Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter"

Transkript

1 Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju, diskusjoner) arbeide med lydstoff (dialoger, fortellinger, kulturstoff) se og lytte til TV og filmer (tekstet/utekstet) Lesing lese noveller, bøker, rim, regler, dikt, vitser, gåter, tegneserier, instruksjoner, fortellinger, kulturstoff, aviser, matoppskrifter Skriving fylle ut opplysninger om seg selv fylle ut skjemaer, f.eks. timeplan skrive navn på elementer i illustrasjoner og bilder skrive undertekster til illustrasjoner og bilder skrive SMS-meldinger skrive korte meldinger på Internett skrive informasjon inn i lister og tabeller skrive dikt lage parallelltekster lage sammendrag av hørt eller lest tekst skrive om dialoger til fortellende tekster skrive om fortellende tekster til dialoger skrive ferdig en fortelling med gitt innledning skrive beskjeder, kort, brev svare på annonser og leserbrev lage intervju skrive fortelling ut fra oppgitt tema eller ved hjelp av nøkkelord beskrive bilder Muntlig produksjon oppsummere noe som er sagt eller skrevet forklare noe ved hjelp av for eksempel et kart videreformidle hørt eller lest informasjon referere hørt eller lest tekst fortelle om seg selv, venner, familie, landet sitt presentere ulike emner fremføre utenatlærte tekster, dikt, sanger etc. Spontan samhandling stille spørsmål og svare på spørsmål om ulike temaer samtale om innhold i tekster elevene har lyttet til eller lest samtale i tilknytning til bilder samtale om egne opplevelser, tanker og holdninger i tilknytning til tekst og bilder lage mat sammen på bakgrunn av matoppskrifter på målspråket delta i dialoger, rollespill, dramatisering, intervju, diskusjoner

2 Vurderingsskjema Vurdering av arbeidsprosessen Punkter som dreier seg om arbeidsprosessen knyttes blant annet til ulike læringsstrategier. Lytting Ja Nei Er du opptatt av hva du skjønner, mer enn hva du ikke skjønner? Utnytter du likheten mellom norsk og fransk (spansk, tysk) når du lytter? Utnytter du de internasjonale ordene du hører? Utnytter du de geografiske navnene du hører? Utnytter du tallene du hører? (De kan ha med adresser, penger, alder, klokkeslett, telefonnummer å gjøre.) Skriver du nøkkelord for å huske teksten bedre? Lytter du til ulike tekster på ulik måte? (En viktig melding, en tekst du skal kjenne hovedinnholdet av?) Lesing Ja Nei Er du opptatt av hva du skjønner, mer enn hva du ikke skjønner? Utnytter du likheter mellom norsk og fransk (spansk, tysk) når du leser en ukjent tekst? Stykker du opp de lange ordene? Utnytter du de internasjonale ordene i teksten for å forstå den bedre? Utnytter du geografiske navn når du leser? Prøver du å gjette hva de ulike avsnittene i teksten handler om, før du benytter ordbok? Bruker du ordboken mens du arbeider? Skriver du nøkkelord eller nøkkelsetninger for å huske teksten bedre? Leser du ulike tekster på ulik måte? (En viktig melding, en instruksjon, en tekst du skal kjenne hovedinnholdet av?) Forteller du hovedinnholdet i teksten til en klassekamerat for å huske bedre? Lager du et skriftlig sammendrag av de tekst - ene du mener er viktige? Skriving Ja Nei Utnytter du egne forkunnskaper? Benytter du hjelpemidler når du forbereder deg? Sjekker du hvordan ord skrives? Sjekker du at du får vist at du mestrer den grammatikken du har lært? Muntlig produksjon Ja Nei Utnytter du egne forkunnskaper? Benytter du hjelpemidler når du forbereder deg? Understreker du det du vil si med kropps - språk? Sjekker du hvordan ord uttales? Spontan samhandling Ja Nei Prøver du å erstatte ord du ikke husker med et ord som betyr det samme eller nesten det samme? Prøver du å kombinere et ord med et annet? (Du kan ofte gjette deg til substantivet om du kjenner verbet.) Understreker du det du vil si med kroppsspråk? Kan du vanlige fraser som kan hjelpe deg i en ekte språksituasjon? Kan du «Jeg vet ikke hvordan man sier det.»? Kan du «Jeg har glemt hva jeg skulle si.»? Kan du «Hva sier man når»? Kan du «Hva er det motsatte av»?

3 Generelle lyttestrategier Få kjennskap til temaet Når du kjenner temaet, vil du som regel kunne tenke deg til noe av innholdet i teksten fordi du utnytter egen kunnskap og egne erfaringer om temaet. Hvis du skal på en guidet tur i målspråklandet, og guiden skal gi informasjon om turen, forventer du f.eks. å få vite noe om tidsrom, hvor du skal gå, hvem som er med, værmelding, klær og utstyr, mat, overnatting etc. Slike forventninger kan du utnytte til å gjette og trekke slutninger, noe som gjør det lettere å forstå innholdet i det som blir sagt. Fokuser på det du forstår Legg merke til ord og uttrykk du skjønner. Ikke la deg distrahere av det du ikke forstår. Gjett hva ord og uttrykk betyr Legg merke til likhet med engelsk, ev. andre språk du kan, og norsk. Dette gjelder særlig når du lytter til tysk. Tysk og norsk har mange ord som er helt like. Noen ord er nesten like (f.eks. riktig richtig, morgen morgen). Tren deg til å registrere slike ord og til å merke deg uttalen hvis den skiller seg fra den norske. En del franske og spanske ord har samme ordstamme som på engelsk. Uttalen kan være svært ulik, men du kan allikevel komme langt ved å gjette hvis du kjenner det engelske ordet, f.eks. impossible (engelsk) impossible (fransk) imposible (spansk). Legg også merke til engelske ord som slutter på -tion. Disse er som regel identiske med franske og spanske ord med samme ordstamme og som slutter på -tion (fransk) og -ción (spansk). Eks: confirmation (engelsk), confirmation (fransk), confirmación (spansk). Lyttestrategier for å oppfatte informasjon Tenk over målet med lyttingen Hvis du lytter til foredrag, turistinformasjon, radioog TV-programmer, kan du i en ekte språksituasjon sjelden stoppe den som snakker for å klargjøre det du ikke oppfatter. Denne type lytting krever derfor spesielt stor konsentrasjon. Når målet med lyttingen er klart, hjelper det deg til å lytte på en konstruktiv måte. Lytte for å finne frem til spesielle opplysninger Når du hører trafikkmeldinger eller værmeldingen i radio, er du først og fremst oppmerksom når det blir sagt noe om det området du er i. Du kan kutte ut alt annet som blir sagt. Det gjør lyttesituasjonen lettere. Lytte for å skaffe seg oversikt over et eller annet Hvis du planlegger en sykkeltur til et eller annet sted, lytter du kanskje på langtidsvarselet for et større område for å finne ut hvor været vil bli best. Dette krever konsentrert lytting over lengre tid. Legg merke til internasjonale ord Mange ord forekommer i de fleste europeiske språk (pizza, disco etc.). Legg merke til geografiske ord Selv om geografiske ord kan ha en annen uttale enn på norsk, er de ofte lette å kjenne igjen. De kan fungere som nøkkelord for teksten. Legg merke til tall Tall kan gi opp lysninger om pengebeløp, tider, alder, adresser, telefonnummer. De kan være til god hjelp for å forstå en tekst. Det er derfor lurt å lære å oppfatte tall så tidlig som mulig.

4 Lyttestrategier for å oppfatte «alt» Hvis du hører et interessant foredrag eller radioprogram, har du kanskje lyst til å oppfatte alt. Det kan være av egen interesse eller for å kunne referere innholdet så nøyaktig som mulig for en annen. Denne lyttesituasjonen er nok den minst aktuelle for elever på begynnertrinnet, men noen vil kanskje prøve å følge med på dubbete filmer når de er i utlandet. De kan trene seg på å oppfatte detaljer ved å arbeide grundig med forskjellig lydstoff, f.eks. ved å benytte lydstoffet til det læreverket de bruker. Lytte flere ganger til samme tekst Første gangs lytting Du skal finne ut hva teksten dreier seg om og gjenfortelle innholdet med én setning. En-setningssammendrag Elevene kan trene seg på å gi et «én-setningssammendrag», dvs. et sammendrag av teksten ved hjelp av én setning. Setningen inneholder ca. tre standardformuleringer. I eksemplene under står de i kursiv. Fortellingen begynner med at Karen er glad fordi hun skal på weekendtur med faren sin, fortsetter med at hun venter og venter og slutter med at hun er lei seg fordi faren ikke kommer. eller Teksten beskriver Pers problem, drøfter hva han skal gjøre og slutter med at han skriver brev til vennen sin. Lytte for selv å kunne delta i en samtale I motsetning til andre lyttesituasjoner, kjennetegnes samtaler av at noen snakker i munnen på hverandre avbrytelser nøling pauser gjentagelser at mindre viktige ord sløyfes ufullstendige setninger endelser blir borte følelsesladede uttrykk «ikke-verbale utsagn» dialekter bakgrunnsstøy Reflekter over hvilke kjennetegn som kan gjøre det vanskelig å oppfatte det som blir sagt og hva som kan gjøre det lettere å oppfatte innholdet. Det er også viktig at du legger merke til tonefallet til den som snakker. Når en lytter til en samtale, vil måten personene snakker på, si noe om de er glade, triste, sinte, for bauset, irriterte, ivrige etc. Det sier noe om situasjonen og letter dermed for ståelsen. Annen gangs lytting Du skal finne ut noe om dette: Hvem handler teksten om? Hvor er personen(e)? Når finner hendelsen sted? Hva er det viktigste teksten vil fortelle? / Hva er budskapet i teksten? Når du har svart på disse spørsmålene, klarer du også å gi et sammendrag av hovedinnholdet på norsk. Tredje gangs lytting Du skal forsøke å forstå så mye som mulig av innholdet. Noter stikkord etter at du har lyttet. Tenk gjennom hva du ikke fikk med deg. Så skal du bestemme deg for hva du skal konsentrere deg om neste gang du lytter. Videre lytting Du lytter så mange ganger at du kan gi et detaljert sammendrag av teksten på norsk.

5 Generelle lesestrategier Få kjennskap til temaet Når du leser, bruker du ikke bare øynene. Lesing er en kombinasjon av det du ser og de kunnskapene du har om emnet på forhånd. Om en tekst oppleves lett eller vanskelig er i stor grad avhengig av hva du allerede vet om emnet. Sjekk ut at du forstår overskriften når du leser en tekst. Se på bilder og les bildetekster. Dette gir deg ofte en ide om hva slags tekst det er. Still deg spørsmålene: Hvem har skrevet teksten? Hvem er den skrevet til? Hva handler den om? Noter gjerne svar på denne type spørsmål. Lag eventuelt et tankekart. Utnytt disse tankene når du leser teksten. Lesestrategier for å oppfatte informasjon «Scanne» teksten / finne frem til spesielle opplysninger Når du bruker en ordbok, leter etter opplysninger i et leksikon eller leter etter et bestemt TV-program, lar du øynene gli nedover teksten for å finne det du leter etter. Dette kalles ofte for «scanning». Denne lesestrategien kan vi også bruke når vi leser andre type tekster på fremmedspråk. Skaffe seg oversikt over en tekst Noen ganger trenger du å få oversikt over en tekst, kanskje for å vurdere om du overhode skal lese den. Du lar øynene gli raskt over teksten for å finne ut hva den i store trekk dreier seg om. Dette kalles ofte for å skumlese. Fokuser på det du forstår Legg merke til ord og uttrykk du skjønner. Ikke la deg distrahere av det du ikke forstår. Gjett hva ord og uttrykk betyr Legg merke til likhet med engelsk, ev. andre språk du kan, og norsk. Tysk og norsk har mange ord som er helt eller nesten like. Det samme gjelder engelsk og fransk/spansk. Tren deg på å registrere slike ord. Når du gjetter, må du sjekke at det du kommer frem til, passer i sammenhengen. Del opp sammensatte ord Hvis du deler opp et langt sammensatt ord, kan du ofte forstå deler av ordet og dermed gjette deg til resten. Legg merke til internasjonale ord Mange ord forekommer i de fleste europeiske språk (pizza, disco, hamburger etc.). Legg merke til geografiske ord De kan fungere som nøkkelord for teksten. Legg merke til tall Tall kan være av vesentlig betydning for å forstå en tekst. Det er viktig å lære seg tallene skrevet med bokstaver så raskt som mulig.

6 Fortelle om Norge Hvordan hilser en i Norge? Se dice «Hei!». En noruega nos tratamos de «tú» casi siempre. No se da un beso como se hace en España. Si las personas que se encuentran no se conocen, se estrecha la mano. Los amigos se abrazan. Hva heter de meste kjente komponistene? El componedor más conocido es Edvard Grieg. Sus obras son famosas en/por todo el mundo. El componedor contemporaneo más conocido se llama Arne Norheim. Finnes det noen typiske norske retter? Guiso de cordero, col y pimienta («fårikål») Este plato nacional se prepara a base de cordero, col y pimienta. Albóndigas de pescado («fiskeboller») Las albondigas se preparan a base de pescado picado, harina y leche. A menudo se sirven con una salsa blanca condimentado con curry. Queso de cabra («geitost/brunost») Todos los noruegos comen queso de cabra. Es marron y tiene un sabor de azúcar. En Noruega, se come sálmon, bacalao y albóndigas de carne. Hva heter de meste kjente popgrupper for tiden? El grupo pop más conocido se llama El cantante pop más conocido se llama El nombre del disco compacto es el siguiente: Hva heter den mest kjente maleren? El pintor noruego más conocido se llama Edvard Munch. Sus pinturas son famosas/conocidas en todo el mundo. Hvor fort er det lov å kjøre i Norge? En Noruega hay pocas autopistas. La velocidad maximá en las autopistas es de 100 kilometros por hora. La velocidad común es de 80 km/hora. En los pueblos y en las ciudades, la velocidad es de 50 km/hora. También hay zonas donde la velocidad es limitada a 30 o 40 km/hora. Snakker alle norsk på samme måte? En Noruega se hablan muchos dialectos. Hay dos lenguas oficiales. Ambos son bastante similares. En la escuela, se aprenden los dos. Se puede también hablar el dialecto local. Los lapónes son una minoría etnicá que comprende unos personas. El sami es muy distinto del noruego. Når er de forskjellige måltidene? En Noruega, se toma el desayuno entre las seis y las ocho de la mañana. En la escuela y en el trabajo, se almuerza a mediodía. El almuerzo consiste en una bocata/pán con jamón, queso y otros fiambres (pán con algo simple) que se prepara en casa un día antes o en la mañana antes de ir al trabajo/a la escuela. En algunas escuelas y lugares de trabajo, se puede también comer en la cafetería. La comida principal es la cena caliente que se come entre las cuatro y las seis de la tarde. Por la noche alrededor de las ocho, se come otra vez pero ligero. Har man spesielle bordskikker? En Noruega, al fin de la comida cuando uno se levanta dice gracias por la comida «takk for maten». Hva er de viktigste turistattraksjonene? El sol de medianoche Al norte del circo polar, el sol está las 24 horas en el verano y este período dura desde el 14 de mayo hasta el 29 de juli. Este fenomeno se llama «el sol de medianoche». Por el contrario en el invierno esta zona está en oscuridad desde el 18 de noviembre hasta el 24 de enero. El sol se queda en el horizonte y no sube al cielo. Los fiordos Los fiordos son las atracciones más turisticas en Noruega para los turistas. Los fiordos son estrechos y los acantilados son abruptos por ambos lados. Los ríos y las cascadas Los ríos y las cascadas se encuentran en el oeste de Noruega. Las montañas En Noruega no son muy altas; la más alta se llama Galdhøpiggen. Culmina a unos 2469 m. La costa La costa es larga. Hay cerca 50 mil islas alrededor de la costa. Muchos turistas encantados califican la costa de Nordland como la más esplendida del mundo. Finnes det noen «spennende» dyr i Norge? En Noruega ha desaparecido el oso polar excepto en Svalbard. El oso y el lobo son animales que están en peligro de extinción; pero afortunadamente hay muchos alces y renos. Hvilken styreform har Norge? Noruega es una monarquía; el rey se llama Harald V y la reina se llama Sonia. El rey no tiene ningun poder político. Noruega es un país demócratico. Se puede votar cuando uno cumple los 18 años de edad. Hay elecciones cada 2 anos por turno y se vota para las elecciones parlamentarios y provinciales. El parlamento se llama Stortinget y comprende 165 diputados. Hvordan er skolesystemet? En Noruega se empieza la escuela a los 6 años; la escuela es obligatoria hasta los 16 años. Hay 2 etapas en el sistema de educa cíon noruego: la enseñanza primaria que dura 7 años y la enseñanza secundaria obligatoria 3 años. Después los alumnos empiezan la

7 escuela superior: la enseñanza secundaria no obligatoria. Pueden elegir entre dos tipos de educación; modalidades de bachillerato o de formación profesional. En Noruega se nota el trabajo de los alumnos cuando empiezan en el colegio; las notas van de 1 a 6; donde 6 es la mejor calificación. 5 es sobre saliente. 4 es bueno. 3 es mas o menos. 2 es pasable y 1 es insuficiente. Hvordan feirer man påske? En Noruega, la Semana Santa se celebra desde el Jueves Santo hasta el domingo. La mayoría de los noruegos pasan estos días en su cabaña en montaña. Allí hay siempre nieve para esquiar. Hvordan feirer man jul? A las 5 del 24 Diciembre (Nochebuena), las campanas sueñan para anunciar el comienzo de las fiestas de Navidad. Los noruegos van a la misa del gallo (a las 4 6): cantan alrededor del árbol de Navidad, comen pavo, cordero o pescado y después abren los regalos. Hvordan feirer man midtsommer? Para la fiesta del verano canícula (23 de junio) los noruegos se reunen entre amigos y hacen un fuego en la costa. Los que viven cerca de la costa y que tienen un barco pasean a lo largo de la costa. Se come y se bebe también: es un día de fiesta! Hvordan feirer man nasjonaldagen? El 17 de mayo es el día nacional en Noruega. No se celebra con desfiles militares pero con los niños que son el futuro del país. Las familias se reúnen para ver a los niños que desfilan llevando banderas pequeñas en las manos con su escuela por las calles. Muchas escuelas tienen también su propia banda músical. Es un día de fiesta para todos los noruegos y especialmente para los niños.

8 Generelle samtalestrategier Non-verbalt språk Understrek det du vil si med mimikk og kroppsspråk. Legg merke til hvordan personer fra målspråklandet oppfører seg når de snakker. Ofte har de et helt annet kroppsspråk og toneleie enn oss. Prøv å etterligne dette! Finn andre ord Prøv å erstatte det ordet du ikke husker med et annet som betyr det samme eller nesten det samme. Kombiner et ord med et annet Hvis du kjenner f.eks. verbet, kan du prøve å lage et substantiv. Selv om ordet ikke blir helt korrekt, vil mottakeren ofte forstå meningen. Gjør om norske eller engelske ord Særlig på tysk, kan du prøve å si ordet på norsk. Mange slike ord vil bli forstått fordi de er like eller neste like tyske ord. På fransk og spansk kan du forsøke å si det engelske ordet, hvis du kjenner dette. Begynn på nytt Det har sikkert skjedd at du på norsk har stoppet opp fordi du av en eller annen grunn kommer ut av det du har tenkt å si. Du må starte på nytt. Dette vil helt sikkert skje på fremmedspråket. Da er det lurt å begynne på nytt! Be samtalepartneren om hjelp Den du snakker med kan ofte hjelpe med å finne det ordet du søker. Det er derfor viktig å lære uttrykk du kan bruke for å be om hjelp i en slik situasjon: Cómo se llama cuando uno Qué se hace/dice cuando uno El contrario de «alto» es No sé como decirtelo. Es todo lo que puedo decir sobre esta tema. Me olvidé lo que quería decir. Tengo que empezar otra vez.

9 Replikkvekslinger P = el profesor, A = el alumno y T = todos juntos Hilse og presentere seg P: Buenos días! T: Buenos días! P: Buenos días,. Me llamo y tú? A: Buenos días. Me llamo Hils på flere elever: Gjenta spørsmålene til flere personer. Spør om de er eldre eller yngre enn venner og søsken. Still spørsmål om andre personer: venner, familie (3. person entall). Snakke om interesser P: Juego al tenís. Y tú? A: Juego al fútbol. P: Juegas al fútbol? A: Sí, juego al fútbol. P: Juegan Kari y Anne al fútbol? A: Sí, juegan al fútbol. P: Me llamo Soy de Noruega. Y tù? A: Me llamo Soy noruego/a. P: Soy noruego/a. Soy de Lillehammer. Y tú? A: Soy noruego. Soy también de Lillehammer. Fortsett med disse replikkvekslingene: P: Tengo 45 años. Y tú? A: Tengo 13 años. P: Hablo espanol. Y tú? A: Yo también hablo español. Øvelsen kan oppsummeres ved direkte spørsmål fra lærer til elev. Spørreordene skrives på tavlen. De dónde eres? Dónde vives? Cúantos años tienes? Cómo se llama tu colegio? Qué lenguas aprendes? Øv disse videre med andre aktiviteter. Be elevene svare nektende: No, no juego al fútbol. Spør videre: P: Juegas al fútbol? A: Sí, juego al fútbol. P: Juegan Ole y Tom al fútbol? A: Sí, juegan al fútbol. Flere forslag til spørsmål og svar: P: Quién juega al fútbol? A: Yo, el, elle, nosotros P: Es correcto, Karl? A: No, no es correcto. No juego al fútbol. Juego al balonmano. P: Quién toca un instrumento? A: Yo. P: Qué tocas? A: Toco la trompeta. Sammenlikning. Alder. Spør om alder og fødselsdag, egen og andres. Gjenta spørsmålene til flere elever. Spør om de er eldre eller yngre enn venner og søsken. Still spørsmål om andre personer, venner, familie (3. person entall). P: Cúantos años tienes, Helga? A: Tengo catorce años. P: Cúando cumples años? A: El doce de noviembre. P: Por eso el doce de noviembre, tendrás quince años, verdad? P: Cuantos años tienes, Monica? A: Tengo quince años. P: Eres de menos o de más edad que Jonas? A: Soy mayor. Jonas tiene solo catorce años. P: Cuántos años tienes Eric? A: Tengo dieciseis años. P: Eres de menos o de más edad que Stine? A: Soy mayor. Jonas cumplirá dieciseis años en Julio. Nærmere beskrivelse av hvor en kommer fra land og nasjonaliteter a P: Soy de Noruega. Soy noruego/a. Y tú? A: Yo también soy de Noruega / yo también soy noruego/a. b Lær elevene El norte de Noruega, el sur, el este, el oeste y el centro. Still spørsmål som under a. c La elevene lære navn på andre land og nasjonaliteter. Still spørsmål som under a. Finn ut hvor kjente personer kommer fra. P: Es X de España? A: Sí, es correcto. No, es inglés.

10 Minidialoger Hvem er du? A Buenos días! Eres Eric? De dónde eres? De dónde en Noruega? Adíos! Me gustaría presentarla a mi prima, Carmen. Claro que sí, S.ra Sadoux. Mañana. Hasta luego. B Buenos días! Sí, soy yo. Soy de Noruega. Soy de Tønsberg. Hasta la vista! Encantada y bienvenida. Te puedo tratar de «tú»/tutear? Cuándo vas a llegar? Hasta la vista y buen viaje! Sammenlikne fag eller interesser En liten gruppe på fire personer (A, B, C, D). Resten av elevene deles i fire større grupper. A, B, C og D arbeider i skoleavisa og skal lage en intervjuunder søkelse. Undersøkelsen skal omfatte skolefag, interesser eller andre forhåndsbestemte tema. De tar hvert sitt ark og går til hver sin store gruppe og stiller spørsmål til elevene, f.eks: Sett et + for Te gusta og et for No me gusta i skjemaet etter hvert som elevene svarer. A, B, C og D samles igjen og sammenlikner svarene. De lager en samlet oversikt over hvor mange som liker/ikke liker de forskjel lige fagene og presenterer resultatet på målspråket for elevgruppen. Petter Anne Nilo Alemán Matemáticas Inglés Francés Historia Geografía Ciencias sociales Física Química Biología Ed. Física Artes manuales

11 Undervisningsspråk. Dialoger lærer elev P = el profesor y A = el alumno P: Buenos días! A: Buenos días! P: Sientese por favor. Voy a pasar lista. A: Ann no está. P: Otros ausentes? A: Eva no está tampoco. P: Qué le pasa? A: Le duele la garganta. P: Pedro, ayer no estaba. Por qué? A: Tenía gripe. Estaba acatarrado. P: Me encanta verte aquí hoy. Cómo estás? A: Muy bien, gracias. P: Por qué llegas tarde, Marta? A: Lo siento pero me han robado la bicicleta. Tenía que denunciarlo. P: Por qué no has hecho los deberes, Fernando? A: Los deberes de gramática eran muy dificiles. P: Vale, vamos a repasar la gramática. Tendrías que hacer los deberes para mañana, vale? A: Sí P: Quién es el alumno de turno/servicio esta semana? Lava esta mesa por favor! Borra lo que está escrito en la pizarra por favor! Abre la puerta, cierra la puerta! Abre/cierra la ventana, por favor! Continua (tú), sigue (tú) leyendo! Tu pronunciación está bien Rafael, muy bien! Lee (tú) otra vez por favor! No, en español la ñ se pronuncia como Nj en noruego, vale? La «h» no se pronuncia en español. Es una letra muda. Entiendes, Pablo? A: No, no entiendo el texto. P: Dígame. Qué palabra no entiendes? A: No entiendo la palabra No entiendo la pregunta. Me la puede explicar por favor, S.ra Bélen. P: Ernesto, qué significa la palabra? Tenemos la misma palabra en noruego. De qué palabra se trata? Qué significa? Quién puede hacer el resumen de este texto? A: En francés o en noruego? P: Como quieres! P: Vale. Muy bien. Repite (tú) por favor. Sigue (tú) hablando. No me/nos importa si te equivocas. Un poco más alto por favor. Explicamelo en español por favor. Contesta en español por favor. P: Cómo se dice en español cuando uno A: No sé como se dice en español. P: Si tu no sabes como decirlo en español, diguamelo en noruego. Tienen unas preguntas sobre este capítulo, texto etc.? A: Sí, qué significa esta frase? Podría usted repetir esta regla para nosotros por favor, S.ra Jensen? Ahora Ustedes van a trabajar en grupos. Sientese en grupos de dos/cuatro alumnos. Oiga, por favor! Silencio, por favor! Pedro, callate/siéntate, por favor! Están listos? Vale, ahora vamos a Escucha atentamente, por favor! Escuchen atentamente, por favor! Abre (tú) el libro en la página Abran Vds el libro por favor en la página Cierren (Vds) los libros. Lee (tú)/lea (Vds) el texto en la página (en voz alta/baja), por favor. Qué página es? Qué hago ahora? Pedro, empieza (tú) por favor! Un poco más alto por favor, no entiendo nada! Ahora Ustedes van a leer en voz baja, claro? P: Claro? Están listos para el ejercicio/la prueba? A: No, cómo se dice este en español. P: Otras preguntas? A: Cómo se dice? P: Quién has terminado? A: Yo. Qué hago ahora? P: Escribe esta palabra en la pizarra por favor. Es correcto así? Sí, es correcto. La palabra noruega es feminina. Te falta una letra entre la y la Escriban (Vds) la frase siguiente en sus cuadernos por favor. Subrayen los verbos / las palabras femininas/las frases. P: Qué haces ahora? Con qué trabajas? A: Trabajo con los verbos irregulares, los del capítulo 5.

12 P: Es correcto así? A: No, no es correcto/es falso. P: Es exacto? Cómo le parece ahora? A: No, no es exacto. P: Bien! Muy bien! Perfecto! Excelente! Ya hablas bien español! No, no es lo que está escrito. Puedes seguramente mejorar tus resultados. Tienes que trabajar y practicar el idioma para dominarlo/tener resultados satisfactoríos. Cuál es tu problema, Fernando? Inténtalo otra vez! Vale, la clase termina ahora. Nos vemos mañana. Hasta la vista! Ahora, descanso/hacemos una pausa de 10 minutos! Hasta la vista! Hasta mañana! Hasta el martes! Hasta luego! Chao! Adíos!

13 Quizoppgaver Los municipios en España Lo que tienes que hacer es: descubrir 5 municipios españoles. Suerte! MEGUSTARIACANTABRIAIRDEVACACIONES AMISPADRESNAVARRAENLAPROVINCIA ANIMALESFRANIAYEXTREMADURA MURCIAMACHAGENTEPROTESTA ESNOUNDEPORTEGALICIAUNARTE Ciudades y municipios españoles. En qué municipio se encuentran estas ciudades? Ciudad Municipio 1 Valencia Andalucía 2 Cádiz Comunidad Valenciana 3 Cartagena Comunidad Valenciana 4 Tarragona Castilla y León 5 Bilbao Madrid 6 Salamanca Castilla y León 7 Vigo Galicia 8 Santander Cantabria 9 Burgos Andalucía 10 Benidorm País vasco 11 Sevilla Extremadura 12 Badajoz Murcia 13 Madrid Cataluña Cuáles son las capitales de estos países? Las capitales Los países 1 Caracas España 2 Montevideo Chile 3 Asunción Uruguay 4 Madrid Venezuela 5 Santiago Paraguay 6 Quito Ecuador Dónde se encuentran estas ciudades? En qué provincias españoles? Ciudades Provincias 1 Santander Cantabria 2 Pamplona Cataluna 3 Burgos Navarra 4 Málaga Asturias 5 Alicante Castilla y León 6 Cartagena Galicia 7 La Coruña Andalucía 8 Oviedo Murcia 9 Barcelona Comunidad Valenciana Algunas preguntas sobre la cultura hispana: Correcto o falso? correcto falso España limita con Francia y Portugal En Brazil, se habla español Cuba es una república En España se hablan 4 lenguas La paella es un plato peruano tipíco El flamenco se baila en Argentina correcto falso El náhutal se habla en Colombia En Latinoamérica viven muchas personas de origen europea La capital de Mexico está a mas o menos dos mil metros de altura España está en la UE (Unión Europea) La moneda de España es la peseta El Chimborazo es el volcán más alto de Ecuador Las islas Malivinas están en el océano Pacífico En Jamaica, se habla español De qué país son estas personas? España América-Latina Fidel Castro Isabel Allende Juan Carlos Jose Luis Zapatero Diego Maradona Don Quijote Salvador Dalí Pablo Neruda Miguel Induráin Andrés Segovia Evo Morales Los Mayas La reina Sofía Manu Chao Pablo Picasso El Príncipe Felipe Octavio Paz Los Incas Los ríos y las montañas en España Vamos a ver si tu concoces la geografía española. Me puedes dar los nombres de 4 ríos y de una montaña que se esconden en estas frases? ETGSOAEBROZARAGOZA TOLEDOGUADALQUIVIRSALAMANCA LEONBENIDORMALICANTEDUERO BOLIVIAARGENTINATAJOCHILE GUATEMALALOSPIRINEOSPERUHONDURAS

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på desse spørsmåla: Te gusta pasar tiempo con gente mayor? Por qué?

Detaljer

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve)

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve) Prueba (Prøve) Vi har nå gått gjennom fire leksjoner på nivå 2, så i denne femte leksjonen er det prøve! PS: Fasiten finner du på side 4. Oppgave leksjon 1 Sett inn de manglende endelsene på adjektivene:

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj108 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2014/15 Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

Detaljer

SPA 1014: Praktisk spansk II

SPA 1014: Praktisk spansk II Universitetet i Tromsø / HSL-fak Side 1 Universitetet i Tromsø / HSL-Fak SPA 1014: Praktisk spansk II Mandag / Måndag 30. november 2009, kl. 09:00-15:00 Ingen hjelpemidler er tillatt. Ingen hjelpemiddel

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn Hola! Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Escuchar 1:Preguntas al vídeo - å forstå korte presentasjoner

Detaljer

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2013 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på spørsmålet under. Skriv ein tekst på 3 4 setningar.

Detaljer

Usar las 4 destrezas para contar una historia

Usar las 4 destrezas para contar una historia Usar las 4 destrezas para contar una historia http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d90681 5/CAPERUCITA.pdf Está dirigida a nivel II, Vg2, Vg3 (se puede adaptar a otros niveles si se cambian los tiempos

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2012 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

NIÑOS E IDIOMAS ANPE

NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMA INTRODUCCIÒN DE LAS LENGUAS EXTANJERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUIÉN DECIDIÓ? QUIÉN PARTICIPÓ? CÓMO SE ORGANIZÓ? 3 EXISTE UN PLAN DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA LA PRIMARIA?

Detaljer

Five tips for learning a new language or a second Language:

Five tips for learning a new language or a second Language: Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first few months, it requires a lot of time, a lot of patience, and commitment. Learning a new language or a second language

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN MED KJERRINGA MOT STRØMMEN 16 MARS 2013 Felles språklærerdag. Med kjerringa mot strømmen, for framtida. Interkulturell og muntlig kompetanse i fremmedspråk Sted: Hellerud Vgs. Gloria Hernández EL PUNTO

Detaljer

David: Hola Juan, Qué tal? // Hei Juan, hvordan går det?

David: Hola Juan, Qué tal? // Hei Juan, hvordan går det? Conversación entre amigos (Samtale mellom venner) I denne leksjonen skal vi lese om to venner som forteller hverandre hvordan det går på jobben. Du vil også lære noen nye verb samt mange nyttige ord! (Ikke

Detaljer

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: SPA21 01. HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador el hjemmeoppgave con el que vayas a trabajar y nombra el

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Música Uke 33 Escuchar 1: Una canción bonita å kjenne igjen ord i en spansk sang å forstå innholdet

Detaljer

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Denne årsplanen tar utgangspunkt i et løp der hvert kapittel er beregnet til 4 økter. Den kan gjennomføres på 32 undervisningsuker. Hvert kapittel inneholder mer stoff

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar kort på spansk med fullstendige setningar på spørsmåla: a) Cuándo no llevas

Detaljer

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Uke Kapittel, tema, grammatikk Mål for perioden

Detaljer

Halvårsplan. Fag: Spansk Trinn: 8 Læreverk: VALE 1 Faglærer(e): Anja Wolstad Debess

Halvårsplan. Fag: Spansk Trinn: 8 Læreverk: VALE 1 Faglærer(e): Anja Wolstad Debess 34-40 - utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - forstå og bruke tall

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 1, VG 1 Hola! Uke 33 Escuchar 1:Preguntas al vídeo - å forstå korte presentasjoner - å forstå enkle

Detaljer

Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos dos Gyldendal Norsk Forlag. Uke Kapittel, tema, grammatikk Kompetansemål Arbeidsmåter, prosjekt, prøver etc 34-35 Capítulo uno: El

Detaljer

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Målsetting for faget: å utvikle elevenes evne til å bruke spansk muntlig og skriftlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa Uke 33 Escuchar 1: Personas famosas - å forstå navn på yrker - å forstå hvilket

Detaljer

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne?

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? Debora Carrai Stipendiat Høgskolen i Østfold ILS/Universitetet i Oslo debora.carrai@hiof.no Kravene som stilles til lærerne Regjeringen

Detaljer

Tepui http://es.wikipedia.org/wiki/tepuy http://www.nationalgeographic.com/traveler/articles/1017venezuela.html

Tepui http://es.wikipedia.org/wiki/tepuy http://www.nationalgeographic.com/traveler/articles/1017venezuela.html Tema 2: Cruzar fronteras 5 Clara en Venezuela I Kapittel 5 møter vi igjen den fiktive hovedpersonen Clara fra Cuba. Hun har nettopp arbeidet tre måneder som lege i Venezuela, som en del av Misión Barrio

Detaljer

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER ENTREGA: 25/11/2010 1 INTRODUCCIÓN El factor de potencia es un valor

Detaljer

Bestemt og ubestemt artikkel Regelmessig og uregelmessig verb Forskjellige verbtider Gloser

Bestemt og ubestemt artikkel Regelmessig og uregelmessig verb Forskjellige verbtider Gloser FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG:Spansk TRINN: 10 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Eksempel: K+H

Detaljer

FILM I KLASSE- ROMMET KULTUR- OG SPRÅKUNDERVISNING FØR, UNDER OG ETTER

FILM I KLASSE- ROMMET KULTUR- OG SPRÅKUNDERVISNING FØR, UNDER OG ETTER FILM I KLASSE- ROMMET KULTUR- OG SPRÅKUNDERVISNING FØR, UNDER OG ETTER KJELL GULBRANDSEN Lena-Valle videregående skole. Ø. Toten (norsk, engelsk, spansk og fransk) Eksamenssekretariatet, Læringssenteret

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 1, VG 2 Viajes Uke 33 Escuchar 1: El mundo hispánico - å forstå ord for land og natur - å forstå

Detaljer

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk KOMMUNIKASJON COMMUNICARE NUMMER 2 2012 Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk Sonja Skjær, Universitetet i Oslo og Hellerud videregående skole Diktet «Eit ord» av Olav H. Hauge illustrerer godt

Detaljer

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk Grete Sevje Muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med forskriftene 3-25 Generelle føresegner 3-25 Lokalt gitt eksamen 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Evt retningslinjer

Detaljer

Eksamen 17.11.2015. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 17.11.2015. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2015 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Obj144. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.)

Obj144. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Obj144 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Spansk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 El documento Språk åpner dører 2 realizado por Utdanningsdirektoratet 3 en 2007 recomienda el portfolio de las lenguas 4 como herramienta

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

- Drømmen om Europa 1

- Drømmen om Europa 1 . FELLESUNDERVISNING HØST-07 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del noruego al español: - Drømmen

Detaljer

Vekeplan for 9. klasse

Vekeplan for 9. klasse 8.20 8.40 8.40-9.45 10.00 11.00 11.30 12.15 12.25 13.10 veke Vekeplan for 9. klasse Måndag 04.04 Tysdag 05.04 Onsdag 06.04 Torsdag 07.04 Fredag 08.03 Valfag Matte Mat og helse / Kunst og handverk Norsk

Detaljer

11 España en el siglo XX

11 España en el siglo XX 11 España en el siglo XX Dette kapitlet handler om Spania i det 20. århundre. Den første teksten, La cultura en Barcelona, begynner med en kommentar til romanen La sombra del viento (Vindens skygge), av

Detaljer

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero ÅRSPLAN SPANSK 8. KLASSE 2015-16 Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero Kompetansemål i 8. klasse 1. Hovedområde Språklæring: a. Kompetansemål etter 8. klasse i. undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

Comentario a la GRAMÁTICA CON CUENTAGOTAS

Comentario a la GRAMÁTICA CON CUENTAGOTAS Comentario a la GRAMÁTICA CON CUENTAGOTAS Esta presentación se enmarca dentro del tema "Recursos didácticos en el aula de E/LE". Por causa de la política cambiante sobre la enseñanza de lenguas extranjeras,

Detaljer

La pronunciación Uttalen

La pronunciación Uttalen La pronunciación Uttalen El alfabeto (alfabetet) a a h hache n ene t te b be i i ñ eñe u u c ce j jota o o v uve ch che k ka p pe w uve doble d de l ele q cu x equis e e ll elle r erre y i griega f efe

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Prøve 1: Kapitlene 1-4

Prøve 1: Kapitlene 1-4 TEMA 1: LA VIDA DE CUATRO JÓVENES / Prøve 1 kap 1-4 Prøve 1: Kapitlene 1-4 1 Les brevet og svar på spørsmålene 1-7 på norsk. Querida Tone: Sevilla, 15 de septiembre de 2006 Como ya sabes, estoy en Sevilla

Detaljer

Eksamen 22.05.2012. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2012. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.05.2012 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español. Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen

Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español. Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen El portfolio de las lenguas una herramienta El pasaporte La biografía lingüística(1): reflexiones

Detaljer

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con el ejercicio:

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con el ejercicio: . FELLESUNDERVISNING Vår-09 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con el ejercicio: 1) Descarga a tu ordenador el hjemmeoppgave con el que vayas a tu

Detaljer

FREMMEDSPRÅK: FRANSK, SPANSK OG TYSK

FREMMEDSPRÅK: FRANSK, SPANSK OG TYSK FREMMEDSPRÅK: FRANSK, SPANSK OG TYSK I tillegg til engelsk skal du ha et annet fremmedspråk som obligatorisk fellesfag. Dette kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II. Hvilket nivå du begynner på er avhengig

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Rælingen og Sandbekken skoler. (Samarbeidseksempler til etterfølgelse!)

Rælingen og Sandbekken skoler. (Samarbeidseksempler til etterfølgelse!) Rælingen og Sandbekken skoler. (Samarbeidseksempler til etterfølgelse!) Tanker om prøvemuntlig: Jeg er litt usikker på hva du vil høre. Bente er jo primus motor hos oss og fikk alt planlagt tidlig. Vi

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord.

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord. MINIKURS Oppgavene i dette minikurset løses ved hjelp av Cappelen Damms spanske ordbøker. Minikurset tar ca. 40 60 minutter. Dette vil variere alt etter elevenes individuelle ferdigheter og tidligere ordboktrening.

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

12 Retrato de un personaje

12 Retrato de un personaje 12 Retrato de un personaje Kapittel 12 handler om Che Guevara. Mens artikkelen Che Guevara bidrar med sentrale biografiske trekk, gir teksten La Ruta del Che både et innblikk i ulike syn på Che Guevara

Detaljer

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Tilpasset opplæring Språkpermen Språklæring Læringsstragier Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Årsplan i spansk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i spansk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i spansk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8A og 8B Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærar: Gro Mjølsvik Hovedkjelder: Amigos Uno, Gyldendal forlag Læreverk: Amigos Uno tekstbok og Amigos

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Uke På skolen Lekser/Hjemme/TT Eventuelt:

Uke På skolen Lekser/Hjemme/TT Eventuelt: ARBEIDSPLAN I ENGELSK 10.KLASSE Tema: The environment + The fault in our stars Lærestoff: Ch 5 A wonderful world-for how long? Uke På skolen Lekser/Hjemme/TT Eventuelt: 4 Man: text C Can I help you dear

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Studieplan for 9. trinn

Studieplan for 9. trinn Studieplan for 9. trinn Uke, og Uke : Tirsdag: Renate er på fagdag på universitetet. Uke : Tirsdag: Mattedag. Du trenger ingen andre bøker med deg. Husk skrivesaker og annet utstyr du trenger for å regne.

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting A1 Jeg kan forstå en del ord og korte uttrykk om meg selv og min familie, hvis den andre snakker langsomt og tydelig. Jeg kan forstå enkle beskjeder i undervisningen. Jeg kan forstå navn på ting

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Requerimientos de margen Actualizado

Requerimientos de margen Actualizado Requerimientos de margen Actualizado Tabla de contenidos 1. Programación... 2 1.1 Cronograma de eventos... 2 2. Requerimientos de Margen... 3 2.1 Requerimientos de margen para cuentas denominadas en USD...

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting B2 Jeg kan forstå samtaler i hverdagssituasjoner på standardspråk om kjente og mindre kjente temaer. Jeg kan forstå informasjon og beskjeder om abstrakte og konkrete temaer på standardspråk, hvis

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser.

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser. Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne reflektere rundt

Detaljer

Typisk norsk å være uhøflig?

Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø SER DESCORTÉS ES TÍPICAMENTE NORUEGO? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø SER DESCORTÉS ES TÍPICAMENTE NORUEGO? Typisk norsk å være uhøflig? 2014 Author Translator Publisher ISBN Type

Detaljer

Voces del Sur I. Libro de texto

Voces del Sur I. Libro de texto Voces del Sur I Libro de texto Cecilie Lønn Voces del Sur I Libro de texto Akademika forlag, 2013 ISBN 978-82-321-0258-7 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelser

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAG: TRINN: 10. TRINN Kompetansemål Språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

GUÍA BÁSICA DE CONVERSACIÓN. Sueco - svensk. Danés - dansk. Polaco - polsk. Kurdo - urdu

GUÍA BÁSICA DE CONVERSACIÓN. Sueco - svensk. Danés - dansk. Polaco - polsk. Kurdo - urdu GUÍA BÁSICA DE CONVERSACIÓN 1. Expresiones comunes - De vanligste uttrykk Aquí tiene - Værsågod Tal vez-quizás - Kanskje Buen día! - God dag! Buenas tardes! - God kveld! Buenas noches! - God natt! Bienvenido!

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Tysk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Operasjonaliserte læringsmål Hovedområdet språklæring

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

Forslag til årsplaner

Forslag til årsplaner Forslag til årsplaner MN2 er laget for nivå II i læreplanen. ene nedenfor er laget med tanke på en framdrift på om lag to uker på hver unidad. Siden antall aktiviteter per unidad varierer, må ikke denne

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Tema 4: Sociedad y cultura. 13 Mis valores

Tema 4: Sociedad y cultura. 13 Mis valores Tema 4: Sociedad y cultura 13 Mis valores Kapittel 13 handler om hva som er viktig for enkeltmennesket, dvs. dets verdier og interesser. I teksten Qué es importante para ti? spør Eduardo seks ecuadorianske

Detaljer

Learn Norwegian on the Web Libro de texto

Learn Norwegian on the Web Libro de texto Learn Norwegian on the Web Libro de texto Olaf Husby, Åsta Øvregaard, Kjell Heggvold Ullestad, Dominique Heyler Traducido al español por Kari Soriano Salkjelsvik. Trondheim, 20.08.2014 LearnNoW - por NTNU

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2, VG 1 Educación Læringsmål

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2, VG 1 Educación Læringsmål Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 2 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 2, VG 1 Educación y trabajo Uke 33 Escuchar 1: Vida profesional - å forstå ord for yrker og arbeidsplasser

Detaljer

STUDIEPLAN 10. TRINN UKE 13 OG 14

STUDIEPLAN 10. TRINN UKE 13 OG 14 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 10. TRINN UKE 13 OG 14 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 13/tirsdag Forberedelsesdag - norsk Alle i klasserommet Uke 13/torsdag Tentamen - bokma l Se eget

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2

M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/108/S(2) NORWEGIAN A1 STANDARD LEVEL PAPER 2 NORVEGIEN A1 NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 2 NORUEGO A1 NIVEL MEDIO PRUEBA 2 Friday

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Abstrakt.3. Introduksjon 4. Materiale..6. Metode..8. Resultat...9. Mayakvinner og legetilfredshet.10. Kvinner versus menn..15. Maya/Ladino.

Abstrakt.3. Introduksjon 4. Materiale..6. Metode..8. Resultat...9. Mayakvinner og legetilfredshet.10. Kvinner versus menn..15. Maya/Ladino. 5-års oppgave i stadium IV, profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Mayakvinner og legetilfredshet i Solola, Guatemala. En kvalitativ analyse. Mari Elisabeth Sandberg, MK-04 Veileder: Nils

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Spansk. Trinn: 10.klasse. Lærer: Unni Benoni Nergaard. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN 2015-2016. Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Spansk. Trinn: 10.klasse. Lærer: Unni Benoni Nergaard. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Spansk Trinn: 10.klasse Kompetansemål i læreplanen Lærer: Unni Benoni Nergaard Språklæring: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne : utnytte egne erfaringer

Detaljer

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug Innlegg på KAI 2015 16.09.2015 Gaute Chr. Molaug Hvordan bruke nettet til å øke synligheten, interessen og bruken av historiske arkiv? Keiserens nye klær? Eksempel på et konsept Utgangspunktet Hvordan

Detaljer

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 49 OG 50

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 49 OG 50 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 49 OG 50 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 49/torsdag Elevundersøkelse 1. og 2.time 10abc-1.t, 10def-2.t. Gymsalen Uke 49/torsdag Vaksine

Detaljer