Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 196/15 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse

4 Sak 196/15 Vedlegg: - Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 196/15 Saksutredning Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Saksopplysninger fakta Vedtak om tilrettelagt transport (TT) er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og fylkeskommunens klagenemnd for TT er klageinstans. Fylkestinget i Hedmark vedtok i juni 2015 ny forskrift om tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede. Ikrafttredelsestidspunkt for ny forskrift var satt til den 1. september En av endringene som er nedfelt i ny forskrift, er at klagenemnda og TT-nemnda ikke skal ledes av samme administrasjon. I ny forskrift heter det som følger: «Klagenemnda skal ikke ha representant fra den organisasjon som administrerer ordningen». Per i dag er det representant fra Hedmark Trafikk FKF som leder klagenemnda. Det er også Hedmark Trafikk HFK som administrerer TT ordningen. Det er derfor påkrevd å oppnevne ny klagenemnd som er sammensatt i henhold til ny forskrift. Den fylkeskommunale klagenemnda for TT-saker skal ha fire representanter: en leder, to brukerrepresentanter og en lege. Klagenemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Klagenemndas representanter oppnevnes for fire år (en valgperiode) og kan re oppnevnes. Brukerrepresentantene foreslås av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF). Fylkestinget oppnevner leder og brukerrepresentanter. Videre oppnevner fylkestinget varamedlemmer til disse tre. Det er administrator av klagenemnda, Hedmark Trafikk FKF som skal sørge for at lege er representert. Hvor lenge hver enkelt lege skal sitte som representant i klagenemnda, er uavhengig av valgperioden. Nemndas valgperiode følger fylkestingets valgperiode. Siden den sittende nemnda ikke kan behandle saker som har kommet inn etter 1. september haster det imidlertid med å få på plass en ny nemnd. Det foreslås derfor å velge en nemnd som sitter ut året, og at det nye fylkestinget oppnevner en nemnd som kan sitte ut valgperioden I perioden fra 2014 til 2015 har følgende personer vært medlemmer av Klagenemnda for TT: Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem (brukerrep.) Torgeir Andersen (Norges Blindeforbund) Vararepresentant Jan Pallin (Norsk 2544 Øversjødalen Revmatikerforbund) Medlem (brukerrep.) Marthe Kraabøl (Norges

6 Sak 196/15 Vararepresentant Medlem og leder av Klagenemnda Medlem (Cand.med): Diabetesforbund) Torill Heggen Munk (Norges Handikapf.) Martin Halvarsson (Hedmark Trafikk) Sture Wold (kommuneoverlege i Løten kommune) Sportsvegen 4, 2312 Ottestad RLF forslår følgende personer til å være medlem av Klagenemnda for TT i perioden oktober 2015 til Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem (brukerrep.) Torgeir Andersen (Norges Blindeforbund) Vararepresentant Medlem (brukerrep.) Vararepresentant? Jan Pallin (Norsk Revmatikerforbund) Torill Heggen Munk (Norges Handikapf.) 2544 Øversjødalen Sportsvegen 4, 2312 Ottestad

7 Fylkesrådet Protokoll Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året

9 SAK 196/15 Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

11 Fylkesrådet Protokoll Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 192/15 FT 15/5569 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer 193/15 FT 15/7026 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial /15 FT 15/7581 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for /15 FT 15/5251 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 192/15 Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget.

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3.

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 193/15 Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 195/15 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 194/15 Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer i Handlingsprogram for fylkesveger : Tiltak 1 Ringgatas forlengelse - ny veg - utgår - 87,7 mill.kr Tiltak 3 Jernbaneundergang Løten sentrum ny undergang + 45,0 mill.kr Til omdisponering - 42,7 mill.kr Tiltak i Tollef Kildesgt på Rena + 5,0 ««Til disposisjon for styrking av programområdene Gang- og sykkelveg, Miljø- og service og Utbedringer Endelig fordeling skjer gjennom årlige budsjettvedtak 37,7 mill.kr Programområde «Trafikksikkerhetstiltak»: Tiltak 23 Fv 222 Ringgata x Furnesvegen kryssombygging Nytt kostnadsoverslag 52,0 mill.kr Finansiering: Kostnadsoverslag i vedtatt HP ,0 mill.kr Tiltak 25 Vognv x Aluv kryssomb. - utgår -10,8 ««Tiltak 19 Stangev x Brugt kryssomb. - utgår - 8,3 ««Sluttfinansiering i neste periode -12,9 ««Programområde «Kollektivtiltak»: Tiltak 9 Holdeplass Midtbyen skole utgår - 3,0 mill.kr Nye holdeplasser med kantstopp finansieres tils. +3,0 ««-Hamar sykehus og Midtbyen skole langs fv 83 -to holdeplasser ved Knutstad&Holen langs fv 75 Programområde «Miljø og service» Tiltak 3 Ladestasjon for el-bil Tilbakeføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen som administrerer ordningen -5,0 mill.kr Møtet hevet. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

19 Saknr. 15/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse Vedlegg: - Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark Hamar, Per-Gunnar Sveen

20 fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Saksutredning Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Saksopplysninger fakta Vedtak om tilrettelagt transport (TT) er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og fylkeskommunens klagenemnd for TT er klageinstans. Fylkestinget i Hedmark vedtok i juni 2015 ny forskrift om tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede. Ikrafttredelsestidspunkt for ny forskrift var satt til den 1. september En av endringene som er nedfelt i ny forskrift, er at klagenemnda og TT-nemnda ikke skal ledes av samme administrasjon. I ny forskrift heter det som følger: «Klagenemnda skal ikke ha representant fra den organisasjon som administrerer ordningen». Per i dag er det representant fra Hedmark Trafikk FKF som leder klagenemnda. Det er også Hedmark Trafikk HFK som administrerer TT ordningen. Det er derfor påkrevd å oppnevne ny klagenemnd som er sammensatt i henhold til ny forskrift. Den fylkeskommunale klagenemnda for TT-saker skal ha fire representanter: en leder, to brukerrepresentanter og en lege. Klagenemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Klagenemndas representanter oppnevnes for fire år (en valgperiode) og kan re oppnevnes. Brukerrepresentantene foreslås av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF). Fylkestinget oppnevner leder og brukerrepresentanter. Videre oppnevner fylkestinget varamedlemmer til disse tre. Det er administrator av klagenemnda, Hedmark Trafikk FKF som skal sørge for at lege er representert. Hvor lenge hver enkelt lege skal sitte som representant i klagenemnda, er uavhengig av valgperioden. Nemndas valgperiode følger fylkestingets valgperiode. Siden den sittende nemnda ikke kan behandle saker som har kommet inn etter 1. september haster det imidlertid med å få på plass en ny nemnd. Det foreslås derfor å velge en nemnd som sitter ut året, og at det nye fylkestinget oppnevner en nemnd som kan sitte ut valgperioden I perioden fra 2014 til 2015 har følgende personer vært medlemmer av Klagenemnda for TT: Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem (brukerrep.) Torgeir Andersen (Norges Blindeforbund) Vararepresentant Jan Pallin (Norsk 2544 Øversjødalen Revmatikerforbund) Medlem (brukerrep.) Marthe Kraabøl (Norges

22 Vararepresentant Medlem og leder av Klagenemnda Medlem (Cand.med): Diabetesforbund) Torill Heggen Munk (Norges Handikapf.) Martin Halvarsson (Hedmark Trafikk) Sture Wold (kommuneoverlege i Løten kommune) Sportsvegen 4, 2312 Ottestad RLF forslår følgende personer til å være medlem av Klagenemnda for TT i perioden oktober 2015 til Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem (brukerrep.) Torgeir Andersen (Norges Blindeforbund) Vararepresentant Medlem (brukerrep.) Vararepresentant? Jan Pallin (Norsk Revmatikerforbund) Torill Heggen Munk (Norges Handikapf.) 2544 Øversjødalen Sportsvegen 4, 2312 Ottestad

23 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 196/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/8069 Tittel: Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med Rolle Navn Adresse E- postadresse Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

24 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 59/15 Resultat: Arkivsak: 15/8069 Tittel: Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Behandling: Saken har ikke vært til behandling i komite. Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

25 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 59/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/8069 Tittel: Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Klagenemnd for transportordning for forflytningshemmede, oktober 2015 og ut året Behandling: Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende personer velges som medlemmer i Klagenemd for transportordningen for forflytningshemmede for perioden oktober 2015 til og med : Rolle Navn Adresse E- postadresse Medlem og leder Jan Wibe Vara Borgny Irene Nygaard Medlem og nestleder Torill Heggen Munk Vara Inger Margrethe Pettersen Medlem Torgeir Andersen Vara Jan Pallin Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

26 FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK (i medhold av Stortingsbehandling 10. april 1986 og privat autonomi.) Vedtatt av Hedmark fylkesting den FORMÅL Transportordningen for forflytningshemmede er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud. Hedmark fylkeskommune legger til grunn at intensjonen med ordningen er at personer med betydelige forflytningshemminger skal kunne få et særskilt transporttilbud. 2. DEFINISJON Begrepet forflytningshemming kan i denne sammenheng kategoriseres som: Bevegelseshemmede eksempelvis personer med fysiske handikap, samt hjerte- og lungesyke. Orienteringshemmede eksempelvis syns- og hørselshemmede, demente, utviklingshemmede. Miljøhemmede eksempelvis astmatikere og allergikere. Med varig forstås forflytningshemming, som etter leges vurdering høyst sannsynlig vil vare i 2 år eller mer, jamfør legeerklæring/søknadsskjema. En forflytningshemming kan være varig, selv om den bare gjelder deler av året. 3. VILKÅR FOR BRUKERGODKJENNING Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda. Følgende grunnvilkår må være oppfylt for å omfattes av TT-ordningen: 1. Søkeren må være folkeregistrert som bosatt i fylket og

27 2. Søkeren må, på grunn av varig forflytningshemming, av fysisk eller psykisk årsak, ha vesentlige vanskeligheter med å bruke ordinære kollektivtilbud. Varig forflytningshemming dokumenteres ved legeerklæring. Legeerklæring utgjør ett av flere grunnlag for vurderingen, og er alene ikke tilstrekkelig grunnlag for å bli godkjent som bruker. De som er varig forflytningshemmet, men kun i perioder har vesentlig vanskeligheter med å benytte det ordinære kollektivtilbudet, omfattes likevel av ordningen, men tilkjennes redusert beløp. Dette vil gjerne gjelde hjerte- og lungesyke, allergikere, astmatikere, og revmatikere. Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder. Retten til TT-transport opphører når en bruker flytter ut av fylket, eller av andre årsaker ikke lenger har behov for, eller rett til, transport etter denne forskriften. Administrator for ordningen skal varsles av bruker ved flytting og andre endringer i forutsetninger for godkjenning som TT-bruker. Vesentlige endringer i kollektivtilbudet i kommunen kan gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter. 4. ORGANISERING AV TT-TJENESTEN 4.1 TT-NEMND Den fylkeskommunale TT-nemnda skal ha fire representanter som er faglig kvalifiserte for oppgaven: en fra den organisasjon som skal administrere ordningen, to brukerrepresentanter og en lege. Representanten fra den organisasjon som skal administrere ordningen er nemndas leder og har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Brukerrepresentantene foreslås av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF). Fylkesrådet oppnevner disse tre representantene til TT-nemnda. TTnemndas representanter oppnevnes for fire år (en valgperiode) og kan oppnevnes flere ganger. Det skal oppnevnes vararepresentanter for TT-nemndas medlemmer.

28 Det er ansvaret til den organisasjon som skal administrere ordningen å sørge for at lege er representert som sakkyndig i TT-nemnda. Hvor lenge hver enkelt lege skal sitte som representant i TT-nemnda, er uavhengig av valgperioden. Møtegodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse til TT-nemndas representanter utbetales i samsvar med fylkeskommunens reglement om møtegodtgjørelse mv. Den medisinsk-faglige funksjonen som tilføres nemnda gjennom at lege er representert, godtgjøres slik at det står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. Administrator godkjenner legens godtgjørelse. 4.2 SØKNAD Søknad om TT-kort består av fastsatt skjema hvor en del fylles ut av søker og en del fylles ut av lege. Søknad sendes til den fylkeskommunale TT-nemnda. Servicekontoret i kommunen skal sørge for tilgang til, og informasjon om, TT-søknad og regler for TT-ordningen i Hedmark. 4.3 BEHANDLING Den fylkeskommunale TT-nemnda behandler og fatter vedtak i søknader om TT-transport. Nemnda skal behandle søknader fortløpende og avholder møter minst annenhver måned. Nemnda avgjør om brukeren skal godkjennes for en bestemt periode (minst 2 år) eller om godkjenningen skal gjelde inntil videre. 5. UTFYLLENDE RETNINGSLINJER Administrator for TT-ordningen skal utarbeide eventuelle utfyllende retningslinjer for den fylkeskommunale TT-nemnda. Retningslinjene skal sikre at bare de som reelt har behov for tilbudet skal bli tilgodesett av ordningen. I retningslinjene fastsettes detaljer og presiseringer for TT ordningen, ut over det som er beskrevet i forskriften. 6. ØVRIGE BESTEMMELSER

29 6.1 DEFINISJONER TT-tildeling baseres på tildeling av et beløp som er definert som T. 1.0 T tilsvarer en ordinær, samlet årlig tildeling til TT-transport. Summen av antall T= årlig tildeling av TT-transport i Hedmark. Den årlige TT-rammen bestemmes av fylkestinget. Verdien på 1.0 T settes til summen av årlig tildeling, dividert på det som er tildelt av T i Hedmark ved inngangen til et nytt år. 6.2 TT-TILDELING Brukere med mindre enn 10 kilometer til kommunesenteret har rett på tilrettelagt transport tilsvarende 0,5 T. (Med kommunesenteret regnes rådhus/kommunehus). Brukere med mer enn 10 og mindre enn 50 kilometer til kommunesenteret har rett til tilrettelagt transport tilsvarende 0,75 T. Brukere med mer enn 50 kilometer til kommunesenteret har rett til tilrettelagt transport tilsvarende 1 T. Tildeling skjer ved starten på året og gjelder i et kalenderår. Nye tildelinger som skjer i løpet av kalenderåret, beregnes forholdsvis, fra starten på tildelingsmåned. 6.3 UTVIDET STØNAD Varig rullestolbrukere, som må transporteres i rullestol, tilstås et årlig tillegg tilsvarende 0,2 T. Rullestolbrukere som kan gå/sjøl sette seg i drosjen/transportmiddelet, tildeles ikke rullestoltillegg. 6.4 INSTITUSJONSBEBOERE Beboere på institusjoner omfattes av ordningen.

30 6.5 REISEFORMÅL Tildelte midler kan benyttes til de reiseformål brukeren sjøl ønsker. TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel. 6.6 BESTILLING OG BETALING TT-brukeren bestiller selv sine reiser hos godkjent transportør. Avregning skjer via transportørens taksameter eller billettsystem. o Det gjøres nedtrekk i vedkommendes TT-konto, ved hver avsluttet tur, tilsvarende turens kostende. 7. MISBRUK Brukerretten er personlig og kan ikke overføres til andre. Overtredelse av denne forskriftens bestemmelser kan medføre tap av TT-godkjenningen. 8. KLAGE OG KLAGENEMND Vedtak om TT er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd for TT-saker. Klage fremsettes overfor fylkeskommunens klagenemnd, innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Den fylkeskommunale klagenemnda for TT-saker skal ha fire representanter: en leder, to brukerrepresentanter og en lege. Klagenemnda skal ikke ha representant fra den organisasjon som administrerer ordningen. Klagenemndas leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Brukerrepresentantene foreslås av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF). Fylkestinget oppnevner disse tre representantene til klagenemnda for TT-saker. Klagenemndas representanter oppnevnes for fire år (en valgperiode) og kan oppnevnes flere ganger. Det skal oppnevnes vararepresentanter for klagenemndas medlemmer. Det er ansvaret til den organisasjon som skal administrere ordningen å sørge for at lege er representert i klagenemnda for TT-saker. Hvor lenge hver enkelt lege skal sitte som representant i klagenemnda, er uavhengig av valgperioden.

31 Klagenemnda møtes etter behov. Møtegodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse til klagenemndas representanter utbetales i samsvar med fylkeskommunens reglement om møtegodtgjørelse mv. Den medisinsk-faglige funksjonen som tilføres nemnda gjennom at lege er representert, godtgjøres slik at det står i et rimelig forhold til normaltariffen for fastleger ved sakkyndigarbeid. Administrator godkjenner legens godtgjørelse. 9. IKRAFTTREDEN Forskriften trer i kraft fra og med Samtidig oppheves forskrift av nr. 434, Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark.

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

3. VILKÅR FOR BRUKERGODKJENNING Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda.

3. VILKÅR FOR BRUKERGODKJENNING Tildeling av rettigheter som TT-bruker skjer etter godkjenning i den fylkeskommunale TT-nemnda. FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK (i medhold av Stortingsbehandling 10. april 1986 og privat autonomi.) Vedtatt av Hedmark fylkesting den 15.06.2015 Endring

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Eldrerådet Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15:00

MØTEINNKALLING. Trysil kommune. Utvalg: Eldrerådet Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15:00 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 13.08.2015 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest til møtesekretær. Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet

Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet Saknr. 16/806-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Ane Tonette Lognseth Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 12/1518-3 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie Transportordningen for forflytningshemmede i Hedmark (TT) Endring av tidspunkt for iverksettelse Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Forslag til ny TT-forskrift - høring

Forslag til ny TT-forskrift - høring Saknr. 15/2688-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Forslag til ny TT-forskrift - høring Innstilling til vedtak: Forslaget til ny TT-forskrift fra arbeidsutvalget godkjennes. Hamar, 27.03.2015 Olav Sande Leder,

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16 Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER Vedtatt av fylkesrådet 06.09.2016, sak 146/16 INNHOLD 1. Formål 2. Godkjenning av brukere 2.1 Behandling av søknader 2.2 Kriterier

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften.

Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Saknr. 14/1871-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TTforskriften. Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar evaluering av ny TT-ordning til orientering.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen.

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Saknr. 11/5993-25 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3.

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget FR sak 231/15, 25.3. Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 FR sak 231/15, 25.3.2015 Gjelder fra 01.01.2012 1. Formål Transporttjenesten for

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Saknr. 15/4501-1 Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Søknad om midler til utvidet TT-ordning

Søknad om midler til utvidet TT-ordning Saknr. 16/12033-4 Saksbehandler: Øystein Sjølie Søknad om midler til utvidet TT-ordning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å søke om midler til utvidet TT-ordning. Søknadsbeløpet blir kr 1 800

Detaljer

Transporttjenesten funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Transporttjenesten funksjonshemmede i Nord-Trøndelag Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag 1. Formål Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT - ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord~Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming

Detaljer

Innkalling til møte i Hedmark fylkestinget den 12., 19. og 20. oktober 2015

Innkalling til møte i Hedmark fylkestinget den 12., 19. og 20. oktober 2015 Fylkestingets representanter Hamar, 28.09.2015 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 15/8253-1 Saksbeh. Randi Sletnes Bjørlo Tlf. Innkalling til møte i Hedmark fylkestinget den 12., 19. og 20. oktober 2015 Du innkalles

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 19.02.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 40/15 FT 15/1420 Kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER. Vedtatt av fylkesrådet , sak 146/16 Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag RETNINGSLINJER Vedtatt av fylkesrådet 06.09.2016, sak 146/16 INNHOLD 1. Formål 2. Godkjenning av brukere 2.1 Behandling av søknader 2.2 Kriterier

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - Permisjon Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.01.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Fungerende fylkesrådsleder Forfall: Svein Borkhus Dessuten møtte: Ass. fylkedirektør Sigurd

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 20.04.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: 27.03.2017 Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 69/17 FT 16/20848 Årsberetning 2016

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark Saknr. 15/3954-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomføring og frafall i videregående skoler i Hedmark" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017.

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september 2017. Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. 17/4542-2 Møteprotokoll -

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

Evaluering av ny TT-ordning - Forslag til ny TT-forskrift

Evaluering av ny TT-ordning - Forslag til ny TT-forskrift Saknr. 14/1871-36 Saksbehandler: Øystein Sjølie Evaluering av ny TT-ordning - Forslag til ny TT-forskrift Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 20.02.2017 Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/17 17/1125 Uttalelse fra

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 30.09.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 192/15 FT 193/15 FT 15/5569 Budsjettjusteringer

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Styrehonorar i Hedmark Trafikk FKF

Styrehonorar i Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/10532-4 Saksbehandler: Geir Aalgaard Styrehonorar i Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. På bakgrunn

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGLER FOR TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HEDMARK

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGLER FOR TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I HEDMARK Saknr. 693/10 Ark.nr. 033. Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Nye regler for tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN TIL DISPOSISJON - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Saknr. 11/2450-3 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Saknr. 11/2443-5 Ark.nr. 072 &10 Saksbehandler: Berit Myhre ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Fylkesordførerens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

Søknad om midler til utvidet TT-ordning

Søknad om midler til utvidet TT-ordning 2016 Søknad om midler til utvidet TT-ordning Terese Cristine Hansen Østfold kollektivtrafikk 24.05.2016 Innholdsfortegnelse 1. Transporttjenesten i Østfold 2 2. Forsøk med forbedret TT-tilbud 2 3. Søkebeløp

Detaljer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer