Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager"

Transkript

1 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

2 Formål med kurset Følge opp lovpålagt krav om opplæring/nødvendig kunnskap for brannvernarbeidet Tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen, samt branntekniske og organisatoriske forhold for brannobjekter. Tilføre kvalifikasjoner i forhold til objektets risiko og kompleksitet. Opplæring av ansatte med spesielle funksjoner for brannsikkerheten Brannvernleder Brannansvarlig/brannvernkontakt (bruker) Stedfortredere for disse roller Informere om organisering og oppfølging av brannsikkerheten Samspill mellom eier/bruker Organisering og oppgavefordeling Kontaktpersoner Spesielle utfordringer Erfaringsoverføring Fremtidige planer for oppfølging av brannsikkerheten

3 Gjennomføring av kurs (Brannansvarlige for barnehager) Dager Tirsdag 8. september 2009 Onsdag 9. september 2009 Torsdag 10. september 2009 Tidspunkt Undervisning Lunsj Undervisning

4 Kursinnhold Aktuelle emner Brannstatistikk og brannårsaker i barnehager Lover og forskrifter som styrer det brannforebyggende arbeid Ansvar og oppgavefordeling av det brannforebyggende arbeid Samordning og samspill mellom eier og bruker for systematisk brannvernarbeid Krav til risikoanalyser/risikokartlegging av brannsikkerheten (barnehage/generelt) Kontroll, ettersyn og vedlikehold/servise Dokumentasjon av brannsikkerhet Brannobjektets sikkerhetsforutsetninger - Passive og aktive brannsikringstiltak Opplæring og øvelser Tilsyn og saksgang / samspill med brannvesen

5 Brannårsaker og brannrisiko Barnehager september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

6 Brannteori Branntrekanten Fjernes en av sidene i trekanten, vil forutsetningene for brann være borte!

7 Brannårsaker for bygningsbranner Bar ild (23 %) Elektrisk årsak (36 %) Feil på elektrisk anlegg/utstyr (20 %) Serielysbue hyppigst årsak Feil bruk av elektrisk utstyr/apparat(14 %) Halvparten er knyttet til bruk av komfyr/kokeplate En fjerdedel er skyldes tildekking av apparat/utstyr Påsatte branner (10 %)

8 Brannårsaker Årsak Påsatte branner Bar ild Elektrisk årsak Feil bruk av elektrisk utstyr Selvtenning Ukjent Annet Antall branner rapport fra * politiet (m/årsak) Barnehager Ant % Ant % , , Skoler Ant % Ant % * Rapporter fra brannvesen

9 Fylkesoversikt over skolebranner Fylke Ja, en gang(%) Ja, flere ganger(%) Totalt(%) Oslo 21,6 14,7 36,3 Telemark 21,4 10,0 31,4 Akershus 21,8 9,2 31,0 Østfold 18,1 9,6 27,7 Rogaland 17,0 8,5 25,5 Buskerud 16,7 6,9 23,6 Troms 17,6 5,9 23,5 Sør-Trøndelag 17,5 5,8 23,3 Vest-Agder 12,3 9,6 21,9 Hordaland 14,8 5,2 20,0 Aust-Agder 13,7 5,9 19,6 Vestfold 12,1 6,1 18,2 Sogn og Fjordane 10,5 3,9 14,4 Nord-Trøndelag 10,3 5,1 15,4 Møre og Romsdal 10,4 2,1 12,5 Nordland 9,4 4,3 13,7 Hedmark 11,2 3,4 14,6 Oppland 5,7 6,9 12,6 Finnmark 5,5 1,8 7,3

10 Ti på topp Elektrisk årsak boligbranner

11 Ti på topp Feil bruk av elektrisk utstyr

12 Utvikling i moderne bygg Mer elektriske artikler og utstyr Mer plast Mer lett antennelig/brennbart materiale Utfordring: Innkjøp av mindre brennbart/ubrennbart materiale Innkjøp av godkjente elektriske artikler/-utstyr Installasjon utføres av autorisert personell Innkjøp av timer eller annet sikkerhetsutstyr til elektrisk utstyr.

13 Barnehagebrann Drammen 5 barnehagebranner i løpet av kort tid Brannårsak: Påsatte branner? September 2008

14 Stovner sykehjem Barnehage Barnehage totalskadet i brann Startet på baksiden av bygget. Brannen startet ca. kl

15 Olderdalen barnehage - Høyanger Utrykning til 2 branner på en dag Brann i samme container ved barnehage Ettermiddag og kveld Påsatte branner!

16 Preståsen skole Nannestad SFO-bygg brant ned i 2007 Påtent på nytt i juni 2009

17 Rødtveit skole - Oslo Brann på skolekjøkken Brannen startet i ett av kjøleskapene på kjøkkenet. April 2008

18 Tonstad skole - Trondheim Brannen oppstod i en keramikkovn Førte til røykutvikling Brannen spredte seg videre til ventilasjonsanlegget. Evakuering av skole Etter skoletid Tilsynsvakt tilstede Evakuering fra Musikkrom Gymsal

19 Fjell barnehage - Buskerud Totalskadet i brann Mulig årsak Fyrverkeri September 2008

20 Birkelund skole - Arendal 2 år på rad med skolebranner branner Årsak: Fyrverkeri nyttårshelgen Kostnader etter brannene 8-9 / millioner Tiltak Fjerner alle mulige utvendige brannkilder i jule- og nyttårshelgen.

21 Sandbakken skole - Sarpsborg Brannårsak: Smeltet sterkstrømstavle under gymsal. Spredning av giftig røyk Januar 2009

22 Solknatten barnehage - Nesttun Branntilløp i sikringsskap Mulig løs kontakt som årsak Evakueringen forløp uten dramatikk Ros fra brannvesen Mye opplæring Mange brannøvelser

23 Fjellsdalen skole - Bergen Brann i rom tilknyttet klasserom Skolen leier lokaler fra Bønes IL (Klubbhuset) Omfattende skader Desember 2008 Klar til bruk igjen Høsten 2009

24 Undersøkelse - Norsk brannvernforening De tre siste årene har hver femte skole blitt utsatt for én eller flere påsatte branner. Ungdomsskoler i byene er mest utsatt, De fleste brannene starter som regel i søppeldunker og avfallscontainere

25 Undersøkelsen Viste videre: 21 prosent av skolene Har opplevd én eller flere påsatte branner siste tre år. Over halvparten av brannene skyldes antennelse av avfallsmateriell. Halvparten av skolene har ikke kartlagt risikoen for påsatt brann. En tredjedel av skolene har ikke gjennomført tiltak for å redusere risikoen for påsatte branner.

26 Forebygge brann i containere Plasser containere i trygg avstand fra skolebygget. Gjør tilgangen vanskelig. Lås lettantennelig avfall inn på egnet sted. Mange skoler gjør allerede dette. Ikke bruk skur som ligger slik til at det er stor fare for spredning i tilfelle brann. Ta i bruk bosspann og containere som er ubrennbare. Slike er med stort hell tatt i bruk flere steder i landet.

27 Konklusjon! Strengere sikkerhetskrav til lagring av brennbart avfallsmateriell Klare rutiner for bruk, håndtering og plassering av bosspann, containere og skur for lagring av avfall. Tettere oppfølging av internkontroll for brannvern Risikokartlegging Egenkontroll Informasjon Opplæring (ift. risiko)

28 Lover og forskrifter Brannlovgivningen september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

29 Lover og forskrifter - brannsikkerhet bygg Plan- og bygningsloven (Forutsetninger blir lagt) Brann- og eksplosjonsvernloven (Opprettholde forutsetningene) GOF SAK TEK Forebyggende HMS DIM Veiledninger Veiledninger Byggefase Nye bygg/ombygginger (Kritisk fase) (Overtakelse) Driftsfase Eksisterende bygg Brannlovgivningen gjelder fra dag 1 i driftsfasen!

30 Brannlovgivingen

31 Brann- og eksplosjonsvernlovens (BEL) krav: BEL 6. - Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. BEL 7. - Tiltak ved store arrangementer Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. BEL 8. -Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes. Det skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

32 Brann- og eksplosjonsvernlovens (BEL) krav: BEL 13. Særskilte brannobjekter Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i særskilte brannobjekter for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. BEL Sikkerhet i virksomhet Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon og håndtering av farlig stoff blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, etablering, drift og avvikling. Ledelsen plikter å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt. BEL Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten Arbeidstakere skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker. Arbeidstakere skal aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.

33 Internkontrollforskriften Definisjon på internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

34 HMS-forskriftens krav HMS-forskriften 4; Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll HMS-forskriften 5; Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen HMS-forskriften 6; Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder.

35 HMS-forskriften 5, 2. ledd Internkontroll innebærer at virksomheten skal: sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og mydighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Dokumentasjon må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig

36 Risikokartlegging av brannsikkerheten Eier Bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

37 Risiko - Risikoanalyse Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Risiko uttrykker et potensielt tap Dvs. mister noe av verdi Menneske Materielle verdier Produksjon/Utstyr Lokaler Marked/omdømme All virksomhet innebærer en form for risiko Hvilket risikobilde har din virksomhet?

38 Risikokartlegging av brann i byggverk Krav til eier Brannloven 8/ FOBTOT 2-1/ HMS-forskriften 5 Forskrift om brannfarligvare Krav til bruker Brannlovens 8/ FOBTOT 2-2/ HMS-forskriften 5 Forskrift om brannfarligvare

39 Krav til risikokartlegging (brann) Bygget oppfyller forskriftskrav og forutsetninger som da bygget var nytt. Nåværende bruk av bygget (iht. forutsetning). Endret drift/bruk av bygget Ved bygningsmessige endringer Godkjenning i forkant av endring (byggesak) Samtidig drift Etter utførte endringer Virksomhetens risiko ved daglig drift. Tekniske forhold Organisatoriske forhold

40 Hvor omfattende skal den være? Har vi rask og sikker rømning? Hva kan påvirke dette? Kan alle rømme uten assistanse? Hvor brenner det i en barnehage?? Hvilken risiko representerer dette bygget? Hvilke branntekniske forutsetninger ligger til grunn?

41 Hvorfor blir små branner ofte store? Brannspredning skyldes ofte: Store useksjonerte arealer Dårlige brannskiller Manglende brannvarsling/sprinkling ROT dvs. ikke fokus på SOT S = O + T Sikkerhet = Organisatoriske tiltak + Tekniske tiltak

42 Risikokartlegging brann? Hvor kan brann oppstå? * * Hva kan forårsake dette? Forebyggende tiltak! * * Dersom brann har oppstått, hvilke utfordringer har vi da? Tekniske? Organisatoriske Evakuering? Varsling? Slukking? Utvikling av brann? Annet? Tiltak?

43 Spesielle utfordringer - Komfyr: Tørrkoking Hyppigste brannårsak!! Forebygge? Utkoblingsutstyr Bryter strømmen etter en viss tid. Barnesikring/-vern Klare rutiner ved bruk

44 Elektriske artikler med termostater: Ta alltid ut støpselet etter bruk! Dette er apparater utstyrt med termostat Defekt termostat kan på kort tid gi temperaturøkning og forårsake brann.

45 TV / Vaskemaskin / tørketrommel Skru alltid av TV med av/på -knappen! Ikke bruk vaskemaskin, oppvaskemaskin eller tørketrommel uten tilsyn. Rengjør lofilter i tørketrommel etter hver bruk! Hva med tørkeskap? Har vi det?

46 Se opp for svimerker! Svimerker på lampeskjerm, gardiner eller møbler er et alvorlig faresignal Lyspærer avgir mye varme Ovner må aldri tildekkes Vifteovn og løse lamper må aldri brukes i barnehage hvor barn oppholder seg Oljeovner må ikke å brukes i barnehager uten oppsyn. Må ikke kobles i skjøteledning Anbefaler andre oppvarmingskilder

47 Elektrisk anlegg / utstyr Varme støpsler og sikringer Faremoment!!!! Skjøteledninger er ett svakt ledd i elektriske installasjoner Hvor mye kan skjøteledningen belastes? Sjekk jevnlig støpsler og skjøteledninger Apparater som krever mye strøm skal kobles direkte i veggkontakt! Få montert tilstrekkelig faste stikkontakter Bruk autoriserte installatører

48 Tennkilder Spesiell risiko?

49 Tennkilder - Spesiell risiko?

50 Spesiell risiko

51 Åpen flamme Forlat aldri et rom med brennende lys! Plasser aldri telys/-holdere direkte på bord eller duk. Underlag må tåle varme og ikke være lett antennelig. Tette holdere vi kunne gi overoppheting og farlig oppflamming. Oppbevar lightere og fyrstikker utilgjengelig for barn. MRK! Ikke hell vann på telys som flammer opp Kvel flammen!

52 Brann i tekstiler Alle alminnelige klær er mer eller mindre brennbare. Lek og aktivitet kan forårsake kontakt eller forflytning av åpen flamme. Møbler og inventar i lokaler bør være av brannhemmende stoff Krav i rømningsvei

53 Brannfarlig vare (væske/gass) Ny forskrift 8. juni 2009 Alle lagringstillatelser utgår Overgangsperiode ut 2009 Alle må sende melding om lagring og bruk til DSB Fokus på virksomhetens internkontrollsystem Lagring Oppbevares i rom med god utlufting Beholdere må være tette og godt merket. Bruk Håndtering Lagring Gass lagres i egnede skap med utluftning

54 Brannfarlig arbeid / varme arbeider Utgjør høy andel av brannårsaker, herav også ved skoler og barnehager Sikkerhetskrav Sertifiseringskrav Rutiner for varme arbeider må følges Risikokartlegging Dokumentasjon oppstart Sikker utførelse Dokumentasjon endt arbeid

55 Lagring inntil bygg

56 Lagring inntil bygg

57 Lagring i tekniske rom

58 Lagring i teknisk rom/fyrrom

59 FOBTOT Forebyggendeforskriften

60 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) Kap. 1 Innledende bestemmelser Kap. 2 Generelle krav til eier og bruker/virksomhet av brannobjekter Kap. 3 Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kap. 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver Kap. 6 Tilsyn Kap. 7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Kap. 8 Andre brannforebyggende plikter Kap. 9 Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater Kap. 10 Avsluttende bestemmelser

61 FOBTOT 1-3 Særskilte brannobjekt A. Byggverk og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv: Institusjoner, sykehus, barnehager, arrester, etc. Overnattingssteder (hoteller, pensjonater, herberger, leirskoler, fengsler, etc.) Forsamlingslokaler og undervisningslokaler. Underjordiske anlegg B. Bygninger, anlegg, tunneler m.m. som pga. beskaffenhet/virksomhet kan medføre særlig brannfare eller fare for stor brann /samfunnsmessige konsekvenser. Store arbeidsplasser og verdier, viktige bedrifter Samfunnsviktige knutepunkter (beredskapssentraler, data-/telesentraler, etc.) Objekter som omfattes av tillatelser etter DSB`s lovverk (brannfarlige vare). Objekter som kan utløse alvorlig trussel mot miljø C. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. Museer, fredet/vernet bebyggelse, store samfunnsverdier/symbolsk verdi, etc.

62 Ansvar og oppgaver i det brannforebyggende arbeid Eier Bruker Samordning september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

63 Roller i brannvernarbeidet Eier Forvalter - Virksomhet? Bruker Brannvernleder Brannvernkontakt - Brannvernansvarlig? Brannvernkoordinator Etasjeansvarlig/plassansvarlig Brannvesen Etat for byggesak - Tilsynsmyndighet? Riksantikvaren/Byantikvaren Brannkonsulenter - Rådgivende?

64 FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier Sørge for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Brannteknisk sikkerhetsnivå i bygg bygget etter nyere forskrifter, skal opprettholdes, slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av disse. Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/ bruker. Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.

65 FOBTOT 2-2 Generelle krav til bruker Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Bruker skal påse at bygningsteknisk brannsikringstiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.

66 Det innebærer at bruker må: Gjennom HMS/internkontroll sørge for at brannsikringen forblir som forutsatt. Sørge for oppgavefordeling og samspill med eier Påse at endret bruk og midlertidige endringer blir riktig ivaretatt Påse at ombygginger/omgjøringer ikke påvirker brannsikkerheten. Gjennomføre systematiske tiltak som sikrer at sikkerhetsnivå og brannvernaktiviteter: Planlegges Organiseres Utføres Vedlikeholdes/følges opp Dokumenteres iht. krav fastsatt i HMS-lovgivningen Instrukser Opplæring og øvelser Bruk og håndtering av brannfarlig vare

67 Brannansvarlig - bruker Brannansvarlig bruker har det daglige ansvar for brannobjektet på vegne av bruker. Det skal utnevnes stedfortreder for brannansvarlig bruker. Rapporterer til eier for bygget og sin ansvarlig leder for virksomheten (bruker) Brannansvarlig bruker skal gis opplæring som setter vedkommende i stand til å utføre pålagte oppgaver

68 Etasje-/plassansvarlig brann Etasje-/plassansvarlig har det daglige ansvar for en definert og avgrenset del av en bygning/eiendom. Antall plassansvarlige bestemmes ut i fra bygningens størrelse og kompleksitet. Det bør normalt være minst 1 pr. etasje. Det skal utnevnes stedfortreder for alle plassansvarlige. Plassansvarlig rapporterer til brannansvarlig - bruker for bygget (iht. instruks) Person med plassansvar skal gis opplæring som setter vedkommende i stand til å utføre pålagte oppgaver

69 Etasje-/plassansvarlig brann skal: 1. Til enhver tid være kjent med: Brannrisiko i bygg/eget ansvarsområde (også lagring brannfarlige vare) Hvor rømningsveier og slokkeutstyr finnes i eget ansvarsområde, og være kjent med hvordan dette utstyret brukes. Bygningsmessige brannverntiltak og alle andre brannforebyggende installasjoner 2. Påse at ansatte i eget ansvarsområde får brannopplæring. Påse at opplæringen blir vedlikeholdt Påse at opplæringen blir gitt til alle nyansatte/vikarer. Påse og medvirke til at brannøvelser blir utført 3. Påse at evakuering fra eget ansvarsområde iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm. Ta en rask kontrollrunde i eget ansvarsområde - se at alle er evakuert. Møte på samleplass for å registrere brukere fra eget ansvarsområde. Melde fra til brannansvarlig bruker /leder av samlingsplass om fullført evakuering fra eget ansvarsområde.

70 Etasje-/plassansvarlig brann skal: 4. Etterse rømningsvei og følge opp brannrisiko i eget ansvarsområde. Dette innebærer å sørge for: At rømningsveiene er frie/ryddige og at dører lar seg åpne i rømningsretningen uten hindring. Å kontrollere at selvlukkemekanismen trekker dørbladet helt inntil karm. Lagring i rømningsvei er ikke tillatt. Spesielle risikoforhold blir sjekket i eget ansvarsområde. 5. Ha ansvar for å rapportere om alle forhold som kan betydning for brannsikkerheten til brannansvarlig bruker.

71 - Alle har ett ansvar! Det er viktig å presisere at selv om eier og virksomhet er juridisk ansvarlig for det meste i ett bygg vil brukerne, dvs. du og jeg alltid ha ett ansvar. Det er også vår plikt til å søke informasjon dersom vi lurer på noe vedrørende brannsikkerheten i bygget.

72 Samordning og samspill mellom eier og bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

73 Samordning/samspill om brannsikkerhet FOBTOT 2-1 krever: Samarbeidsordning for brannsikkerheten og brannvernarbeidet mellom eier og bruker. HMS-forskriften 5 krever: Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt for brannvernarbeidet ved objektet. HMS-forskriften 6 krever: Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem som har ansvar for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder.

74 BKB`s mål for brannvernarbeidet BKB skal som byggforvalter være en synlig og proaktiv virksomhet i det brannforebyggende arbeid.

75 Fremdriftsplaner for brannvernarbeidet Etablere samordningsavtaler mellom eier og bruker(e) Revidere og klargjøre ansvar for systematisk oppfølging av brannvernarbeidet Årlig gjennomgang av brannsikkerheten av byggene i samspill med bruker Opprette tettere dialog og mer systematisk oppfølging på sentralt hold. Aktiv pådriver for opplæring av brukeransvarlige/brannvernkontakter ved byggene. Ansettelse av flere teknisk personell høsten 2009 I hovedsak brannrelaterte oppgaver (oppfølging av eiers ansvar) 2 personer pr. bydel for aktiv oppfølging av bygg og brukere Ved behov delta som observatører ved øvelser utført i våre bygg Tettere oppfølging av kontroller og egenkontroller ved våre bygg Tettere oppfølging av hendelser og avvik ift. brannsikkerheten ved bygg Representere eier ved tilsyn og kontakt opp mot bruker for brannvernarbeidet Risikokartlegging av brannsikkerheten i bygg Omfattende prosess fra eier ( bygg neste 4 år) Revidere systemer for branndokumentasjon og oppfølging av brannvernarbeidet i bygg forvaltet av BKB.

76 Rømning / evakuering av bygg september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

77 FOBTOT Rømning av personer Eier skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Bruker overholder persontall for bygget Kunne gjennomføre rømning helt ut til det fri Uten hinder eller lagring i rømningsvei Låste dører i rømningsvei Tilkoblet brannalarmanlegg Tydelig merket knapp for manuell åpning av dør Eier skal der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem Brukers HMS-dokumentasjon skal være samordnet med eiers dokumentasjon, og vise at rømningsveiene fungerer som forutsatt gjennom organisatoriske og tekniske tiltak.

78 FOBTOT Rømningsveier Hvor er rømningsveiene i bygget/etasjene? Hvordan ser det ut rundt rømningsveiene? Er det noe som hindrer rømning? Vet alle brukerne i bygget hvor rømningsveiene er? Er de godt nok merket?

79 Forhold som påvirker brannsikkerheten I korridorer lagres det mye brennbart materiale Mye klær og sko Mye kontorrekvisita og kontorutstyr Blokkerer eller dekker branntekniske installasjoner Svært ugunstig med tanke på rømning. Mange tennkilder lagres i rømningsvei Kjøleskap Kopimaskiner Tørkeskap Annet elektroutstyr Gir høy brannbelastning i rømningsvei, og vil være ett hinder for rask og sikker rømning (forskriftskrav)

80 Lagring i rømningsvei

81 Lagring i rømningsvei

82 Selvlukkende dører

83 Selvlukkende dører

84 Kontroll, ettersyn og vedlikehold Eier Bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

85 FOBTOT Kontroll/ettersyn/vedlikehold Eier skal sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. Eier skal sørge for at røyk- og branncellebegrensede bygningsdeler er intakte og ikke svekkes av hull og har riktig brannmotstand. At kanaler, rør etc. blir riktig branntettet og brannisolert Eier skal sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er inntakt og fungerer som forutsatt. Anlegget kan ikke brukes om vesentlige feil oppdages

86 Egenkontroll av brannsikkerheten Hjemlet i Forebyggendeforskriften: 2-1, 2-3, 2-4, 3-1 Eiers ansvar 2-2, 2-4, 3-1 Brukers ansvar I tillegg HMS-forskriftens 5 (eier/bruker) Kartlegge av farer og problemer Utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko Iverksette rutiner for å avdekke, følge opp og forebygge overtredelser/hendelser Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av brannsikkerheten for å sikre at den fungerer som forutsatt.

87 PUSH systematikk i internkontrollarbeidet H Handle/ lære/ korrigere P - planlegge S - studere resultatene U - utføre

88 Kontroll/ ettersyn/ vedlikehold Kontroll: Undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende, og den bruken objektet er godkjent for etter Plan- og bygningsloven. Kontroller utføres i hovedsak av eier, unntaksvis av bruker (brukerrelatert utstyr). Utføres av kompetent ekspertise (sentral godkjenning, FG eksamen, e.l. ) Årlig / annet hvert år / hvert 5 år Ettersyn Den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering. Egenkontroll (eier bruker) Halvårlig / hvert kvartal / hver måned / Hver uke / Hver dag Ingen formelle krav til personellet - forutsetter opplæring etter HMS forskriften Vedlikehold Reparasjoner/utskiftninger, utbedringer av avvik (feil og mangler) og servise på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen eller konstruksjonen skal kunne fungere som forutsatt. Retting av tekniske avvik/ anmerkninger av kvalifisert personell eller ved behov

89 Kontroll, ettersyn og vedlikehold av: Brannalarmanlegg Ledesystemer Sprinkleranlegg Slokkeutstyr Røykventilasjon / brannventilasjon Låser i rømningsvei Brannskiller Brannceller Seksjoneringer Rømningsdører Tanker Branntegninger Fyrrom / tekniske rom

90 Dokumentasjon av brannsikkerheten Eier Bruker september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale bygg

91 FOBTOT 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at branndokumentasjonen er skikkelig dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og interne rutiner. Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet skal virksomhet/bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak. Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene, som kan kreve ytterligere dokumentasjon.

92 Branndokumentasjonens omfang: Avhenger av virksomhetens: Art Aktivitet Risikoforhold Størrelse Branndokumentasjonen skal være tydelig, lett å forstå og være ett speilbilde av driften!

93 Dokumentasjonen har 2 hensikter: 1. Eier/ bruker skal dokumentere/bevise ovenfor seg selv at det utøves systematisk Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid og at de etterlever det de må etterleve iht. brannlovgivningen. 2. Dokumentere de samme forhold ovenfor tilsynsmyndighetene, forsikringsselskap, eller lignende som fører tilsyn eller setter krav til virksomheten for ivaretakelse av brannsikkerheten ved bygget/driften.

94 Dokumentasjonens hovedinnhold: Eiers krav til dokumentasjon ( 2-1, 2-3, 2-4) Brukers krav til dokumentasjon ( 2-2) Samordnet dokumentasjon (eier/bruker) ( 3-1) Organisering av brannvernarbeidet / Brannvernleder Hvem gjør hva hvordan følges dette opp? Brannvernopplæring og brannøvelser Planer og dokumentasjon for utført brannvernopplæring og brannøvelser Instrukser og planer Ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende tiltak Beredskapsmessige tiltak Unormal eller sterkt varierende risiko (spesielle forhold) Branntekniske tiltak er satt ut av funksjon (betydning for brannsikkerheten) Arrangement i bygget når en forutsetter tomt bygg

95 Branntekniske sikringstiltak Brannseksjonering Branncelleinndeling Brannklassifiserte dører Brannvarsling Sprinkleranlegg Ledesystem Røykventilasjon Manuelt håndslokkeutstyr Rømningsveier Brannverntegninger Brannkonsept Spesielle forutsetninger Dispensasjoner Passive og aktive brannsikringstiltak Funksjonsbeskrivelse

96 Organisatoriske brannverntiltak Intern brannvernorganisasjon Rutiner for gjennomgang/oppfølging av risikokartlegging Beredskapsplan Branninstruks for ansatte Branninstruks (oppslag) Planer og instrukser for opplæring og øvelser Planer og instrukser for egenkontroll Rutiner for rapportering av forhold til eier Avvik Korrigerende tiltak / hendelser Instruks dersom passive eller aktive brannverntiltak settes ut av funksjon Bruk, håndtering og lagring av brannfarlig vare

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103.

SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer