Goliat første oljefelt i Barentshavet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Goliat første oljefelt i Barentshavet"

Transkript

1 Goliat første oljefelt i Barentshavet

2 Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og grundig analyse er en forutsetning for nye funn. 2

3 Goliatprosjektet Etter mange år med planlegging tar Goliat form. Goliat blir et av de største industriprosjektene som noen gang er gjennomført i Nord-Norge. Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet. Selv om Goliat er et relativt lite prosjekt, vil det få stor betydning for Finnmark og videre utvikling av oljeindustrien i nord. Utbyggingskostnadene for Goliat er beregnet til ca. 36 milliarder kroner. Goliat vil gi arbeidsplasser, enten på selve installasjonen ute på feltet eller ved driftsorganisasjonen i Hammerfest. De årlige driftskostnadene vil beløpe seg til rundt 1 milliard kroner og mange lokale leverandører vil kunne levere varer og tjenester under hele driftsperioden. Goliat er med andre ord en viktig byggestein for Finnmark, Nord-Norge og nordområdene. og fraktes til markedet. Det er beregnet at de utvinnbare oljereservene i feltet er på rundt 174 millioner fat olje. På det meste vil det produseres vel fat olje per dag. Produksjonen på Goliatfeltet forventes å vare i minst 15 år. Dersom det oppdages mer gass og olje i andre, nærliggende felt, kan disse kobles til Goliatplattformen, slik at produksjonen forlenges. Goliatlisensen eies av Eni Norge (65 %) og Statoil (35 %) med Eni Norge som operatør. De åtte havbunnsrammene klargjøres for installasjon på feltet våren Havbunnsrammene veier ca. 300 tonn er ca 25 m høye, 33 m x 23 m i bredde. Under bygging Arbeidet er i full gang. Kontoret i Hammerfest er etablert og det ansettes nye folk. Goliat vil bruke helikopterterminal og forsyningsbase i Hammerfest for å bringe folk og utstyr ut til feltet. Goliatplattformen er under bygging i Sør-Korea. Det blir en flytende plattform som skal ligge 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Over 60 % av kontraktsverdiene er gått til norske leverandører etter å ha gjennomført internasjonale anbudskonkurranser. Det skal bores 22 brønner i Goliatreservoarene. Disse brønnene skal kobles til den flytende plattformen. Minst 15 år Brønnene vil produsere olje, gass, vann og noe sand som skilles fra hverandre i prosessanlegget. Deretter lagres oljen i lagertankene på plattformen. Jevnlig vil den lastes over i tankbåter 3

4 Goliatplattformen Slik ser den ut. Goliat blir en flytende rund plattform spesielt tilpasset forholdene i Barentshavet. Den veier tonn, er 107 m i diameter på dekksanlegget, stikker 30 meter ned i havet og har betegnelsen Sevan Det er en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (ofte forkortet som FPSO). Det er det norske selskapet Sevan Marine som har designet den, og arbeidet med å bygge plattformen gjennomføres i Sør-Korea. Plattformen utformes med et oljelager i et sylinderformet skrog. Prosessanlegg og et boligområde med 120 lugarer ligger over skroget. Alle som jobber på flyteren får sine egne lugarer. Spesialbygget Plattformen er spesialbygget for værharde og kalde områder. Den bygges inn slik at de fleste operasjoner skjer under tak. Stor kapasitet Plattformen har større lagerkapasitet enn de andre Sevanplattformene i Nordsjøen. Hele 1 million fat olje er det plass til. Goliat vil ukentlig få anløp av bøyelastere for å hente oljen. Den store lagerkapasiteten gir fordeler med hensyn til sikkerhet. Dersom været blir dårlig, kan oljen lagres på plattformen og avvente omlasting til båt til værforholdene blir bedre. Det er i tillegg utviklet noe helt nytt for Sevan 1000 som også gir bedre sikkerhet. Et spesielt lossesystem med lange losse slanger gjør at det kan lastes rundt hele plattformen. Fast forankret Plattformen er geostasjonær den ligger fast forankret uten å dreie med strøm og vind. Det gjør det enklere å forsyne den med elektrisk kraft fra land, som er mer miljø vennlig. Et stort flyte element nederst på skroget gjør at bølge bevegelsene blir dempet. Det er en fordel for de som jobber der. Skroget bygges i stål med dobbel bunn og doble sider. Skroget er designet for minimum 30 års operasjon og strenge miljøkrav. Utformingen er lite følsom for utmatting. Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra juni Feltet bygges ut med 8 havbunnsrammer og 22 brønner. 4

5 Den flytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretningen Goliat FPSO blir bygget hos Hyunday Heavy industries i Ulsan i Sør-Korea. Esvagt Aurora, er spesialbygget for Eni Norge og Goliat. Det er et standby fartøy og teknisk avansert beredskapsfartøy. Fakta om Goliat Eiere: Eni Norge AS 65 % (operatør) og Statoil Petroleum AS 35 % Anslåtte oljereserver: 28 millioner Sm 3 / 174 millioner fat Anslåtte gassreserver: 8 milliarder Sm 3 Drifts- og distriktsorganisasjon: Hammerfest Planlagt produksjonsstart 3. kvartal 2014 Løsningen Det valgte FPSO-konseptet er en sirkulær enhet med prossessanlegg, oljelager og boligkvarter. Produsert vann blir reinjisert i reservoaret. Produsert olje mellomlagres på enheten for videre transport med skytteltankere til markedet. Strategien for drenering av reservoarene vil inkludere vann- og gassinjeksjon ved bruk av totalt 8 brønnrammer med 22 brønner hvorav 11 produsenter, 9 brukt til vanninjeksjon og 2 til gassinjeksjon. Goliat vil bruke kraft forsyning fra land via en undervannskabel, kombinert med energi produsert om bord på platt formen. 5

6 6

7 Jobb for deg? Goliat trenger folk. Både til lands og til vanns. Kan det være her du finner drømmejobben? Eni Norge trenger flere flinke folk, spesielt fra Finnmark og Nord-Norge, både til regionkontoret i Hammerfest og til Goliat plattformen. Det lyses ut stillinger og ansettes folk jevnlig fremover. Nytt kontorbygg er under bygging i Hammerfest med plass til personer. Her skal det ansettes mange med teknisk bakgrunn og folk innen fagområdene boring, geologi, reservoar og administrasjon. Mange av stillingene krever høyere utdanning. Mange ulike jobber Rundt 100 personer vil bli ansatt i offshore turnustjeneste på plattformen. Her trengs det folk til mange ulike typer jobber og med ulik kompetanse. Det er snakk om stillinger som plattformsjef, instrumenttekniker, kontrollrom- og feltoperatør, logistikk og maritim leder, systemansvarlige, elektriker, sykepleier, kokk og renholdsarbeidere. i Hasvik og Måsøy kommune. I Hammerfest har vi inngått samarbeid med kommunen om opprettelse av et Newton-rom som gir ungdomsskoleelever mulighet til å se betydning av realfag i praksis. De første Eni Norge-lærlingene startet sitt opplæringsprogram i kjemiprosess i Tiltaket er et samarbeid med Statoil og samarbeidet fortsetter i Denne gang innenfor mekanisk, elektro og automasjon. Det vil fremover bli satset på flere lærlinge programmer. Goliat planlegger sitt eget lærlingeprogram innen maskin og mekanikk, logistikk, elektro og kontorfag. Eni har gitt støtte til Norkapp Maritime Simulator Treningssenter og gir stipend til folk fra Finnmark som vil ta en mastergrad i energiledelse ved Eni Corporate University i Milano i Italia. De som skal arbeide på Goliatplattformen arbeider to uker på og fire uker av. Det er standard for de som arbeider på norsk sokkel. Eni Norge ønsker å rekruttere fra Finnmark og Nord-Norge. For at ungdom herfra skal velge arbeid i petroleumssektoren, bidrar Eni Norge på flere måter. Vi er engasjert i flere skoleprosjekter både i grunnskolen, på videregående skole og i høyere utdanning. Realfag i praksis Det er etablert samarbeidsavtaler med Kirkenes og Hammerfest videregående skole, og det jobbes med flere. Vi er med på yrkesdager og utdanningsmesser. Egne virtuelle klasserom er opprettet 7

8 Esvagt Aurora er spesialbygget for Eni Norge og Goliat. Det er et topp moderne beredskapsfartøy for redning og oljevernberedskap. Alltid beredt Nyskapende metoder tas i bruk for å ivareta vårt fremste mål. Å forhindre utslipp av olje. Goliat innfører en ny standard for oljevern på norsk sokkel. Myndighetene stiller strenge krav til oljevernet for Goliat. Derfor bruker vi store ressurser og mye tid på forskning og utvikling innen oljevern. Sammen med Statoil har vi gjennomført prosjekter for over 30 millioner kroner. Resultatene fra forskningen brukes når vi bygger opp oljevernet for Goliat. Oppdages raskt For å forhindre oljeutslipp er det viktig å overvåke produksjonen. På den måten kan et eventuelt utslipp oppdages raskt og bekjempes så nært kilden som mulig, før det rekker å spre seg. Vi vil plassere ut sensorer og visuelt overvåke havbunnen, og vi vil ha radarer på plattformen og på fartøyer. Disse varsler med en gang det skulle skje noe uforutsett. Uansett om det er lyst eller mørkt, natt eller dag alle produksjonsbrønner stenges frem til årsaken er kartlagt. 8

9 Eni Norge har leid inn et topp moderne beredskapsfartøy, Esvagt Aurora, som er bygget i Spania. Det ble ferdig sommeren 2012 og skal være fast stasjonert ca. 500 meter fra plattformen. Fartøyet har radar og infrarødt kamera som oppdager og overvåker eventuelle oljeflak tilnærmet uavhengig av lysforhold. Dette gjør det mulig å følge og samle opp oljen. Beredskapsfartøyet kan også benyttes i rednings aksjoner. To mindre, hurtiggående båter kan settes på vannet og berge mennesker i sjøen i løpet av få minutter. Fartøyet har også ekstra motorkapasitet for å kunne bidra i slepeoperasjoner. Nytt i Norge I flere år har Eni Norge i samarbeid med Fiskarlaget Nord, Statoil og NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap) arbeidet med å få lokale fiskefartøy godkjent som en del av den faste oljevernberedskapen. Ingen kjenner vær- og strømforholdene i området så godt som dem, og de vil være raskt på plass dersom det verste skulle skje. Rundt 30 fiskefartøy utrustes slik at de kan delta i oljevernberedskapen. Mannskapene skal trenes jevnlig. Oljevernutstyret tilpasses denne type fartøy og de oppgaver som de ulike fartøyene skal ha. Å innlemme fiskeflåten på denne måten er nytt på norsk sokkel, men er utprøvd andre steder i verden. Effektiv kystnær beredskap For å forhindre at et eventuelt oljeutslipp skal nå land, vil Goliat ha en effektiv kystnær oljevernberedskap. 9

10 Strøm fra land Goliat vil i løpet av sommeren 2012 få verdens lengste undervannskraftkabel i sitt slag. Kabelen vil sørge for å halvere utslippet av klimagassen CO 2. Goliatplattformen skal få strøm fra land. Det er den mest miljøvennlige energiløsningen. En slik elektrifisering reduserer utslippene av klimagassen CO 2 med gjennomsnittlig tonn årlig i forhold til en løsning uten kraft fra land. Skulle Goliat ha produsert all kraften selv, ville utslippene blitt omtrent dobbelt så store. Verdens lengste Strømmen føres med landkabel fra Hyggevann ved Hammerfest. Deretter med undervannskabel ut i sjøen i Kvalfjorden og videre ut til Goliatplattformen. Selve undervannskabelen blir omtrent 106 km lang og vil ha en leveransekapasitet på 75 MW. Det er per i dag verdens største kabel i sitt slag. Kabelen graves ned i sjøbunnen eller det fylles stein og tung masse over den slik at trål og andre fiskeredskaper ikke setter seg fast. Ny transformator stasjon ved Hyggevann er under bygging. Den er arkitekttegnet med tanke på best mulig tilpasning til terrenget. Betyr dette at det blir for lite strøm igjen på land? Svaret er nei. For det første skal kraften fra land kombineres med en egen gassturbin-generator ute på flyteren. Dersom det blir knapphet med strøm sørger turbin-generatoren for nok kraft til å opprettholde deler av produksjonen ute på feltet. For det andre skal nettet i Hammerfestområdet forsterkes. For det tredje viser studier av nettkapasiteten at Goliat kan ta det den trenger til produksjonen uten at det overbelaster dagens kraftsystem. Ekstra kapasitet Goliat vil bruke mellom 20 og 40 MW fra kabelen ved normal drift. Den største delen av den elektriske kraften til plattformen skal brukes til å forsyne store kompressorer, pumper og elektriske varmere som trengs for å drive produksjonen. Noe skal brukes til lys, varme og ventilasjon. Kabelen tilrettelegges med ekstra kapasitet for å kunne ta ut mer kraft fra land når nettkapasiteten er styrket. Eni Norge vil utrede mulighetene for fullelektrifisering, det vil si at all strømmen skal kunne komme fra land. Transformatorstasjon ved Hyggevann. August

11 Tursti til Tarhalsen. World Cup i reinkappkjøring. Lyst Goliat bidrar til utvikling, inntekter og bolyst i Finnmark. Utbygging og drift av Goliat vil gi mer aktivitet lokalt og regionalt. Det betyr etablering av flere hundre nye arbeidsplasser, kjøp av lokale varer og tjenester og støtte til viktige kulturaktiviteter og prosjekter. Lokale leverandører På samme måte som vi mener det er lønnsomt å rekruttere arbeidskraft lokalt, ønsker Eni Norge å bruke lokale leverandører. Når Goliat kommer i operasjon, vil nærheten til produksjonen være et fortrinn. Tidligere erfaringer fra lignende prosjekter tilsier at av de totale driftskostnadene på 1 milliard kroner i året tilfaller 30 prosent lokalt og regionalt næringsliv. Vi har allerede flere kontrakter med lokale leverandører, blant annet innenfor energi, følgeforskning og grafisk design. Vi tilrettelegger for at lokale og regionale leverandører kan være med i konkurransen om kontrakter. Alle anbud må lyses ut, og vi har kontraktsfestet at leverandører som får større kontrakter skal legge til rette for å bruke lokale underleverandører eller ha lokal tilstedeværelse. Vi samarbeider med PetroArctic som er et leverandørnettverk med mange medlemmer fra nordnorsk næringsliv. PetroArctic både kartlegger leverandørmarkedet og synliggjør muligheter. Vi bryr oss Vi i Eni Norge bryr oss. Vi respekterer miljøet, menneskene og kulturen der vi har vår virksomhet. Vi ønsker å øke bolysten. Derfor støtter vi næringsutvikling og kulturaktiviteter i Nord-Norge. Varangerfestivalen, Ingøydagene, SlowFood og Havfiskefestivalen på Sørøya, Kvinnekonferansen Frodig fokus i Kirkenes, Nordkapp Filmfestival, Insomnia musikkfestival i Tromsø, World Cup i reinkappkjøring og Reinsdyrportalen er noen eksempler på våre aktiviteter. I tillegg til flere nordnorske prosjekter innen oljevern, har vi også gitt betydelig pengestøtte til andre miljøforskningsprosjekter. 11

12 August 2012 Spesialtrykk

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft

Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft Sommarøy - gjestfrihet og opplevelser! www.sommaroy.no NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2005 Snøhvitutbyggingen RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ gir drivkraft TURBOVEKST Jan Opgård i Alta

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN Tekst av: Kristin Øye Gjerde Innhold Oljelandet og ny næring langs kysten Havet gir nye muligheter Nasjonal styring

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer