6 Tabelldel. 6 Tabelldel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 Tabelldel. 6 Tabelldel"

Transkript

1 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg med sentrale tabeller. Tabelldelen består av følgende kategorier: A Periodisk statistikk A. Studenter og kandidater A.2 FoU-statistikk 202. Alle sektorer A.3 FoU-statistikk Alle sektorer A.4 Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet A.5 FoU-statistikk. Internasjonale sammenligninger. Alle sektorer A.6 FoU-statistikk 202. Næringslivet A.7 FoU-statistikk 202. Universitets- og høgskolesektoren A.8 FoU-statistikk 202. Instituttsektoren A.9 Bibliometri A.0 Patenter A. Innovasjonsundersøkelsen 202 A.2 FoU-statistikk 202. Helseforetakene A.3 Regional FoU-statistikk 202 B Spesialundersøkelser (kun på nett) B. Helseforetakenes FoU-måling 202 B.2 Grønne indikatorer B.3 Studiefinansiering B.4 Regionale FoU-aktiviteter etter næring B.5 Realfagsstudenter C Statistiske basistall D EUs indikatorer for referansetesting 6 Tabelldel

2

3 Tabell A.. Studenter i universitets- og høgskolesektoren , og høyere grads kandidater ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. og statlige høgskoler Studenter Høyere grads kandidater År Totalt Universiteter og vitenskapelige høgskoler Høgskoler Totalt Universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. 2 Statlige høgskoler (før 994 regionale høgskoler) ³ Fra og med 200 er ikke personer registrert på doktorgradsprogram inkludert i tallene. Høgskoler omfatter statlige høgskoler samt ikke-vitenskapelige statlige og private høgskoler. Universitetet i Stavanger, tidligere Høgskolen i Stavanger, er klassifisert som universitet fra. jaunar Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra. september Universitetet i Nordland, tidligere Høgskolen i Bodø, er klassifisert som universitet fra. januar I tillegg til universitetene omfatter dette: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole (fra og med 2005 som Universitetet for miljø og biovitenskap og fra og med 203 som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet etter sammenslåing med Norges veterinærhøgskole), Norges veterinærhøgskole, Norges Idrettshøgskole, Det Teo logiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen. Fra og med 995 er også Norges musikkhøgskole og Bergen Arkitekt Skole inkludert. Fra og med 200 er NLA høgskolen inkludert, og fra og med 2002 Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. Handelshøyskolen BI, Rudolf Steiner-høgskolen, Ansgar teologiske høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole er inkludert fra og med Høyere grads kandidater fra Diakonhjemmets Høgskole inngår ikke i statistikken. 3 Nedgangen ved universiteter og vitenskapelige høgskoler m.fl. i 200 er ikke reell, men skyldes omleggingen til femårig sivilingeniørutdanning ved NTNU fra og med Fristen for å avlegge hovedfag etter gammel modell utløp våren 2007, og medførte ekstra høye kandidattall dette året. Kilde studenter: Utdanningsstatistikk/Statistikkbanken, SSB Kilde høyere grads kandidater: NIFU/Akademikerregisteret 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

4 Tabell A..4 Norske doktorgrader etter utstedende institusjon Utstedende institusjon Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige univ Universitetet for miljøog biovitenskap Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Universitetet i Nordland Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Andre Totalt Til og med 995 Universitetet i Trondheim. 2 Til og med 2004 Norges landbrukshøgskole. Fra. januar 204 er UMB og Norges veterinærhøgskole slått sammen til Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU). 3 Til og med 2004 inngikk Universitetet i Stavanger som Høgskolen i Stavanger i kategorien Andre. 4 Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus fra. september 2007 og endret navn til Universitetet i Agder. 5 Høgskolen i Bodø fikk universitetsstatus fra. januar 20 og endret navn til Universitetet i Nordland. 6 Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Oslo og Akershus,Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Misjonshøgskolen. Kilde: NIFU/Doktorgradsregisteret Tabell A.2.2 Totale FoU-utgifter etter finansieringskilde og sektor for utførelse inkludert utlandet i 202. Mill. kr. Sektor for utførelse Næringslivet Offentlige kilder Utlandet Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Totalt Dep., fylker, kommuner og off. fond Oljeselskaper Forskningsråd Andre Totalt Herav: kilder EU-kommisjonen Næringslivet 2 76, , ,0 565, 4,9 575,3 2 83,2 88,7 Instituttsektoren 828, ,5 828,0 508,5 7 73, , , 62,3 65,7 49,7 Herav: Næringslivsrettede inst , 67,0 254,8 362,2 570,0 53,6 056,4 24,7 50,4 25,5 Helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner m.m. 2 65,7 0,2 0, ,0 568,6 6,4 29,5,0 0,2 Offentlig rettede inst ,4 709,3 563,0 46, , ,4 743,3 34, 654,3 204,0 Universitets- og høgskolesektoren 5 039, Herav: Universitetssykehus 2 5,0 28,7 28, ,5 2 42,7 6,8 55,4 22,3 7,5 Totalt i Norge , Utlandet , ,2 894,8 740, , ,3 45, Totalt , Omfatter private fond, gaver, egne inntekter og SkatteFUNN i næringslivet. 2 Inkl. private, ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak. 3 Omfatter offentlig og privat finansiering av FoU i utlandet, inkl. Norges kontingenter til internasjonale organisasjoner (EU) og næringslivets kjøp av FoU i utlandet. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk 90 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

5 Tabell A.2.0 Totalt antall personer som deltok i FoU i Norge etter sektor for utførelse i 202. Sektor for utførelse Totalt Totalt Forskere/faglig personale Kvinner Med doktorgrad Teknisk/ administrativt personale Næringslivet Instituttsektoren Herav: Helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner m.m Universitets- og høgskolesektoren Herav: Universitetssykehus Totalt For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. 2 Inkl. private, ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk Totalt Kvinner Tabell A.2.5 Totale FoU-årsverk og FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale, samt driftsutgifter per FoU-årsverk, etter sektor for utførelse i 202. Sektor for utførelse Totalt Utførte FoU-årsverk Forskere/faglig personale Annet FoU-personale Driftsutgifter per FoU-årsverk Driftsutgifter per FoU-årsverk utført av forskere/faglig personale Næringslivet Instituttsektoren Herav: Næringsrettede institutter Offentlig rettede institutter Universitets- og høgskolesektoren Herav: Universitetssykehus Totalt For næringslivet regnes FoU-årsverk utført av personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204 9

6 Tabell A.3. FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Løpende priser. År Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital ,0 774, 6,9 275,6 255,5 20, 329,3 295,3 34,0 286, 223,3 62, ,0 094,5 4,5 355,4 335,3 20, 459,3 47,3 42,0 42,3 34,9 79, , 467,3 65,8 478,6 434,4 44,2 629,5 578,8 50,7 525,0 454, 70, , , 360, 850,0 747,4 02,6 958,8 859,6 99,2 907,4 749, 58, ,2 2 95,9 33,3 026,5 94,6 84,9 229,9 34,6 95,3 008,8 875,7 33, , ,2 402,5 334,4 209,8 24,6 73,3 569,5 43,8 220,0 085,9 34, , ,2 557,4 886,4 737,6 48, ,6 2 42, 262,5 473,6 327,5 46, ,9 7 36,7 84, , ,7 325, , ,8 332,6 802,5 69,2 83, ,4 9 26, 03, , ,7 5, , 3 232,2 372,9 2 65,8 947,2 28, ,2 0 33,7 348, , ,6 533, , ,3 46,2 2 77,4 2 47,8 353, ,0 285,2 458, , ,2 56, , ,3 380, , ,7 56, , ,5 668, 5 63, ,8 724,4 4 80, ,2 472, , ,5 47, , ,2 58, , ,6 903, ,7 4 27,5 29,2 4 39, 3 680, 459, , ,2 758,7 8 57, ,0 829, ,6 4 58,6 308, , ,6 62, ,5 8 44,4 905, 9 540, ,3 767, , 4 752,8 234,3 5 89,4 4 96,3 903, , ,3 2 64, 2 63,7 348,5 265,2 5 58, ,4 244, 6 274,2 5 69,4 654, , , , , , 33, , ,3 284, , 6 660,9 834, , , , ,7 735,5 972, , ,0 300, , ,0 000, , , ,2 3 5,7 2 59,3 920, , ,9 245, ,3 8 90,4 905, , , , ,8 3 64,9 9, , ,0 300, , ,0 00, , , , ,4 5 48,6 273, ,9 7 94,7 368,2 722, ,5 90, , ,4 3 90, , ,9 365, ,6 8 82,5 454, 2 984,0 63,0 37, , , ,8 8 20,9 7 80,2 02, , ,2 468, , ,3 332, , , ,6 8 53, ,4 249,5 0 45,3 0 05,2 364, 3 830, ,0 45, , , , , ,5 533,4 5, 0 657,4 457, , ,6 87, , , ,3 2 76,3 9 78,3 458,0 828,2 237,9 590, ,0 4 84,0 855,0 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk 92 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

7 Tabell A.3.2 FoU-utgifter i Norge etter sektor for utførelse og utgiftsart Mill. kr. Faste 200-priser. År Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital Total Drift Kapital , ,6 58,2 3 60, ,4 78, , ,3 34, ,2 909,9 368, , ,5 663, , ,8 70,0 3 58, ,5 52,8 2 90, ,2 440, , ,5 649,5 3 98,9 3 83,0 68, , 3 793,6 86, , ,9 294, ,0 2 52,7 58, , ,5 28, ,8 4 67,3 256, , ,9 620, , 3 627,4 798,7 5 66, 4 958,7 207,4 5 6, ,3 72, , ,4 48, ,9 4 66,5 77, ,8 5 05,2 244, , ,6 24,0 4 86, ,7 285, , ,2 983, , ,3 230, , 6 527,5 502,6 4 86, ,4 250, ,5 9 86,0 290, ,0 9 82,8 503, , ,7 48, ,2 4 27,5 305, ,0 2 39,7 58, ,6 9 86,5 744, 7 679,4 7 28,4 46, , ,8 33, , ,0 9,9 9 89, 9 043,7 775, , , 58, ,5 4 82,2 555, , ,9 959,4 9 69, ,2 685,8 8 46,8 7 76,2 385,6 6 26, ,5 888, , , , ,2 9 26,2 073, , ,3 55, ,6 6 28,9 745, , ,0 97, , 508,3 04, , ,6 98, ,7 6 39, 704, , , , ,3 3 43,6 922, , ,0 348, ,6 6 9,9 928, , , , , ,5 856, 7 5, , 265, , ,0 324, , 3 740, ,2 7 64, ,5 360, , ,0 260, , 7 84,4 853, , ,5 2 88, , ,3 464, , ,0 337,2 9 73, 8 633,2 079, , , 2 64, , ,8 024, , ,2 346, , , 244, , , , , ,6 984, , ,6 256,4 88,6 0 04,6 084, , , , , ,8 7, , ,3 32,3 753, ,7 54, , , , , ,0 273, , , 372, , , 293, , ,2 3 70, , ,2 309,2 0 24, ,0 448, , ,0 42, , ,2 2 89, , ,9 997, 0 760, 0 294,9 465, , ,4 357, , , ,6 8 53, ,3 249,5 0 45,3 0 05,2 364, 3 830, ,0 45, , , 2 785, 9 38,2 7 89,9 498,3 0 73, ,8 445, , ,4 84, ,7 4 7, , , ,8 40, , ,3 559,2 3 94,0 3 08,8 805,2 Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

8 Tabell A.3.0 FoU-personale i Norge etter sektor for utførelse År Totalt Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale Totalt Forskere/ faglig personale Teknisk/ adm. personale For næringslivet regnes FoU-personale med høyere utdanning som forskere/faglig personale, mens annet FoU-personale utgjør teknisk/administrativt personale. Tallene for næringslivet i perioden er korrigert i forhold til tidligere publiseringer som følge av nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. Gjelder foretak med 0+ ansatte. 2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet. Dessuten inngår faglig personale ved de statlige høgskolene fra og med 995 mot tidligere bare ved distriktshøgskolene. Kilde: NIFU/SSB, FoU-statistikk 94 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

9 Tabell A.4. Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett etter departement/grupper av departement. Mill. kr. Løpende priser. Departement/Gruppe av departement Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet Landbruks- og matdepartementet Klima- og miljødepartementet Forsvarsdepartementet Øvrige Totalt Kilde: NIFU Tabell A.4.2 Anslåtte FoU-bevilgninger i vedtatt statsbudsjett etter primærmottaker. Mill. kr. Løpende priser. Primærmottaker Universiteter og høgskoler Andre forskningsinstitusjoner Forskningsråd Prosjektbevilgninger m.m Utlandet Totalt Kilde: NIFU 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

10 Tabell A.5.3 Totale FoU-utgifter som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) i land OECD samler statistikk for Prosent. Land Argentina ,44 0,42 0,39 0,4 0,44 0,46 0,50 0,5 0,52 0,60 0,62 0,65 0,74 Australia 0,90....,47..,65..,73.. 2,0.. 2,26.. 2,9.... Belgia..,58,67,97 2,07,94,87,86,83,86,89,97 2,03 2,0 2,2 2,24 Canada,22,57,70,9 2,09 2,04 2,04 2,07 2,04 2,00,96,92,97,82,74,69 Chile ,3 0,37 0,4 0,33 0,34 0,35 Danmark,04,6,82.. 2,39 2,5 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,85 3,6 3,00 2,98 2,98 Estland ,60 0,70 0,72 0,77 0,85 0,93,3,08,28,4,62 2,37 2,9 Finland,6 2,0 2,26 3,35 3,32 3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,70 3,94 3,90 3,80 3,55 Frankrike,90 2,32 2,28 2,5 2,20 2,24 2,8 2,6 2, 2, 2,08 2,2 2,27 2,24 2,25 2,29 Hellas 0,5 0,33 0,44.. 0,59.. 0,57 0,56 0,60 0,59 0, ,67 0,69 Irland 0,66 0,9,25,,09,0,6,23,25,25,28,45,69,69,6,66 Island 0,64,5,53 2,67 2,95 2,95 2,82.. 2,77 2,99 2,68 2,65 3,.. 2,6.. Israel.. 2,32 2,54 4,9 4,48 4,43 4,7 4,5 4,32 4,39 4,76 4,66 4,40 3,97 3,97 3,93 Italia 0,86,9 0,97,04,08,2,0,09,09,3,7,2,26,26,25,27 Japan 2,26 2,89 2,87 3,00 3,07 3,2 3,4 3,3 3,3 3,4 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,35 Kina.. 0,73 0,57 0,90 0,95,07,3,23,32,39,40,47,70,76,84,98 Korea..,80 2,30 2,30 2,47 2,40 2,49 2,68 2,79 3,0 3,2 3,36 3,56 3,74 4,04 4,36 Luxemburg......,65....,65,63,56,66,58,66,74,5,43,46 Mexico.... 0,28 0,34 0,36 0,40 0,40 0,40 0,4 0,38 0,37 0,4 0,44 0,45 0,43.. Nederland,75,96,97,94,93,88,92,93,90,88,8,77,82,86 2,03 2,6 New Zealand 0,97 0,95 0,93..,..,6..,3..,7..,28..,26.. Norge,7,62,69..,59,66,7,57,5,48,59,58,76,68,65,65 Polen.. 0,74 0,63 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,60 0,67 0,74 0,76 0,90 Portugal.. 0,52 0,52 0,73 0,77 0,73 0,7 0,74 0,78 0,99,7,50,64,59,52,50 Romania.. 0,79 0,75 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,4 0,45 0,52 0,58 0,47 0,46 0,50 0,49 Russland..,43 0,85,05,8,25,29,5,07,07,2,04,25,3,09,2 Singapore....,,85 2,06 2,0 2,05 2,3 2,9 2,6 2,36 2,64 2,20 2,04 2,7 2,04 Slovakia.. 2, 0,92 0,65 0,63 0,57 0,57 0,5 0,5 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,68 0,82 Slovenia....,52,38,49,47,27,39,44,56,45,66,85 2,0 2,47 2,63 Spania 0,40 0,82 0,79 0,9 0,92 0,99,05,06,2,20,27,35,39,40,36,30 Storbritannia 2,35 2,0,88,79,77,78,73,67,70,72,75,75,82,77,78,73 Sveits 2, , , , Sverige 2,4 2,65 3,26.. 4,3.. 3,80 3,58 3,56 3,68 3,43 3,70 3,62 3,39 3,39 3,4 Sør-Afrika.. 0, ,73.. 0,79 0,85 0,90 0,93 0,92 0,93 0,87 0,76 0,76.. Taiwan....,72,94 2,06 2,6 2,27 2,32 2,39 2,5 2,57 2,78 2,94 2,9 3,0 3,06 Tsjekkia.... 0,9,7,6,5,20,20,22,29,37,30,35,40,64,88 Tyrkia.. 0,39 0,28 0,48 0,54 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86 0,92 Tyskland¹ 2,35 2,47 2,9 2,47 2,47 2,50 2,54 2,50 2,5 2,54 2,53 2,69 2,82 2,80 2,89 2,98 Ungarn..,05 0,72 0,8 0,93,00 0,94 0,88 0,94,0 0,98,00,7,7,22,30 USA 2,27 2,6 2,40 2,62 2,64 2,55 2,55 2,49 2,5 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,79 Østerrike,0,44,55,93 2,05 2,2 2,24 2,24 2,46 2,44 2,5 2,67 2,7 2,80 2,77 2,84 Totalt OECD,87 2,4 2,02 2,7 2,2 2,9 2,9 2,6 2,9 2,22 2,26 2,33 2,38 2,34 2,37 2,40 EU 5,63,85,75,85,87,89,88,85,86,89,90,98 2,07 2,07 2,0 2,3 EU ,65,74,76,76,75,73,73,75,76,83,9,9,95,98 Bare det tidligere Vest-Tyskland før 99. Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 204: 96 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

11 Tabell A.5.5/A.5.6/A.5.7 FoU i foretakssektoren, universitets- og høgskolesektoren og offentlig sektor i land OECD samler statistikk for Prosentandel av totale FoU-utgifter. Land Foretakssektoren Universitets- og høgskolesektoren Offentlig sektor, inkl. PNP-sektor Argentina 23,2 24,6 2,5 30,9 3,4 3,2 45,9 43,9 47,4 Australia 58, , ,4.... Belgia 67, 68,7 67,8 23,5 22,3 23,2 9,3 9,0 9, Canada 5,2 52,0 52,3 37,2 37,9 38,3,6 0, 9,5 Danmark 67,0 65,9 65,7 30,3 3,6 3,8 2,6 2,6 2,6 Finland 69,6 70,5 68,7 20,4 20,0 2,6 9,9 9,6 9,7 Frankrike 63,2 63,9 64,6 2,6 2,0 20,6 5,3 5, 4,8 Hellas.. 34,9 34,3.. 40,2 39,9.. 24,9 25,8 Irland 68,7 70,9 72,0 26,5 24,0 23, 4,8 5,0 4,8 Island.. 53, , ,5.. Israel 83,2 84,0 84,4 3,6 3,0 2,6 3,2 3, 3,0 Italia 53,9 54,6 54,5 28,8 28,6 28,6 7,3 6,7 6,9 Japan 76,5 77,0 76,6 2,9 3,2 3,4 0,6 9,8 0,0 Kina 73,4 75,7 76,2 8,5 7,9 7,6 8, 6,3 6,3 Korea 74,8 76,5 77,9 0,8 0, 9,5 4,4 3,4 2,5 Luxemburg 67,6 69,6 68,6 2,7,3 2,4 9,7 9,2 8,9 Mexico 38,4 39,0.. 27,8 28,9.. 33,8 32,.. Nederland 47,9 56,2 56,6 40,4 32,9 32,7,7 0,9 0,7 New Zealand.. 45, , ,7.. Norge 5,2 52,2 52,3 32,3 3,4 3,3 6,4 6,4 6,4 Polen 26,6 30, 37,2 37,2 35, 34,4 36,2 34,8 28,4 Portugal 46, 46,7 47,0 36,7 37,7 38,7 7,3 5,6 4,3 Romania 38,3 36,0 39,0 24,5 22,9 9,7 37,2 4, 4,3 Russland 60,5 6,0 58,3 8,4 9,0 9,3 3, 30,0 32,4 Singapore 60,8 62, 60,9 28,8 27,7 29,0 0,4 0,2 0,0 Slovakia 42, 37,2 4,3 27,6 34,9 34,0 30,3 27,9 24,6 Slovenia 67,8 73,9 75,7 3,9,8, 8,3 4,3 3, Spania 5,5 52, 53,0 28,3 28,2 27,7 20,3 9,6 9,3 Storbritannia 60,9 63,6 63,4 27,0 26,0 26,5 2,0 0,4 0, Sveits Sverige 68,7 68,8 67,8 26,3 26,5 27, 4,9 4,7 5, Sør-Afrika 49,7 47,.. 26,8 29,8.. 23,6 23,.. Taiwan 7,5 72,7 74,2 2,,9,3 6,3 5,5 4,5 Tsjekkia 57,7 55,3 53,6 20,0 24,4 27,5 22,3 20,3 8,9 Tyrkia 42,5 43,2 45, 46,0 45,5 43,9,4,3,0 Tyskland 67, 67,7 67,8 8, 7,8 8,0 4,8 4,5 4,3 Ungarn 59,8 62,4 65,6 9,9 20,2 8,4 8,5 5,8 4,4 USA 68, 68,5 69,8 4,7 4,6 3,8 7,2 6,9 6,3 Østerrike 68, 68,8 68,8 26, 25,6 25,6 5,8 5,6 5,6 Totalt OECD 66,5 67,3 67,9 8,7 8,4 8, 4,9 4,3 4,0 EU 5 62,2 63,5 63,7 24,2 23,3 23,4 3,7 3,2 3,0 EU 28 6,2 62,4 62,6 24,4 23,6 23,7 4,6 4,0 3,8 Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 204: 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

12 Tabell A.5.2 Nøkkelindikatorer for FoU i Norge, Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD i 995, 999, 2003, 2005, 2007, 2009, 200, 20 og 202. Nøkkelindikator FoU-utgifter som andel av BNP (%) Norge,69,64,7,5,59,76,68,65,65 Sverige 3,26 3,58 3,80 3,56 3,40 3,60 3,39 3,39 3,4 Danmark,82 2,8 2,58 2,46 2,58 3,6 3,00 2,98 2,98 Finland 2,26 3,7 3,44 3,48 3,47 3,94 3,90 3,80 3,55 EU 5,76,83,88,86,90 2,07 2,07 2,0 2,3 EU 28,66,72,76,74,77,92,9,95,98 Totalt OECD 2,05 2,6 2,2 2,22 2,28 2,4 2,34 2,37 2,40 FoU-utgifter utført i foretakssektoren som andel av BNP (%) Norge 0,96 0,92 0,98 0,8 0,84 0,9 0,86 0,86 0,86 Sverige 2,43 2,66 2,83 2,59 2,47 2,53 2,33 2,33 2,3 Danmark,04,4,78,68,80 2,2 2,0,96,96 Finland,43 2,6 2,42 2,46 2,5 2,8 2,72 2,67 2,44 EU 5,09,7,20,8,22,29,29,34,36 EU 28,02,09,0,09,2,7,7,22,24 Totalt OECD,37,49,49,5,58,62,55,59,63 FoU-utgifter utført i offentlig sektor som andel av BNP (%) Norge 0,29 0,25 0,26 0,24 0,25 0,29 0,28 0,27 0,27 Sverige 0,2 0,2 0,3 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 Danmark 0,3 0,32 0,8 0,6 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 Finland 0,38 0,36 0,33 0,33 0,29 0,36 0,36 0,34 0,32 EU 5 0,28 0,26 0,24 0,25 0,24 0,26 0,26 0,25 0,25 EU 28 0,28 0,25 0,24 0,24 0,23 0,26 0,25 0,25 0,25 Totalt OECD 0,30 0,27 0,27 0,27 0,26 0,29 0,28 0,28 0,28 FoU-utgifter utført i universitets- og høgskolesektoren som andel av BNP (%) Norge 0,44 0,47 0,47 0,46 0,5 0,56 0,54 0,52 0,52 Sverige 0,70 0,79 0,83 0,78 0,75 0,90 0,89 0,90 0,92 Danmark 0,45 0,42 0,60 0,60 0,68 0,88 0,9 0,94 0,95 Finland 0,44 0,63 0,66 0,66 0,65 0,74 0,80 0,76 0,77 EU 5 0,36 0,38 0,43 0,42 0,43 0,50 0,50 0,49 0,50 EU 28 0,34 0,36 0,40 0,39 0,40 0,46 0,47 0,46 0,47 Totalt OECD 0,33 0,35 0,39 0,39 0,39 0,44 0,44 0,44 0,43 Totale FoU-årsverk per 000 innbyggere Norge 5,5 5,7 6,2 6,5 7, 7,5 7,4 7,5 7,5 Sverige 7, 7,5 8, 8,6 8, 8,2 8,3 8,2 8,5 Danmark 5,8 6,9 7,7 8,0 8,6 0, 0,2 0, 0,0 Finland 6,6 9,8,0,0 0,6 0,5 0,4 0, 0,0 EU 5 4,3 4,6 4,9 5,0 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 EU 28 3,9 4, 4,3 4,5 4,8 5,0 5,0 5,2 5,2 FoU-årsverk utført av UoH-utdannet FoU-personale som andel av totale FoU-årsverk (%) Norge Sverige Danmark Finland EU EU Tabellen omfatter ikke FoU utført ved internasjonale institusjoner. Tallene kan derfor være noe lavere enn i den nasjonale FoU-statistikken. Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 204: 98 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

13 Tabell.A.6.3a Kostnader til egenutført FoU-virksomhet i næringslivet etter kostnadsart og næring i 202. Mill. kr. Næring (SN2007) Totalt Driftskostnader Lønnskostnader Av dette: Kostnader til innleid personale Andre driftskostnader Investeringer A-N NÆRINGSLIVET TOTALT 2 76,3 9 78, ,6 79, ,9 458,0 A03 Fiske, fangst og akvakultur 297, 268,8 50,5 6,2 2,2 28,3 B05-B09 Bergverksdrift og utvinning 605,6 498,2 942,7 35,5 420,0 07,4 B06,B09. - Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester 580,6 473,2 924,5 34,9 43,8 07,3 C0-C33 SUM INDUSTRI 8 066, , ,3 399,7 908,4 799,9 C0-C Næringsmiddel- og drikkevareindustri 652,7 586,9 40,,8 65, 65,8 C3 Tekstilindustri 50,4 50, 32,4 3,6 4,2 0,2 C4-C5 Beklednings-, lær- og lærvareindustri 2,4 2,2 9,8 -,4 0,2 C6 Trelast- og trevareindustri 65,5 56,9 43,7 3,2 0,0 8,6 C7 Papir- og papirvareindustri 24,0 3,7 96,,5 6, 0,3 C8 Trykking, grafisk industri 30,9 30,3 8,6 2,2 9,5 0,6 C9-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri 883,7 736,5 570,9 6,4 49,2 47,2 C2 Farmasøytisk industri 39,8 39,5 242,8 0,9 65,8 72,3 C22 Gummivare- og plastindustri 24,4,6 63,7 8,8 39, 2,8 C23 Mineralproduktindustri 0,5 06,7 59,8 3,2 43,7 3,8 C24 Metallindustri 300,2 252,7 225,0 3,2 4,5 47,6 C25 Metallvareindustri 055,5 03,5 377, 36,2 68, 24,0 C26 Data- og elektronisk industri 649, 555,8 247,9 53,0 254,8 93,3 C Prod. av kommunikasjonsutstyr 458,0 448,5 342,6 7,0 88,9 9,5 C Måle- og kontrollinstrumenter 844,7 774,7 656,3 24, 94,3 70,0 C27 Elektroteknisk industri 46,7 374,8 278,7 8,2 77,9 4,9 C28 Maskinindustri 03, 877,6 582,8 02,5 92,4 35,5 C29 Motorkjøretøyindustri 25,5 208,2 69,6 7,0 3,6 7,3 C30 Transportmiddelindustri ellers 53,4 420,5 250,3 8,7 88,5 92,9 C30. - Bygging av skip og oljeplattformer 479,4 387, 222,8 79,0 85,3 92,4 C3 Møbelindustri 3,7 2,4 7, 7,0 24,3 9,3 C32 Annen industri 28, 23,2 73,0 0,5 49,7 4,9 C Medisinske og tanntekniske instr. 2,0 07,6 63,6 0,2 43,8 4,4 C33 Maskinreparasjon og -installasjon 87,5 76,3 24,9 8,8 42,6,2 D35 Kraftforsyning 4,9 32,5 92,5 20, 9,8 9,4 E36-E39 Vann, avløp, renovasjon 88,9 73,6 5,7 5,7 6,3 5,3 F4-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet 3,6 0, 86,5 3, 0,5 3,5 G-N SUM TJENESTEYTING 0 862, , ,5 39,6 870,6 494, G46 Agentur- og engroshandel 525,0 485,8 35,9 28,5 05,4 39,2 H49-H53 Transport og lagring 9,2 6,5 79,3 5,5 30,7 29,7 J58 Forlagsvirksomhet 439,8 42,9 73,8 67,7 80,3 7,9 J Utgivelse av programvare 30,3 284,3 079,2 53,2 5,9 6,9 J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting 4,6 4, 3,8 0,0 0,4 0,5 J6 Telekommunikasjon 75,7 692,2 527, 55,3 09,8 23,4 J62 IKT-tjenester 3, , ,6 3,8 398,5 24,3 J63 Informasjonstjenester 285,9 275,0 90,0 65,8 9,3 0,9 K64-K66 Finansiering og forsikring 25,2 23,9 703,3 385, 25,5 37,3 M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning 9,9 89,2 80,3 3,8 5,0 2,7 M7 Arkitekter og tekniske konsulenter 2 84,0 987,3 247, 28,3 6,9 96,7 M72 Forskning og utviklingsarbeid 598, 529,3 337,9 7,7 83,7 68,8 M74.9 Annen faglig/vitenskapelig/teknisk virksomhet 38,4 282,4 78,6 26,2 77,6 36,0 N82.9 Annen forretningsmessig tjenesteyting 35,9 29,2 98,7 7,9 22,6 6,7 Kilde: SSB/FoU-statistikk 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

14 Tabell A.6.4a Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring i 202. Mill. kr. Næring (SN2007) Totalt Fra norske foretak i eget konsern Fra andre norske foretak Fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i Norge Fra utlandet Fra utenlandske foretak i eget konsern Av dette: Fra andre utenlanske foretak Fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i utlandet A-N NÆRINGSLIVET TOTALT 5 935, 356,9 737,7 24, ,7 383,8 997,8 244, A03 Fiske, fangst og akvakultur 85,3 5,5 32,5 20,4 26,9 5,5 2,5 8,9 B05-B09 Bergverksdrift og utvinning 2 2,0 3,9 89,6 555,6 74,9 342,2 27,0 28,6 B06,B09. - Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester 2 3,5,6 89,0 552,6 740,4 342,2 270,9 27,3 C0-C33 SUM INDUSTRI 477,2 26,6 264,9 254,0 83,7 572,6 29,8 39,4 C0-C Næringsmiddel- og drikkevareindustri 32,0 52,8 9,5 50,3 9,4 6,8,9 0,7 C3 Tekstilindustri 4, 0,6 2,4 0,5 0,6 0,0 0,5 0, C4-C5 Beklednings-, lær- og lærvareindustri,2 0,0 0, 0,6 0,5 0,0 0,0 0,5 C6 Trelast- og trevareindustri 0,3 2,3,7 3,8 2,6 0,0 0,0 2,6 C7 Papir- og papirvareindustri 2, 0,0 0,0 7,4 3,6,2 0, 2,4 C8 Trykking, grafisk industri,9,9 0, C9-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri 37,0 25,5 24,2 29,8 237,4 34,5 87,9 5,0 C2 Farmasøytisk industri 36, 0,0 25,6,4 289, 240,9 47,4 0,8 C22 Gummivare- og plastindustri 3,0 0,2 6,7 3,5 2,6 2, 0,2 0,3 C23 Mineralproduktindustri 24,6 2,0 2,4 4,2 5,9 5,5 0,0 0,3 C24 Metallindustri 62,7 3,3 3,3 35,7 20,4 7,,0 2,4 C25 Metallvareindustri 42,0 0, 26,8 4,8 0,3 0,0 9,6 0,7 C26 Data- og elektronisk industri 72,2 3,3 69,0 25,3 74,5 9,5 48,4 6,6 C Prod. av kommunikasjonsutstyr 0,9 0,3 4,9,7 4,0 3,8 0,2 0,0 C Måle- og kontrollinstrumenter 39,7 3,0 60,9 22,6 53,3 0, 37, 6, C27 Elektroteknisk industri 45,0 0,5 4,5 9,3 20,8 4, 6,6 0, C28 Maskinindustri 90,4 3,0 24,5 8,2 44,7 34,9 5,4 4,4 C29 Motorkjøretøyindustri 24,7 0,0 6,7 6,3,7 0,5,2 0,0 C30 Transportmiddelindustri ellers 20,7 28,7 30,3 25,2 36,5 28, 6,9,5 C30. - Bygging av skip og oljeplattformer 8,5 28,7 29, 24,2 36,4 28, 6,9,4 C3 Møbelindustri 8,7 0,5 6, 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 C32 Annen industri 58,4 0,2 7,3 4,2 46,7 45,3 0,5,0 C Medisinske og tanntekniske instr. 55,2 0,0 6, 2,8 46,3 45,3 0,0,0 C33 Maskinreparasjon og -installasjon,,8 3,8 3,4 2, 2, 0,0 0,0 D35 Kraftforsyning 93,6,3 46,5 7,4 8,4 0,6 0,5 7,3 E36-E39 Vann, avløp, renovasjon 49,0 2, 4,2 42, 0,6 0,0 0, 0,5 F4-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet,8 0, 2,4 5,9 3,3,4 2,0 0,0 G-N SUM TJENESTEYTING 997,3 207,4 567,7 28,9 003,0 45,6 502,0 49,4 G46 Agentur- og engroshandel 3,7 4,5 73,5 0,5 33,3 29,6 3,7 0,0 H49-H53 Transport og lagring 97, 4,7 55,7,2 25, 6,6 8,5 0,0 J58 Forlagsvirksomhet 4,8 6,5 28,3,9 68, 29,6 35,3 3, J Utgivelse av programvare 94,3 0,0 26,4,9 66,0 29,6 33,3 3, J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting 2, 0,6,2-0,3 0,3 - - J6 Telekommunikasjon 63, 30,6 73,8 9,2 39,5,0 33,6 4,9 J62 IKT-tjenester 32,7 3,0 33,8 0,3 85,6 4,7 43,9 0,0 J63 Informasjonstjenester 29,4 6, 6,,7 5,4 3,5,9 0,0 K64-K66 Finansiering og forsikring 42,9 3,4 75,9 28,9 03,8 5,0 88,8 0,0 M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning 2,3 5,0,9 2,0 3,5 0,0 3,5 0,0 M7 Arkitekter og tekniske konsulenter 499,5 7,8 49,0 50,2 392,4 323,3 65,3 3,8 M72 Forskning og utviklingsarbeid 292,4 5,2 23,6 66,4 97,2 0,9 6,6 34,7 M74.9 Annen faglig/vitenskapelig/teknisk virksomhet 8,9 -,6 6,4 0,8-7,8 3,0 N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting 8,5-33,4 0, 38,0-38,0 - Kilde: SSB/FoU-statistikk 200 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

15 Tabell A.6.6a Finansiering av egenutført FoU-virksomhet i næringslivet etter næring i 202. Mill. kr. Av dette: Av dette: Næring (SN2007) Total finansiering Egen finansiering Ekstern privat norsk finansiering Norske foretak i eget konsern Utlandet Andre norske foretak/ institusjoner Utenlandske foretak i eget konsern Andre utenlandske foretak/institusjoner EUinstitusjoner Øvrig finansiering fra utlandet A-N NÆRINGSLIVET TOTALT 2 76, ,7 656,8 973, 683,7 2 83,2 836,0 202,9 88,7 55,6 977,0 575,3 A03 Fiske, fangst og akvakultur 297, 74,9 9,4,5 7,9 76,7 74,9,4 0,4 0,0,5 4,7 B05-B09 Bergverksdrift og utvinning 605,6 438,3 04,9 65,7 39,2 35,9 26,3 7,0 2,6 0,0 7,0 9,5 B06,B09. - Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester 580,6 46,6 03,9 64,7 39,2 34,8 25,3 6,9 2,6 0,0 6,7 8,6 C0-C33 SUM INDUSTRI 8 066, ,4 33,3 33,3 00,0 827,6 636, 43,9 46,2,5 296,9 238, C0-C Næringsmiddel- og drikkevareindustri 652,7 579, 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 36, C3 Tekstilindustri 50,4 43,8,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,3 C4-C5 Beklednings-, lær- og lærvareindustri 2,4 20, ,6 C6 Trelast- og trevareindustri 65,5 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 3,4 C7 Papir- og papirvareindustri 24,0 08,0 4, 4, 0,0 6,5 6, 0,0 0,4 0,0 4,6 0,9 C8 Trykking, grafisk industri 30,9 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 C9-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri 883,7 769,3 9,9 0,0 9,9 32,5 0,0,7 0,8 0,0 55,4 6,6 C2 Farmasøytisk industri 39,8 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 3,7 C22 Gummivare- og plastindustri 24,4 9,5 8,4 4,3 4, 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0,6 2,5 C23 Mineralproduktindustri 0,5 94,7 0,0 0,0 0,0,5,5 0,0 0,0 0,0 2,8,5 C24 Metallindustri 300,2 87,8 0, 0, 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 32,3 8,6 C25 Metallvareindustri 055,5 936,6 0,0 0,0 0,0 69,5 0,3 59, 0,0 0,0 36,7 2,7 C26 Data- og elektronisk industri 649, 4,0 6,2 0,0 6,2 46,8 423, 8,7 30,0 0,0 33,0 34, C Prod. av kommunikasjonsutstyr 458,0 2,4 0,0 0,0 0,0 325,0 37,4 0,0 7,7 0,0 5,2 6,3 C Måle- og kontrollinstrumenter 844,7 776,5 4,7 0,0 4,7 30,7 9,3,0 20,4 0,0 3,3 9,5 C27 Elektroteknisk industri 46,7 343,0 4, 0,0 4, 33,7 6,3 6,7 0,8 0,0 5,3 0,6 C28 Maskinindustri 03, 876,9 44,9 3,2 3,7 30,0 9,6 7, 3,2 0,0 9,2 42, C29 Motorkjøretøyindustri 25,5 76,5 5,0 5,0 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0 4,0,5 C30 Transportmiddelindustri ellers 53,4 40,9 26,8 4, 22,7 44,2 42,3 0,0 0,4,5 7,8 3,7 C30. - Bygging av skip og oljeplattformer 479,4 383,5 26,8 4, 22,7 4,6 40, 0,0 0,0,5 7,0 0,4 C3 Møbelindustri 3,7 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,3 6,6 C32 Annen industri 28, 2,3 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9 C Medisinske og tanntekniske instr. 2,0 06, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8, C33 Maskinreparasjon og -installasjon 87,5 00,3 0,3 0,0 0,3 67,6 27,0 40,6 0,0 0,0 5, 4,3 D35 Kraftforsyning 4,9 68,4 63,2 63,2 0,0,5 0,0 0,0,5 0,0 0,6 8,3 E36-E39 Vann, avløp, renovasjon 88,9 7,3 2,2,7 0,5 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 8,6 6,5 F4-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet 3,6 00,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,5 Offentlig finansiering Skatte- FUNN G-N SUM TJENESTEYTING 0 862, ,7 333,9 797,7 536,2 24,2 098,7 50,7 37,7 54, 636,0 29,7 G46 Agentur- og engroshandel 525,0 404,4 5,9 4,2,7 83,4 82,7 0,0 0,7 0,0 8,3 22,9 H49-H53 Transport og lagring 9,2 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 3,9 J58 Forlagsvirksomhet 439,8 3, 66,4 55,7 0,6 6,6 56,6 5,0 0,0 0,0 9,8 60,8 J Utgivelse av programvare 30,3 058,7 0,6 0,0 0,6 6,6 56,6 5,0 0,0 0,0 3,2 57, J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting 4,6,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,2 J6 Telekommunikasjon 75,7 432,2 80,5 78,7,8 66,4 54,9 0,0 7, 4,4 22,2 4,5 J62 IKT-tjenester 3,2 960,7 70,5 59, 0,4 228,3 80,5 0,3 4,0 43,5 24,8 95,9 J63 Informasjonstjenester 285,9 255,8 6, 6, 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,6 7,3 K64-K66 Finansiering og forsikring 25,2 087,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 0,6 M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning 9,9 55,8 7,3 4,5 2,8,3 0,0 0,6 0,7 0,0 9,0 8,5 M7 Arkitekter og tekniske konsulenter 2 84,0 273,5 33,4 40, 29,3 488,4 456,3 2,7 8,2 2,2 55,5 39,0 M72 Forskning og utviklingsarbeid 598, 322,7 80,8 2,6 78,2 67,8 5,6 9,0 6,3 0,8 03,2 23,5 M74.9 Annen faglig/vitenskapelig/teknisk virksomhet 38,4 90,3 49,2 9,9 39,4 25,4 0,0 4,0 0,0,3 43,8 9,7 N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting 35,9 57,4 4,7 4,7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 69,0 2,8 Kilde: SSB/FoU-statistikk 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

16 Tabell A.7. Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren, inkludert universitetssykehus, etter lærested og utgiftstype i 202. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Lærested/institusjonstype Totalt Totalt Lønn og sosiale utgifter Totalt Bygg og anlegg Vitenskapelig utstyr Universiteter og høgskoler 2 528,0 678, , ,0 850,0 450,0 400,0 Universitetssykehus 2 50, ,2 707,3 798,9 4,7 2,2 2,5 Totalt 5 038,9 4 84, , ,9 854,7 452,2 402,5 Kilde: NIFU/FoU-statistikk Tabell A.7.8 Forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren, inkludert universitetssykehus, etter lærested og stilling i 202. Stilling Totalt Andre driftsutgifter Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Universitetet i Nordland Norges Handelshøyskole Norges veterinærhøgskole Andre 2 Statlige høgskoler Universitetssykehus Professor I Høgskoledosent Leder Førsteamanuensis Amanuensis Førstelektor Univ./høgskolelektor m.fl Sum fast personale Post.doc Forskere Leger ved univ. sykehus Sum annet personale Stipendiat Vit.ass Sum rekrutteringspersonale Totalt ¹ Omfatter ikke høgskolelærere. 2 Omfatter Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen, NLA høgskolen, Handelshøyskolen BI, Universitetssenteret på Svalbard, Politihøgskolen i Oslo, Diakonhjemmet Høgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Dronning Mauds Minne Høgskole, Forsvarets skolesenter, Universitetsstudiene på Kjeller og Høgskolen i Molde. 3 Inkluderer også psykologer. Av leger og psykologer som deltok i FoU, var 306 professor II. 4 Omfatter ikke professor II med hovedstilling utenfor universitets- og høgskolesektoren og helseforetak med universitetssykehusfunksjoner. Disse utgjorde til sammen 780 personer i 202. Kilde: NIFU/Forskerpersonalregisteret 202 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

17 Tabell A.7.3 FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren etter institusjonstype og type årsverk i 202.¹ Lærested/institusjonstype Totalt antall FoU-årsverk FoU-årsverk utført av forskerpersonale FoU-årsverk utført av annet personale Universiteter og høgskoler Universitetssykehus Totalt FoU-årsverk utført av eksternt finansiert personale ved universiteter og høgskoler er estimert. Kilde: NIFU/FoU-statistikk Tabell A.7.5 FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren per innbygger i utvalgte OECD-land i 2002 og 202. NOK i faste 200-priser¹ og prosentandel av total FoU. FoU-utgifter per innbygger Prosentandel av total FoU Land Belgia ,2 23,2 Canada ,7 38,3 Danmark ,0 3,8 Finland ,2 2,6 Frankrike ,9 20,6 Hellas ,9 39,9 Irland ,4 23, Island , 26,4 Israel , 2,6 Italia ,8 28,6 Japan ,9 3,4 Kina , 7,6 Korea ,4 9,5 Mexico ,5 28,9 Nederland ,8 32,7 New Zealand 2, ,8 3,8 Norge ,8 3,3 Polen ,9 34,4 Portugal ,5 38,7 Romania ,6 9,7 Russland ,4 9,3 Singapore ,4 29,0 Slovakia , 34,0 Slovenia ,5, Spania ,8 27,7 Storbritannia ,0 26,5 Sverige ,6 27, Taiwan ,3,3 Tsjekkia ,6 27,5 Tyrkia ,3 43,9 Tyskland ,0 8,0 Ungarn ,2 8,4 USA ,5 3,8 Totalt OECD ,5 8, EU ,5 23,4 EU ,6 23,7 Norden , 27,5 Tallene i nasjonal valuta er omregnet ved hjelp av kjøpekraftspariteter (PPP) og implisitte BNP-deflatorer. 6 Tabelldel Kilde: OECD - Main Science and Technology Indicators 204: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

18 Tabell A.8.2 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde, fordelt på offentlig rettede og næringslivsrettede institutter i 202. Mill. kr. Type Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utland Totalt Dep., fylker, kommuner og off fond Oljeselskaper Forskningsråd Andre Totalt Herav: EU-kommisjonen Næringslivsrettede institutter 3 939, 67,0 254,8 362,2 570,0 53,6 056,4 24,7 50,4 25,5 Offentlig rettede institutter 7 889, 79,5 573,2 46,3 6 43, ,0 749,7 370,6 655,3 204,2 Herav: Helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner m.m. 65,7 0,2 0, ,0 568,6 6,4 29,5,0 0,2 Totalt 828, ,5 828,0 508,5 7 73, , , 62,3 65,7 49,7 Inkl. private, ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak. Kilde: NIFU/FoU-statistikk Tabell A.8.4 Totale FoU-utgifter i instituttsektoren etter finansieringskilde og gruppe av institutter i 202. Mill. kr. Type Totalt Totalt Industri og øvrig næringsliv Næringslivet Offentlige kilder Utland Totalt Dep., fylker, kommuner og off. fond Oljeselskaper Forskningsråd Andre Totalt Herav: EU-kommisjonen Primærnæringsinstitutter 247,6 27,8 27,3 0,5 858,7 365, 493,6 44,6 72,5 46,5 Teknisk-industrielle institutter 3 905,4 544,2 32,0 42,2 435, 397, 038,0 244,2 68,9 207,9 Miljøinstitutter 05,6 07,7 92,4 5,3 709, 360,0 349, 58,6 30,2 67, Samfunnsvitenskapelige institutter 82,0 77,8 66,,7 620,3 239,3 38,0 40,0 73,9 6,2 Regionale forskningsinstitutter 292,4 54,2 52,2 2,0 27,5 29,8 87,7 5, 5,6 3,9 Sum forskningsinstitutter 7 363, ,7 64,0 44, ,7 49, ,4 502,5 964, 34,6 Andre institusjoner ,2 280,8 24,0 66, ,0 3 46,3 456,7 09,8 20,6 78, Herav: Helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner m.m. 3 65,7 0,2 0, ,0 568,6 6,4 29,5,0 0,2 Totalt 828, ,5 828,0 508,5 7 73, , , 62,3 65,7 49,7 Omfatter forskningsinstitutter som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. 2 Omfatter forskningsinstitutter som ikke er omfattet av Retningslinjer for statlig basisfinansiering, og andre institusjoner med FoUvirksomhet. 3 Inkl. private, ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak. Kilde: NIFU/FoU-statistikk Tabell A.8.6 FoU-personale og FoU-årsverk i instituttsektoren etter gruppe av institutter i 202. FoU-personale FoU-årsverk Type Totalt Forskere/faglig personale Totalt Forskere/faglig personale Primærnæringsinstitutter Teknisk-industrielle institutter Miljøinstitutter Samfunnsvitenskapelige institutter Regionale forskningsinstitutter Sum forskningsinstitutter Andre institusjoner Herav: Helseforetak uten universitetssykehusfunksjoner m.m Totalt Omfatter forskningsinstitutter som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. 2 Omfatter forskningsinstitutter som ikke er omfattet av Retningslinjer for statlig basisfinansiering, og andre institusjoner med FoUvirksomhet. 3 Inkl. private, ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak. Kilde: NIFU/FoU-statistikk 204 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

19 Tabell A.9. Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter i 203 i utvalgte land. Totalt antall og prosent. Land Antall artikler Antall artikler per 000 innbygger¹ Prosentandel av verdensproduksjonen² Prosentvekst i artikkeltallet fra 2005 til 203³ USA ,24 0,20 0,24 Kina ,6 0,2 2,05 Storbritannia 3 829,79 0,06 0,35 Tyskland 04 98,27 0,05 0,33 Japan ,63 0,04 0,02 Frankrike , 0,04 0,30 Canada 64 26,84 0,03 0,4 Australia ,39 0,03 0,93 Sør-Korea 5 697,03 0,03 0,93 Nederland ,3 0,02 0,55 Sveits ,5 0,0 0,59 Sverige ,6 0,0 0,4 Belgia 2 29,9 0,0 0,54 Danmark ,83 0,0 0,68 Østerrike 4 46,7 0,0 0,54 Norge 93 2,38 0,0 0,76 Finland 8 2,8 0,0 0,38 Irland 7 897,72 0,00 0,8 Antall artikler i 203 per 000 innbyggere i Andel av verdensproduksjonen beregnet ut fra summen av alle lands produksjon. 3 Veksten i publikasjonstallet er også forårsaket av ekspansjonen til Web of Science databasen, som særlig etter 2008 har økt betydelig i størrelse. Kilde: Thomson Reuters/CWTS Web of Science. Beregninger: CWTS/NIFU. Tabell A.9.2 Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter i 203 i utvalgte land. Relativ fordeling per fagområde. Land Medisin Naturvitenskap Landbruksvitenskap Teknologi Økonomi Rettsvitenskap Øvrig samfunnsvitenskap Humaniora Australia 3,3 39,5 3,3 7,7 2,8 0,6 8,8 2,4 3,5 Belgia 30,6 42,9 3,7 7,9 2, 0,4 6,5 2,7 3, Canada 3,4 4,5 2,8 8,9,9 0,5 7,6 2,3 3,2 Danmark 34,7 40,4 4,4 7,0 2, 0,3 5,0,7 4,4 Finland 26,0 46,7 3,4 9,5 2, 0,3 6,8,9 3,4 Frankrike 24,8 52,9 2,4 0,0,6 0,2 2,9,8 3,4 Irland 29,8 4,9 5,9 7,4 2,2 0,4 7,0 2,5 3,0 Japan 29,7 52,6 3,2 8,7 0,7 0,2,2 0,4 3,3 Kina 6,4 6,8 2,7 3,5 0,6 0,,2 0,3 3,4 Nederland 37, 35,9 2,9 6, 2,6 0,6 8,9 2,0 4,0 Norge 29,7 42,9 3, 8,3 2,3 0,4 7,9 2, 3,3 Storbritannia 3, 38,5,8 7,4 2,8 0,7 9,2 4,5 3,9 Sveits 3,7 46,9 2,0 7,,9 0,5 4,4, 4,4 Sverige 34,0 4,3 2,4 8,6,7 0,3 5,6,6 4,6 Sør-Korea 25,6 50,7 3, 4,9,0 0, 2, 0,6,8 Tyskland 28,6 50,3 2, 6,9,9 0,3 4,6,6 3,7 USA 33,6 39,7 2, 7,2 2, 0,7 8, 2,6 3,8 Østerrike 3,2 48,3 2,4 6,7,9 0,2 4,2,6 3,5 Kilde: Thomson Reuters/CWTS Web of Science. Beregninger: CWTS/NIFU. Andre 6 Tabelldel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

20 Tabell A.0. Fordeling av patentsøknader i Norge etter teknologiområde.¹ Teknologiområde Fra norske foretak/personer Fra utenlandske foretak/personer Ukjent Totalt 2 Spesialiseringsindeks 3 Produksjon av næringsmidler og drikkevarer ,4 Produksjon av tobakksvarer ,85 Produksjon av tekstiler ,56 Produksjon av klær ,28 Beredning av lær ,98 Produksjon av trelast og varer av tre ,09 Produksjon av papirmasse papir og papirvarer ,28 Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel ,58 Produksjon av kjemiske råvarer ,6 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter ,42 Produksjon av maling og lakk trykkfarger og tetningsmidler ,99 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater , Produksjon av såpe og vaskemidler rense- og polermidler parfyme og toalettartikler ,04 Produksjon av andre kjemiske produkter ,75 Produksjon av kunstfibrer ,57 Produksjon av gummi- og plastprodukter ,5 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter ,5 Produksjon av metaller ,4 Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr ,79 Produksjon av kraftmaskiner og utstyr ,27 Produksjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk ,57 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ,6 Produksjon av maskinverktøy , Produksjon av andre spesialmaskiner ,0 Produksjon av våpen og ammunisjon ,27 Produksjon av husholdningsmaskiner ,93 Produksjon av kontor- og datamaskiner ,23 Produksjon av elektromotorer generatorer og transformatorer ,3 Produksjon av elektriske fordelings- paneler og kabler ,85 Produksjon av akkumulatorer tørrelementer og batterier ,52 Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper 4 7-2,53 Produksjon av annet elektrisk utstyr ,7 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter ,56 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater for linjetelefoni og -telegrafi ,95 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater ,65 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler ,06 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr ,9 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg ,48 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr ,69 Produksjon av klokker og ur 2-3 2,79 Produksjon av motorvogner tilhengere og deler ,00 Produksjon av andre transportmidler ,45 Produksjon av møbler ,77 Totalt ,00 Teknologiområde baseres på en kobling mellom patentklasser og Nace industri (Schmoch et al., 2003). 2 Omfatter patentsøknader mottatt av Patentstyret i Norge unntatt SPC. 3 Spesialiseringsindeksen er basert på indikatoren Revealed Technical Comparative Advantage (RTCA), som OECD bruker for handelsdata og som siden er blitt anvendt for patentdata (Jacobsson & Philipson, 996). Indeksen er definert som forholdet mellom andel norske patenter i et teknologiområde (NORtek/TOTtek) og andelen norske patenter i den totale populasjonen (NORALLE/TOTALLE ). Indeks= NORtek/TOTtek: NORALLE/TOTALLE. Verdier over én gir en indikasjon på teknologier der norsk patentering står sterkere enn gjennomsnittet. Kilde: Kompilert av NIFU basert på data fra Patentstyret 206 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 204

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

Forskningsmeldingen: Klima for forskning

Forskningsmeldingen: Klima for forskning Forskningsmeldingen: Klima for forskning Dekanmøtet i medisin 26. mai 2009 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen Kunnskapsdepartementet Disposisjon Hovedinnretting og mål i meldingen Utviklingen i norsk forskning

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Historisk bakgrunn... 2 Næringslivet... 2 Undersøkelsesenhet... 2 Næringer... 3 Størrelsesgrupper og omfang... 3 Estimering av totaltall... 3 Kvaliteten

Detaljer

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

3 Kunnskapsdeling og samarbeid

3 Kunnskapsdeling og samarbeid 3 Kunnskapsdeling og samarbeid Kapittel 3 Hovedpunkter....................................... 118 Innledning.......................................... 119 3.1 FoU-finansiering fra utlandet.........................

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2014 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Revidert nasjonalbudsjett 2013 Revidert nasjonalbudsjett 213 #revidert 2 God vekst i fastlandsøkonomien 135 13 125 12 BNP. Indeks 25=1 Sverige USA Fastlands-Norge Danmark Euroområdet 135 13 125 12 115 115 11 11 15 15 1 1 Kilde: Macrobond

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes

Kartlegging av nordområdeforskningen Dag W. Aksnes Kartlegging av nordområdeforskningen 2009 Dag W. Aksnes Forskningsrådets nordområdekonferanse, Tromsø 10.11.2010 Prosjektet Gi oversikt over samlet norsk nordområdeforskning (FoU) Forskningsrådet har data

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Resultater av norsk forskning

Resultater av norsk forskning Dag W. Aksnes 15.10.14 Resultater av norsk forskning Faglig nivå og internasjonal posisjon belyst ved publiseringsindikatorer Publiseringsindikatorer Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24.

HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. HelseOmsorg 21 Effektiv ressursbruk Helseøkonomisk fagdag 2013 Fremtidens Helse- og omsorgstjeneste - Effektiv ressursbruk 24. september 2013 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppa for HO21 HelseOmsorg21

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Joakim Dalen, Byplankontoret, Trondheim kommune 03.01.2014. Formålet med dette notatet er å

Detaljer