Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling"

Transkript

1 Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet vårt og gi en orientering om høringsdokumentene, fremtidig sykehusstruktur. Lunsj kl Saksbehandling ca kl Eventuelle forfall meldes til Hilde K. Hansen på mobil: eller så snart som mulig. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 23/17 17/2628 Referatsaker 24/17 17/2470 Fremtidig sykehusstruktur 25/17 17/2474 Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV 26/17 17/2480 Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit 27/17 17/2626 Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 28/17 17/2569 Politiske saker til behandling 29/17 17/2627 Postliste /17 17/2628 Orienteringer 31/17 17/2628 Eventuelt

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 23/17 Referatsaker Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 24/17 Fremtidig sykehusstruktur Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Link til høringsdokumentene, fremtidig sykehusstruktur Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 24/17 Saksutredning Saksopplysninger fakta Saken ble lagt fram for rådet første gang i forrige rådsmøte 16. mars, og det ble en fin diskusjon i rådet med mange gode innspill. Men det bes om at rådsmedlemmene innheter informasjon fra sine brukerorganisasjoner om synspunkter i saken slik at det kan arbeides videre med en uttalelse bygget på disse. I ekstraordinært rådsmøte 20. april vil prosjektdirektør, Roger Jenssen komme for å gi rådet en orientering i forhold til høringsdokumentene. Rådet har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk (mulig erstatter), Dagfinn Ødegård og sekretær Hilde K. Hansen, som vil utarbeide et forslag til uttalelse på vegne av rådet. Forslaget vil bli sluttbehandlet i rådsmøte 12. mai, som også er frist for høringsuttalelse.

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 25/17 Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

7 Sak 25/17 Saksutredning Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksopplysninger fakta Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV legges fram for rådet til behandling. Vi vil be om at rådsmedlemmene innheter informasjon fra sine brukerorganisasjoner om synspunkter i saken slik at rådet eventuelt kan utarbeide en uttalelse bygget på disse. Høringsfrist i denne saken er 28. april.

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 26/17 Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Link: Høring NOU 2017:2 Integrasjon og tillit Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 Sak 26/17 Saksutredning Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit Saksopplysninger fakta Høring NOU 2017:2 Integrasjon og tillit vil bli lagt fram for rådet til behandling. Vi vil be om at rådsmedlemmene innhenter informasjon fra sine brukerorganisasjoner slik at vi eventuelt kan utarbeide en uttalelse på vegne av rådet fra organisasjonene. Høringsfrist for denne uttalelsen er 23. juni.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 27/17 Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Sak 27/17 Saksutredning Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Saksopplysninger fakta Høring, «framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus» legges fram for rådet til behandling. Høringsfrist er 24. mai Vi vil be om at rådsmedlemmene innhenter informasjon fra sine brukerorganisasjoner slik at vi eventuelt kan utarbeide en uttalelse på vegne av rådet fra organisasjonene.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 28/17 Politiske saker til behandling Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Vedlegg: - Ny oversikt over saker til politisk behandling. Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 28/17 Saksutredning Saksopplysninger fakta Ny oversikt over saker til politisk behandling gjennomgås på møtet. De saker, som er merket med rød skrift er de saker rådet kan være interessert i å få oversendt for videre behandling. De saker, som er merket med rød skrift og gul overstrykning er de saker, som allerede er behandlet i rådet.

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 29/17 Postliste Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Vedlegg: - Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

15 Sak 29/17 Saksutredning Postliste Saksopplysninger fakta Innkommet: Dato Innhold Mars 17. Høringsdokument- Forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Invitasjon til møte Fredag 24. Mars «program for folkehelsearbeid i kommunene» Søknad om støtte til forskningsprosjekt om Vidar Sandbecks kunstnerskap Høringsbrev integrasjon og tillit Invitasjon til møteplass folkehelse vås Høring framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Forhåndsvarsel kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet Innkallinger, protokoller fra kommunale råd: Dato Referat fra møte i rådet i Rendalen kommune Trykksaker: Dato Universell utforming Funkas Tilgjengelighetsdager Universell utforming Alder større barriere enn funksjonsnedsettelse i det digitale hverdagsliv Budfirs arbeid med nedsatt funksjonsevne Universell utforming 7 av 10 ferdigstilte undervisningsbygg er universelt utformet Insam AS - nyhetsbrev Aktuelt fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Funka nr 4/17 Kurs / konferanser av interesse: Utgående: Dato Innhold

16 Sak 29/17

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 30/17 Orienteringer Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede Følgende saker vil bli behandlet under orienteringer: Referat fra møte i NAV, Brukerutvalg, Referat fra møte i Kollektivforum, innspill til agenda til nytt møte, 4. mai Status for konferansen, RLF 11. og 12. mai Status for Landskonferansen 2018 forslag til budsjett.

18 Sak 31/17 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen SAK 31/17 Eventuelt Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/17 Råd for likestilling for funksjonshemmede

19 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Synnøve Bratlie, Anne Wildhagen, Pernille Villekjær, Øystein Hansen, Tommy Bratbo og Esten Helsø Forfall: Toril Heggen Munk vara, Synnøve Bratlie møtte, Inger Margrethe Pettersen vara, Esten Helsø møtte, Rune Sørlie vara kunne ikke møte. Dessuten møtte: Hilde K. Hansen Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 23/17 17/2628 Referatsaker 24/17 17/2470 Fremtidig sykehusstruktur 25/17 17/2474 Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV 26/17 17/2480 Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit 27/17 17/2626 Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 28/17 17/2569 Politiske saker til behandling 29/17 17/2627 Postliste /17 17/2628 Orienteringer 31/17 17/2628 Eventuelt

21 SAK 23/17 Referatsaker Innstilling til vedtak: Protokollen fra møte 16. mars godkjennes. Behandling: Det kom et innspill fra Maj C. Stenersen Lund at høringsuttalelser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger med protokollen som orientering. Vedtak: Protokollen fra møte 16. mars ble godkjent. Rådet ønsket å ta Maj C. Stenersen Lund s innspill til etterretning høringssuttalser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger protokollen som orientering.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte SAK 24/17 Fremtidig sykehusstruktur Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Behandling: Prosjektdirektør, Roger Jenssen sammen med Randi Mølmen var invitert til møte for å orientere om høringsdokumentene. Det ble en god dialog mellom representantene fra Sykehuset Innlandet og rådet, som medførte flere spørsmål og svar. Maj C. Stenersen Lund har påbegynt et forslag til høringssvar på vegne av RLF, og det vil bli sluttbehandlet i rådet 12. mai. Maj har bedt øvrige rådsmedlemmer om å komme med innspill til uttalelsen på vegne av sin organsiasjon. Vi har sendt en mail til Sykehuset Innlandet og bedt om en utsettelse på vårt høringssvar til den 15. mai. Vedtak: Saken er under bearbeiding, og et forslag til høringssvar vil foreligge til vårt rådsmøte 12. mai og bli ferdigbehandlet i møtet. SAK 25/17

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Behandling: Rådet vil få oversendt fylkesrådets uttalelse så fort denne er klar i uke 17 for å vurdere om vi kan understøtte fylkesrådets uttalelse. Vedtak: Rådet har ingen anledning til å utarbeide egen uttalelse, men vil eventuelt gi sin støtte til fylkesrådets uttalelse. SAK 26/17 Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Behandling: Rådet vil bli orientert om behandlingen, som gjøres i det flerkulturelle rådet og eventuelt behandlingen i administrasjonen. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. SAK 27/17 Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Innstilling til vedtak:

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Behandling: Leder, Terje A. Hoffstad vil se på denne høringen og komme med et forslag til uttalelse på vegne av rådet. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. SAK 28/17 Politiske saker til behandling Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Behandling: Oversikten over politiske saker til behandling ble gjennomgått i møtet, og de saker som er merket med rød skrift er interessante for rådet og få til gjennomsyn. De saker, som er merket med rød skrift og gul overstrykning er allerede saker, som rådet har behandlet. Det ble poengtert at følgende sak er viktig for rådet å få tilgang til: VGO Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret Fastsetting av tilbud etter normtallsmodell. Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Vedtak: SAK 29/17 Postliste Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Behandling: Det kom ingen merknader til postlista.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saken legges fram for rådet til orientering. Vedtak: SAK 30/17 Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Behandling: Det ble orientert om følgende saker: Referat fra møte i NAV, Brukerutvalg,

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Referat fra møte i Kollektivforum, innspill til agenda til nytt møte, 4. mai Status for konferansen, RLF 11. og 12. mai Status for Landskonferansen 2018 forslag til budsjett. Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Vedtak: SAK 31/17 Eventuelt Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

29 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 23/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Referatsaker Behandling: Det kom et innspill fra Maj C. Stenersen Lund at høringsuttalelser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger med protokollen som orientering. Vedtak: Protokollen fra møte 16. mars ble godkjent. Rådet ønsket å ta Maj C. Stenersen Lund s innspill til etterretning høringssuttalser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger protokollen som orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

30 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 30/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Det ble orientert om følgende saker: Referat fra møte i NAV, Brukerutvalg, Referat fra møte i Kollektivforum, innspill til agenda til nytt møte, 4. mai Status for konferansen, RLF 11. og 12. mai Status for Landskonferansen 2018 forslag til budsjett. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

31 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 31/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

32 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Tingsalen og Mjøsa, Fylkeshuset Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Anne Wildhagen, Rune Sørli, Penille Villekjær, Inger Margrethe Pettersen, Øystein Hansen og Astrid Skaug Forfall: Toril Heggen Munk (vara kunne ikke møte), Tommy Brattbo (vara, Astrid Skaug møtte) Dessuten møtte: Hilde K. Hansen Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/17 17/1705 Referatsaker 16/17 17/1653 Høring - forskrift om kommunal pasient- og brukerregister 17/17 17/1656 Fremtidig sykehustruktur i sykehuset Innlandet HF 18/17 17/1660 Forslag til program for konferansen på Terningen Arena 11. mai og fellesmøte 12. mai 19/17 17/1705 Eventuelt 20/17 17/1705 Orienteringer 21/17 17/1662 Ny oversikt over politiske saker 22/17 17/1703 Postliste

34 SAK 15/17 Referatsaker Innstilling til vedtak: Protokollen fra møte 26. januar 2017 godkjennes. Behandling: Det var ingen merknader til protokollen fra møte 26. januar. Vedtak: Protokollen fra møte 26. januar 2017 ble godkjent

35 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte SAK 16/17 Høring - forskrift om kommunal pasient- og brukerregister Innstilling til vedtak: Det var ikke kommet inn noe forslag til uttalelse fra AU, som kunne legges fram for rådet til behandling. Behandling: Det var en felles oppfatning i rådet om at forskriften om kommunal pasient- og brukerregister er en kompleks og sammensatt sak. Det ble konkludert med at Maj C. Stenersen Lund skriver en uttalelse på vegne av rådet utifra innspill. Vedtak: Maj C. Stenersen Lund utarbeider en høringsuttalelse på vegne av rådet, som sendes inn 23. mars 2017.

36 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte SAK 17/17 Fremtidig sykehustruktur i sykehuset Innlandet HF Innstilling til vedtak: Saken ble behandlet i AU-møte , og legges fram for rådet til behandling foreløpig uten innstilling til vedtak. Behandling: Det er avtalt et møte med prosjektdirektør, Roger Jenssen. Han vil møte på fylkeshuset 20. april for å gi rådet en nærmere orientering om høringsdokumentene. Dagfinn Ødegård og Hilde K. Hansen (møtte for Maj C. Stenersen Lund) i et orienteringsmøte 15. mars i Sykehuset Innlandet sine lokaler i Brumunddal, der formålet var å gi en innføring i høringsdokumentene. Dagfinn Ødegård kunne informere om at det var et konstruktivt og godt møte. Det ble en fin diskusjon i rådet om hvilke innspill rådet bør fokusere på i sin høringsuttalelse. Vedtak: Rådet for likestilling for funksjonshemmede vil utarbeide en høringssuttalelse på vegne av rådet. Ei arbeidsgruppe bestående av Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Dagfinn Ødegård og sekretær, Hilde K. Hansen vil komme med et forslag til uttalelse. SAK 18/17 Forslag til program for konferansen på Terningen Arena 11. mai og fellesmøte 12. mai

37 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Innstilling til vedtak: Forslag til program for konferansen 11. mai og fellesmøte 12. mai legges fram for rådet til behandling. Behandling: Det kom ingen merknader til det foreslåtte programmet for konferansen for kommunale råd 11. mai. Tema for konferansen vil være, «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling for økt deltakelse og mestring». Fellesmøtet 12. mai, hvor kommunale råd for likestilling for funksjonshemmede og Eldreråd i Hedmark inviteres har tema, Handlingsplan universell utforming. Vedtak: Forslag til program for konferansen 11. mai og fellesmøte 12. mai ble godkjent, og invitasjon vil bli sendt ut i løpet av kort tid. SAK 20/17 Orienteringer Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet uten innstilling til vedtak.

38 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Behandling: Det ble orientert om følgende saker: Møte i Kollektivforum 16. februar. Ønske om å være arrangør av Landskonferansen for fylkeskommunale råd i Status for fellesmøte med rådet i Oppland 22. og 23. juni. Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Vedtak: SAK 21/17 Ny oversikt over politiske saker Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Behandling:

39 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Ny oversikt over politiske saker til behandling ble gjennomgått, og rådet ønsker å se på følgende saker: Handlingsprogram 2017 (18) Opplevelsesnæringen Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Nasjonalt turskiltprosjekt fordeling av midler 2017 Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Vedtak: SAK 22/17 Postliste Innstilling til vedtak: Postlista legges fram for rådet til orientering. Behandling:

40 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Det kom ingen merknader til postlista. Postlista legges fram for rådet til orientering. Vedtak: SAK 19/17 Eventuelt Det var ingen saker, som ble behandlet under eventuelt.

41 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 23/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Referatsaker Behandling: Det kom et innspill fra Maj C. Stenersen Lund at høringsuttalelser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger med protokollen som orientering. Vedtak: Protokollen fra møte 16. mars ble godkjent. Rådet ønsket å ta Maj C. Stenersen Lund s innspill til etterretning høringssuttalser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger protokollen som orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

42 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 31/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

43 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 30/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Det ble orientert om følgende saker: Referat fra møte i NAV, Brukerutvalg, Referat fra møte i Kollektivforum, innspill til agenda til nytt møte, 4. mai Status for konferansen, RLF 11. og 12. mai Status for Landskonferansen 2018 forslag til budsjett. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

44 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Fremtidig sykehusstruktur Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Link til høringsdokumentene, fremtidig sykehusstruktur Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

45 Saksutredning Saksopplysninger fakta Saken ble lagt fram for rådet første gang i forrige rådsmøte 16. mars, og det ble en fin diskusjon i rådet med mange gode innspill. I ekstraordinært rådsmøte 20. april vil prosjektdirektør, Roger Jensen komme for å gi rådet en orientering i forhold til høringsdokumentene. Rådet vil nedsette ei arbeidsgruppe bestående av Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk (mulig erstatter), Dagfinn Ødegård og sekretær Hilde K. Hansen, som vil utarbeide et forslag til uttalelse på vegne av rådet. Forslaget vil bli sluttbehandlet i rådsmøte 12. mai, som også er frist for høringsuttalelse.

46 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 24/17 Resultat: Arkivsak: 17/2470 Tittel: Saksprotokoll - Fremtidig sykehusstruktur Behandling: Prosjektdirektør, Roger Jenssen sammen med Randi Mølmen var invitert til møte for å orientere om høringsdokumentene. Det ble en god dialog mellom representantene fra Sykehuset Innlandet og rådet, som medførte flere spørsmål og svar. Maj C. Stenersen Lund har påbegynt et forslag til høringssvar på vegne av RLF, og det vil bli sluttbehandlet i rådet 12. mai. Maj har bedt øvrige rådsmedlemmer om å komme med innspill til uttalelsen på vegne av sin organsiasjon. Vi har sendt en mail til Sykehuset Innlandet og bedt om en utsettelse på vårt høringssvar til den 15. mai. Vedtak: Saken er under bearbeiding, og et forslag til høringssvar vil foreligge til vårt rådsmøte 12. mai og bli ferdigbehandlet i møtet. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

47 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

48 Saksutredning Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Saksopplysninger fakta Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV legges fram for rådet til behandling. Vi vil be om at rådsmedlemmene innheter informasjon fra sine brukerorganisasjoner om synspunkter i saken slik at rådet eventuelt kan utarbeide en uttalelse bygget på disse. Høringsfrist i denne saken er 28. april.

49 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 25/17 Resultat: Arkivsak: 17/2474 Tittel: Saksprotokoll - Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Behandling: Rådet vil få oversendt fylkesrådets uttalelse så fort denne er klar i uke 17 for å vurdere om vi kan understøtte fylkesrådets uttalelse. Vedtak: Rådet har ingen anledning til å utarbeide egen uttalelse, men vil eventuelt gi sin støtte til fylkesrådets uttalelse. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

50 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit Innstilling til vedtak: Saken legge fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Høring NOU 2017:2 Integrasjon og tillit Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

51 Saksutredning Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit Saksopplysninger fakta Høring NOU 2017:2 Integrasjon og tillit vil bli lagt fram for rådet til behandling. Vi vil be om at rådsmedlemmene innhenter informasjon fra sine brukerorganisasjoner slik at vi eventuelt kan utarbeide en uttalelse på vegne av rådet fra organisasjonene. Høringsfrist for denne uttalelsen er 23. juni.

52 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 26/17 Resultat: Arkivsak: 17/2480 Tittel: Saksprotokoll - Høring - NOU 2017:2 - Integrasjon og tillit Behandling: Rådet vil bli orientert om behandlingen, som gjøres i det flerkulturelle rådet og eventuelt behandlingen i administrasjonen. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

53 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Vedlegg: - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

54 Saksutredning Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Saksopplysninger fakta Høring, «framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus» legges fram for rådet til behandling. Høringsfrist er 24. mai

55 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 27/17 Resultat: Arkivsak: 17/2626 Tittel: Saksprotokoll - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Behandling: Leder, Terje A. Hoffstad vil se på denne høringen og komme med et forslag til uttalelse på vegne av rådet. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet foreløpig uten innstilling til vedtak. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

56 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Politiske saker til behandling Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Vedlegg: - Ny oversikter over saker til politisk behandling. Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

57 Saksutredning Saksopplysninger fakta Ny oversikt over saker til politisk behandling gjennomgås på møtet. De saker, som er merket med rød skrift er de saker rådet kan være interessert i å få oversendt for videre behandling. De saker, som er merket med rød skrift og gul overstrykning er de saker, som allerede er behandlet i rådet.

58 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 28/17 Resultat: Arkivsak: 17/2569 Tittel: Saksprotokoll - Politiske saker til behandling Behandling: Oversikten over politiske saker til behandling ble gjennomgått i møtet, og de saker som er merket med rød skrift er interessante for rådet og få til gjennomsyn. De saker, som er merket med rød skrift og gul overstrykning er allerede saker, som rådet har behandlet. Det ble poengtert at følgende sak er viktig for rådet å få tilgang til: VGO Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret Fastsetting av tilbud etter normtallsmodell. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

59 Saknr. 17/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Postliste Innstilling til vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Vedlegg: - Hamar, Terje A. Hoffstad Leder for rådet for likestilling for funksjonshemmede Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

60 Saksutredning Postliste Saksopplysninger fakta Innkommet: Dato Innhold Mars 17. Høringsdokument- Forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Invitasjon til møte Fredag 24. Mars «program for folkehelsearbeid i kommunene» Søknad om støtte til forskningsprosjekt om Vidar Sandbecks kunstnerskap Høringsbrev integrasjon og tillit Invitasjon til møteplass folkehelse vås Høring framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus Forhåndsvarsel kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet Innkallinger, protokoller fra kommunale råd: Dato Referat fra møte i rådet i Rendalen kommune Trykksaker: Dato Universell utforming Funkas Tilgjengelighetsdager Universell utforming Alder større barriere enn funksjonsnedsettelse i det digitale hverdagsliv Budfirs arbeid med nedsatt funksjonsevne Universell utforming 7 av 10 ferdigstilte undervisningsbygg er universelt utformet Insam AS - nyhetsbrev Aktuelt fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Funka nr 4/17 Kurs / konferanser av interesse: Utgående: Dato Innhold

61 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 29/17 Resultat: Arkivsak: 17/2627 Tittel: Saksprotokoll - Postliste Behandling: Det kom ingen merknader til postlista. Vedtak: Saken legges fram for rådet til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

62 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 30/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Det ble orientert om følgende saker: Referat fra møte i NAV, Brukerutvalg, Referat fra møte i Kollektivforum, innspill til agenda til nytt møte, 4. mai Status for konferansen, RLF 11. og 12. mai Status for Landskonferansen 2018 forslag til budsjett. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

63 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 31/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

64 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 23/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Referatsaker Behandling: Det kom et innspill fra Maj C. Stenersen Lund at høringsuttalelser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger med protokollen som orientering. Vedtak: Protokollen fra møte 16. mars ble godkjent. Rådet ønsket å ta Maj C. Stenersen Lund s innspill til etterretning høringssuttalser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger protokollen som orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

65 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 31/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Eventuelt Behandling: Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

66 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 23/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Referatsaker Behandling: Det kom et innspill fra Maj C. Stenersen Lund at høringsuttalelser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger med protokollen som orientering. Vedtak: Protokollen fra møte 16. mars ble godkjent. Rådet ønsket å ta Maj C. Stenersen Lund s innspill til etterretning høringssuttalser og annen relevant korrespondanse fra RLF følger protokollen som orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

67 Saksprotokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 30/17 Resultat: Arkivsak: 17/2628 Tittel: Saksprotokoll - Orienteringer Behandling: Det ble orientert om følgende saker: Referat fra møte i NAV, Brukerutvalg, Referat fra møte i Kollektivforum, innspill til agenda til nytt møte, 4. mai Status for konferansen, RLF 11. og 12. mai Status for Landskonferansen 2018 forslag til budsjett. Vedtak: Saken ble lagt fram for rådet til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Tingsalen og Mjøsa, Fylkeshuset Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Maj C. Stenersen Lund,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Kommunehuset Rendalen Dato: 11.11.2016 Kl 09:00-11:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Dagfinn Ødegård, Maj C. Stenersen Lund, Inger Margrethe Pettersen, Tom Synstad (vara

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden/Mjøsa Dato: 15.09.2016 Kl 10:00-15:30 Fellesmøte: Eldrerådet, Ungdommens fylkesting, Det flerkulturelle rådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede fra kl 10.00-12.00.

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.04.2016 Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.12.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Gunn Rauken, Dagfinn Ødegård, Odd J. Opheim og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.09.2015 Kl 12:00-15:30 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 21.09.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Tingsalen.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.10.2014 Tid: 08:30-11:30 Sted: Kommunestyresalen, Folldal kommune Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 18.06.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen, Odd J. Opheim,

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. desember, klokken 12.00 Møtenummer 8-2013 Møtested Mjøsa, fylkeshuset Oppmøte til lunsj kl. 11.30, og møtestart er kl. 12.00.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017.

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september 2017. Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. 17/4542-2 Møteprotokoll -

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Scandic Elgstua hotel Dato: 07.05.2015 Kl 16:00-18:00 Til stede: Terje Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Marte Kraabøl, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Saknr. 15/4501-1 Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Radisson Blu Resort Trysil Dato: 07.12.2011-08.12.2011 Til stede 7-8. desember: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Oddny Høgalmen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Stor-Elvdal kommune Dato: 28.10.2009 kl. 1500-1730 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 29.03.2011 kl. 1000-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 07.12.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Sølen, fylkeshuset Hamar Forfall meldes snarest til rådets sekretær på telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vi

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Møterommet Osensjøen, fylkeshuset Dato: 18.06.2015 Kl 11:00-15:00 Til stede: Olav Sande. leder Kari Grøneng, nestleder Kirsten Elsebutangen Anne Thorbjørnsen Bjørn Jarle Røberg-Larsen Borgny

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset Dato: 16.03.2017 kl. 10:00-15:30 Forfall meldes snarest til Camilla Øien Østmo på tlf. 906 50 741 eller camilla.ostmo@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 28.02.2011 kl. 1100-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 083 2013 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 9. OKTOBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 21. mars 2013, klokken 10.00. Møtenummer 2-2013

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 21. mars 2013, klokken 10.00. Møtenummer 2-2013 Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 21. mars 2013, klokken 10.00 Møtenummer 2-2013 Møtested Møterom Mjøsa, 1 etasje fylkeshuset, Hamar Orientering om sakene: Innkjøpsordning

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter møter kun etter

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Rica Olrud Hotel Dato: 15.-16.11.2014 kl. 10:00 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 15.-16.112014 SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Hamar Dato: 07.06.2017 kl. 14:00-19:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 07.06.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 31.01.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Hedmark fylkes eldreråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 Kl 11:00-15:00 Til stede: Berit Haveråen Borgny Nygaard Kjell Arne Hanssen Mads Undseth Johanne Lillevik Anne Thorbjørnsen Else

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 03.03.2011 Kl: kl. 0900-1215 Til stede: Gerd Kjølstad Olav Lund Hege Søberg Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Bjørg Setså Forfall:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal.

PROTOKOLL. Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl , i fylkeshuset, Arendal. 1 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDET MØTEDATO: 3.10.2011 PROTOKOLL Eldrerådet holdt møte mandag 3. oktober 2011, kl. 1100 1500, i fylkeshuset, Arendal. Til stede var: Ragnhild Thomassen, leder Audun Tømmerås,

Detaljer

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.09.2013 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 053 2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Biskopsrud Dato: 19.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:10 Møtet ble ledet av Terje Aasterud, leder Til stede Terje Aasterud Synnøve

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.11.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 13:00 15:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER UTTALELSE FRA ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER UTTALELSE FRA ENHETSRÅDET I HEDMARK HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesmannen Hedmark Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO..P75\g-. Hamar, 13.01.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/444-1 Ark Saksbeh. Bjarne H. Christiansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Dato: 23.08.2017 Tid 11:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Botsvatn Møtende medlemmer: Navn: Ole Mikalsen Sigurd Ledaal Arne Austenå Turid Haugstøyl Kari-Mette Jomaas Bjørg Skinnes

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 27.10.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet blir det en orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær,

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering.

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Rom kl 12:00 13:45. Orienteringer Protokoll fra rådsmøte 14. januar ble tatt til orientering. Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av leder Svein Arne Fossbakken MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Rom 142 09.03.2016 kl 12:00 13:45 Til stede Steinar Karlsen Marit Løkken Erik Nilsedalen Anne Marie

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 26. januar 2017 kl. 1200-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/17 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/17 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.02.2017 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte

Detaljer