4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Tabeller med nøkkeltall for 2015"

Transkript

1 Oppdatert versjon november Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24.

2 Nøkkeltall for primærnæringsinstitutter 2015 Tabelloversikt Tabell 1 Hovedtall for primærnæringsinstitutter 2015 Tabell 2 Inntekter i 2015 etter finansieringstype. Mill. kr Tabell 3 Driftsinntekter og driftsresultat Mill kr og prosent Tabell 4 Basisfinansiering Mill. kr og i prosent av totale driftsinntekter. Tabell 5 Totale driftsinntekter etter finansieringskilde Mill kr og prosent. Tabell 6 Nasjonale oppdragsinntekter Mill kr og prosent. Tabell 7 Finansiering fra utlandet etter kilde Mill kr Tabell 8 Driftsinntekter per totale årsverk og per forskerårsverk kr Tabell 9 Basisfinansiering per årsverk utført av forskere/faglig personale kr Tabell 10 Disponering av basisbevilgningen Mill kr Tabell 11 Totale årsverk, årsverk utført av forskere/faglig personale og årsverk utført av forskere/faglig personale i % av totale årsverk Tabell 12 Antall ansatte i hovedstilling med doktorgrad Tabell 13 Doktorgrader avlagt av personer tilknyttet instituttet Tabell 14 Instituttets styre, institutt- og forskningsledelse og kvinneandeler i 2015 Tabell 15 Avgang og tilvekst av forskere/faglig personale i Tabell 16 Årsverk utført ved annen institusjon av forskere/faglig personale ansatt i hovedstilling ved instituttet Tabell 17 Årsverk utført ved instituttet av forskere/faglig personale ansatt i hovedstilling ved annen institusjon Tabell 18 Veiledning og forskerutdanning i 2015 Tabell 19 Utenlandske gjesteforskere ved instituttene i Antall forskere og oppholdenes varighet i måneder. Tabell 20 Instituttforskere med utenlandsopphold i Antall forskere og oppholdenes varighet i måneder. Tabell 21 Anslått fordeling av totalt antall prosjekter/oppdrag bearbeidet i 2015 fordelt etter prosjektstørrelse. Antall prosjekter og mill. kr. Tabell 22 Anslått fordeling av nye prosjekter i 2015 fordelt etter prosjektstørrelse. Antall prosjekter og mill. kr. Tabell 23 Antall vitenskapelige publikasjoner Tabell 24 Publikasjonspoeng og poeng per årsverk utført av forskere/faglig personale Tabell 25 Annen formidling 2015 Tabell 26 Nyetableringer 2015 Tabell 27 Lisenser og patenter 2015 Tabell 28 Driftsinntekter i 2015, eksklusive inntekter overført til andre, fordelt på finansieringstype. Mill. kr Tabell 29 Eiendeler og egenkapital og gjeld i Mill. kr Tabell 30 Disponering av STIM-EU-midler Mill kr Generelle fotnoter: Totale inntekter inkluderer også finansinntekter og ekstraordinære inntekter Driftsinntekter er eksklusive finansinntekter og ekstraordinære inntekter Basisbevilgning omfatter grunnbevilgning og strategiske instituttsatsinger Inntekter fra kommuner og fylkeskommuner inngår i offentlig forvaltning

3 Tabell 1 Hovedtall for primærnæringsinstitutter 2015 Økonomi Ressurser - personale Resultater Drifts - Drifts - Basisbevilgnininntekteinntekteinntekter Basisbev. andel av totale drifts- Nasjonale bidrags- Nasjonale oppdrags- Internasjonale herunder EU- F.rådets andel av totale drifts- Totale Årsverk forskere/ faglig Herav Avlagte doktor- Publikasjonspoeng per forsker- inntekter resultat 3) inntekter inntekter inntekter årsverk personale kvinner grader 1) årsverk 2) Mill. kr Mill. kr Mill. kr Prosent Mill. kr Mill. kr Mill. kr Mill. kr Prosent Antall Antall Antall Antall Forholdstall Bygdeforskning 35,8 0,2 8,4 23,4 21,0 5,5 0,5 0, ,68 NIBIO 703,1-3,5 121,5 17,3 209,6 79,2 16,9 9, ,75 Nofima 544,8 21,0 88,3 16,2 248,7 166,9 35,6 21, ,70 SINTEF Fiskeri og havbruk 205,0-8,9 24,1 11,8 48,9 121,1 10,9 0, ,66 Veterinærinstituttet 351,2 9,0 21,4 6,1 108,5 73,0 7,3 6, ,83 Sum institutter under finansieringsordningen 1 840,0 17,8 263,6 14,3 636,8 445,7 71,2 38, ,76 Havforskningsinstituttet 1 096,3 10,5 212,8 56,3 8, ,95 NIFES 169,1 8,5 66,2 1,6 1, ,81 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 1 265,4 19,0 279,0 57,9 9, ,93 SUM 3 105,4 36,7 263,6 915,8 445,7 129,1 47, ,81 1) Omfatter antall avlagte doktorgrader der minst 50 prosent av arbeidet er utført ved instituttet eller der instituttet har finansiert minst 50 prosent av arbeidet. 2) Årsverk utført av forskere/faglig personale 3) Ved Havforskningsinstituttet og NIFES er oppdragsinntekter med under bidragsinntekter.

4 Tabell 2 Inntekter i 2015 etter finansieringstype. Mill. kr Basisbevilgning Norges forskningsråd (NFR) 0,0 Nasjonale bidragsinntekter STIM-EUmidler fra inntekter Bidrags- NFR utenom NFR 0,0 0,0 Sum Nasjonale oppdragsinntekter 3) Offentlig forvaltning Næringsliv Andre Sum Internasjonale inntekter Inntekter til forvaltnings - oppgaver Øvrige inntekter fra driften Bygdeforskning 8,4 21,0 21,0 3,2 2,2 5,5 0,5 0,5 1,0 36,8 NIBIO 121,5 100,1 0,0 109,5 209,6 31,5 47,7 79,2 16,9 255,9 19,9 0,2 703,4 Nofima 88,3 62,8 0,4 185,5 248,7 9,5 157,4 166,9 35,6 5,3 1,8 546,6 SINTEF Fiskeri og havbruk 24,1 48,8 0,1 48,9 12,4 108,7 121,1 10,9 3,7 208,8 Veterinærinstituttet 21,4 25,0 83,5 108,5 37,0 36,0 73,0 7,3 140,1 0,9 0,6 351,8 Sum institutter under finansieringsordningen 263,6 257,7 0,5 378,5 636,8 93,6 352,1 445,7 71,2 396,0 26,6 7, ,3 Havforskningsinstituttet 108,2 104,6 212,8 56,3 810,7 16,5 0, ,0 NIFES 18,9 0,1 47,2 66,2 1,6 100,6 0,7 169,1 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 127,1 0,1 151,8 279,0 57,9 911,3 17,2 0, ,1 Finansinntekter m.m 2) Totale inntekter SUM 263,6 384,8 0,6 530,4 915,8 93,6 352,1 445,7 129, ,4 43,8 8, ,4 1) Fordelingen av inntekter etter inntektstype er foreløpig og vil kunne bli endret. 2) Omfatter finansinntekter og ekstraordinære inntekter. 3) Ved Havforskningsinstituttet og NIFES omfatter bidragsinntektene både bidrags- og oppdragsinntekter.

5 Tabell 3 Driftsinntekter og driftsresultat Mill kr og prosent Driftsinntekter (mill kr.) Driftsresultat (mill kr.) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter Bygdeforskning 29,1 32,3 29,6 30,8 35,8-0,5-0,3-0,5-0,3 0,2-1,6-0,9-1,7-0,9 0,5 NIBIO 685,6 659,9 692,0 684,1 703,1 15,0-12,5-13,1-5,8-3,5 2,2-1,9-1,9-0,8-0,5 Nofima 501,2 494,8 505,0 527,0 544,8 4,1-18,8 10,2 35,5 21,0 0,8-3,8 2,0 6,7 3,9 SINTEF Fiskeri og havbruk 165,9 181,3 188,5 196,6 205,0 11,9 8,0 8,7 5,7-8,9 7,2 4,4 4,6 2,9-4,3 Veterinærinstituttet 346,8 365,5 353,4 323,0 351,2 0,7-4,0 1,5-18,4 9,0 0,2-1,1 0,4-5,7 2,6 Sum institutter under finansieringsordningen 1 728, , , , ,0 31,2-27,5 6,9 16,8 17,8 1,8-1,6 0,4 1,0 1,0 Havforskningsinstituttet 873,3 917, , , ,3 1,4-15,2-5,9 35,1 10,5 0,2-1,7-0,6 3,2 1,0 NIFES 139,3 141,6 128,2 156,5 169,1 4,7 14,6-6,6 1,6 8,5 3,4 10,3-5,2 1,0 5,0 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 1 012, , , , ,4 6,2-0,6-12,5 36,7 19,0 0,6-0,1-1,1 2,9 1,5 SUM 2 741, , , , ,4 37,4-28,1-5,6 53,5 36,7 1,4-1,0-0,2 1,8 1,2

6 Tabell 4 Basisfinansiering Mill. kr og i prosent av totale driftsinntekter. Basisbevilgning 1) som Basisbevilgning 1) % av driftsinntekter Bygdeforskning 8,6 8,6 8,9 8,1 8, NIBIO 142,9 138,2 140,8 129,8 121, Nofima 76,9 77,5 80,7 83,2 88, SINTEF Fiskeri og havbruk 17,8 20,6 21,6 22,5 24, Veterinærinstituttet 20,2 22,7 22,7 21,5 21, Sum institutter under finansieringsordningen 266,5 267,6 274,6 265,1 263, Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM 1) Basisbevilgning omfatter grunnbevilgning og strategiske instituttsatsinger.

7 Tabell 5 Totale driftsinntekter etter finansieringskilde Mill kr Norges forskningsråd Offentlig forvaltning Næringsliv Bygdeforskning 22,9 25,7 23,6 25,8 29,3 2,7 6,3 2,0 2,0 3,2 3,2 0,1 2,8 1,5 2,2 NIBIO 197,9 209,8 225,9 220,6 221,6 356,7 334,1 338,4 318,4 364,1 87,6 71,4 87,5 90,1 80,6 Nofima 169,8 148,5 137,8 135,3 151,5 149,7 158,6 156,0 170,2 188,5 149,0 146,2 175,7 172,4 163,9 SINTEF Fiskeri og havbruk 71,1 74,3 79,0 70,9 73,0 14,8 14,5 14,0 13,2 12,4 69,6 80,7 87,5 99,4 108,7 Veterinærinstituttet 75,1 61,8 56,8 51,6 46,3 226,6 254,0 217,8 235,7 238,9 24,6 22,6 39,9 29,6 53,1 Sum institutter under finansieringsordningen 536,8 520,2 523,2 504,1 521,8 750,4 767,6 728,1 739,5 807,2 334,0 321,0 393,3 392,9 408,5 Havforskningsinstituttet 86,6 86,0 108,8 104,1 108,2 599,2 646,4 721,2 676,0 871,2 34,9 43,9 44,2 36,9 44,1 NIFES 31,6 30,3 21,5 18,4 19,0 82,9 101,3 88,2 114,4 129,1 13,8 1,8 13,1 22,3 18,3 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 118,1 116,2 130,4 122,4 127,2 682,1 747,7 809,4 790, ,4 48,6 45,7 57,3 59,1 62,4 SUM 655,0 636,4 653,6 626,6 649, , , , , ,5 382,6 366,7 450,6 452,1 470,9 Utlandet Andre kilder Sum driftsinntekter Bygdeforskning 0,1 0,0 0,9 0,7 0,5 0,2 0,1 0,4 0,8 0,5 29,1 32,3 29,6 30,8 35,8 NIBIO 12,2 18,2 19,5 26,1 16,9 31,2 26,4 20,7 29,0 19,9 685,6 659,9 692,0 684,1 703,1 Nofima 22,0 30,3 28,7 41,2 35,6 10,8 11,2 6,8 7,8 5,3 501,2 494,8 505,0 527,0 544,8 SINTEF Fiskeri og havbruk 9,4 11,7 8,0 13,1 10,9 1,0 165,9 181,3 188,5 196,6 205,0 Veterinærinstituttet 11,2 15,8 23,9 5,3 7,3 9,3 11,3 15,1 0,8 5,5 346,8 365,5 353,4 323,0 351,2 Sum institutter under finansieringsordningen 54,9 76,1 81,0 86,5 71,2 52,5 49,0 43,0 38,4 31, , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Havforskningsinstituttet 55,1 53,5 52,6 46,9 56,3 97,6 88,0 116,6 28,7 16,5 873,3 917, ,4 892, ,3 NIFES 0,8 2,6 5,0 1,1 1,6 10,3 5,7 0,4 0,3 1,1 139,3 141,6 128,2 156,5 169,1 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 55,8 56,1 57,6 48,0 57,9 107,9 93,8 117,0 29,0 17, , , , , ,4 SUM 110,7 132,2 138,5 134,5 129,1 160,4 142,7 160,0 67,4 48, , , , , ,4

8 Tabell 5b Totale driftsinntekter etter finansieringskilde Andeler Norges forskningsråd Offentlig forvaltning Næringsliv Bygdeforskning # # NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM Utlandet Andre Sum driftsinntekter Bygdeforskning # # NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

9 Tabell 6 Nasjonale oppdragsinntekter Mill kr Offentlig forvaltning Næringsliv Andre kilder Sum Bygdeforskning 2,0 2,0 3,2 2,8 1,5 2,2 0,2 4,7 3,6 5,5 NIBIO 40,1 38,3 31,5 51,5 64,2 47,7 1,0 92,6 102,5 79,2 Nofima 4,9 7,9 9,5 175,7 157,7 157,4 180,5 165,6 166,9 SINTEF Fiskeri og havbruk 14,0 13,2 12,4 87,5 99,4 108,7 101,5 112,6 121,1 Veterinærinstituttet 0,0 41,0 37,0 31,7 13,9 36,0 31,7 54,9 73,0 Sum institutter under finansieringsordningen 60,9 102,4 93,6 349,1 336,5 352,1 1,0 0,2 411,0 439,1 445,7 0,0 0,0 0,0 Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM Ved Havforskningsinstituttet og NIFES er oppdragsinntekter ikke spesifisert. Tabell 6b Nasjonale oppdragsinntekter Andeler Offentlig forvaltning Næringsliv Andre kilder Sum Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

10 Tabell 7 Finansiering fra utlandet etter kilde Mill kr EU-institusjoner Næringsliv Øvrige institusjoner og organisasjoner Totale inntekter fra utlandet Bygdeforskning 0,9 0,7 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,9 0,7 0,5 NIBIO 10,7 12,2 8,4 17,8 9,9 0,0 3,6 0,9 0,9 1,6 6,0 7,5 7,4 6,1 12,2 18,2 19,5 26,1 16,9 Nofima 11,0 19,6 16,0 28,2 21,2 10,9 10,4 12,4 12,8 13,8 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 22,0 30,3 28,7 41,2 35,6 SINTEF Fiskeri og havbruk 4,1 4,3 2,7 2,2 0,1 4,4 5,5 3,7 6,1 5,9 0,9 2,0 1,6 4,9 4,9 9,4 11,7 8,0 13,1 10,9 Veterinærinstituttet 6,0 11,2 20,2 2,9 6,6 2,8 3,5 3,6 2,4 0,7 2,4 1,1 11,2 15,8 23,9 5,3 7,3 Sum institutter under finansieringsordningen 31,8 47,3 48,2 51,8 38,3 18,1 19,3 23,3 22,2 21,4 5,1 9,4 9,4 12,5 11,5 54,9 76,1 81,0 86,5 71,2 Havforskningsinstituttet 11,7 15,1 18,3 10,6 8,0 3,6 3,1 5,7 7,1 4,7 39,7 35,3 28,6 29,2 43,5 55,1 53,5 52,6 46,9 56,3 NIFES 2,6 0,5 1,1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,8 1,8 2,2 0,5 0,4 0,8 2,6 5,0 1,1 1,6 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 11,7 15,1 20,9 11,2 9,1 3,6 3,9 5,9 7,2 4,8 40,5 37,1 30,8 29,7 43,9 55,8 56,1 57,6 48,0 57,9 SUM 43,5 62,4 69,1 62,9 47,5 21,7 23,2 29,3 29,4 26,2 45,6 46,5 40,1 42,2 55,4 110,7 132,2 138,5 134,5 129,1

11 Tabell 8 Driftsinntekter per totale årsverk og per forskerårsverk kr Driftsinntekter 1) per totale årsverk 2) Driftsinntekter 1) per forskerårsverk 3) Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM ) Inntekter knyttet til faglige aktiviteter som måtte være utført av andre enn instituttets egne medarbeidere inngår. 2) Årsverk utført av skipspersonell inngår i tallene ved Havforskningsinstituttet. 3) Gjelder årsverk utført av forskere og annet faglig personale.

12 Tabell 9 Basisfinansiering per årsverk utført av forskere/faglig personale kr Basisbevilgning 1) per forskerårsverk 2) Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM 1) Basisbevilgning omfatter grunnbevilgning og strategiske instituttsatsinger. 2) Gjelder årsverk utført av forskere og annet faglig personale.

13 Tabell 10 Disponering av basisbevilgningen Mill kr Strategisk instituttsatsing Forprosjekt/ Ideutvikling Egenandel i forskningsprosjekter Nettverksbygging og kompetanseutvikling Vitenskapelig utstyr Sum basisbevilgning Bygdeforskning 2,3 0,9 0,4 4,8 8,4 0,3 NIBIO 30,9 26,0 22,1 38,8 3,7 121,5 14,6 Nofima 26,6 16,6 9,8 35,2 0,0 88,3 8,8 SINTEF Fiskeri og havbruk 17,1 3,5 3,6 24,1 2,3 Veterinærinstituttet 7,1 5,6 2,6 6,0 21,4 7,9 Sum institutter under finansieringsordningen 84,0 49,1 38,4 88,4 3,7 263,6 33,8 Herav til int. samarbeid Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

14 Tabell 11 Totale årsverk, årsverk utført av forskere/faglig personale og årsverk utført av forskere/faglig personale i % av totale årsverk Årsverk totalt Herav kvinner Forskerårsverk totalt Herav kvinner Forskere i % av total Årsverk totalt Herav kvinner Forskerårsverk totalt Herav kvinner Forskere i % av total Årsverk totalt Herav kvinner Forskerårsverk totalt Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Herav kvinner Forskere i % av total Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM Årsverk totalt Herav kvinner Forskerårsverk totalt Herav kvinner Forskere i % av total Årsverk totalt Herav kvinner Forskerårsverk totalt Herav kvinner Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Forskere i % av total Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM Totale årsverk ved Havforskningsinstituttet er inklusive skipspersonell.

15 Tabell 12 Antall ansatte i hovedstilling med doktorgrad Ansatte med doktorgrad per forskerårsverk Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Bygdeforskning ,68 0,75 0,83 0,79 1,03 NIBIO ,72 0,78 0,79 0,74 0,76 Nofima ,65 0,72 0,71 0,74 0,78 SINTEF Fiskeri og havbruk ,56 0,51 0,48 0,51 0,54 Veterinærinstituttet ,82 0,83 0,83 0,81 1,02 Sum institutter under finansieringsordningen ,70 0,74 0,74 0,72 0,79 Havforskningsinstituttet ,78 0,82 0,89 0,86 0,87 NIFES ,69 0,81 0,72 0,89 1,04 Sum institutter utenfor finansieringsordningen ,76 0,81 0,86 0,86 0,90 SUM ,71 0,76 0,77 0,76 0,82

16 Tabell 13 Doktorgrader avlagt av personer tilknyttet instituttet Antall Antall Totalt antall avlagte doktorgrader med Totalt antall avlagte doktorgrader med avlagte doktorgrader over 50% instituttbidrag 1) avlagte doktorgrader over 50% instituttbidrag 1) Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM ) Omfatter avlagte doktorgrader der minst 50 prosent av arbeidet er utført ved instituttet eller der instituttet har finansiert minst 50 prosent av arbeidet.

17 Tabell 14 Instituttets styre, institutt- og forskningsledelse og kvinneandeler i Andel kvinner av totale årsverk Andel kvinner av faglig personale (FoU-årsverk) Andel kvinner blant ansatte med doktorgrad Andel kvinner blant avlagte doktorgrader Instituttets styre Instituttledelse Forskningsledelse Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Prosent Prosent Prosent Prosent Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

18 Tabell 15 Avgang og tilvekst av forskere/faglig personale i Næringsliv UoH Andre forskningsinstitutt Avgang til Off. virksomhet Utland Annet Sum Bygdeforskning 2 2 NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM Næringsliv UoH Utland Tilvekst fra Andre Off. forskningsinstitutt virksomhet Nyutdannede Annet Sum Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

19 Tabell 16 Årsverk utført ved annen institusjon av forskere/faglig personale ansatt i hovedstilling ved instituttet Forskere ansatt i hovedstilling ved instituttet med bistilling i: Annet Næringslivet UoH forskningsmiljø Bygdeforskning 0,8 0,2 1,0 NIBIO 2,4 0,7 3,1 Nofima 2,8 2,8 SINTEF Fiskeri og havbruk 1,4 1,4 Veterinærinstituttet 0,4 0,4 Sum institutter under finansieringsordningen 2,4 5,4 0,9 8,7 Sum Havforskningsinstituttet 2,3 0,4 2,7 NIFES 0,2 0,2 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 2,3 0,6 2,9 SUM 2,4 7,7 1,5 11,6

20 Tabell 17 Årsverk utført ved instituttet av forskere/faglig personale ansatt i hovedstilling ved annen institusjon Arbeid utført i bistilling ved instituttet av forskere med hovedstilling i : Annet Næringslivet UoH forskningsmiljø Sum Bygdeforskning 0,4 0,4 NIBIO 3,5 0,6 0,2 4,3 Nofima 1,4 1,4 SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet 0,4 0,4 Sum institutter under finansieringsordningen 3,5 2,8 0,2 6,5 Havforskningsinstituttet 2,0 2,0 NIFES 2,0 2,0 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 2,0 2,0 4,0 SUM 3,5 4,8 2,2 10,5

21 Tabell 18 Veiledning og forskerutdanning i 2015 Doktorgradskandidater/-studenter Ansatte i hovedstilling som har vært Avlagte doktorgrader der instituttet tilknyttet instituttet veiledere for doktorgradsstudenter har bidratt med veiledning Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM Antall mastergradsstudenter med Ansatte i hovedstilling som har vært arbeidsplass ved instituttet veiledere for mastergradsstudenter Kvinner Menn Sum Kvinner Menn Sum Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen # Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen # SUM #

22 Tabell 19 Utenlandske gjesteforskere ved instituttene i Antall forskere og oppholdenes varighet i måneder. Norden EU Øvrig Europa USA Canada Asia Annet Totalt Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

23 Tabell 20 Instituttforskere med utenlandsopphold i Antall forskere og oppholdenes varighet i måneder. Norden EU Øvrig Europa USA Canada Annet Totalt Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Antall Mnd Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

24 Tabell 21 Anslått fordeling av totalt antall prosjekter/oppdrag bearbeidet i 2015 fordelt etter prosjektstørrelse. Antall prosjekter og mill. kr. Prosjektstørrelse 0-0,5 mill. kr 0,5-2,0 mill. kr 2,0-5,0 mill. kr > 5 mill. kr Totalt Antall Mill kr Antall Mill kr Antall Mill kr Antall Mill kr Antall Mill kr Bygdeforskning 12 1,9 5 1,3 9 2, , ,8 NIBIO , , , , ,5 Nofima , , , , ,3 SINTEF Fiskeri og havbruk , , , , ,0 Veterinærinstituttet , , , ,0 Sum institutter under finansieringsordningen , , , , , Havforskningsinstituttet 236 8, , , , ,6 NIFES 46 9, , ,0 7 55, ,0 Sum institutter utenfor finansieringsordningen , , , , ,5 SUM , , , , ,3

25 Tabell 22 Anslått fordeling av nye prosjekter i 2015 fordelt etter prosjektstørrelse. Antall prosjekter og mill. kr. Prosjektstørrelse 0-0,5 mill. kr 0,5-2,0 mill. kr 2,0-5,0 mill. kr > 5 mill. kr Totalt Antall Mill kr Antall Mill kr Antall Mill kr Antall Mill kr Antall Mill kr Bygdeforskning 9 1,7 1 0,5 3 3,3 4 28, ,9 NIBIO , , , , ,3 Nofima , , , , ,5 SINTEF Fiskeri og havbruk , , , , ,4 Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen , , , , ,2 0 Havforskningsinstituttet 42 10, , , , ,9 NIFES 14 4, ,0 3 12,3 3 28, ,1 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 56 14, , , , , SUM , , , , ,2

26 Tabell 23 Antall vitenskapelige publikasjoner Artikler i periodika eller serier 2014 Artikler i antologier Monografi Sum Artikler i periodika eller serier 2015 Artikler i antologier Monografi Sum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

27 Tabell 24 Publikasjonspoeng og poeng per årsverk utført av forskere/faglig personale Publikasjonspoeng 1) Publikasjonspoeng per forskerårsverk 2) Bygdeforskning 33,0 22,8 17,6 22,9 32,6 1,73 1,22 0,97 1,20 1,68 NIBIO 150,6 171,0 164,6 170,3 242,8 0,47 0,53 0,49 0,53 0,75 Nofima 139,7 140,8 119,6 81,3 128,2 0,56 0,66 0,57 0,42 0,70 SINTEF Fiskeri og havbruk 30,7 26,6 30,7 34,9 63,4 0,34 0,27 0,31 0,35 0,66 Veterinærinstituttet 92,3 102,4 105,5 92,7 108,4 0,62 0,67 0,68 0,66 0,83 Sum institutter under finansieringsordningen 446,3 463,6 438,1 402,1 575,4 0,54 0,58 0,54 0,52 0,76 0,0 0,0 0,0 0,0 Havforskningsinstituttet 118,3 157,8 145,8 163,3 229,5 0,50 0,65 0,60 0,67 0,95 NIFES 62,1 43,3 38,4 37,1 44,2 1,07 0,76 0,71 0,69 0,81 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 180,4 201,1 184,2 200,4 273,7 0,62 0,67 0,62 0,67 0,93 SUM 626,7 664,7 622,3 602,5 849,1 0,56 0,60 0,56 0,56 0,81 1) Ny modell for beregning av publikasjonspoeng gjelder fra Poengene ikke er sammenlignbare med tidligere år. 2) Årsverk utført av forskere/faglig personale.

28 Tabell 25 Annen formidling 2015 Fagbøker, lærebøker, andre selvstendige utgivelser Kapitler og artikler i bøker, lærebøker, allmenntidsskrifter med mer Egen rapportserie Rapporter Ekstern rapportserie Til oppdragsgivere Foredrag/fremleggelse av paper/poster Populærvit. artikler og foredrag Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker ol Bygdeforskning NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Konferanser, seminarer der instituttet har medvirket i arr. Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM På grunn av sammenslåing av institutter midt i kalenderåret, kan formidlingsaktiviteten ved NIBIO være noe underrapportert.

29 Tabell 26 Nyetableringer 2015 Bedriftsnavn Bransje Ansatte per NIBIO Pharmaplants AS Farmasi Ingen NIBIO Forest Vision AS Skogplanlegging Ingen Nofima Healthboost AS Næring Ingen

30 Tabell 27 Lisenser og patenter 2015 Bygdeforskning Antall patentsøknader Norge Utlandet Antall meddelte patenter Antall nye lisenser solgt Samlede lisensinntekter NIBIO Nofima SINTEF Fiskeri og havbruk 478 Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen Havforskningsinstituttet NIFES Sum institutter utenfor finansieringsordningen SUM

31 Tabell 28 Driftsinntekter i 2015, eksklusive inntekter overført til andre, fordelt på finansieringstype. Mill. kr Basis-bevilgning Norges forskningsråd (NFR) Nasjonale bidragsinntekter STIM-EUmidler fra inntekter Bidrags- NFR utenom NFR Sum Nasjonale oppdragsinntekter 1) Offentlig forvaltning Næringsliv Andre Sum Utlandet Inntekter til forvaltningsoppgaver Bygdeforskning 8,4 13,0 13,0 2,8 2,0 4,8 0,5 0,5 27,2 NIBIO 121,5 100,1 0,0 109,5 209,6 31,5 47,7 79,2 16,9 255,9 19,9 703,1 Nofima 87,0 51,1 0,4 154,7 206,3 9,2 145,9 155,1 35,3 5,3 488,8 SINTEF Fiskeri og havbruk 24,1 22,2 0,1 22,3 9,6 88,1 97,6 9,2 153,2 Veterinærinstituttet 21,4 25,0 83,5 108,5 37,0 36,0 73,0 7,3 140,1 0,9 351,2 Sum institutter under finansieringsordningen 262,3 211,4 0,5 347,8 559,7 90,0 319,7 409,7 69,1 396,0 26, ,5 Øvrige inntekter fra driften Totale driftsinntekter, ekskl inntekter overført til andre Havforskningsinstituttet 78,2 77,7 155,9 56,0 807,2 16, ,6 NIFES 18,9 0,1 47,2 66,2 1,6 100,6 0,7 169,1 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 97,1 0,1 124,9 222,1 57,6 907,8 17, ,7 SUM 262,3 308,5 0,6 472,7 781,9 90,0 319,7 409,7 126, ,8 43, ,2 1) Ved Havforskningsinstituttet og NIFES er oppdragsinntekter med under bidragsinntekter.

32 Tabell 29 Eiendeler og egenkapital og gjeld i Mill. kr Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital og gjeld Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Bygdeforskning 2,6 31,2 33,9 9,7 24,2 33,9 NIBIO 57,3 358,2 415,5 103,9 311,6 415,5 Nofima 41,3 220,3 261,6 102,0 159,6 261,6 SINTEF Fiskeri og havbruk 26,2 107,6 133,8 59,1 74,6 133,8 Veterinærinstituttet 9,1 81,2 90,3 7,7 82,6 90,3 Sum institutter under finansieringsordningen 136,4 798,6 935,0 282,5 652,6 935,0 Havforskningsinstituttet 1 446,0 201, , ,3 199, ,9 NIFES 29,7 12,6 42,3 42,3 42,3 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 1 475,7 214, , ,3 241, ,2 SUM 1 612, , , ,8 894, ,3

33 Tabell 30 Disponering av STIM-EU-midler Mill kr Egenandel Akkvisisjon og prosjekt- Nettverksbygging, kompetanseutvikling og Nasjonale Sum i EU-prosjekter etablering internasjonalt posisjonering internasjonalt aktiviteter STIM-EU-midler Bygdeforskning 0,0 NIBIO 0,0 0,0 Nofima 0,4 0,4 SINTEF Fiskeri og havbruk 0,1 0,1 Veterinærinstituttet Sum institutter under finansieringsordningen 0,1 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Havforskningsinstituttet NIFES 0,1 Sum institutter utenfor finansieringsordningen 0,1 SUM 0,1 0,0 0,4 0,6

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Instituttets navn: Kontaktperson: Tlf.: E-post: 1 Instituttets økonomi Alle beløp oppgis i 1000 kr. 1.1 Grunnbevilgninger

Detaljer

Årsrapport 2008. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2008. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene 08 Årsrapport 2008 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Årsrapport 2008 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd

Detaljer

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærnæringsinstituttene 11 Årsrapport 2011 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Årsrapport 2011 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd 2012 Norges forskningsråd

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Området for bioproduksjon og foredling. Årsrapport 2002. Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene. Norges forskningsråd

Området for bioproduksjon og foredling. Årsrapport 2002. Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene. Norges forskningsråd Området for bioproduksjon og foredling Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd Årsrapport 2002: Forskningsinstituttene, Delrapport for primærnæringsintituttene

Detaljer

Årsrapport 2003. Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene. Norges forskningsråd

Årsrapport 2003. Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene. Norges forskningsråd Årsrapport 2003 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd Årsrapport 2003: Forskningsinstituttene, Delrapport for primærnæringsintituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Årsrapport 2008. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2008. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene 08 Årsrapport 2008 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Årsrapport 2008 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Området for bioproduksjon og foredling. Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene Delrapport for primærinstituttene. Norges forskningsråd

Området for bioproduksjon og foredling. Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene Delrapport for primærinstituttene. Norges forskningsråd Området for bioproduksjon og foredling Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Delrapport for primærinstituttene Norges forskningsråd Årsrapport 2001: Forskningsinstituttene, Delrapport for primærsintituttene

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Årsrapport 2003. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2003. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter Årsrapport 2003 Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter 1 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Veiledning Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 2013 Kontaktpersoner: Kristoffer Rørstad, tlf 22 59 51 79, e-post:

Detaljer

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Veiledning Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 2012 Kontaktpersoner: Kristoffer Rørstad, tlf 22 59 51 79, e-post:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Årsrapport 2004. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2004. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter Årsrapport 2004 Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter 1 Forord Forskningsrådets årsrapport for instituttene for 2004 gir en samlet oversikt over hvordan bevilgningene er brukt og hvilke resultater

Detaljer

Landbruksforskningen i endring og i støpeskjeen med ny politikk

Landbruksforskningen i endring og i støpeskjeen med ny politikk Landbruksforskningen i endring og i støpeskjeen med ny politikk Røroskonferansen onsdag 15. oktober 2014 Harald A. Lein Norsk senter for bygdeforskning 1 Norsk senter for bygdeforskning Privat stiftelse,

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Sveinung Skule Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Arbeidsdeling og forskjeller mellom UH og institutter Arbeidsdeling Historisk UoH: Grunnforskning og utdanning Instituttene: Anvendt forskning

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

Årsrapport 2009. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2009. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene 09 Årsrapport 2009 Forskningsinstituttene Delrapport for miljøinstituttene Årsrapport 2009 Forskningsinstitutter Delrapport for miljøinstituttene Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks

Detaljer

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap 1 Norges forskningsråd

Detaljer

Årsberetning 2007. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2007. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2007 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2007 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren Overskrift Utfordringer for samarbeid - undertittel i utdannings- og forskningssektoren Forskningspolitisk seminar 5.nov 2008 Direktør Agnes Landstad Vestlandsforsking 2008 Omsetning Nkr 22 mill 88% oppdragsfinansiert,

Detaljer

Årsrapport 2007. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2007. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene Årsrapport 2007 Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Hva vet vi? Ole Wiig NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlegg Forskerforbundet 20.03.2007 Disposisjon Bakgrunn Kunnskapsstatus

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Forskningsinstituttenes fellesarena FFA OM STRUKTURMELDINGEN OG SAMARBEID MED UH SEKTOREN NARMA konferansen 13.april 2015 Agnes Landstad daglig leder FFA FFA Øke forståelsen for forskning og forskningsbasert

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Å leve av bare ekstern finansiering

Å leve av bare ekstern finansiering Å leve av bare ekstern finansiering Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral Narma, Oslo, 1. april 2014 Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA alle

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet. forskningsinstituttene

Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet. forskningsinstituttene Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet for forskningsinstituttene Andel basisbevilgning av totale inntekter for teknisk-industrielle institutter % 0 5 10 15 20 CMR IFE IRIS MARINTEK NGI NORSAR

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene Årsrapport 2010 Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene Norges forskningsråd 2011 Norges forskningsråd

Detaljer

Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2002 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Forskningspolitiske utfordringer

Forskningspolitiske utfordringer Sveinung Skule 06-11-2012 Forskningspolitiske utfordringer Forskning for fremtiden Forskereforbundets forskningspolitiske seminar 6. nov 2012 Penger til forskning hvor mye og hvordan 1. Statsbudsjettanalysen

Detaljer

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport 2 Årsrapport-instituttene-2002 Forord Forskningsrådet har levert en systematisk årsrapportering for alle instituttene siden 1997. Disse har vært konsentrert

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene Årsrapport Forskningsinstituttene Delrapport for miljøinstituttene Årsrapport Forskningsinstitutter Delrapport for miljøinstituttene Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 7 St. Hanshaugen

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2011. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene 11 Årsrapport 2011 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Årsrapport 2011 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Årsberetning 2013. for. Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. Sak nr. 05.14 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 13. mars 2014

Årsberetning 2013. for. Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. Sak nr. 05.14 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 13. mars 2014 Sak nr. 05.14 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 13. mars 2014 Årsberetning 2013 for Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper Morselskapets org. nr. 969 990 695 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15. oktober 2013

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15. oktober 2013 Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15. oktober 2013 Langtidsplan for forsking og høyer utdanning Det vises

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

1RUJHVIRUVNQLQJVUnG. Opplag: 300. Oslo, mai 2003 ISBN 82-12- 01833-4

1RUJHVIRUVNQLQJVUnG. Opplag: 300. Oslo, mai 2003 ISBN 82-12- 01833-4 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2 Årsrapport-instituttene-2002 Årsrapport-instituttene-2002 3 Årsrapport 2002

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2003. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

Årsrapport 2003. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle institutter Årsrapport 2003 Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle institutter Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Torsdag 24. september 2009 Odd M Reitevold spesialrådgiver Forskningsrådets hovedroller

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Årsrapport 2006. Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2006. Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene Årsrapport 2006 Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene Årsrapport 2006: Forskningsinstituttene, Delrapport for de teknisk-indstrielle instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Rekruttering er avhengig av god forskningsfinansiering! Viktigste betingelse for å velge

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling

Evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Evaluering av den norske publiseringsindikatoren Surveyundersøkelsen blant forskere i universitetsog høgskolesektoren - Tabelsamling Carter Bloch, Thomas Kjeldager Ryan og Per Stig Lauridsen, Dansk Center

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER?

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? KARL-CHRISTIAN AGERUP PRESENTASJON TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN MARS 2015 MITT UTGANGSPUNKT Offentlig finansiert forskning og utvikling (F&U) skal

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

Om de norske forskningsinstituttene Investering

Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene 1 Innledning Forskningsbarometerets temadel identifiserer sentrale trender og utviklingstrekk ved forskningsinstituttene

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt MBI ønsker, så langt det er mulig, å legge forholdene til rette slik at instituttets emeriti kan fortsette å bidra i instituttets forskning,

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

SINTEF Fiskeri og havbruk

SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Fiskeri og havbruk Europas ledende teknologiske forskningsmiljø rettet mot fiskeri og havbrukssektoren SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8 Vi står foran et hav av muligheter. Vår kunnskap og vår erfaring

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer