Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1

2 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder en opplisting av rapporter, artikler, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. I 2007 publiserte TØIs medarbeidere 17 artikler i internasjonale og norske tidsskrifter med fagfellevurdering, mens 28 artikler er oversendt til vurdering. Forskerne skrev over 62 rapporter i TØIs rapportserie (disse ligger i fulltekst på våre hjemme sider) og deltok i utarbeidelsen av 28 forskningsrapporter som ikke inngår i TØIs serie. I tillegg er det skrevet over 60 bidrag til konferanserapporter, fagbøker, lærebøker eller liknende. TØIs forskere deltar aktivt på internasjonale forskningskonferanser og seminarer og holdt over 90 presentasjoner ved slike anledninger i Til sammen holdt ble det holdt over 350 faglige innlegg nasjonalt eller internasjonalt. Mange av TØIs ansatte har også redaktørverv i fagtidskrifter. Innhold: 1. TØI-rapporter Artikler i tidsskrifter med reviewordning Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Kapitler/artikler i fagbøker, lærebøker, proceedings eller lignende Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Tidsskriftsredaktør, reviewer eller redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale prosjekter Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Doktorgrads avhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: New service network design models for intermodal freight transportation Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Amundsen, Astrid H: Environmental impact of road transport and the efficacy of various countermeasures Tennøy, Aud: Clashes of knowledge as a barriere to sustainable development 2

3 TØI-rapporter 1. TØI-rapporter Kollektivtransportens finansiering (sortert etter forskningsområde) Økonomiske og administrative virkninger av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport Oddgeir Osland; Merethe Dotterud Leiren Oslo, august, sider. TØI rapport 896/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Strategiske markedsanalyser Reisevaner i Nedre Glomma 2006 Katrine Næss Kjørstad Oslo, februar, sider. TØI rapport 876/2007 ISBN: Oppdragsgiver: Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Statens vegvesen, Østfold vegkontor og Østfold fylkeskommune Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen - evaluering av forsøk med team Frode Longva; Oddgeir Osland; Trine Hagen Oslo, november, sider. TØI rapport 908/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Transportbedriftenes Landsforening, Farve forsøksmidler for arbeid og velferd ved AID/NAV og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak Lillehammernettet - Et konsept for å gjøre det enkelt for alle å reise kollektivt i Lillehammer, Øyer og Gausdal Gustav Nielsen; Truls Lange Oslo, juli, sider. TØI rapport 882/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune Offentlig kjøp av flytransport. Virkninger av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse Oddgeir Osland; Merethe Dotterud Leiren Oslo, november, sider. TØI rapport 916/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Bedre kollektiv og offentlig transport i distriktene. Råd om utforming av tilbudet Gustav Nielsen; Truls Lange Oslo, juni, sider. TØI rapport 887/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Politikk, lovverk og andre virkemidler for å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer i de nordiske landene Aud Tennøy; Jan Usterud Hanssen Oslo, desember, TØI rapport 926/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Vegdirektoratet Ekspressbussruter - et sammensatt marked Merethe Dotterud Leiren; Hanne Samstad; Nils Fearnley; Harald Minken Oslo, september, sider. TØI rapport 904/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Transportbedriftenes landsforening og Nor-Way Bussekspress Anbud i lokal rutebiltransport. Virkninger for tilbudet i distriktene og for fylkenes administrasjonskostnader Frode Longva; Oddgeir Osland; Kåre H Skollerud Oslo, desember, sider. TØI rapport 927/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Mulighetsstudie nye byutviklingsretninger for Kongsberg. Analyse av transportkonsekvenser. Arvid Strand; Petter Næss; Aud Tennøy Oslo, desember, TØI rapport 936/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Kongsberg kommune Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren Oddgeir Osland; Annelene Holden Hoff; Aud Tennøy; Sverre Strand; Merethe Dotterud Leiren Oslo, desember, sider. TØI rapport 929/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd 3

4 TØI-rapporter Reiseliv Turistvägar i Sverige och utomlands: visioner, koncept och planeringskriterier Jens Kr. Steen Jacobsen; Hans Antonson Oslo, mars, sider. TØI rapport 875/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket Reiselivstrafikk på veg Berit Grue Oslo, juli, sider. TØI rapport 891/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Økonomiske virkninger av reiseliv i Hol og Hemsedal 2006 Petter Dybedal Oslo, desember, sider. TØI rapport 893/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Buskerud Fylkeskommune, Hol kommune og Hemsedal kommune Utenlandske skiturister i Norge 2007 Jan Vidar Haukeland; Arne Rideng Oslo, desember, sider. TØI rapport 918/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Petter Dybedal Oslo, november, sider. TØI rapport 920/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Østfold Fylkeskommune Gjesteundersøkelsen 2007 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Arne Rideng; Jan Vidar Haukeland; Bente Heimtun Oslo, desember, sider. TØI rapport 928/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Reisevaner og mobilitet Fysisk og virtuell mobilitet. Forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Randi Hjorthol; Åse Nossum Oslo, februar, sider. TØI rapport 871/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd og Samferdselsdepartementet Sosiale trenders betydning for bilbruk Vibeke Nenseth; Randi Hjorthol Oslo, mars, sider. TØI rapport 874/2007. ISBN: Oppdragsgiver: BISEK Daglige reiser med kollektivtransport i byområder Susanne Nordbakke; Liva Vågane Oslo, april, sider. TØI rapport 877/2007 ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Når kommunikasjonen mobiliseres Mattias Gripsrud Oslo, juli, sider. TØI rapport 892/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Transportytelser i Norge Arne Rideng Oslo, oktober, sider. TØI rapport 909/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Reisevaner i Oslo og Akershus Mattias Gripsrud og Liva Vågane Oslo, oktober, sider. TØI rapport 910/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen - Region Øst og Vegdirektoratet, AS Oslo Sporveier, Oslo kommune - Samferdselsetaten 4

5 TØI-rapporter Regionale analyser Realisering av nullvisjonen: Forebygging av fotgjengerulykker og redusering av ulykkenes alvorlighet Scenarier for bærekraftig byutvikling - sluttrapport Jon Inge Lian; Anne Gjerdåker; Randi Hjorthol; Tor Lerstang; Per Kristen Mydske Oslo, juli, sider. TØI rapport 888/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (RAMBU) Alena Erke; Rune Elvik Oslo, juni, sider. TØI rapport 889/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Rune Elvik Oslo, oktober, sider. TØI rapport 897/2007. ISBN: Oppdragsgiver: EU-kommisjonen og Norges forskningsråd Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge Jon Inge Lian Oslo, oktober, sider. TØI rapport 902/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Avinor Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Beste metoder for utpeking og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer Jon Inge Lian m.fl. Oslo, desember, sider. TØI rapport 921/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Avinor; NHO Luftfart Michael Sørensen Oslo, november, sider. TØI rapport 898/2007. ISBN: Oppdragsgiver: EU-kommisjonen, Norges forskningsråd Risikoanalyser og kostnadsberegninger Nullvisjonen - i teori og praksis Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer - Beste metoder og implementering Beate Elvebakk; Trygve Steiro Oslo, februar, sider. TØI rapport 873/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Michael Sørensen; Rune Elvik Oslo, desember, sider. TØI rapport 919/2007. ISBN: Oppdragsgiver: EU-kommisjonen; Norges forskningsråd Hva koster skader pga hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker det norske samfunnet? Nyt etappemål for trafiksikerhed i Sverige Michael Sørensen; Rune Elvik; Terje Assum; Marika Kolbenstvedt Oslo, desember, sider. TØI rapport 930/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Knut Veisten; Åse Nossum Oslo, mai, sider. TØI rapport 880/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet Nyttekostnadsanalyse av skadeforebyggende tiltak Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyse av vegsystemer Alena Erke; Rune Elvik Oslo, desember, sider. TØI rapport 933/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Finansnæringens hovedorganisasjon Rune Elvik Oslo, september, sider. TØI rapport 883/2007. ISBN: English Oppdragsgiver: EU-kommisjonen; Forskningsrådet 5

6 TØI-rapporter Risiko på tvers En metodologisk studie av ulykkesgransking med «Driving Reliability and Error Analysis Method (DREAM)» Fridulv Sagberg Oslo, desember, sider. TØI rapport 912/2007. ISBN: English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Security i transport og personvernets grenser Torkel Bjørnskau; Mattias Gripsrud; Tonje Grunnan; Tore Leite; Dag Wiese Schartum Oslo, desember, sider. TØI rapport 914/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd - RISIT-programmet Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagman Oslo, desember, sider. TØI rapport 934/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Evaluering av trafikksikkerhetstiltaket ikke tøft å være død Inger Synnøve Moan; Pål Ulleberg Oslo, februar, sider. TØI rapport 872/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Trygg Trafikk Virker Sei ifrå! filosofien? Utvikling i antall skadde og drepte ungdommer i bil i Hordaland og Sogn og Fjordane Pål Ulleberg; Peter Christensen Oslo, mai, sider. TØI rapport 881/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Virkning av utvidet midtoppmerking på kjørefart og sideplassering. Sammenligning mellom to typer midtfelt på E6 i Oppland og Østfold Fridulv Sagberg Oslo, mai, sider. TØI rapport 884/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer. Delrapport 4: Prosessevaluering Terje Assum Oslo, august, sider. TØI rapport 894/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Forsøk med alkolås i Sverige. Evaluering av forsøksordningen med betinget førerkortinndragning ved promillekjøring Susanne Nordbakke; Terje Assum; Knut Sandberg Eriksen; Tonje Grunnan Oslo, september, sider. TØI rapport 905/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Agathe Backer-Grøndahl; Astrid Amundsen; Aslak Fyhri; Pål Ulleberg Oslo, desember, sider. TØI rapport 913/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Syn og kognitiv funksjon blant eldre bilførere - betydning for kjøreferdighet. En oppfølgingsstudie Pål Ulleberg Oslo, desember, sider. TØI rapport 935/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Næringsliv og godstransport Skipsekspeditørene langs Finnmarkskysten: En virksomhet i omstilling Thorkel C Askildsen Oslo, april, sider. TØI rapport 878/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune Kunnskapsbehov om næringslivets transporter Hanne Samstad; Anne Gjerdåker; Inger Beate Hovi; Marit Killi; Farideh Ramjerdi Oslo, april, sider. TØI rapport 879/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd 6

7 TØI-rapporter PINGO - En fremskrivingsmodell for regionale godstransporter i Norge Følsomhetsberegninger for godstransport basert på grunnprognosene for NTP Arild Vold; Viggo Jean-Hansen Oslo, september, sider. TØI rapport 899/2007. ISBN: English Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Anne Madslien Oslo, desember, sider. TØI rapport 925/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser Utvikling i næringsstruktur og godstransport i byene Oslo, Bergen og Trondheim Kostnadsmodell for lastebiltransport. Eksempelberegninger for 11 strekninger Viggo Jean-Hansen Oslo, september, sider. TØI rapport 900/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Christian Steinsland Oslo, desember, sider. TØI rapport 932/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer Samfunnsøkonomiske analyser Olav Eidhammer Oslo, oktober, sider. TØI rapport 906/2007 ISBN: Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (SMARTRANSprogrammet), ICA Norge AS, Norgesgruppen ASA, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Lerum Fabrikker AS, Dagligvarehandelens Miljø- og Emballasjeforum (DMF), COOP Norge AS, Coca-Cola Drikker AS, Ringnes AS og REMA 1000 Norge AS. Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen; Harald Minken; Glenn Steenberg; Thorleif Sunde; Karl-Erik Hagen Oslo, juli, sider. TØI rapport 890/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Køprising i Bergen og Trondheim - et alternativ på 20 års sikt? Anita Vingan; Lasse Fridstrøm; Kjell Werner Johansen Oslo, august, sider. TØI rapport 895/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Grunnprognoser for godstransport NTP Inger Beate Hovi Oslo, oktober, sider. TØI rapport 907/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet; Kystverket; Avinor AS; Samferdselsdepartementet; Jernbaneverket Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning Thorkel Christie Askildsen; Anne Gjerdåker Oslo, september, sider. TØI rapport 901/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges Lastebileier-Forbund Gods- og persontransportprognoser Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling Anne Madslien; Inger Beate Hovi Oslo, desember, sider. TØI rapport 922/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTP-arbeidsgruppe for transportanalyser Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning. Sammendragsrapport Thorkel Christie Askildsen; Anne Gjerdåker Oslo, september, sider. TØI rapport 901b/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Norges Lastebileier-Forbund Sammenlikning av nye nasjonale grunnprognoser med offisielle EU-prognoser Inger Beate Hovi Oslo, desember, sider. TØI rapport 923/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyse 7

8 TØI-rapporter Artikler i tidsskrifter Nyttekostnadsanalyse for tunnel mellom Horn og Andalsvåg i Sør-Helgeland Viggo Jean-Hansen Oslo, november, sider. TØI rapport 917/2007. ISBN: Oppdragsgiver: Vevelstad kommune Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP Christian Steinsland; Anne Madslien Oslo, desember, sider. TØI rapport 924/2007. ISBN: Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser Bakgrunn for lønnsomhetsstrategien i Nasjonal Transportplan Harald Minken; Anita Vingan Oslo, desember, sider. TØI rapport 931/2007. Elektronisk: Tilgjengelig på Oppdragsgiver: NTPs arbeidsgruppe for transportanalyser 2. Artikler i tidsskrifter med reviewordning (sortert alfabetisk etter forfatter) Dahl, Geir A note on a parameter relating traffic equilibria and system optimal routing. Applied Mathematics and Computation, 2007, 191 (2): Destadli, Jon Martin og Lines, Rune Conjoint respondents as adaptive decision makers. International Journal of Market Research, 2007, 49 (1): Elvebakk, Beate Vision Zero: Remaking Road Safety. Mobilities, 2007, 2 (3): Elvik, Rune Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies. Transportation Research Record, 2007, 2019: Elvik, Rune og Christensen, Peter Effects on accidents of periodic motor vehicle inspection in Norway. Accident Analysis and Prevention, 2007, 39 (1), Elvik, Rune og Christensen, Peter The deterrent effect of increasing fixed penalties for traffic offences: The Norwegian experience. Journal of Safety Research, 2007, 38 (6): Erke, Alena, Sagberg, Fridulv og Hagman, Rolf Effects of route guidance Variable Message Signs (VMS) on driver behaviour. Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour, 2007, 10 (6), Jacobsen, Jens Kristian Steen Monitoring motoring: a study of tourists viewpoints of environmental performance and protection practices. Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality, 2007, 7 (2): Jacobsen, Jens Kristian Steen Use of landscape perception methods in tourism studies: a review of photo-based research approaches. Tourism Geographics, 2007, 9 (3): Killi Marit, Nossum, Åse og Veisten, Knut Lexicographic answering in travel choice: insufficient scale extensions and steep indifference curves? European Journal of Transport and Infrastructure Research 2007, 7 (1), Klæboe, Ronny Are adverse impacts of neighbourhood noisy areas the flip side of quiet area benefits? Applied Acoustics 2007, Vol 68, Nordbakke, Susanne Sleepy at the wheel: Knowledge, Symptoms and Behaviour Among Car Drivers. Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour, 2007, 10 (1), Ramjerdi, Farideh Gap between Willingness-to-Pas (WTP) and Willingness to-accept (WTA) measures of value of travel time: evidence from Norway and Sweden. Transport Policy, 2007, 27 (5): Veisten, Knut og Gomera, Wagner R Deficiencias en la organización del servicio de aseo: explicar un caso donde la contratación no funciona en la práctica como en la teoría. Reforma y Democracia, 2007, 38: Veisten, Knut Willingness to pay for eco-labelled wood furniture: choicebased conjoint analysis versus open-ended contingent valuation. Journal of Forest Economics, 2007, 13 (1):

9 Artikler i tidsskrifter Foredrag Veisten, Knut, Bjørnskau, Torkel, Elvik, Rune, Sælensminde, Kjartan, Alvær, Kari, Schistad, Trude og Ytterstad, Bjørge Safety performance indicators - a tool for better road safety management: the case of alcohol ad drugs Road safety on four continents. VTI. Bangkok, Total costs of bicycle injuries in Norway: correcting injury figures and indicating data needs. Accident Analysis and Prevention, 2007, 39 (6): Backer-Grøndahl, Agathe Virker «Sei ifrå!-filosofien»? Effekt av Sei ifrå! og Si ifra! på antall hardt skadde og drepte ungdommer i veitrafikken Seminar om Sei ifrå/si ifra. Vegdirektoratet. Oslo, Veisten, Knut Contingent valuation controversies: philosophic debates about economic theory. Journal of Socio-Economics, 2007, 36 (2): Bjørnskau, Torkel Sikkerhetskultur og arbeidsmiljø i Trikken Internt seminar. Oslo Sporveier, sporvognsdivisjonen. Oslo, Arbeidsmiljø og sikkerhetskultur i Trikken AMU-seminar. Oslo Sporveier, sporvognsdivisjonen. Helsfyr hotell, Arbeidsmiljø og sikkerhetskultur i T-banen AMU-seminar. Oslo T-banedrift AS. Oslo Spiseforretning, Security Checks - et nødvendig onde for økt sikkerhet? Solakonferansen Solakonferansen. Sola, Security Checks - et nødvendig onde for økt sikkerhet? Terrorbekjempelse og personvern i transportsektoren - hva bør vi tåle?. UiO, Juridisk Fakultetet, Avdeliing for forvaltningsinformatikk. Oslo, Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/ seminarer (sortert etter forfatter) Amundsen, Astrid Effects of facade insulation on road traffic annoyance and sleep disturbances Internoise INCE. Istanbul, Amundsen, Astrid og Kolbenstvedt, Marika Denstadli, Jon Martin Utviklingspotensial for nettstedet «Miljøveg». Planleggingsmøte om etatsprosjektet «Miljøvennlig bytransport». Vegdirektoratet. Oslo, Domain knowledge in SP surveys: Does it matter? Oslo workshop on valuation methods in transport planning. TØI. Oslo, Andersen, Jardar Dybedal, Petter Indicators for infrastructure collected indicators, main challenges and data availability. Workshop on Level and Quality of Service indicators in transport. TIS.pt og TØI. Brüssel, Service Network Design with Asset Management 2nd Nordic Optimization Symposium. Universitetet i Oslo og SINTEF. Oslo, Økonomiske ringvirkninger av kulturattraksjoner Møte Akershus reiselivsråd. Akershus reiselivsråd. Lillestrøm, Economic impacts of Cruise tourism - what about Oslo? 16th Nordic Symposium in Tourism & Hospitality Research. Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, Sweden. Helsingborg, Sverige, Reiseliv og persontransport i BTV-regionen og i Agder Arbeidsseminar reiselivsnæringens tranpsortbehov. Statens vegvesen region sør. Skien, Assum, Terje Protocols for road side surveys and hospital studies International conference on alcohol, drugs and road safety. ICADTS. Seattle, Alcolocks in public busses in Norway 23rd World Road Congres. PIARC. Paris, Rusmidler og trafikk Forskning til lunsj. Vegdirektoratet. Oslo, Rusmidler og trafikk Forskning til lunsj. Av og til. Oslo, Gjennomføring av effektive TS-tiltak Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, Eidhammer, Olav Designation of core indicators for level and quality of services in transport Workshop on Level and Quality of Service indicators in transport. TIS.pt og TØI. Brüssel, Strategies to remove market barrieres for implementation of new intermodal freight concepts ERANET- Transport. Work Shop. EU. Munchen,

10 Foredrag Trender i logistikkmarkedet-drivkrefter for endring PGLs Høstkonferanse Papirgrossistenes landsforening. Sundvollen Hotel, Trender i logistikkmarkedet-drivkrefter for endring Trender i logistikkmarkedet-drivkrefter for endring. Foirskning til lunsj, LTL og TF. Oslo, Trender i logistikkmarkedet-trender for endring Trender i logistikkmarkedet. NIMA. Forskningsparken, Eidhammer, Olav og Fridstrøm, Lasse Trender i transport Trender i transport. NAVO-Intressefaglig nettverk. Oslo, Eidhammer, Olav Eriksen, Knut Sandberg, Osland, Oddgeir og Jean-Hansen, Viggo Trender i logistikkmarkedet - Drivkrefter for endring Forskning til lunsj. Oslo, Elvik, Rune För att kunna mäta måluppfyllelse krävs at målen er Transportforum VTI. Linköping, Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies Transportation Research Board Annual Meeting. TRB. Washington DC, Dimensions of road safety problems and their measurement University of Michigan, Transportation Research Institute. UMTRI. Ann Arbor, Michigan, Innføring i ulykkesanalyse TØI-kurs. TØI. Jevnaker, Criteria for best practice in road safety Sluttseminar SUPREME. EU-kommisjonen. Brussel, Cost-benefit analysis of measures to control impaired driving - results from IMMORTAL Second Fit-to-drive conference. KfV, Factum. Wien, Effects on accidents of daytime running lights Seminar om kjørelys. EU-kommisjonen. Brussel, Identifying hazardous road locations and road user groups at risk Besøk fra Australia til TØI. TØI. Oslo, Hvor gode kunnskaper har vi om virkninger av trafikkseparering og trafikkintegrering? Den goda staden. Vägverket. Borlänge, En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken RISIT-konferansen. Forskningsrådet. Veritas, Holmen fjordhotell, Fotgjengerulykker: kjennetegn, risikofaktorer og forebygging Internt seminar Trygg Trafikk. Trygg Trafikk. Oslo, Faktorer som påvirker trafikksikkerheten Seminar med Vägverket. TØI, Can injury prevention effeorts og too far? Reflections on some possible implications of Vision Zero for road accident fatalities INMAS forum. Diverse grupper. Barcelona, Evaluating the benefits of road safety research: the case of Sweden ICTCT 20 workshop. ICTCT. Valencia, International cooperation in road safety: possibilities for the best practice application in Russia Road safety seminar. Solo consulting. Moskva, Noen resultater fra ROSEBUD-prosjektet NVF-seminar. NVF. Oslo, Ny effektakatalog for trafikksikkerhetstiltak NVF-seminar. NVF. Stockholm, Ny effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak Kurs om effektkatalog. SVV region sør. Drammen, Road safety management by objectives: a critical analysis of the Norwegian approach Road safety on four continents. VTI. Bangkok, Road safety policy based on evidence and efficiency LNEC 60-års jubileumskonferanse. LNEC. Lisboa, The Handbook of Road Safety Measures Presentasjon av spansk utgave av Trafikksikkerhetshåndboken. Directorate of Traffic (DGT). Madrid, The tradeoff between efficiency and equity in road safety policy Resolving multiple criteria in decision making involving risk of accidental loss. Network group. Steinhöfel ved Berlin, Ulykkesrisiko i mørke og virkninger av vegbelysning - metodiske spørsmål Veiledningsseminar for Per Ole Wanvik. NTNU. Trondheim, What would happen to road safety if nobody was speeding? ETSC speed review. ETSC. Brussel, Eriksen, Knut Sandberg Optimising route operation in aviation NECTAR Euroconference. Univ of Porto. Porto, PPP in Norway - more efficient solution or just financing? NECTAR Workshop. STASA, Stuttgart. Stuttgart, Erke, Alena Variable trafikkskilt - oppfatter bilister budskapet? Forskning til lunsj. NAF. Oslo, Variable trafikkskilt - oppfatter bilister budskapet? Forskning til lunsj. VD. Oslo, Virkninger av Elektronisk Stabilitetskontroll Forskning til lunsj. VD. Oslo,

11 Foredrag Fearnley, Nils Rushtidsavgiften et offer for den trojanske mus? Skattene alle elsker å hate. Radikalt økonominettverk. Oslo, OPS i samferdselssektoren. Prinsipielle betraktninger og praktiske erfaringer Næringspolitisk verksted. NHO. Oslo, Erfaringer med taxiliberalisering i andre land Vil mer konkurrence i taxierhvervet gavne vognmænd og forbrugere. Konkurrencestyrelsen, Danmark. København, ECTRIs arbeidsgruppe Urban Mobility Vegdirektoratet/NVF. Oslo, Fyhri, A Fearnley, Nils og Leiren, Merethe Dotterud Trygt eller truende - opplevelse av risiko på reisen RISIT programkonferanse. Forskningsrådet. Veritas, Holmen fjordhotell, Veger til bedre bymiljø NVF seminar- trafikant i by. NVF. Bergen, Støy og subjektive helseplager - et forsøk på å modellere sammenhenger Kontaktmøte støy. Vegdirektoratet. Oslo, Støy, plage, helse og støysensitivitet Møte referansegruppe. Støyforskning. VD,. Ekspressbussmarkedet et blikk bak kulissene Forskning til lunsj. Jernbaneverket. Jernbaneverket, Fridstrøm, Lasse Hva er de nye utfordringene for norsk samferdsel? Kursdagene ved NTNU. NTNU. Trondheim, Samferdselsfag og -politikk Forskning til lunsj. Norges Bank. Oslo, Norsk transportpolitikk mot kvar går vi? Miniseminar om samferdselspolitikk. Senterpartiet. Stortinget, Oslo, Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov år 2020 Dialogmøte med næringslivet i region ØST om Nasjonal Transportplan Samferdselsdepartementet. Oslo, La investigación en seguridad vial y su contribución al bienestar Presentación del libro: El manual de Medidas de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico. Madrid, The TRULS model for Norway and other issues in accident modelling Second European Workshop on Modelling National or Regional Road Safety Performance. INRETS. Arcueil (Paris), The relevance of the social and behavioral sciences to transportation policy and decision-making 11th World Conference on Transport Research (WCTR). WCTR. University of California, Berkeley, A viewpoint on the ideal contract 10th International Conference on Competition and Ownership in Land passenger Transport (Thredbo10). University of Sydney. Hamilton Island, Australia, Kan markedskreftene fremme kollektivtrafikken? Styremøte. Oslo Sporveier AS. Oslo, Grep for miljøvennlig og sikker vegtransport Vegdirektoratets vekstdag. Vegdirektoratet. Oslo, Sustainable mobility: interests, indicators, and instruments SINCIERE Member Forum. SINCIERE/Chinese Academy of Sciences. Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing, Hagman, Rolf Busser, teknologi, drivstoffer og miljø Møte med regionens samferdselssjefer. Østlandssamarbeidet. Oslo, Biodrivstoff Hurtigbåtkonferansen Hurtigbåtrederieneds landsforening. Bergen, Dagens biodrivstoff - Produktkvalitet og egenskaper NPFs frokostseminar om biodrivstoff. Norsk Petroleumsinstitutt. Oslo, Effektiv miljøteknologi TØI kurset. TØI. Jevnaker, Miljøteknologi Samferdselsdepartement Presseseminar. Samferdselsdepartementet. Førde, Hybridbiler Kundeseminar for Toyota. Asker og Bærum Toyota. Bærum, Alternative drivstoff i vegtrafikken Østlandssamarbeidet seminar. Østlandssamarbeidet. Oslo, En mulig fortelling fra fremtiden Vegdirektoratets vekstdag. Vegdirektoratet. Oslo, Etanol som drivstoff Etanol fra Brasil. Latin-Amerikagruppen i Bergen. Bergen, Hva er en miljøbil? Forskning til lunsj. Gjensidige forsikring. Oslo, Hva er en miljøbil? Forskning til lunsj. Samferseldsdepartementet. Oslo,

12 Foredrag Hva er en miljøbil? Statens vegvesen - Forskning til lunsj. Statens vegvesen. Oslo, Hva er en miljøbil? Opplysningsrådets seminar om miljø. Opplysningsrådet for veitrafikk. Oslo, Mulige alternative drivstoffer for busser Gassbusseminar. Norsk Gassforum. Gardermoen, Alternativ kjøretøyteknologi Landsdelsutvalgets transportseminar. landsdelsutvalget for NordNorge. Alta, Hanssen, Jan Usterud Parkeringspolitikk - styring eller tilrettelegging Parkeringsløsninger i byutviklingen. Norsk eiendomskompetanse. Grand Hotel, Oslo, Mobility Management - hva, hvorfor og hvordan Mobilitetsplanlegging og miljøvennlige kjøretøyer - også i Trondheim. Trondheim kommune og SØT-samarbeidet. Trondheim rådhus, Skatt på parkeringsplasser? Skattefritt periodekort? Noen har forsøkt tiltakene vi bare snakker om Fagmøte. PF samferdsel. Oslo, Hva vil den valgte traséen for Rv 2 bety for Nes kommune? Folkemøte om kommunens utvikling og framtid. Avisen Raumnes. Årnes, Bilparkering som planpremiss og kostnadsdriver - alternative hovedgrep Bybolig 07. FBA(Tekna/NITO), NAL, Byggtjeneste. Oslo (Fafo), Miljøvennlige transportløsninger i kommunene - hva kan kommunene gjøre? Konferanse om klima og miljø. Nord-Trøndelag-, Sør-Trøndelag- og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Innovasjon Norge, KS, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Oppdal, Haukeland, Jan Vidar og Rideng, Arne Air transport and international holiday travel in Norway Institute for Regional Development and Location Management EURAC research. Bolzano/Bozen, Italy, Recent developments in air passenger transport and consequences for cross-border tourism in Norway 16th Nordic Symposium in Tourism & Hospitality Research. Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, Sweden. Hjorthol, Randi Den nasjonale reisevaneundersøkelsel - opplegg, innhold og resultater Fagseminar. Samferdselsdepartementet. SD, Oslo, Hvordan reiser vi i Norge? Utvikling og trender i våre daglige reiser Bærekraftig mobililet - bare fine ord eller veien til et bedre samfunn. NAFs årskonferanse. Norges automobilforbund. Thon Opera hotell, Oslo, Future public transport - research questions SAMOT-seminar. Karlstad universitet. Karlstad, Reisevaneundersøkelser - opplegg, innhold og bruk Statens vegvesen-planleggerskole 2006/2007 kurs 4 om strategisk planlegging. Statens vegvesen, Region midt. Trondheim, Teleworking - reduction in travelling or just increased flexibility 12th International Workshop on Telework. Lillehammer University College. Lillehammer, Den mobile hverdag. Kommunikasjon og mobilitet i familiers hverdagsliv Forskning til lunsj. NAF. Oslo, Social trends relevant for transport - research questions Workshop TØI/INRETS. TØI/INRETS. Paris, Hjorthol, Randi og Vågane, Liva RVU innhold, opplegg og resultater Fagseminar. Vegdirektoratet. Oslo, Hovi, Inger Beate og Fridstrøm, Lasse Hva finnes av næringsrettet transportstatistikk og hvor er de største utfordringene? Data og statistikkgrunnlag for forskning innen næringslivets transporter. Smartrans (Norges forskningsråd). Oslo, Jacobsen, Jens-Kristian Steen Svenska turistvägar - turisters samt näringsidkares intressen och värderingar Transportforum VTI, Linköping, Kulturminner som turismeattraksjoner: sosiale betydninger og verdier for mottakersamfunnene Verdiskaping, verdier og bærekraft: Nordisk workshop om kulturell, økonomisk og sosial verdiskaping basert på kulturminner og kulturmiljøer.. Oslo, The view from the road: expert s local and tourists viewpoints of roadside landscapes 2ND Nordic Geographers Meeting. Bergen, Jean-Hansen, Viggo Havnenes samfunnsøkonomiske betydning Havnekonferansen. Norsk Havneforbund. Fredrikstad,

13 Foredrag Hva slags havn trenger Oslo? Hva slags havn trenger Oslo? Oslo Havn. Oslo, Hva slags havn trenger Oslo? Hva slags havn trenger Oslo? Samferdselsdepartementet. Oslo, Employment Strictness - Curse or Blessing? A Study of Norwegian Labour Regimes in Local Public Transport Young Researchers Seminar Centrum dopravního výzkumu. Brno, Tsjekkia, Johansen, Kjell Werner Public funding to long distance buses - an entry barrier or a necessity? 10th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Institute of Transport and Logistics Studies, University of Sydney. Hamilton Island, Australia, Samfunnsøkonomisk betydning av ekspressbussmarkedet NOR-WAY Bussekspress Aksjonærmøte. NOR-WAY Bussekspress. Håndverkeren, Leiren, Merethe Dotterud og Fearnley, Nils Helhetlig samferdseslpolitikk og miljø LOs Samferdselspolitiske konferanse LO. Folkets hus, Behov og potensial for samarbeidsplattformer FP 7 og deltakelse i forskningsprosjekter innen transport og ITS. ITS Norway. SFT, Helsfyr, Høyhastighertstog i Norge? Seminarserie om Samfunnsøkonomiske analyser. Senter for Statlig Økonomistyring. Oslo, Leiren, Merethe Dotterud og Leite, Tore Killi, Marit og Nossum, Åse Integrated Land Use and Transport Planning, Research Design Doing governance research. Høgskolen i Bodø og NIBR på vegne av Demosreg-programmet til Forskningsrådet. CIENS, Oslo, Hvordan finner vi trafikantenes preferanser? En verdsettingsstudie i praksis. TØI-kurset TØI og Høgskolen i Molde. Jevnaker, Lexicographic answering in travel choice Oslo Workshop on Valuation Methods in transport Planning. TØI. Ciens, Leiren, Merethe Dotterud og Osland, Oddgeir Employment protection regulations in local public transport. How do they affect production efficiency and competition? European Transport Conference Association for European Transport. Leeuvenhorst Conference Centre, Nederland, Hva kan gjøres for å bedre de ansattes situasjon ved anbudsoverdragelse? Kollektivtransportforums årskonferanse TØIs Kollektivtransportforum. CIENS, Oslo, Klæboe, Ronny Social support for international freight transport REORIENT WPLC Meeting. ISDEFE. Madrid, Buller og helse Buller og helse. Bullernätverket. Stockholm, Air pollution annoyance results as motivation for combined impact research Intrernoise INCE. Istanbul, Social support for rail freight transport REORIENT Final conference. REORIENT Consortium. Kommisjonen, Bryssel, Støyforskningsprogrammet - resultater NFR MILGENHEL. NFR. Sole, Leite, Tore Klimagassutslipp i Hamarregionen. TØI, Hedmark fylkeskommune. Hamar, GHG Reduction Policy in Norway how can the transport sector contribute? Workshop GHG reduction strategies for the transport sector. CEMT/OECD. OECD, Paris, Kolbenstvedt, M Leite, Tore og Leiren, Merethe Dotterud Samhällsförhållanden som påverkar trafiksäkerheten Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, Forslag til evaluering av IVSS-programmet Presentasjon anbud for IVSS P-styre. Gøteborg, Regional Governance and Integration of Land Use and Transport Policy The 8th Nordic Environmental Social Science Research Conference. NIBR. CIENS, Oslo, 20/06/07. Leiren, Merethe Dotterud Lian, Jon Inge Ekspressbussruter - et sammensatt marked Møte i TLs landsråd. Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, Framskritt i samferdsel - hvem taper og hvem vinner eksempel vegbygging og deregulering i luftfarten Pandaseminar om sentralisering. Pandagruppen. Olavsgård, Kolbenstvedt, Marika, Elvik, Rune, og Hagman, Rolf 13

14 Foredrag Transportprognoser - noe vi ikke får med oss? NTP-seminar om prognoser. Statens vegvesen. Oslo, Economic impact of air transport in remote regions 5th Forum on Air Transport in Remoter Regions. Cranfield University, UK. Lisboa, Gode kommunikasjoner - nødvendig, men ikke tilstrekkelig for regional utvikling Landskonferanse for regionråd. Fjelleregionen. Røros, Longva, Frode Passasjerandeler og kontrakter - hva betyr kunnskapene om passasjerutvikling for kontraktsutformingen? Kollektivtransportforums årskonferanse TØIs Kollektivtransportforum. Ciens, Oslo, Friskbuss - hvordan gikk det i bedriftene? Friskbuss seminar - veien videre. Transportbedriftenes Landsforening. Raumergården, Lillestrøm, 14, Friskbuss - hvordan gikk det i Drammen? Bedriftsmøte i Nettbuss Drammen AS. Nettbuss Drammen AS. Drammen, Friskbuss - hvordan gikk det i Drammen? Ansattemøte i Nettbuss Drammen AS. Nettbuss Drammen AS. Drammen, Friskbuss - evaluering av forsøk med team i bussbransjen Fra prima prosjekt til intens iverksetting. NAV/FARVE. Oslo, Neste stopp - lavere sykefravær? Hva lærte vi av teamorganiseringen? Friskbuss. Bransjekonferanse om anbud og arbeidsmiljø. Transportbedriftenes Landsforening. NHOs Konferansesenter, Oslo, Ludvigsen, Johanna Changes in Rail Freight Market in Poland Changing th Polish Industry. New Industry. Poland,. Ludvigsen, Johanna, Raul Nair, Elise Miller-Hooks, Vishnu Acrot, April Kuo, Aaron Kazuki and Hani Mahmassani The Potential of International Rail-Based Intermodal Services in Europe TRB Wa Minken, Harald Er køavgifter et kostnadseffektivt virkemiddel for å nå mål om bedre framkommelighet og miljø? Køprising. Polyteknisk forening. Oslo, Vegprising Styremøte. Opplysningsrådet for veitrafikken. Oslo, Minken, Harald, Fridstrøm, Lasse og Vold, Arild The equity effects of road charges: Calculating Lorenz curve differentials through sample enumeration 11th World Conference of Transport Research. Berkeley. US, Nenseth, Vibeke Bilbruk - trender, mottrender og utviklingstrekk Samferdsel-sesjonen. TEKNA. Trondheim, BISEK-prosjektet «Sosiale trenders betydning for bilbruk» Transportforum. BISEK. Linköping, Bærekraftig mobilitet og byutvikling CIENS presentasjon på Departementsrådsmøte. CIENS. Oslo, The sustainability perspective and use of indicators, the case of Oslo Urban sustainabilityoslo and Durban. University of KwaZulu- Natal/CIENS. Durban, The SACRE theme on Sustainable mobility SINCIERE workshop. CIENS/SINCIERE. Oslo, Societal trends behind a more sustainable mobility 8th NESS Conference (Nordic Environmental and Social research). Norsk institutt for by- og regionforskning. Oslo, Sustainable Mobility - The decoupling thesis for urban transport VHU konferens ( Vetenskap för hållbar utveckling ). VHUorganisationen / Linköping universitet. Linköping, Sustainable mobility. Concepts, models, indicators Workshop TØI/INRETS. TØI/INRETS. Paris, Kreativ byutvikling i Porsgrunn - en evaluering BTV-konferanse «Møteplasser og byforvandling». Buskerud-Telemark-Vestfold-samarbeidet. Skien, Kreativ byutvikling i Porsgrunn: overføring - videreføring Avslutningskonferanse for prosjektet «kreativ byutvikling». Telemark fylkeskommune/porsgrunn kommune. Porsgrunn, Indikatorer for miljøvennlig bytransport Forsker-bruker-møte. Vegdirektoratet, Etatsprogrammet for miljøvennlig bytransport. Oslo, Nielsen, Gustav Enkelt for alle å reise kollektivt i Lillehammer-regionen. Hva kan gjøres? Utvikling av kollektivtransporten i Lillehammerregionen. Oppland fylkeskommune. Lillehammer, Veileder om kollektivtransport i distriktene. Orientering om et pågående arbeid for Samferdselsdepartementet Kollektivtransportforums årskonferanse TØIs Kollektivtransportforum. Ciens, Oslo,

15 Foredrag Forslag til kollektivtilbud i Lillehammer-regionen Kollektivtransport i Lillehammerregionen. Universell utforming og integrerte transporter. Oppland fylkeskommune. Lillehammer, Hvordan virker fortetting på transportmønsteret i norske byer? Er en fortettet by en bærekraftig by? Ciens, Oslo, Parkeringspolitikk som strategisk verktøy Trafikteknik och Trafikplanering. Sveriges kommuners och Landstings Hogskolekurs. Stockholm, Kriterier for bykvalitet. Bymiljøkriterier - fra mål til praktisk implementering Reisens opplevelse og tilgjengelighet for alle. Nordisk vegteknisk forbund, utvalg 23. Kristiansand, Eksempler på god praksis for organisering av kollektiv transport i byregioner Temadag om kollektivtrafikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fylkeshuset, Trondheim, Miljøbyen Freiburg - noen lærdommer for norske byer Framtidens byer. Klima- og miljøvennlig byutvikling. Miljøverndepartementet. Folkets hus, Oslo, Bedre kollektivtransport i distriktene. Presentasjon av ny veileder om tilbudets utforming. Kollektivtransport i distriktene. Samferdselsdepartementet, Oslo, Network Design for Public Transport Success. Theory and Examples. 10th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Institute of Transport and Logistics Studies, University of Sydney. Hamilton Island, Australia, Network Design for Public Transport Success. Best practice and pitfalls. Public transport planning. Queensland Transport. Brisbane, Principles of transport network design for the sustainable city Sustainable city. The Planning Institute of Australia, Queensland Branch. Brisbane, Network Design for Public Transport Success. Best practice and pitfalls. Public transport in Melbourne - the way ahead. Gamut, University of Melbourne. Melbourne, Bedre kollektivtransport i distriktene. Råd om utforming av tilbudet for kollektiv og offentlig betalt transport i distrikts- og småbyregioner Utvikling av kollektivtransporten i Nordland. Nordland fylkeskommune. Fylkeshuset, Bodø, Trafikkløsninger for en bærekraftig by Trafikintegrering och separering. Principer för att bygga framtidens stadsrum. Vägverket m fl. Borlänge, Elvemetro - en løsning for Elvebyen Fredrikstad? Fredrikstad - En attraktiv by. Fredrikstad utvikling/ Fredrikstad kommune. Hankø Fjordhotell, Fredrikstad, Bedre kollektivtransport i distriktene. Råd om utforming av tilbudet for kollektiv og offentlig betalt transport i distrikts- og småbyregioner. Mer miljøvennlig transport i nord. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Rica hotell Alta, Nordbakke, Susanne Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle. Transportforum VTI. Linköping, Menneskelig feilhandlinger, men andre årsaker? Eksempler fra pass-hendeler (kjøring mot stopp signal) Jernbaneverkets sikkerhetskonferanse Jernbaneverket. Gardermoen, Bilens betydning for eldres mobiltiet og velferd (for Randi) Prosjektsøknadsmøte. BISEK. Stockholm, Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd Prosjektsøknadsmøte. BISEK. Stockholm, Nossum, Åse Valuation of Time in Norway, Sweden and Denmark - Impact in Public Transport Arbeidsseminar. Kollektivtransportforum TØI. CIENS, Stated Preference på Internett Avdelingsseminar SSB. SSB, Stated Preference Surveys on Internet - an effective Method for Finding Passengers Preferences? The 11th World Conference on Transport Research. University of California Transportations Center. University of California, Berkeley, Hvilke mål og virkemidler for bytransporten foretrekker lokale beslutningstakere Arbeidsseminar. Kollektivtransportforum TØI. CIENS, Månedskort og parkering. Skatt eller ikke? Fagmøte. PF samferdsel. Oslo, Teleworking. Possible Interaction with Travel Patterns? European Transport Conference Association for European Transport. Leeuvenhorst Conference Centre, Nederland, Optimisme og realisme i samferdselsplanleggingen Forskning til lunsj. Samferdselsdepartementet, Oslo, Skatt på månedskort, men ikke på parkering Møte i Koordinerngsgruppen for samordnet ATP i Oslo- og Akershus. Statens vegvesen, Region Øst, Brynseng,

16 Foredrag Nossum, Åse og Fearnley, Nils Decision-makers preferences for different policy instruments under various conditions Second International Conference on Funding Transportation Infrastructure. Katholieke Universiteit Leuven. Leuven, Belgia, Nossum, Åse og Killi, Marit Lexicographic Answering in Travel Choice Oslo Workshop on Valuation Methods in Transport Planning. TØI. CIENS, Internett en renessanse for SP-undersøkelser? Noen erfaringer fra TØI Design av verdsettingsstudier. TØI, Næss, Petter It can t go on forever: Growth, decoupling and urban unsustainability XXI Aesop Congress. Association of European Schools of Planning. Napoli, Residential location, travel and energy use: the case of Hangzhou Metropolitan Area Trafikdage på Aalborg Universitet. Aalborg Universitet. Aalborg, Næss, Petter og K.G. Høyer Interdisciplinarity, ecology and urban sustainability Annual Meeting of the International Association of Critical Realism. International Association for Critical Realism. Philadelphia, Osland, Oddgeir Barrier removal strategies Reorient final conference. Reorient/DG Tren. Brussel, Institutional and political conditions for the establishment of congestion charging regimes. A comparison of Norwegian and Swedish Experiences. Thredbo 10. The International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. ITLS. Hamilton Island, Australia, Kommentar til evalueringa av belønningsordninga Arbeidsseminar om finansiering av bytransport. TØIs Kollektivtransportforum. CIENS, Oslo, Limits and Possibilities of Coordination NTF working group meeting. NTF. København, Regionmeldinga (St.meld 12). Svekker forslaga kollektivtransporten? Kollektivtransportforums årskonferanse TØIs Kollektivtransportforum. CIENS, Oslo, Virksomhetsoverdragelse - hva løser det? Friskbuss. Bransjekonferanse om anbud og arbeidsmiljø. Transportbedriftenes Landsforening. NHOs Konferansesenter, Oslo, Osland, Oddgeir og Alf-Inge Jansen Ecological Modernisation Revisited - its Effectiveness and Legitimacy The 8th Nordic Environmental Social Science Research Conference. NIBR. CIENS, Oslo, 20/06/07. Osland, Oddgeir og Leiren, Merethe Dotterud Økonomiske og administrative virkninger av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport Pressekonferanse og overlevering rapport til samferdselsministeren. Samferdselsdepartementet. Oslo, 13/02/07. Osland, Oddgeir og Ludvigsen, Johanna Gods på jernbane - status for økt konkurranse i Europa Forskning til lunsj. Jernbaneverket. Oslo, Variation in European Liberalisation of Rail Freigth Markets European Transport Conference Association for European Transport. Leeuvenhorst Conference Centre, Nederland, Gods på jernbane - status for økt konkurranse i Europa Forskning til lunsj. Samferdselsdepartementet. Oslo, Ramjerdi, Farideh Alternative fuels in a complex system context The Khumo NECTAR Conference. Urbino University. Italy, Path dependency, lockin effect and sustainability The 8th Nordic Environmental Social science Research Conference. NIBR. Oslo, Long term effects and sustainability The 11th World Conference on Transportation Reserach. University of California at berkeley. USA, Disparities bewteen WTP and WTA Workshop on validating values of safety and travel tme. Örebro University. Sweden, Ramjerdi, Farideh og Strand, Arvid How Oslo is about to fail? Implementation of Congestion Pricing. MISTRA. Stockholm,

17 Foredrag Sagberg, F Sørensen, Claus Hedegaard Trafikant i år 2020: Perspektiver på samfunnsutvikling og trafikk Internt seminar om arbeidet med NTP. Vegdirektoratet, Trafikantseksjonen. Leangkollen, Trafikantatferd som kan føre til ulykker Kurs i trafikkulykkesetterforskning. Statens vegvesen, Region sør. Morgedal, En metodologisk studie av ulykkesgransking med «Driving Reliability and Error Analysis Method (DREAM)» RISIT programkonferanse. Norges forskningsråd og Veritas. Veritas, Høvik, The human driver: Behaviour variability and traffic safety (Keynote speech) International Conference on Road Safety and Simulation RSS2007. Universitá Roma Tre. Roma, The sleepy driver International Conference on Road Safety and Simulation RSS2007. Universitá Roma Tre. Roma, The anatomy of municipal noise abatement policy and politics The 8th Nordic Environmental Social Science Research Conference. NIBR. Oslo, How to encourage road noise abatement in Nordic muninipalities? 11th World Conference on Transport Research. University of California Transportations Center. University of California, Berkeley, New Public Management and Governmental Coordination in the Scandinavian Railway Sector 11th World Conference on Transport Research. University of California Transportations Center. University of California, Berkeley, Koordinering i transportsektoren - svinger pendulet tilbagep? Trafikdage på Aalborg Universitet, august Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet. Aalborg Universitet, Sagberg, F Bjørnskau, Torkel Sørensen, Michael Situational and driver-related factors associated with falling asleep at the wheel Road Safety on Four Continents. VTI. Bangkok, Black Spot Management and Safety Analysis of Road Networks - Best Practice Guidelines Best Practices and Tools for Infrastructure Safety Management - Results of the RiPCORD-iSEREST project. BASt. Bergisch Gladbach, Nyt etappemål for trafiksikkerhed i Sverige Bedring af trafiksikkerheden ved at nå tilstandsmål Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, Nyt etappemål for trafiksikkerhed i Sverige Vurdering af dagens tilstand Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, Nyt etappemål for trafiksikkerhed i Sverige Opfølgning af tilstandsmål Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, Nyt etappemål for trafiksikkerhed i Sverige Sideeffekter af tilstandsmål Seminar med Vägverket. TØI. Oslo, From black spots to grey road sections in road safety management - Is it the right way? ICTCT 20 workshop. ICTCT. Valencia, Sortpletudpegning - bedste metoer og danske metoder Vejforum. VEJ-EU. Nyborg, Samstad, Hanne Killi, Marit Identification of knowledge gaps related to cost benefit analysis of ITS and transport time variability 6th European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services. ERTICO. Aalborg, 20/06/07. Strand, Arvid Kommentarer til statusrapportering Rullering av fylkesdelplan for SMAT - styringsgruppemøte. Hedmark fylkeskommune. Hamar, Strands kritikk av foreliggende, lokale forslag Oslopakke 3 - fagseminar som grunnlag for utvikling av alternative konsepter. Statens vegvesen Region øst. Oslo, How Oslo is about to fail : the case of Oslo Seminar on implementation of congestion charging. Forskningsprosjektet IMPACT. Stockholm, Klima som utfordring for transport i byområder - med fokus på mellomstore byregioner Bystrategi Region sør. Areal og transport i byområder. Statens vegvesen Region sør. Langesund, Kommentar til Hovedstadsmeldingen Hovedstadsmeldingen. Bolig- og byplanforeningen Oslo. NBBF - Oslo, Sørensen, Michael og Søren Kromann Pedersen Sorte pletter skal tages alvorligt - vurdering af skadesgradsbaseret sortpletudpegning i Hjørring Komune Trafikdage. Aalborg Universitet. Aalborg,

18 Foredrag Kapitler/artikler Tennøy, Aud Har viten - mangler vilje? Om kompleksitetens forbannelse hva angår Oslo, byutvikling og klimapolitikk Konferanse om klimaendring og byutvikling. Byutviklingskomiteen i Oslo og Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB). Oslo Rådhus, Differing comprehensions of important aspects in land use and transport planning as explanation to production and adoption of plans resulting in growth in urban car traffic volumes? The 8th Nordic Environmental Social Science Research Conference. NIBR. CIENS, Oslo, Klimavennlig byutvikling Forskning til lunsj. sft. Oslo, Klimavennlig byutvikling Forskning til lunsj. Statens vegvesen region øst. Oslo, Kan vi bidra til å redde verden? Om byplanlegging og klimautfordringene. Møte i Bolig- og byplanforening. Bolig- og byplanforeningen i Oslo. Oslo, Klimavennlig byutvikling Forskning til lunsj. Miljøverndepartementet. Oslo, Veisten, K Cost-benefit analysis of noise-reducing pavements: simple calculations based on Norwegian data NECTAR Conference Porto. NECTAR, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Porto, Portugal, Nyttekostnadsanalyse av støytiltak: Hvilke støytiltak er lønnsomme for samfunnet? Støyseminar for handlingsplaner. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten / Friluftsetaten. Oslo, Veisten, K Fyhri, A, Elisabete Arsenio Using globalisation forces to protect cultural heritage: improving accessibility, environment and local identity Regional Architecture and Identity in the Age of Globalization. Center for the Study of Architecture in the Arab Region (CSAAR). Tunis, Tunisia, Vaa, Truls Effects of police enforcement on behaviour and accidents 1st PEPPER Workshop. ETSC/PEPPER. Brussel, Kampanjer - Hva fungerer og hva fungerer ikke? Effekter av informasjonskampanjer på atferd og ulykker Trafikksikkerhetskampanjer: Samling for kampanjekoordinatorer og utekontrollpersonell. Vegdirektoratet. Rica Hell Hotell, Værnes, The Risk Homeostasis Theory: Accept, reject or modify? An opposition to Gerald Wilde s RHT Towards future traffic safety research: Tendencies in Traffic Safety research based on 20 years of experience. 20th ICTCT Workshop/International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT)/University of Valencia. Valencia, Spania, Vågane, Liva Short car trips in Norway: Is there a potential for modal shift? European Transport Conference PTRC. Noordwijkerhout, Nederland, Kapitler/artikler i fagbøker, lærebøker, proceedings eller lignende (sortert etter forfatter) Amundsen, Astrid Effects of facade insulation on annoyance and sleep disturbances. Istanbul, august Proceedings på CD. Amundsen, Astrid og Klæboe Ronny Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge. Rapportsamarbeid med SFT og Folkehelseinstituttet. TA-2251/2007. Assum Terje Safety performance indicators - a tool for better road safety management: the case of alcohol and drugs. Road Safety on Four Continents, Bangkok, november Proceedings på CD-rom. Assum, Terje, Amundsen, Astrid, Leirvåg, Lone-Eirin, Moe, Dagfinn og Fjerdingen, Lillian Trafikantenes kunnskap om vegtrafikklovgivningen. Litteraturstudie. SINTEF notat N-01/07, Trondheim. Assum, Terje og Hagman Rolf Alcolocks in public busses in Norway. The 23 World Road Congress. Proceedings. Assum, Terje, Bernhoft, Inger Marie, Hels, Tove, Mathijssen, René og Verstraete, Alain Protocols for road side surveys and hospital studies. The 17th international conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Seattle august Proceedings on web [Online] Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 7. april 2008]. 18

19 Kapitler/artikler Assum, Terje, Gjerde, Hallvard, Normann, Per Trygve, Christophersen, Asbjørg, Pettersen, Bjørg og Mørland, Jørg Hagman, Rolf og Selvik, Eivind Environmentally Friendly Vehicles. Experiences and Definicions. TemaNord 2007:531; Nordisk Ministerråd. København Frequency of illegal drugs and medicines in a Norwegian road-side study. The 17th international conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Seattle august Proceedings on web [Online] Tilgjengelig fra URL: org/. [Nedlastet 7. april 2008]. Hjorthol Randi og Nordbakke Susanne Den mobile hverdag. Kommunikasjon og koordinering i moderne barnefamilier. I Lüders, M., Prøitz, L. Rasmussen, T. (red) Personlige medier, Livet i og utenfor skjermene. Oslo: Gyldendal akademiske. Assum, Terje, Hakkert, Gitelman &Vis (eds) Hjorthol Randi og Nossum Åse Road Safety Performance Indicators - Theory. Safetynet Deliverable D3.6. Deliverable. Teleworking - reduction in travelling or just increased flexibility 12th International Workshop on Telework, Lillehammer, august Proceedings. Assum, Terje, Hakkert, Gitelman &Vis (eds) Road Safety Performance Indicators - Manual. Safetynet Deliverable D3.8. Deliverable. Killi, Marit, Nossum, Åse og Veisten, Knut Lexiographic answering in travel choice: insufficient scale extensions and steep indifference curves? Oslo Workshop on Valuation Methods in Transport Planning. Oslo, mars Proceedings på DC-rom. Assum, Terje, Normann, Per Trygve, Christophersen, Asbjørg, Pettersen, Bjørg og Mørland, Jørg Roadside survey of Alcohol and Drugs in Norway - Data collection and analysis. The 17th international conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Seattle august Proceedings on web [Online] Tilgjengelig fra URL: org/. [Nedlastet 7. april 2008]. Klæboe, Ronny og Amundsen, Astrid Air pollution annoyance results as a motivation for combined impacts research. Internoise Istanbul, august proceedings på CD-rom. Assum, Terje, Silverans, Peter, Alvarez, Javier, Evers, Claudia og Mathijssen, René Klæboe, Ronny, Brechan, Inge, Samstad, Hanne og Leite, Tore A comparison of alcolock applications for professional and non-professional drivers in a European field trial The 17th international conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Seattle august Proceedings on web [Online] Tilgjengelig fra URL: org/. [Nedlastet 7. april 2008]. Social support for rail. REORIENT deliverable D3.1. Deliverable Kolbenstvedt Marika, Elvik, Rune, Elvebakk, Beate, Hervik, Arild og Bræin, Lasse Assum, Terje og Vis & van Gent (eds) Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen VINNOVA rapport. VINNOVA Analysis 2007:7. Road safety Performance Indicators - Country Comparisons. Safetynet Deliverable D3.7a. Deliverable Kolbenstvedt Marika, Elvik, Rune, Elvebakk, Beate, Hervik, Arild og Bræin, Lasse Assum, Terje og Vis & van Gent (eds) Sammanfatning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen VINNOVA rapport. VINNOVA Analysis 2007:8. Road safety Performance Indicators - Country Profiles. Safetynet Deliverable D3.7b. Deliverable. Kolbenstvedt Marika, Elvik, Rune, Elvebakk, Beate, Hervik, Arild og Bræin, Lasse Bjørnskau, Torkel et al. SafetyNet deliverable st classification of the EU member states on Risk and Exposure Data. Deliverable. Summary - Effects of the Swedish traffic safety research VINNOVA rapport. VINNOVA Analysis 2007:9. Elvik, Rune Operational criteria of causality for observational road safety evaluation studies. Transportation Research Board Annual Meeting. TRB Washington DC, januar Proceedings på CD-rom. Kolbenstvedt Marika, Elvik, Rune, Elvebakk, Beate, Hervik, Arild og Bræin, Lasse Effects of the Swedish traffic safety research VINNOVA rapport. VINNOVA Analysis 2007:10. 19

20 Kapitler/artikler Leite, Tore, Grue, Berit og Klæboe, Ronny: Deliverable D3.1 Strategic Latitude Available to Political and Administrative Players, Report to the European Commission Reorient deliverable, Section II Task leader Report on the Survey on Potential Nature200 And Commuity Noise Issues Leite, Tore og Hjorthol, Randi Tiltak for klimagassutslipp i Norge. Delnotat om virkningen av mulige tiltak for reduserte utslipp fra kjøretøy. Oslo, SFT notat Leite, Tore og Økstad, Elin et al. Reduksjon av klimagasser i Norge: En tiltaksanalyse for Oslo, SFT rapport TA-2254/2007. Minken, Harald, Fridstrøm, Lasse og Vold, Arild The equity effects of road charges: Calculating Lorenz curve differentials through sample enumeration The 11th World Conference on Transport Research, Berkeley USA, juni Proceedings på CD-ROM. Minken, Harald, Jordanger, I.S, Malelud, H og Strand, Arvid Flermålsanalyse i store statlige investeringsprosjekt. Sluttrapport. Concept rapport nr [Online] Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 7. april 2008] Næss, Petter Fra behov til konsept - om prosjekter og perspektiver i tidligfasen I: Kjell J Sunnevåg (red). Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport nr 17, [Online]. Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 7. april 2008] Næss, Petter Urban and Regional Planning I: Mervyn Hartvig (red) Dictionary of Critical Realism London, Routledge, 2007 Næss, Petter Residential location and travel behavior in Hangzhou Metropolitan Area Oslo, NIBR rapport 2007:1 Næss, Petter Cost-benefit-analyser, tal og usikkerhed I: Peter Nielsen (red) Økonomi og Samfund 2007 Danmark, Frydenlund Forlag, Næss, Petter Residential location, travel and energy use: the case of Hangzhou Metropolitan Area Trafikdage på Aalborg Universitet, Aalborg august Proceedings på web [Online] Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 7. april 2008]. Næss, Petter, Andersen, B, Bråthen, S, Fagerhaug, T, Nafstad, O og Olsson, N Effektvurderinger av store statlige investeringsprosjekter Concept rapport nr 19, [Online]. Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 7. april 2008] Næss, Petter og Høyer K.G. Ecology I: Mervyn Hartvig (red) Dictionary of Critical Realism London, Routledge, 2007 Nenseth Vibeke Sustainable mobility The decoupling thesis for urban transport. VHU konferens ( Vetenskap för hållbar utveckling ), Linköping. Proceedings. Nielsen, Gustav og Lange, Truls Network Design for Public Transport Success. Theory and Examples. Thredbo 10. The 10th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Australia, Hamilton Island, august Proceedings på CD-rom. Nossum, Åse og Fearnley, Nils Decision-makers preferences for different policy instruments under various conditions Conference on Funding Transport Infrastructure. Leuven, Belgia, september Proceedings på CD-rom. Nossum, Åse Stated Preference Surveys on Internet - an effective Method for Finding Passengers Preferences? The 11th World Conference on Transport Research, Berkeley USA, juni Proceedings på CD-ROM. Osland, Oddgeir og Leiren, Merethe Dotterud Institutional and political conditions for the establishment of congestion charging regimes. A comparison of Norwegian and Swedish experiences Thredbo 10. The 10th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport. Australia, Hamilton Island, august Proceedings på CD-rom. 20

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene?

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Avdeling for sikkerhet og miljø, TØI Teknologidagene 2015 «Ulykkesanalyser - Statens vegvesens arbeid

Detaljer

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF SATSINGER INNEN TRANSPORT Roar Norvik Forskningssjef SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon 2000 Ansatte 70 Nasjonaliteter 3800 Kunder 3,2 MRD NOK Omsetning 500 MILL NOK Internasjonalt

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 ITS i Statens vegvesen Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 Grunnlag Statens vegvesen har sektoransvar Områder for sektoransvaret (Handlingsplanen 2010-2013) Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker En drøfting med utgangspunkt i ROSEBUD-prosjektet Forskningsleder Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt 22.03.2007 Side 1 EU-prosjektet ROSEBUD Road Safety

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter?

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? NVF seminar Tusby 20. oktober 2009 Jan Fredrik Lund Statens vegvesen Vegdirektoratet (Norge) Nasjonal transportplan Fra NVP til

Detaljer

Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS

Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS Anders Godal Holt Seksjonsleder ITS seksjonen Statens vegvesen 1 Statens vegvesens Virksomhetsstrategi 2 Strategiske mål Tilrettelegge for framtidens transportsystem

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Bylogistikkprogrammet Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Mål for Bylogistikkprogrammet Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap. Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet

NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap. Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet FoU program Økonomisk ramme (mill.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Smartere

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

SIS: Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer 1

SIS: Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer 1 SIS: Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer 1 Bakgrunn Nasjonale myndigheter har i flere år signalisert at veksten i transportbehovet i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk,

Detaljer

Knowledge and Policies for Urban Sustainability

Knowledge and Policies for Urban Sustainability Vibeke Nenseth, UrbaKnow, RCN/Miljøforsk-project: Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities (CIENS: TØI, NIBR, UiO/SUM) Knowledge and Policies

Detaljer

Strategi Transportforskning 2014. ITS for bærekraftig utvikling

Strategi Transportforskning 2014. ITS for bærekraftig utvikling Strategi Transportforskning 2014 ITS for bærekraftig utvikling Astrid Bjørgen Sund SINTEF, Forskningsleder Transportforskning 1. september 2014 Teknologi for et bedre samfunn 1 Bakgrunn Urbanisering og

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Overordende dokumenter Statens vegvesens instruks Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Noen hovedutfordringer Globaliseringen og det internasjonale perspektivet (store aktører styrer

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

NTP Nasjonal sykkelstrategi

NTP Nasjonal sykkelstrategi NTP Nasjonal sykkelstrategi Kurs i sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12.-13. oktober 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet SVVs oppgaver mht sykkel Nasjonal transportplan

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Proximity to UiO - on campus! Instituttseminar Oscarsborg

Proximity to UiO - on campus! Instituttseminar Oscarsborg Proximity to UiO - on campus! Areal: 14 000 m 2 Medarbeidere: 500 Forskningsparken ved Universitetet i Oslo, Gaustadbekkdalen Eksisterende prosjekter SIP Egen forskning SUP EU prosjekt Forskningsråd prosjekt

Detaljer

Teknologidagene 2015 Gjennomføring av forskning og utvikling (FoU) i Statens vegvesen og sentrale forskningstema. Gina Ytteborg, Vegdirektoratet

Teknologidagene 2015 Gjennomføring av forskning og utvikling (FoU) i Statens vegvesen og sentrale forskningstema. Gina Ytteborg, Vegdirektoratet Teknologidagene 2015 Gjennomføring av forskning og utvikling (FoU) i Statens vegvesen og sentrale forskningstema Gina Ytteborg, Vegdirektoratet Hovedpunkter Fagområdene og FoU porteføljen Pågående FoU

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

Storulykker i samferdselssektoren

Storulykker i samferdselssektoren Storulykker i samferdselssektoren RISIT brukerkonferanse 19. april 2006 Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Bidrag fra tre prosjekter Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT

14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT 14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT 1 Drepte i transportulykker 1970-2015 600 500 Kilder: SSB, Sjøfartsdir, SVV 400 300 200 100 0 1970 1975

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen Internasjonalt FoU-samarbeid Jon Krokeborg Teknologiavdelingen FoU 2009 Budsjett: ~70 mill.kr Siste 10 år: Færre, men større prosjekter 9 pågående etatsprosjekter Budsjett til etatsprosjektene: ~ 45 mill.kr

Detaljer

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 Targets - reduction in net GHG emissions (mill. tonns

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

FoU utfordringer for Statens vegvesen

FoU utfordringer for Statens vegvesen FoU utfordringer for Statens vegvesen Forskningskonferansen 2012 9.10.2012 Finn Harald Amundsen Vegdirektørens styringsstab NTP - hovedutfordringer Globaliseringen Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune

Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Oslopakke 3 is it, or can it be made more sustainable? Peter Austin Byrådsavd for byutvikling, Oslo kommune Konklusjon Oslopakke 3 er ment å løse vekst-utfordringer framfor klimapolitiske utfordringer.

Detaljer

Alkohol og rus skader og ulykker

Alkohol og rus skader og ulykker Alkohol og rus skader og ulykker årskonferansen Oslo, 25. april 2012 Avdelingsdirektør Per Trygve Normann, PhD Avd rusmiddelforskning Nasjonalt folkehelseinstitutt Alkoholrelaterte skader og ulykker -

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer,

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Den gode byen og sykkelen

Den gode byen og sykkelen Den gode byen og sykkelen Bymiljøkvalitet som premiss for trafikkplanlegging Gustav Nielsen Transportøkonomisk institutt, Oslo Den nasjonale sykkelkonferansen, Stavanger 23. oktober 2006 Innledning For

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer