Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017."

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september / Møteprotokoll - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den Vedlegg: -Protokoll fra møte i Hedmark fylkes eldreråd 15. juni 2017.

2 Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl Orientering fra økonomi v/ Hilde Anette Neby (30 minutter) Kl Orientering om folkehelsestrategi v/ Randi Wahlsten og Sissel Løkra (30 minutter) Kl Innledning om mulighetene og dagens rutiner ved saker til rådene v/ Randi Sletnes Bjørlo (10 minutter) Kl Diskusjon om punktet nevnt over Kl Informasjon og innspill Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune v/ Else Braseth (35 minutter) Lunsj i eget møterom etter fellesmøtet deretter oppstart med eget rådsmøte. Forfall meldes snarest til tlf eller Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 24/17 17/1964 Orienteringer 25/17 17/1967 Innkommet og utgående post til eldrerådet 26/17 17/4525 Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober /17 17/6363 Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TTordningen - ønske om møte 28/17 17/6364 Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel 29/17 17/1966 Eventuelt

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 24/17 Orienteringer Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/17 Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 24/17 Saksutredning Orienteringer Siden siste møte har rådsmedlemmene deltatt på følgende konferanser og møter: Aage Willy Jonassen Johanne Lillevik Borgny Nygaard Mads Undseth Anne Thorbjørnsen Berit Haveråen Kjell Arne Hanssen

7 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 25/17 Innkommet og utgående post til eldrerådet Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/17 Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 Sak 25/17 Saksutredning Innkommet og utgående post til eldrerådet Dato Sak 17/6 Årsmelding 2016-Nordland fylkes eldreråd 29/6 Oversendelse av rapport om opplevd deltakelse, påvirkning og gjennomslag for de fylkeskommunale råd og utvalg fra Likestillingssenteret. 2/8 Handlingsprogram for fylkesveger (23)Melding om vedtak i fylkestinget 13/6-17 og med takk for innspill. 2/8 Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Melding om vedtak i fylkestinget 13/6-17 og med takk for innspill. 18/8 Invitasjon til kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet for Hedmark og Oppland, 28/9-17, kl /8 Invitasjon til dialog om kollektivtjenester fra Hedmark Trafikk 19/9, påmeldingsfrist 12/9, sendt rådsmedlemmene på epost. 31/8 Oversendelse av tidsplan/prosess økonomiplan og årsbudsjett 2018 fra Hedmark fylkeskommune-involvering av rådene. 31/8 Kopi av epostutveksling mellom Trysil kommunes eldreråd og fylkesordfører Dag Rønning vedrørende TT-ordningen. 28/8 Innkomne høringer: Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Høringsfrist 16/ Protokoller fra kommunale/fylkeskommunale eldreråd : Møtedato: Kommune 29/5 Ringsaker kommune eldreråd 25/7 Grue kommunes eldreråd 17/8 Tynset kommunes eldreråd 7/9 Tynset kommunes eldreråd Magasiner/tidsskrifter: SI Magasinet juni 2017

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 26/17 Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/17 Hedmark fylkes eldreråd /17 Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Ingen innstilling til vedtak. Behandling/vedtak i Hedmark fylkes eldreråd den sak 22/17 Behandling: Innstillingen vedtatt. Vedtak: Arbeidsutvalget gis tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

10 Sak 26/17 Saksutredning Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Agenda til dette møtet er ikke ferdig enda men rådet får det til møtet 21/9-17. De kommunene som inviteres har fått varsel via sin kommune og leder, der vi har kontaktinformasjon. Konferansen holdes på Festningen Hotel og Resort i Kongsvinger.

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 27/17 Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TT-ordningen - ønske om møte Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/17 Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

12 Sak 27/17 Saksutredning Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TT-ordningen - ønske om møte Trysil eldreråd har kontaktet fylkeskommunen ved fylkesordfører Dag Rønning og de har i løpet av ferien hatt et møte i Trysil. Etter dette møtet har fylkesordfører tatt kontakt med fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (fylkesråden for samferdsel mm) Hun foreslo at vi skal invitere Trysil eldreråd på et møte og da fant arbeidsutvalget ut at det kunne passe den 23. november kl 13:00, altså i neste arbeidsutvalgsmøte hvor fylkesråden da stiller. Hvis noen flere i rådet ønsker å delta på dette møtet så meld fra.

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 28/17 Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/17 Hedmark fylkes eldreråd Innstilling til vedtak: Ingen innstilling til vedtak. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

14 Sak 28/17 Saksutredning Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel Hedmark fylkeskommune har en rekke ulike tilskuddsformer som lag og foreninger kan søke på. Og en av disse er grunnstøtte til pensjonistforeninger i Hedmark. Hedmark fylkes eldreråd gjennomførte tidligere hele prosessen med annonsering, tildeling og utbetaling av grunnstøtte til pensjonistforeninger i fylket. Etter hvert ble det bestemt at fylkeskommunens kulturenhet skulle overta dette, men eldrerådet får mulighet til å se på fordelingen og komme med innspill til både fordeling og utarbeidelse av eventuelt nye retningslinjer. Dette er de gjeldende retningslinjene: Pensjonistforeningen må være demokratisk oppbygd Pensjonistforeningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner i fylket. Tilskudd ytes bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende. Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar en forholdsmessig del av grunnstøtten. Ved første gangs tildeling av grunnstøtte, kan det kreves nødvendig dokumentasjon for å fastslå om pensjonistforeningen oppfyller de generelle krav til dette regelverket. Søknaden skal sendes på elektronisk søknad. Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger. Søknadsfrist 15. mai Gjeldende regler for tilskuddsordningen ble vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte Kan det være behov for å se på dette på nytt og eventuelt komme med innspill til nye retningslinjer eller andre ting?

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel SAK 29/17 Eventuelt

16 Sak 29/17

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: Kl 10:00 - Til stede: Aage Willy Jonassen, leder Johanne Lillevik, nestleder Borgny Nygaard Mads Undseth Kjell Arne Hanssen Berit Haveråen Bjørn Hernæs Forfall: Anne Thorbjørnsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold Referatsaker 24/17 17/1964 Orienteringer 25/17 17/1967 Innkommet og utgående post til eldrerådet 26/17 17/4525 Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober /17 17/6363 Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TT-ordningen - ønske om møte 28/17 17/6364 Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel 29/17 17/1966 Eventuelt

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte Referatsaker Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september / Møteprotokoll - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 24/17 Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Siden siste møte har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser: Aage Willy Jonassen 21/6 KPU Kongsvinger (KPU kvalitets- og pasientutvalg) 29/6 Arbeidsgruppe tannhelse 15/8 SIKPU (Sykehuset Innlandets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg) 16/8 KPU 30/8 KPU 5/9 SIKPU 6/9 BU Brukerutvalget SI 11/9 Geografisk samarbeidsutvalg - Kongsvingerregionen 13/9 Arbeidsutvalgsmøte 14/9 Kardiologiutvalget 15/9 Arbeidsgruppe tannhelse Johanne Lillevik 13/9 Arbeidsutvalgsmøte Kjell Arne Hanssen /9 Trafikksikkerhetsutvalget Saken tas til orientering. Vedtak:

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 25/17 Innkommet og utgående post til eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Innkommet post ble nøye gjennomgått. Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet 28/9, der deltar leder og nestleder. Saken tas til orientering. Vedtak:

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 26/17 Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i Kongsvingerregionen 26 og 27. oktober 2017 Innstilling til vedtak: Arbeidsutvalget gis tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes. Behandling: Foreløpig program for dagene ble gjennomgått og arbeidsutvalget jobber videre med saken. Vedtak: Arbeidsutvalget gis tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes.

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 27/17 Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TT-ordningen - ønske om møte Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Møtet skal gjennomføres 23. november klokken 13:00 og fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen deltar og det er meldt fra at to av medlemmene fra Trysil kommunes eldreråd kommer. Saken tas til orientering. Vedtak:

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 28/17 Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel Innstilling til vedtak: Ingen innstilling til vedtak. Behandling: Det ble diskutert i møtet at noe må endres i utlysningen av disse midlene for å gjøre det mer forståelig hvordan støtten vil bli beregnet. Saksbehandler inviteres til et møte i god tid før neste års utlysning. Vedtak: Saksbehandleren for behandlingen av disse midlene skal inviteres i møte for å få klarlegge reglene bedre før neste års utlysningstekst i avisene.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 29/17 Eventuelt Ingen saker.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Protokoll Sted: Basarene, Hamar Dato: Kl 11 15:30 Til stede: Aage Willy Jonassen, leder Johanne Lillevik, nestleder Borgny Nygaard Else Marie Bergseng Bjørn Hernæs Kari Mette Hoel, sekretær Forfall: Berit Haveråen Mads Undseth Anne Thorbjørnsen Kjell Arne Hanssen Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 19/17 17/1963 Referatsaker 20/17 17/1964 Orienteringer 21/17 17/1967 Innkommet og utgående post til eldrerådet 22/17 17/4525 Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober /17 17/1966 Eventuelt

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 19/17 Referatsaker -saksliste 15. juni protokoll fra møte 27. april 2017 Godkjent.

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 20/17 Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Siden siste møte har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser: Aage Willy Jonassen 28/4 Akuttmedisin, Terningen Arena 3/5 Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet 9/5 SIKPU ( Sykehuset Innlandets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg) 11/5 Møte med Tannhelsetjenesten og brukerorganisasjonene, Ilsetra /5 Landskonferanse for fylkeseldrerådene, Ålesund 1/6 Arbeidsutvalget Hedmark fylkes eldreråd 6.-7/6 Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet Johanne Lillevik /5 Landskonferanse for fylkeseldrerådene, Ålesund 1/6 Arbeidsutvalget Hedmark fylkes eldreråd Borgny Nygaard 8.-9/6 Folkehelsekonferansen Saken tas til orientering. Vedtak:

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 21/17 Innkommet og utgående post til eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Alzheimerdagen 2017 Anne Thorbjørnsen har meldt seg på denne. Vedrørende henvendelsen fra Trysil kommunes eldreråd så blir dette tatt opp igjen til høsten og mest trolig på samlingen for eldrerådene i sør-fylket på konferansen oktober. Eldrerådet støtter administrasjonens innstilling om støtte til pensjonistforeninger. Saken tas til orientering. Vedtak:

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 22/17 Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Innstilling til vedtak: Arbeidsutvalget ber om å få tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes. Behandling: Innstillingen vedtatt. Vedtak: Arbeidsutvalget gis tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes.

32 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Møte SAK 23/17 Eventuelt Informasjon fra leder: -Det er en felles arbeidsgruppe for Oppland og Hedmark som har laget en strategi for universell utforming. Denne ble gjennomgått på konferansen på Elgstua 22. mai som vi avviklet i samarbeid med RLF. Så snart dette er bearbeidet vil det bli sendt ut på høring til høsten. Saken skal opp i fylkestinget i desember. -Høringsinnspillene fra eldrerådet blir lagt ut på hjemmesiden. -Neste fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene blir 21. september. -Leder vil delta i en arbeidsgruppe for utvikling av tannhelsetjenesten i Hedmark. Første møte 29. juni. Dette er en oppfølging av møtet på Ilsetra 11. mai. -Leder vil delta på regionalt dialogmøte «Leve hele livet» 26. september. Johanne Lillevik vil delta som representant for Hamar eldreråd.

33 Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

34 Saksutredning Orienteringer Siden siste møte har rådsmedlemmene deltatt på følgende konferanser og møter: Aage Willy Jonassen Johanne Lillevik Borgny Nygaard Mads Undseth Anne Thorbjørnsen Berit Haveråen Kjell Arne Hanssen

35 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 24/17 Resultat: Arkivsak: 17/1964 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Siden siste møte har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser: Aage Willy Jonassen 21/6 KPU Kongsvinger 29/6 Arbeidsgruppe tannhelse 15/8 SIKPU (Sykehuset Innlandets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg) 16/8 KPU 30/8 KPU 5/9 SIKPU 6/9 BU Brukerutvalget SI 11/9 GSU 13/9 Arbeidsutvalgsmøte 14/9 Kardiologiutvalget 15/9 Arbeidsgruppe tannhelse Johanne Lillevik 13/9 Arbeidsutvalgsmøte Kjell Arne Hanssen /9 Trafikksikkerhetsutvalget Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

36 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 9/17 Resultat: Arkivsak: 17/1964 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Aage Willy Jonassen 6/2 GSU (Geografisk samarbeidsutvalg)kongsvinger sykehus 7/2 SIKPU ( Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg) 8/2 Brukerutvalget/ Sykehuset Innlandet 15/2 Presentasjon av prosjekt på Kongsvinger sykehus om hoftebrudd 16/2 Kollektivforum/ Hedmark trafikk 20/2 Arbeidsutvalget/ HFK eldreråd 1/ 3 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg Kongsvinger 8/3 Brukerutvalget/ Sykehuset Innlandet 15-16/3 Hab/Rehabforum/ SI 16/3 Arbeidsutvalget i Hedmark fylkes eldreråd 29/3 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget Kongsvinger Johanne Lillevik 20/2 Arbeidsutvalget i Hedmark fylkes eldreråd 13-14/3 Pensjonistforbundets årsmøte 15/3 Hab/ Rehabforum Sykehuset Innlandet 16/3 Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene 16/3 Arbeidsutvalget i Hedmark fylkes eldreråd Borgny Nygaard /3 Hab/ Rehabforum Sykehuset Innlandet Else Marie Bergseng /3 Rehabforum Sykehuset Innlandet Vedtak: Saken tas til orientering. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

37 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

38 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 14/17 Resultat: Arkivsak: 17/1964 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Siden siste møte i eldrerådet har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser: Aage Willy Jonassen 4/4 SIKPU 5/4 Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 18/4 Arbeidsutvalget Hedmark fylkes eldreråd 19/4 Dialogkonferanse Sykehuset Innlandet HF 20/4 Klinisk samarbeidsutvalg Sykehuset Innlandet HF 24-25/4 Modul 3 brukerutvalgopplæring Johanne Lillevik 18/4 Arbeidsutvalget Hedmark fylkes eldreråd 19/4 Dialogkonferanse Sykehuset Innlandet HF Borgny Nygaard 19/4 NAV Hjelpemiddelsentralen Kjell Arne Hanssen 19/4 Dialogkonferanse Sykehuset Innlandet HF Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

39 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 20/17 Resultat: Arkivsak: 17/1964 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Siden siste møte har rådsmedlemmene deltatt på følgende møter og konferanser: Aage Willy Jonassen 28/4 Akuttmedisin, Terningen Arena 3/5 Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet 9/5 SIKPU ( Sykehuset Innlandets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg) 11/5 Møte med Tannhelsetjenesten og brukerorganisasjonene, Ilsetra /5 Landskonferanse for fylkeseldrerådene, Ålesund 1/6 Arbeidsutvalget Hedmark fylkes eldreråd 6.-7/6 Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet Johanne Lillevik /5 Landskonferanse for fylkeseldrerådene, Ålesund 1/6 Arbeidsutvalget Hedmark fylkes eldreråd Borgny Nygaard 8.-9/6 Folkehelsekonferansen Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

40 Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Innkommet og utgående post til eldrerådet Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

41 Saksutredning Innkommet og utgående post til eldrerådet Dato Sak 17/6 Årsmelding 2016-Nordland fylkes eldreråd 29/6 Oversendelse av rapport om opplevd deltakelse, påvirkning og gjennomslag for de fylkeskommunale råd og utvalg fra Likestillingssenteret. 2/8 Handlingsprogram for fylkesveger (23)Melding om vedtak i fylkestinget 13/6-17 og med takk for innspill. 2/8 Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Melding om vedtak i fylkestinget 13/6-17 og med takk for innspill. 18/8 Invitasjon til kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet for Hedmark og Oppland, 28/9-17, kl /8 Invitasjon til dialog om kollektivtjenester fra Hedmark Trafikk 19/9, påmeldingsfrist 12/9, sendt rådsmedlemmene på epost. 31/8 Oversendelse av tidsplan/prosess økonomiplan og årsbudsjett 2018 fra Hedmark fylkeskommune-involvering av rådene. 31/8 Kopi av epostutveksling mellom Trysil kommunes eldreråd og fylkesordfører Dag Rønning vedrørende TT-ordningen. 28/8 Innkomne høringer: Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Høringsfrist 16/ Protokoller fra kommunale/fylkeskommunale eldreråd : Møtedato: Kommune 29/5 Ringsaker kommune eldreråd 25/7 Grue kommunes eldreråd 17/8 Tynset kommunes eldreråd 7/9 Tynset kommunes eldreråd Magasiner/tidsskrifter: SI Magasinet juni 2017

42 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 25/17 Resultat: Arkivsak: 17/1967 Tittel: Saksprotokoll - Innkommet og utgående post til eldrerådet Behandling: Innkommet post ble nøye gjennomgått. Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet 28/9, der deltar leder og nestleder. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

43 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 10/17 Resultat: Arkivsak: 17/1967 Tittel: Saksprotokoll - Innkommet og utående post til eldrerådet Behandling: Eldrerådet gikk nøye gjennom innkommet post og utgående brev. Det ble bestemt at heretter skal utgående brev og henvendelser fra eldrerådet kopieres inn i sakspapirene. På dette møtet deltok varamedlem som ikke hadde sett de utgående brevene. De skal heretter være med på utsendingslista sammen med resten av eldrerådet og få alle eposter som de andre. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

44 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 15/17 Resultat: Arkivsak: 17/1967 Tittel: Saksprotokoll - Innkommet og utgående post til eldrerådet Behandling: Saken ble gjennomgått og drøftet i møtet. Da det gjelder invitasjon til dialogmøter med helseog omsorgsdepartementet ønsker leder å delta på ett av disse og melder seg på. Mht invitasjonen til idedugnad- og arbeidsseminar med Tannhelsetjenesten 11. mai så er det ingen fra eldrerådet som hadde anledning til å delta, så leder melder seg på. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

45 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 21/17 Resultat: Arkivsak: 17/1967 Tittel: Saksprotokoll - Innkommet og utgående post til eldrerådet Behandling: Alzheimerdagen 2017 Anne Thorbjørnsen har meldt seg på denne. Vedrørende henvendelsen fra Trysil kommunes eldreråd så blir dette tatt opp igjen til høsten og mest trolig på samlingen for eldrerådene i sør-fylket på konferansen oktober. Eldrerådet støtter administrasjonens innstilling om støtte til pensjonistforeninger. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

46 Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

47 Saksutredning Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Agenda til dette møtet er ikke ferdig enda men rådet får det til møtet 21/9-17. De kommunene som inviteres har fått varsel via sin kommune og leder, der vi har kontaktinformasjon. Konferansen holdes på Festningen Hotel og Resort i Kongsvinger.

48 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 26/17 Resultat: Arkivsak: 17/4525 Tittel: Saksprotokoll - Hedmark fylkes eldreråd - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Behandling: Foreløpig program for dagene ble gjennomgått og arbeidsutvalget jobber videre med saken. Vedtak: Arbeidsutvalget gis tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

49 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 22/17 Resultat: Arkivsak: 17/4525 Tittel: Saksprotokoll - Konferanse i sør-fylket 26 og 27. oktober 2017 Behandling: Innstillingen vedtatt. Vedtak: Arbeidsutvalget gis tilslutning til å tilrettelegge for denne konferansen med de kommunale eldrerådene i Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

50 Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TT-ordningen - ønske om møte Innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar, Aage Willy Jonassen Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

51 Saksutredning Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TT-ordningen - ønske om møte Trysil eldreråd har kontaktet fylkeskommunen ved fylkesordfører Dag Rønning og de har i løpet av ferien hatt et møte i Trysil. Etter dette møtet har fylkesordfører tatt kontakt med fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (fylkesråden for samferdsel mm) Hun foreslo at vi skal invitere Trysil eldreråd på et møte og da fant arbeidsutvalget ut at det kunne passe den 23. november kl 13:00, altså i neste arbeidsutvalgsmøte hvor fylkesråden da stiller. Hvis noen flere i rådet ønsker å delta på dette møtet så meld fra.

52 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 27/17 Resultat: Arkivsak: 17/6363 Tittel: Saksprotokoll - Trysil kommunes eldreråd henvendelse vedrørende TTordningen - ønske om møte Behandling: Møtet skal gjennomføres 23. november klokken 13:00 og fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen deltar og det er meldt fra at to av medlemmene fra Trysil kommunes eldreråd kommer. Vedtak: Saken tas til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

53 Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel Innstilling til vedtak: Ingen innstilling til vedtak. Hamar, Aage Willy Jonassen Leder, Hedmark fylkes eldreråd Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

54 Saksutredning Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel Hedmark fylkeskommune har en rekke ulike tilskuddsformer som lag og foreninger kan søke på. Og en av disse er grunnstøtte til pensjonistforeninger i Hedmark. Hedmark fylkes eldreråd gjennomførte tidligere hele prosessen med annonsering, tildeling og utbetaling av grunnstøtte til pensjonistforeninger i fylket. Etter hvert ble det bestemt at fylkeskommunens kulturenhet skulle overta dette men eldrerådet får mulighet til å se på fordelingen og komme med innspill til både fordeling og utarbeidelse av eventuelt nye retningslinjer. Dette er de gjeldende retningslinjene: Pensjonistforeningen må være demokratisk oppbygd Pensjonistforeningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner i fylket. Tilskudd ytes bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende. Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar en forholdsmessig del av grunnstøtten. Ved første gangs tildeling av grunnstøtte, kan det kreves nødvendig dokumentasjon for å fastslå om pensjonistforeningen oppfyller de generelle krav til dette regelverket. Søknaden skal sendes på elektronisk søknad. Trykk her for søknadsskjema. Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger. Søknadsfrist 15. mai Gjeldende regler for tilskuddsordningen ble vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte Kan det være behov for å se på dette på nytt og eventuelt komme med innspill til nye retningslinjer eller andre ting?

55 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 28/17 Resultat: Arkivsak: 17/6364 Tittel: Saksprotokoll - Støtte til pensjonistforeninger - justere fordelingsnøkkel Behandling: Det ble diskutert i møtet at noe må endres i utlysningen av disse midlene for å gjøre det mer forståelig så derfor skal saksbehandler inviteres til et møte i god tid før neste års utlysning. Vedtak: Saksbehandleren for behandlingen av disse midlene skal inviteres i møte for å få klarlegge reglene bedre for neste års utlysningstekst i avisene. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

56 Saknr. 17/ Saksbehandler: Kari Mette Hoel Eventuelt

57 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 29/17 Resultat: Arkivsak: 17/1966 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

58 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 12/17 Resultat: Arkivsak: 17/1966 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

59 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 18/17 Resultat: Arkivsak: 17/1966 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Ingen saker ble meldt inn. Vedtak: Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus ble drøftet. Da resultatet fra risiko og sårbarhetsanalysen ikke forelå ble det beslutte å avstå fra og gi noen uttalelse. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

60 Saksprotokoll Utvalg: Hedmark fylkes eldreråd Møtedato: Sak: 23/17 Resultat: Arkivsak: 17/1966 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Årsmelding Hedmark fylkeskommunale eldreråd HEDMARK FYLKESKOMMUNE OJ.JULI 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Saknr. 20c8GG3 bok.nr.

Årsmelding Hedmark fylkeskommunale eldreråd HEDMARK FYLKESKOMMUNE OJ.JULI 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Saknr. 20c8GG3 bok.nr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE] HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 20c8GG3 bok.nr. Q1- OJ.JULI 2008 Arkivnr.Oi ST Saksh.^ y j Bksp. Årsmelding 2007 Hedmark fylkeskommunale eldreråd Innledning Stortinget vedtok i november

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Stor-Elvdal kommune Dato: 28.10.2009 kl. 1500-1730 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 21. mars 2013, klokken 10.00. Møtenummer 2-2013

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 21. mars 2013, klokken 10.00. Møtenummer 2-2013 Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 21. mars 2013, klokken 10.00 Møtenummer 2-2013 Møtested Møterom Mjøsa, 1 etasje fylkeshuset, Hamar Orientering om sakene: Innkjøpsordning

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 18.06.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen, Odd J. Opheim,

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Scandic Elgstua hotel Dato: 07.05.2015 Kl 16:00-18:00 Til stede: Terje Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Marte Kraabøl, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

ÅRSMELDING ELDRERÅDET

ÅRSMELDING ELDRERÅDET Mulighetenes Oppland ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2012 1 Bilder: Berit Johannessen 2 FORORD Høsten 2011 i forbindelse med fylkes- og kommunevalget ble det utskifting i Oppland fylkes eldreråd. To representanter

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014

MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014 MØTEREFERAT BRUKERUTVALGET 4.6.2014 Møte: Møtedato: 4.6.2014 Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen (leder) Iver Hofsmarken, Synnøve Bratlie,

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 14.45 Møtedato: 05. februar 2003 Saksnr.: 1/03-11/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Forfall: Sara Johannesen Astrid

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte 09.02.2009 Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 09.02.2009 kl. 1200-1600 Forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Offentlig høring av Høyhastighetsutredningen 2010-12 Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Hamar, 27.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/5811-9 Ark N20 &13 Saksbeh. Øystein Sjølie Tlf. 62 54 46 67 Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Milepelen Vertshus, Nord-Odal Dato: 20.09.2012 Kl 09.00-15.00 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Sigurd Skage Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav Lund Kongsvinger kommune: Øystein Østgaard,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 09:00-09:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helfrid Mathisen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helfrid Mathisen Møteprotokoll Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.01.2011 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

Årsmelding 2013. Eldrerådet

Årsmelding 2013. Eldrerådet Årsmelding 2013 Eldrerådet INNHOLD: SIDE LEDERS FORORD... 3 MEDLEMMER... 4 BUDSJETT.. 4 REGLEMENT 5 MØTER I ELDRERÅDET. 6 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2013. 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET. 7 BRUKERUTVALGET

Detaljer

Saksopplysninger: Glåmdal regionråds vedtekter ble første gang vedtatt i 1994. Det er senere foretatt små endringer.

Saksopplysninger: Glåmdal regionråds vedtekter ble første gang vedtatt i 1994. Det er senere foretatt små endringer. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.03.2011 024/11 ARBO Formannskap 05.04.2011 035/11 ARBO Kommunestyret 14.04.2011 029/11 ARBO Saksansv.: Arve Bones

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.09.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 16.10.2012 Kl: 10.00 Sørreisa, 19.10.2012 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og folkehelse Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTELEDER Ulland, Eva K (SV) DISSE MØTTE Ulland, Eva K (SV) Gulbrandsen,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/1 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2011 2012/76 PS 12/2 Orienteringssaker til møte 26.01.2012 2009/1409 PS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtested: Rådhuset, Møterom 210, Evenskjer Møtedato: 04.11.2013 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Olaug Skog, Karl Griff, Kristine Olsen og Ruth Nylund

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10.00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10.00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 03.02.2010 Tidspunkt: 10.00 Tilstede Leder Ernst Eidem Nestleder Turid Gaarder Karsten Kristoffersen Hans Bordevich Anne Britt Sletteng FrP

Detaljer

Forslag til ny TT-forskrift - høring

Forslag til ny TT-forskrift - høring Saknr. 15/2688-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Forslag til ny TT-forskrift - høring Innstilling til vedtak: Forslaget til ny TT-forskrift fra arbeidsutvalget godkjennes. Hamar, 27.03.2015 Olav Sande Leder,

Detaljer

SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 VEDTAK:

SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.10.11 SAK NR 077 2011 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. OKTOBER 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2014/000501-009 12.05.2014 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom Vottegrunn : 27.05.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-012 12.06.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 04.02.2014 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer