Oplandske Bioenergi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oplandske Bioenergi AS"

Transkript

1 Oplandske Bioenergi AS Adresser: Organisasjonsnummer: Telefon: Telefaks: Honnevegen 60 NO MVA Biri Oplandske Bioenergi AS En beskrivelse av Oplandske Bioenergi AS Innholdsfortegnelse: 1. VIRKSOMHETSKO SEPT RESULTATER SÅ LA GT ORGA ISERI G FI A SER ØKO OMI UTFORDRI GER I BIOBRA SJE MILJØ... 6

2 1. VIRKSOMHETSKONSEPT A. Stiftelsesdato, eierprofil og kapital er vist til høyre. B. Fire allmenninger og et aksjeselskap fra skogen venter på tildeling av aksjer. Lillehammer vil kjøpe flere. C. Selskapets vedtekter ( 7) viser til vårt virksomhetskonsept som det er tatt utdrag fra i punktene D-G nedenfor. D. Aksjonærene bør; Være langsiktige investorer med interesse for lokal verdiskaping i hele kjeden og med interesse for miljøet. Skogens bioenergiaktør for befolkningen i tettsteder og næring utenom byene i Innlandet Kategori 1; 54 Landbrukseiere i Hedmark og Oppland 3 Skogeierlag (Biri, Gjøvik, Stange) Kategori 2; * Mjøsen Skog (33,95 %), som eies av landbrukseiere 2 Allmenninger (Furnes, Øyer) 17,81 % 36,68 % Oplandske Bioenergi AS (stiftet 24. januar 2006) (eierne har innbetalt kroner i aksjekapital til overkursfond) 33,95 % 11,56% Kategori 3; Eidsiva Energi AS (33,95 %), som eies av; - Hedmark fylkeskommune - Oppland fylkeskommune - 25 kommuner i Hedmark og Oppland v/eidsiva Bioenergi AS Kategori 4; Hedalm AS (11,44 %), som eies av; o Stange Almenning o Romedal Almenning o Løiten Almenning o Vang Almenning Lillehammer Biovarme AS, som eies av; o 23 Landbrukseiere * Aksjeopsjoner: Allmenningene i Brøttum, Ringsaker, Nes og Veldre + Phil AS + Lillehammer Biovarme AS (ytterligere) Lysark 2 Være inkluderende i den forstand at så mange som mulig kan bli medeier blant eierne av landbrukseiendommer i Innlandet. Se verdien av lokalt og differensiert eierskap i Innlandet; i. Landbrukseiere, skogeierlag, etc ii. Landbrukssamvirke (som i stor grad eies av kategori i) - f.eks skogeierandelslag, allmenninger, Felleskjøpet, etc iii. Tradisjonelle el-energiaktører (i praksis Eidsiva) iv. Industri og andre store energibrukere. E. Forretningsidé: Selskapet skal være totalleverandør av kortreist fornybar energi. Selskapet vil bygge biobrenselanlegg og produsere, distribuere og levere energi med basis i fornybart og CO2-nøytralt biologisk materiale. Transportavstander av råmateriale og ferdig energi skal være korte. Dette innebærer et distribuert konsept. F. Vi vil gradvis bygge ut bioenergianlegg og levere kwh energi med basis i kortreist skogsflis og eventuelt torv fra år G. Vi vil betjene tettstedene og næring utenom byene i Innlandet med anlegg som leverer inntil kwh/år. Etter hvert som vi kommer til nye steder med våre prosjekter og anlegg involverer vi lokale landbrukere og annet lokalt næringsliv som; Deltakere i prosjektet under investeringsfasen Flisleverandører Driftsoperatører Medeiere (fortrinnsvis landbrukere og jord-/skogbrukssamvirket). Side 2 av 7

3 Dette vil etter vår oppfatning styrke den lokale kompetansen og verdiskapingen, og tettstedene i Innlandet vil bli bedre steder å bo og drive næring i. Vi er av den oppfatning at vi, i partnerskap med lokale aktører som beskrevet ovenfor, skal få til mye bioenergi i Innlandet. 2. RESULTATER SÅ LANGT A. Vi har bygget et firma med solid eierskap og kapitalbase som har et utfordrende og fremtidsrettet virksomhetskonsept. Vi har faste avtaler med; a. Bioen as (teknisk og økonomisk rådgiver) b. Advokatfirmaet Campbell & Co AS c. DnBNOR d. BDO AS e. Skogbrukets Kursinstitutt (biofaglige tjenester, regnskap, administrative tjenester og nettside). B. I dag leverer vi bioenergi til; a. Sportsklubben Gjøvik-Lyn på Gjøvik Stadion b. Oppland fylkeskommune på Raufoss videregående skole Raufoss Syd c. Sør-Aurdal kommune i Bagn d. Hedmark fylkeskommune på Blæstad Gård e. Løten kommune og private næringsbygg og boliger i Løten sentrum f. Lillehammer kommune og Jorekstad BA på Jørstadmoen g. Skogbrukets Konferansesenter AS på Honne i Biri. C. Vi har for Nordre land kommune prosjektert bioenergi til Tonlia boligfelt (30 eneboliger) på Dokka fra høsten D. Vi skal levere bioenergi til Prøvenlia Sameie (gradvis utbygging til 70 boenheter v/trysilhus) på Raufoss fra vinteren 2010/11. E. Vi skal levere bioenergi til Skogselskapet i Oppland (Skogplanter ØstNorge AS) fra høsten F. Vi skal levere bioenergi til Tine Meierier Øst BA Tretten fra høsten G. Vi skal levere bioenergi til Rudshøgda, herunder til Nortura BA trolig fra høsten H. I samarbeid med kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Nordre Land, samt med Varmetema AS, har vi utviklet et konsept som gjør bioenergileveranser til nye boligfelter lønnsomt og hensiktsmessig for boligeierne, kommunen og energileverandøren. I. For øvrig arbeider vi med andre prosjektmuligheter på mer en 10 steder i Hedmark og Oppland. Side 3 av 7

4 3. ORGANISERING Til høyre viser vi organisering av selskapet i form av roller. Rollene bekles med aktører etter hvert som vi vokser. Vi har så langt syv driftsledere som har sine driftsteam for 24 timers / 365 dagers drift av anleggene Prosjektleder nye muligheter Prosjekter i definisjonsfase Prosjekter i konseptfase Alle prosjekter har styreutvalg Selskapet ønsker å ivareta alle Driftsleder Blæstad Gård Prosjekter 2009: Skjeset AS v/ola Sæhlie de tre moderne kravene til P-koord/B-led Løten Resultatansvar (for Styre, Enova, Lars Sæhlie + Torfin Medbøe Driftsleder Løten DnBNOR, Innovasjon Norge, osv): seriøse virksomheter; Oplandske v/kjell Arvid Ruud Investering i nye anlegg P-koord/B-led Rudshøgda Tilrettelegging og overføring til drift NN Driftsleder Rudshøgda Lønnsomhet Nortura BA Rudshøgda Resultatansvar (for daglig leder): P-koord/B-led Jørstadmoen Jørgen Ouren + Torfin Medbøe Driftsleder Jørstadmoen Miljø Drift Jørgen Ouren ENK Råstoff til gamle og nye anlegg P-koord/B-led Honne Innspill vdr tilrettelegging og Tord K Rindal + Torfin Medbøe Driftsleder Honne Samfunnsansvar. overføring av nye anlegg til drift Tord Kristian Rindal ENK Lysark 11 Lønnsomhet er en selvfølge mens de to siste ordene er kjernen i biobransjen, særlig på den måten vi vil gjennomføre virksomheten vår i Innlandet. Styret skal i henhold til våre vedtekter ha 3 7 medlemmer. Generalforsamlingen har valgt et forholdsvis stort og bredt faglig sammensatt styre for å gi selskapet best mulig styringsfundament for en rask vekst i salget av bioenergi over hele Innlandet. Se Ola Syverinsen Sivilingeniør Teknisk direktør i Eidsiva Bioenergi AS aksjer (34,00 %) Helge Bryhni Ingeniør Skog- og jordbruk Avfall og renovasjon Fjæstad Lille i Romedal Stokke Nedre i Vardal 45 aksjer (1,13 %) Jørn Erik Simonsen Personlig vara for Ola Syverinsen Forstkandidat Leder forsyning og logistikk i Eidsiva Bioenergi AS Styre Daglig leder/programleder Prosjektleder investering Energiprosjektering Bioen AS Byggprosjektering Oppland Bygg Consult AS Styret i Oplandske Bioenergi AS Even Mengshoel Bonde Ulven på Brøttum Styreleder i Mjøsen Skog BA aksjer (34,00 %) Ole Seegaard Styreleder Siviløkonom Prosjektkoordinering og -kontroll Jord- og skogbruk Seegaard i Snertingdal 40 aksjer (1,01 %) Daglig leder Sivilingeniør Firma- og prosjektledelse Ødegården i Biri 30 aksjer (0,76 %) Vararepresentanter til styret Erik A. Dahl Personlig vara for Even Mengshoel Forstkandidat Adm direktør i Mjøsen Skog BA Ass programleder (særlig ansvar for råstoff og drift) Tord Kristian Rindal Driftsleder Gjøvik Stadion Nils Gillerhaugen ENK Driftsleder Raufoss syd Jo Håvar Nerseth ENK Driftsleder Bagn Bagn Fyr og Flamme BA v/svein Erik Wold Jon Ole Johansen Siviløkonom Administrerende direktør i Hedalm AS 454 aksjer (11,45 %) Ole Maagaard Gårdbruker Mågård og Ske i Romedal 20 aksjer (0,50 %) Jens Erik Furulund Personlig vara for Jon Ole Johansen Agrotekniker Gårdbruker på Amundrud i Vallset Lysark 3 lysarket til høyre. Jørgen Galtestad ledet både styret og selskapet i det daglige fra starten i januar 2006 til juni Da fikk han etter eget ønske ny rolle som daglig leder. Han har ledet alle prosjektene til denne dato. For å sikre intern forankring i selskapet og samtidig stille opp med den beste kompetansen i hvert enkelt prosjekt etablerer vi styreutvalg i hvert eneste prosjekt. Medlemmene i disse arbeider på oppdrag fra og støtter daglig leder når det gjelder å vinne og gjennomføre prosjektene. Styreutvalgene består oftest av ett styremedlem men i prosjekter som er av stor betydning for selskapet er det opp til tre medlemmer. Side 4 av 7

5 4. FINANSER Etter aksjeemisjonen i 2007 startet vi med kroner 20 millioner i banken. I dag har vi en kredittlinje i DnBNOR slik at vi har finansiert våre første 7 energianlegg. Når vi skal bygge flere energianlegg har vi en slik finansieringsstrategi; 50 % bank 50 % offentlig støtte + egenkapital. Investering/ Egenkapital (MNOK) Mål Energi GWh/år Gjennomsnittlig økning i energileveransen på 10 GWh/år Lysarket til høyre beskriver t hvor kapitalintensiv bioenergibransjen er. Det er altså langt frem til fullfinansiering av en produksjonskapasitet på kwh/år, men vi er av den oppfatning at vi har fått en god start. Vi har meget god likviditet og har gode utsikter til å klare den langsiktige finansieringen. 5. ØKONOMI Vi holder administrative kostnader så lave som mulig og ruter våre ressurser til å finne og vinne prosjekter, gjennomføre prosjekter og drifte lønnsomme anlegg. Kontantstrøm i et energianlegg Kontantstrømmen i forbindelse med et energianlegg har et forløp som vist i lysarket til høyre for et anlegg som bygges i Positiv Kontantstrøm Akkumulert kontantstrøm 2023 t 2028 Negativ Under kalkylene for hvert prosjekt krever vi 8 % internrente etter offentlig investeringstilskudd, før skatt og uten inflasjonsprediksjon. Dette er det maksimale Enova SF tillater (utenom Industriprogrammet) dersom offentlig støtte skal oppnås, og tilsvarer 10,7 % nominell rente med årlig inflasjon på 2,5 % (kan sammenlignes med 10,7 % rente på bankinnskudd). Vi bruker realistiske forutsetninger om investeringskostnadene/-volumet. Med en vekststrategi som vi har, der vi stadig bygger nye anlegg med en kontantstrøm som vist ovenfor, vil driftsoverskudd som akkumuleres til egenkapital eller utbetales som utbytte Side 5 av 7

6 til aksjonærene komme om noen år frem i tid. Verdien på selskapet vil imidlertid øke kontinuerlig i form av; 1. Lønnsomme anlegg med god fremtidig inntjeningsevne 2. Sterk evne til å finne og realisere nye anlegg 3. Generelt god posisjon i energimarkedet, hos myndigheter og finansinstitusjoner. 6. UTFORDRINGER I BIOBRANSJEN Enova SF fikk høsten 2007 utført en studie som ble kalt 10 ÅR MED RØDE TALL, med undertittel; Barrierer for økt utbygging av lokale varmesentraler og nærvarmeanlegg. Ikke uventet anfører rapporten av de viktigste barrierene er; 1. Manglende marked 2. Manglene lønnsomhet. Vi venter som resten av bransjen på at myndighetene skal omsette politiske målsettinger til rammebetingelser som gjør at bioenergibransjen får gode vekstvilkår. Imidlertid, bransjen har nok en oppgave selv i det å beskrive på en overbevisende måte alle de gode sidene ved bransjen. Oplandske har allerede bidratt til denne beskrivelsen som skal gjøre det lettere for myndighetspersoner å bedre rammetingelsene fordi det kan gjøres med klar forankring i god samfunnsøkonomi herunder energieffektivitet og klimaeffekt. Vi utvikler oss selv internt og omgivelsene rundt oss innenfor 4 områder; Kunder Anlegg Råstoff Drift. 7. MILJØ Vårt selskap har som motto: Oplandske brenner for miljøet og for (spesialisert for hvert anlegg);. idretten på Gjøvik. skoleungdommen på Raufoss. Bagn som et utviklende sted for næring og et godt sted å bo. Tonlia som et godt sted å bo. Løten som et utviklende sted for næring og et godt sted å bo. Blæstad Gård som et drivende sted for læring og arbeid. Jørstadmoens barn, idrettsutøvere og badegjester. Skogfolk (og andre) som arbeider og kurser seg på Honne. Vi tror på disse argumentene i miljøpolitikken; 1. Olje og gass bør være ute fordi de bidrar til CO2-ubalansen i Side 6 av 7

7 atmosfæren (forutsetter at det ikke er mulig å fange utslipp fra mindre anlegg rundt omkring). 2. Elektrisitet bør brukes til edlere ting enn oppvarming strøm vi ikke bruker i Norge kan erstatte elektrisitetsproduksjon i Europa med basis i fossilt materiale. 3. Biologiske materiale (som ikke benyttes til edlere formål) bør utnyttes til energi fordi bidraget til CO2 i atmosfæren blir akkurat det samme dersom den ligger og råtner i naturen. CO 2 - besparelse Denne figuren viser det årlige temperaturavviket fra referanseperioden (NASA) 1 kwh produsert med biomasse sparer 1 kg CO2 i atmosfæren*. (Alternativet er olje eller strøm som kommer fra kullkraftverk eller kunne ha gått til Europa og spart kullkraft). * Kilde: Universitet for miljø og bioteknologi; 4. Dersom fossilt materiale brennes til energi for oss mennesker i stedet for å utnytte tilgjengelig biologisk materiale blir det dobbelt galt; a. Forbrenningen gir CO2 i atmosfæren b. Biologisk materiale som ikke blir brent gir CO2 i atmosfæren. Innlandet, 28. februar 2010 Oplandske Bioenergi AS Jørgen Galtestad Daglig leder Side 7 av 7

Oplandske Bioenergi AS

Oplandske Bioenergi AS En beskrivelse av Innholdsfortegnelse: 1. VIRKSOMHETSKONSEPT... 2 2. RESULTATER SÅ LANGT... 3 3. ORGANISERING... 4 4. FINANSER... 5 5. ØKONOMI... 5 6. UTFORDRINGER I BIOBRANSJEN... 6 7. MILJØ... 6 Adresser:

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Årsrapport 2006 Del 1

Årsrapport 2006 Del 1 Årsrapport 2006 Del 1 Om Eidsiva Eidsiva Energi AS er et av Innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00

Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.09.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 23.09.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 69/13 Akershus Energi

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 BIOENERGI 01 13 TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 14 8 28 17 21 INNHOLD Nær eller fjern varme?...4 Nytt fra nærvarmeforum...4 Biostøtte fra IN nærvarmer 1200

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer