Uten industri ingen fremtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uten industri ingen fremtid"

Transkript

1 Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

2 Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse Permitteringsregler Skattefunn Brukerstyrt forskning Finansfond Obligasjonsfond Men ingen ting til petroleumsforskning! 2

3 Norsk økonomi er avhengig av petroleumsvirksomheten (328 mrd kroner av mrd kroner) mrd.kr Petr.fond mrd kr Kilde: Nasjonalbudsjett

4 Norsk Industri - samarbeid Oljeselskaper Universiteter Forskningsinst. Arbeidstakerorg. Norsk Industri HMS Dialog og informasjon Forretningsrammer Strategiske partnerskap Teknologisamarbeid Forhandlede kontrakter Kontraktsstrategier Rammeavtaler Beste praksis teknologier Standardisering Leverandører Staten 4

5 Leverandørindustrien i Norge Utfordring å utvikle en nordnorsk klynge Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter ansatte Offshore-service 179 bedrifter ansatte ansatte 972 bedrifter, enheter 968 mrd kr verdiskaping i Norge 5 mrd kr internasjonalt salg Drift/vedlikehold 11 bedrifter ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter ansatte Boring/brønn 100 bedrifter ansatte Oslo/Akershus Engineering Node/boreutstyr 50 bedrifter ansatte Subsea/Maritimt 34 bedrifter ansatte FPSO-klynge 9 bedrifter 7,5 mrd oms. 5

6 Verdiskaping over hele landet 6

7 Mill. Sm3 oljeekvivalenter Suksess på norsk sokkel og internasjonalt! NB Opprettholt produksjon på norsk sokkel Long-term scenario Faktisk produksjonsutvikling Decline scenario Petroleumsproduksjon på norsk sokkel. Anslag NB09 Kilde: St.meld. nr. 38 ( ),St. meld. nr. 2 ( ), OD og OLF Økt omsetning internasjonalt

8 Positiv effekt både på produksjonsnivå og eksport av teknologi Koordinert national FOU Eksport av teknologi Oppnådd gjennom økt FOU Økt verdi fra gass - Nye områder Økt utvinning Felt i produksjon

9 Petroleumsinvesteringer, prognosene ble gjort før lavkonjunkturen 160 SSB OLF OD Fin.dep

10 Foto: Sevan Eni - Goliat Planlagte prosjekter må gjennomføres: - Ekofisk, Goliat, Gudrun m.fl. - Økt utvinning, forlenget levetid og modifikasjonsprosjekter ConocoPhillips - Ekofisk 2011 StatoilHydro - Gudrun 10

11 Kostnadsutviklingen på norsk sokkel er utfordrende! Prisutvikling Oljepris økte fra $28,70 til $72,70/fat Investeringene økte fra 64,3 mrd kr til 109,6 mrd kr. Rigg, oljeservice, engineering/ fabrikasjon har hatt forskjellig prisutvikling. Lønnsveksten i næringen var fra snitt kr/år til kr/år, dvs ca 25 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Prisutvikling Rigg Oljeservice Engineering/fabrication Oljepris Investering på norsk sokkel Kilde:Menon/SSB 11

12 Alle må ha driftsmarginer! Oljeservice- og riggselskaper har klart å omsette oljeprisvekst i økte marginer Noe oljeselskapene ikke har klart Engineering/fabrication har derimot hatt lave stabile marginer Kilde: Menon/SSb 12

13 Vi beveger oss nordover, men er avhengig av sameksistens, synergier og positive ringvirkninger i Nord Norge. 3% av kontraktene på Snøhvit, en start, men vi må skape allianser, bygge kompetanse for å skape livsdyktig klynge. Våre større bedrifter tar utfordringen, allerede etablert i Harstad, Hammerfest og Kirkenes Nord norske bedrifter må trekkes med og kvalifiseres gjennom felles prosjekter Det må investeres i kompetanse, infrastruktur og sosiale tilbud. Kilde: OD/Google

14 Olje og gass vil spille en viktig rolle frem mot 2030 Primærenergietterspørsel, Milliarder tonn oljeekvivalenter IEAs stabiliseringsscenario* IEAs Referansescenario Andre fornybare biomasse og avfall Vannkraft Kjernekraft Kull Gass Olje * Stabilisering av CO 2 -konsentrasjon i atmosfæren på 450 ppm Kilde: IEA World Energy Outlook 2007; Prosjektgruppe I

15 En visjon for Energinasjonen Norge mot 2030 til Energinasjonen Norge Fra sjøfarts- og industrinasjon via petroleumsnasjon Visjon for 2030 Norge har klart å opprettholde en sterk og balansert økonomisk utvikling Norge er fortsatt en betydelig eksportør av CO 2 -effektiv energi og kompetanse Norge har videreutviklet en energi- og miljøteknologisk klynge i verdensklasse

16 Fornybar energi Videreutvikling av leverandørindustrien 16

17 Bred innsats for å begrense klimautslipp fra norsk sokkel - oljebransjen tar CO 2 -utfordringen alvorlig Tordis energieffektiv produksjon Test Center Mongstad Valhall elektrifisering Oseberg varmegjenvinning Sleipner CO 2 -fangst og -lagring Lavere utslipp fra forsyningsfartøy Kilde: StatoilHydro, BP, Aftenbladet

18 En livskraftig petroleumsindustri- en forutsetning for energinasjonen Norge! 18