Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1

2 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder en opplisting av rapporter, artikler, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. I 2007 publiserte TØIs medarbeidere 17 artikler i internasjonale og norske tidsskrifter med fagfellevurdering, mens 28 artikler er oversendt til vurdering. Forskerne skrev over 62 rapporter i TØIs rapportserie (disse ligger i fulltekst på våre hjemme sider) og deltok i utarbeidelsen av 28 forskningsrapporter som ikke inngår i TØIs serie. I tillegg er det skrevet over 60 bidrag til konferanserapporter, fagbøker, lærebøker eller liknende. TØIs forskere deltar aktivt på internasjonale forskningskonferanser og seminarer og holdt over 90 presentasjoner ved slike anledninger i Til sammen holdt ble det holdt over 350 faglige innlegg nasjonalt eller internasjonalt. Mange av TØIs ansatte har også redaktørverv i fagtidskrifter. Innhold: 1. TØI-rapporter Artikler i tidsskrifter med reviewordning Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Kapitler/artikler i fagbøker, lærebøker, proceedings eller lignende Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Tidsskriftsredaktør, reviewer eller redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale prosjekter Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Doktorgrads avhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: New service network design models for intermodal freight transportation Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Amundsen, Astrid H: Environmental impact of road transport and the efficacy of various countermeasures Tennøy, Aud: Clashes of knowledge as a barriere to sustainable development 2

3 TØI-rapporter 1. TØI-rapporter Kollektivtransportens finansiering (sortert etter forskningsområde) Økonomiske og administrative virkninger av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport Oddgeir Osland; Merethe Dotterud Leiren Oslo, august, sider. TØI rapport 896/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Strategiske markedsanalyser Reisevaner i Nedre Glomma 2006 Katrine Næss Kjørstad Oslo, februar, sider. TØI rapport 876/2007 ISBN: Oppdragsgiver: Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Statens vegvesen, Østfold vegkontor og Østfold fylkeskommune Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen - evaluering av forsøk med team Frode Longva; Oddgeir Osland; Trine Hagen Oslo, november, sider. TØI rapport 908/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Transportbedriftenes Landsforening, Farve forsøksmidler for arbeid og velferd ved AID/NAV og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak Lillehammernettet - Et konsept for å gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt i Lillehammer, Øyer og Gausdal Gustav Nielsen; Truls Lange Oslo, juli, sider. TØI rapport 882/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune Offentlig kjøp av flytransport. Virkninger av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse Oddgeir Osland; Merethe Dotterud Leiren Oslo, november, sider. TØI rapport 916/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Bedre kollektiv og offentlig transport i distriktene. Råd om utforming av tilbudet Gustav Nielsen; Truls Lange Oslo, juni, sider. TØI rapport 887/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Politikk, lovverk og andre virkemidler for å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer i de nordiske landene Aud Tennøy; Jan Usterud Hanssen Oslo, desember, TØI rapport 926/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Vegdirektoratet Ekspressbussruter - et sammensatt marked Merethe Dotterud Leiren; Hanne Samstad; Nils Fearnley; Harald Minken Oslo, september, sider. TØI rapport 904/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Transportbedriftenes landsforening og Nor-Way Bussekspress Anbud i lokal rutebiltransport. Virkninger for tilbudet i distriktene og for fylkenes administrasjonskostnader Frode Longva; Oddgeir Osland; Kåre H Skollerud Oslo, desember, sider. TØI rapport 927/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Mulighetsstudie nye byutviklingsretninger for Kongsberg. Analyse av transportkonsekvenser. Arvid Strand; Petter Næss; Aud Tennøy Oslo, desember, TØI rapport 936/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Kongsberg kommune Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren Oddgeir Osland; Annelene Holden Hoff; Aud Tennøy; Sverre Strand; Merethe Dotterud Leiren Oslo, desember, sider. TØI rapport 929/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd 3

4 TØI-rapporter Reiseliv Turistvägar i Sverige och utomlands: visioner, koncept och planeringskriterier Jens Kr. Steen Jacobsen; Hans Antonson Oslo, mars, sider. TØI rapport 875/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket Reiselivstrafikk på veg Berit Grue Oslo, juli, sider. TØI rapport 891/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Økonomiske virkninger av reiseliv i Hol og Hemsedal 2006 Petter Dybedal Oslo, desember, sider. TØI rapport 893/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Buskerud Fylkeskommune, Hol kommune og Hemsedal kommune Utenlandske skiturister i Norge 2007 Jan Vidar Haukeland; Arne Rideng Oslo, desember, sider. TØI rapport 918/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Petter Dybedal Oslo, november, sider. TØI rapport 920/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Østfold Fylkeskommune Gjesteundersøkelsen 2007 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Arne Rideng; Jan Vidar Haukeland; Bente Heimtun Oslo, desember, sider. TØI rapport 928/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Reisevaner og mobilitet Fysisk og virtuell mobilitet. Forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Randi Hjorthol; Åse Nossum Oslo, februar, sider. TØI rapport 871/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd og Samferdselsdepartementet Sosiale trenders betydning for bilbruk Vibeke Nenseth; Randi Hjorthol Oslo, mars, sider. TØI rapport 874/2007. ISBN: Oppdragsgiver: BISEK Daglige reiser med kollektivtransport i byområder Susanne Nordbakke; Liva Vågane Oslo, april, sider. TØI rapport 877/2007 ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Når kommunikasjonen mobiliseres Mattias Gripsrud Oslo, juli, sider. TØI rapport 892/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Transportytelser i Norge Arne Rideng Oslo, oktober, sider. TØI rapport 909/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Reisevaner i Oslo og Akershus Mattias Gripsrud og Liva Vågane Oslo, oktober, sider. TØI rapport 910/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen - Region Øst og Vegdirektoratet, AS Oslo Sporveier, Oslo kommune - Samferdselsetaten 4

5 TØI-rapporter Regionale analyser Realisering av nullvisjonen: Forebygging av fotgjengerulykker og redusering av ulykkenes alvorlighet Scenarier for bærekraftig byutvikling - sluttrapport Jon Inge Lian; Anne Gjerdåker; Randi Hjorthol; Tor Lerstang; Per Kristen Mydske Oslo, juli, sider. TØI rapport 888/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (RAMBU) Alena Erke; Rune Elvik Oslo, juni, sider. TØI rapport 889/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Rune Elvik Oslo, oktober, sider. TØI rapport 897/2007. ISBN: Oppdragsgiver: EU-kommisjonen og Norges forskningsråd Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge Jon Inge Lian Oslo, oktober, sider. TØI rapport 902/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Avinor Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Beste metoder for utpeking og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer Jon Inge Lian m.fl. Oslo, desember, sider. TØI rapport 921/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Avinor; NHO Luftfart Michael Sørensen Oslo, november, sider. TØI rapport 898/2007. ISBN: Oppdragsgiver: EU-kommisjonen, Norges forskningsråd Risikoanalyser og kostnadsberegninger Nullvisjonen - i teori og praksis Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer - Beste metoder og implementering Beate Elvebakk; Trygve Steiro Oslo, februar, sider. TØI rapport 873/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Michael Sørensen; Rune Elvik Oslo, desember, sider. TØI rapport 919/2007. ISBN: Oppdragsgiver: EU-kommisjonen; Norges forskningsråd Hva koster skader pga hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker det norske samfunnet? Nyt etappemål for trafiksikerhed i Sverige Michael Sørensen; Rune Elvik; Terje Assum; Marika Kolbenstvedt Oslo, desember, sider. TØI rapport 930/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Knut Veisten; Åse Nossum Oslo, mai, sider. TØI rapport 880/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet Nyttekostnadsanalyse av skadeforebyggende tiltak Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyse av vegsystemer Alena Erke; Rune Elvik Oslo, desember, sider. TØI rapport 933/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Finansnæringens hovedorganisasjon Rune Elvik Oslo, september, sider. TØI rapport 883/2007. ISBN: English Oppdragsgiver: EU-kommisjonen; Forskningsrådet 5

6 TØI-rapporter Risiko på tvers En metodologisk studie av ulykkesgransking med «Driving Reliability and Error Analysis Method (DREAM)» Fridulv Sagberg Oslo, desember, sider. TØI rapport 912/2007. ISBN: English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Security i transport og personvernets grenser Torkel Bjørnskau; Mattias Gripsrud; Tonje Grunnan; Tore Leite; Dag Wiese Schartum Oslo, desember, sider. TØI rapport 914/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd - RISIT-programmet Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagman Oslo, desember, sider. TØI rapport 934/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Evaluering av trafikksikkerhetstiltaket ikke tøft å være død Inger Synnøve Moan; Pål Ulleberg Oslo, februar, sider. TØI rapport 872/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Trygg Trafikk Virker Sei ifrå! filosofien? Utvikling i antall skadde og drepte ungdommer i bil i Hordaland og Sogn og Fjordane Pål Ulleberg; Peter Christensen Oslo, mai, sider. TØI rapport 881/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Virkning av utvidet midtoppmerking på kjørefart og sideplassering. Sammenligning mellom to typer midtfelt på E6 i Oppland og Østfold Fridulv Sagberg Oslo, mai, sider. TØI rapport 884/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer. Delrapport 4: Prosessevaluering Terje Assum Oslo, august, sider. TØI rapport 894/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Forsøk med alkolås i Sverige. Evaluering av forsøksordningen med betinget førerkortinndragning ved promillekjøring Susanne Nordbakke; Terje Assum; Knut Sandberg Eriksen; Tonje Grunnan Oslo, september, sider. TØI rapport 905/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Agathe Backer-Grøndahl; Astrid Amundsen; Aslak Fyhri; Pål Ulleberg Oslo, desember, sider. TØI rapport 913/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Syn og kognitiv funksjon blant eldre bilførere - betydning for kjøreferdighet. En oppfølgingsstudie Pål Ulleberg Oslo, desember, sider. TØI rapport 935/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Næringsliv og godstransport Skipsekspeditørene langs Finnmarkskysten: En virksomhet i omstilling Thorkel C Askildsen Oslo, april, sider. TØI rapport 878/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune Kunnskapsbehov om næringslivets transporter Hanne Samstad; Anne Gjerdåker; Inger Beate Hovi; Marit Killi; Farideh Ramjerdi Oslo, april, sider. TØI rapport 879/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd 6

7 TØI-rapporter PINGO - En fremskrivingsmodell for regionale godstransporter i Norge Følsomhetsberegninger for godstransport basert på grunnprognosene for NTP Arild Vold; Viggo Jean-Hansen Oslo, september, sider. TØI rapport 899/2007. ISBN: English Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Anne Madslien Oslo, desember, sider. TØI rapport 925/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser Utvikling i næringsstruktur og godstransport i byene Oslo, Bergen og Trondheim Kostnadsmodell for lastebiltransport. Eksempelberegninger for 11 strekninger Viggo Jean-Hansen Oslo, september, sider. TØI rapport 900/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Christian Steinsland Oslo, desember, sider. TØI rapport 932/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer Samfunnsøkonomiske analyser Olav Eidhammer Oslo, oktober, sider. TØI rapport 906/2007 ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (SMARTRANSprogrammet), ICA Norge AS, Norgesgruppen ASA, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Lerum Fabrikker AS, Dagligvarehandelens Miljø- og Emballasjeforum (DMF), COOP Norge AS, Coca-Cola Drikker AS, Ringnes AS og REMA 1000 Norge AS. Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen; Harald Minken; Glenn Steenberg; Thorleif Sunde; Karl-Erik Hagen Oslo, juli, sider. TØI rapport 890/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Køprising i Bergen og Trondheim - et alternativ på 20 års sikt? Anita Vingan; Lasse Fridstrøm; Kjell Werner Johansen Oslo, august, sider. TØI rapport 895/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Grunnprognoser for godstransport NTP Inger Beate Hovi Oslo, oktober, sider. TØI rapport 907/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet; Kystverket; Avinor AS; Samferdselsdepartementet; Jernbaneverket Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning Thorkel Christie Askildsen; Anne Gjerdåker Oslo, september, sider. TØI rapport 901/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges Lastebileier-Forbund Gods- og persontransportprognoser Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling Anne Madslien; Inger Beate Hovi Oslo, desember, sider. TØI rapport 922/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTP-arbeidsgruppe for transportanalyser Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning. Sammendragsrapport Thorkel Christie Askildsen; Anne Gjerdåker Oslo, september, sider. TØI rapport 901b/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges Lastebileier-Forbund Sammenlikning av nye nasjonale grunnprognoser med offisielle EU-prognoser Inger Beate Hovi Oslo, desember, sider. TØI rapport 923/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyse 7

8 TØI-rapporter Artikler i tidsskrifter Nyttekostnadsanalyse for tunnel mellom Horn og Andalsvåg i Sør-Helgeland Viggo Jean-Hansen Oslo, november, sider. TØI rapport 917/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vevelstad kommune Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP Christian Steinsland; Anne Madslien Oslo, desember, sider. TØI rapport 924/2007. ISBN: Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser Bakgrunn for lønnsomhetsstrategien i Nasjonal Transportplan Harald Minken; Anita Vingan Oslo, desember, sider. TØI rapport 931/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser 2. Artikler i tidsskrifter med reviewordning (sortert alfabetisk etter forfatter) Dahl, Geir A note on a parameter relating traffic equilibria and system optimal routing. Applied Mathematics and Computation, 2007, 191 (2): Destadli, Jon Martin og Lines, Rune Conjoint respondents as adaptive decision makers. International Journal of Market Research, 2007, 49 (1): Elvebakk, Beate Vision Zero: Remaking Road Safety. Mobilities, 2007, 2 (3): Elvik, Rune Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies. Transportation Research Record, 2007, 2019: Elvik, Rune og Christensen, Peter Effects on accidents of periodic motor vehicle inspection in Norway. Accident Analysis and Prevention, 2007, 39 (1), Elvik, Rune og Christensen, Peter The deterrent effect of increasing fixed penalties for traffic offences: The Norwegian experience. Journal of Safety Research, 2007, 38 (6): Erke, Alena, Sagberg, Fridulv og Hagman, Rolf Effects of route guidance Variable Message Signs (VMS) on driver behaviour. Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour, 2007, 10 (6), Jacobsen, Jens Kristian Steen Monitoring motoring: a study of tourists viewpoints of environmental performance and protection practices. Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality, 2007, 7 (2): Jacobsen, Jens Kristian Steen Use of landscape perception methods in tourism studies: a review of photo-based research approaches. Tourism Geographics, 2007, 9 (3): Killi Marit, Nossum, Åse og Veisten, Knut Lexicographic answering in travel choice: insufficient scale extensions and steep indifference curves? European Journal of Transport and Infrastructure Research 2007, 7 (1), Klæboe, Ronny Are adverse impacts of neighbourhood noisy areas the flip side of quiet area benefits? Applied Acoustics 2007, Vol 68, Nordbakke, Susanne Sleepy at the wheel: Knowledge, Symptoms and Behaviour Among Car Drivers. Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour, 2007, 10 (1), Ramjerdi, Farideh Gap between Willingness-to-Pas (WTP) and Willingness to-accept (WTA) measures of value of travel time: evidence from Norway and Sweden. Transport Policy, 2007, 27 (5): Veisten, Knut og Gomera, Wagner R Deficiencias en la organización del servicio de aseo: explicar un caso donde la contratación no funciona en la práctica como en la teoría. Reforma y Democracia, 2007, 38: Veisten, Knut Willingness to pay for eco-labelled wood furniture: choicebased conjoint analysis versus open-ended contingent valuation. Journal of Forest Economics, 2007, 13 (1):

9 Artikler i tidsskrifter Foredrag Veisten, Knut, Bjørnskau, Torkel, Elvik, Rune, Sælensminde, Kjartan, Alvær, Kari, Schistad, Trude og Ytterstad, Bjørge Safety performance indicators - a tool for better road safety management: the case of alcohol ad drugs Road safety on four continents. VTI. Bangkok, Total costs of bicycle injuries in Norway: correcting injury figures and indicating data needs. Accident Analysis and Prevention, 2007, 39 (6): Backer-Grøndahl, Agathe Virker «Sei ifrå!-filosofien»? Effekt av Sei ifrå! og Si ifra! på antall hardt skadde og drepte ungdommer i veitrafikken Seminar om Sei ifrå/si ifra. Vegdirektoratet. Oslo, Veisten, Knut Contingent valuation controversies: philosophic debates about economic theory. Journal of Socio-Economics, 2007, 36 (2): Bjørnskau, Torkel Sikkerhetskultur og arbeidsmiljø i Trikken Internt seminar. Oslo Sporveier, sporvognsdivisjonen. Oslo, Arbeidsmiljø og sikkerhetskultur i Trikken AMU-seminar. Oslo Sporveier, sporvognsdivisjonen. Helsfyr hotell, Arbeidsmiljø og sikkerhetskultur i T-banen AMU-seminar. Oslo T-banedrift AS. Oslo Spiseforretning, Security Checks - et nødvendig onde for økt sikkerhet? Solakonferansen Solakonferansen. Sola, Security Checks - et nødvendig onde for økt sikkerhet? Terrorbekjempelse og personvern i transportsektoren - hva bør vi tåle?. UiO, Juridisk Fakultetet, Avdeliing for forvaltningsinformatikk. Oslo, Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/ seminarer (sortert etter forfatter) Amundsen, Astrid Effects of facade insulation on road traffic annoyance and sleep disturbances Internoise INCE. Istanbul, Amundsen, Astrid og Kolbenstvedt, Marika Denstadli, Jon Martin Utviklingspotensial for nettstedet «Miljøveg». Planleggingsmøte om etatsprosjektet «Miljøvennlig bytransport». Vegdirektoratet. Oslo, Domain knowledge in SP surveys: Does it matter? Oslo workshop on valuation methods in transport planning. TØI. Oslo, Andersen, Jardar Dybedal, Petter Indicators for infrastructure collected indicators, main challenges and data availability. Workshop on Level and Quality of Service indicators in transport. TIS.pt og TØI. Brüssel, Service Network Design with Asset Management 2nd Nordic Optimization Symposium. Universitetet i Oslo og SINTEF. Oslo, Økonomiske ringvirkninger av kulturattraksjoner Møte Akershus reiselivsråd. Akershus reiselivsråd. Lillestrøm, Economic impacts of Cruise tourism - what about Oslo? 16th Nordic Symposium in Tourism & Hospitality Research. Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, Sweden. Helsingborg, Sverige, Reiseliv og persontransport i BTV-regionen og i Agder Arbeidsseminar reiselivsnæringens tranpsortbehov. Statens vegvesen region sør. Skien, Assum, Terje Protocols for road side surveys and hospital studies International conference on alcohol, drugs and road safety. ICADTS. Seattle, Alcolocks in public busses in Norway 23rd World Road Congres. PIARC. Paris, Rusmidler og trafikk Forskning til lunsj. Vegdirektoratet. Oslo, Rusmidler og trafikk Forskning til lunsj. Av og til. Oslo, Gjennomføring av effektive TS-tiltak Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, Eidhammer, Olav Designation of core indicators for level and quality of services in transport Workshop on Level and Quality of Service indicators in transport. TIS.pt og TØI. Brüssel, Strategies to remove market barrieres for implementation of new intermodal freight concepts ERANET- Transport. Work Shop. EU. Munchen,

10 Foredrag Trender i logistikkmarkedet-drivkrefter for endring PGLs Høstkonferanse Papirgrossistenes landsforening. Sundvollen Hotel, Trender i logistikkmarkedet-drivkrefter for endring Trender i logistikkmarkedet-drivkrefter for endring. Foirskning til lunsj, LTL og TF. Oslo, Trender i logistikkmarkedet-trender for endring Trender i logistikkmarkedet. NIMA. Forskningsparken, Eidhammer, Olav og Fridstrøm, Lasse Trender i transport Trender i transport. NAVO-Intressefaglig nettverk. Oslo, Eidhammer, Olav Eriksen, Knut Sandberg, Osland, Oddgeir og Jean-Hansen, Viggo Trender i logistikkmarkedet - Drivkrefter for endring Forskning til lunsj. Oslo, Elvik, Rune För att kunna mäta måluppfyllelse krävs at målen er Transportforum VTI. Linköping, Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies Transportation Research Board Annual Meeting. TRB. Washington DC, Dimensions of road safety problems and their measurement University of Michigan, Transportation Research Institute. UMTRI. Ann Arbor, Michigan, Innføring i ulykkesanalyse TØI-kurs. TØI. Jevnaker, Criteria for best practice in road safety Sluttseminar SUPREME. EU-kommisjonen. Brussel, Cost-benefit analysis of measures to control impaired driving - results from IMMORTAL Second Fit-to-drive conference. KfV, Factum. Wien, Effects on accidents of daytime running lights Seminar om kjørelys. EU-kommisjonen. Brussel, Identifying hazardous road locations and road user groups at risk Besøk fra Australia til TØI. TØI. Oslo, Hvor gode kunnskaper har vi om virkninger av trafikkseparering og trafikkintegrering? Den goda staden. Vägverket. Borlänge, En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken RISIT-konferansen. Forskningsrådet. Veritas, Holmen fjordhotell, Fotgjengerulykker: kjennetegn, risikofaktorer og forebygging Internt seminar Trygg Trafikk. Trygg Trafikk. Oslo, Faktorer som påvirker trafikksikkerheten Seminar med Vägverket. TØI, Can injury prevention effeorts og too far? Reflections on some possible implications of Vision Zero for road accident fatalities INMAS forum. Diverse grupper. Barcelona, Evaluating the benefits of road safety research: the case of Sweden ICTCT 20 workshop. ICTCT. Valencia, International cooperation in road safety: possibilities for the best practice application in Russia Road safety seminar. Solo consulting. Moskva, Noen resultater fra ROSEBUD-prosjektet NVF-seminar. NVF. Oslo, Ny effektakatalog for trafikksikkerhetstiltak NVF-seminar. NVF. Stockholm, Ny effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak Kurs om effektkatalog. SVV region sør. Drammen, Road safety management by objectives: a critical analysis of the Norwegian approach Road safety on four continents. VTI. Bangkok, Road safety policy based on evidence and efficiency LNEC 60-års jubileumskonferanse. LNEC. Lisboa, The Handbook of Road Safety Measures Presentasjon av spansk utgave av Trafikksikkerhetshåndboken. Directorate of Traffic (DGT). Madrid, The tradeoff between efficiency and equity in road safety policy Resolving multiple criteria in decision making involving risk of accidental loss. Network group. Steinhöfel ved Berlin, Ulykkesrisiko i mørke og virkninger av vegbelysning - metodiske spørsmål Veiledningsseminar for Per Ole Wanvik. NTNU. Trondheim, What would happen to road safety if nobody was speeding? ETSC speed review. ETSC. Brussel, Eriksen, Knut Sandberg Optimising route operation in aviation NECTAR Euroconference. Univ of Porto. Porto, PPP in Norway - more efficient solution or just financing? NECTAR Workshop. STASA, Stuttgart. Stuttgart, Erke, Alena Variable trafikkskilt - oppfatter bilister budskapet? Forskning til lunsj. NAF. Oslo, Variable trafikkskilt - oppfatter bilister budskapet? Forskning til lunsj. VD. Oslo, Virkninger av Elektronisk Stabilitetskontroll Forskning til lunsj. VD. Oslo,

11 Foredrag Fearnley, Nils Rushtidsavgiften et offer for den trojanske mus? Skattene alle elsker å hate. Radikalt økonominettverk. Oslo, OPS i samferdselssektoren. Prinsipielle betraktninger og praktiske erfaringer Næringspolitisk verksted. NHO. Oslo, Erfaringer med taxiliberalisering i andre land Vil mer konkurrence i taxierhvervet gavne vognmænd og forbrugere. Konkurrencestyrelsen, Danmark. København, ECTRIs arbeidsgruppe Urban Mobility Vegdirektoratet/NVF. Oslo, Fyhri, A Fearnley, Nils og Leiren, Merethe Dotterud Trygt eller truende - opplevelse av risiko på reisen RISIT programkonferanse. Forskningsrådet. Veritas, Holmen fjordhotell, Veger til bedre bymiljø NVF seminar- trafikant i by. NVF. Bergen, Støy og subjektive helseplager - et forsøk på å modellere sammenhenger Kontaktmøte støy. Vegdirektoratet. Oslo, Støy, plage, helse og støysensitivitet Møte referansegruppe. Støyforskning. VD,. Ekspressbussmarkedet et blikk bak kulissene Forskning til lunsj. Jernbaneverket. Jernbaneverket, Fridstrøm, Lasse Hva er de nye utfordringene for norsk samferdsel? Kursdagene ved NTNU. NTNU. Trondheim, Samferdselsfag og -politikk Forskning til lunsj. Norges Bank. Oslo, Norsk transportpolitikk mot kvar går vi? Miniseminar om samferdselspolitikk. Senterpartiet. Stortinget, Oslo, Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov år 2020 Dialogmøte med næringslivet i region ØST om Nasjonal Transportplan Samferdselsdepartementet. Oslo, La investigación en seguridad vial y su contribución al bienestar Presentación del libro: El manual de Medidas de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico. Madrid, The TRULS model for Norway and other issues in accident modelling Second European Workshop on Modelling National or Regional Road Safety Performance. INRETS. Arcueil (Paris), The relevance of the social and behavioral sciences to transportation policy and decision-making 11th World Conference on Transport Research (WCTR). WCTR. University of California, Berkeley, A viewpoint on the ideal contract 10th International Conference on Competition and Ownership in Land passenger Transport (Thredbo10). University of Sydney. Hamilton Island, Australia, Kan markedskreftene fremme kollektivtrafikken? Styremøte. Oslo Sporveier AS. Oslo, Grep for miljøvennlig og sikker vegtransport Vegdirektoratets vekstdag. Vegdirektoratet. Oslo, Sustainable mobility: interests, indicators, and instruments SINCIERE Member Forum. SINCIERE/Chinese Academy of Sciences. Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing, Hagman, Rolf Busser, teknologi, drivstoffer og miljø Møte med regionens samferdselssjefer. Østlandssamarbeidet. Oslo, Biodrivstoff Hurtigbåtkonferansen Hurtigbåtrederieneds landsforening. Bergen, Dagens biodrivstoff - Produktkvalitet og egenskaper NPFs frokostseminar om biodrivstoff. Norsk Petroleumsinstitutt. Oslo, Effektiv miljøteknologi TØI kurset. TØI. Jevnaker, Miljøteknologi Samferdselsdepartement Presseseminar. Samferdselsdepartementet. Førde, Hybridbiler Kundeseminar for Toyota. Asker og Bærum Toyota. Bærum, Alternative drivstoff i vegtrafikken Østlandssamarbeidet seminar. Østlandssamarbeidet. Oslo, En mulig fortelling fra fremtiden Vegdirektoratets vekstdag. Vegdirektoratet. Oslo, Etanol som drivstoff Etanol fra Brasil. Latin-Amerikagruppen i Bergen. Bergen, Hva er en miljøbil? Forskning til lunsj. Gjensidige forsikring. Oslo, Hva er en miljøbil? Forskning til lunsj. Samferseldsdepartementet. Oslo,

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Kollektivfeltet - kampen om kapasiteten

Kollektivfeltet - kampen om kapasiteten Våren 2015 Kollektivfeltet - kampen om kapasiteten Eli-Trine Svorstøl EN MASTEROPPGAVE I TBA4945 TRANSPORT VED NTNU Forord Sivilingeniørstudiet i bygg og miljøteknikk ved NTNU vektlegger de tekniske aspektene,

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak

Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak Lise Clausen Jystad Line Langørgen Bygg- og miljøteknikk Innlevert:

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI rapport 807/2005 Luftfartens samfunnsnytte Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand ISSN 0808-0808-1190 ISBN

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy Bystrategi Region sør Helhetlige strategier og verktøy Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5. 6. mai 2010 1 Bystrategiprosjektet Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Rapporter 2008/3 Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Samferdsel og miljø 2007 Utvalgte indikatorer

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Den norske verdsettingsstudien

Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. Den norske verdsettingsstudien Knut Veisten Stefan Flügel Rune Elvik TØI rapport 1053C/2010 Den norske verdsettingsstudien Ulykker Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader Rapporter i dette prosjektet:

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg

ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg STF50 A05223 Åpen RAPPORT ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg Jørgen Rødseth og Børge Bang SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Juni 2006 5

Detaljer