Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet"

Transkript

1 Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge

2 Innhold Goliat feltutbygging Beredskapsutfordringer Beredskapsløsninger - med hovedvekt på kystnær oljevernberedskap 2

3 PL 229 Goliat Location and Partnership Lisens tildelt1997 Lisenshavere Eni Norge AS (op) 65% Statoil Petroleum AS 35% Planlagt oppstart produksjon 2. halvår 2015 Goliat 3

4 Utfordringer for arbeidsmiljø og beredskap Kulde og mørke Ising Arbeid utendørs Søk og redning Beskyttelse av teknisk utstyr (brannvann, gassdetektorer etc) Rømningsveier Evakueringsutstyr Kort avstand til land (+ og -)

5 Goliat - Utfordringer for oljevernberedskapen Kort drivtid til land Oljens spredning, drift mot miljøsensitive områder Store avstander, utfordrende infrastruktur Lang responstid for ressurser fra Norskehavet og Nordsjøen Begrenset oljevernkompetanse og kapasitet Mørke og ising Strenge krav gitt i forbindelse med PUD Goliat og i tillatelse fra Miljødirektoratet (tidligere Klif) 5

6 GOLIAT feltløsning Geostasjonær FPSO 8 undervanns brønnrammer 22 brønner, stigerør og kabler 11produksjonsbrønner 9 brønner for vanninjeksjon 2 brønner for gassinjeksjon Komplett oljeprosessering Kraftforsyning fra land integrert med kraftgenerering på FPSOen Stabilisert olje eksporteres via tankskip Assosiert gass reinjiseres Tilpasset klimaet i området - høy grad av vinterisering 6

7 Beredskapsløsning - vinterisering

8 Beredskapsløsninger mønstring, redning & evakuering Offshore.no Hs (m) year 10 years 100 years Sintef Foto: Eni Norge

9 Fartøy på Goliat 9

10 Barriere-prinsippet i oljevernberedskapen Barriere 1b Barriere 1a Barriere 2 Barriere 3 10

11 Deteksjon og fjernmåling Betydelig utvikling siden 2003 Eni Norge vil bruke flere plattformer med ulike sensorer for rask deteksjon og videre overvåking av utslipp fra Goliat: Satelitt Fly og helikopter (SAR,SLAR, IR) Installasjon (radar, IR) Beredskapsfartøy (radar, IR, AIS-bøyer) ROV på beredskapsfartøy Sensorer på installasjoner på havbunnen Landbaserte installasjoner (HF radar) Overføring av informasjon felles situasjonsbilde mellom fartøy og til relevante brukere (operatør, NOFO, Kystverket etc) 11

12 SPACE KSAT: Radarsat-1, Radarsat-2, ENVISAT, AIS & weather data AIRBORNE SURVEILLANCE AIRCRAFT/SUNDT AIR B350: SLAR, IR, AIS, photo, video, visual, drifters, downlink ENI HELICOPTERS HAMMERFEST/BRISTOW EC225: IR, visual, downlink OFF-SHORE INTERNET OR TCMS SUPPLY VESSEL - OSD - IR - AIS bouys - Downlink - TCMS TCMS DATA PROTOCOL SAFETY STAND-BY VESSEL - OSD - IR - AIS bouys - Downlink - ROV Template sensors: - Acoustic - Capacitance GOLIAT FPSO - OSD - IR - Downlink - TCMS TANKER - IR - OSD - TCMS Riser leak sensors ON- SHORE TRAFFIC MONIT. TCMS console ENI/NOFO TCMS Stavgr + other TCMS Traditional GIS systems Codar Met.no GOLIAT OIL SPILL REMOTE SENSING SYSTEM - Sensors and dataflow 12

13 Havgående oljevernberedskap (barriere 1) Beredskapsfartøy Esvagt Aurora NOFO 2009 (1800 m 3 ) Nytt forsyningsfartøy med samme spesifikasjoner som beredskapsfartøyet Begge har IR (Securus), oljedetekterende radar og dispergeringskapasitet Ytterligere to fartøy i beredskapsløsningen vi ha dispergeringskapasitet Dispergeringsfly fra OSRL i sommerhalvåret Sanntidsoverføring av situasjonsbilde Totalt 6 NOFO-systemer vil inngå i beredskapen 13

14 Styrket beredskap i kystsonen (barriere 2) nytt konsept Innsatsgruppe Kyst (IGK) Utviklingsprosjekt i samarbeid med Fiskarlaget nord Hva er IG Kyst? Innsatsenhet for oljevern i kystsonen Organisert og trent på taktisk nivå Utstyrt for bekjempelse av olje i kystsonen Hva består den av? 30 fartøyer som har beredskapskontrakt med NOFO ( m/oljevernsertifikat) Responstid 48 timer Godkjenning ihht ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet Lensesystemer, opptakere og lagringsenheter Støttefartøy med deteksjonsmidler og ledelse Løsningen baserer seg blant annet på erfaringene fra oljevernberedskapen i Prince William Sound, Alaska 14

15 Operative funksjoner På støttefartøyet: Ledelse, kontaktpunkt SKL Hav Deteksjons og overvåkningskapasiteter Situasjonsbilde/kartplott Depot- og forsyningsfunksjon for fiskebåter Mellomlagring av bekjempet oljeemulsjon HMS-funksjoner Operert av fiskebåter: Buster-systemer eller tilsvarende lensesystemer for rask innsamling og konsentrasjon av spredte oljeflak. Fungerer også i sterk strøm. Oljeopptakere/skimmere tilpasset oljetype og forventet volum Tilleggsutstyr; aggregater, pumper etc. Kystlenser for leding og sperring Eksterne oljelagringstanker for mellomlagring av opptatt oljeemulsjon 15

16 Buster lensesystemer 16

17 Styrket beredskap i strandsonen (barriere 3) Nytt operasjonelt konsept - InnsatsGruppe Strand akutt (IGSA) Hvorfor: Erfaringer fra aksjoner tilsier behov for klarere beredskapsmessig og operasjonelt skille mellom akuttfase og strandrensefase i barriere 3 Målet å maksimere opptak av olje i akuttfasen for å redusere negative miljøkonsekvenser av spredning og stranding Hvordan: En mobil innsatsenhet med 40 personer er etablert Rekruttert fra Finnmark Administreres av Arctic Protection Kort responstid Helhetlig organisert og utrustet for hurtig og effektiv bekjempelse av mobil olje i strandsonen Fokus på å samle opp mest mulig av flytende/mobil olje Restolje overlates til strandrensefasen 17

18 Materiell på nye depoter Materiell til den kystnære beredskapen er anskaffet Materiellet er plassert på to nye depoter: Hasvik kommune Måsøy kommune Dialog med kommunene om bygging og drift Depotene er ferdigstilt og operative fra Q

19 Operasjonelt konsept - Strandrensing Hvordan: Erfaringer fra statlige aksjoner lagt til grunn for planlegging av strandrensing i barriere 3 Skille fra akuttfasen gir mer tid og ro til å forberede og mobilisere til strandrensefasen Etablere en helhetlig organisert innsatsenhet som er klar til innsats når akuttfasen avsluttes Benytter samme hovedmateriell som i akuttfasen dette kan benyttes videre Benytter de spesialtrente mannskapene fra akuttfasen som kjernepersoner i strandrenseorganisasjonen Avhengig av ekstern logistikkstøtte Rekrutteres og bygges ut etter behov 19 19

20 Andre tiltak infrastruktur og kompetanse Kartlegging av infrastruktur innen definert påvirkningsområde Detaljerte planer for utvalgte områder er utarbeidet Kompetansekrav til alt personell som inngår i beredskapsorganisasjonen er definert Avtale med regionale kompetansemiljøer for gjennomføring av kompetansehevende kurs for innsatspersonell er etablert Avtale om mottak av miljøfarlig avfall fra oljevernaksjon er inngått Øvelser vil bli gjennomført før oppstart av produksjon på Goliat 20

21 Goliat - Bekledning av personell MOB-drakt «Arctic Protection»: Utvikling av avansert bekledning og verneutstyr for bruk under arktiske forhold Protective work clothing for use at the Goliat field Arbeidsbekledning for fiskere som deltar i den kystnære oljevernberedskapen (IGK) Arbeidsbekledning for InnsatsGruppe Strand Akutt (IGSA) SINTEF 21

22 Styrker beredskapen i Finnmark Den generelle beredskapen styrkes i regionen uavhengig hendelse eller kilde til utslipp gjennom økt tilgjengelighet av ressurser og kompetanse som: Fjernmåling Offshore helikoptre Havgående beredskaps- og oljevernfartøy fiskefartøy med oljevernutstyr i kystsonen Spesialiserte innsatsgrupper for strandoperasjoner 22

23 Oljevern.no - oljevernportal - med fokus på nordområdene 23

24 Takk for oppmerksomheten! Kontakt oss gjerne: 24

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden

Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden Fjernmåling av akutt oljeforurensning - i dag og i fremtiden NOFO Molde - 1. september 2011 Jørn Harald S. Andersen siv.ing NOFO jha@nofo.no Dagens program Pause Pause Introduksjon, mål, begreper Fjernmålingsparagrafen

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS

Oil Spill Detection status 2011. Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS Oil Spill Detection status 2011 Presentasjon på OLF beredskapsforum 2 februar 2011 Dr. ing. Øistein Grønlie Miros AS OSD anvendelser OSD-R (recovery) Radarbasert hjelpemiddel for bruk under oljeoppsamlings-operasjoner

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten

Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten Utredning av betydningen av RLFs medlemmers bidrag til beredskap langs norskekysten FASE 1 15. februar 2010 Innholdsfortegnelse Prosjektbeskrivelse Dagens beredskap RLFs medlemmers rolle Sammenlignbare

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO. Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten. - Evaluering av teknologi med tilrådninger

Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO. Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten. - Evaluering av teknologi med tilrådninger Norsk oljevernforening for operatørselskap - NOFO Fjernmåling av akutt oljeforurensning på sjøoverflaten - Evaluering av teknologi med tilrådninger 19. januar 2009 Side: 2 av 44 RAPPORT SAMMENDRAG NOFO

Detaljer

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Fremtidige muligheter innen maritim militær. overvåking av nordområdene med fokus på. UAV og satellitt HOVEDOPPGAVE.

Fremtidige muligheter innen maritim militær. overvåking av nordområdene med fokus på. UAV og satellitt HOVEDOPPGAVE. Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Fremtidige muligheter innen maritim militær overvåking av nordområdene med fokus på UAV og satellitt Skrevet av: Ivar Bergundhaugen Kull 55 Luftkrigsskolen

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer