Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager"

Transkript

1 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

2 Formål med kurset Følge opp lovpålagt krav om opplæring/nødvendig kunnskap for brannvernarbeidet Tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen, samt branntekniske og organisatoriske forhold for brannobjekter. Tilføre kvalifikasjoner i forhold til objektets risiko og kompleksitet. Opplæring av ansatte med spesielle funksjoner for brannsikkerheten Brannvernleder Brannansvarlig/brannvernkontakt (bruker) Stedfortredere for disse roller Informere om organisering og oppfølging av brannsikkerheten Samspill mellom eier/bruker Organisering og oppgavefordeling Kontaktpersoner Spesielle utfordringer Erfaringsoverføring Fremtidige planer for oppfølging av brannsikkerheten

3 Gjennomføring av kurs (Brannansvarlige for barnehager) Dager Tirsdag 8. september 2009 Onsdag 9. september 2009 Torsdag 10. september 2009 Tidspunkt Undervisning Lunsj Undervisning

4 Kursinnhold Aktuelle emner Brannstatistikk og brannårsaker i barnehager Lover og forskrifter som styrer det brannforebyggende arbeid Ansvar og oppgavefordeling av det brannforebyggende arbeid Samordning og samspill mellom eier og bruker for systematisk brannvernarbeid Krav til risikoanalyser/risikokartlegging av brannsikkerheten (barnehage/generelt) Kontroll, ettersyn og vedlikehold/servise Dokumentasjon av brannsikkerhet Brannobjektets sikkerhetsforutsetninger - Passive og aktive brannsikringstiltak Opplæring og øvelser Tilsyn og saksgang / samspill med brannvesen

5 Brannårsaker og brannrisiko Barnehager september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

6 Brannteori Branntrekanten Fjernes en av sidene i trekanten, vil forutsetningene for brann være borte!

7 Brannårsaker for bygningsbranner Bar ild (23 %) Elektrisk årsak (36 %) Feil på elektrisk anlegg/utstyr (20 %) Serielysbue hyppigst årsak Feil bruk av elektrisk utstyr/apparat(14 %) Halvparten er knyttet til bruk av komfyr/kokeplate En fjerdedel er skyldes tildekking av apparat/utstyr Påsatte branner (10 %)

8 Brannårsaker Årsak Påsatte branner Bar ild Elektrisk årsak Feil bruk av elektrisk utstyr Selvtenning Ukjent Annet Antall branner rapport fra * politiet (m/årsak) Barnehager Ant % Ant % , , Skoler Ant % Ant % * Rapporter fra brannvesen

9 Fylkesoversikt over skolebranner Fylke Ja, en gang(%) Ja, flere ganger(%) Totalt(%) Oslo 21,6 14,7 36,3 Telemark 21,4 10,0 31,4 Akershus 21,8 9,2 31,0 Østfold 18,1 9,6 27,7 Rogaland 17,0 8,5 25,5 Buskerud 16,7 6,9 23,6 Troms 17,6 5,9 23,5 Sør-Trøndelag 17,5 5,8 23,3 Vest-Agder 12,3 9,6 21,9 Hordaland 14,8 5,2 20,0 Aust-Agder 13,7 5,9 19,6 Vestfold 12,1 6,1 18,2 Sogn og Fjordane 10,5 3,9 14,4 Nord-Trøndelag 10,3 5,1 15,4 Møre og Romsdal 10,4 2,1 12,5 Nordland 9,4 4,3 13,7 Hedmark 11,2 3,4 14,6 Oppland 5,7 6,9 12,6 Finnmark 5,5 1,8 7,3

10 Ti på topp Elektrisk årsak boligbranner

11 Ti på topp Feil bruk av elektrisk utstyr

12 Utvikling i moderne bygg Mer elektriske artikler og utstyr Mer plast Mer lett antennelig/brennbart materiale Utfordring: Innkjøp av mindre brennbart/ubrennbart materiale Innkjøp av godkjente elektriske artikler/-utstyr Installasjon utføres av autorisert personell Innkjøp av timer eller annet sikkerhetsutstyr til elektrisk utstyr.

13 Barnehagebrann Drammen 5 barnehagebranner i løpet av kort tid Brannårsak: Påsatte branner? September 2008

14 Stovner sykehjem Barnehage Barnehage totalskadet i brann Startet på baksiden av bygget. Brannen startet ca. kl

15 Olderdalen barnehage - Høyanger Utrykning til 2 branner på en dag Brann i samme container ved barnehage Ettermiddag og kveld Påsatte branner!

16 Preståsen skole Nannestad SFO-bygg brant ned i 2007 Påtent på nytt i juni 2009

17 Rødtveit skole - Oslo Brann på skolekjøkken Brannen startet i ett av kjøleskapene på kjøkkenet. April 2008

18 Tonstad skole - Trondheim Brannen oppstod i en keramikkovn Førte til røykutvikling Brannen spredte seg videre til ventilasjonsanlegget. Evakuering av skole Etter skoletid Tilsynsvakt tilstede Evakuering fra Musikkrom Gymsal

19 Fjell barnehage - Buskerud Totalskadet i brann Mulig årsak Fyrverkeri September 2008

20 Birkelund skole - Arendal 2 år på rad med skolebranner branner Årsak: Fyrverkeri nyttårshelgen Kostnader etter brannene 8-9 / millioner Tiltak Fjerner alle mulige utvendige brannkilder i jule- og nyttårshelgen.

21 Sandbakken skole - Sarpsborg Brannårsak: Smeltet sterkstrømstavle under gymsal. Spredning av giftig røyk Januar 2009

22 Solknatten barnehage - Nesttun Branntilløp i sikringsskap Mulig løs kontakt som årsak Evakueringen forløp uten dramatikk Ros fra brannvesen Mye opplæring Mange brannøvelser

23 Fjellsdalen skole - Bergen Brann i rom tilknyttet klasserom Skolen leier lokaler fra Bønes IL (Klubbhuset) Omfattende skader Desember 2008 Klar til bruk igjen Høsten 2009

24 Undersøkelse - Norsk brannvernforening De tre siste årene har hver femte skole blitt utsatt for én eller flere påsatte branner. Ungdomsskoler i byene er mest utsatt, De fleste brannene starter som regel i søppeldunker og avfallscontainere

25 Undersøkelsen Viste videre: 21 prosent av skolene Har opplevd én eller flere påsatte branner siste tre år. Over halvparten av brannene skyldes antennelse av avfallsmateriell. Halvparten av skolene har ikke kartlagt risikoen for påsatt brann. En tredjedel av skolene har ikke gjennomført tiltak for å redusere risikoen for påsatte branner.

26 Forebygge brann i containere Plasser containere i trygg avstand fra skolebygget. Gjør tilgangen vanskelig. Lås lettantennelig avfall inn på egnet sted. Mange skoler gjør allerede dette. Ikke bruk skur som ligger slik til at det er stor fare for spredning i tilfelle brann. Ta i bruk bosspann og containere som er ubrennbare. Slike er med stort hell tatt i bruk flere steder i landet.

27 Konklusjon! Strengere sikkerhetskrav til lagring av brennbart avfallsmateriell Klare rutiner for bruk, håndtering og plassering av bosspann, containere og skur for lagring av avfall. Tettere oppfølging av internkontroll for brannvern Risikokartlegging Egenkontroll Informasjon Opplæring (ift. risiko)

28 Lover og forskrifter Brannlovgivningen september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

29 Lover og forskrifter - brannsikkerhet bygg Plan- og bygningsloven (Forutsetninger blir lagt) Brann- og eksplosjonsvernloven (Opprettholde forutsetningene) GOF SAK TEK Forebyggende HMS DIM Veiledninger Veiledninger Byggefase Nye bygg/ombygginger (Kritisk fase) (Overtakelse) Driftsfase Eksisterende bygg Brannlovgivningen gjelder fra dag 1 i driftsfasen!

30 Brannlovgivingen

31 Brann- og eksplosjonsvernlovens (BEL) krav: BEL 6. - Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. BEL 7. - Tiltak ved store arrangementer Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. BEL 8. -Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes. Det skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

32 Brann- og eksplosjonsvernlovens (BEL) krav: BEL 13. Særskilte brannobjekter Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i særskilte brannobjekter for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. BEL Sikkerhet i virksomhet Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon og håndtering av farlig stoff blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, etablering, drift og avvikling. Ledelsen plikter å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt. BEL Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten Arbeidstakere skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker. Arbeidstakere skal aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.

33 Internkontrollforskriften Definisjon på internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

34 HMS-forskriftens krav HMS-forskriften 4; Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll HMS-forskriften 5; Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen HMS-forskriften 6; Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder.

35 HMS-forskriften 5, 2. ledd Internkontroll innebærer at virksomheten skal: sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og mydighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Dokumentasjon må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig

36 Risikokartlegging av brannsikkerheten Eier Bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

37 Risiko - Risikoanalyse Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Risiko uttrykker et potensielt tap Dvs. mister noe av verdi Menneske Materielle verdier Produksjon/Utstyr Lokaler Marked/omdømme All virksomhet innebærer en form for risiko Hvilket risikobilde har din virksomhet?

38 Risikokartlegging av brann i byggverk Krav til eier Brannloven 8/ FOBTOT 2-1/ HMS-forskriften 5 Forskrift om brannfarligvare Krav til bruker Brannlovens 8/ FOBTOT 2-2/ HMS-forskriften 5 Forskrift om brannfarligvare

39 Krav til risikokartlegging (brann) Bygget oppfyller forskriftskrav og forutsetninger som da bygget var nytt. Nåværende bruk av bygget (iht. forutsetning). Endret drift/bruk av bygget Ved bygningsmessige endringer Godkjenning i forkant av endring (byggesak) Samtidig drift Etter utførte endringer Virksomhetens risiko ved daglig drift. Tekniske forhold Organisatoriske forhold

40 Hvor omfattende skal den være? Har vi rask og sikker rømning? Hva kan påvirke dette? Kan alle rømme uten assistanse? Hvor brenner det i en barnehage?? Hvilken risiko representerer dette bygget? Hvilke branntekniske forutsetninger ligger til grunn?

41 Hvorfor blir små branner ofte store? Brannspredning skyldes ofte: Store useksjonerte arealer Dårlige brannskiller Manglende brannvarsling/sprinkling ROT dvs. ikke fokus på SOT S = O + T Sikkerhet = Organisatoriske tiltak + Tekniske tiltak

42 Risikokartlegging brann? Hvor kan brann oppstå? * * Hva kan forårsake dette? Forebyggende tiltak! * * Dersom brann har oppstått, hvilke utfordringer har vi da? Tekniske? Organisatoriske Evakuering? Varsling? Slukking? Utvikling av brann? Annet? Tiltak?

43 Spesielle utfordringer - Komfyr: Tørrkoking Hyppigste brannårsak!! Forebygge? Utkoblingsutstyr Bryter strømmen etter en viss tid. Barnesikring/-vern Klare rutiner ved bruk

44 Elektriske artikler med termostater: Ta alltid ut støpselet etter bruk! Dette er apparater utstyrt med termostat Defekt termostat kan på kort tid gi temperaturøkning og forårsake brann.

45 TV / Vaskemaskin / tørketrommel Skru alltid av TV med av/på -knappen! Ikke bruk vaskemaskin, oppvaskemaskin eller tørketrommel uten tilsyn. Rengjør lofilter i tørketrommel etter hver bruk! Hva med tørkeskap? Har vi det?

46 Se opp for svimerker! Svimerker på lampeskjerm, gardiner eller møbler er et alvorlig faresignal Lyspærer avgir mye varme Ovner må aldri tildekkes Vifteovn og løse lamper må aldri brukes i barnehage hvor barn oppholder seg Oljeovner må ikke å brukes i barnehager uten oppsyn. Må ikke kobles i skjøteledning Anbefaler andre oppvarmingskilder

47 Elektrisk anlegg / utstyr Varme støpsler og sikringer Faremoment!!!! Skjøteledninger er ett svakt ledd i elektriske installasjoner Hvor mye kan skjøteledningen belastes? Sjekk jevnlig støpsler og skjøteledninger Apparater som krever mye strøm skal kobles direkte i veggkontakt! Få montert tilstrekkelig faste stikkontakter Bruk autoriserte installatører

48 Tennkilder Spesiell risiko?

49 Tennkilder - Spesiell risiko?

50 Spesiell risiko

51 Åpen flamme Forlat aldri et rom med brennende lys! Plasser aldri telys/-holdere direkte på bord eller duk. Underlag må tåle varme og ikke være lett antennelig. Tette holdere vi kunne gi overoppheting og farlig oppflamming. Oppbevar lightere og fyrstikker utilgjengelig for barn. MRK! Ikke hell vann på telys som flammer opp Kvel flammen!

52 Brann i tekstiler Alle alminnelige klær er mer eller mindre brennbare. Lek og aktivitet kan forårsake kontakt eller forflytning av åpen flamme. Møbler og inventar i lokaler bør være av brannhemmende stoff Krav i rømningsvei

53 Brannfarlig vare (væske/gass) Ny forskrift 8. juni 2009 Alle lagringstillatelser utgår Overgangsperiode ut 2009 Alle må sende melding om lagring og bruk til DSB Fokus på virksomhetens internkontrollsystem Lagring Oppbevares i rom med god utlufting Beholdere må være tette og godt merket. Bruk Håndtering Lagring Gass lagres i egnede skap med utluftning

54 Brannfarlig arbeid / varme arbeider Utgjør høy andel av brannårsaker, herav også ved skoler og barnehager Sikkerhetskrav Sertifiseringskrav Rutiner for varme arbeider må følges Risikokartlegging Dokumentasjon oppstart Sikker utførelse Dokumentasjon endt arbeid

55 Lagring inntil bygg

56 Lagring inntil bygg

57 Lagring i tekniske rom

58 Lagring i teknisk rom/fyrrom

59 FOBTOT Forebyggendeforskriften

60 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) Kap. 1 Innledende bestemmelser Kap. 2 Generelle krav til eier og bruker/virksomhet av brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap. 6 Tilsyn Kap. 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap. 8 Andre brannforebyggende plikter Kap. 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap. 10 Avsluttende bestemmelser

61 FOBTOT 1-3 Særskilte brannobjekt A. Byggverk og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv: Institusjoner, sykehus, barnehager, arrester, etc. Overnattingssteder (hoteller, pensjonater, herberger, leirskoler, fengsler, etc.) Forsamlingslokaler og undervisningslokaler. Underjordiske anlegg B. Bygninger, anlegg, tunneler m.m. som pga. beskaffenhet/virksomhet kan medføre særlig brannfare eller fare for stor brann /samfunnsmessige konsekvenser. Store arbeidsplasser og verdier, viktige bedrifter Samfunnsviktige knutepunkter (beredskapssentraler, data-/telesentraler, etc.) Objekter som omfattes av tillatelser etter DSB`s lovverk (brannfarlige vare). Objekter som kan utløse alvorlig trussel mot miljø C. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. Museer, fredet/vernet bebyggelse, store samfunnsverdier/symbolsk verdi, etc.

62 Ansvar og oppgaver i det brannforebyggende arbeid Eier Bruker Samordning september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

63 Roller i brannvernarbeidet Eier Forvalter - Virksomhet? Bruker Brannvernleder Brannvernkontakt - Brannvernansvarlig? Brannvernkoordinator Etasjeansvarlig/plassansvarlig Brannvesen Etat for byggesak - Tilsynsmyndighet? Riksantikvaren/Byantikvaren Brannkonsulenter - Rådgivende?

64 FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier Sørge for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Brannteknisk sikkerhetsnivå i bygg bygget etter nyere forskrifter, skal opprettholdes, slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av disse. Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/ bruker. Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.

65 FOBTOT 2-2 Generelle krav til bruker Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Bruker skal påse at bygningsteknisk brannsikringstiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.

66 Det innebærer at bruker må: Gjennom HMS/internkontroll sørge for at brannsikringen forblir som forutsatt. Sørge for oppgavefordeling og samspill med eier Påse at endret bruk og midlertidige endringer blir riktig ivaretatt Påse at ombygginger/omgjøringer ikke påvirker brannsikkerheten. Gjennomføre systematiske tiltak som sikrer at sikkerhetsnivå og brannvernaktiviteter: Planlegges Organiseres Utføres Vedlikeholdes/følges opp Dokumenteres iht. krav fastsatt i HMS-lovgivningen Instrukser Opplæring og øvelser Bruk og håndtering av brannfarlig vare

67 Brannansvarlig - bruker Brannansvarlig bruker har det daglige ansvar for brannobjektet på vegne av bruker. Det skal utnevnes stedfortreder for brannansvarlig bruker. Rapporterer til eier for bygget og sin ansvarlig leder for virksomheten (bruker) Brannansvarlig bruker skal gis opplæring som setter vedkommende i stand til å utføre pålagte oppgaver

68 Etasje-/plassansvarlig brann Etasje-/plassansvarlig har det daglige ansvar for en definert og avgrenset del av en bygning/eiendom. Antall plassansvarlige bestemmes ut i fra bygningens størrelse og kompleksitet. Det bør normalt være minst 1 pr. etasje. Det skal utnevnes stedfortreder for alle plassansvarlige. Plassansvarlig rapporterer til brannansvarlig - bruker for bygget (iht. instruks) Person med plassansvar skal gis opplæring som setter vedkommende i stand til å utføre pålagte oppgaver

69 Etasje-/plassansvarlig brann skal: 1. Til enhver tid være kjent med: Brannrisiko i bygg/eget ansvarsområde (også lagring brannfarlige vare) Hvor rømningsveier og slokkeutstyr finnes i eget ansvarsområde, og være kjent med hvordan dette utstyret brukes. Bygningsmessige brannverntiltak og alle andre brannforebyggende installasjoner 2. Påse at ansatte i eget ansvarsområde får brannopplæring. Påse at opplæringen blir vedlikeholdt Påse at opplæringen blir gitt til alle nyansatte/vikarer. Påse og medvirke til at brannøvelser blir utført 3. Påse at evakuering fra eget ansvarsområde iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm. Ta en rask kontrollrunde i eget ansvarsområde - se at alle er evakuert. Møte på samleplass for å registrere brukere fra eget ansvarsområde. Melde fra til brannansvarlig bruker /leder av samlingsplass om fullført evakuering fra eget ansvarsområde.

70 Etasje-/plassansvarlig brann skal: 4. Etterse rømningsvei og følge opp brannrisiko i eget ansvarsområde. Dette innebærer å sørge for: At rømningsveiene er frie/ryddige og at dører lar seg åpne i rømningsretningen uten hindring. Å kontrollere at selvlukkemekanismen trekker dørbladet helt inntil karm. Lagring i rømningsvei er ikke tillatt. Spesielle risikoforhold blir sjekket i eget ansvarsområde. 5. Ha ansvar for å rapportere om alle forhold som kan betydning for brannsikkerheten til brannansvarlig bruker.

71 - Alle har ett ansvar! Det er viktig å presisere at selv om eier og virksomhet er juridisk ansvarlig for det meste i ett bygg vil brukerne, dvs. du og jeg alltid ha ett ansvar. Det er også vår plikt til å søke informasjon dersom vi lurer på noe vedrørende brannsikkerheten i bygget.

72 Samordning og samspill mellom eier og bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

73 Samordning/samspill om brannsikkerhet FOBTOT 2-1 krever: Samarbeidsordning for brannsikkerheten og brannvernarbeidet mellom eier og bruker. HMS-forskriften 5 krever: Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt for brannvernarbeidet ved objektet. HMS-forskriften 6 krever: Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem som har ansvar for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder.

74 BKB`s mål for brannvernarbeidet BKB skal som byggforvalter være en synlig og proaktiv virksomhet i det brannforebyggende arbeid.

75 Fremdriftsplaner for brannvernarbeidet Etablere samordningsavtaler mellom eier og bruker(e) Revidere og klargjøre ansvar for systematisk oppfølging av brannvernarbeidet Årlig gjennomgang av brannsikkerheten av byggene i samspill med bruker Opprette tettere dialog og mer systematisk oppfølging på sentralt hold. Aktiv pådriver for opplæring av brukeransvarlige/brannvernkontakter ved byggene. Ansettelse av flere teknisk personell høsten 2009 I hovedsak brannrelaterte oppgaver (oppfølging av eiers ansvar) 2 personer pr. bydel for aktiv oppfølging av bygg og brukere Ved behov delta som observatører ved øvelser utført i våre bygg Tettere oppfølging av kontroller og egenkontroller ved våre bygg Tettere oppfølging av hendelser og avvik ift. brannsikkerheten ved bygg Representere eier ved tilsyn og kontakt opp mot bruker for brannvernarbeidet Risikokartlegging av brannsikkerheten i bygg Omfattende prosess fra eier ( bygg neste 4 år) Revidere systemer for branndokumentasjon og oppfølging av brannvernarbeidet i bygg forvaltet av BKB.

76 Rømning / evakuering av bygg september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

77 FOBTOT Rømning av personer Eier skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Bruker overholder persontall for bygget Kunne gjennomføre rømning helt ut til det fri Uten hinder eller lagring i rømningsvei Låste dører i rømningsvei Tilkoblet brannalarmanlegg Tydelig merket knapp for manuell åpning av dør Eier skal der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem Brukers HMS-dokumentasjon skal være samordnet med eiers dokumentasjon, og vise at rømningsveiene fungerer som forutsatt gjennom organisatoriske og tekniske tiltak.

78 FOBTOT Rømningsveier Hvor er rømningsveiene i bygget/etasjene? Hvordan ser det ut rundt rømningsveiene? Er det noe som hindrer rømning? Vet alle brukerne i bygget hvor rømningsveiene er? Er de godt nok merket?

79 Forhold som påvirker brannsikkerheten I korridorer lagres det mye brennbart materiale Mye klær og sko Mye kontorrekvisita og kontorutstyr Blokkerer eller dekker branntekniske installasjoner Svært ugunstig med tanke på rømning. Mange tennkilder lagres i rømningsvei Kjøleskap Kopimaskiner Tørkeskap Annet elektroutstyr Gir høy brannbelastning i rømningsvei, og vil være ett hinder for rask og sikker rømning (forskriftskrav)

80 Lagring i rømningsvei

81 Lagring i rømningsvei

82 Selvlukkende dører

83 Selvlukkende dører

84 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Eier Bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

85 FOBTOT Kontroll/ettersyn/vedlikehold Eier skal sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. Eier skal sørge for at røyk- og branncellebegrensede bygningsdeler er intakte og ikke svekkes av hull og har riktig brannmotstand. At kanaler, rør etc. blir riktig branntettet og brannisolert Eier skal sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er inntakt og fungerer som forutsatt. Anlegget kan ikke brukes om vesentlige feil oppdages

86 Egenkontroll av brannsikkerheten Hjemlet i Forebyggendeforskriften: 2-1, 2-3, 2-4, 3-1 Eiers ansvar 2-2, 2-4, 3-1 Brukers ansvar I tillegg HMS-forskriftens 5 (eier/bruker) Kartlegge av farer og problemer Utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko Iverksette rutiner for å avdekke, følge opp og forebygge overtredelser/hendelser Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av brannsikkerheten for å sikre at den fungerer som forutsatt.

87 PUSH systematikk i internkontrollarbeidet H Handle/ lære/ korrigere P - planlegge S - studere resultatene U - utføre

88 Kontroll/ ettersyn/ vedlikehold Kontroll: Undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende, og den bruken objektet er godkjent for etter Plan- og bygningsloven. Kontroller utføres i hovedsak av eier, unntaksvis av bruker (brukerrelatert utstyr). Utføres av kompetent ekspertise (sentral godkjenning, FG eksamen, e.l. ) Årlig / annet hvert år / hvert 5 år Ettersyn Den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering. Egenkontroll (eier bruker) Halvårlig / hvert kvartal / hver måned / Hver uke / Hver dag Ingen formelle krav til personellet - forutsetter opplæring etter HMS forskriften Vedlikehold Reparasjoner/utskiftninger, utbedringer av avvik (feil og mangler) og servise på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen eller konstruksjonen skal kunne fungere som forutsatt. Retting av tekniske avvik/ anmerkninger av kvalifisert personell eller ved behov

89 Kontroll, ettersyn og vedlikehold av: Brannalarmanlegg Ledesystemer Sprinkleranlegg Slokkeutstyr Røykventilasjon / brannventilasjon Låser i rømningsvei Brannskiller Brannceller Seksjoneringer Rømningsdører Tanker Branntegninger Fyrrom / tekniske rom

90 Dokumentasjon av brannsikkerheten Eier Bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

91 FOBTOT 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at branndokumentasjonen er skikkelig dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og interne rutiner. Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet skal virksomhet/bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak. Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene, som kan kreve ytterligere dokumentasjon.

92 Branndokumentasjonens omfang: Avhenger av virksomhetens: Art Aktivitet Risikoforhold Størrelse Branndokumentasjonen skal være tydelig, lett å forstå og være ett speilbilde av driften!

93 Dokumentasjonen har 2 hensikter: 1. Eier/ bruker skal dokumentere/bevise ovenfor seg selv at det utøves systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid og at de etterlever det de må etterleve iht. brannlovgivningen. 2. Dokumentere de samme forhold ovenfor tilsynsmyndighetene, forsikringsselskap, eller lignende som fører tilsyn eller setter krav til virksomheten for ivaretakelse av brannsikkerheten ved bygget/driften.

94 Dokumentasjonens hovedinnhold: Eiers krav til dokumentasjon ( 2-1, 2-3, 2-4) Brukers krav til dokumentasjon ( 2-2) Samordnet dokumentasjon (eier/bruker) ( 3-1) Organisering av brannvernarbeidet / Brannvernleder Hvem gjør hva hvordan følges dette opp? Brannvernopplæring og brannøvelser Planer og dokumentasjon for utført brannvernopplæring og brannøvelser Instrukser og planer Ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende tiltak Beredskapsmessige tiltak Unormal eller sterkt varierende risiko (spesielle forhold) Branntekniske tiltak er satt ut av funksjon (betydning for brannsikkerheten) Arrangement i bygget når en forutsetter tomt bygg

95 Branntekniske sikringstiltak Brannseksjonering Branncelleinndeling Brannklassifiserte dører Brannvarsling Sprinkleranlegg Ledesystem Røykventilasjon Manuelt håndslokkeutstyr Rømningsveier Brannverntegninger Brannkonsept Spesielle forutsetninger Dispensasjoner Passive og aktive brannsikringstiltak Funksjonsbeskrivelse

96 Organisatoriske brannverntiltak Intern brannvernorganisasjon Rutiner for gjennomgang/oppfølging av risikokartlegging Beredskapsplan Branninstruks for ansatte Branninstruks (oppslag) Planer og instrukser for opplæring og øvelser Planer og instrukser for egenkontroll Rutiner for rapportering av forhold til eier Avvik Korrigerende tiltak / hendelser Instruks dersom passive eller aktive brannverntiltak settes ut av funksjon Bruk, håndtering og lagring av brannfarlig vare

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i skoler

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i skoler Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i skoler Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole Oktober / november 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i skoler Bergen kommunale

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget)

2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (skoler) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved skoler,

Detaljer

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009:

Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved barnehager,

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 8 og 9. januar 2009 Lars Haugrud senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter

Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien 55 3710 SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR 2010 2o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm

Branndokumentasjon. Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Branndokumentasjon Leietakerperm for: Utarbeidet av Hvam Invest AS Solheimsgata 1 2001 Lillestrøm Avtale mellom eier og bruker Etter FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN, 2 1 har eier hovedansvar for å dokumentere

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Innherred samkommune Brannforebygging

Innherred samkommune Brannforebygging Innherred samkommune Brannforebygging AMU møte 11.4.2016 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Fra 1990. Opphevet 1.1.2016 Erstattet av Forskrift om brannforebygging Ikrafttredelse 1.1.2016

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Tilsyn i spesielle brannobjekter, tilsynsprofil og registrering

Tilsyn i spesielle brannobjekter, tilsynsprofil og registrering Tilsyn i spesielle brannobjekter, tilsynsprofil og registrering Ålesund Brannvesen 2004 1. FORORD...3 2. REGELVERK OG DEFINISJONER:...3 2.1. REGELVERKETS BESTEMMELSER VEDR. KOMMUNES PLIKTER OG FULLMAKTER...3

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn FOR-1990-07-05 nr 0546 Opphevet Tittel: Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn av 5. juli

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Tema for presentasjonen: Bakgrunnen for prosjektet Lokal forskrift Utfordringer Motivasjon Økonomi Rosenkrantz

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV NBLF HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV Grunnlag/dokumentasjon: Oversendelse fra DBE 27.02.2002 GENERELT Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

2-1 Generelle krav til eier

2-1 Generelle krav til eier 2-1 Generelle krav til eier Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk

Detaljer

nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off...

nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off... Ålesund Sykehus v / Dir. A. Eidsvik Personalkontoret 6026 ÅLESUND s i e HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 13 DES 2011 nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off...... n.1-- Saksbeh....... Ark.nr...^ 4Z-... Kopi:.,....... ^.Ø...

Detaljer

Brannteori og beredskap i tre faser

Brannteori og beredskap i tre faser Brannteori og beredskap i tre faser 1: Forebygging 2: Brannen oppstår 3: Slukking Forebygging Branntidspunkt Slukking Bonustid? Alarm? Etterarbeidet? Seieren er vår, seieren er vår, vi har vunnet!! Kostnader

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Forslag til løsning 1 Plantegning 2 Plantegning galleri 3 Oppgave 1 Brann- og eksplosjonsvernlovens 7 sier at: Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger,

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA LÆRERVEILEDNING Undervisningsopplegg om brannvern for elever på småskoletrinnet Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge?

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Brannvernkonferansen 2013 Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Odd A. Rød Gjensidige Forsikring ASA Foto: Thor Adolfsen, NBF 1 Definisjoner: Forebygge brann: Hinder at brann oppstår Begrense

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer