For de som ønsker. å løfte sammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For de som ønsker. å løfte sammen"

Transkript

1 For de som ønsker å løfte sammen

2 Samvirke som foretaksform - Har du en forretningsidé du ønsker å få satt ut i livet, men trenger å samarbeide med andre for å få den realisert? - Driver du konsulentvirksomhet eller annen form for tjenesteytende næring og kan tenke deg å samarbeide tettere med andre i samme bransje om felles kontorhold og merkevarebygging? - Har du egen bedrift innenfor håndverk, mat, turisme e.l. og vurderer et samarbeid med andre om felles innkjøp av driftsmidler samt markedsføring og salg av produkter? Verktøyet er på plass... Samvirkeloven (lov 29.juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak) trådte i kraft 1. januar Dermed er samvirkeforetak lovregulert på linje med aksjeselskaper, som har hatt lovregulering i over 100 år. Norge følger med dette etter de fleste europeiske land der samvirke har vært lovregulert i lang tid og der samvirke er langt mer utbredt enn i Norge. - Har kommunene der du bor behov for samarbeid om energiforsyning, renovasjon, gjenvinning, IT eller andre tjenester der målsettingen er rimeligst mulig tjenester? - Søker du en foretaksmodell der målet er gunstig pris for brukerne; der overskuddet fordeles etter omsetning gjennom foretaket og ikke etter innskutt kapital? Da bør samvirkeforetak være interessant for deg. Dette er en organisasjonsform der du (alternativt foretaket eller den offentlige etaten) både er eier, styrer og bruker. Gjennom lovarbeidet er samvirkeforetakets rettslige stilling klargjort og sammenfattet. Samvirkeloven vil bidra til:... men det er behov for informasjon I dag er samvirke vanlig innenfor flere større sektorer. Likevel har folk flest begrenset kjennskap til samvirkeforetaket som organisasjonsform: Å tydeliggjøre en organisasjonsform som er svært utbredt i mange sektorer At flere i framtiden velger samvirke som foretaksform - Hva er et samvirkeforetak? - Hva skiller et samvirkeforetak fra et aksjeselskap? - Når er samvirkeforetaket et bedre valg enn aksjeselskapet? - Hvordan etablerer en et samvirkeforetak? 2

3 Bruker er også eier Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av minst to enkeltpersoner eller juridiske enheter, som har gått sammen for å fremme felles interesser gjennom en felles eid og demokratisk styrt økonomisk virksomhet. Foretaksformen er brukerstyrt og brukereid, dvs. at brukerne også eier og styrer foretaket. Målet er brukernytte, det vil bl.a. si at overskudd fordeles blant brukerne på bakgrunn av omsetning gjennom foretaket. I samvirkeforetaket finnes det, i motsetning til i aksjeselskapet, ingen eksterne investorer som krever avkastning på innskutt kapital. I det samvirkebaserte konsulentselskapet eller arkitektkontoret fordeles overskuddet blant brukerne (partnerne), basert på nedlagt arbeidsinnsats. I Coop mottar brukerne (forbrukerne) utbytte ut fra hvor mye de har handlet for gjennom året. I Nortura fordeles overskuddet blant brukerne (bøndene) basert på antall kg levert kjøtt. Ved overskudd i Landkreditt justeres utlånsrenten slik at brukerne (låntakerne) får rimeligere lån. I et samvirkeorganisert interkommunalt selskap vil et overskudd bli brukt til å sette ned prisen på tjenesten til brukerne (kommunene eller innbyggere). Det samme prinsippet gjelder foreldreeide barnehager. I boligsamvirket benyttes overskudd som innsatsfaktor i nye boligprosjekter. Felles for disse eksemplene er at overskuddet i samvirkeforetaket kommer brukerne direkte til nytte. Men fordi brukerne i de forskjellige samvirkeforetakene har forskjellige behov, ser vi ofte sterk konkurranse mellom foretakene. Mens Coop søker å tilby sine brukere kvalitetsmatvarer til rimeligst mulige priser, har Nortura det motsatte utgangspunktet: De er til for å skaffe sine brukere høyest mulig priser for kjøtt- og eggprodukter.

4 Hva er forskjellen? Samvirkeforetak (SA) Aksjeselskap (AS) Målet er brukernytte Egenkapital bygges bare opp gjennom avsetning av overskudd fra drift Overskudd fordeles på medlemmene etter deres omsetning gjennom foretaket Medlemmene er også foretakets brukere og eiere. Ingen eksterne eiere Innflytelse er normalt basert på én stemme pr. medlem Eierandeler kan normalt ikke overdras til andre Ved oppløsning fordeles gjenværende midler på medlemmene etter deres omsetning med foretaket Målet er kapitalavkastning Egenkapital kan også bygges opp gjennom kapitalutvidelser rettet mot eksisterende eller nye aksjonærer Overskudd fordeles på aksjonærene basert på innskutt kapital Eierne er oftest eksterne Innflytelse er basert på innskutt kapital. Dess flere aksjer, dess flere stemmer Aksjer kan normalt overføres til andre Ved oppløsing fordeles gjenværende midler basert på innskutt kapital 4

5 Samvirke er en egnet organisasjonsform for enkeltpersoner eller bedrifter som vil samarbeide om innkjøp eller salg av produkter eller tjenester Hva er best? Hva er best; samvirkeforetak eller aksjeselskap? Svaret er helt avhengig av virksomhetens målsetting: Har du kroner i fri kapital og ønsker å maksimere avkastningen på pengene? Da kan en investering i et aksjeselskap være et naturlig valg. Drømmer du om å etablere din egen arbeidsplass kan samvirkeforetaket være en vel så god modell. Det samme gjelder om du som skogeier er medeier i et bioenergiselskap og ønsker å fordele overskuddet basert på levert flisvolum. Eller du eier og driver en håndverksbedrift sammen med fem andre der det er mer logisk å fordele overskudd etter den enkeltes arbeidsinnsats/salgsvolum enn etter størrelsen på innskutt kapital.

6 Samvirke er trolig den beste organisasjonsformen... når oppgaven lar seg løse enklere og mer effektivt gjennom samvirke enn ved at den enkelte opptrer på egen hånd (f.eks. lokalt grendehus eller interkommunalt energiselskap) når formålet er gunstig pris eller felles behovsdekning for brukerne (f.eks. etablering av konsulentselskap av selvstendige næringsdrivende eller bygging av brukereide eldreboliger) når det legges vekt på at det skal være enkelt og billig å etablere foretaket og lett å tre inn og ut av foretaket (f.eks. transportsentral) når langsiktig og trygt eierskap er viktig (unngå at bedriften skifter eier over natten gjennom oppkjøp av aksjer) Rapsoljerodusenten Odelia, som vant Designprisen i 2005 og Innomatprisen i 2006, er et produsentsamvirke eid av oljefrøprodusenter i Østfold. Elektrosamvirket i USA forsyner 40 millioner brukere i 47 stater og dekker 3/4 av nasjonens geografiske område. Austevoll Kraftlag er et norsk eksempel. Samvirkeorganiserte nettverk av norditalienske småbedrifter står bak gourmetproduktene Parmaskinke og Parmesanost. 6

7 Fiskerisamvirket, boligsamvirket og forbrukersamvirket utgjør sammen med landbrukssamvirket, de fire største samvirkesektorene i Norge 800 millioner er med Nasjonalt: Samvirke er en vanlig organisasjonsform i flere større sektorer. Mer enn to millioner nordmenn er medlemmer i totalt samvirkeforetak som årlig omsetter varer og tjenester for ca. 120 milliarder kroner. Omtrent Coop-eiere drar medlemskortet når de er innom en Coopbutikk. Mer enn mennesker eier en borettslagsleilighet. Råfisklaget representerer sammen med de andre fiskesalgslagene yrkesaktive fiskere og de fleste av landets bønder er stolte eiere av TINE, Gilde og Prior. De vanligste sektorene er forbruker, landbruk, bolig, fiskeri, barnehager, håndverk, helse og omsorg, konsulentforetak, energi, veiforeninger, båtforeninger, taxi - og transportforetak, utmarkslag og bygdeservice. Globalt: 800 millioner individuelle medeiere fordelt på samvirkeforetak. De vanligste sektorene er primærnæringene, energi, bank og kreditt, forsikring, helse og omsorg, turisme, private tjenester, konsulentfirma, veier, vann og avløp, småindustri, håndtverk, barnehager, teletjenester og transport.

8 Ta kontakt Etter at samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008 er forholdene lagt bedre til rette for samvirkeorganisering i Norge. Loven vil sikre egenarten og sette samvirke på dagsorden i utdanningsinstitusjonene, i de politiske miljøene, i næringslivet og i samfunnsdebatten. Loven vil over tid gi økt kjennskap til foretaksformen og gi samvirke et statusløft. Er du interessert i å lære mer om samvirke? Vurderer du å organisere ny eller etablert virksomhet som samvirkeforetak? Vi bidrar med standardvedtekter og standard stiftelsesdokument og kan dessuten tilby deg en oversikt over kompetente fagpersoner, advokatkontorer og regnskapslag som kan hjelpe deg med resten. Mer informasjon finner du på Turid Jødahl, leder Tlf.: Mobil: May Woldsnes, rådgiver Tlf.: Mobil: Bak Samvirkesenteret står: Samvirkesenteret Postboks 452 Sentrum 0104 Oslo

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06

Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Særutskrift av styremøteprotokoll Gáivuona NSR 15.01.06 Sak 03/06 Høring Nye vedtekter for Ája samisk senter Vedtak: Styret i Gáivuona NSR (GNSR) har i løpet av 2005 gitt flere skriftlige innspill til

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

ØKONOMISTYRING. for programfaget næringslivsøkonomi. Lars Ottesen og Alf H. Øyen. Bokmål. i samarbeid med Fagbokforlaget

ØKONOMISTYRING. for programfaget næringslivsøkonomi. Lars Ottesen og Alf H. Øyen. Bokmål. i samarbeid med Fagbokforlaget 709.book Page 1 Thursday, July 24, 2008 10:49 AM Lars Ottesen og Alf H. Øyen ØKONOMISTYRING for programfaget næringslivsøkonomi Bokmål i samarbeid med Fagbokforlaget 709.book Page 2 Thursday, July 24,

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap)

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) SOMMER 2011 lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS Derfor vil de ha egeninkasso Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) Kjære leser Egeninkasso har en rekke åpenbare fordeler framfor tradisjonelle

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz Innhold Når retten til liv patenteres 4 4 På jakt etter den nye økonomien 6 SKALTEK AB 8 Smånytt 10 Økonomer med fokus på miljøansvar og humanistiske verdier: Richard Welford 12 6 JAK Medlemsbank den rentefrie

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer