Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriftsversjon av Webcadet Dekk"

Transkript

1 Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014

2 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor? 2. Hva er skipets data (loa, bredde, brutto- og nettotonnasje, bunkerskapasitet, motor med mer)? 3. Beskriv skipets Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr 4. Beskriv skipets redningsutstyr 5. Beskriv skipets Brannslukningsutstyr 6. Beskriv skipets Miljøvernutstyr 7. Beskriv skipets fortøyningsutstyr 8. Beskriv skipets Laste/losseutstyr Kompetansekriterier 1.1.2: Utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet. 1. Hvordan og når skal personlig verne- og sikkerhetsutstyr brukes? 2. Hvem har ansvaret for at personlig verne- og sikkerhetsutstyr er i orden? 3. Dersom du mangler eller har skader på verne- eller sikkerhetsutstyr, hvem henvender du deg til? 4. Hvem må du henvende deg til for å få en godkjent arbeidstillatelse? 5. Hva er en risiko analyse? 6. Hvordan og når foretas en risiko analyse om bord? 7. Hvordan er HMS arbeidet organisert på ditt fartøy? (Også kalt ASH, arbeid, sikkerhet og hels 8. Hvorfor er det så viktig at alle om bord har fokus på HMS? 9. Hvem er verneombud om bord og hvilken oppgave har denne/ disse personen(e)? 10. Hvilke oppgaver har du som kadett i HMS arbeidet om bord? 11. Hvor finner en regelverket for AHS? Kompetansekriterier 1.1.3: Forklare hvordan ISM-koden påvirker den daglige driften og egen beredskapsfunksjon om bord. 1. Forklar hensikten med ISM-koden. 2. Med ISM-koden kom kravet til et Safety Management system,-sms. Hva har det å si for ditt rederi? 3. Hvordan er det hierarkiske systemet bygget opp om bord en båt? Hvorfor må det være slik? 4. Sett inn navn på de viktigste personene i rederiet ditt og hvilken rolle de har. 5. Hvem er utpekt person i rederiet ditt, og hva er hans/hennes oppgave? 6. Forklar egen beredskapsfunksjon om bord? 7. Hva er IMO? 8. Hva er ILO - MLC 2006 og hva betyr denne for driften av skipet? 9. Hva er ITF? 10. Er de norske sjømannsorganisasjonene med sine tillitsvalgte en del av ISM? 1

3 Kompetansekriterier 1.1.4: Finne fram og bruke produkt og HMS-datablader og beskrive retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer. 1. Hva er et datablad og hvilken informasjon finner du her? 2. Hvor finner du databladet til et produkt om bord? 3. Hvilke retningslinjer finnes om bord i ditt fartøy for bruk av kjemikalier? 4. Ta for deg to-tre produkter om bord og forklar hvordan disse stoffene skal håndteres? 5. Hvilke førstehjelpsbehandlinger ville du startet om en av dine kollegaer ble eksponert for ett av disse produktene? 6. Hvorfor skal det skrives logg for kjemikalier som blir tatt om bord og levert ut? Kompetansekriterier 1.1.5: Forklare hvordan man skal forebygge og begrense forurensning. 1. Hva er MARPOL og hva omhandler dette? 2. Hva er SOPEP og hva omhandler dette? 3. Hvilket utstyr har dere om bord som kan begrense/hindre forurensing og hvor er utstyret plassert? Kompetansekriterier 1.1.6: Registrere avvik og skrive avviksrapporter 1. Når kan en avviksrapport skrives? 2. Hvorfor har vi avviksrapportering om bord? 3. Hvem skal du levere avviksrapporten til om bord? 4. Hvem kan skrive en avviks rapport? Kompetansekriterier 1.1.7: Anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling 1. Forklar alarminstruksen om bord? 2. Hvor er alarminstruksene plassert på ditt fartøy? 3. Hvilke alarmer kjenner du til som er knyttet til brann og brannvarsling om bord? 4. Hvilke interne kommunikasjonsutstyr benyttes ved brann om bord? Kompetansekriterier 1.1.8: Betjene redningsutstyr, anvende nødprosedyrer og redegjøre for egne plikter i en nødssituasjon. 1. Redegjør for egne plikter i en nødssituasjon. 2. Hvilke ulike nød prosedyrer dere om bord? Forklar når disse trår i kraft. 3. Hvilket redningsutstyr finnes om bord og hvor er slikt utstyr plassert? 4. Hvem har ansvaret for at utstyret er i orden? Kompetansekriterier 1.1.9: Betjene brannpumper og andre slukkeanlegg og metoder 1. Hvor kan en starte/stoppe en nød-brannpumpe og en brannpumpe? 2. Hvilke typer håndslukkeapparat finnes om bord og hvor er de plassert? 3. I hvilke situasjoner er det fornuftig å benytte de ulike håndslukkeapparatene? Gi eksempler. 4. Forklar og beskriv hvilke faste slukkeanlegg som finnes om bord. 2

4 Kompetansekriterier : Evakuere maskinrommet etter oppsatte rutiner 1. Hvilke evakueringsmuligheter har du fra maskinrommet om bord ditt fartøy? 2. Hvem har kommandoen under en evakuering? Kompetansekriterier : Betjene nødstrømanlegg og nødlensepumpe 1. Hva er et nødstrømanlegg eller nødgenerator? 2. Hvilket utstyr får strøm fra nødtavlen? 3. Hvor finnes det nødlensing og hvordan og fungerer disse? 4. Hvor kan nødlensing startes? Kompetansekriterier : Identifisere merking av farlig last og sikre lasten i tråd med prosedyrer og forskrifter. 1. Hva er IMDG/ADR og hva omhandler det? 2. Hvilke prosedyrer finnes om bord ditt fartøy for lasting/lossing av farlig last? 3. Hvordan sikres farlig last? 3

5 Navigasjon på operativt nivå Kompetansemål 2.1: Planlegge å gjennomføre en reise og bestemme posisjon. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier 2.1.1: Kunne bruke nautiske publikasjoner. 1. Forklar kartsystemet, retting av kart og andre publikasjoner på din båt. 2. Forklar innholdet og bruken av «Melding til sjøfarende» på følgende områder: a) Seilasdirektiver og skipsrutingsinformasjon b) Fortegnelse over lys- og tåkesignaler c) Tidevannstabeller d) Los publikasjoner e) Radio og Navigational Warnings Kompetansekriterier 2.1.2: Kunne velge kart i adekvat målestokk. 1. Forklar hvordan du assisterte dekksoffiserer i å forberede seilas og planlegge en sjøreise. 2. Hvordan velge å bruke hensiktsmessig skala for sjøkart ut fra ECS? Kompetansekriterier 2.1.3: Kunne sette kurser. 1. Hvordan brukes bok for feil ved kompass? 2. Hvordan vil du klargjøre: a) Kursskriver (hvis finnes)? b) Kursavviksalarm (hvis finnes)? 3. Hvordan vil du bergene og ta hensyn til avdrift og tidevannsstrøm? 4. Hvordan utfører du tidevannsberegning? Kompetansekriterier 2.1.4: Kunne beregne antatt tid for ankomst (ETA). 1. Hvordan beregner du: a) Distanse? b) Gjennomsnittsfart? c) Rettvisende kurs? d) Styrt kurs? e) Drift? 4

6 Kompetansemål 2.2.1: Gjennomføre en reise og bestemme posisjon. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne påvise og ta hensyn til kompassfeil ved kurser og peilinger. 1. Hvordan anvender du magnetisk misvisning og deviasjon? 2. Hvordan brukes og gjøres innførsel i bok for kompassfeil? Kompetansekriterier : Kunne observere synlige objekter og andre terrestriske navigasjonshjelpemidler i dagslys og om natten. 1. Hvordan utføres utkikktjeneste og rapporteres objekter i grader eller punkter på baugen? 2. Hvordan identifiseres navigasjonshjelpemidler, inkludert fyrlykter, sjømerker og bøyer? 3. Hvordan identifiseres stjernekonstellasjoner, større stjerner og forklar bruken av stjernekart? 4. Hvordan praktiseres kompasspeilinger og visuell posisjonsbestemmelse? 5. Beskriv IALA systemet for bøyer. Kompetansekriterier : Kunne bestemme posisjon ved terrestriske observasjoner som fyrlykter, bøyer og sjømerker. 1. Hvordan brukes sekstant, og forklar hvordan feil identifiseres og fjernes? 2. Hvordan: a) Praktiserer man vertikale og horisontale sekstantvinkler? b) Beregner man middagshøyde (distanse, gjennomsnittsfart, rettvisende kurs, styrt kurs og drift, ETA)? Kompetansekriterier : Kunne bestemme posisjon ved hjelp av alt elektronisk navigasjonsutstyr om bord. 1. Hvordan utføres: a) Prosedyrer for oppstart og klargjøring av radar? b) Radarplotting? c) Posisjonsbestemmelse ved radar? d) Parallell indeksering? 2. Hva er ARPA og hvordan brukes den? 3. Hva er radarens begrensning? 4. Hvordan utføres prosedyrene for: a) Oppstarting og klargjøring av AIS? b) Hvordan utføres en posisjonsbestemmelse ved GPS og evt. nødvendig korrigering? c)forklar og beskriv oppstart av ECDIS og ECS 5. Hvordan opereres ekkolodd og hvordan brukes informasjonen? 6. Hvordan opereres logg? 5

7 7. Hvordan utføres: a) Satellittnavigasjon og klargjøringsprosedyrer? b) Bruk av korreksjonstabeller? c) Posisjonsbestemmelse ved satellittnavigasjon? d) Posisjonsbestemmelse ved GPS? Kompetansekriterier : Kunne bestemme posisjon ved bestikkregning. 1. Forklar hvordan man beregner og tar hensyn til avdrift og tidevannsstrøm. 2. Hvordan utføres tidevannsberegninger? Kompetansekriterier : Kunne operere elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigasjon. 1. Hvordan utfører man oppstarting og klargjøringsprosedyre for skipets elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering? 2. Hvordan anvendes: a) Radar? b) ARPA? c) WT/DF? Kompetansekriterier : Kunne bruke himmellegemer til å bestemme skipets posisjon. 1. Hvordan identifiseres stjernekonstellasjoner og hvordan brukes stjernekart? 2. Hvordan brukes kronometer? 3. Hvordan trekkes kronometer opp og justeres, og hvordan kontrolleres andre ur? 4. Hvordan brukes middagshøyden? 5. Hvordan gjøres bestikk opp (distanse, gjennomsnittsfart, rettvisende kurser, styrt kurs og drift, ETA)? Kompetansekriterier : Kunne styre skipet og etterkomme rorkommando, også på engelsk. 1. Gjør rede for de ulike typene kompass. 2. Hvordan etterkommer man rorordrer korrekt? 3. Hvordan styrer man etter magnetkompass? 4. Hvordan styrer man etter gyrokompass? 5. Har du tatt rortørn i perioder som sammenlagt utgjør minst 1.10 timer, eksklusive instruksjonsperioder? 6. Forklar hvordan man står til rors: a) Ved ankomst/avgang havn b) I kanal/elvepasseringer 6

8 Kompetansekriterier : Kunne operere styrekontrollsystemet. Kunne driftsprosedyrene og veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt. Kunne justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon. 1. Forklar hvordan styresystemet og autopilot opererer. 2. Hva er korrekt prosedyre for veksling fra manuell styring til autopilot og omvendt? Kompetansekriterier : Kunne bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord. 1. Hvordan leser man av: a) Barometer og innstiller korrekt barometertrykk? b) Barograf og registrerer barometrisk tendens? c) Hygrometer og beregner duggpunkt? Kompetansemål 2.3.1: Opprettholde en sikker brovakt. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne gjøre forberedelser til reise, sjekke skipets dyptgående og se til at det nødvendige broutstyr er operativt og at riktig seilasinformasjon er tilgjengelig. 1. Forklar hvordan man fører dekksdagbok og hvilken betydning det har. 2. Hvordan synkroniseres urene på bro og i maskinrom? 3. Hvordan bruker man intern kommunikasjon og tester alarmsystemene? 4. Forklar hvordan man avleser dyptgående og sjekker fribord ved ankomst og avgang. 5. Hvordan sjekker og kalibrerer man måleinstrument for dyptgående, hvis en har? 6. Hvordan måles sjøvannets tetthet og hvordan beregnes dokkvannets oppdrift? 7. Beskriv hvordan du assisterte ved sjekk av: a) Broutstyr for styringskontroll b) Kommunikasjonssystem c) Alle andre navigasjonshjelpemidler før avgang 8. Hvordan skal skipet inspiseres før reisen for å sikre at skipet er sjøklart? Kompetansekriterier : Kunne assistere med å utføre skipsførerens/losens ordrer/direktiver. 1. Hvordan opererer man brokontroll, dvs. telegraf, lydsignal og telefoner? 2. Gjør rede for flaggreglene. 3. Hva har du iakttatt/observert hos brovakts offiser når skipet ankommer og forlater havn? 7

9 Kompetansekriterier : Kunne vise/tilkjennegi riktige lanterner, flagg, signalfigurer og lydsignaler. 1. Forklar hvordan brokontrollutstyr brukes, dvs. telegraf, fløyte og telefoner. 2. Gjør rede for flaggetikette. Kompetansekriterier : Kunne overvåke losens sikkerhet på betryggende måte ved bording og debarkering. 1. Beskriv hvordan man rigger en losleider, inkludert los heis, hvis det finnes. 2. Hvilke internasjonale krav settes til en losleider m/utstyr? Kompetansekriterier : Kunne varsle besetningen på riktig måte ved avgang fra eller ankomst til havn. 1. Forklar skipets prosedyre for varsling ved avgang og ankomst havn? Kompetansekriterier : Ved overtakelse av vakten, kunne forvisse seg om skipets posisjon, kurs og fart og sikre informasjon om trafikksituasjonen og eventuelle faremomenter for skipet. 1. Hva er vesentlig for å utføre en sikker brovakt? 2. Hva er korrekt prosedyre for overlevering av brovakt? 3. Hva var dine oppgaver/observasjoner da du fulgte med offiserer på runder: a) I sjøen? b) Til ankers? Kompetansekriterier : Kunne holde forsvarlig utkikk ved syn og lytting. 1. Forklar og beskriv skipets prosedyre ved utkikk Kompetansekriterier : Kunne bestemme skipets posisjon regelmessig, bedømme risiko for kollisjon og/eller grunnstøting og sette i verk de riktige tiltak. 1. Hva er prinsippene for sikkert vakthold som spesifisert i ICS' Bridge Procedures Guide? 2. Hva er grunnen til at man har nattordreboka? 3. Hva er dine oppgaver når du leder underordnede i vakttjeneste? 4. Hvordan assisterte du vakthavende offiser under ankervakt? Kompetansekriterier : Kunne regulere skipets kurs og fart etter trafikken, farvannet og de meteorologiske forhold. 1. Hvordan avleser og bruker man barometer, barograf og hygrometer? 2. Hvordan tar man sjø- og lufttemperaturer? 3. Hvordan koder og dekodifiserer man værrapporter? 4. Hvordan anslår man vindstyrke, retning og sjøgang? 5. Hvordan identifiserer man de vanligste regnskyer? 6. Hva avgjør om man skal justere kurs og/eller fart i tung sjø? 8

10 Kompetansekriterier : Kunne overvåke og kontrollere navigasjonsinstrumenter og registrere relevante aktiviteter og hendelser. 1. Hvordan gjøres fullstendige innførelser i dekksdagbok under vakten? 2. Hvordan opererer man ekkolodd og benytter informasjon som er innhentet? 3. Hvordan opererer man distanse/fartsregistratorer? 4. Hvordan opereres: a) Passivt radioutstyr, når en er utstyrt med det? b) Navtex? c) Værfax? Kompetansemål : Bruk av radar og ARPA til å opprettholde sikker navigasjon. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne utføre operasjonell sjekking og justere utstyret for riktig virkemåte. 1. Gjør rede for prosedyrene for klargjøring av radar og systemtesting. 2. Gjør rede for prosedyrene for klargjøring av sant bevegelsesbilde. 3. Gjør rede for radarens begrensninger. Kompetansekriterier : Kunne betjene, tolke og analysere informasjonen fra henholdsvis radar og ARPA. 1. Hvordan bestemmer man posisjon med radar? 2. Hvordan kryssjekker man radarposisjon med visuelle posisjonsberegninger? Kompetansekriterier : Kunne oppdage og beregne avstand og peiling til andre skip, deres kurs og fart, tid og avstand til nærmeste passeringspunkt for kryssende, møtende eller innhentende skip. 1. Hvordan praktiseres bestemmelse av CPA og TCPA? 2. Hvordan praktiseres parallell indekseringsteknikker? 3. Gjør rede for forskjellene mellom land og sjøstabilisering for ARPA. 4. Hvordan praktisere man plotting av radarmål? 5. Hvilke tiltak kan man iverksette for å unngå kritisk situasjon (sann bevegelses- og relativ bevegelsesbilde)? 9

11 Kompetansekriterier : Bruk Av ECDIS for å opprettholde sikker navigasjon 1. Forklare forskjellen mellom et rasterkart og et vektorkart 2. Forklar hvordan man bruker ECDIS til å innhente kartinformasjon via kartdisplayet: informasjon om registrator, utgivelsesnummer og oppdateringsstatus 3. Forklar forskjellen mellom offisiell ENC og uoffisiell ENC 4. Forklar faktorene i fastsettelsen av sikker passeringsavstand til kartlagte farer og demonstrere hvordan den settes 5. Forklar og beskriv feil som kan oppstå ved bruk av ECDIS enn de som finnes ved bruk av papirkart. 6. Forklar hvorfor overfartsplan bør inneholde informasjon om utstyrsstatus og backup-prosedyrer 7. Forklar behovet for å sjekke gyldigheten av data ved regelmessig sjekking av datakilder og visuell krys sjekking 8. Forklar hvorfor bruken av ECDIS ikke fritar navigatøren fra korrekt vakthold, ledelse og overvåking av alle datakildene 9. Forklar tiltak som skal tas i fall det oppstår feil i hoved-navigasjonssystemene 10. Forklar faren ved en tendens til å ha for mye tillit til databaserte systemer og tro på hva som helst som står på displayet/skjermen 11. Forklar prosessen for oppdatering av basekart og visning av oppdateringshistorikk Kompetansemål :Reagere i nødsituasjoner. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne vise ferdigheter i å ta forholdsregler for beskyttelse av og sikkerhet for passasjerer og mannskap i nødsituasjoner. 1. Hvilke type øvelser gjennomføres på ditt skip? 2. Hvor ofte gjennomføres de enkelte øvelser? 3. Hvor finner du krav til hvilke øvelser og hvor ofte de skal gjennomføres? Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne vise ferdighet i å sette i gang de første tiltakene som skal iverksettes etter en kollisjon eller grunnstøting; første skadevurdering og havarikontroll. 1. Hvilke øvelse(r) gjennomføres på ditt skip i forbindelse med forebygging etter en kollisjon eller grunnstøting? 2. Hvor ofte gjennomføres slike øvelser? 3. Hvor finner du informasjon om hvor ofte slike øvelser skal gjennomføres? 10

12 Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne vise ferdighet i å handle korrekt ved redning av passasjerer fra sjøen, komme et skip i havsnød til unnsetning, og reagere på nødsituasjoner som oppstår i havn. 1. Hvordan er prosedyrene for brannøvelser i sjøen? 2. Hvilke prosedyrer skal følges i nødsituasjon ved: a) Hardtværskade? b) Kollisjon? c) Grunnstøting? d) Redning av overlevende? e) Redning av passasjerer fra sjøen? f) Oljeforurensningsulykke med skip? 3. Beskriv hvordan du deltok ved livbåtøvelser. 4. Hvordan har du deltatt i reaksjonsøvelser for en uspesifisert nødsituasjon? 5. Hvordan skiftes styringskontrollen til nødstyring og hvordan styrer man fra denne posisjon? 6. Beskriv hvordan du assisterte med å skifte nødstyringssystemene i styremaskinrommet. 7. Utarbeid en liste over landbaserte organisasjoner: a) Havnekontroll b) Brannvern c) Politi d) Ambulansetjeneste e) Taubåter f) Telefon eller andre kontaktmetoder 8. Hvilke prosedyrer skal følges i nødsituasjonsøvelse i havn for: a) Brann? b) Forurensningsulykke? 9. Hva er prosedyrene for å alarmere nødtjeneste i havn? 10. Hva er skipets beredskapsplan for forurensning? Kompetansemål 2.6.1: Reagere på et nødsignal til sjøs. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne fastslå posisjonen til en enhet i nødsituasjon i relasjon til egen posisjon. 1. Hvordan opereres alt elektronisk navigasjonsutstyr som kreves for ditt skip og hvordan anvendes informasjonen til å fastsette skipets posisjon? 2. Hvordan plotter man posisjon etter data oppgitt fra enhet i nød? 3. For skip som ikke er utstyrt for International Global Distress and Safety System (GMDSS): a) Hva er pliktene og ansvaret til radiooffiser? b) Hvordan brukes autoalarm? c) Hvordan brukes VHF og MF radiotelefon med anvendelse av Standard Marine Communication Phrases (kun innehaver av ROC)? d) Hvordan opereres det automatiske radioutstyret i test? 4. For skip utstyrt med GMDSS, hva er pliktene og ansvaret til den som er pålagt å være radiooperatør i nødsituasjon? 5. Hvordan opereres GMDSS utstyret i test? 11

13 Kompetansekriterier : Gjennom relevante øvelser kunne foreta en foreløpig bedømmelse av situasjonen og informere skipsføreren. 1. Hvilke nødsignaler finnes, og hva betyr de forskjellige? 2. Hvorfor skal man nedtegne nødsignal en har sett eller mottatt i loggboken? 3. Hvordan finner man informasjon i fartøyets beredskapsplaner og instrukser i stående ordrer? 4. Hvordan assisterte du i å utarbeide en reaksjons- eller beredskapsplan? 5. Hvorfor fører man inn alle hendelser, tiltak og skipsførerens beslutninger i dekksdagboken? 6. Hvorfor er det viktig å vedlikeholde loggføring av kommunikasjon og tiltak? Kompetansemål 2.7.1: Bruke IMOs maritime standarduttrykk (Standard Marine Navigational Vocabulary) som avløst av IMO Standard Marine Communication Phrases og bruke engelsk i skriftlig og muntlig form. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne bruke IMOs Standard Marine Communication Phrases. 1. Hvordan brukes IMOs Standard Marine Communication Phrases med: a) Andre skip? b) Kyststasjonen? Kompetansekriterier : Kunne fylle ut standardiserte engelske nautiske rapporter eller formularer. 1. Hva menes med meteorologiske opplysninger og sjøsikkerhetsmeldinger? 2. Før en havnelogg på engelsk. 3. Fullfør vaktinnføringer på engelsk. 4. Hva er hensikten med dekksdagboken? Kompetansekriterier : Kunne kommunisere med andre skip og kyststasjoner. 1. Forklar prosessen for oppdatering av basekart og visning av oppdateringshistorikk 2. Forklar hvordan en rapporterer, under overoppsyn, i samsvar med skipets rapporteringskrav 3. Forklar hensikten med trafikktjenester for fartøy og hvordan man finner ut av gjeldende rapporteringskrav Kompetansekriterier : Kunne utføre pliktene til en offiser også med flerspråklig besetning. 1. Hva er viktig når man gir instruksjoner til et flerspråklig mannskap? 2. Hvordan leder man underordnede under fortøyningsoperasjoner? 12

14 Kompetansemål 2.8.1: Sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne sende og motta morsesignaler med morselampe. 1. Hvordan vedlikeholdes og brukes Aldislampe og batteri? Kompetansekriterier : Kunne bruke den internasjonale signalboka til å tolke meldinger gitt med flagg og pendler. 1. Hva er meningen med at enkle bokstavflagg er heist? 2. Hvor finner man betydningen av at 3.1 eller 3 bokstaver er heist? 3. Hvordan praktiseres koding og dekoding ved bruk av den internasjonale signalboka? Kompetansemål 2.9.1: Manøvrere skipet. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne bruke tilgjengelig informasjon med hensyn til skipets svingradius og stoppedistanse når man tar hensyn til virkningene av dødvekt, dypegang, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanse. 1. Hvordan opereres styremaskin og tilhørende alarmer? 2. Har du observert styre- eller andre systembegrensninger ved normale manøver? 3. Hvordan finner du fram til informasjon om manøvrering? Kompetansekriterier : Kunne bruke tilgjengelig informasjon med hensyn til skipets svingradius og stoppedistanse under manøvrering, i det en tar hensyn til virkningene av minskning av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse, grunt farvann o.l. virkninger. 1. Beskriv dine observasjoner ved minsking av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse o.l. virkninger. 2. Beskriv hvordan du manøvrerte fartøyet under oppsyn. Kompetansekriterier : Kunne demonstrere forsvarlig ankringsprosedyrer. 1. Beskriv hvordan du assisterte ved forberedelse av fortøyning av: a) Trosser b) Wire c) Stoppere d) Telefoner e) Lamper f) Signaler g) Fendere h) Andre 13

15 2. Hvorfor må man ta forholdsregler mot kaldt vær for dampdrevet utstyr? 3. Hvordan startet og opererte du vinsjer og ankerspill under oppsyn? 4. Beskriv hvordan du kjører, hiver, bruker stoppere og setter fast fortøyninger under oppsyn. 5. Hva kjennetegner sikker håndtering av fortøyninger, spesielt med hensyn til syntetisk tauverk selvregulerende vinsjer? 6. Hvordan har du rigget leidere og gangveier under oppsyn av en offiser? 7. Beskriv hvordan du assisterte med å rigge: a) Utstyr for forhaling b) Utstyr for lossing 8. Hvorfor er det viktig å avlese dypgående og sjekke fribord ved ankomst og avgang? 9. Hvordan sjekker og kalibrerer man måleinstrument for dypgående, hvis en har? 10. Beskriv hva du observerte i følge med en offiser under fortøyningsoperasjoner: a) På broen b) Under ankring c) Sikring av taubåt 11. Forklar merking av ankerkjetting. 12. Beskriv hvordan du assisterte du ved: a) Forberedelse til ankring før "la falle" b) Hiving og sikring av anker for sjøtjeneste 13. Hva var dine oppgaver da du under oppsyn: a) Inspiserte kjettingkasse, baugtanker og andre rom forut? b) Forberedte og droppet anker? 14. Hvordan hiver du et anker, inspiserer det for skade og feil og sikrer det? 15. Hvorfor er det viktig å etterse beholdningen av tauverk som brukes i fortøyningsoperasjoner? 16. Hvorfor må man sette ut hindring for rotter? Kompetansekriterier : Kunne manøvrere for å redde en mann over bord. 1. Beskriv hva du gjorde i en mann over bord øvelse. 2. Har du under oppsyn praktisert "Williamson" vending eller annen metode for å posisjonere skipet for redning av mann over bord? Kompetansekriterier : Styring av skipet. 1. Demonstrere og dokumenter prosedyre for overlevering av roret 2. Demonstrer og dokumenter ved å styre etter magnetisk kompass og gyrokompass 3. Dokumenter styring inn og ut av havn 14

16 Lasting, lossing og stuing på operativt nivå Kompetansemål 3.1: Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og ha omsorg for last under reisen. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier 3.1.1: Kunne lede klargjøring av lasterom og dyptanker for lasting. 1. Hva er sikker håndtering av lukedeksler, inkludert mekaniske luker? 2. Beskriv hvordan du assisterte med vanlig klargjøring av lasterom, inkludert utlegging av underlag for last. 3. Hvordan beregner man plasskapasitet disponibel for last? 4. Hvorfor er det viktig å rengjøre rennesten og brønner? 5. Hvorfor kontrolleres avløp i lasterom? 6. Hvordan kontrolleres rennestensavløp? 7. Hvordan åpnes en trykkventil? 8. Hva observerte du ved tankrengjøring under ledelse av en dekksoffiser? 9. Hvorfor må man bruke en sjekkliste for entring av lukket rom? 10. Hvordan inspiserer man ferskvannstanken? Kompetansekriterier 3.1.2: Kunne lede operasjon av skipets lasteutstyr. 1. Hvordan praktiserer man knoper, knuter, kroker og stropper? 2. Hvordan praktiserer man spleising av tauverk og wire? 3. List opp de forskjellige typene av tauverk og wire og forklar hvordan de brukes. 4. Hvordan åpnes nye kveiler av tauverk og wire? 5. Hvordan stuer man wire og tauverk under hensyn til holdbarhet? 6. Hvordan klargjøres løpere og stag? 7. Beskriv hvordan du assisterte med rigging av tungløfts lastebom. 8. Hvordan foretas sikkerhetsinspeksjon av lasterom, spesielt med hensyn til lukelemmer, leidere og annet utstyr? 9. Beskriv hvordan du assisterte med rigging av lys. 10. Hvordan starter, opererer og assisterer man med rutinemessig vedlikehold på sikker måte, vinsjer, bommer og kraner? Kompetansekriterier 3.1.3: Kunne lede lastingen. Kunne ta i betraktning innvirkningen av lasten, inkludert tunge løft, på skipet, sjødyktighet og stabilitet. 1. Beskriv hvordan du assisterte med ledelse og lasting. 2. Beskriv hvordan du assisterte med lastdokumentasjon. 3. Hvordan sjekker du at farlig last stues i samsvar med IMDG koden? 4. Hvordan inspiserer man lasteutstyret under operasjon? 5. Beskriv hvordan du assisterte med å skille last. 6. Hvordan utarbeider og tyder man lasteplaner? 15

17 7. Hvordan beregner man innlasting, stabilitet og belastning med bruk av belastningsdiagrammer, belastningsindikatorer eller dataprogram? 8. Skisser og forklar merking av fire ulike typer containere. 9. Beskriv de forskjellige typer containere. 10. Forklar riktige metoder for håndtering av containere. 11. Beskriv hvordan du assisterte med mottak, sjekking og stuing av skipsforsyninger og inntak av ferskvann. Kompetansemål 3.2.1: Overvåke stuing og sikring av last. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier Kunne besørge solid stuing og sikring av all emballert last. 1. Beskriv hvordan du assisterte med å: a) Sikre last stuet under og på dekk b) Sikre containere c) Sjekke avstiving av dekkscontainere d) Sjekke avstiving av stykkgods stuet på åpen flate Kompetansekriterier : Kunne besørge skilling mellom bulklast og stykkgods hvis det kreves. 1. Beskriv hvordan du assisterte ved sortering av last.? 2. Hva er grunnen til at lastpartier skilles? Kompetansekriterier : Kunne påse at det tas nødvendige forholdsregler for å sikre ventilasjon og legge til rette for inspeksjoner under reisen. 1. Beskriv hvordan du assisterte under kontroll av lastventilasjon og temperaturer. 2. Hvordan trimmes ventilatorene? 3. Hvordan opereres ventilasjonsviftene? Kompetansekriterier : Kunne stuing og sikring av farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv. 1. Sett opp en liste over alle containere med farlig last med IMO klassifisering og plassering om bord. 2. Forklar hvordan en identifiserer et produkt og håndteringsprosedyrer i IMDG koden. 3. Beskriv prosedyren som skal følges i tilfelle lekkasje fra farlig, risikabelt og skadelig lagringsplass eller last 4. Forklar begrunnelsene og behov for atskillelse av farlig, risikabelt og skadelig lagringsplass eller last 16

18 Kompetansemål 3.3.1: Overvåke omsorg for last under reisen. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne inspisere lasten med regelmessig mellomrom. 1. Hvorfor sjekkes tilkobling av kjølecontainere til skipets strømforsyning og hvor føres fortegnelse over daglig avlesning? 2. Hva var dine observasjoner i følge med vakthavende offiser på runder? Kompetansekriterier : Kunne protokollere alle inspeksjoner og de funn som er gjort. 1. Hvor føres de observasjoner du har gjort? 2. Hvilke krav stilles til slike inspeksjoner? Kompetansekriterier : Kunne sette i verk tiltak for å unngå skade på skip og last. 1. Hvorfor må en ta tilstand og temperaturer av flytende last? 2. Hvor avleses og protokolleres lufttemperaturer i lasterom? 3. Hvorfor må en se etter fortøyninger og landgang når skipet ligger ved kai? 4. Beskriv hvordan du assisterte med pålegging og sikring av luker og/eller lastetanklokk. 5. Hvilke oppgaver har man når man går sikkerhetsvakt på dekk? Kompetansemål 3.4.1: Overvåke lossing av lasten. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Kompetansekriterier : Kunne inspisere luker, løfteutstyr og last før og under lossing. 1. Beskriv hvordan du under oppsyn har: a) Rigget og brukt stillinger og båtsmannsstol b) Løftet og senket lastebommer og kraner c) Overhalt bevegelige riggdeler d) Overhalt blokker og sjakler 2. Hvordan er blokker og sjakler merket? 3. Beskriv hvordan man foretar en befaring av alt lastbehandlingsutstyr sammen med overstyrmannen og hvordan testsertifikatene og andre involverte dokumenter skal forstås. 4. Beskriv hvordan du har assistert ved åpning, lukking og sikring av: a) Luker b) Isolerte plugger og deksler 5. Beskriv hvordan du har assistert ved: a) Håndtering av lukebjelker b) Ettersyn av lastekroker, kjettinger (slings) og svivler etc c) Sjekking av gangveier, leidere, rekkverk, containerholdere og annet containerutstyr 17

19 Kompetansekriterier : Kunne sørge for at all last blir losset i god stand. 1. Beskriv hvordan du har assistert med ledelse av lasting og lossing. 2. Beskriv hvordan du har assistert med lastdokumentasjon. 3. Hvorfor må man inspisere lasterom for eventuell gjenværende last før avgang? Kompetansekriterier : Kunne besørge tilfredsstillende trim, stabilitetssikring og belastning til enhver tid. 1. Hvilke hjelpemidler har du tilgjengelig om bord for å kunne besørge tilfredsstillende trim, stabilitetssikring og belastning til enhver tid? Kompetansekriterier : Kunne identifisere enhver skade på skipet eller lasten etter lossing og finne mulige årsaker. 1. Hvordan praktiseres bruk av: a) Kalkulatorer og computere? b) Belastningssøkere? c) Lastcomputere/kalkulatorer for trim og stabilitet? 2. Hva observerte du ved ballastoperasjon under ledelse av en dekksoffiser? 3. Beskriv hvordan du under oppsyn, holdt skipet i rett stilling under lasting/lossing ved hjelp av trimtanker. 4. Beskriv hvordan du har assistert ved rigging av belysningsutstyr. 5. Hvordan forestås en inspeksjon av lastområdene etter fullført lossing? 6. Hvorfor er det viktig å rapportere defekter og skader? 18

20 Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord Kompetansemål 4.1: Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles. (STCW koden, tabell A-II/1.1). Mål for opplæringen er at kadetten skal: Kompetansekriterier 4.1.1: Kunne forvisse seg om at prosedyrene er vedtatt og blir fulgt og at alle spygatt er blokkert før bunkring. 1. Hvordan plugges og blokkeres spygatt i dekk? 2. Hvordan utføres skipets bunkringsprosess? 3. Beskriv din deltagelse under bunkring. 4. Hvordan er nødstopprosedyrene på skipet? Kompetansekriterier 4.1.2: Ved relevante øvelser kunne initiere øyeblikkelig undersøkelse for å finne årsak til forurensning. 1. Beskriv din deltagelse under en øvelse på å reagere på nødsituasjon for kontroll av oljesøl om bord. Kompetansekriterier 4.1.3: Ved relevante øvelser, kunne stoppe eller forebygge lekkasjer og spill av skadelige flytende og faste stoffer. 1. Hvordan brukes IMDG koden for å skaffe informasjon om farlig last og instrukser om håndtering? 2. Beskriv din deltagelse i øvelser for opprensing av spill fra farlig last. Kompetansekriterier 4.1.4: Kunne undersøke alle tanker og områder hvis det oppstår mistanke om skade. 1. Beskriv din deltagelse under øvelse i å reagere på nødsituasjon ved grunnstøting. 2. Hvordan utføres undersøkelse av lensetanker, kollisjonstanker, dobbelt bunn og andre tanker og hvor protokolleres informasjonen? Kompetansekriterier 4.1.5: Kunne utføre lensing, ballast og bunkringsoperasjoner. 1. Beskriv dekksoffiserens oppgaver under en: a) Ballastoperasjon b) Tankrensingsoperasjon 2. Gjør kort rede for kravene i MARPOL og vedleggene. 3. Hva er en oljedagbok og hvorfor føres den? 19

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og

Detaljer

STCW Blå farge = A-II/4 Grønn farge= A-II/5

STCW Blå farge = A-II/4 Grønn farge= A-II/5 Framdriftsplan STCW MAR A Klasse: TP Mar A ( Matroser ) Kontakt lærer Øystein Østervold Skole år : 2014/2015 Fag: PFO STCW Blå farge = Grønn farge= Flere av temaene er gjennomgående i løpet av kurset Ukenummer

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Matrosfaget skal legge grunnlag for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MOTORMANN. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Sikkerhetsfamiliarisering Hovedområdet omfatter skipets alarminstruks, brann- og sikkerhetsplan og

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11

Dok.id.: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Breivika Tromsø maritime skole V-S-Læreplan matros, Valgfritt programfag VG2 - Utgave: 1.00 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 25..2016 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.5 Dok.type:

Detaljer

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, DH.4.1.1.14 Versjon 1.04 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side Linda Karlsen Heidi Brastad og Lars Arne

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise og bestemme posisjon Karakteren 3

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Motormannfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Motormannfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.02 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Olav Haugan Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Dekksoffiser - ledelsesnivå Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Funksjon 1: Navigering på ledelsesnivå Planlegge en

Detaljer

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01A - Navigering på det operative nivået Utgave: 1.03 Skrevet av: Vidar Johan Hanssen Gjelder fra: 22.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.:

Detaljer

KVALITETSSYSTEM. Karakteren 3 og 4 nokså god/god kompetanse Kandidaten skal kunne planlegge, dokumentere og gjennomføre en seilas

KVALITETSSYSTEM. Karakteren 3 og 4 nokså god/god kompetanse Kandidaten skal kunne planlegge, dokumentere og gjennomføre en seilas Vurderingskriterer Drift av farty Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang:

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang: 1 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av læreplanen... 3 1.. Planens omfang:... 3 1..1. I forhold til STCW seksjon A, og eventuelle nasjonale tilleggskrav.... 3 1... Lokaler... 3 1..3. Utstyr... 3 1.3.

Detaljer

OPPLÆRINGSLOGG - VG 3 MATROSFAGET. Sikkerhetsfamiliarisering

OPPLÆRINGSLOGG - VG 3 MATROSFAGET. Sikkerhetsfamiliarisering OPPLÆRINGSLOGG - VG 3 MTROSFGT Sikkerhetsfamiliarisering 1 1 Kompetansemål: Utføre arbeid og funksjoner i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet Gjennomføre sikkerhetsrunde sammen med styrmann/

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Del 1: Opplæring for brovakt: Utkikk og rormann Fartøy: Navn :

Havforskningsinstituttet. Del 1: Opplæring for brovakt: Utkikk og rormann Fartøy: Navn : Opplæringsplan Matros Skjema Versjon: 5.00 Opprettet: 16.05.2012 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 27.06.2017 Sidenr: 1 av 7 Del 1: Opplæring for brovakt: Utkikk og rormann Emne Instruktør

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998 Nr.7/94 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10. 2. 2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/55/EF av 17. juli 1998 om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for

Detaljer

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 7.03 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 04.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010. av 20. mai 2010

3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010. av 20. mai 2010 3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/115 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010 2015/EØS/51/12 av 20. mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv

Detaljer

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01B - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 3.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i dekk, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

ISAF sikkerhetsforskrift. Kategori 3. Gyldig januar 2010 til desember 2011

ISAF sikkerhetsforskrift. Kategori 3. Gyldig januar 2010 til desember 2011 ISAF sikkerhetsforskrift Kategori 3 Gyldig januar 2010 til desember 2011 Del 3: strukturelle deler, stabilitet, fastmontert utstyr Her er bare tatt med de krav som er rimelig lett påvirkelig av eier/skipper/mannskap.

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 4.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 17.11.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.5

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget. Tromsø maritime skole V-S-Lokal læreplan Vg2 Prosjekt til fordypning, matrosfaget (PTF2MTS) Utgave: 4.01 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 05.04.2016 Godkjent av: Per Morten Brennvik Dok.id.:

Detaljer

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder: STCW/CONF.2/34-1 - VEDLEGG VII Opplæring i passasjerhåndtering 1 Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i 60 (regel V/2 nr. 4) for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer

Detaljer

Kunnskap, Forståelse og Dyktighet. STCW Temaer i opplæringen Studiekrav / Oppdrag

Kunnskap, Forståelse og Dyktighet. STCW Temaer i opplæringen Studiekrav / Oppdrag Emneplan FTM02D Maskinoffiser operativt nivå 2.1. Opplæringsmodul nr. 1: Hindring av forurensing 2.1.1. Opplæringens hensikt: Sikre etterlevelse av regelverkets bestemmelser til forebygging og hindring

Detaljer

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III

Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplanene er utarbeidet av Simsea AS. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for Sertifikatprøve

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Del 1: Opplæring for vakthavende dekksoffiser «selvstendig vakter i sjøen»

Del 1: Opplæring for vakthavende dekksoffiser «selvstendig vakter i sjøen» Ref.id.: KS&SMS-3-2.3-13 Skjema Side 1 av 9 Del 1: Opplæring for vakthavende dekksoffiser «selvstendig vakter i sjøen» Emne Instruktør Dato 1.0 Navigasjons instrument, publikasjoner 1.1 ECDIS, utstyrs

Detaljer

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Krav, plikter, forventninger og press fra: Flaggstat Havnestat Charterer Klasseselskap Rederi

Detaljer

Lærerveiledning til emneplan - opplæring i skolen Motormannfaget, fag til fordypning og praksis STCW A-III/4 & A-III/5

Lærerveiledning til emneplan - opplæring i skolen Motormannfaget, fag til fordypning og praksis STCW A-III/4 & A-III/5 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 01.08.015 Forfatter Olav Haugan Verifisert Heidi Brastad Godkjent Knut Pettersen Side 1 av1. Maskineri på støttenivået Opplæring og bedømmelse av ferdighetssertifikat

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr Leksjon 5, uke 38.2015 Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene

Detaljer

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 1.0 Organisasjon/Operasjon/Oppgavefordeling (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 1.1 Beskrive MOB båtens primære oppgaver

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL FISKE OG FANGST GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL FISKE OG FANGST GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL FISKE OG FANGST GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Ordning Sikkerhet og miljø Drift Fangst og fartøy Alle skal opp til fagprøve,

Detaljer

Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013.

Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013. Emneplanene er utarbeidet av nautisk/ maskinteknisk arbeidsgruppe 2012. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013. Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 KS-1250B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1250B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1250B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Skipsførerens ansvar og myndighet - ISM 5 1.3 Ressurser

Detaljer

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning 1.1 Rederiets og skipsfører sitt ansvar og myndighet 1.1.1 Har rederiet etablert et sikkerhetsstyringssystem? Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Forskrift

Detaljer

Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.11.2014

Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.11.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Dato: 21.05.2012. Saksnr.: Gjelder til: 31.05.2017. Opphever: Referanse til:

Dato: 21.05.2012. Saksnr.: Gjelder til: 31.05.2017. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 07-202 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 6 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon )

1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon 22.06.2017) 1.1 ISM 2 Politikk for sikkerhet og miljøvern 1.2 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.3

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 2.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 30.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.5

Detaljer

Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC) Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC). Krav til virksomheten Praktisk prøve må avlegges ved virksomhet som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Tilbyder

Detaljer

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01C - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.3

Detaljer

To båter til Shetland 4-8 /13-21 Mai 2005

To båter til Shetland 4-8 /13-21 Mai 2005 KONTROLLSKJEMA Båtnavn: In Search of Sunrise Båttype: Bavaria 38 Seilnr. NOR 9504 Sjekk No Omhandler Anmerkning Egenkontroll 001 Utstyr rengjort og holdt i orden, plasseringssystem? Alle kjent om bord

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01B - Lasting, lossing og stuing på Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.2

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Sikker Fisker 29 - Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Karstein Skogheim senioringeniør Svolvær regionskontor Foto K.Skogheim Hjemmel for å foreta uanmeldt inspeksjon Skipssikkerhetsloven Kapittel 10,

Detaljer

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier

Detaljer

KS-0816-1 Kampanjesjekkliste brann

KS-0816-1 Kampanjesjekkliste brann Inspeksjonstype: Uanmeldt tilsyn Inspeksjon i dokk: Ja Nei Fartøynavn: Byggenr: Kjenningssignal: Hjemmehavn: IMO Nr: Lengde (L): Inspektørs sign: 1.1 Kontroller fast brannslukningsanlegg med omkringliggende

Detaljer

Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011. Foto: Aftenposten

Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011. Foto: Aftenposten Brann i hurtigruteskipet Nordlys Ålesund 15.9.2011 Foto: Aftenposten Situasjonen ved kai dagen etter Foto: TV2 Nordlys Presentasjonen vil ta for seg hvordan en relativt liten hendelse kunne medføre en

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer motormannsfaget.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer motormannsfaget. Tromsø maritime skole V-S-Lokal læreplan Vg2 Prosjekt til fordypning, motormannsfaget (PTF2MOM) Utgave: 6.02 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 01.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.id.:

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole skolested Rambergan

Ishavsbyen videregående skole skolested Rambergan Ishavsbyen videregående skole skolested Rambergan Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 9.00 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 08.06.2017 Godkjent av: Harry Haugen

Detaljer

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Lars S Alvestad Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Leder av Fiskefartøyavdelingen Tema Kampanje med uanmeldte tilsyn i 2009 Tiltak Bemanning Skipssikkerhetslova 7 Regelregime

Detaljer

Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i maskin, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg3 Fiske og fangst

Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg3 Fiske og fangst Saksbehandler: Unni Teien Tlf: 41761574 Epost: ute@udir.no Vår dato: 22.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2013/2875 Deres referanse: TIL Høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg3 Fiske

Detaljer

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Sist endret: 28-11-2014 Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Dette kapittelet inneholder kriterier for oljeutslipp. Operasjonelle utslipp av olje fra oljetankskip er tillat, kun når alle

Detaljer

Kampanjesjekklisten 2018

Kampanjesjekklisten 2018 Kampanjesjekklisten 2018 Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet. Det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1 Side 1 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til

Detaljer

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. januar 2017 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6. - Beregning og planlegging av skipets dypganger som funksjon av deplasement, Uke 34

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6. - Beregning og planlegging av skipets dypganger som funksjon av deplasement, Uke 34 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01B - Lasting, lossing og stuing på Utgave: 1.00 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 27.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.3.2.2

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G. M. Dannevig. IMO nr:

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G. M. Dannevig. IMO nr: SEEMP G.M. Dannevig Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 09.12.2014 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 10.12.2014 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For G. M. Dannevig

Detaljer

KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover

KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. PROGRAMFAG FOR Drift av fartøy : D-5. VG2 Fiske og Fangst. Nord-Troms videregående skole skolested Skjervøy

LOKAL LÆREPLAN. PROGRAMFAG FOR Drift av fartøy : D-5. VG2 Fiske og Fangst. Nord-Troms videregående skole skolested Skjervøy Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Lokal læreplan programfag "Drift av fartøy" D-5 Utgave: 12.00 Skrevet av: Per Inge Andersen Gjelder fra: 25.02.2013 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.:

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring fører grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Læreplan. for tilleggsopplæring av. førere og styrmenn av fritidsbåter. inntil 50 tonn. med utvidet fartsområde D5LA

Læreplan. for tilleggsopplæring av. førere og styrmenn av fritidsbåter. inntil 50 tonn. med utvidet fartsområde D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 50 tonn med utvidet fartsområde D5LA Oslo, 18. oktober 2004 Innhold: 1 Generell informasjon...3 2 Mål...3 3 Undervisningsformer...3

Detaljer

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet rev 0.0

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet rev 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 10.08.2015 rev 0.0 Innhold Innledning... 3 Veiledning til tidsbruk:... 4 Eksamensstruktur... 5 Kompetansemål etter 78 med senere endringer, tabell A-II/3.... 6 Funksjon

Detaljer

Formål med programfag på Vg2 maskin

Formål med programfag på Vg2 maskin Breivika Tromsø maritime skole V-S-Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 - Utgave: 1.01 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 14.11.2016 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.4 Dok.type:

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström Standard Versjon: 1.01 Opprettet: 06.01.2015 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 09.01.2015 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Hans Brattström The plan comply with

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

Risikorapport og fokusområde for 2017

Risikorapport og fokusområde for 2017 Risikorapport og fokusområde for 2017 Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS 3. Risikorapport Opplag 8000 Distribueres i år til alle rederier/eiere av næringsfartøy Risikobilde + fokusområde

Detaljer

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS).

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17.april nr. 19 om havner

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM1J - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra:

Detaljer

BÅTFØRERPRØVE. Sammendrag av det viktigste. Joakim Myrvoll Johansen

BÅTFØRERPRØVE. Sammendrag av det viktigste. Joakim Myrvoll Johansen BÅTFØRERPRØVE 2012 Sammendrag av det viktigste Joakim Myrvoll Johansen Innhold Båten... 2 Stabilitet... 2 Utstyr... 2 Motor... 2 Ansvar... 2 Forsikring... 2 Regler... 2 Fartøyskategorier... 2 Maritimt

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer