. Saksbehandler 16/ Lisbeth Ramsdal Utvalg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtedato Godkjennelse

Saksframlegg Arkivsak-dok. Saksbehandler 16/ Lisbeth Ramsdal Utvalg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtedato Godkjennelse Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (17.02.2017) Saksdokumenter med vedlegg Dato: 17.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår Styremedlemmer innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar /17 O

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar /17 O Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (31.3.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 31. mars /17 Opp Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (05.05.2017) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 43/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2013 FYLKESHUSET I VEST-AGDER, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Saksliste Styresaker 51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni /17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 5. mai /17 Oppf

Saksliste Styresaker 51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni /17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 5. mai /17 Oppf Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (1.9.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Styresaker 51/17 Protokoll fra rådsforsamlingen 14. juni 217 3 52/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Kompetanse. Utvikling. Nyskapning. Årsrapport og regnskap

Kompetanse. Utvikling. Nyskapning. Årsrapport og regnskap Kompetanse Utvikling Nyskapning 2016 Årsrapport og regnskap Innholdsfortegnelse 1. Formål og bakgrunn... s. 2 Agderprosjektet... s. 8 9 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Tellef

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2015 Årsberetning og regnskap Nytenkning Utvikling Kompetanse 2 Årsberetning og regnskap 2015 Årsberetning og regnskap 2015 3 1. Formål og bakgrunn Innhold Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 24.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Politiske saker 16/78 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 28. oktober

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Politiske saker 16/78 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 28. oktober Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (25.11.216) Møteinnkalling med saksdokumenter Dato: 25.11.216 Tid: 12: Sted: Aust Agder fylkeshus, møterom Vegår Styremedlemmer innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Medlem Statens kand. Tellef Inge Mørland Medlem Aust Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Medlem Statens kand. Tellef Inge Mørland Medlem Aust Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Akvariet, Vest-Agder Fylkeshus Dato: 26.10.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013 Tilstede styret: Per Swensen, Meløy kommune(leder) Liv Torill Pettersen, Meløy Næringsforum Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS Kristine Haukalid, Yara Norge AS Rolf B. Nilsen, LO Tilstede samarbeidspart/observatør:

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ( ) Saksdokumenter med vedlegg

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ( ) Saksdokumenter med vedlegg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (27.10.2017) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 57/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Ev. referatsaker, herunder rapportering innen 01.02 d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning.

Ev. referatsaker, herunder rapportering innen 01.02 d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt styremøte tirsdag 15. mars 2016 kl. 11.00 i Sorenskrivergården i Grimstad. Tilstede: Forfall: Bodil Lindestad,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Mandag 7. mars 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Kjøita 42, Kristiansand Ellen Horn, Trine

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: 7. desember 2015 Sted: Vestre Strandgate 27, Kristiansand Behandlede saker: 42 58/15 Møtets varighet: 13:00 15:30 Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Styremøte tirsdag 31. mai 2016 kl. 09.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka 1, 4. etg, Arendal.

Styremøte tirsdag 31. mai 2016 kl. 09.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka 1, 4. etg, Arendal. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt Styremøte tirsdag 31. mai 2016 kl. 09.00 i Sørlandets kunnskapshavn, Eureka 1, 4. etg, Arendal. Tilstede:

Detaljer

Siren Neset Observatør Norges Forskningsråd

Siren Neset Observatør Norges Forskningsråd Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: 27.01.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Nilsen Holen Medlem Statens kand.

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Nilsen Holen Medlem Statens kand. Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 09.12.2015 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Daglig leder. Konsulent

Daglig leder. Konsulent Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgssalen, Vest-Agder fylkeshus Dato: 08.02.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Rore, Aust-Agder fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Rore, Aust-Agder fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Rore, Aust-Agder fylkeshus Dato: 07.09.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Morten Kraft Terje Stalleland

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 16:00

Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: 19.03.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 24.03.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen 1. tertial 2014Finansforvaltnin gen Finansrapporteringen Tertialrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Årsmelding 2015. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad. Side 1 av 5

Årsmelding 2015. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad. Side 1 av 5 Årsmelding 2015 Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad Side 1 av 5 Årsmelding 2015 Regionalt Næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad 1. Bakgrunn og vilkår Regionalt Næringsfond for

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 2016 SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN BERGEN 28. SEPTEMBER 216 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Audio Plus AS

Søknad om tilskudd fra næringsfond - Audio Plus AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2384-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 26.08.2013 Formannskapet 19.08.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om tilskudd fra næringsfond

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Sigurd Stormo, styreleder Tor Arne

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.15. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober

Detaljer

Bekymringen med midlene i Solslettafondet er flere:

Bekymringen med midlene i Solslettafondet er flere: Endring av vedtektene til Solslettafondet Solslettafondet er et fond som ble opprettet etter at Storsalens ungdomsforening solgte Solsletta leirsted på Nesodden på 80-tallet. Hvert år skal det deles det

Detaljer

Globale obligasjoner er best, men vær OBS.

Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Globale obligasjoner er best, men vær OBS. Av: Ernst Hagen, Investeringskonsulent Gabler Investment Consulting AS Norske investorer har fortsatt ikke helt sett verdien av globale obligasjoner, og har lave

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit / Morten Sørensen Arkiv: 241 Arkivsaksnr.: 16/891. Formannskapet 14.03.2016

Saksbehandler: Kristine Tveit / Morten Sørensen Arkiv: 241 Arkivsaksnr.: 16/891. Formannskapet 14.03.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit / Morten Sørensen Arkiv: 241 Arkivsaksnr.: 16/891 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 14.03.2016 OTTELIE OG SEVERIN LARSENS LEGAT - ENDRING AV STATUTTER Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer