FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen."

Transkript

1 201 5 Tabelldel

2 202

3 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke tabeller som finnes totalt, det vil si inkludert tabeller som kun inngår i nettversjonen av rapporten. Tabeller som er merket med fet skrift inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten. Tabelldelen omfatter fire hoveddeler: A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting Den periodiske statistikken inneholder tabeller som oppdateres regelmessig i nettversjonen og der et utvalg også vil inngå i senere publikasjoner. Enkelte tabeller er større i nettversjonen med hensyn til antall land og kategorier som er inkludert. I første rekke dekker den periodiske statistikken tabeller fra den nasjonale FoU-statistikken slik disse har vært publisert i tidligere tabellsamlinger (A.2 A.8). Den omfatter også noen tabeller om utdanning (A.1), bibliometri (A.9) og patenter (A.10). En del tabeller fra den siste innovasjonsundersøkelsen i 2010 (A.11) er tatt med. I tillegg inngår et sett tabeller knyttet til FoU i helseforetakene (A.12) og et eget tabellsett med regional FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. Tabellene som inngår under spesialundersøkelser viser resultater fra enkeltstående undersøkelser, eller fra undersøkelser som ikke inngår som en fast del av rapporten. B-tabellene finnes kun i nettversjonen, og for 2012 omfatter de indikatorer for helseforetakenes ressursmåling (B.1). Det er med én tabell med statistiske basistall. Denne inneholder oversikt over prisindekser per mai 2011 (C.1). Flere tabeller med oppdaterte oversikter over BNP, sysselsatte, kjøpekraftpariteter (OECD) og innbyggertall finnes i nettversjonen av rapporten. Som i tidligere utgaver av denne publikasjonen har vi tatt med to oversikter med EUs indikatorer for referansetesting. Strukturindikatorer for innovasjon og forskning (D.1) utarbeides av Eurostat, mens indikatorer for innovasjon (D.2), utarbeides av DG Enterprise som er ansvarlig for EUs innovasjonspolitikk. I D-tabellene er tall for Norge hentet fra EUs egen publisering. Det kan forekomme at disse tallene kan avvike fra nasjonalt publiserte tall. I nettversjonen av disse tabellsettene inngår alle EU-landene, mens vi her kun har med et utvalg..

4 204 5 Tabelldel

5 5 Tabelldel 205 Komplett tabelloversikt, inkludert tabeller i nettversjonen av Indikatorrapporten 2012 Tabeller som inngår i den foreliggende papirutgaven av rapporten er merket med fet skrift. A Periodisk statistikk A.1 Studenter og kandidater A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler A.1.2 Høyere grads kandidater 1991, 1996, 2000, 2001, Kvinneandeler i prosent per fagfelt. A.1.3a Høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. fordelt på fagfelt A.1.3b Høyere grads kandidater ved statlige høgskoler fordelt på fagfelt A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon A.1.5 Norske doktorgrader etter gradtittel A.1.6 Norske doktorgrader etter kjønn A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde A.1.8 Norske doktorgrader Kvinneandeler i prosent per fagområde. A.2 FoU-statistikk Alle sektorer A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2010 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr A.2.4 Totale offentlige utgifter til FoU etter sektor for utførelse og finansieringskilde i Mill. kr. A.2.5 Driftsutgifter til FoU etter sektor for utførelse og fagområde i Mill. kr. A.2.6 Driftsutgifter til FoU i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.2.7 Driftsutgifter til FoU etter aktivitetstype og sektor for utførelse i Mill. kr og prosentfordeling. A.2.8 Driftsutgifter til FoU etter teknologiområde og sektor for utførelse i Mill. kr. A.2.9 Driftsutgifter til FoU etter tematisk område og sektor for utførelse i Mill. kr. A.2.10 Totalt antall personer som deltok i FoU i Norge etter sektor for utførelse i A.2.11 Forskere/faglig FoU-personale i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren per 1. oktober etter utdanning i A.2.12 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale etter sektor for utførelse og region i A.2.13 FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i A.2.14 Driftsutgifter per FoU-årsverk etter sektor for utførelse og fagområde i I kr avrundet til nærmeste 10. A.2.15 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale, samt driftsutgifter per FoU-årsverk, etter sektor for utførelse i A.3 FoU-statistikk Alle sektorer A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. 216 A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser A.3.4 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Løpende priser. A.3.5 FoU-utgifter i Norge etter finansieringskilde Mill. kr. Faste 2000-priser. A.3.6 FoU-utgifter etter region Mill. kr. Løpende priser A.3.7 Driftsutgifter til FoU i Norge etter fagområde Mill. kr. Løpende priser. A.3.8 Driftsutgifter til FoU i Norge etter aktivitetstype Mill. kr og prosent. Løpende priser. A.3.9 Driftsutgifter til FoU i Norge etter aktivitetstype og sektor for utførelse Prosent. A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse A.3.11 Forskere/faglig FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse Totalt og kvinner A.3.12 FoU-årsverk utført i Norge etter sektor for utførelse

6 206 5 Tabelldel A.4 Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet A.4.1 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter departement/grupper av departement. Mill. kr. Løpende priser A.4.2 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter primærmottaker. Mill. kr. Løpende priser A.4.3 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett , eksklusive oppdrag, etter hovedformål. Mill. kr. Løpende priser. A.5 FoU-statistikk. Internasjonale sammenligninger. Alle sektorer A.5.1 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Løpende priser. Mill. NOK A.5.2 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for Mill. NOK i faste 2000-priser. A.5.3 Totale FoU-utgifter som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) i land OECD samler statistikk for Prosent A.5.4 Totale FoU-utgifter i land OECD samler statistikk for NOK i faste 2000-priser per innbygger A.5.5/A.5.6/A.5.7 FoU i foretakssektoren, universitets- og høgskolesektoren og offentlig sektor i land OECD samler statistikk for 2008, 2009 og Prosentandel av totale FoU-utgifter A.5.5 FoU i foretakssektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoUutgifter. A.5.6 FoU i universitets- og høgskolesektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.7 FoU i offentlig sektor (inklusiv privat ikke-forretningsmessig sektor, PNP-sektor) i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.8 FoU-utgifter finansiert av foretakssektoren i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.9 FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. A.5.10 Totale FoU-årsverk per innbyggere i land OECD samler statistikk for A.5.11 Totale FoU-årsverk per av total arbeidskraft i land OECD samler statistikk for A.5.12 Nøkkelindikatorer for FoU i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD i 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009 og A.5.13 Doktorgrader i nordiske og baltiske land etter kjønn A.6 FoU-statistikk Næringslivet A.6.1 Totalt FoU-personale og totale FoU-utgifter i næringslivet i A.6.2a Antall bedrifter med FoU og totalt antall FoU-personale og FoU-årsverk etter næring i 2010 (10+ sysselsatte) A.6.2b Antall foretak med FoU og totalt antall FoU-personale og FoU-årsverk etter næring og sysselsettingsgruppe i A.6.3a Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og næring i Mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.3b Egenutførte kostnader til FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart, næring og sysselsettingsgruppe i Mill. kr. (5+ sysselsatte) A.6.4a Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring i Mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.4b Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring og sysselsettingsgruppe Mill.kr. (5+ sysselsatte) A.6.5a A.6.5b Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring i Antall og mill. kr. (10+ sysselsatte) Næringslivets salg av FoU-tjenester etter næring og sysselsettingsgruppe i Antall og mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.6a Finansiering av egenutført FoU-virksomhet etter næring i Mill.kr. (10+ sysselsatte) A.6.6b Finansiering av egenutført FoU-virksomhet etter næring og sysselsettingsgruppe i Mill.kr. (5+ sysselsatte) A.6.7 A.6.8 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter teknologiområde og næring i Mill. kr. (10+ sysselsatte) Driftskostnader til FoU i næringslivet etter temaområder og næring i Mill. kr. (10+ sysselsatte) A.6.13 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region i (5+ sysselsatte)

7 5 Tabelldel 207 A.7 FoU-statistikk Universitets- og høgskolesektoren A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype i Mill. kr A.7.2 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og lærested i Mill. kr. A.7.3 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og lærested i Mill. kr. A.7.4 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren etter lærested og fagområde i Mill. kr. A.7.5 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og fagområde i A.7.6 Mill. kr. FoU-utgifter til drift og vitenskapelig utstyr i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.7.7 Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og fagområde i Mill. kr. A.7.8 Forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren etter lærested og stilling i A.7.9 Forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren etter stilling i Totalt og kvinner A.7.10 Forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren etter fagområde og stilling i A.7.11 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren etter lærested og stilling i A.7.12 Rekrutteringspersonale i universitets- og høgskolesektoren etter fagområde og stilling i A.7.13 FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren etter lærested og type årsverk i A.7.14 A.7.15 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert helseforetak med universitetssykehusfunksjoner, etter lærested Mill. kr. Løpende priser. FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren per innbygger i utvalgte OECD-land i 2000 og NOK i faste 2000-priser og prosentandel av total FoU A.8 FoU-statistikk Instituttsektoren A.8.1 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr. A.8.2 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i Mill. kr A.8.3 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter utgiftstype og gruppe av institutter i Mill. kr A.8.4 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde og gruppe av institutter i 2010 Mill. kr. A.8.5 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i A.8.6 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren etter gruppe av institutter i A.9 Bibliometri A.9.1 Vitenskapelig publisering i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Antall artikler A.9.2 Relativ publiseringsaktivitet i utvalgte land i utvalgte fagfelt i Publiseringsindeks. (Hele verden = 100) A.9.3 Relativ siteringsindeks for utvalgte land i utvalgte fagfelt i (Hele verden = 100) A.9.4 Samforfatterskap mellom norske og utenlandske forskere , per land. A.9.5 Vitenskapelig publisering i 2011 for utvalgte land. Antall og prosent. A.10 Patenter A.10.1 Fordeling av patentsøknader i Norge etter teknologiområde A.10.2 Antall EPO-søknader etter land A.10.3 Patentering i Norge etter søkerland og periode A.10.4 Patentering i Norge etter teknologiområde og søkerland A.11 Innovasjonsundersøkelsen 2010 A11.1a Produkt- og prosessinnovasjoner etter detaljert næring, A11.1b Produkt- og prosessinnovasjoner etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.2a Hvem utviklet produktinnovasjonene?, etter detaljert næring, A11.2b Hvem utviklet produktinnovasjonene?, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.3a Produktinnovasjoner nye for foretakets marked, etter detaljert næring, A11.3b Produktinnovasjoner nye for foretakets marked, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.4a Hvem utviklet prosessinnovasjonene / prosessinnovasjoner nye for foretakets marked, etter detaljert næring,

8 208 5 Tabelldel A11.4b Hvem utviklet prosessinnovasjonene / prosessinnovasjoner nye for foretakets marked, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.5a Foretak med avbrutt eller ikke fullført innovasjonsaktivitet, etter detaljert næring, A11.5b Foretak med avbrutt eller ikke fullført innovasjonsaktivitet, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.6a Typer av innovasjonsaktivitet, etter detaljert næring, A11.6b Typer av innovasjonsaktivitet, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.7a Produkt- og prosessinnovatører med og uten FoU, etter detaljert næring, A11.7b Produkt- og prosessinnovatører med og uten FoU, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.8a Innovasjonskostnader påløpt i 2010, etter detaljert næring. A11.8b Innovasjonskostnader påløpt i 2010, etter hovednæring og størrelsesgruppe A11.9a Omsetning fra nye og endrede produkter i 2010, etter detaljert næring A11.9b Omsetning fra nye og endrede produkter i 2010, etter hovednæring og størrelsesgruppe A11.10a Formål med innovasjon (svært viktig), etter detaljert næring, A11.10b Formål med innovasjon (svært viktig), etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.11a Informasjonskilder med stor betydning for innovasjonsaktiviteter, etter detaljert næring, A11.11b Informasjonskilder med stor betydning for innovasjonsaktiviteter, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.12a Foretakets viktigste (eller eneste) marked, etter detaljert næring, A11.12b Foretakets viktigste (eller eneste) marked, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.13a Hemmende faktorer for innovasjon - faktorer som hindrer eller begrenser pågående innovasjonsaktivitet, etter detaljert næring, A11.13b Hemmende faktorer for innovasjon - faktorer som hindrer eller begrenser pågående innovasjonsaktivitet, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.14a Hemmende faktorer for innovasjon - faktorer som er avgjørende for ikke å drive innovasjonsaktivitet, etter detaljert næring, A11.14b Hemmende faktorer for innovasjon - faktorer som er avgjørende for ikke å drive innovasjonsaktivitet, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.15a Samarbeidspartnere om innovasjon og FoU, etter detaljert næring, A11.15b Samarbeidspartnere om innovasjon og FoU, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.16a Viktigste samarbeidspartner om innovasjon og FoU, etter detaljert næring, A11.16b Viktigste samarbeidspartner om innovasjon og FoU, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.17a Samarbeidspartnernes lokalisering, etter detaljert næring, A11.17b Samarbeidspartnernes lokalisering, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.18a Patenter og andre beskyttelsesmetoder for innovasjoner, etter detaljert næring, A11.18b Patenter og andre beskyttelsesmetoder for innovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.19a Organisasjonsinnovasjoner, etter detaljert næring, A11.19b Organisasjonsinnovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.20a Organisasjonsinnovasjoner, etter detaljert næring, A11.20b Organisasjonsinnovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.21a Organisasjonsinnovasjoner, etter detaljert næring, A11.21b Organisasjonsinnovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.22a Formål med organisasjonsinnovasjonene, etter detaljert næring, A11.22b Formål med organisasjonsinnovasjonene, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.23a Formål med organisasjonsinnovasjonene, etter detaljert næring, A11.23b Formål med organisasjonsinnovasjonene, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.24a Markedsinnovasjoner, etter detaljert næring, A11.24b Markedsinnovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.25a Markedsinnovasjoner, etter detaljert næring, A11.25b Markedsinnovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.26a Markedsinnovasjoner, etter detaljert næring, A11.26b Markedsinnovasjoner, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.27a Formål med markedsinnovasjoner (høy viktighet), etter detaljert næring, A11.27b Formål med markedsinnovasjoner (høy viktighet), etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.28a Foretakenes tilgang på personell med innovasjonskompetanse, etter detaljert næring, A11.28b Foretakenes tilgang på personell med innovasjonskompetanse, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.29a Foretakenes tilgang på personell med innovasjonskompetanse, etter detaljert næring,

9 5 Tabelldel 209 A11.29b Foretakenes tilgang på personell med innovasjonskompetanse, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.30a Foretakenes tilgang på personell med innovasjonskompetanse, etter detaljert næring, A11.30b Foretakenes tilgang på personell med innovasjonskompetanse, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.31a Vellykket stimulans til nye ideer eller kreativitet blant ansatte, etter detaljert næring, A11.31b Vellykket stimulans til nye ideer eller kreativitet blant ansatte, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A11.32a Ikke vellykket (eller ukjent utfall av) stimulans til nye ideer eller kreativitet blant ansatte, etter detaljert næring, A11.32b Ikke vellykket (eller ukjent utfall av) stimulans til nye ideer eller kreativitet blant ansatte, etter hovednæring og størrelsesgruppe, A.12 FoU-statistikk Helseforetakene A.12.1 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter type helseforetak og utgiftstype i Mill. kr A.12.2 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr A.12.3 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.4 Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og utgiftstype i Mill. kr. A.12.5 Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr A.12.6 Totale FoU-utgifter i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og A.12.7 finansieringskilde i Mill. kr. Totale FoU-utgifter i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. A.12.8 Forskerpersonale ved helseforetakene etter type helseforetak og stilling i Totalt og kvinner. 270 A.12.9 Forskerpersonale i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i A Forskerpersonale i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og stilling i A Totale FoU-årsverk i helseforetakene etter helseregion og type helseforetak i A FoU-årsverk utført av leger og øvrig forskerpersonale i helseforetakene etter helseregion og type helseforetak i A Totale FoU-utgifter i helseforetakene etter type helseforetak og utgiftstype Mill. kr. A FoU-årsverk i helseforetakene etter type helseforetak og stillingsgruppe i A FoU-personale ved helseforetakene etter type helseforetak og stilling i A.13 Regional FoU-statistikk 2010 A.13.1 Totale FoU-utgifter i 2001, 2007 og 2010 i løpende og faste 2000-priser etter fylke, samt 2010 etter sektor for utførelse og per innbygger A.13.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og fylke for utførende enhet i A.13.3 FoU-utgifter finansiert av offentlige midler etter sektor for utførelse i Mill. kr og prosent. A.13.4 FoU-årsverk i 2001, 2007 og 2010 etter fylke, samt etter personalgruppe og per A innbyggere i Totalt FoU-personale, forskere/faglig personale og personale med doktorgrad etter fylke og sektor for utførelse i A.13.6 Kvinnelig FoU-personale og forskerpersonale etter fylke og utførende sektor i A.13.7a Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke i A.13.7b Hovedtall for instituttsektorens FoU-virksomhet etter fylke i A.13.7c Hovedtall for universitets- og høgskolesektorens FoU-virksomhet etter fylke i A.13.7d Hovedtall for helseforetakenes FoU-virksomhet etter fylke i A.13.8 Antall sysselsatte, forskere/faglig personale per sysselsatt og sysselsatte med høyere utdanning etter fylke i A.13.9 Næringslivets innovasjonsvirksomhet etter fylke i A FoU-utgifter som andel av regionalt nasjonalregnskap etter fylke og utførende sektor i A Totale FoU-utgifter i 2010 etter sektor for utførelse, og FoU-utgifter per innbygger, etter forskningsfondsregion og fylke. Mill. kr A Fylkesindikatorer i 2010.

10 210 5 Tabelldel B Spesialundersøkelser Tabellene som inngår under spesialundersøkelser viser resultater fra enkeltstående undersøkelser, eller fra undersøkelser som ikke inngår som en fast del av rapporten. Fra og med 2011-rapporten befinner samtlige B-tabeller seg kun i nettversjonen. Helseforetakenes FoU-måling 2010 B.1.1 Driftskostnader til FoU i helseforetak etter type helseforetak og kostnadstype i Mill. kr. B.1.2 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.3 Driftskostnader til FoU i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.4 Driftskostnader til FoU i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og kostnadstype i Mill. kr. B.1.5 Driftskostnader til FoU i helseforetakene etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.1.6 Driftskostnader til FoU i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. B.1.7 Driftskostnader til FoU i helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner etter helseregion og finansieringskilde i Mill. kr. C Statistiske basistall C.1 Prisindekser for FoU-utgifter i Norge (2000 = 100) C.2 Bruttonasjonalprodukt i Norge i løpende priser. C.3 Innbyggertall i Norge etter område/fylke per C.4 Innbyggertall per i Norge C.5 Sysselsatte i i Norge Årsgjennomsnitt. C.6 Kjøpekraftpariteter (Purchasing Power Parities PPP) mot US$ i land OECD samler statistikk for C.7 Implisitte BNP-prisindekser (2000 = 1,00) i land OECD samler statistikk for C.8 Brutto nasjonalprodukt (BNP) i mill. NOK i land OECD samler statistikk for C.9 Folketall i i land OECD samler statistikk for C.10 Arbeidskraft i i land OECD samler statistikk for D EUs indikatorer for referansetesting D.1 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Strukturtabeller for 2011 eller sist tilgjengelige år D.2 EUs indikatorer for vitenskap, teknologi og innovasjon Indikatorer for innovasjon for 2010 eller sist tilgjengelige år

11 5 Tabelldel 211 Tabell A.1.1 Studenter i universitets- og høgskolesektoren , 1 og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler Studenter Høyere grads kandidater År Totalt Universiteter og vitenskapelige høgskoler Høgskoler Totalt Universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. 2 Statlige høgskoler (før 1994 regionale høgskoler) Fra og med 2001 er ikke personer registrert på doktorgradsprogram inkludert i tallene. Høgskoler omfatter statlige høgskoler samt ikke-vitenskapelige statlige og private høgskoler. Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, er klassifisert som universitet fra 1. jaunar Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september Universitetet i Nordland, tidligere Høgskolen i Bodø, er klassifisert som universitet fra 1. januar I tillegg til universitetene omfatter dette: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole (fra og med 2005 som Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teologiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen. Fra og med 1995 er også Norges Musikkhøgskole og Bergen Arkitekt Skole inkludert. Fra og med 2001 er NLA høgskolen inkludert, og fra og med 2002 Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. Handelshøyskolen BI, Rudolf Steiner-høgskolen, Ansgar teologiske høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole er inkludert fra og med Høyere grads kandidater fra Diakonhjemmets høgskole inngår ikke i statistikken. 3 Nedgangen ved universiteter og vitenskpelige høgskoler m.fl. i 2001 er ikke reell, men skyldes omleggingen til femårig sivilingeniørutdanning ved NTNU fra og med Fristen for å avlegge hovedfag etter gammel modell utløp våren 2007, og medførte ekstra høye kandidattall dette året. 5 Foreløpige tall. Kilde studenter: Utdanningsstatistikk/Statistikkbanken, SSB Kilde høyere grads kandidater: NIFU/Akademikerregisteret

12 212 5 Tabelldel Tabell A.1.4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon Utstedende institusjon Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Stavanger Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Andre Totalt Til og med 1995 Universitetet i Trondheim. 2 Til og med 2004 Norges landbrukshøgskole. 3 Til og med 2004 inngikk Universitetet i Stavanger som Høgskolen i Stavanger i kategorien Andre. 4 Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Oslo og Misjonshøgskolen. Kilde: NIFU/Doktorgradsregisteret Tabell A.1.7 Norske doktorgrader etter fagområde Fagområde Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk og naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Landbruksvitenskap og veterinærmedisin Totalt Kilde: NIFU/Doktorgradsregisteret Tabell A.2.1 Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i Mill. kr. Utgiftsart Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren 1 Driftsutgifter , , , ,0 Herav: Lønn og sosiale utgifter , , , ,0 Andre driftsutgifter , , , ,0 Kapitalutgifter 2 758, ,5 364, ,0 Herav: Utstyr og instrumenter 1 756, ,3 293,8 405,0 Bygg og anlegg 1 002,5 192,2 70,3 740,0 Totalt , , , ,0 1 Universiteter og høgskoler har totalundersøkelser i oddetallsår, mens det for mellomliggende år kun utarbeides totaltall. For helseforetakene er det årlige FoU-undersøkelser. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

13 5 Tabelldel 213 Tabell A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i Mill. kr. Sektor for utførelse Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Oljeselskaper Totalt Dep., fylker, kommuner og off. fond Forskningsråd Næringslivet , , , ,2 717,7 327,6 390,0 519, ,8 45,9 Instituttsektoren , , ,2 454, , , ,1 312, ,0 371,8 Herav: Næringslivsrettede inst , ,3 995,5 318, ,2 446, ,7 115,9 515,0 204,8 Helseforetak uten universitets - sykehusfunksjoner 379,4 7,9 7,9 0,0 354,7 345,1 9,6 15,3 1,5 0,0 Andre offentlig rettede inst ,5 699,0 563,8 135, , , ,8 180,9 663,5 167,0 Universitets- og høgskolesektoren , Herav: Universiteter og høgskoler , Helseforetak med universitets - sykehusfunksjoner 1 959,8 44,1 44, , ,7 172,4 120,3 23,3 17,5 Totalt i Norge , Utlandet 4 705, , ,0 493, , ,8 19, Totalt , Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. 2 Universiteter og høgskoler har totalundersøkelser i oddetallsår, mens det for mellomliggende år kun utarbeides totaltall. For helsefore takene er det årlige FoU-undersøkelser. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk Tabell A.2.3 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse i 2010 (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Sektor for utførelse Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Oljeselskaper Totalt Dep., fylker, kommuner og off. fond Andre Totalt Herav: kilder 1 EU-kommisjonen Forskningsråd Andre Totalt Herav: kilder 1 EU-kommisjonen Foretakssektor , , , , ,9 774, ,7 635, ,8 250,7 Herav: Næringslivet , , , ,2 717,7 327,6 390,0 519, ,8 45,9 Næringslivrettede institutter 3 396, ,3 995,5 318, ,2 446, ,7 115,9 515,0 204,8 Offentlig sektor 7 018,9 706,9 571,7 135, , , ,4 196,2 665,0 167,0 Herav: Andre offentlig rettede institutter 6 639,5 699,0 563,8 135, , , ,8 180,9 663,5 167,0 Helseforetak uten universitets - sykehusfunksjoner 379,4 7,9 7,9-354,7 345,1 9,6 15,3 1,5 0,0 Universitets- og høgskolesektoren , Herav: Universiteter og høgskoler , Helseforetak med universitets - sykehusfunksjoner 1 959,8 44,1 44, , ,7 172,4 120,3 23,3 17,5 Totalt , Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. 2 Universiteter og høgskoler har totalundersøkelser i oddetallsår, mens det for mellomliggende år kun utarbeides totaltall. For helseforetakene er det årlige FoU-undersøkelser. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

14 214 5 Tabelldel Tabell A.2.10 Totalt antall personer som deltok i FoU i Norge etter sektor for utførelse i Sektor for utførelse Totalt Forskere/faglig personale Med doktorgrad Totalt Kvinner Totalt Kvinner Teknisk/ administrativt personale Næringslivet Instituttsektoren Herav: Helseforetak uten universitets sykehusfunksjoner Universitets- og høgskolesektoren Herav: Helseforetak med universitets sykehusfunksjoner Totalt For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Tallene gjelder virksomheter med minimum 10 sysselsatte. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk Tabell A.2.15 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale 1, samt driftsutgifter per FoUårsverk, etter sektor for utførelse i Sektor Totalt Utførte FoU-årsverk Forskere/faglig personale Annet personale Driftsutgifter per FoU-årsverk i 1000 kr Driftsutgifter per FoU-årsverk utført av UoH-utdannet personale i 1000 kr Næringslivet Instituttsektoren Herav: Næringslivsrettede institutter Helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner Andre offentlig rettede institutter Universitets- og høgskolesektoren Herav: Universiteter og høgskoler Helseforetak med universitetssykehusfunksjoner Totalt For næringslivet regnes FoU-årsverk utført av personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. 2 Universiteter og høgskoler har totalundersøkelser i oddetallsår, mens det for mellomliggende år kun utarbeides totaltall. For helseforetakene er det årlige FoU-undersøkelser. FoU-årsverk ved universiteter og høgskoler i 2010 er estimert med utgangspunkt i NIFUs Forskerpersonalregister. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

15 5 Tabelldel 215 Tabell A.3.1 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser. År Totalt Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital ,0 774,1 116,9 275,6 255,5 20,1 329,3 295,3 34,0 286,1 223,3 62, , ,5 141,5 355,4 335,3 20,1 459,3 417,3 42,0 421,3 341,9 79, , ,3 165,8 478,6 434,4 44,2 629,5 578,8 50,7 525,0 454,1 70, , ,1 360,1 850,0 747,4 102,6 958,8 859,6 99,2 907,4 749,1 158, , ,9 313, ,5 941,6 84, , ,6 95, ,8 875,7 133, , ,2 402, , ,8 124, , ,5 143, , ,9 134, , ,2 557, , ,6 148, , ,1 262, , ,5 146, , ,7 841, , ,7 325, , ,8 332, , ,2 183, , , , , ,7 511, , ,2 372, , ,2 218, , , , , ,6 533, , ,3 461, , ,8 353, , , , , ,2 516, , ,3 380, , ,7 561, , , , , ,8 724, , ,2 472, , ,5 471, , , , , ,6 903, , ,5 219, , ,1 459, , , , , ,0 829, , ,6 308, , ,6 621, , , , , ,3 767, , ,8 234, , ,3 903, , , , , , , , ,4 244, , ,4 654, , , , , , , , ,3 284, , ,9 834, , , , , ,5 972, , ,0 300, , , , , , , , ,3 920, , ,9 245, , ,4 905, , , , , , , , ,0 300, , , , , , , , , , , ,7 368, , , , , , , , , , , ,5 454, , , , , , , , , , , ,2 468, , , , , , , , , , , ,2 364, , , ,0 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

16 216 5 Tabelldel Tabell A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 2000-priser. År Totalt Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital , ,6 437, , ,4 67, , ,0 111, , ,2 259, , ,5 493, , ,1 61, , ,8 126, , ,6 305, , ,4 485, , ,4 131, , ,1 142, , ,9 212, , ,0 841, , ,9 226, , ,1 203, , ,0 411, , ,8 621, , ,4 171, , ,5 156, , ,9 293, , ,0 642, , ,7 212, , ,7 209, , ,6 220, , ,2 803, , ,7 218, , ,1 383, , ,4 201, , , , , ,0 450, , ,6 404, , ,4 238, , , , , ,1 630, , ,8 390, , ,9 244, , , , , ,4 630, , ,8 470, , ,7 400, , , , , ,2 596, , ,2 361, , ,4 650, , , , , ,8 847, , ,6 476, , ,9 546, , , , , ,7 959, , ,9 202, , ,2 511, , , , , ,0 882, , ,6 316, , ,8 678, , , , , ,0 784, , ,0 238, , ,2 938, , , , , , , , ,7 243, , ,6 643, , , , , , , , ,9 299, , ,8 839, , , , , ,6 978, , ,5 308, , ,0 973, , , , , ,9 930, , ,2 278, , ,5 872, , , , , , , , ,6 332, , ,4 919, , , , , , , , ,1 383, , , , , , , , , , , ,1 436, , , , , , , , ,9 946, , ,5 448, , , , , , , , , , , ,9 369, , ,4 916,2 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

17 5 Tabelldel 217 Tabell A.3.3 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse (OECDs sektorinndeling). Mill. kr. Løpende priser. År Foretakssektoren Offentlig sektor Universitets- og Totalt Totalt Næringslivet 1 FoU-institutter Totalt Herav: høgskolesektoren Internasjonale institutter ,0 393,0 275,6 117,4 211,9-286, ,0 531,8 355,4 176,4 282,9 11,7 421, ,1 725,8 478,6 247,2 382,3 16,0 525, , ,5 850,0 410,5 548,3 41,0 907, , , ,5 566,4 663,5 38, , , , ,4 862,5 850,8 53, , , , , , ,9 73, , , , , , ,3 93, , , , , , ,6 116, , , , , , ,5 129, , , , , , ,6 140, , , , , , ,9 72, , , , , , ,1 62, , , , , , ,3 56, , , , , , ,6 27, , , , , , ,7 25, , , , , , ,8 30, , , , , , ,0 15, , , , , , ,9 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

18 218 5 Tabelldel Tabell A.3.6 FoU-utgifter 1 etter region Mill. kr. Løpende priser. År Totalt Oslo Østlandet ellers Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge ,1 634,5 453,7 62,3 202,0 219,0 61, ,2 864,2 830,1 123,6 375,9 397,8 124, , , ,9 141,7 428,6 468,8 159, , , ,3 274,0 487,6 728,4 207, , , ,3 335,3 696,7 985,1 277, , , ,1 583,9 949, ,8 319, , , ,7 772, , ,0 379, , , ,5 780, , ,7 525, , , ,3 629, , ,4 716, , , ,1 673, , ,2 783, , , , , , ,4 769, , , , , , ,8 872, , , , , , ,6 977, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 1 Foretak med 10+ sysselsatte i næringslivet. Se tabell A.6.13 for regionalfordeling inkludert foretak med 5+ sysselsatte. Ved regionalisering i næringslivet beregnes det nye vekter for den delen av datamaterialet som trekkes ut som et sannsynlighetsutvalg. I alt verdiene for de enkelte variablene (beregnet med nasjonale vekter) vil dermed avvike noe fra summen av fylker og regioner. 2 Universiteter og høgskoler har totalundersøkelser i oddetallsår, mens det for mellomliggende år kun utarbeides totaltall. Fordeling på region er estimert. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

19 5 Tabelldel 219 Tabell A.3.10 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse År Totalt Totalt Næringslivet 1 Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. Gjelder foretak med 10+ sysselsatte. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Dessuten inngår faglig personale ved de statlige høgskolene fra og med 1995 mot tidligere bare ved distriktshøgskolene. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2011 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon

3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon Frank Foyn Frants Gundersen Hebe Gunnes Kristine Langhoff Svein Olav Nås Knut Onsager Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Lars Wilhelmsen 3 Regionale

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2012 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet RAPPORT 22/2007 Hebe Gunnes og Tore Sandven NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2014 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig SKRIFTSERIE 23/2004 Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus og Terje Bruen Olsen Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Nytt blikk på samarbeid

Nytt blikk på samarbeid Taran Thune, seniorforsker NIFU og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO Nytt blikk på samarbeid Lanseringsseminar for indikatorrapporten, Norges forskningsråd, 15. oktober 2014 Samarbeid om

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data NIFU skriftserie nr. 30/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 567 1327 LYSAKER

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

Bioteknologisk FoU 2005

Bioteknologisk FoU 2005 RAPPORT 8/2007 Bioteknologisk FoU 2005 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Susanne Lehmann Sundnes og Bo Sarpebakken NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Dag W. Aksnes Pål Børing Frank Foyn Hebe Gunnes Tore Halvorsen Inger Henaug Kristine Langhoff Lise Dalen Mc Mahon Svein Olav Nås Terje Bruen Olsen Kristoffer

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Forskningsbarometeret 2015

Forskningsbarometeret 2015 Rapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-441 B Design: Itera Gazette/ DSS Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 5/215 opplag 5 www.forskningsbarometeret.no (5.(,/7

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet?

Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Sveinung Skule Hva vet vi om rekrutteringsbehov, forskerrekruttering og forskerattraktivitet? Kampen om talentene. Forskningspolitisk seminar 14. november 2017 Hovedtemaer Behovet for forskerutdannede

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2016 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

Bioteknologisk FoU Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Pål Børing Kaja Wendt

Bioteknologisk FoU Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Pål Børing Kaja Wendt Bioteknologisk FoU 2009 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Pål Børing Kaja Wendt Rapport 16/2011 Bioteknologisk FoU 2009 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad Utdanning 27 Terje Bruen Olsen, NIFU STEP Innledning Nærmere 11 doktorgrader ble avlagt ved norske universiteter og høgskoler i tidsrommet 199-26. Det er mer enn to tredjedeler av alle doktorgrader i Norge

Detaljer

Utfordringen fra Tora Aasland

Utfordringen fra Tora Aasland Jan Fagerberg, 2.5.2011 Utfordringen fra Tora Aasland Foreløpig utgave - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater - Foreslå resultatindikatorer - Vurdere endringer i virkemidler og finansiering

Detaljer

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 RAPPORT 24/2009 Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 FoU-utgifter og personale Susanne Lehmann Sundnes og Kristoffer Rørstad NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene?

Forskningsbarometeret 2012 hva viser indikatorene? Forskningsbarometeret 212 Innledning 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 212 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene

Detaljer

Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning

Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning Tilstandsrapport for MNT-fagene En gjennomgang av data over innsatsfaktorer og resultater i forskning og utdanning Steinar Johannessen, UH-avdelingen, KD FoU-finansieringen lange linjer Driftsutgifter

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene?

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater

Detaljer

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes Kartlegging av nordområdeforskningen 2009 Dag W. Aksnes Forskningsrådets nordområdekonferanse, Tromsø 10.11.2010 Prosjektet Gi oversikt over samlet norsk nordområdeforskning (FoU) Forskningsrådet har data

Detaljer

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Historisk bakgrunn... 2 Næringslivet... 2 Undersøkelsesenhet... 2 Næringer... 3 Størrelsesgrupper og omfang... 3 Estimering av totaltall... 3 Kvaliteten

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 RAPPORT 9/2007 Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger Kaja Wendt, Kirsten Wille Maus og Susanne Lehmann Sundnes NIFU STEP

Detaljer

Innhold (tentativt per )

Innhold (tentativt per ) 1 2 Innhold (tentativt per 01.07.15) Innhold (tentativt per 01.07.15)... 3 Forord... 5 Kapittel 1 (kommer i trykket utgave)... 6 Kapittel 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet... 6 2.1 Samlet FoU-innsats...

Detaljer

Bioteknologisk FoU 2007

Bioteknologisk FoU 2007 RAPPORT 14/2009 Bioteknologisk FoU 2007 Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Kaja Wendt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU Frank Foyn Hebe Gunnes Kristine Langhoff Trude Røsdal Tore Sandven Tom Skyrud Ole Wiig 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Arbeidsnotat 2015:15. Prosjektnr. 12820603. Postboks 564, 1327 Lysaker. ISBN 978-82-327-0125-4 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 2015:15. Prosjektnr. 12820603. Postboks 564, 1327 Lysaker. ISBN 978-82-327-0125-4 1894-8200 (online) www.nifu.no Veien fra postdoktor til akademia En statistisk analyse av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene Hebe Gunnes Pål Børing Arbeidsnotat 2015:15 Veien fra postdoktor til akademia

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU... 1

5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU... 1 Foreløpig versjon av Kapittel 5 Regionale sammenligninger av innovasjonsaktivitet og ressurser til FoU i Det norske forsknings og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2010, per 20.august 2010.

Detaljer

Kaja Wendt. Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning. NIFU skriftserie nr. 7/2003

Kaja Wendt. Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning. NIFU skriftserie nr. 7/2003 Kaja Wendt Ressursinnsatsen innenfor humanistisk forskning Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 2001 NIFU skriftserie nr. 7/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer