Årsmelding Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

2 Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle

3 Årsrapport INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar 4 Regionalt og nasjonalt samarbeid 7 mittyrke.no - samler fylket om utprøving 8

4 Årsrapport Senter for yrkesrettleiing i 2014: Ein pådrivar i samarbeidet mellom skule og arbeidsliv FAKTA/ Senter for yrkesrettleiing - er ein del av Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Arbeidsområdet til SYR omhandler kompetanseheving innan yrkes- og utdanningsrettleiing i Hordaland, samt koordinering av kontakt mellom grunnskule, vidaregåande skule og arbeidslivet. Både rådgjevarar, lærarar i grunn- og vidaregåande skule, samt NAV-tilsette nyttar seg av etter- og vidareutdanningstilbodet frå SYR. Senter for yrkesrettleiing knytter kontakt mellom skule og arbeidsliv. Hausten 2014 starta ei alternativ hospiteringsordning for rådgjevarar på vidaregåande skule, der rådgjevarane besøker bedrifter. I 2014 var Senter for yrkesrettleiing (SYR) med å fullføre videreutdaninga for det andre studentkullet i Utdanningsval i landet. I tilegg arrangerte SYR rådgjevarsamlingar, yrkeskonferansar og diverse kurs der samarbeidet mellom skule og arbeidsliv var fellesnemnaren. Opprettinga av individuelt karriererettleiingstilbod i Sunnhordland var eit av fleire høgdepunkt i Fylkestinget vedtok den 16.juni 2014 å opprette Karriere Sunnhordland som eit pilotprosjekt. SYR var ein viktig bidragsytar for å etablere det nye tilbodet og har frå 2015 prosjektleiaransvaret for tiltaket. Skuleåret 2013/14 var SYR med å arrangere vidareutdanning i faget Utdaningsval for andre gong. Dei tjue studentane presenterte sine studieprosjekt på Delingskonferansen i april. Skuleåret 2014/15 blei vidareutdanninga ikkje arrangert i Hordaland. Dette året tok Akershus fylkeskommune over stafettpinnen. I januar 2014 var det igjen oppstart for SYR sitt Etterutdanningstilod i utdanningsvalfaget. Dette er fjerde gong kursrekkja blir gjennomført. 15 lærarar starta på kurset som har 12 samlingar i løpet av halvanna år. Kurset inneber ein grundig innføring i vidaregåande opplæring i Hordaland, vegar til fag- og sveinebrev, arbeidsmarknad og yrkesmoglegheiter etter fullført opplæring. Over 80 lærarar og rådgjevarar har deltatt på kursa sidan starten. I september starta SYR ein alternativ hospiteringsordning for rådgjevarar i den vidaregåande skule. Dette inneber 12 samlingar der tema er arbeidsmarknad. HFK fekk midlar frå Utdanningsdirektoratet til oppdraget. SYR blei utpeikt som arrangør, mellom anna på bakgrunn av gode tilbakemedlingar på etterutdanningskurset for ungdomsskulerådgjevarar. Senter for yrkesrettleiing er sentral i arbeidsgrupa som arrangerer rådgjevarsamlingar for skulane i Hordaland fylke. Tre gonger i 2014 var rådgjevarar, lærarar og andre interesserte samla i Salem konferansesenter om aktuelle tema kobla til skule og utdanning. Over 400 deltok på dei tre samlingane. SYR er dessutan representert i arbeidsgruppene som lagar yrkesmessa Yrkeslabyrinten i Vestlandshallen, samt konferansen Rett kompetanse. Rett kompetanse rettar seg mot skule og arbeidsliv i Hordaland. Arrangementet fann stad den 6.november på hotellet Scandic Ørnen i Bergen.

5 Årsrapport Etterutdanning i regi av Senter for yrkesrettleiing SYR har i fleire år arbeidd for å styrke kompetansen til rådgjevarar og lærarar i ungdomsskolen som arbeider med faget Utdanningsval spesielt, og yrkes- og utdanningsrettleiing generelt. Innføring i vidaregåande opplæring og arbeidsliv Kurs for ungdomsskulelærarar om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Målsetjing: gi grundig innføring i vidaregåande opplæring og arbeidsliv Varigheit: 12 heile dagar over halvtanna år. Oppstart var i januar Målgruppe: lærarar/rådgjevarar i Utdanningsval i ungdomsskulen Stad: vidaregåande skular og bedrifter/verksemder i Hordaland Deltakarar: 20 lærarar/rådgjevarar frå ungdomsskulane i fylket Alternativ hospitering for lærarar i vidaregåande skule om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Målsetting: gi grundig innføring i vidaregåande opplæring og arbeidsliv Varigheit: 12 heile dagar over halvtanna år. Oppstart var i september Målgruppe: rådgjevarar i vidaregåande skule Stad: vidaregåande skular og bedrifter/verksemder i Hordaland Deltakarar: 20 lærarar/rådgjevarar frå ungdomsskulane i fylket Kurs i vidaregåande opplæring for NAV-tilsette Målsetting: Gi info om vidaregåande opplæring og arbeidsliv Målgruppe: NAV-tilsette Varigheit: éin dag x 4 kurs Stad: Bergen Deltakarar: 80 deltakarar fordelt på fire kurs Dagskurs Foreldrekurs om vidaregåande opplæring i samarbeid med rådgjevarar ved ungdomsskular Målsetting: gi verktøy for korleis involvere seg i utdannings- og yrkesrettleiing av barna sine Varigheit: 3-4 timar på kveldstid. Målgruppe: Rådgjevarar og foreldre til 10. klassinger Stad: Lindås ungdomsskule, Danielsen ungdomsskule Deltakarar: 50 deltakarar til saman Etterutdanning i samarbeid med andre aktører Rådgjevarsamlingar Samarbeidspartnarar: Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Rådgiverforum Hordaland Varigheit: 3 enkeltståande dagar i løpet av året - februar, april og november. Målgruppe: rådgjevarar i grunn- og vidaregåande opplæring, ansatte i OT/PPT, NAV-tilsette Målsetting: gi faglig påfyll både innan sosialpedagogisk rådgjeving og yrkes- og utdanningsrettleiing Stad: Salem konferansesenter, Bergen Deltakarar: om lag 400 fordelt på 3 samlingar «Rett kompetanse» Samarbeidspartnarar: LO, NHO Bergen kommune, Bergen Næringsråd og opplæringskontora. Varigheit: 1 dag - den 6.november Målgruppe: Leiarar og rådgjevarar i heile grunnopplæringa, tilsette i arbeidslivet med ansvar for rekruttering og politikarar. Stad: Clarion Hotel Ørnen, Bergen Målsetting: Styrke samarbeidet mellom skule og arbeidsliv. Gi bedriftar og bransjar høve til å påvirke innhaldet i faga, slik at tilbodet i vidaregåande opplæring blir styrka og dermed er betre rusta til å levere rett kompetanse til arbeidslivet. Deltakarar: Over 200 frå mellom anna HFK, NAV og opplæringskontora. Sjef i eget liv Kurset er eit samarbeid med Husbanken og Papirbredden karrieresenter. Senter for yrkesrettleiing formidla kurset til lærarar i Hordaland for å auke kompetansen i karriererettleiing grunnskolen. Samarbeidspartnarar: Papirbredden karriersenter i Buskerud. Husbanken region Vest. Varigheit: 1 dag - den 20.oktober Målgruppe: Rådgejvarar og lærarar i faget Utdanningsval. Stad: Motorhallen, Solheimsviken Målsetting: Kursdeltakarane skal tydeligare sjå seg sjølve, sine ressursar og moglegheiter, og korleis privatøkonomien blir påvirka av ulike val. Deltakarar: 17

6 Årsrapport Vidareutdanninga i Utdanningsval kull 2: Avslutta med stil FAKTA/ Vidareutdanninga i Utdanningsval På Delingskonferansen presenterte utdanningsvalstudentane sine paper. Fagleg ansvarleg: Unni Høsøien, Papirbredden karrieresenter Keynote speaker: Kjell Helge Kleppestø, Senter for yrkesrettleiing, Hordaland fylkeskommune Tilsette på Senter for yrkes rettleiing og Papirbredden karrieresenter har i stor grad vore brukt som førelesarar i faget. Kull 2 av studiet i faget Utdanningsval starta hausten Studiet utgjer 15 studiepoeng og er det første i sitt slag i Norge. Året blir studiet gjennomført i Akershus fylke. Maya Mykkeltveit likte godt den praktiske tilnærminga på vidareutdanninga i utdanningsval. Den såkalla «Delingskonferansen» markerte avslutninga på eit spennande studieår for det andre studentkullet som har fullført vidareutdanninga i faget Utdanningsval. 20 lærarar presenterte sine studieprosjekt for ein spesielt invitert forsamling på Hotel Norge i Bergen. Om lag 50 personar frå skular, kommunar og fylke var i april samla for å høyre meir om utviklingsprosjekta studentane har gjort med sine elevar i løpet av studieåret. Det blei vist stor kreativitet. Fleire av innlegga viste elevane i aksjon gjennom film og bilete - gjerne med elevane sine eigne vurderingar av øvingane. Regionalt samarbeid Vidareitdanninga på 15 studiepoeng som starta i 2012, er eit samarbeidsprosjekt mellom Senter for yrkesrettleiing (SYR), Papirbredden karrieresenter og Høgskolen i Buskerud. Vidareutdanninga var den første i sitt slag i Norge og blei mellom anna kåra til «Årets dristigste» av «Vox - Nasjonal enhet for karriereveiledning». - Vi har levt som vi har lært. Med det meiner eg at vi har lært dei relevante teoriane ved å gjere praktiske øvingar. I tillegg til at metoden har vore god har det vore god stemning og etablert seg eit godt læringsmiljø i studentgruppa, seier Mykkeltveit. Ho likar også godt at metoden ofte er vinkla mot kreative og estetiske fag for å få elevane til å bli kjent med seg sjølve. Gode undervisningsopplegg - Dette har vore eit utruleg kjekt fag samanlikna med andre vidareutdanningar eg har gått på. Den praktisk retta undervisinga gjer det mogleg å ta med seg gode opplegg rett inn i undervisninga. Det å ha gjort øvingane sjølv i studiesamanheng, gjer det også lettare å sette seg inn i elevane sin situasjon, seier Drønen. Fagleg ansvarleg på studiet, Unni Høsøien, understreka at studentane utgjer fagmiljøet i faget Utdanningsval: - Eg ønskjer fortsatt samarbeid med studentane i framtida oppgåva med å utvikle valkompetansen til elevane som skal velje utdanning- og yrkesveg. Maya Mykkeltveit og Laura Kristine Drønen likte godt den praktiske tilnærminga i studieopplegget.

7 Årsrapport Bransjekunnskap for rådgjevarar I september 2014 starta Hordaland Fylkeskommune tiltaket Alternativ hospitering for rådgjevarar i vidaregåande skule. Målet med tiltaket er å gi rådgjevarar grundig kunnskap om vidaregåande opplæring, arbeidsmarknad og bransjekunnskap. Deltakarane skal i størst mogleg grad møte bedriftene på deira heimebane. Tore Muren ønskjer rådgjevarar frå den vidaregåande skule velkomen til kurs om arbeidsmarknaden. 20 deltakarar frå tretten ulike vidaregåande skular deltek på hospiteringstiltaket som til saman utgjer tolv samlingar over tre semester. På kvar samling tar ein for seg eitt utdanningsprogram. Dette inneber å besøke bedrifter som rekrutterer lærlingar og arbeidstakarar. Målet for kvar samling er at rådgjevarane får sjå og helst gjere noko ute i bedriftene, slik at dei får ei oppleving av arbeidet i dei ulike bransjane. Denne kjennskapen til bransjane meiner vi er gull verd når rådgjevarane skal utføre karriererettleiing for sine elevar, seier Kjersti Kvaløy frå Senter for yrkesrettleiing. Ho er rådgjevarkoordinator i Hordaland Fylkeskommune og ansvarleg for hospiteringa. Med seg på laget har ho også Tore Muren og Trond Lygre frå Senter for yrkesrettleiing. Det er økonomisk støtte frå Udir som gjorde det mogleg å starte den alternative hospiteringa. Tilbakemeldingane frå deltakarene har vore gode. I evalueringane skriv rådgjevarane mellom anna at det mest positive med å delta er at bransjekunnskapen gjer det lettare å skjønne kva som er relevant informasjon når dei skal rettleie elevar. Å få kunnskap om mangfaldet av val ein kan gjere innanfor kvart fag blir også framheva. I tillegg ser rådgjevarane det som, svært positivt å knytte kontaktar med andre som gjer liknande arbeid på andre skular. Kunnskapar om arbeidsmarknad og bransjar er etterpurt hos rådgjevarane. I tillegg får dei møte bransjar som er ivrige etter å komme i dialog med skulane. Den alternative hospiteringa er med andre ord ein etterlengta arena for begge partar, seier Kvaløy. Individuell karriererettleiing i Sunnhordland Den 16. juni 2014 vedtok Fylkesutvalet å etablere ei individuell karriererettleiing i Sunnhordaland som ei prøveordning. Hausten 2014 blei to personar tilsett i jobben som karriererettleiarar. Begge starta i sine nye jobbar i januar Senter for yrkesrettleiing har i fleire år hatt rolla som karrieresenter i Hordaland. SYR arbeider med kursog kompetanseutvikling på systemnivå. Det siste året har senteret også vore ein pådrivar for å få på plass individuell karriererettleiing i fylket. Bakgrunnen var at VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) sette individuell karriererettleiing som kriterie for å få tilskot. Resultatet blei pilotprosjektet Karriere Sunnhordland som starta opp den 5. januar Karrieresenteret er eit trepartssamarbeid med NAV og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Leiar for prosjektet, som varar ut 2016, er Kjell Helge Kleppestø frå SYR. Seniorrådgjevar Tore Muren har ansvaret for den faglege oppfølginga. Hovedfokuset med den individuelle karriererettleiinga er for det første å gi vaksne over nitten år eit karriererettleiingstilbod. Dessutan har karrieresenteret ha som mål å bygge eit nettverk med andre aktuelle partar i Sunnhordalandsregionen, seier Muren. Hans oppgåve er å samarbeide med Karriere Sunnhordland for å utvikle eit godt metodeverk for kariererettleiinga. Dette skal sikra kvalitet og likskap på tenestene som blir levert. Tilbodet skal være til beste for den einskilde brukar, men arbeidet må også sjåast i ein regionalpolitisk samanheng. Det er interessant både for kommunane og regionen som heilheit å informere om relevante utdanningstilbod innan brukarane sitt område. Dei fleste ønskjer eit tilbod i nærleiken av der dei bur, seier Muren. Samstundes er det naturligvis brukarane sine behov som skal stå i sentrum for karriererettleiarane. Også der dei må reise for å få det utdanningstilbodet dei er på jakt etter, legg han til. Karriere Sunnhordland er fysisk plassert på same stad som vaksenopplæringa på Stord Vidaregåande skule. Stord vidaregåande skule har også personalansvaret for dei to Karriererettleiarane. Styringsgruppa til Karriere Sunnhordaland som består av Fylkesdirektør Opplæring Svein Heggheim og Fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal. Tore Muren

8 Årsrapport Samarbeid grunnskule,vidaregåande skule og arbeidsliv Utprøving av utdanningsprogram På heimesida til SYR (www.mittyrke.no) finst eit verktøy som koordinerer ungdomsskuleelevar sin utprøving av vidaregåande utdanning. Systemet er laga med tanke på at elevane skal få simulert korleis ein gjer for å søkje om plass i vidaregåande skule. Dette skal lette arbeidet for begge skuleslaga slik at koordineringsbehovet blir tatt hand om. I Hordaland er det no 29 av 33 kommunar som brukar dette systemet. Utprøvingar av yrker i bedrift I februar og mars hadde elevane ved tre ungdomsskular på Askøy utprøving i bedrift delvis organisert gjennom internettsida 27 bedrifter ga tilbod om til saman 128 stillingar. Bedriftene fekk søkjarar til 46 av desse stillingane. Tilbodet om å få hjelp til koordinering av utprøving i verksemder gjeld alle kommunar i Hordaland. Informasjonsmøter - verksemder vitjar ungdomsskular Senter for yrkesrettleiing legg til rette for at verksemder i Hordaland kan vitje ungdomsskular. Også denne ordninga blir koordinert gjennom nettsida mittyrke.no. Aktuelle verksemder set seg på ei liste for velviljuge verksemder som ønskjer å besøke skular og fortelje om sine yrker og sin bransje. Rådgjevarane har tilgang til denne lista i mittyrke.no og avtalar informasjonsmøta direkte med bedriften. Brukarforumet Haugalandet Skule og Arbeidsliv Hordaland fylkeskommune er ikkje aleine om å nytte det digitale koordineringsverktøyet som er tilgjengeleg på mittyrke.no. Den aktuelle løysinga har vi kjøpt oss inn i hos «Haugaland skole og arbeidsliv». Saman med Akershus Fylkeskommune, Buskerud Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune har vi vore med å vidareutvikle systemet. I 2012 var vi med å skipa eit brukarforum for løysinga. Dette forumet har ein til to faste møte i året. Frå 2015 skal gruppa også arrangere work shop der ein får lære meir om funksjonaliteten i verktøyet. Rådgjevarkoordinator frå SYR Våren 2014 blei Kjersti Kvaløy frå SYR tildelt rolla som rådgjevarkoordinator i Hordaland. Dette inneber eit særleg ansvar for å følgje opp rådgjevingstenesta i den vidaregåande skulen. I sitt arbeid er ho mellom anna opptatt av å bygge gode nettverk mellom rådgjevarar på dei ulike skulane. Den alternative hospiteringa (sjå side 6) for rådgjevarane i den vidaregåande skulen er ein god kommunikasjonskanal mot rådgjevarane, samtidig som tiltaket set rådgjevarar på ulike skular i kontakt med kvarandre. Dette er med på å bygge eit godt rådgjevarnettverk. Laga læreplan for minoritetsspråklege I 2014 blei det laga ein lokal læreplan for innføringsklassane i Hordaland. Læreplanen var rettleiande for undervisninga i skuleåret 2014/2015. Fylkesdirektør for opplæring sette i juni 2014 saman ei faggruppe som utarbeidde den lokale læreplanen. I denne gruppa var Senter for yrkesrettleiing representert ved Trond Lygre. Målet for arbeidet var å leggje til rette for eit tydeleg rammeverk for innføringstilbodet. Dette skal sikre god informasjon til elevar, foreldre og føresette om kva som er innhald og læringsmål for kursa. Det er også eit mål å sikre felles rammeverk for alle skular som har innføringsklassar. Det blei laga læreplanar i seks fag; norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Alle faga har to kompetansenivå. Tanken er at ein kan nytte dei læreplanmåla som vil vere høvelege ut frå elevane sitt nivå. Den lokale læreplanen er basert på element frå læreplanar for grunnskulen og for vidaregåande skule. Diverse prosjekt I tillegg til dei nevnte prosjekta har Senter for yrkesrettleiing medverka på ein rekkje andre prosjekt av ulik storleik i Mellom anna hadde leiar Kjell Helge Kleppestø eit dagsseminar for rådgjevarar på skulane i Rogaland, samt eit tilsvarande på Lillehammer. Dette gjorde han saman med med lærar og tidlegare student på vidareutdanninga i Utdanningsval Reinhardt Røyset. Dei to presenterte ulike arbeidsmetodar i Utdanningsval, samt korleis ein jobbar med faget i Hordaland. Hordaland fylkeskommune starta i 2014 arbeidet med å lage nye nettsider for dei vidaregåande skulane. Anbjørn Holme frå SYR er medlem av nettredaksjonen i Opplæringsavdelinga og deltok i arbeidet med å lage tekstinnhald på sidene. I tillegg til dette fungerte han som innhaldskonsulent når fagutvalet for Design og handverk laga brosjyre om sine fag. Han utarbeida dessutan teksten og tok bileta i brosjyren Det nytter våren Brosjyren omhandla skuleinterne tiltak og vart sendt til alle dei vidaregåande skulane. Målet var å inspirere skulane til å søke om midlar og sette i gong nye prosjekt mot frafall på sine skular.

9 Årsrapport Regionalt og nasjonalt samarbeid Regionalt nivå I Hordaland skjer det mykje spennande arbeid for å skape gode arenaer for samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Fleire kommunar har eigne prosjekt. Andre stader er det sett i verk interkommunalt samarbeid som til dømes i Nordhordland. SYR sitt arbeid krev godt samarbeid med lokale krefter. I 2014 har vi, som tidlegare, delteke aktivt i denne type arbeid. SYR sine samarbeidspartnarar: Askøy kommune skole arbeidsliv samarbeid, styringsgruppe Stord skole og arbeidslivsforum, nettverksgruppe Forum for oppvekst i Sunnhordland Ka vil DU bli? Bergen kommune. Hordaland fylkeskommune er med på å finansiere prosjektet og samarbeider om utprøvinga. Kurs i kompetanseutvikling for tillitsvalde Senter for yrkesrettleiing ved Trond Lygre blei i mai 2014 engasjert i eit samarbeid med Folkeuniversitetet og arbeidstakarorganisasjonen Delta. Initiativet kom frå Folkeuniversitetet som ville utvikle eit kurs i kompetanse-utvikling for tillitsvalde. For å få midlar til dette søkte dei Vox om støtte. Målgruppa for kursa er tillitsvalde og leiarar i ulike verksemder. Formålet er å få tilsette til å formalisere sin kompetanse, for eksempel gjennom realkompetansevurdering eller vidareutdanning. SYR blei kontakta på grunn av sitt arbeid med yrkesrettleiing. Kurset, som startar hausten 2015, skal ha to dagssamlingar med sjølvstendig jobbing i perioden mellom kursdagane. Nasjonalt nivå - Vox Nettverk for leiarar av karrieresenter i Norge har eksistert sidan VOX Nasjonal eining for karriererettleiing i Norge ser dette som ei viktig gruppe å ha dialog med. I 2014 fekk Kjell Helge Kleppestø frå SYR leiaransvaret for gruppa saman med Finn Magne Spjelkavik frå KarriereTroms. Leiarnettverket har fleire faste møte, både videokonferansar og vanlege møte. Eit fast møtepunkt skjer årleg i ettekant av Vox sine karriererettleiingskonferansar. Karriereveildeningskonferansen i 2014 blei arrangert i Tromsø. SYR deltok på dette arrangementet saman med representantar frå karrieresenter i heile landet. Medlem i etikkutvalet til Vox Hausten 2014 oppretta Vox eit etikkutval med medlemmar frå mellom anna fylkesvise karrieresenter. Tore Muren frå Senter for yrkesrettleiing fekk plass i denne gruppa. Kjartan Kversøy frå Høgskulen i Buskerud er leiar. Gjennom månedsvise samlingar i 2015, skal gruppa utarbeide etiske retningslinjer for karriererettleiing. Desse skal ligge til grunn for karriererettleiinga i alle dei fylkesvide karrieresentra. Utdanning i Bergen - SYR med på laget Utdanning i Bergen er eit samarbeid mellom utdanningsinstitusjonane i Bergen. Målet er å synleggjere og profilere Bergen som studieby. Opplæringsavdelinga I HFK er delaktig i dette samarbeidet. Leiar på SYR Kjell Helge Kleppestø er med i arbeidsgruppa medan leiar for seksjon skule Linda Farestveit sit i styringsgruppa. Aktørkart SYR har på bestilling frå Næringsalliansen i Bergen utarbeidd eit såkalla aktørkart. Aktørkartet har namnet Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke - eit mangfald av innovative aktørar. Det er publisert elektronisk på: mittyrke.no/no/ Artikler/ Om-senter-for-yrkesrettleiing/ Aktørkaret skal gi eit oversyn og samstundes stimulera til auka kontakt mellom partane, verksemder (privat og offentleg) og skule. Aktørkartet skal vere ein ajourført utgåve av kva som skjer på feltet. Det er eit dynamisk dokument på den måten at det alltid er ope for tilføring av nye aktuelle aktørar.

10 Årsrapport Mittyrke.no - brukarar i heile fylket Nettsida mittyrke.no har omlag besøk i året - hovudsakeleg ungdomsskuleelevar som skal ta viktige val. Etter fleire år med sterk auke i talet på brukarar av mittyrke.no, har talet på besøkande no stabilisert seg. Ein grunn til dette er at nettsida dei siste to åra har blitt brukt av dei fleste skulane i fylket. Mittyrke.no er ein viktig informasjonskanal i arbeidet mot målgruppene elevar, skule og næringsliv. Nettsida rettar seg mot elevar, lærarar, rådgjevarar, foreldre og verksemder med både rettleiingsråd, informasjon og nyttige lenkjer. På sida kan elevar og lærarar logge seg på vårt koordineringsverktøy - systemet som mellom anna administrerer utprøving i vidaregåande skule og arbeidsliv. Verktøyet Google Analytics, som måler nettsidetrafikk, viser at mittyrke.no hadde om lag same besøkstal i 2014 som i Etter fleire år med sterk vekst er bruken av nettsida i faget utdanningsval no godt etablert i det aller meste av fylket. Sida hadde i besøkande og vel unike brukarar. Med unike brukarar meiner ein kor mange treff nettsida har frå enkeltvise IP-adresser. Vise til gode nettstader Mittyrke.no skal vere ein portal der brukarane kan finne nyttig informasjon om vidaregåande utdanning i Hordaland og ulike utdanningsvegar. Målet er ikkje å ha inngåande informasjon om alle tilbod, men losa vidare til gode nettstader der ein kan finne utfyllande informasjon. Yrkesintervju Mittyrke.no er laga for å være skal vere undervisningsstøtte for lærarar og rådgjevarar til bruk i faget Utdanningsval. På mittyrke.no er det også mogleg for elevar å bidra med innhald. Elevane kan intervjue arbeidstakarar om yrka deira og få dei publisert på nettsida. Yrkesintervjua som er gode nok til å publiserast premierast med kinobillettar. Dette er med på å sikre brukaraktivitet på sida, samt vise mangfaldet av yrke i Hordaland. daregåande skule i Hordaland vore organisert gjennom mittyrke.no. Nettsida inneheld eit digitalt verktøy utvikla av Haugalandet skole- og arbeidsliv og Hatteland solutions. Elevane loggar seg på ei side med passord og brukarnamn og setter opp tre utdanningsprogram i prioritert rekkjefølgje som dei ønskjer å ha utprøvingsdag i. Dei aller fleste elevane får innfridd førstevalet sitt, og lærarane i både ungdomsskule og vidaregåande skule kan enkelt halde kontroll på klasselister og logistikk. Erfaringane frå både grunnskole og vidaregåande skule er at SYR har treft godt gjennom å bidra til ein meir effektiv organisering av utprøvingsdagane. Senter for yrkesrettleiing var eit av dei første fylka som tok i bruk det digitale verktøyet frå Haugalandet skoleog arbeidsliv. SYR har slik fått være med å forme utviklinga av verktøyet basert på sine erfaringar. Dei siste åra har mange fleire fylke komme til. SYR er også representert på brukarmøta der ein evaluerer det digitale verktøyet og kjem med forslag til forbetringar. År Tal på besøk Unike brukarar Utprøving av utdanningsprogram og arbeidsliv Sidan 2011 har utprøvinga av utdanningsprogram i vi-

11 Årsrapport Tilsette ved Senter for yrkesrettleiing Kjell Helge Kleppestø, leiar SYR 100 % Tore Muren 100 % Kjersti Kvaløy 100 % Anbjørn Holme 100 % Trond Lygre 100 % T: M: E: Agnes Mowinckelsgt 6 pb Bergen Hordaland fylkekommune

12 Årsrapport Samarbeidspartnarar i 2014 i forbindelse med etter- og vidareutdanningskurs Bedrifter og virksomheter: Bergensavisen AS BA Coast Center Base AS (CCB-basen, Ågotnes) Hellebakken Barnehage Husfliden Bergen AS BKK AS Hjemmesykepleien, Bergenhus, Sentrumsgruppen Kinne Gård, Voss v/ Lars Istad NAV, avdeling Lindås Nordhordland Handverk- og industrilag Norsk Landbruksrådgiving Otera Delta AS Palografen Statoil ASA Sætrevik Interiørsnekkeri Thon Hotel Bergen Airport Tine Rådgjeving Walløe & Nilsen AS (tidl. A.K. Walløe Møbeltapetserer AS) Opplæringskontor: Blikkenslagmestrenes Opplæringskontor Murermestrenes Opplæringskontor Live 2 Learn Opplæringskontor for Sotra og Øygarden Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene Opplæringskontoret for fiskerifag/norsk Sjømatsenter Opplæringskontoret for tømrerfaget Opplæringskontoret i Norhordland Videregående skoler /opplæring: Fagopplæringskontoret, avdeling Stord Fagopplæringskontoret, HFK Bergen Senter for voksenopplæring, Bergen katedralskole Senter for voksenopplæring, Årstad videregående skole Askøy videregående skole Bergen maritime videregående skole Fana Gymnas (Studiespes.) Langhaugen videregående skole (Musikk, dans og drama) Lønborg videregående skole (HS) Nordahl Grieg Videregående skole (MK) Sandsli videregående skole (RM) Slåtthaug videregående skole (Elektro) Sotra vidaregåande skule, Avdeling Bildøy (SS) U. Pihl videregående skole (Idrettsfag) Voss Jordbruksskule (NB) Årstad videregående skole (DH) Åsane videregående skole (BA)

13 Årsrapport

14 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, nærings utvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: Månad År. Avdeling/seksjon.

Årsmelding 2013. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2013. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2013 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Sverre Kvamme Årsrapport 2013 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2013 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Lærarane viser veg 4 Regionalt

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no

Årsrapport 2012. Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland. www.mittyrke.no Årsrapport 2012 Senter for Yrkesrettleiing i Hordaland www.mittyrke.no Årsrapport 2012 1 INNHALD Kompetanseheving: Først ute med nytt studium 2 Etterutdanning 3 Samarbeid skule - arbeidsliv 6 Samarbeid

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014

Skule - OPPL AVD. Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/16238-1 Saksbehandlar: Tore Muren Saksframlegg Saksgang UTVAL Møtedato Opplærings- og helseutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Etablering av karrieresenter i Hordaland

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg

1. Forord s. 1. 2. Innhaldsoversyn s. 2. 3. Innleiing s. 3. 4. Arbeidsområde s. 4. 5. Internt utviklingsarbeid s. 10. 6. Vedlegg RAPPORT 2008 FORORD Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) og ingen sto igjen seier mellom anna at OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlige veikskapar ved det norske systemet for yrkesrettleiing,

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplæringsavdelinga Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. februar 2013 201112128-12/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15 Innhald 1:Innleiing... 3 2:Vidareutdanning... 4 2.1Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT... 4 2.2Regionalt

Detaljer

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere.

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere. Plan for karriererettleiinga ved Forsand ungdomsskole Rutinar, innhald, aktivitetar og ansvarsfordeling Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft. Regional kompetanseutvikling. Korleis møte framtidige kompetansebehov?

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft. Regional kompetanseutvikling. Korleis møte framtidige kompetansebehov? Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Regional kompetanseutvikling. Korleis møte framtidige kompetansebehov? Regionalt kompetansearbeid Korleis arbeider vi med regional kompetansepolitikk i Hordaland?

Detaljer

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl

Rekruttering i Hordaland. Trond Wahl Rekruttering i Hordaland Trond Wahl «Rekruttering til marin sektor 2011 2014» Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok 21.01.10 (sak 03/10): Hordaland fylkeskommune nyttar vederlaget på totalt 15

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Karriere Hordaland - etablering av fylkeskommunale karrieresenter for vaksne

Karriere Hordaland - etablering av fylkeskommunale karrieresenter for vaksne Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/16238-70 Saksbehandlar: Kjell Helge Kleppestø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 31.05.2017 Utval for opplæring og helse 07.06.2017 Utval for

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

AUD-rapport Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga. Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet.

AUD-rapport Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga. Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet. AUD-rapport 13-17 Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune

Yrkesfagleg grunnutdanning. eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Yrkesfagleg grunnutdanning - eit praktisk utdanningstilbod i Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune jobbar med

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer