CV Randi Seljåsen. Personalia: Utdannelse: Gift, ingen barn Helvigåsen 52, 4886 Grimstad (arb) / (priv)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CV Randi Seljåsen. Personalia: Utdannelse: Gift, ingen barn Helvigåsen 52, 4886 Grimstad. 37 25 77 02 (arb) / 37 04 74 97 (priv)"

Transkript

1 CV Randi Seljåsen Personalia: Født Sivilstatus Privatadresse Arbeidssted Telefon E-post adr. Gift, ingen barn Helvigåsen 52, 4886 Grimstad Planteforsk, Norsk institutt for planteforskning (arb) / (priv) Utdannelse: Mai 1996 Mai 2000 : Norsk institutt for næringsmiddelforskning, MATFORSK, ÅS / Norges Landbrukshøgskole, NLH, institutt for plantefag, ÅS Grad: Dr. scient Doktorgradsavhandling: Effects of postharvest handling on sensory quality of carrots (Daucus carota L.) in relation to chemical parameters. Forskningsarbeid: Bitter smak er et av problemene i gulrot til friskkonsum. Den bitre smaken er i hovedsak knyttet til innhold av fenolen 3-methyl-6-methoxy-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarin (6- methoxymellin) som dannes i større mengder under påvirkning av etylen, mekanisk stress, UV-lys og sykdomsangrep. Innhold av ulike terpener og sukker virker også sterkt inn på smaken i gulrøtter. Metoder: Arbeidet har gått ut på å simulere ulike typer stress hos gulrøtter under høsting, håndtering, vasking, sortering og emballering for å identifisere hvilke stoffer som bidrar til den uønskede smaken og hva som fremmer produksjonen av disse stoffene i gulrota. Etter bestemte tidspunkt ble innholdet av kjemiske stoff analysert og det ble gjennomført sensoriske analyser av gulrøttene. Det har blitt utarbeidet en hurtig metode for analyse av 6-methoxymellin ved hjelp av væske kromatografi (HPLC), samt videreutviklet en metode for analyse av terpener ved hjelp av gass kromatografi (GC). Anerkjente metoder er brukt for å analysere innhold av etanol og sukker (sukrose, fruktose og glukose). Respirasjon og etylen-produksjon ble målt ved hjelp av GC. Resultater: Lagring av gulrøtter i luft med lav konsentrasjon av etylen (1 ppm) medførte økt produksjon av 6-methoxymellein og utvikling av bitter smak på gulrøttene. Det ble samtidig registrert en nedgang i innholdet av sukrose og økning i glukose og fruktose innholdet. Bruk av tett emballasje førte til økt konsentrasjon av etylen og CO 2 samt senket O 2 konsentrasjon i miljøet rundt gulrøttene. Dette medførte økt produksjon av etanol, sterkere spritsmak og en mer emmen/tam smak på gulrøttene. Resultatene har vist at mekanisk stress fører til økt respirasjon og etylen-produksjon samt økt innhold av bitter-stoffet 6-methoxymellein og etanol. Dette var korrelert med økt bittersmak og spritsmak i gulrøttene. Responsen på stress viste seg å være genetisk betinget da ulike sorter viste ulik respons.

2 Dr. grads kurs: Dr. scient-kurs i plantepatologi, 1999 Planteforsk, Plantevernet, NLH, 4 vekttall (vedlegg 2a) Plant Physiology, 1997: Institutt for biologi og naturforvaltning, NLH, 5 vekttall ( Litteraturstudium og oversiktsartikkel 1998: Chlorophylls, Carotenoids and Flavonoids: Vegetable Constituents with a Positive Role in Cancer, Cardiovascular and Viral Diseases Institutt for plantefag, NLH, 5 vekttall (vedlegg 2c og 17) Dr. scient-kurs i grønnsaksdyrking, 1999: Selvstudium under veiledning, Institutt for plantefag, NLH, 6 vekttall (veg 2c : Norges Landbrukshøgskole, NLH, Studieretning Grøntmiljø og Hagebruksvitenskap. (Vedlegg 1) Grad: Cand. agric, studieretning hagebruk Hovedfag: Grønnsaker, frukt og bær (HAB31), 5 vekttall, høst Plantevern hovedkurs (PV 30), 3 vekttall, høst Hovedoppgave: Utført ved Planteforsk, Plantevernet, avd. skadedyr under veiledning av Dr. Richard Meadow. Hovedoppgavens tittel: "Planteekstrakter fra neemtreet (Azadirachta indica A. Juss) og deres virkning mot noen sommerfuglarter i hodekål." Virkningen av to ulike ekstrakter fra neemtreet ble testet på fire sommerfuglarter som er skadegjørere i hodekål. Larvenes utvikling og hudskifter viste seg å bli sterkt hemmet av neem-ekstraktene. Dødligheten blant neem behandlede larver var 100 % i flere forsøk et par uker etter behandling. Neem førte til en nedsatt evne hos larvene til å spise og dermed sterkt redusert skade på plantene : Arendal videregående skole, naturfaglig studieretning, delkurselev og privatist eksamner. (Vedlegg 3) Arbeidserfaring: 2002-dags dato: Planteforsk, Apelsvoll forskningssenter, avd. Landvik Forsker, grønnsaker : Vinterlandbruksskolen i Oslo Lektor i hagebruksfag i (Vedlegg 4) : Matforsk Norsk institutt for næringsmiddelforskning, ÅS Stipendiatstilling. Se prosjektbeskrivelse ovenfor (vedlegg 4) : Seljåsen Offset A/S, Bråstad, 4800 Arendal. Vedlegg 11 og 12). 91: Sommerjobber innen birøkt og hagebruk for Harald Seljåsen (vedlegg 13). Generelle Kurs: Prosjektstyring /-ledelse i Planteforsk, mars 2004, ErgoRunit AS Forsøksdesign og multivariat statistikk. 3 samlinger a 2 dager, nov 1997, CAMO Bruk og behandling av mikroskop, 22. april 1999, Instrumenttjenesten A/S (vedlegg 13). Videregående kurs i Microsoft Excel, februar 1999, Forskningsparken i ÅS (vedlegg 14). Kurs i EndNote og EndLink (DKG 1014), , Data Konsulent Gruppen A/S, dlegg 15). agringsteknologi, seminar - lagring i modifisert atmosfære, Praksis og kurs i "Håndtering og bruk av plantevernmidler", 1994

3 Publikasjoner: Review: Seljåsen, R., Skrede, G. and Hoftun, H. (1998). Chlorophylls, carotenoids and flavonoids: vegetable constituents with a positive role in cancer, cardiovascular and viral diseases. In: Recent Research Developments in Nutrition Research, Ed: Pandalai, S., G., Research Signpost, pp ed legg 17) Vitenskapelige originalarbeider: Seljåsen, R. and Meadow, R. (2006). Effects of Neem on oviposition and egg and larval development of Mamestra brassicae L: Dose response, residual activity, repellent effect and systemic activity in cabbage plants. Crop protection 25, Seljåsen, R., Hoftun, H., Selliseth J. and Bengtsson G. B. (2004). Effects of Washing and packing on sensory and chemical parameters in carrots (Daucus carota L). J. Sci Food Agric, 84: Seljåsen, R., Bengtsson, G.B., Hoftun, H., Vogt, G. (2001) Sensory and chemical changes in five varieties of carrot (Daucus carota L.) in response to mechanical stress at harvest and post-harvest. J Sci Food Agric 81: Seljåsen, R., Hoftun, H. and Bengtsson, G.B. (2001) Sensory quality of ethylene-exposed carrots (Daucus carota L, cv Yucon ) related to the content of 6-methoxymellein, terpenes and sugars. J Sci Food Agric 81:54-61 Seljåsen, R., Bengtsson, G., B., Skrede, G. and Vogt, G. (2000). Rapid analysis of 6- methoxymellein in carrots by boiling water extraction, solid phase extraction and HPLC. Food Chemistry 70: Meadow, R. and Seljåsen, R. (1999). Neem extracts against caterpillars in cabbage. IOBC/WPRS Bulletin 22: Meadow, R. and Seljåsen, R. (1999). Neem seed extract against Mamestra brassicae in fieldgrown cabbage. Vegetable Crops Research Bulletin 50. Meadow, R. and Seljåsen, R. (1997). Dose-response tests with Neem Azal-T against the cabbage moth. Arthropod Management Tests 22, 411. Proseedings: Seljåsen, R. and Slimestad, R. (2005). Fructooligosaccharides and phenolics in flesh and peel of spring harvested Helianthus tuberosus L. 1 st international symposium on human health effects of fruits and vegetables, Aug 17 th 20 th, Quebec City, Quebec, Canada, Acta Hort. (in press). Seljåsen R., Hoftun H. and Bengtsson B. (2003). Critical factors for reduced sensory quality of fresh carrots in the distribution chain. 3 rd Int. Conf. Quality in Chains, 6-9.-july 2003, Wageningen, The Netherlands

4 Seljåsen, R., Bengtsson G. B., Skrede, G. and Vogt G. (2000) A convinient and rapid method to quantify the phytoalexin 6-methoxymellein in carrot root. 4 th International Conference on Postharvest Science, Jerusalem, Israel, March (Submitted). Seljåsen, R., Bengtsson, G., B. and Hoftun, H. (1998). Effect of ethylene on sensory quality of carrots. Agri-Food Quality II: Quality Management of Fruits and Vegetables. Turku, Finland, pp Seljåsen, R. and Meadow, R. (1997). Bekjemping av sommerfugl-larver i hodekål ved hjelp av ekstrakter fra neemtreet. Plantevern 97. Lillehammer, Norway. Grønn forskning 2, Meadow, R. and Seljåsen, R. (1999). Neem extracts against major pests of cabbage. Proceedings of the World Neem Conference, May 1999, Vancouver, Canada. Meadow, R. and Seljåsen, R. (1997). Neem extracts against caterpillars in cabbage. IOBC/OILB Meeting Working Group IPM in Field Vegetables. Chania, Greece. Meadow, R., Seljåsen, R., & Brynildsen, P. The effect of neem extracts on the turnip root fly and the cabbage moth. 9th Workshop on Practice Oriented Results on Use and Production of Neem-Ingredients and Pheromones Hohenahr, Germany. Publikasjoner i norske tidsskrift: Seljåsen, R. (2007) Virkning av strategi for nitrogengjødsling på kvalitet i grønnsaker. Bioforsk FOKUS 2 (1) s Seljåsen, R. (2006) Økologisk dyrking av grønnsaker i vekstskifter som er selvforsynt med nitrogen. Bioforsk FOKUS. 1 (3). s Seljåsen, R., Høgetveit, L. A., Tajet, T., Bengtsson, G. B., Meadow, R. (2006). Effekt av gulrotsuger (Trioza apicalis) på sensorisk kvalitet i gulrot. Bioforsk FOKUS. 1 (3). s Seljåsen, R. (2004). Gulrotsmak. Grønn kunnskap 8 (2), s , ISBN Seljåsen, R. (2004). Jordskokk status og framtid. Grønn kunnskap 8 (2), s , ISBN Seljåsen, R. (2004). Ytre og indre kvalitet i brokkoli. Grønn kunnskap 8 (2), s , ISBN Seljåsen, R. (2002). Brokkoli kvalitet og ernæringsverdi. Grønn forskning 44, ISBN , 31 s. Seljåsen, R. (2000). Håndtering, emballasjetype og lagringsforhold virker inn på smaken i gulrot. Gartneryrket 14, s Seljåsen, R., Bengtsson, B. Og Hoftun H. (2000). Dårlig smak av hardhendt behandling. Innformat 3, s

5 Seljåsen, R. and Meadow, R. (1997). Bekjemping av sommerfugllarver i hodekål ved hjelp av ekstrakter fra neemtreet (Azadirachta indica A. Juss), Gartneryrket, s

2005-2008 Insecticide resistance expert at FAO (part time employment). 1980-81 Farm worker in Maura avløserring, full time (milk production)

2005-2008 Insecticide resistance expert at FAO (part time employment). 1980-81 Farm worker in Maura avløserring, full time (milk production) C URRICUL UM VITAE Revision date: April 9 th 2011 PERSONAL INFORMATION Name: Adress: e-mail: Telephone: Nationality: Nina Svae Johansen Måltrosveien 48, 1430 Ås, Norway nina.johansen@bioforsk.no (+ 47)

Detaljer

TEMA Nr. 12 - September 2010

TEMA Nr. 12 - September 2010 TEMA Nr. 12 - September 2010 Integrert plantevern Trond Hofsvang, Bioforsk Plantehelse trond.hofsvang@bioforsk.no Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr

Detaljer

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015

Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Forslag til masteroppgaver i landbruksentomologi 2015 Formell veileder for masteroppgavene vil være Richard Meadow (entomologi), Nina Svae Johansen (entomologi) eller Christer Magnusson (nematologi). Andre

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Resistens mot insektmidler

Resistens mot insektmidler 358 N. S. Johansen & E. Nordhus / Grønn kunnskap 8 (2) Resistens mot insektmidler Nina Svae Johansen / nina.johansen@planteforsk.no Einar Nordhus / einar.nordhus@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet

Detaljer

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler Grønn kunnskap Vol.8 Nr.7 2004 Grønn kunnskap Fra 2003 fører vi gode tradisjoner fra Planteforsk Grønn forskning videre og samler våre egne utgivelser i serien Grønn kunnskap. I denne serien bringes forskningsresultater

Detaljer

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 Nr. 14 2015 P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat Nye anbefalinger Erling Stubhaug, Hugh Riley og Annbjørg Ø. Kristoffersen Norwegian Institute

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

OPPDRAGSRAPPORT. Rapportnummer: O-8184. MATFORSK - Norsk institutt for næringsmiddelforskning. Osloveien 1, 1430 Ås Tlf.

OPPDRAGSRAPPORT. Rapportnummer: O-8184. MATFORSK - Norsk institutt for næringsmiddelforskning. Osloveien 1, 1430 Ås Tlf. OPPDRAGSRAPPORT MATFORSK - Norsk institutt for næringsmiddelforskning Osloveien 1, 1430 Ås Tlf. 64 97 01 00 Rapportnummer: O-8184 Tilgjengelighet: Fortrolig Rapportens tittel: Forprosjekt "Reingjøring

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer

RAPPORT. Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

RAPPORT. Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft 2011 RAPPORT Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft INNHOLD Forord...3 Sammendrag...4 Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Audrun Utskarpen Utgiver: Bioteknologinemnda Utgitt: 27.06.2011

Detaljer

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 99 Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Tove Sundgren 1, Mette Goul Thomsen 1, Mauritz Åssveen 1, Erling Stubhaug 2, Anne Kari Bergjord 3, Ruth Mordal

Detaljer

Instituttsektoren. Vedlegg 1, matrise over sentrale institusjoner som driver FoU innenfor temaet mat og helse, ordnet etter sektor

Instituttsektoren. Vedlegg 1, matrise over sentrale institusjoner som driver FoU innenfor temaet mat og helse, ordnet etter sektor Vedlegg 1, matrise over sentrale institusjoner som driver FoU innenfor temaet mat og helse, ordnet etter sektor Instituttsektoren Sentrale FoU-temaer Råvarer (produkt) Forbruker Råvarer prosessering Forskningsinst.

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag UTREDNING DN-utredning 5-212 Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel

Detaljer

Hovedkonklusjoner: 1. Rammebetingelser i dag og fram mot 2020

Hovedkonklusjoner: 1. Rammebetingelser i dag og fram mot 2020 Biodrivstoff og helse Folkehelseinstituttet og Klimaforurensningsdirektoratet (Klif) har fått et oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å vurdere risiko for

Detaljer

This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill

This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill Abstract This thesis analyzes the process of the adoption of agricultural intensification in a mid-hill watershed in Nepal and the impacts of soil disturbances due to chemical fertilizer inputs into intensive

Detaljer

Tiltak mot frafall i videregående skole virker!

Tiltak mot frafall i videregående skole virker! Tiltak mot frafall i videregående skole virker! n av sabine wollscheid og eamonn noonan En oversikt basert på 150 internasjonale studier viser at tiltak for å redusere skolefrafall virker. Ingen enkelttiltak

Detaljer

Mat, Miljø og Utvikling

Mat, Miljø og Utvikling Mat, Miljø og Utvikling U-hjelpens historie ved Norges landbrukshøgskole 1964 1990 Av Ola Syrstad Noragric Report No. 17 September 2003 Noragric Agricultural University of Norway Noragric is the Centre

Detaljer

CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Born: Marital status: e-mail : trine.hvoslef-eide@umb.

CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Born: Marital status: e-mail : trine.hvoslef-eide@umb. CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Professor in Applied Plant Biotechnology in Dept of Plant & Environmental Sciences at the Norwegian University of Life Sciences (UMB),

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) KNUT AARSLAND... 1 ARNT NARVE BORDAL... 2 TURID BUVIK...

Detaljer

NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S

NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S iridustrielt NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S Postboks 23, 5848 Bergen. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 01 01 Revisjon nr: I Dato : Prosjekt nr: 27.04.2001 64010 Rapportens tittel

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering Foto: Ievina Sturite Jordarbeiding, næringstap og mineralisering 20 H. Riley et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter: Resultater fra 1998 2004, sammenlignet med

Detaljer

Overvåking av norsk kosthold metoder og resultater

Overvåking av norsk kosthold metoder og resultater Norsk Epidemiologi 2000; 10 (1): 31-42 31 Overvåking av norsk kosthold metoder og resultater Lars Johansson Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Postboks 8139 Dep., 0033 Oslo Telefon: 22 24 90

Detaljer

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret nr 6 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Forebygging

Detaljer

Innhold Helsekostprodukter

Innhold Helsekostprodukter Innhold Helsekostprodukter Formula IV...2 Multi...4 Tre-en-en...6 Formula IV Plus...9 Carotenoid Complex...13 Flavonoid Complex...17 Cruciferous Plus...20 Omega-3...22 Betaguard...24 Sustained Release

Detaljer

Utvikling av instrumentell metode for påvisning av lukt (27) og smak i drikkevann Ingun Skjevrak, Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland

Utvikling av instrumentell metode for påvisning av lukt (27) og smak i drikkevann Ingun Skjevrak, Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland Innledning Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland har i en årrekke arbeidet med sensorisk analyse av drikkevann og andre næringsmidler. Dette omfatter både kvantitative sensoriske analyser etter fortynningsmetoden

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Massespektrometri er pensum i den videregående skole...3 Markørkomponenter fra

Detaljer