Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje"

Transkript

1 Muntlig eksamen i fremmedspråk Grete Sevje

2 Muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med forskriftene 3-25 Generelle føresegner 3-25 Lokalt gitt eksamen 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Evt retningslinjer for eksamen fra fylket Det som skal vurderes, er kompetansemålene i Læreplanen. Grete Sevje 2

3 Forskriftene Gjennomføring Rammene for eksamen på eksamensdagen skal være inntil 30 minutt per elev eller privatist. Eksamen må gjennomføres på en slik måte at eksamenskandidaten får vist sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. ( 3-30) Grete Sevje 3

4 Retningslinjer Gjennomføring i mange fylker: Inntil 15 minutter av eksamenstiden kan avsettes til et eventuelt innlegg/presentasjon fra eksamenskandidaten. Den øvrige tiden (ca 15 minutter) brukes av eksaminator og ekstern sensor til samtale med eksamenskandidaten om hele temaet/emnet. Grete Sevje 4

5 Kompetansemålene Hovedområdet kommunikasjon: dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner... Grete Sevje 5

6 Kompetansemålene (forts.) Hvilke kompetansemål kan knyttes til Lytteforståelse (LyF) Muntlig produksjon / presentasjon (MP) Spontan samhandling (SS) (Se kompetansemål i faget) Tenk, drøft 10 min Grete Sevje 6

7 Kompetansemål Lytting finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere forstå innholdet i enkle, spontane samtalesituasjoner forstå innholdet i ulike emner forstå et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke lyttestrategier tilpasset formålet (nivå I) Grete Sevje 7

8 Kompetansemål Presentasjon presentere ulike emner muntlig gi uttrykk for egne meninger og følelser kommunisere med forståelig uttale bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner bruke talestrategier tilpasset formålet (nivå I) Grete Sevje 8

9 Kompetansemål Spontan samhandling delta i enkle, spontane samtalesituasjoner gi uttrykk for egne meninger og følelser kommunisere med forståelig uttale forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner bruke talestrategier tilpasset formålet (nivå I) Grete Sevje 9

10 Emner og situasjoner Grete Sevje 10

11 Emner og situasjoner elevene kan lytte til I utgangspunktet vil emner og situasjoner være knyttet opp mot det ordforrådet elevene benytter når de snakker. Samtidig kan tekstene utfordre elvenes passive ordforråd. Grete Sevje 11

12 Emner og situasjoner elevene kan snakke om Presentere seg selv: Fortelle om meg selv Familien En venn Rommet mitt Huset mitt Skoledagen min Hverdagen min Fritiden min Hjemstedet mitt Presentere en faktatekst en person et dyr en hobby en sportsaktivitet noe i naturen et yrke en aktuell hendelse en reise en nyhet en film /bok Grete Sevje 12

13 Emner og situasjoner elevene kan snakke om (forts.) Fortelle om målspråklandet: Kjente komponister Kjente popgrupper for tiden Kjente malere Kjente sportsutøvere Kjente skuespillere Klimaet Ulike måter å hilse på (til kjente/ukjente, ung/gammel) Spesielle bordskikker Forskjellige måltider Typiske retter Viktige turistattaksjon byer/steder Spennende dyr og planter Skolesystemet Politisk system Feiring av nyttår, påske, nasjonaldagen, midtsommer, jul Å være ung i landet Grete Sevje 13

14 Emner og situasjoner elevene kan samhandle spontant om Ute å spise Handlesituasjoner Finne overnattingssted Spørre/forklare veien Hos legen I byen På reisebyrået På jernbanestasjonen På turistkontoret Planlegge en fest Invitere til fest På fest Grete Sevje 14

15 Oversikt over emner Presentasjon og samtale Emne Dato Fritid Skole Grete Sevje 15

16 Oversikt over emner Spontane samhandlingssituasjoner Situasjoner Dato Handlesituasjoner Invitere til fest Grete Sevje 16

17 Samsvar mellom kompetansemål og eksamen Hvilke tema og samhandlingssituasjoner kan jeg benytte for at elevene skal få vist sin lyttekompetanse til eksamen? Hvilke tema kan elevene snakke om for å få vist sin kompetanse i muntlig produksjon /presentasjon? Hvilke samhandlingssituasjoner mestrer elevene slik at de kan få vist sin kompetanse i spontan samhandling? Hvor stor er forskjellen på hva elevene kan mestre på nivå I og II? Tenk drøft 10 min Grete Sevje 17

18 Samsvar mellom kompetansemål og eksamen (forts.) Utfordring Hvordan skal eleven i fremmedspråk få vist sin muntlige kompetanse i så stor del av faget som mulig (forskriftene 3-30) samtidig som vi følger retningslinjene fra fylket? Tenk, drøft 10 min. Grete Sevje 18

19 Planlegging - generelt Tenke gjennom organisering /gjennomføring/vurdering av eksamen. Tenke gjennom organisering/innholdet i forberedelsestiden veiledning og veileders rolle. Tenke gjennom rollen til intern og ekstern sensor. Velge ut emner / språksituasjoner ut fra hva elevene har arbeidet med. Utarbeide tydelige kjennetegn for måloppnåelse. Vurdere bruk av hjelpemidler. Repetere lytte- og samtalestrategier. Grete Sevje 19

20 Planlegging (forts.) Oppgavene må utformes slik at det er mulig å lage kjennetegn for måloppnåelse som graderer prestasjonene i mist tre grader. Når vi lager kjennetegn sier vi noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. Grete Sevje 20

21 Planlegging (forts.) Kjennetegnene hjelper elevene til å arbeide mot målet i forberedelsestiden. Kjennetegnene hjelper læreren å veilede elevene i forberedelsestiden. Kjennetegnene hjelper sensorene til å gi en rettferdig vurdering. Kjennetegnene hjelper sensorene til å dokumentere karakteren. Grete Sevje 21

22 Lytteprøve Lytteprøven inngår ikke i tidsbruken på inntil 30 min. pr. elev. Lytteforståelsen testes ved spørsmål og svar på norsk slik at alle får vist hva de kan uavhengig av produksjonskompetanse. Grete Sevje 22

23 Lytteprøve (forts.) Tidsramme? Hva slags lyttestoff? En lengre tekst eller flere, korte tekster i ulike sjangre? Felles eller individuell prøve? Gjør tekstene det mulig å vurdere elevenes kompetanse på ulike nivå? Grete Sevje 23

24 Lytteprøve (forts.) Hva slags introduksjon før prøven? Lytte en eller flere ganger? Spørsmål / oppgaver på forhånd eller etterpå? Innhold i spørsmål /oppgaver? Ta notater? Svare muntlig eller skriftlig? Sammendrag eller spørsmål? Hvilke kjennetegn lager vi? Grete Sevje 24

25 Lytteprøve Kjennetegn (eks 1) Det som vurderes Lav 2 Du Middels 3-4 Du Høy grad 5-6 Du Forstå hovedinnholdet i ulike tekster sier hva temaene og / eller samtalene dreier seg om i minst en tekst gjenforteller deler av hovedinnholdet i tekstene gjenforteller hovedinnholdet av teksten Finne relevante opplysninger i ulike tekster finner 1-2 opplysninger i tekstene finner 3-5 opplysninger i tekstene finner alle relevante opplysninger i teksten Forstå et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. gjenkjenner enkelte ord og uttrykk fra tekstene mestrer et ordforråd fra ulike temaer har et stort ordforråd innenfor alle temaer Grete Sevje 25

26 Lytteprøve Kjennetegn (eks 2) Lav 2 Middels 3-4 Høy 5-6 Du kan gjenkjenne enkelte ord og uttrykk si hva tema og / eller kommunikasjonssituasjonen dreier seg om Du kan gjenfortelle deler av innholdet i teksten si noe mer om f eks hvem og / eller hva teksten handler om hvor personene er når hendelsen finner sted hvor hendelsen finner sted Du kan gjenfortelle hovedinnholdet i teksten si noe om detaljer i teksten si noe om hensikten med teksten /budskapet som kommer frem i teksten og begrunne dette Grete Sevje 26

27 Presentasjon Elevene har trukket et emne 48 timer tidligere. De har forberedt seg og hatt tilbud om veiledning. De har inntil 15 min. på å presentere emnet. eller Elevene har trukket fag 48 timer tidligere. De trekker emnet på eksamensdagen og har forberedt presentasjonen 1 (2) timer De har inntil 15 min. på å presentere emnet. Grete Sevje 27

28 Presentasjon (forts.) Hvilke temaer? Underpunkter /momenter? Problemstilling? Være seg selv eller inneha en rolle? Mottakerorientert? Hvordan fremføre? Krav til muntlig fremføring? Støtte i bilder, undersøkelser, statistikk? Forslag til ulike presentasjonsmåter? Hvilke kjennetegn lager vi? Grete Sevje 28

29 Presentasjon Oppgave Kompetansemål: presentere ulike emner muntlig sammenlikne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og Norge gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Oppgave: En reise et sted i målspråklandet. Grete Sevje 29

30 Presentasjon Kjennetegn (eks 1) Det som vurderes Lav 2 Du gi uttrykk for egne meninger bruker ord som jeg mener Middel 3-4 Du bruker flere ord og uttrykk for å si hva du mener Høy grad 5-6 Du utrykker egne meninger på en variert og nyansert måte i flere sammenhenger gi uttrykk for egne følelser gir uttrykk for noen følelser med enkle ord gir uttrykk for følelser på ulike måter gir uttrykk for følelser på flere ulike måter og i flere sammenhenger kommunisere med forståelig uttale noe av det du sier vil bli forstått det meste av det du sier vil bli forstått alt du sier vil bli forstått bruker et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner kan snakke om 1-2 situasjoner med enkle ord kan snakke om flere situasjoner med enkle ord kan snakke om ulike situasjoner med et variert ordforråd Grete Sevje 30

31 Presentasjon Kjennetegn (eks 1) Det som vurderes Lav 2 Du bruker grunnleggende språklige strukturer bruker grunnleggende former for tekstbinding tilpasser språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner snakker i infinitiv binder sammen setninger med og Middel 3-4 Du bruker nåtidsformer og ulike former av subst og pron binder sammen setninger med og og men prøver å tilpasse språkbruken til mottaker Høy grad 5-6 Du bruker grunnleggende strukturer og gjør få formelle feil varierer mellom helsetninger og leddsetninger tilpasser språkbruken til mottaker Grete Sevje 31

32 Presentasjon Kjennetegn (eks. 2) Lav 2 Middels 3-4 Høy 5-6 Innhold Du kan snakke om: Hvor Når Hvordan Hvorfor Sammen med hvem Innhold Du kan snakke om: I tilegg kan du fortelle om Hva du så / ser / ønsker åse -hvorfor Hva du opplevde / opplever / ønsker å oppleve - hvorfor Innhold Du kan snakke om: I tillegg kan du fortelle om Mennesker du møtte / ønsker å møte Spesielle opplevelser du hadde /håper å delta i Sammenlike det du så / ser / tror du vil se og opplevde med det du kan se og oppleve i hjemlandet Grete Sevje 32

33 Presentasjon Kjennetegn (eks. 2) Lav 2 Middels 3-4 Høy 5-6 Ordforråd og strukturer Har noen kunnskaper om emnet Snakker ved hjelp av manus Bruker helsetninger Bruker infinitiv Korrekthet Velger ord som stort sett blir forstått av mottakeren Snakker med forståelig uttale i en del av fremføringen Lengde Snakker om emnet i ca 2 min Ordforråd og struktur Har gode kunnskaper om emnet Snakker ved hjelp av nøkkelsetninger Varierer ordforråd noe Bruker helsetninger Bruker i nåtidsformer Korrekthet Velger ord som i hovedsak blir forstått av mottakeren Snakker med forståelig uttale i det meste av fremføringen Tekstbinding Binder sammen setninger med og og men Lengde Snakker om emnet i ca 5 min Ordforråd og struktur Har svært gode kunnskaper om emnet Har et stort og variert ordforråd Snakker fritt med lite skriftlig støtte Behersker nåtid, fortid og fremtid Presentere stoffet på en strukturert måte Uttrykker deg sammenhengende og i jevnt tempo Korrekthet Velger ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakker med forståelig uttale Uttrykker deg med få formelle feil Retter selv feil Tekstbinding Varierer mellom helsetninger og leddsetninger Lengde Snakker om emnet i ca 8 min Grete Sevje 33

34 Oppfølgingssamtale Etter presentasjonen følger en kort samtale på målspråket mellom elev og eksaminator. Elevens forståelse av emnet sjekkes ut. Noen av punktene kan utdypes. (ca 3 min nivå I) På nivå II kan samtalen være noe lenger og ha et mer faglig preg. Grete Sevje 34

35 Spontan samhandling Samtale om et tema/flere tema? Hvilke? Være i ulike samhandlingssituasjoner? Hvilke? Hvilke rammer? rollespill, diskusjoner, intervju To eller flere elever? En eller flere elever + lærer? Forberedelsestid???? Hvilke kjennetegn lager vi? Grete Sevje 35

36 Spontan samhandling Oppgave Kompetansemål: Delta i enkle spontane samhandlingssituasjoner Bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner Oppgave: På reisen din kommer du i prat med en gutt / jente fra Dere presenterer dere for hverandre og snakker litt om Grete Sevje 36

37 Spontan samhandling Oppgave Kompetansemål: Delta i enkle spontane samhandlingssituasjoner Bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner Oppgave: Du er utvekslingselev i Det er første dag på skolen og du skal ha en samtale med rektor Grete Sevje 37

38 Spontan samhandling Kjennetegn (eks 1) Det som vurderes Lav 2 Du Middel 3-4 Du Høy grad 5-6 Du gi uttrykk for egne meninger bruker ord som jeg mener bruker flere ord og uttrykk for å si hva du mener utrykker egne meninger på en variert og nyansert måte i flere sammenhenger gi uttrykk for egne følelser gir uttrykk for noen følelser med enkle ord gir uttrykk for følelser på ulike måter gir uttrykk for følelser på flere ulike måter og i flere sammenhenger kommunisere med forståelig uttale noe av det du sier vil bli forstått det meste av det du sier vil bli forstått alt du sier vil bli forstått bruker et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner kan snakke om 1-2 situasjoner med enkle ord kan snakke om flere situasjoner med enkle ord kan snakke om ulike situasjoner med et variert ordforråd Grete Sevje 38

39 Spontan samhandling Kjennetegn (eks 1) Det som vurderes Lav 2 Du Middel 3-4 Du Høy grad 5-6 Du bruker grunnleggende språklige strukturer snakker i infinitiv bruker nåtidsformer og ulike former av subst og pron bruker grunnleggende strukturer og gjør få formelle feil bruker grunnleggende former for tekstbinding binder sammen setninger med og binder sammen setninger med og og men varierer mellom helsetninger og leddsetninger tilpasser språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner prøver å tilpasse språkbruken til mottaker tilpasser språkbruken til mottaker Grete Sevje 39

40 Spontan samhandling Kjennetegn (eks 2) Lav 2 Middels 3-4 Høy 5-6 Innhold, fortelle: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Hvilken skole du går på Hva du gjør i fritiden Innhold, fortelle: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Hvilken skole du går på Hvordan en vanlig skoledag er Litt om karaktersystemet Hva du gjør i fritiden Om venner Om familie Innhold, fortelle: Hva du heter Hvor gammel du er Hvor du bor Om familien din Hvilken skole du går på Hvordan en vanlig skoledag er (antall timer, pauser, fag...) Litt om karaktersystemet Hva du gjør i fritiden (venner, hobbyer, interesser ) Om hjemstedet ditt (navn på stedet, størrelse, beliggenhet, turistattraksjoner, av spesiell interesse for ungdom) Om viktige hendelser i livet ditt Om hvordan du tenker deg fremtiden din Grete Sevje 40

41 Spontan samhandling Kjennetegn (eks 2) Lav 2 Middels 3-4 Høy 5-6 Bredde i ordforråd og struktur Bruker enkeltord og noen få helsetninger Snakker i infinitiv Korrekthet Velger ord som av og til blir forstått av mottakeren Uttaler en del setninger forståelig Samhandling Stiller noen spørsmål Lengde Snakker i ca 4 minutter Bredde i ordforråd og struktur Bruker helsetninger Snakker i nåtid Forstår det som blir sagt og responderer stort sett godt Korrekthet - Velger ord og strukturer som i stort sett blir forstått av mottakeren Snakker med forståelig uttale i den største delen av samtalen Tekstbinding Binder sammen setninger med og / men Samhandling Benytter noen høflighetsuttrykk Har uttrykk for å starte og avslutte en samtale Stiller noen spørsmål hvis noe er uklart Bruker noen strategier for å forstå og gjøre deg forstått Lengde Snakker om i ca 6 minutter Bredde i ordforråd og struktur Har et stort og variert ordforråd Snakke i nåtid, fortid og fremtid Forstår det som blir sagt Korrekthet Velger ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakker med forståelig uttale Uttrykker deg med få formelle feil Tekstbinding Variere mellom helsetninger og leddsetninger Samhandling Benytter ulike høflighetsuttrykk Har uttrykk for å starte, holde i gang og avslutte en samtale Gir tilbakemeldinger på om du har forstått det mottakeren sier Stiller spørsmål hvis noe er uklart Bruker ulike strategier for å forstå og gjøre deg forstått Lengde Snakker om emnet i inntil 10 minutt Grete Sevje 41

42 Vurdering - forskriftene Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. ( 3-25) Faglæraren har plikt til å delta i vurderinga som sensor. Dersom det er usemje om karakteren, avgjer den eksterne sensoren. ( 3-30) Grete Sevje 42

43 Vurdering vekting Lytteforståelse: 20% av karakteren Muntlig produksjon: 30% av karakteren Oppfølgingssamtale: 20% Muntlig samhandling: 30% av karakteren Grete Sevje 43

44 Vurdering - korrekthet I muntlig kommunikasjon kan misforståelser og uklarheter ofte oppklares. Korrekthet er likevel alltid et mål. Hvilke feil hindrer/hindrer ikke kommunikasjonen? Hvilke feil gjør det slitsomt å lytte? Grete Sevje 44

45 Vurdering hva kan eleven? Gi vurdering som beskrive en positivt oppnådd kompetanse, ikke fravær av kompetanse. Eleven kan, eleven mestrer, eleven behersker Grete Sevje 45

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer